Skip to main content
AMLC podcast

AMLC podcast

By AMLC Podcast

De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen.

The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Omkoping en witwassen - FIOD - Manon Kostense (2/2)

AMLC podcast

1x
Cryptowereld en witwasrisico - Compliance Champs - AMLC
Cryptowereld en witwasrisico - Compliance Champs - AMLC
In deze podcast vertellen Leon Kort en Peter Engering van Compliancechamps over de witwasrisico's in de cryptowereld.
28:38
November 22, 2022
Trustsector - RSM Netherlands - Herman Annink
Trustsector - RSM Netherlands - Herman Annink
In deze podcast vertelt Herman Annink van RSM Netherlands over witwasrisico's in de trustsector. De omvang van de doorstroom activiteiten door NL bedraagt 4.500 miljard ipv de in de podcast per abuis genoemde 7.500 miljard.
01:25:42
November 20, 2022
Wwft en advocatuur - Hertoghs advocaten - Anke Feenstra
Wwft en advocatuur - Hertoghs advocaten - Anke Feenstra
Anke Feenstra is een ervaren strafrecht advocaat. Anke vertelt welke juridische diensten vallen onder de Wwft, op welke wijze advocaten voldoen aan de Wwft (onder andere FIU meldingen), hoe toezicht op naleving van de Wwft in de advocatuur is ingericht en hoe strafrechtadvocaten omgaan met betalingen van klanten en nog veel meer. Het is voor zowel publieke als private sector een interessante podcast geworden, ook als je nog weinig weet over dit onderwerp. Kleine disclaimer. Zoals ook gemeld in de intro van de podcast: we interesseren ons in de zienswijze van een senior vertegenwoordiger uit de advocatuur. De podcast vertegenwoordigt dus de zienswijze van Anke Feenstra, die hoeft niet overeen te komen met de zienswijze van het AMLC.
01:18:49
October 15, 2022
FATF evaluatie van Nederland - Anne Strijker - AMLC
FATF evaluatie van Nederland - Anne Strijker - AMLC
Dit jaar evalueerde een delegatie van de FATF de wijze waarop Nederland witwasbestrijding uitvoert. Dit belangrijke rapport voor Nederland werd gepubliceerd op 24 augustus 2022. De hoofdzaken uit dit rapport worden in ruim 20 minuten besproken door Anne Strijker in deze AMLC podcast, opgenomen op 9 september 2022. Het FATF rapport: https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-netherlands-2022.html Een samenvatting van de Nederlandse overheid: https://www.amlc.nl/fatf-evaluatie-nederland-2/. Voor de oplettende luisteraar een rectificatie: de BES eilanden bestaan uit: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
22:04
September 09, 2022
Kwetsbaarheden witwassen bij betaalinstellingen - AMLC - Erik en Noortje
Kwetsbaarheden witwassen bij betaalinstellingen - AMLC - Erik en Noortje
Hoe kunnen Nederlandse vergunninghoudende betaalinstellingen worden misbruikt door witwassers? Dat was de onderzoeksvraag waar Erik en Noortje zich mee bezig hielden in de 1e helft van 2022. Er verscheen een artikel met de resultaten in de AMLC nieuwsbrief. Voor mensen die liever luisteren dan lezen, hierbij de podcast waarin we de kwetsbaarheden die uit het onderzoek naar voren kwamen bespreken.
24:23
September 02, 2022
Drugs(cijfers) de baas - DenkWerk - Bernard ter Haar
Drugs(cijfers) de baas - DenkWerk - Bernard ter Haar
De denktank ‘DenkWerk’ publiceerde in juni 2022 het rapport ‘drugs de baas’. Het rapport brengt onder andere het verdienmodel van de Nederlandse drugshandel in kaart en daarmee de witwasbehoefte van deze drugshandelaren. In een in mei gepubliceerde AMLC podcast vertelde Edwin Kruisbergen over witwascijfers. Hij legde uit hoe moeilijk het is vast te stellen hoeveel geld in Nederland wordt witgewassen. Da’s logisch; personen die witwassen zijn daar niet direct transparant over. Edwin beweerde dat het wellicht mogelijk is om voor afgebakende deelgebieden, bijvoorbeeld onderliggende misdrijven, in kaart te brengen hoeveel geld daarin omgaat. Bernard ter Haar is Consultant bij ABD TopConsult, werkte voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en werkte mee aan het rapport van DenkWerk. Hij is gast in deze podcast over de vraag of het rapport van DenkWerk iets kan betekenen voor het vaststellen van de witwasbehoefte van drugscriminelen. Denkwerk pleit o.a. voor een structurele hervorming van het drugsbeleid, met onderscheid tussen cannabis en cocaïne en heeft adviezen voor de Nederlandse douane.
37:38
August 17, 2022
Misbruik rechtspersonen - MinFin - Joost Marée
Misbruik rechtspersonen - MinFin - Joost Marée
In deze podcast van het AMLC vertelt Joost Marée, Strategisch adviseur fraudepreventie bij het Ministerie van Financiën, over het belang van samenwerking in bestrijding witwassen en fraude. De aanleiding voor dit gesprek was het rapport van de algemene rekenkamer over aanpak zorgfraude uit april 2022: https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2022/04/14/aanpak-zorgfraude-is-vooral-vergaderen Joost wijst in de podcast het risico van misbruik van rechtspersonen en noemt een aantal concrete zaken waarop zowel publieke als private partijen kunnen letten als het gaat om misbruik van rechtspersonen.
55:22
July 12, 2022
Omkoping en witwassen - FIOD - Manon Kostense (2/2)
Omkoping en witwassen - FIOD - Manon Kostense (2/2)
Dit is deel 2 van een podcast-tweeluik over witwassen en corruptie (omkoping). In deel 1 vertelde Moniek Hutten, criminoloog & jurist bij het Anti-Corruptie Centrum van de FIOD over het ACC en corruptie. In deze podcast gaan we in gesprek met Manon Kostense, sinds 2 jaar medewerker opsporing/projectmedewerker bij het FIOD. In het kader van haar afstuderen aan de master Forensica, Criminologie en Rechtspleging aan de Universiteit Maastricht schreef zij een scriptie over de (juridische) relatie tussen omkoping en witwassen. Met name voor rechercheurs een luister-aanrader. De scriptie die in de podcast wordt besproken is (toegang beperkt) te vinden in de FIOD catalogus. Maar hou www.researchgate.net in de gaten, mogelijk dat de scriptie daar binnenkort ook verschijnt.
36:13
June 30, 2022
Corruptie - het FIOD Anti Corruptie Centrum - Moniek Hutten (1/2)
Corruptie - het FIOD Anti Corruptie Centrum - Moniek Hutten (1/2)
Het AMLC maakt in deel 1 van dit tweeluik een uitstapje naar corruptie. Om straks in deel 2 de link te leggen tussen witwassen en corruptie. Moniek Hutten is criminoloog & jurist bij het Anti-Corruptie Centrum, binnen de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst. Moniek legt uit wat corruptie is, waar het Anti Corruptie Centrum aan werkt en hoe zij dat doen. Besproken in de podcast: > https://www.fec-partners.nl/media/lzvnxd01/fec_jaarverslag_2020.pdf - pagina 17 en 18: meer informatie over het kennisdocument > https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/indicatoren-van-corruptie-en-omkoping-handboek-voor-medewerkers-van-de-belastingdienst_9789264226098-nl > Zelf corruptie melden? Human intelligence afdeling van team Criminele inlichtingen: 0031 88 155 1661
50:53
June 21, 2022
Risico's witwassen voor niet wwft-plichtige ondernemingen - Jethro Vrouwenfelder - Institute For Financial Crime
Risico's witwassen voor niet wwft-plichtige ondernemingen - Jethro Vrouwenfelder - Institute For Financial Crime
Ondernemingen die onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme vallen moeten risico gebaseerd voldoen aan vereisten op het vlak van identificatie en verificatie van hun clienten en het monitoren van de clientrelatie. Op welke wijze kunnen niet wwft plichtige instellingen betrokken raken bij witwassen? Voor de juridische uitleg bij witwassen verwijzen we naar de AMLC podcast met Sophie de Ridder. In deze podcast van het AMLC vertelt Jethro Vrouwenfelder van het Institute For Financial Crime (IFFC) op basis van zijn ervaring over de risico's voor niet wwft plichtige ondernemingen om betrokken te raken bij witwassen. En da's bijna altijd ook strafbaar, maar dan op basis van het wetboek van strafrecht.
44:44
June 08, 2022
16 miljard? Witwascijfers debunked - Edwin Kruisbergen
16 miljard? Witwascijfers debunked - Edwin Kruisbergen
16 miljard euro zou er jaarlijks worden witgewassen in Nederland, lezen we in het nieuws en in stukken van de tweede kamer. Zonder de ernst van witwassen en onderliggende criminaliteit te willen ontkennen is het misschien toch goed ons de vragen te stellen: Waar komt dit getal nu eigenlijk precies vandaan? Wat is het nut en de betrouwbaarheid van dit getal? Edwin Kruisbergen deed er onderzoek naar in zijn tijd bij het WODC, publiceerde erover in Justitiele verkenningen en vertelt in onze podcast wat hij erover te weten kwam. Het artikel tref je hier: https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/3149/JV202104-volledige%20tekst.pdf?sequence=19&isAllowed=y
38:06
May 19, 2022
Wat is witwassen? - Sophie de Ridder - AMLC
Wat is witwassen? - Sophie de Ridder - AMLC
In deze podcast vertelt Sophie de Ridder, ruim 8 jaar werkzaam als AML specialist bij het AMLC, over witwassen. De basis. De wettekst. Op de website van het AMLC (www.amlc.nl) is over witwassen natuurlijk veel meer informatie te vinden. Soms is luisteren fijn. Daarom deze podcast. Sophie legt voor rechercheurs haarfijn uit wat onder witwassen wordt verstaan en welke bestanddelen moeten worden bewezen om witwassen veroordeeld te krijgen. Must listen.
50:52
April 08, 2022
Financial Crime Scripting - FP OM -Thom Snaphaan
Financial Crime Scripting - FP OM -Thom Snaphaan
In deze podcast van het AMLC legt Thom Snaphaan, criminoloog in dienst van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, uit hoe Financial Crime Scripting werkt en kan bijdragen aan betere opsporing van onder andere witwassen. Het AMLC publiceerde hier al eerder over: https://www.amlc.nl/publicatie-crime-scripting/ Daarnaast wijzen we u graag op het openbaar toegankelijke artikel van Thom Snaphaan over crime scripting, om intelligence gestuurd werken te faciliteren: https://www.researchgate.net/publication/356646234_Licht_camera_actie_Een_intelligencegestuurde_aanpak_van_criminaliteit_met_crime_scripting  In de podcast verwijst Thom tevens naar het volgende FATF rapport: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Professional-Money-Laundering.pdf Veel succes met het toepassen van dit model in opsporing en detectie van financieel economische delicten.
43:07
March 22, 2022
Notarissen en Wwft verplichtingen bij crowdfunding platforms - Bureau Financieel Toezicht - AMLC
Notarissen en Wwft verplichtingen bij crowdfunding platforms - Bureau Financieel Toezicht - AMLC
Dirk Kolkman en Rinus Beumer van Bureau Financieel Toezicht (Bft) vertellen in deze podcast waarop een notaris, maar bijvoorbeeld ook een accountant of belastingadviseur, moet letten op het moment dat er financieringen zijn aangetrokken via een crowdfunding platform. Ze vertellen over de wettelijke verplichtingen, de risico's en geven praktische tips voor de notaris. Dirk en Rinus schreven een memo over crowdfunding die wordt besproken in de podcast: https://www.bureauft.nl/2021/10/26/memo-crowdfunding-en-de-wwft/ Meer informatie over de vergunningplicht treft u aan op de website van de AFM: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/crowdfundingplatformen/vergunning-vereisten/eu-verordening
28:15
December 08, 2021
Boekbespreking: Moneyland - Peter van Leusden en Erik Reissenweber - AMLC
Boekbespreking: Moneyland - Peter van Leusden en Erik Reissenweber - AMLC
In deze podcast bespreken Peter van Leusden en Erik Reissenweber het boek Moneyland van Oliver Bullough. Het onthullende boek uit 2018 bevat heldere en confronterende feiten over corruptie, witwassen, kleptocraten, offshore industrie, handel in paspoorten en diplomatieke onschendbaarheid, FATCA en CRS. De kern van het boek wordt al vroeg in de podcast uit de doeken gedaan. Ook de betekenis van 'Moneyland' wordt duidelijk. In de podcast wordt verwezen naar: * Daphne Caruana Galizia, de vermoorde journalist uit Malta, ze deed onderzoek naar regeringscorruptie en de verwevenheid tussen de Maltese online gokindustrie en de georganiseerde misdaad. Op 16 oktober 2017 stierf Caruana Galizia door een aanslag met een autobom. * FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act * De blog van Oliver Bullough: https://www.codastory.com/author/oliverbullough/
51:14
October 29, 2021
Online gokken als witwasmethode - Noortje Boere - AMLC
Online gokken als witwasmethode - Noortje Boere - AMLC
Noortje Boere van het AMLC deed onderzoek naar witwassen via online gokken en vertelt in deze podcast over de vier methoden die naar voren kwamen uit dit onderzoek. De podcast richt zich op zowel rechercheurs als analisten bij private partijen en draagt bij aan een betere risico awareness.
24:37
October 26, 2021
FATF landenevaluatie Vaticaanstad - Anne Strijker - AMLC
FATF landenevaluatie Vaticaanstad - Anne Strijker - AMLC
De Financial Action Task Force speelt een belangrijke rol bij de internationale bestrijding van witwassen. In deze aflevering van de AMLC podcast geeft Anne Strijker van het AMLC toelichting bij de rapporten van de FATF over Vaticaanstad.
16:40
October 24, 2021
Het werk van de FATF - Anne Strijker - AMLC
Het werk van de FATF - Anne Strijker - AMLC
In deze aflevering van de AMLC podcast legt Anne Strijker het werk van de FATF (Financial Action Task Force) uit. Deze aflevering zal worden gevolgd door een serie podcasts waarin we landenevaluaties van de FATF in meer detail bespreken. De podcasts richten zich op: FIOD rechercheurs en analisten bij private partijen.
10:35
October 20, 2021
FATF landenevaluatie China - Anne Strijker - AMLC
FATF landenevaluatie China - Anne Strijker - AMLC
De Financial Action Task Force speelt een belangrijke rol bij de internationale bestrijding van witwassen. In deze aflevering van de AMLC podcast geeft Anne Strijker van het AMLC toelichting bij de rapporten van de FATF over China.
15:57
October 20, 2021
Witwassen middels crowdfunding - Dorine Stahlie - AMLC
Witwassen middels crowdfunding - Dorine Stahlie - AMLC
In deze podcast legt Dorine Stahlie, topic owner kennis & expertise bij het AMLC, uit hoe crowdfunding kan worden misbruikt voor witwasdoeleinden.
10:07
May 25, 2021
Witwassen dmv rechter - Dorine Stahlie - AMLC
Witwassen dmv rechter - Dorine Stahlie - AMLC
Dorine Stahlie, topic owner van Kennis & Expertise bij het AMLC legt in deze podcast uit hoe criminelen uitspraken van rechters kunnen misbruiken om een schijn van legitimiteit te geven aan de criminele herkomst van hun vermogen. 
06:31
May 25, 2021
Data & Analyse - Dianne Kaptein en Lyenne Naudin - AMLC
Data & Analyse - Dianne Kaptein en Lyenne Naudin - AMLC
In deze aflevering van de AMLC podcast vertellen Dianne Kaptein en Lyenne Naudin over het gebruik en de toekomst van data en analyse tools in de bestrijding van witwassen.
22:53
May 20, 2021
Trade Based Money Laundering - Tamara Pollard-Maijer - AMLC
Trade Based Money Laundering - Tamara Pollard-Maijer - AMLC
Aan de mogelijkheden tot misbruik van het internationale handelsstelsel voor witwassen, ook wel bekend als Trade Based Money Laundering (TBML), wordt de afgelopen jaren meer en meer aandacht besteed. Het detecteren van TBML is om verschillende redenen complex. Onder TBML verstaan we het verhullen van de opbrengsten van misdrijven en het verplaatsen van waarde door middel van handelstransacties in een poging de illegale herkomst ervan te legitimeren. Na het luisteren naar deze AMLC podcast met Tamara Pollard-Maijer, TBML expert van het Nederlandse AMLC, ken je de achtergronden bij TBML, weet je waarom detectie van TBML een uitdaging is en heb je handvatten voor het herkennen van TBML.
22:03
May 03, 2021
FATF landenevaluatie UAE - Anne Strijker - AMLC
FATF landenevaluatie UAE - Anne Strijker - AMLC
De Financial Action Task Force speelt een belangrijke rol bij de internationale bestrijding van witwassen. In deze aflevering van de AMLC podcast geeft Anne Strijker van het AMLC duiding bij de werkzaamheden van de FATF én gaat hij specifiek in op het rapport van de FATF over de Verenigde Arabische Emiraten (UAE).
24:59
April 26, 2021