Η περί την βιολογία των ονομάτων επίσκεψις

Η περί την βιολογία των ονομάτων επίσκεψις

Avatar
By Thanos Capsalis
Καλώς ήλθατε στην: Περί την βιολογία των ονομάτων επίσκεψις. Μια νέα δραστηριότητα του biology4u.gr.
More places to listen

More places to listen

Ζυγωτό
Ζυγωτό
00:47
June 2, 2018
Ευτροφισμός
Ευτροφισμός
00:39
May 28, 2018
Βακτήριον
Βακτήριον
00:39
May 12, 2018
Αδενίνη
Αδενίνη
00:38
May 6, 2018
Αμάρα
Αμάρα
00:22
May 2, 2018
Αγγείο
Αγγείο
00:32
May 1, 2018
Αιμοσφαιρίνη
Αιμοσφαιρίνη
00:36
April 27, 2018
Ακτίνη
Ακτίνη
00:55
April 27, 2018
Αντίγονο
Αντίγονο
00:38
April 25, 2018
Αλφισμός
Αλφισμός
00:27
April 23, 2018
Αντίσωμα
Αντίσωμα
00:52
April 23, 2018
Χόριον
Χόριον
00:36
April 23, 2018
Άμνιον
Άμνιον
01:05
April 23, 2018
Αλδοστερόνη
Αλδοστερόνη
01:05
April 22, 2018
Αμειψισπορά
Αμειψισπορά
00:34
April 22, 2018
Αδενοϊός
Αδενοϊός
00:45
April 21, 2018
Αμοιβάδα
Αμοιβάδα
00:52
April 21, 2018
Αλλεργία
Αλλεργία
01:13
April 21, 2018
Φαγοκύτωσις
Φαγοκύτωσις
01:04
April 20, 2018
Επιθήλιο
Επιθήλιο
00:49
April 19, 2018
Μερίστωμα
Μερίστωμα
00:42
April 19, 2018
Πλασμώδιον
Πλασμώδιον
01:04
April 18, 2018
Υπεροξειδιοσώματα
Υπεροξειδιοσώματα
00:48
April 18, 2018
Παρέγχυμα
Παρέγχυμα
01:11
April 17, 2018
Λέμφος
Λέμφος
00:31
April 17, 2018
Ανοσία
Ανοσία
01:26
April 17, 2018
Φαινότυπος
Φαινότυπος
00:53
April 16, 2018
Μιτοχόνδριον
Μιτοχόνδριον
01:16
April 16, 2018
Καρυότυπος
Καρυότυπος
01:08
April 16, 2018
Χρωμόσωμα
Χρωμόσωμα
01:23
April 15, 2018
Συναπτονημικό σύμπλεγμα
Συναπτονημικό σύμπλεγμα
01:07
April 14, 2018
Ευκαρυωτικός
Ευκαρυωτικός
01:11
April 14, 2018
Γονότυπος
Γονότυπος
01:03
April 14, 2018
Γονίδιον
Γονίδιον
01:06
April 14, 2018
Επεισόδιο 1
Πρόλογος
00:46
April 14, 2018
Κύτταρον
Κύτταρον
01:35
April 14, 2018
Make your own podcast for free with Anchor!