Skip to main content
Aging2.0 Sweden

Aging2.0 Sweden

By Aging2.0 Sweden
Vi vill accelerera innovation för att kunna möta de största utmaningarna och möjligheterna i samband med åldrandet!
Den här podcasten är en utbildningsserie i podd-format som riktar sig till omvårdnadspersonal. Varje podd är ett kortare avsnitt om ca 5 minuter där en expert intervjuas om ett viktigt ämne som exv. infektionsrisker, hur man använder digitala verktyg. Målet med avsnitten är att inspirera fler till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen och tillgängliggöra information om hur digitaliseringen påverkar vårdsektorn.
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Nina Lathi - Omvårdnad och digital utveckling inom omsorgen

Aging2.0 Sweden

1x
Ulrika Lind - Digitala kulturupplevelser och hälsa
Kulturtillgång är ett mänskligt behov och en rättighet – men långt ifrån alla kan ta sig till de scener där kulturen visas. Med digitalt förmedlad kultur erbjuds daglig tillgång till kulturupplevelser. Digitalt förmedlad kultur kan bli ett verktyg för vård- och omsorgspersonal att samtala med äldre/sjuka om nya upplevelser, minnen och känslor. Ulrika Lind, utvecklingschef på Betaniastiftelsen som driver Kulturarenan – en samlingsplats för kultur online, intervjuas här av Esther Floyd, sjuksköterska. Denna utbildningsserie sker i samarbete med Aging 2.0, Betaniastiftelsen, Karolinska sjukhuset och Sophiahemmet, vars samarbete har initierats av Digital@Idag. Avsnitten lanseras den 2 oktober under den årliga temadagen Digital@Idag.
10:27
October 1, 2020
Nina Lathi - Omvårdnad och digital utveckling inom omsorgen
Intervju med Nina Lathi, Sjuksköterska och programledare på Stockholm Life Tech. Digital teknik kan förbättra vårt operativa arbete genom nya arbetssätt och förtydliga behovet. Vad krävs för att möjliggöra det? Nina berättar om hur Stockholm Life Tech arbetar med stöd till innovativa små och stora företag samt vilka nya roller och kompetens som behövs för att kunna breddinföra digital teknik inom omsorg och vård. Omvärldsbevakning krävs inom omvårdnaden inom och utanför Sveriges gränser. Intervju med Anna Frej, infektionssjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset. Denna utbildningsserie sker i samarbete med Aging 2.0, Betaniastiftelsen, Karolinska sjukhuset och Sophiahemmet, vars samarbete har initierats av Digital@Idag. Avsnitten lanseras den 2 oktober under den årliga temadagen Digital@Idag.
12:12
October 1, 2020
Anna Freij - Infektionsskyddande arbetssätt
Podden belyser hur omvårdnadspersonal bäst ska kunna skydda sig mot infektioner, vad har vi lärt oss av Corona-krisen när det gäller infektionsskydd och hur digital teknik kan stödja ett infektionsskyddande arbetssätt. Intervju med Anna Frej, infektionssjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset. Intervjuas här av Esther Floyd, sjuksköterska. Denna utbildningsserie sker i samarbete med Aging 2.0, Betaniastiftelsen, Karolinska sjukhuset och Sophiahemmet, vars samarbete har initierats av Digital@Idag. Avsnitten lanseras den 2 oktober under den årliga temadagen Digital@Idag.
10:19
October 1, 2020