به راه بادیه

به راه بادیهPodcast details button

By Ali Sekhavati
علی سخاوتی درباره تجربه سفرش به کشورهای مختلف و کار و زندگی داوطلبانه حرف می زند
23 مرداد 97
سرمایه گذاری روی پادکست به راه بادیه با خریدن یک میکروفون خوب، داستان رسیدن به اسپانیا، معرفی گازپاچو، اجرائیه نفقه، ماه عسل با اسپانیا و پیشنهاد یک ایده ساده برای تلاش برای خروج از سیستم و البته شعر دیگری از چارلز بوکوفسکی و البته چند داستان الهام بخش دیگر
1:26:05
August 14, 2018
3-08-2018 - Another English episode with Hildur from Iceland
Vagabonding with Ali Sekhavati - Ali and Hildur talk about Hildur running for presidency, healing, divorce, making big decisions and more...
1:16:39
August 3, 2018
27-07-2018 - an English episode
Vagabonding with Ali Sekhavati. Ali and Mathis talk about spirituality, getting out of the system, building a straw bale house in Romania, travelling and more...
1:13:02
July 27, 2018
28 تیر 97
دو شعر از چارلز بوکوفسکی، زندگی پرشور آف گرید در رومانی، چند داستان الهام بخش از زندگی داوطلبی، حمله به عدد، مدح ایده میزبانی داوطلبان خارجی، نیش کنه و تراشیدن زندگی زیباست...
1:53:30
July 19, 2018
10 تیر 97
تکمیل تریلر و خروج از بلغارستان با کمی تاخیر، ورود به رومانی، استراحت در بخارست و شروع کار داوطلبانه در ناکجا آبادی خوش آب و هوا در غرب رومانی و مقدمه ای در باب تلاش برای خروج از سیستم...
1:03:23
July 2, 2018
به راه بادیه - 26 خرداد 97
ادامه ساخت تریلر، اولین پرواز با پاراگلایدر، توسعه زیرساخت آف گرید، حکم دادگاه نفقه و توضیح تفاوت نفقه و اجرت المثل و پایان دادن به جنگ نیابتی روی اینستاگرام به کمک بلاک کردن
1:18:53
June 17, 2018
به راه بادیه - 18 خرداد 97
رونمایی از مانترای به راه بادیه، شعردیگری از ویسلاوا شیمبورسکا، حکم دادگاه اجرت المثل، سفر به این طرف بلغارستان و اولین تجربه زندگی آف د گرید در کارخانه ای به جا مانده از دوران کمونیسم و البته یادگیری پرواز
1:30:46
June 8, 2018
Make your own podcast for free with Anchor!