Skip to main content
5 minutės

5 minutės

By Algimantas

five minutes to your soul..
trumpi pamąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą..
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Mesijas
Mesijas
Jo dėka mes galime vadinti Viešpatį savo Dangiškuoju Tėvu ir Jo dėka tapome kadaise prarasto rojaus paveldėtojais Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:25
May 30, 2021
Antroji šventykla
Antroji šventykla
Būtent šiai šventyklai buvo skirta pamatyti Kristaus - visų tautų trokštamo Mesijo - šlovę Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:05
May 29, 2021
Persų gambitas
Persų gambitas
Ši istorija man nuostabiu būdu primena šachmatų žaidimą, kurį laimėjo Tas, kuris liko šešėlyje Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
07:08
May 27, 2021
Nehemijas - ne tik vadovas
Nehemijas - ne tik vadovas
Nehemijo išmintis ir protingas požiūris į darbą paskatino visą tautą prisidėti prie statybų Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:48
May 27, 2021
Viešpaties pateptasis
Viešpaties pateptasis
Taip kalba VIEŠPATS Kyrui, savo pateptajam, kurį jis paėmė už dešinės rankos, kad pajungtų jam tautas ir nuginkluotų karalius, kad atvertų jam duris ir vartai būtų atsklęsti Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:20
May 26, 2021
Šventyklos apvalymas
Šventyklos apvalymas
Ši Kristaus tarnystė tęsis tol, kol Jis paliks dangiškąją šventyklą, kad asmeniškai ateitų į mūsų žemę dėl išgelbėtųjų Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
08:14
May 25, 2021
Kristaus laikas
Kristaus laikas
Todėl žinok ir suprask! Nuo to laiko, kai paskelbtas žodis atnaujinti ir atstatyti Jeruzalę, iki pateptojo vado bus septyni septynetai ir šešiasdešimt du septynetai. Ji bus atstatyta su aikštėmis ir apsauginiu grioviu, ir tai įvyks priespaudos metais Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:13
May 24, 2021
Ištikimybė Dievui
Ištikimybė Dievui
Garbinimas yra visuotinis ištikimybės aktas Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:00
May 23, 2021
Danielius, Nojus ir Jobas
Danielius, Nojus ir Jobas
net jeigu trys vyrai ­ Nojus, Danielius ir Jobas ­ būtų jame, tik jie teišsigelbėtų savo teisumu, ­ tai Viešpaties DIEVO žodis Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:09
May 22, 2021
Antspaudas Dievo rankoje
Antspaudas Dievo rankoje
Antspaudas, kuris buvo Viešpaties nepaisomas Jehojachino asmenyje, suranda Dievo malonę Zerubabelio asmenyje Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:36
May 21, 2021
Jeruzalės sunaikinimas
Jeruzalės sunaikinimas
Zedekijas neturėjo drąsos eiti atgimimo keliu Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:44
May 20, 2021
Pranašiškas sapnas
Pranašiškas sapnas
Šiandien iš praėjusių šimtmečių perspektyvos galime pamatyti, kaip išsipildė dauguma istorinių įvykių, atspindėtų Nebukadnecaro sapne.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:42
May 19, 2021
Jehojakimas
Jehojakimas
Judėjos saugumas priklauso ne nuo teisingo politinio aljanso Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:14
May 18, 2021
Apreiškimas pagonims
Apreiškimas pagonims
Deja, Jošijas nepaisė Dieviškojo perspėjimo ir mirė beprasmiame susidūrime.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:24
May 17, 2021
Kaip panaikinti prakeiksmą
Kaip panaikinti prakeiksmą
Visą gyvenimą jo ištikimas pavyzdys ir įkvepiantis bei energingas vadovavimas motyvavo žmones eiti Viešpaties keliais. Tačiau Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:59
May 16, 2021
Liūdesio kelias
Liūdesio kelias
Nedorėlio karaliaus gyvenimas tapo pranašyste visai tautai Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:37
May 15, 2021
Atžala
Atžala
Pažymėtina, kad atžala, apie kurią kalba Izaijas, auga ne iš Dovydo šaknies, bet iš Dovydo tėvo Jesės, kuris niekada nebuvo karalius, šaknies Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:09
May 14, 2021
Izaijo evangelija
Izaijo evangelija
Išgirdau Viešpaties balsą: „Ką man siųsti? Kas gi bus mūsų pasiuntinys?“ O aš atsiliepiau: „Štai aš, siųsk mane! Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:40
May 13, 2021
Pasiuntiniai iš Rytų
Pasiuntiniai iš Rytų
Grįžk ir pasakyk mano tautos vadui Ezekijui: ‘Taip kalbėjo VIEŠPATS, tavo protėvio Dovydo Dievas Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:52
May 11, 2021
Kai Dievas veda
Kai Dievas veda
Mat aš apginsiu šį miestą dėl savęs ir dėl savo tarno Dovydo Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:06
May 11, 2021
Du tos pačios šalies karaliai
Du tos pačios šalies karaliai
Ahazas surinko Dievo Namų reikmenis ir sukapojo. Jis uždarė Dievo Namų duris ir pastatė aukurų kiekviename Jeruzalės kampe.. Ezekijas niekada nepasitraukė nuo VIEŠPATIES, bet laikėsi įsakymų, kuriuos VIEŠPATS buvo davęs per Mozę. VIEŠPATS buvo su juo.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:04
May 10, 2021
Sėkmės naikintojas
Sėkmės naikintojas
Kai tapo galingas, jo širdis pasidarė tokia išdidi, kad nuvedė jį į pragaištį Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:21
May 09, 2021
Pranašai ir karaliai
Pranašai ir karaliai
Istorinėse Šventojo Rašto knygose pabrėžiama Dievo bendrystė su savo tauta Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:19
May 07, 2021
Lengvas vėjelio prisilietimas
Lengvas vėjelio prisilietimas
Ką čia veiki, Elijau? Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:47
May 07, 2021
Ant Karmelio
Ant Karmelio
Nuostabu, kad pranašas įsako karaliui ir jis paklūsta. Karalius sutiko žmogų, kuris turėjo daug daugiau galių nei jis pats.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:51
May 06, 2021
Nuolankumas ir atgaila
Nuolankumas ir atgaila
Išgirdęs šiuos žodžius, Ahabas persiplėšė drabužius ir apsivilko ašutine ant nuogo kūno. Jis pasninkavo, miegojo apsivilkęs ašutine ir vaikštinėjo prislėgtas. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:42
May 05, 2021
Nesantaikos vynuogynas
Nesantaikos vynuogynas
Visas Naboto kaltinimas buvo Jezabeles surežisuotas spektaklis. Ir teisėjai, ir vyresnieji jai pakluso ir tapo bendrininku šioje žmogžudystėje... Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:49
May 04, 2021
Įstatymas ir tvarka
Įstatymas ir tvarka
Teisingumas ir nešališkumas turėtų būti kiekvieno sprendimo pagrindas Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:04
May 03, 2021
Religinė reforma
Religinė reforma
Karalius Asa buvo ištikimas Viešpačiui. Jis tapo pirmuoju karaliumi, įvykdžiusiu religinę reformą Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:09
May 02, 2021
Gera pradžia tik pusė darbo
Gera pradžia tik pusė darbo
Jis kartojo visas nuodėmes, kurias iki jo buvo daręs jo tėvas; VIEŠPAČIUI, savo Dievui, jis nebuvo nuoširdus, kaip jo tėvas Dovydas.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą
05:32
May 01, 2021
Tuo metu
Tuo metu
Tuo metu susirgo Jeroboamo sūnus Abija. Jeroboamas tarė savo žmonai: „Eik, persirenk, kad nebūtumei pažinta, jog esi Jeroboamo žmona, ir nueik į Šiloją. Ten gyvena pranašas Ahija.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą
06:20
April 30, 2021
Lemtingas kompromisas
Lemtingas kompromisas
Tačiau panašu, kad Jeroboamas nusprendė savarankiškai sustiprinti savo karalystę Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
03:53
April 28, 2021
Kvailumo kaina
Kvailumo kaina
Seniūnų duoto patarimo jis nepaisė, bet tarėsi su tais jaunais vyrais, kurie buvo su juo augę ir dabar jam tarnavo.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:18
April 28, 2021
Išminčiaus beprotybė
Išminčiaus beprotybė
Taigi Saliamonas darė, kas pikta VIEŠPATIES akyse, ir ištikimai VIEŠPATIES nesekė, kaip darė jo tėvas.... Visa tai išklausius, paskutinis žodis būtų toks: bijok Dievo ir laikykis jo įsakymų, nes tai saisto visą žmoniją. Juk Dievas kiekvieną pašauks atsakyti už darbą, net slaptą ­ ir gerą, ir blogą Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
07:06
April 27, 2021
Ateis Tautos
Ateis Tautos
Persijos karalius Kyras parašo dekretą, kuris laikomas pirmuoju dekretu dėl religijos laisvės.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:36
April 26, 2021
Jeruzalės šventykla
Jeruzalės šventykla
Karalius Dovydas nenusivylė, bet pradėjo ruošti medžiagas šventyklos statybai, kurios jam nebuvo lemta pastatyti ir pamatyti.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:41
April 25, 2021
Saliamono išmintis
Saliamono išmintis
Dievas davė jam ne tik išmintingą širdį, bet ir viską, ko Saliamonas neprašė - turtus ir šlovę, kaip tiesioginę išminties ir Dievo baimės pasekmę.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:16
April 24, 2021
Konkurencija
Konkurencija
Viena vertus, jis pakėlė savo autoritetą žemindamas kitų, ypač Dovydo, kaip teisingo teisėjo, autoritetą.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:36
April 22, 2021
Pabarimas ir atgaila
Pabarimas ir atgaila
Kol tylėjau,mano kaulai nyko nuo mano nuolatinių dejonių... Sukurk man tyrą širdį, Dieve ir atnaujink manyje ištikimą dvasią.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:36
April 22, 2021
Dovydo nuodėmė
Dovydo nuodėmė
Tad kodėl paniekinai VIEŠPATIES žodį ir darei, kas nedora jo akyse? ..Pavojinga nepaisyti Dievo žodžio, kai renkamės tarp gėrio ir blogio.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:37
April 21, 2021
Dievo gailestingumas
Dievo gailestingumas
Ar yra dar kas nors išlikęs iš Sauliaus namų, kam galėčiau parodyti savo ištikimą gerumą dėl Jehonatano? Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:06
April 20, 2021
Mirtis šventės metu
Mirtis šventės metu
Dovydas pripažįsta, kad nepakanka tik padaryti gerą dalyką, reikia tai padaryti gerai. Neužtenka paprasčiausiai pasiekti galutinį rezultatą, bet reikia tinkamai eiti šio rezultato link... Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:31
April 19, 2021
Dovydo karaliavimo pradžia
Dovydo karaliavimo pradžia
Kad pasiekti gyvenime Dievo jam numatyto tikslo, Dovydas nesiėmė savarankiškų, atrodytų, akivaizdžiai reikalingų, logiškų žingsnių.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:22
April 18, 2021
Mirusiųjų dvasios
Mirusiųjų dvasios
Prisidengdamas šviesos angelu, piktasis spendžia tinklus ten, kur žmonės to mažiausiai tikisi.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:06
April 16, 2021
Dovydo gailestingumas
Dovydo gailestingumas
Dovydas parodė Sauliui nupjautą skraistės kraštą, kaip įrodymą, kaip šalia jo buvo mirtis, ir jei ne Dovydo pasigailėjimas, tai ne audinio skiautė, o Sauliaus galva dabar būtų jo rankoje.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:59
April 16, 2021
Tikras draugas
Tikras draugas
Jehonatanas pakluso Dievo valiai ir tuo džiaugėsi Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:16
April 15, 2021
Dvikova su milžinu
Dvikova su milžinu
Dovydo tikėjimas yra pagirtinas. Tikėdamas jis aiškiai matė kovos baigtį Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:26
April 14, 2021
Viešpats žiūri į širdį
Viešpats žiūri į širdį
Nežiūrėk į jo išvaizdą ir stuomens aukštį, nes aš jį atmečiau. Juk Dievas ne taip mato, kaip žmogus; žmogus mato, kas akimis matoma, o VIEŠPATS žiūri į širdį.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:13
April 13, 2021
Nepaklusnumas
Nepaklusnumas
Sauliaus nuopuolio istorija skirta įspėti mus apie galimą maištavimą, kylantį tada, kai savo egoizmą ir tuštybę iškeliame aukščiau akivaizdžios, labai akivaizdžios Dievo valios... Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:26
April 11, 2021
Nauja širdis
Nauja širdis
Klausantis šių žodžių, Saulių pagavo VIEŠPATIES dvasia.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:52
April 11, 2021
Saulius
Saulius
Karalių rinktis turėjo Dievas, o ne žmonės.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:56
April 10, 2021
Izraelio karalius
Izraelio karalius
..kad ir mes galėtume būti kaip kitos tautos. Tevaldo mus mūsų karalius, tegu mus veda, tekovoja mūsų kovas.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:06
April 09, 2021
Pagalbos akmuo
Pagalbos akmuo
Samuelis paėmė akmenį ir, pastatęs tarp Micpos ir Šeno, pavadino jį Eben Ezeru Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:20
April 08, 2021
Sandoros skrynia
Sandoros skrynia
Tai, kad nei jis, nei jo šeima jokiu būdu nenukentėjo nuo Sandoros skrynios, rodo, kad šie namai labai atsakingai elgėsi su Dievo sandoros skrynia Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:31
April 07, 2021
Galios įrodymai
Galios įrodymai
Bet Šemešo žmonės slėnyje pjovė kviečius. Pakėlę akis, jie pamatė Skrynią. Matydami ją, jie džiūgavo.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:25
April 05, 2021
Nešlovė
Nešlovė
Dievo Skrynia buvo pagrobta; abu Elio sūnūs ­ Hofnis ir Finehasas ­ žuvo.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:55
April 04, 2021
Nešventi kunigai
Nešventi kunigai
Elio sūnūs buvo niekšai. Jie nepaisė nei VIEŠPATIES, nei kunigų pareigų žmonėms... Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:51
April 03, 2021
Samuelis - Viešpaties pranašas
Samuelis - Viešpaties pranašas
Berniukas Samuelis tarnavo VIEŠPAČIUI Elio prižiūrimas. Tomis dienomis Dievo žodis buvo retas ir regėjimas nedažnas.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:22
April 03, 2021
Kai meldėsi širdimi
Kai meldėsi širdimi
Ona meldėsi širdimi. Judėjo tik lūpos, bet balso nebuvo girdėti.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:16
April 02, 2021
Samsono tikėjimo triumfas
Samsono tikėjimo triumfas
„Viešpatie DIEVE! Prašau atsiminti mane! Prašau duoti man jėgų šį paskutinį kartą, Dieve.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:09
April 01, 2021
Atpuolimo kelias - 2 dalis
Atpuolimo kelias - 2 dalis
Izraelio teisėjas Samsonas buvo gana komplikuotas žmogus.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:37
March 31, 2021
Samsonas, atpuolimo kelias
Samsonas, atpuolimo kelias
„Timnoje tarp filistinų moterų pamačiau mergaitę. Prašyčiau gauti ją man žmona.. Tėvas ir motina jam sakė: „Argi nėra mergaitės tarp tavo paties giminių ar visoje mūsų tautoje, kad turėtum imti sau žmoną iš tų neapipjaustytų filistinų! Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:13
March 30, 2021
Didelės jėgos šaltinis
Didelės jėgos šaltinis
Berniukas užaugo, ir VIEŠPATS jį laimino.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:36
March 29, 2021
Ar Dievui reikia mūsų įžadų
Ar Dievui reikia mūsų įžadų
Iftachas padarė įžadą VIEŠPAČIUI: „Jei įduosi man į rankas Amoną, ­ sakė jis, kas išeis pro mano namų duris manęs pasitikti, man grįžtant su pergale prieš Amoną, tas priklausys VIEŠPAČIUI. Aš atnašausiu tai kaip deginamąją auką. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:58
March 28, 2021
Atstūmimas ir išaukštinimas
Atstūmimas ir išaukštinimas
Tad Iftachas ėjo su Gileado seniūnais, ir žmonės padarė jį savo galva ir vadu. Micpoje Iftachas pakartojo visus šiuos žodžius VIEŠPATIES akivaizdoje.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:22
March 27, 2021
Abimelechas - mano tėvas karalius
Abimelechas - mano tėvas karalius
Vėliau apie tokius uzurpatorius kaip Abimelechas bus sakoma - jis atėjo kaip lapė, valdė kaip liūtas ir mirė kaip šuo.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:48
March 26, 2021
Spąstai
Spąstai
Gideono nuodėmė buvo ta, kad jis bandė perimti Aarono kunigystės teises be Dieviškų nurodymų....žmones suklaidino tas, kuris anksčiau juos nukreipė nuo stabmeldystės.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:02
March 25, 2021
Abejonės
Abejonės
Išgirdęs sapno pasakojimą ir aiškinimą, Gideonas parpuolė kniūbsčias. Sugrįžęs į Izraelio stovyklą, jis šaukė: „Eime! VIEŠPATS yra atidavęs Midjano kariuomenę jums į rankas.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:43
March 24, 2021
Gideonas
Gideonas
Gideonas pasiėmė iš savo tarnų dešimt vyrų ir padarė, kaip VIEŠPATS jam buvo įsakęs. Bijodamas tai daryti dieną dėl savo tėvo šeimynos ir miesto žmonių, jis padarė tai nakčia. Miesto žmonės pakilo anksti rytą ir žiūri: Baalo aukuras nugriautas, šventasis stulpas šalia jo nukirstas ir antrasis jautis paaukotas ant naujai pastatyto aukuro. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:38
March 23, 2021
Debora - pranašė ir teisėja
Debora - pranašė ir teisėja
Lapidoto žmona Debora buvo pranašė. Tuo metu ji buvo Izraelio teisėja. Ji sėdėdavo po Deboros palme tarp Ramos ir Betelio Efraimo aukštumose. Izraelitai eidavo pas ją į teismą.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą
04:49
March 22, 2021
Ehudas, Geros sūnus
Ehudas, Geros sūnus
Bet izraelitai šaukėsi VIEŠPATIES, ir VIEŠPATS pažadino jiems gelbėtoją ­ Ehudą, Geros sūnų, benjaminą, kairiarankį vyrą.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą
04:59
March 21, 2021
Otnielis - pirmasis teisėjas
Otnielis - pirmasis teisėjas
Bet izraelitai šaukėsi VIEŠPATIES, ir VIEŠPATS pažadino izraelitams išvaduoti gelbėtoją ­ Otnielį, Kalebo jaunesniojo brolio Kenazo sūnų. Ant jo nužengė VIEŠPATIES dvasia. Jis tapo Izraelio teisėju ir išėjo į karo žygį... Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą
05:01
March 20, 2021
Teisėjai - Shofetim
Teisėjai - Shofetim
Tada VIEŠPATS pažadino jiems teisėjus. Jie išgelbėjo juos iš plėšikų rankų. Bet jie net savo teisėjų neklausė, nes kekšavo su kitais dievais ir garbino juos. Nedelsdami jie nusisuko nuo kelio, kuriuo jų protėviai, klausydami VIEŠPATIES įsakymų, buvo ėję. Jie nesekė jų pavyzdžiu! Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:14
March 19, 2021
Gyvenimo instrukcija
Gyvenimo instrukcija
Kaip VIEŠPATS buvo įsakęs savo tarnui Mozei, taip Mozė įsakė Jozuei, taip Jozuė ir pasielgė. Jis nepaliko nieko nepadaryta, ką VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:44
March 18, 2021
Tinklas.. žmonėms
Tinklas.. žmonėms
nebendraudami su anomis, tarp jūsų likusiomis tautomis. Jų dievų vardo neminėkite ir jais neprisiekinėkite; jiems netarnaukite ir jų negarbinkite, bet būkite atsidavę VIEŠPAČIUI, savo Dievui, kaip buvote ligi šios dienos.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:01
March 17, 2021
Gudrumas
Gudrumas
Vyrai patikėjo jų žodžiais apie maistą ir drabužius, bet VIEŠPATIES žodžio neatsiklausė. Jozuė sudarė su jais taiką, laiduodamas jiems gyvastį sandora, kurią bendrijos vadai patvirtino priesaika. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:48
March 16, 2021
Du kalnai
Du kalnai
Visas Izraelis ­ ateiviai ir vietiniai ­ drauge su savo seniūnais, apskaitininkais ir teisėjais stovėjo abipus Skrynios priešais kunigus iš Levio giminės, nešusius VIEŠPATIES Sandoros Skrynią. Pusė jų stovėjo atsigręžę į Garizimo kalną, pusė ­ į Ebalo kalną, kaip VIEŠPATIES tarnas Mozė buvo kadaise įsakęs, Izraelio tautai palaiminti.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:29
March 15, 2021
Pralaimėjimas prie Ajos
Pralaimėjimas prie Ajos
Vyrai iškeliavo į aukštumas ir išžvalgė Ają. Jie grįžo pas Jozuę ir pranešė: „Nėra reikalo visiems žmonėms keliauti į aukštumas. Tenukeliauja du ar trys tūkstančiai vyrų ir teužpuola Ają. Priešų ten nedaug, visų žmonių nevargink kelione.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:52
March 14, 2021
Rahaba
Rahaba
Tad prašyčiau prisiekti VIEŠPAČIU, kad maloniai elgsitės su mano tėvo namais, nes aš su jumis maloniai pasielgiau.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:31
March 13, 2021
Jerichas
Jerichas
Antrą dieną jie apėjo aplink miestą vieną kartą. Po to sugrįžo į stovyklą. Taip jie darė šešias dienas.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:34
March 12, 2021
Dievo karas
Dievo karas
Pasiųsiu savo baimę pirma tavęs, sugluminsiu visas tautas, su kuriomis susidursi, ir priversiu tavo priešus nuo tavęs bėgti. Pasiųsiu širšes pirma tavęs hivams, kanaaniečiams ir hetitams išvaryti.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:52
March 11, 2021
Kanaanas
Kanaanas
Nepasidarykite nešvarūs nė vienu šių papročių, nes tokiais papročiais susiteršusios tautos, kurias išvarau jūsų akyse.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
07:12
March 10, 2021
Dvylika akmenų
Dvylika akmenų
..paimkite iš tos vietos Jordano vagoje, ant kurios stovėjo kunigų kojos, dvylika akmenų. Neškitės juos ir padėkite toje vietoje, kur šiąnakt nakvosite.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:23
March 09, 2021
Neužgausi nebylio, nepadėsi kliūties neregiui
Neužgausi nebylio, nepadėsi kliūties neregiui
Neužgausi nebylio, nepadėsi kliūties neregiui. Bijosi savo Dievo; aš esu VIEŠPATS.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:09
March 08, 2021
Kaip gyventi ilgiau
Kaip gyventi ilgiau
Štai tas įsakymas, tie įstatai ir įsakai, kurių VIEŠPATS, jūsų Dievas, įsakė man jus mokyti, kad vykdytumėte juos krašte, kurio einate paveldėti, idant tu, tavo vaikai ir vaikų vaikai pagarbiai bijotų VIEŠPATIES, savo Dievo, visas dienas ir laikytųsi visų jo įstatų ir įsakymų, kuriuos tau įsakau, ir ilgai išsilaikytumei..
06:18
March 07, 2021
Mylėsi savo artimą kaip save patį; aš esu VIEŠPATS
Mylėsi savo artimą kaip save patį; aš esu VIEŠPATS
..Jei pastebėtum pargriuvusį po našta savo priešininko asilą, nepalik priešininko vieno; turi padėti jam pakelti asilą.. mylėsi savo artimą kaip save patį; aš esu VIEŠPATS.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:40
March 06, 2021
Pranašai
Pranašai
Išugdysiu jiems pranašą kaip tave iš jų giminių ir įdėsiu savo žodžius į pranašo lūpas. Jis pasakys jiems visa, ką būsiu jam įsakęs.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:51
March 05, 2021
Klausykis
Klausykis
Duoti atsakymą žmogui, jo neišklausius, ir kvaila, ir užgaulu.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:35
March 04, 2021
Gailestingumas žudikui
Gailestingumas žudikui
..Tie miestai buvo parinkti visiems izraelitams ir tarp jų gyvenantiems ateiviams, kad bet kas, netyčia užmušęs žmogų, galėtų ten pabėgti, idant nemirtų nuo keršytojo už kraują rankos, kol nebus teistas bendrijos akivaizdoje.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:07
March 03, 2021
Sėkmės paslaptis
Sėkmės paslaptis
.. Izraelis tarnavo VIEŠPAČIUI per visą Jozuės gyvenimą ir gyvenimą seniūnų, gyvenusių ilgiau už Jozuę bei patyrusių visa, ką VIEŠPATS buvo padaręs Izraeliui.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:47
March 02, 2021
Celofhado dukros
Celofhado dukros
Mūsų tėvas mirė dykumoje. Jis nebuvo tarp susibūrusiųjų prieš VIEŠPATĮ Koracho draugėje, bet numirė už savo paties nuodėmę. O sūnų jis nepaliko. Kodėl mūsų tėvo vardas turėtų dingti iš jo kilties dėl to, kad jis neturi sūnaus? Duokite mums nuosavybę tarp mūsų tėvo brolių.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:48
February 28, 2021
Varinis žaltys
Varinis žaltys
..VIEŠPATS tarė Mozei: „Pasidirbk ugningą žaltį ir pridėk jį prie stulpo. Kiekvienas, kuris yra įgeltas, pažvelgs į jį ir išliks gyvas.“ Mozė tada padirbo vario žaltį ir pridėjo jį prie stulpo. Kai tik žaltys ką nors įgeldavo, tas žmogus pažvelgdavo į vario žaltį ir likdavo gyvas.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:29
February 28, 2021
Mozės nuodėmė
Mozės nuodėmė
..paimk lazdą, surink bendriją tu ir tavo brolis Aaronas, ir, jiems matant, įsakykite uolai duoti vandens. Taip jūs duosite jiems vandens iš uolos ir pagirdysite bendriją bei galvijus.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:24
February 27, 2021
Dievo pasirinkimas
Dievo pasirinkimas
Rytojaus dieną įėjęs į Sandoros Įsakymų palapinę, Mozė žiūri: Levio namų Aarono lazda išsprogusi, ne tik išskleidusi pumpurus, bet ir pražydusi, net su prinokusiais migdolais.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:01
February 26, 2021
Sukilimo anatomija
Sukilimo anatomija
..Rytoj rytą VIEŠPATS parodys, kas jam priklauso, kas yra šventas ir kam bus leista prie jo artintis! Ką jis bus išsirinkęs, tam jis ir leis prie savęs artintis.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:40
February 25, 2021
Kutai prie drabužių kraštų
Kutai prie drabužių kraštų
Kalbėk izraelitams ir liepk pasidaryti kutus drabužių kampuose per visas kartas. . Jūs turėsite kutą, kad, žvelgdami į jį, atsimintumėte visus mano įsakymus ir vykdytumėte juos, nenuklysdami paskui savo širdies ir akių užgaidas..  Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:53
February 24, 2021
Kibrot Taava - geismo ir godumo vaisius
Kibrot Taava - geismo ir godumo vaisius
..Tuo tarpu pakilo VIEŠPATIES siųstas vėjas, atpūtė nuo jūros putpelių ir nubloškė jas šalia stovyklos, maždaug dienos kelionės nuotoliu vienoje pusėje ir dienos kelionės nuotoliu kitoje pusėje, visur aplinkui stovyklą, maždaug poros uolekčių sluoksniu ant žemės.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:12
February 23, 2021
Dvylika žvalgų
Dvylika žvalgų
..Keliaukime tučtuojau ir užimkime jį, nes tikrai galime juos nugalėti.“ Tada vyrai, kurie buvo ėję su juo, sakė: „Mes nepajėgsime tų žmonių pulti, nes jie už mus stipresni.“ Taigi jie primelavo izraelitams apie kraštą, kurį buvo išžvalgę.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:30
February 22, 2021
Aarono palaiminimas
Aarono palaiminimas
..VIEŠPATS telaimina ir tesaugo tave! VIEŠPATS tenušviečia tave savo veidu ir tebūna tau maloningas! VIEŠPATS tepažvelgia į tave maloniai ir tesuteikia tau ramybę!’ Taip jie tars mano vardą izraelitams, ir aš juos palaiminsiu.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:46
February 21, 2021
Jubiliejaus metai
Jubiliejaus metai
..Sukursiu krašte ramybę, gulsitės miegoti, ir nebus kas jus gąsdintų.. Žvelgsiu į jus maloniai, padarysiu jus vaisingus ir padauginsiu; palaikysiu su jumis savo Sandorą.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:15
February 20, 2021
Viešpaties šventės – Palapinių iškilmės
Viešpaties šventės – Palapinių iškilmės
Švęsite ją septintą mėnesį kasmet kaip VIEŠPATIES iškilmes septynias dienas...  Septynias dienas gyvensite palapinėse ..  idant jūsų kartos patirtų, kad aš, vesdamas izraelitus iš Egipto žemės, apgyvendinau juos palapinėse. Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:32
February 19, 2021
Viešpaties šventės - Permaldavimo diena
Viešpaties šventės - Permaldavimo diena
..Tada jis nueis prie aukuro, esančio VIEŠPATIES akivaizdoje, ir atliks permaldavimą. Paėmęs truputį jaučio kraujo ir ožio kraujo, pateps visus aukuro ragus.. Kai bus atlikęs permaldavimą už šventyklą, Susitikimo Palapinę ir aukurą, jis atves gyvąjį ožį.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:31
February 18, 2021
Viešpaties šventės - Trimitai
Viešpaties šventės - Trimitai
Kun 23, 24 „Taip kalbėk izraelitams: ‘Septinto mėnesio pirmą dieną švęsite visiško poilsio dieną šventa sueiga, pažymėta rago skardėjimu. 25 Nedirbsite savo tarnybos darbo, aukosite VIEŠPATIES ugninę atnašą.’“ Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:59
February 17, 2021
Viešpaties šventės - Sekminės שבועות
Viešpaties šventės - Sekminės שבועות
..kiekvienas, tikintis Jėzumi ir sudaręs sandorą su Juo, tampa Jo pasiuntiniu šiam pasauliui... Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:48
February 16, 2021
Viešpaties šventės – Pascha ir neraugintos duonos
Viešpaties šventės – Pascha ir neraugintos duonos
Kai ateisite į kraštą, kurį jums duodu, ir nuimsite jo derlių, atnešite jūsų pjūties pirmienų pėdą kunigui. Jis pasiūbuos pėdą VIEŠPATIES akivaizdoje, kad būtumėte jam mieli.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:01
February 15, 2021
Viešpaties šventės - šabas
Viešpaties šventės - šabas
Ši diena nėra skirta gulėti ant sofos ar tinginiauti. Viešpats šią dieną kviečia savo vaikus Jį garbinti, klausytis Dievo žodžio ir melstis... Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:08
February 14, 2021
Būkite šventi - švarūs ir nešvarūs gyvūnai
Būkite šventi - švarūs ir nešvarūs gyvūnai
..nes aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. Todėl pašvęskite save ir būkite šventi... Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:33
February 13, 2021
Aarono sūnūs Nadabas ir Abihuvas
Aarono sūnūs Nadabas ir Abihuvas
Jie buvo kruopščiai apmokyti ir gerai susipažinę su savo tarnystės šventumu.  Kai atėjo laikas jiems tarnauti, jie padarė tai, ką Viešpats, Dievas jiems nebuvo liepęs.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:44
February 12, 2021
Bendravimo auka
Bendravimo auka
Ir jei, manote, kad jums trūksta šios Kristaus ramybės, turėtumėte žinoti, kad Jėzus Kristus padarė viską iš savo pusės, kad suteiktų mums tokią ramybę, mes turime tik įvykdyti raginimą.. Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:48
February 11, 2021
javų atnaša VIEŠPAČIUI
javų atnaša VIEŠPAČIUI
..Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:15
February 10, 2021
Auka už nuodėmę
Auka už nuodėmę
Auka už nuodėmę yra mūsų asmeninis atsakymas į kvietimą išgelbėjimui... Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:12
February 09, 2021
Deginamoji auka
Deginamoji auka
..pamoką, kurią Dievas mokė Izraelį per deginamąją auką, buvo ta, kad nuodėmė reiškia mirtį.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:54
February 08, 2021
VIEŠPATIES šlovė pripildė Padangtę
VIEŠPATIES šlovė pripildė Padangtę
Nė viena kalba negali apibūdinti Padangtėje esančios šlovės....
04:36
February 07, 2021
Aš įrašysiu plokštėse žodžius
Aš įrašysiu plokštėse žodžius
Kai Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, moralinis Dievo įstatymas buvo įrašytas jo širdyje... Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą..
05:46
February 06, 2021
Parodyk man Savo kelią
Parodyk man Savo kelią
Mozė labai norėjo, kad Viešpats parodytų jam tik tą kelią, kurį Jis - Dievas norėtų eiti Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą
05:09
February 05, 2021
Ji buvo vadinama Susitikimo Palapine
Ji buvo vadinama Susitikimo Palapine
Sakyk izraelitams: ‘Jūs esate kietasprandė tauta. Jei eičiau su jūsų gretomis nors vieną akimirką, sunaikinčiau jus Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą
07:60
February 04, 2021
Mozės prašymas
Mozės prašymas
Malda, kuri ateina iš nuoširdžios, tikinčios širdies, yra veiksminga ir naudinga.  Dievas ne visada atsako į mūsų maldas taip, kaip mes tikimės,  nes mes galime nežinoti, kas būtų geriausia mūsų didžiausiam labui
05:42
February 03, 2021
Kraujo praliejimas stovykloje
Kraujo praliejimas stovykloje
Būti Viešpaties pusėje yra išlikti ištikimiems, kai aplinkiniai pasiduoda Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą
04:10
February 02, 2021
Šokantis Izraelis
Šokantis Izraelis
..niekada neturime būti įtraukiami į nuodėmę dėl to, ką žmogus gali mums pasakyti ar padaryti; nes žmonės gali mus gundyti nusidėti, bet jie negali mūsų priversti tai daryti..
05:18
February 01, 2021
Aaronas, pasirinkimo galia
Aaronas, pasirinkimo galia
.. o tada žengęs pirmąjį kompromiso žingsnį, jis negalėjo trauktis.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:50
January 31, 2021
Aukso veršis, kantrybės stoka
Aukso veršis, kantrybės stoka
Bet dabar, priešais esantį "buvimo" debesį, jie vėl atsigręžė į Egipto stabmeldystę ir nematomo Dievo šlovę vaizdavo jaučio panašumu!
04:12
January 30, 2021
Dešimtinė - Viešpaties garbinimas
Dešimtinė - Viešpaties garbinimas
Iš visų Dievo išteklių Jis išskiria ypač du - laiką ir materialinę naudą, nes šių dviejų išteklių valdymas labai veikia mūsų santykius su Dievu.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:60
January 29, 2021
Becalelis, kai talentas tarnauja Dievui
Becalelis, kai talentas tarnauja Dievui
Mūsų sugebėjimai ir talentai turėtų būti vertinami kaip šventas paties Dievo pasitikėjimas, laiminimas, skirtas Jo šlovei ir žmonijos gerovei, o ne savęs išaukštinimui. Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:49
January 28, 2021
Aukojimas
Aukojimas
Kai Dievas kviečia mus dalyvauti Jo planuose, turime suprasti, kad Jo planas vyks bet kuriuo atveju, mums dalyvaujant ar nedalyvaujant jame.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:24
January 27, 2021
Padangtė - Dievo namai
Padangtė - Dievo namai
Pirmasis Viešpaties nurodymas Mozei buvo susijęs su Dievo namų sutvarkymu... Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:32
January 26, 2021
Mozės užtarimas
Mozės užtarimas
Mozės maldoje matome tris raginimus arba tris argumentus, kuriuos jis pasakė Dievui... Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:08
January 25, 2021
Dievo Įsakymai
Dievo Įsakymai
Dievo įsakymai visų pirma yra Dievo prigimties išraiška. Dieviškojo šventumo pasireiškimas.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:14
January 24, 2021
Karališkoji kunigystė
Karališkoji kunigystė
Kristaus Bažnyčia tampa ta Dangaus ambasada, kuri yra pašaukta nešti Evangelijos žinią ir įgyti tautų Dievo karalystei! Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:14
January 23, 2021
Dykumos pamokos
Dykumos pamokos
Dievas davė žmonėms svarbią pamoką dykumoje. Jis jiems parodė, kad Jo pasekėjų gyvenimas pirmiausia priklauso nuo Viešpaties, o ne nuo aplinkybių.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:59
January 22, 2021
Perėjimas per jūrą
Perėjimas per jūrą
Tikėjimas, kuris ir toliau grindžiamas tik regėjimu, toli nuo tobulumo... Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:46
January 21, 2021
Pascha
Pascha
Kristus yra mūsų velykinis Avinėlis.. Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:14
January 20, 2021
Egipto teismas
Egipto teismas
Prieš Viešpačiui išvedant Izraelio žmones iš Egipto, maždaug per mėnesį Egiptą ištiko dešimt negandų arba nelaimių. Ir šios nelaimės nebuvo Dievo užgaida... Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą. Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu.
05:32
January 19, 2021
Egipto vergija - gailestingumo pamoka
Egipto vergija - gailestingumo pamoka
Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:59
January 18, 2021
Juozapas – testamentas kaulams
Juozapas – testamentas kaulams
Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:27
January 17, 2021
Judas, palaiminimas visoms tautoms
Judas, palaiminimas visoms tautoms
Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
04:57
January 16, 2021
Puošnus apdaras
Puošnus apdaras
Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
06:07
January 15, 2021
Jokūbas, Dievo palaiminimas
Jokūbas, Dievo palaiminimas
Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:08
January 14, 2021
Jokūbas - apgaulė siekiant gero
Jokūbas - apgaulė siekiant gero
Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:05
January 13, 2021
Izaokas, kilnus gyvenimas
Izaokas, kilnus gyvenimas
Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:34
January 11, 2021
Abraomas - tikėjimo išbandymas
Abraomas - tikėjimo išbandymas
Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:03
January 11, 2021
Abraomo palikuonys
Abraomo palikuonys
Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:15
January 10, 2021
Abraomas, sandora su Dievu
Abraomas, sandora su Dievu
Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:24
January 09, 2021
Abraomas, tikėjimo estafetė
Abraomas, tikėjimo estafetė
Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:48
January 08, 2021
Abraomas, tikėjimo klajokis
Abraomas, tikėjimo klajokis
Trumpi pamąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
05:34
January 07, 2021
Nojus
Nojus
Trumpi pamąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glomazdinovu
04:50
January 06, 2021
Pirmasis Dievo pranašas
Pirmasis Dievo pranašas
Trumpi pamąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą
04:48
January 04, 2021
Kainas ir Abelis
Kainas ir Abelis
Trumpi pamąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą
05:25
January 04, 2021
Nuopuolis
Nuopuolis
Trumpi apmąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą
05:50
January 03, 2021
Adomas ir Ieva
Adomas ir Ieva
Trumpi pamąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą
05:41
January 02, 2021
Pradžioje..
Pradžioje..
Trumpi pamąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą
04:48
January 01, 2021
Palaiminimas
Palaiminimas
Trumpi pamąstymai apie Dievą, Bibliją ir gyvenimą Programa paruošta bendradarbiaujant su Aleksandru Glamazdinu
03:60
December 30, 2020