Skip to main content
Advokatsamfundspodden

Advokatsamfundspodden

By Sveriges advokatsamfund

Välkommen till Advokatsamfundspodden!
Advokatsamfundet har en egen position i rättssamhället som en privaträttslig sammanslutning där alla landets advokater ingår. I podden får du höra spännande samtal om juridik med inbjudna gäster.
”Advokater har ett unikt perspektiv i rättssamhället som det är spännande och angeläget att prata om. Vi har så mycket att berätta och diskutera” säger Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare.
Podden riktar sig till dig som är intresserad av juridik och rättsfrågor, och modereras av journalisten Willy Silberstein.

www.advokatsamfundet.se
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

1 Om uppmärksammat beslut, advokatetik och disciplinnämndens arbete

Advokatsamfundspodden

1x
19 Vad gör man egentligen på en affärsjuridisk advokatbyrå?
19 Vad gör man egentligen på en affärsjuridisk advokatbyrå?
Hur ser en vanlig dag på jobbet ut på affärsjuridisk advokatbyrå? Lockar affärsjuridik till sig en viss typ av människor – och vilka personliga egenskaper är viktiga. Avsnittet också ringar in drivkrafterna och tjusningen med att som advokat arbeta med affärsjuridik. Medverkar gör advokaterna Emma Berglund Uväng, Richard Åkerman, Sverker Bonde, Mattias Hedwall och Mårten Willamo. Podden gästmodereras av professor Christina Ramberg. Denna gång fokuserar podden på arbetet på affärsjuridisk byrå – det här är den första av tre delar.  www.advokatsamfundet.se
29:58
November 28, 2022
18 Etiken i praktiken
18 Etiken i praktiken
Hur fungerar det i praktiken att följa god advokatsed? Hur hanterar man som advokat intressekonflikter och hur lätt är det att trampa fel? Och hur nära kan man komma sin klient? Representanter för affärsjuridik, arbetsrätt, brottmål och familjerätt diskuterar advokatetiska exempel från vardagen som advokat. Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokaterna Louise Gunvén, Anna Stéen och Magnus Wallander. Podden modereras av journalisten Willy Silberstein. www.advokatsamfundet.se
40:14
October 31, 2022
17 Hur är det att vara advokat i utlandet?
17 Hur är det att vara advokat i utlandet?
Hur är det att arbeta internationellt som advokat? Hur bygger man upp verksamheten och hur får man den på rull?  På vilket sätt hanterar man som advokat olika nationella lagar och kulturkrockar? Och hur ser det internationella samarbetet ut advokater emellan?  Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokaterna Gudmund Bernitz, verksam i London och Jonas Nordgren, verksam i spanska Malaga samt Johan Sangborn, chefsjurist på Advokatsamfundet. I avsnittet intervjuas också de ukrainska juridikstudenterna Bohdana Sokoliuk och Tetiana Osypenko, som båda gör praktik på advokatbyrån DLA Piper i Stockholm.  Podden modereras av journalisten Willy Silberstein. www.advokatsamfundet.se
30:50
October 03, 2022
16 Vad är en rättsstat och hur motverkas godtycklig maktutövning?
16 Vad är en rättsstat och hur motverkas godtycklig maktutövning?
Vad är en demokratisk rättsstat och hotas den i Sverige? Varför är det viktigt att vara vaksam och upprätthålla rättsstatens värden? Hur oberoende är egentligen domarna och nämndemännen i våra domstolar? Advokatsamfundet ger i dagarna ut en skrift om att den svenska rättsstaten och dess betydelse – ett aldrig så aktuellt ämne som nu. Medverkar i avsnittet gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, Anders Perklev, hovrättspresident i Svea hovrätt och den tidigare hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt, ordförande i en parlamentarisk kommitté som ser över lagstiftningen i krigs- och kristider. Podden modereras av journalisten Willy Silberstein. www.advokatsamfundet.se
40:16
August 31, 2022
15 Om rättegångsspelet i Almedalen med riksdagspartierna som nämndemän
15 Om rättegångsspelet i Almedalen med riksdagspartierna som nämndemän
Var går de kriminalpolitiska skiljelinjerna mellan riksdagspartierna? Och hur går en rättegång till egentligen? Advokatsamfundet arrangerade ett rättegångsspel under Almedalsveckan med brottsrubriceringen grovt vapenbrott. I poddavsnittet medverkar Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokaterna Johan Eriksson, Ulrika Borg, Klas Bjuremark och Lotta Wirén samt domare Mikael Swahn och åklagare Helene Gestrin.  Podden modereras av journalisten Inger Arenander. Rättegångsspelet finns att titta på här: Advokatsamfundets rättegångsspel från Almedalen 2022 www.advokatsamfundet.se
58:50
July 06, 2022
14 Advokatetik och åtal mot uteslutna ledamöter
14 Advokatetik och åtal mot uteslutna ledamöter
Hur är det ställt med advokatetiken bland Sveriges advokater? Är det ett utökat problem att brottmålsadvokater hjälper till att begå brott? Vad gör disciplinnämnden åt advokater som inte följer advokatetiken och hur arbetar disciplinnämnden egentligen?  Medverkar i avsnittet gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, brottmålsadvokat Henrik Olsson Lilja samt advokat Bo Ahlenius, med lång erfarenhet av arbetet i disciplinnämnden, och den tidigare offentlige representanten i disciplinnämnden Lotty Nordling. Podden modereras av journalisten Willy Silberstein.  www.advokatsamfundet.se 
38:12
June 20, 2022
13 Ett gott ledarskap på advokatbyrå – hur ser det ut?
13 Ett gott ledarskap på advokatbyrå – hur ser det ut?
Hur får vi fler unga advokater att vilja ta sig an ledarrollen på advokatbyrå? Hur ska fler unga vilja stanna kvar på byrå och bli delägare? Vad efterfrågar unga advokater i dag av sin arbetsgivare? Och hur gör man för att stärka, coacha och entusiasmera andra?  Hör mer om det och det nystartade mentorskapsprogrammet MOA, Mötesplats – om och för – advokater.  Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokaterna Jan Dernestam, Magdalena Persson och Rebecka Riismark.  Podden modereras av journalisten Willy Silberstein. www.advokatsamfundet.se
42:19
May 24, 2022
12 Hur rapporterar medier om advokater – är granskningen för kritisk eller rimlig?
12 Hur rapporterar medier om advokater – är granskningen för kritisk eller rimlig?
Har medier börjat granska advokater tuffare än tidigare? Är granskningen för närgången och kritisk, eller rimlig och relevant? När finns det skäl nog för namnpubliceringar i medier? Och varför utövas tillsyn över advokater av den egna kåren? Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokaterna Johan Eriksson och Peter Danowsky, Medieombudsmannen Caspar Opitz och Lasse Wierup, journalist på Dagens Industri. Podden modereras av journalisten Willy Silberstein. www.advokatsamfundet.se
40:07
May 02, 2022
11 Om invasionen av Ukraina – går det att lagföra de ansvariga?
11 Om invasionen av Ukraina – går det att lagföra de ansvariga?
Vad finns att säga om Rysslands invasion av Ukraina ur ett historiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv? Är kriget ett tydligt exempel på anfallskrig enligt folkrätten? Och är det möjligt att ställa ansvariga till svars i internationella domstolar? Poddavsnittet tar också upp vad EU:s massflyktsdirektiv innebär för människor som flyr från Ukraina till Sverige. Medverkar gör Martin Kragh, biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet, Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet och Viktoria Nyström, advokat med inriktning på asyl- och migrationsrätt. Podden modereras av journalisten Willy Silberstein. www.advokatsamfundet.se
43:16
April 04, 2022
10 Hur väl skyddas barn av LVU-lagstiftningen?
10 Hur väl skyddas barn av LVU-lagstiftningen?
Skyddas barn av LVU-lagstiftningen? Var går gränserna för att motivera att barn tvångsomhändertas? Vad har barn och föräldrar för rättssäkerhet i de här processerna? Om det handlar det här avsnittet som också tar upp varför LVU-lagstiftningen är så omdiskuterad just nu. Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, Ulla-Bella af Klercker, advokat och specialiserad inom LVU, Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt och föreståndare för Barnrättscentrum samt Tommy Lundström, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Podden modereras av journalisten Willy Silberstein. www.advokatsamfundet.se 
48:28
March 21, 2022
9 Hur rättssäkert är det att söka asyl i Sverige?
9 Hur rättssäkert är det att söka asyl i Sverige?
Vad säger advokater, Migrationsverket och Amnesty om svensk migrationsrätt? Hur krockar advokatetiken med Migrationsverkets instruktioner? Stämmer det att advokater tvingas att arbeta gratis och har Migrationsverket en svart lista över de som missköter uppdraget? Avsnittet tar också upp händelseutvecklingen i Ukraina. Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokaterna Emilie Hillert och Sait Umdi, Anna Lindblad, biträdande rättschef på Migrationsverket och Madelaine Seidlitz, senior juridisk rådgivare med ansvar för flykting- migration- och folkrättsfrågor på Amnesty. Podden modereras av journalisten Willy Silberstein. www.advokatsamfundet.se
52:04
February 25, 2022
8 Hur retoriska är svenska advokater?
8 Hur retoriska är svenska advokater?
Är svenska advokater nedtonade i sin retorik och vad beror det i så fall på? Vad finns det för knep att ta till för att trollbinda sina åhörare och vinna gehör genom att göra framställningen aptitlig? Och går det att värja sig mot känslomässiga argument i rättssalen? Om det handlar det här avsnittet av Advokatsamfundspodden. Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokat Henrik Olsson Lilja, chefsrådman och domare Sofia Jungstedt, retorikexpert Per Furumo och Lisa Flower, lektor i sociologi. Podden modereras av journalisten Willy Silberstein. www.advokatsamfundet.se
41:24
January 28, 2022
7 Hur hanterar advokater föräldrar som bråkar om barnen eller syskon som avskyr varandra?
7 Hur hanterar advokater föräldrar som bråkar om barnen eller syskon som avskyr varandra?
Varför bör man anlita en advokat i ärenden som rör familjerätt? Och hur hanterar man som advokat föräldrar som bråkar om vårdnaden av barnen, eller syskon som ärver och samtidigt avskyr varandra? Och stämmer det att rikast vinner tvister? Om det handlar det här avsnittet av Advokatsamfundspodden. Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokat Börje Samuelsson, disciplinnämndens ordförande och advokat Cecilia Runesson, specialiserad inom familjerätt Podden modereras av journalisten Willy Silberstein. www.advokatsamfundet.se
44:28
December 17, 2021
6 Tuffare tag och en mer repressiv kriminalpolitik – hur effektivt är det?
6 Tuffare tag och en mer repressiv kriminalpolitik – hur effektivt är det?
En repressiv kriminalpolitik – är det effektivt för att minska brottslighet? Fördummar politiker väljarna genom att föreslå enkla mätbara lösningar som strängare straff? Och är det så att politiker och debattörer tenderar att springa åt samma håll? Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, Jenny Madestam, docent i statsvetenskap och lektor i ledarskap vid Försvarshögskolan och Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi kommenterar debatten om kriminalpolitik med justitieministern och riksdagspartiernas rättspolitiska talespersoner som hölls i samband med Advokatdagarna. Podden modereras av journalisten Willy Silberstein. www.advokatsamfundet.se
36:56
November 29, 2021
5 Riskerar vi ett övervakningssamhälle med hemliga tvångsmedel?
5 Riskerar vi ett övervakningssamhälle med hemliga tvångsmedel?
Ska Polisen kunna avlyssna och läsa personers mejl utan att det finns misstanke om brott? Riskerar vi att närma oss ett övervakningssamhälle? Hur ska Polisen råda bot på gängkriminaliteten och hindra brott innan de begås? Och är det i själva verket så att omfattningen av gängkriminalitet är uppblåst av politiker och media? Om det handlar det nya avsnittet av Advokatsamfundspodden. Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokat Thomas Olsson, riksåklagare Petra Lundh och Mats Löfving, regionpolischef i Stockholm. Podden modereras av journalisten Willy Silberstein. www.advokatsamfundet.se
37:20
November 22, 2021
4 Vad är sant och vilka fördomar finns om affärsjurister?
4 Vad är sant och vilka fördomar finns om affärsjurister?
Hur är det egentligen att arbeta med affärsjuridik? Hur gör byråerna för att attrahera unga talanger och – framför allt – vad är det som lockar unga biträdande jurister till en byrå? Fler frågor som diskuteras är hur fler kvinnor ska bli delägare och vad det beror på att statistiken ser ut som den gör i dag. Medverkar gör Advokatsamfundets styrelseordförande Eva-Maj Mühlenbock, generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokaterna Åsa Erlandsson och Maria-Pia Hope samt Vendela Nilert, biträdande jurist. Podden modereras av journalisten Willy Silberstein.   www.advokatsamfundet.se
36:08
October 25, 2021
3 Hur rättssäkert är det med kronvittnen?
3 Hur rättssäkert är det med kronvittnen?
Rättssäkerhet står i fokus utifrån den lagstiftning som föreslås för effektiv brottsbekämpning. Vilka rättssäkerhetsproblem kan uppstå med kronvittnen?  Det handlar också om rättssäkerhet kontra snabba lagändringar och kampanjer i sociala medier som folkdomstolar. Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare advokat Mia Edwall Insulander, justitieråd Stefan Johansson, Dennis Martinsson, lektor i rättsvetenskap, Eva Thunegard, chefsåklagare samt generalsekreterarna för de nordiska samfunden; Niko Jakobsson, Finland, Merete Smith, Norge, Andrew Hjuler Crichton, Danmark och Ingimar Ingason, Island. Podden modereras av journalisten Willy Silberstein. www.advokatsamfundet.se
42:05
September 24, 2021
2 Hur är det att arbeta som försvarsadvokat?
2 Hur är det att arbeta som försvarsadvokat?
Hur är det att arbeta som försvarsadvokat? Och hur är det att företräda de som misstänks för grova brott? Det är exempel på frågor som stöts och blöts i det här poddavsnittet. Debatten om en polarisering mellan försvaret och åklagarsidan och varför advokater sätter in en kollega i sitt ställe – det är fler ämnen på agendan.  Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare advokat Mia Edwall Insulander, advokaterna Frida Wallin och Johan Eriksson samt kammaråklagare Zilla Hirsch.  Podden modereras av journalisten Willy Silberstein.  www.advokatsamfundet.se
35:43
August 26, 2021
1 Om uppmärksammat beslut, advokatetik och disciplinnämndens arbete
1 Om uppmärksammat beslut, advokatetik och disciplinnämndens arbete
Det uppmärksammade ärendet om de advokater som kallas ”Kungen” respektive ”Prinsen” i så kallade enchrocattar – om det handlar det första avsnittet. Advokatsamfundets disciplinnämnd har beslutat att utesluta advokaterna ur samfundet. Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare, kommenterar beslutet. Advokatetik och disciplinnämndens arbete står också på agendan. Medverkar gör Börje Samuelsson, ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd, Anders Eka, ordförande i Högsta domstolen och Lotty Nordling, tidigare offentlig representant i disciplinnämnden. www.advokatsamfundet.se
39:54
June 30, 2021
Trailer
Trailer
Välkommen till Advokatsamfundspodden! Podden riktar sig till dig som är intresserad av juridik och rättsfrågor, och modereras av journalisten Willy Silberstein.  www.advokatsamfundet.se
02:05
June 14, 2021