Skip to main content
Franks Bijbelboekencast

Franks Bijbelboekencast

By Frank Ouweneel
Preken en Bijbelstudies
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

De Bijbel in vogelvlucht - Ruth
Het Bijbelboek Ruth
01:11:26
August 28, 2021
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 31)
1 Samuël 16 : 2 Het offer.
57:20
August 3, 2021
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 30)
1 Samuël 16 : 2 Het Offer
50:05
July 22, 2021
De Bijbel in vogelvlucht - Richteren
Hoofdstukken: 1. Inleiding op het Bijbelboek Richteren 2. Lessen voor de Gemeente 3. Lessen voor de individuele christen 4. Schaduwbeeld
01:17:12
June 4, 2021
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 28)
1 Samuël 16 De schoonheid van de Heer Jezus
56:43
April 6, 2021
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 27)
1 Samuël 16 David als schaduwbeeld van de Heer Jezus
01:00:01
March 22, 2021
De Bijbel in vogelvlucht - Jozua
Hoofdstukken: 1. Inleiding op het Bijbelboek Jozua 2. De strijd 3. Praktische lessen 4. Het Kruis in het Bijbelboek Jozua 5. Geestelijke zegeningen 6. De persoon van Jozua zelf als schaduwbeeld van de Heer Jezus
01:12:03
March 11, 2021
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 26)
1 Samuël 15 : 2 De strijd tegen Amalek.
01:13:15
March 1, 2021
Moet ik me laten vaccineren ?
Moet ik me laten vaccineren ?
12:00
February 23, 2021
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 25)
1 Samuël 15 Opnieuw een test voor Saul. Is hij God nu wel gehoorzaam?
54:08
February 12, 2021
De Bijbel in vogelvlucht - Deuteronomium
Hoofdstukken: - Inleiding op het Bijbelboek Deuteronomium - Gods liefde - Het beloofde land - De feesten in het beloofde land - Jezus en het Kruis - Keuzes - Merkwaardige bedieningen - Genade van God - Lessen voor vandaag - Wat gebeurde er met Israël na Deuteronomium - Aanbidding
01:04:44
January 29, 2021
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 24)
1 Samuël 15 Amalek
01:03:04
January 12, 2021
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 23)
1 Samuël 14 : 46 t/m 52
56:35
January 6, 2021
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 22)
1 Samuël 14 : 26 en verder (vervolg)
01:07:51
December 18, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 21)
1 Samuël 14 : 26 en verder
01:08:20
December 14, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 20)
vervolg 1 Samuël 14 : 24 t/m 45: 1. Verbod van de leider om te eten 2. Geen geestelijk voedsel, dus totaal geen kracht 3. Wel geestelijk voedsel, gevolg positief 4. Het belang van honing in de Bijbel 5. Gebrek aan contact met God, gebrek aan kracht
01:11:27
December 5, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 19)
1 Samuël 14 : 16 t/m 45: Gods overwinning ondanks Sauls goddeloze bevel.
01:16:16
December 4, 2020
Corona. Waarom ?
Corona. Waarom ?
01:11:03
November 3, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 18)
1 Samuël 14 : 16 - 52 Gods overwinning ondanks Sauls ontrouw en ongeloof aan God
57:54
June 26, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 17)
1 Samuël 14 - meer tekenen - handen en voeten - God geeft de overwinning ondanks ontrouw en ongeloof
01:05:39
June 1, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 16)
1 Samuël 14 - de rotspunten Boses en Senne - het teken van Jezus Christus
01:12:55
May 31, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 15)
1 Samuël 14 : 1 t/m 15 - over kracht, gehoorzaamheid aan God, geloof - over Jonathan die zijn vader iets niet meedeelde
01:09:38
May 31, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 14)
1 Samuël 13 : 17 en verder - plunderaars uit de legerplaats der Filistijnen - Israëls zat zonder wapens
01:11:55
May 31, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 13)
1 Samuël 13: - Israëls angst voor de Filistijnen - Israëls gebrek aan vertrouwen op God
01:24:38
May 5, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 12)
1 Samuël 12 Samuël legt zijn taken neer en geeft een afscheidsboodschap.
01:22:16
April 28, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 11)
1 Samuël 11 De Ammoniet Nachas valt Jabes aan in Gilead. Door de hulp en de genade van God heeft Israël de overwinning behaald.
01:10:35
April 28, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 10)
1 Samuël 11: - vers 6: De Geest Gods grijpt hem aan: God blijft zich met het volk bemoeien ook al is Saul nu koning. - vers 7: Toen viel de schrik des Heren op het volk Israël: Toen vervulde God het volk met kracht. - vers 13b: De Here heeft heden verlossing aan Israël geschonken
01:04:39
April 27, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 9)
1 Samuël 10 : 17 God had Saul lessen geleerd voordat hij koning werd. Nu het volk nog. Het volk wilde graag een koning maar moest leren dat dit zou gebeuren op Gods manier. De 8 lessen van Mispa.
01:15:00
April 27, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 8)
1 Samuël 10 : 8 Het 8e teken: Saul ging naar Gilgal: 4 lessen: - overwinning dankzij God - zelf zwak - wij kunnen niets zonder God - leren om volledig op God te vertrouwen Het 9e teken: Samuël komt om offers te offeren en vredeoffers te slachten Het 10e teken: God schonk een ander hart
01:09:51
April 27, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 7)
We gaan verder met de 10 tekenen die God aan Saul geeft. Het zijn Gods wegen naar een werkelijke dienst voor God. - het 4e teken: de bezetting der Filistijnen - het 5e teken: een schare profeten in geestvervoering - het 6e teken: Saul werd een ander mens - het 7e teken: God is met u - het 8e teken: Saul ging naar Gilgal
01:19:25
April 24, 2020
Corona en de profetie
Corona en de profetie
14:46
April 7, 2020
Corona en de bemoediging
Corona en de bemoediging
11:50
March 27, 2020
Corona en het evangelie
Corona en het evangelie
08:11
March 19, 2020
Bijbelboek Spreuken (Deel 1)
De kunst om in alle levensomstandigheden juist te oordelen en te handelen. Die wijsheid kan men halen uit het Woord van God. Kol 4 : 6: Gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. Jak. 3 : 17: De wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Jak. 1 : 5: Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet dan bidde hij God daarom.
01:21:52
March 16, 2020
De Bijbel in vogelvlucht - Numeri
Hoofdstukken: - Inleiding op het Bijbelboek Numeri - woestijnreis van het volk van God - ontevredenheid onder het volk van God - bijzondere bedieningen - strijders van God - het Kruis - Israëls toekomst 
01:48:37
March 6, 2020
Wet en genade (De brief van Paulus aan de Galaten)
Wet en genade (De brief van Paulus aan de Galaten)
01:30:26
March 3, 2020
Bijbelboek Spreuken (introductie)
- kostbare heenwijzingen naar de Heer Jezus - praktische lessen voor vandaag
01:04:45
February 27, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 6)
1 Sam. 10 : 5: Daarna zult gij te Gibea Gods komen, waar de bezetting der Filistijnen ligt. Als we dit goed lezen zien we dat dit met elkaar in tegenspraak is. Heel praktisch! Op de hoogte Gods komen we de vijand tegen. 
01:05:13
February 24, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 5)
Saul is nog niet daadwerkelijk koning maar wordt tot koning gezalfd door Samuël. Saul krijgt de weg Gods van Samuël te horen: 1. Het graf van Rachel 2. De terebint van Tabor 3. drie mannen: met drie bokjes, drie broden en een kruik wijn 4. De bezetting der Filistijnen 5. Schare profeten in geestvervoering 6. Saul werd een ander mens 7. God is met u 8. Saul ging naar Gilgal 9. Samuël komt of offers te brengen en vredeoffers te slachten 10. God schonk een ander hart
01:11:53
February 14, 2020
De Bijbel in vogelvlucht - Leviticus
Hoofdstukken: - Inleiding op het Bijbelboek Leviticus - Indeling van het Bijbelboek Leviticus - De offers - De feesten - Het begrip 'zonde' in het Bijbelboek Leviticus - Het Bijbelboek Leviticus praktisch voor vandaag
01:27:05
February 11, 2020
De Bijbel in vogelvlucht - Exodus
Hoofdstukken: - Korte inleiding op het Bijbelboek Exodus - Gods relatie met het volk Israël - Bijzondere openbaringen van God ten opzichte van het volk Israël - Bijzondere openbaringen van de Zoon van God (Jezus Christus) ten opzichte van het volk Israël en ten opzichte van alle andere volken - Eindtijd-profetieën in het Bijbelboek Exodus
01:32:14
February 7, 2020
De Bijbel in vogelvlucht - Genesis
Hoofdstukken: - Bijbel als geheel - introductie op Genesis - Zondeval - Genade - Israël - Gemeente - Centrale boodschap
01:20:38
February 7, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 4)
De zoektocht van Saul naar de ezelinnen. Tegenover de eerste koning (Saul) staat de laatste Koning (Jezus de Messias).
01:16:57
February 6, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 3)
Beschrijving van de familie van Saul. Rom. 8 : 8 : Zij die naar het vlees leven kunnen God niet behagen. In Sam. 9 zien we dat in het leven van Saul God niet centraal staat, maar hijzelf. En dat is in ons leven ook vaak zo.
01:18:04
February 6, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 2)
Het feit dat er een koning gekozen was maakte de communicatie tussen God en het volk Israël onmogelijk. God zegt in 1 Sam. 8 : 7 tot Samuël: Ze hebben jou niet verworpen, maar Mij. Israël wilde een koning hebben, net zoals alle andere landen van de wereld. Omdat God tot het volk wilde spreken koos God profeten uit.
01:14:50
January 7, 2020
Gods plan met Israël en met de Gemeente (Deel 1)
Men zou zich kunnen afvragen of het stilstaan bij de koningen en de profeten in Israël niet te veel lijkt op een geschiedenislesje. Gedurende de vele jaren dat de lezingen-cyclus “Koningen en profeten” te Delfzijl plaatsvindt is zonneklaar gebleken dat de behandeling van dit Oud-testamentische onderwerp een schatkamer opent vol kostbare lessen en degelijk praktisch onderricht voor vandaag. Met betrekking tot het Oude Testament leert Paulus in Rom. 15 : 4 en in 1 Kor. 10 : 11: Alles wat tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven. Wat Israël is overkomen is opgetekend als voorbeeld en waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. De lezingen over het onderwerp “Koningen en profeten in Israël” zijn onder te verdelen in de volgende hoofd-thema’s: > God is een God van relaties > God wil bij mensen wonen > God is een God van genade > Wat voor Israël gold geldt ook voor vandaag
01:13:45
January 7, 2020