Skip to main content
Üzleti angol egy csésze kávé mellett

Üzleti angol egy csésze kávé mellett

By Danyi Andrea
Az Üzleti angol egy csésze kávé mellett podcastot azért indítottam, mert a környezetemben sokan vannak, akik fejleszteni szeretnék üzleti angoltudásukat, de nincs idejük órákat foglalkozni az angollal.
Ezért találtam ki, hogy 5-6 perces podcastokat készítek, amelyekben üzleti angol témákkal foglalkozunk. Az adásokban ötleteket adok, hogyan fejezd ki magad választékosan üzleti helyzetekben.

Ingyenes: www.danyiandrea.hu/ingyenes-anyagok/
Üzleti angol: www.danyiandrea.hu/
Coaching: www.uzletiangolmentor.hu
Támogatás: www.patreon.com/danyiandrea?fan_landing=true
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Üzleti angol 8.: Tárgyalások - szervezés, célkitűzések, napirend
A mai adásban elhangzott angol mondatok és kifejezések listája: I am writing to confirm… Azért írok, hogy megerősítsem… Attached you will find… Levelemhez csatolva megtalálják… Following our telephone conversation yesterday… Tegnapi telefon beszélgetésünkre hivatkozva I look forward to meeting / seeing you… Nagyon várom a találkozónkat. If you have any queries, please contact me at… Ha bármilyen kérdésetek van, elérhető vagyok az alábbi …. Do not hesitate to contact us if… Forduljatok hozzánk bizalommal, ha… I am calling to arrange the xy… meeting. – A xy megbeszélés szervezésével kapcsolatban telefonálok. Who will be coming from…? Who will attend from the xy… department? – Ki lesz jelen a … (cégtől, osztályról)? Let’s meet on / next… - Találkozzunk jövő … How about …? Mit szólnátok … dátumhoz? Or is … a better time for you? Vagy a …-I dátum jobban megfelelne? Could you confirm… in writing, please? – Megerősítenétek ezt írásban? I’ve called this meeting in order to … Azért hívtam össze ezt a találkozót, The objective of this negotiation is to… A tárgyalás célja az, hogy… Today we will be discussing… - Ma megbeszéljük, hogy… As we see it, the main objective of our meeting is ... Úgy gondoljuk, a mai megbeszélésünk legfőbb célja, hogy… We're looking to accomplish/achieve ... – A tárgyaláson szeretnék elérni, hogy… I wondered if I could start by mentioning/saying ... Szeretném azzal kezdeni, hogy… We've got a busy agenda ahead of us, so why don't we start up? Elég sok mindent kell ma megbeszélnünk, szóval akár el is kezdhetjük. If you don't mind, let's get started/down to business. Ha nem bánjátok, vágjunk is bele. We need to discuss the agenda… - Meg kellene beszélnünk a napirendet. It is extremely important for us to include… Számunkra kiemelkedően fontos, hogy beszéljünk… … has a lower priority. Az xy téma kisebb prioritású. We've come up with/drawn up an agenda. – Összeállítottunk egy napirendet. There are/We've got four/five items on the agenda. – 4-5 pont van napirenden.  We'd like to go over .A.. first/then ..B. last. – Szeretnénk, ha először Á-ról beszélnénk, majd a legvégén B-ről. There are X items on the agenda. First… X napirendi pontunk van. Először… Ha van kedvetek, csatlakozzatok a január 4-én, hétfőn induló újabb 7 napos Business English Challenge-hez! A zárt Facebook csoportba belépéshez szükséges link itt érhető el: https://www.facebook.com/groups/2477157489244878 Ingyenes: https://www.danyiandrea.hu/ingyenes-anyagok/ Üzleti angol e-könyvek, blog, mentorálás: https://www.danyiandrea.hu/  üzleti angol coaching: https://www.uzletiangolmentor.hu Támogatás: https://www.patreon.com/danyiandrea?fan_landing=true
06:38
January 3, 2021
Üzleti angol 7.: A meeting összegzése, lezárása
Az epizódban elhangzó mondatok és kifejezések listája: So let’s wrap up this meeting and I’ll see you all again next week. Akkor lezárhatjuk a megbeszélést, és jövő héten újra találkozunk. Let’s sum up… Foglaljuk össze az elhangzottakat… So, to recap, when ….? Akkor összefoglalásképpen, mikor is …? Can you give me a recap of the points we’ve covered? Összefoglalnád nekem, milyen pontokról beszéltünk ma? It looks like we've run out of time, so I guess we'll finish here. Úgy látom, kifutottunk az időből, azt hiszem, itt befejezhetjük. I think we've covered everything on the list. Azt hiszem, a listán szereplő összes pontot megbeszéltük. I guess that will be all for today. Úgy gondolom, mára ennyi lesz. Well,...we've finished ahead of schedule for once. Úgy látom, most az egyszer korábban végeztünk. If no one has anything else to add, then I think we'll wrap this up. Ha senkinek sincs egyéb hozzáfűznivalója, akkor itt be is fejezhetjük. I'm afraid we're going to have to cut this meeting short. Attól tartok, le kell rövidítenünk ezt a megbeszélést. to wrap up, to sum up, to recap - összefoglal, összegez to cover – foglalkozik vmivel, lefed, érint to run out of time – kifut az időből So, to sum up what we’ve decided… Hadd foglaljam most össze, milyen döntéseket hoztunk… Today we’ve decided to… Ma eldöntöttük, hogy… Let’s finish here. Hagyjuk itt abba./Fejezzük itt be. I think that’s everything. Azt hiszem, ez minden I think that brings us to an end. Azt hiszem, ezzel a végére is értünk. Thank you all for coming today. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek Thank you very much for your time. Nagyon köszönöm az időtöket. Thank you for your hard work. I think we’ve come up with a lot of good ideas. Köszönet a kemény munkátokért. Azt hiszem, nagyon sok jó ötletet gyűjtöttünk. I look forward to seeing you again soon. Várom, hogy mielőbb újra találkozzunk. I hope you have a safe journey. Biztonságos utazást kívánok Have a safe trip home. Biztonságos hazautazást kívánok Üzleti angol csomagjaim: www.danyiandrea.hu/ Üzleti angol coaching: https://www.uzletiangolmentor.hu Támogatás: www.patreon.com/danyiandrea?fan_landing=true
05:24
December 26, 2020
Üzleti angol 6. Megbeszélések, tárgyalások szervezése, indítása
A mai epizódban elhangzó mondatok, kifejezések: Could we schedule a meeting for next week?  Beütemezhetünk egy megbeszélést jövő hétre? I’d like to schedule a meeting as soon as possible. Szeretnék egy megbeszélést, amilyen hamar lehetséges. Can we meet and go over this together? Átbeszélhetnénk ezt egy találkozón együtt? Perhaps we could meet and go over the details in person? Talán összejöhetnénk és megbeszélhetnénk a részleteket személyesen. How about Monday at nine? Mit szólnál a hétfő 9 órához? How about some time after lunch? Mit szólnál egy ebéd utáni időponthoz? Could we meet next week? Találkozhatnánk jövő héten? Can I suggest 7:30 Thursday evening? Javasolhatom a csütörtök este fél 8-at? Would half past five suit you? Megfelelne neked/önnek fél 6-kor? Sorry, I can’t make it then. Sajnos akkor nem érek rá. I’m afraid I have another appointment then. Attól tartok, egy másik találkozón kell lennem akkor. I’m a bit tied up then. How about another time? Abban az időpontban elfoglalt vagyok. Esetleg egy másik alkalommal? to make it – sikerül odaérni valahová, jelen tud lenni valahol to have an appointment – to make an appointment – találkozója van, időpontot egyeztet to be tied up – nagyon elfoglalt, nem ér rá Sounds good. – Rendben. Jól hangzik Yes, that works for me. – Igen, ez megfelel. Yes, that would be fine. – Igen, ez rendben van. See you on Monday at seven. – Találkozunk hétfőn hét órakor So, I look forward to seeing you on Tuesday at 4– Nagyon várom a kedd 4 órás találkozónkat. It’s nice to see everyone. My name is… - Örülök, hogy mindenki itt van. A nevem… Thanks for being here today. Let me introduce myself… - Köszönöm, hogy eljöttetek. Hadd mutatkozzak be… Why don’t you introduce yourself? – Kérlek, mutatkozzatok be. Tell us a bit about yourself. – Mondjatok magatokról néhány mondatot. Could you tell us who you are, and say something about yourself? Kérlek, mutatkozzatok be, és mondjatok néhány szót magatokról. Today we will be discussing… - Ma megbeszélük… Steve will be examining…- Steve alaposabban megvizsgálja… Érdekel az üzleti angol? Üzleti angol csomagjaimat, e-könyveimet itt találod: https://www.danyiandrea.hu/termekkategoria/angol-nyelvi-csomagok/. Itt iratkozhatsz fel honlapomon az ingyenes anyagokért: https://www.danyiandrea.hu/ingyenes-anyagok/ . Ha személyesen (online felületen) szeretnél tanulni, ide kattints: https://www.uzletiangolmentor.hu/. Ha pedig támogatnál, itt teheted: https://www.patreon.com/danyiandrea?fan_landing=true.
06:10
December 20, 2020
Üzleti angol 5. Miért jó podcastok hallgatásával fejleszteni angoltudásodat?
A mai adásban kicsit más szempontból foglalkozunk az üzleti angollal. Ezúttal nem gyakorlati, hanem módszertani, nyelvtanulási szempontból közelítem meg a témát, és bízom benne, hogy tudok néhány hasznos ötletet adni. 8 pontban foglalom össze, miért hasznos a podcastok hallgatása a nyelvtanulásban. A nyelvi podcastok rövidek, tömörek és célratörőek. Azonnali tudást és élményt adnak. Nincs szükséged tankönyvre. Kitűnő lehetőség a hallott szövegértés készség fejlesztésére. Megkönnyítik az új szókincs bevezetését és elsajátítását. Lehetőséget nyújtanak nyelvtani ismeretek szerzésére, új szerkezetek elsajátítására vagy ismétlésére. Jó lehetőséget adnak a kiejtés fejlesztésére. Gyakorolhatod a legkülönfélébb nyelvi funkciókat. Happy listening! Érdekel az üzleti angol? Üzleti angol csomagjaimat, e-könyveimet itt találod: https://www.danyiandrea.hu/termekkategoria/angol-nyelvi-csomagok/. Itt iratkozhatsz fel honlapomon az ingyenes anyagokért: https://www.danyiandrea.hu/ingyenes-anyagok/ . Ha személyesen (online felületen) szeretnél tanulni, ide kattints: https://www.uzletiangolmentor.hu/. Ha pedig támogatnál, itt teheted: https://www.patreon.com/danyiandrea?fan_landing=true.
05:40
December 13, 2020
Üzleti angol 4. Vélemény kifejezése
Ma arról fogok beszélni, hogyan fejezheted ki véleményedet, hogyan kérd meg a partnereidet, hogy mondják el véleményüket, és mit mondj, ha már unod, hogy minden mondatodat úgy kezded: I think… Talán számotokra is egyértelművé vált angol tanulmányaitok során, hogy az angol semmit sem állít határozottan, és véleményt is óvatosan nyilvánít, árnyaltabban fejezi ki magát. Ehhez számtalan kifejezés áll a rendelkezésünkre. Sokan bajban vannak, amikor a véleményüket akarják kifejezni, mert elakadnak a THINK igénél, pedig az angol nyelv gazdagsága itt is megmutatkozik. Erre is nézünk példákat, hogy változatosabbá tehesd a szókincsedet. Egy megbeszélésen vagy tárgyaláson kíváncsiak lehetünk a partnereink véleményére. Megvizsgáljuk azt is, milyen kérdésekkel vonhatjuk be őket a beszélgetésbe, hogy elmondják, mit gondolnak. És most jöjjenek a mai adásban elhangzott kifejezések: GIVING OPINIONS I really feel that… In my opinion… The way I see things… As I see it… As far as I’m concerned… As far as I can tell… From my point of view… It seems to me that… I would also say that… I am convinced that… There is no doubt in my mind that… I have no doubt that… Mit mondhatsz az I think helyett? I assume I believe I feel I honestly believe I consider If you ask me To my mind To me ASKING FOR OPINIONS Do you really think that… Can we get your input… Do you agree with me? Do you see what I mean? Don’t you think that? How do you feel about… How would you react if … What are your thoughts on that? What are your views on…? What do you suggest? What do you think about/of… Where do you stand on… COMMENTING ON OPINIONS I’ve never thought about it that way before. Good point! I get your point. I see what you mean. Üzleti angol csomagjaimat, e-könyveimet itt találod: https://www.danyiandrea.hu/termekkategoria/angol-nyelvi-csomagok/. Ha még nem iratkoztál fel a levelezőlistámra, itt megteheted, és azonnal megkapod az ingyenes e-könyveket: https://www.danyiandrea.hu/ingyenes-anyagok/. Ha személyesen (online felületen) szeretnél tanulni, ide kattints: https://www.uzletiangolmentor.hu/.  Ha pedig támogatnál, itt teheted: https://www.patreon.com/danyiandrea?fan_landing=true . 
05:17
December 4, 2020
Üzleti angol 3. Tisztázó kérdések
A mai epizódban a tisztázó kérdésekkel foglalkozunk. Ezeket a kifejezéseket érdemes használni, ha nem biztos, hogy jól értetted-e, vagy esetleg egyáltalán nem értetted, ami elhangzott. Az epizódban elhangzó mondatok és kifejezések listája: OK, I think I understand you, but could you ….? I think it is clear, but did you say ….? That sounds correct, but could you ….? Can you explain that in a bit more detail, so it’s clear? I agree with your first point, but could you explain ….? Can I just double check I understood that? I’m afraid I don’t understand your point here. If I understand you correctly, ….. I was under the impression that …. Did you mean…? Do you mean…? Could you clarify what exactly you mean by that, please? Could you be more specific? Can you explain that (in more detail)? Could you reword that for me, please? Could you elaborate on that? Are you saying that …? Is that correct? Is your point that ….? What did you say about…? What I meant to say is… Let me see if I can clarify that. Sorry, what I am trying to say is… What I wanted to say … Let me just explain that another way. I’ll just explain that again… I think that was a bit confusing, would you like me to tell you again? Is that all clear or should I go over it again? Did you understand that…? Was that clear, or should I explain it to you again? Do you get what I mean? Is that the kind of answer you were looking for? Does that answer your question? Üzleti angol csomagjaimat, e-könyveimet itt találod: https://www.danyiandrea.hu/termekkategoria/angol-nyelvi-csomagok/. Ha még nem iratkoztál fel a levelezőlistámra, itt megteheted, és azonnal megkapod az ingyenes e-könyveket: https://www.danyiandrea.hu/ingyenes-anyagok/. Ha személyesen (online felületen) szeretnél tanulni, ide kattints: https://www.uzletiangolmentor.hu/. Ha pedig támogatnál, itt teheted: https://www.patreon.com/danyiandrea?fan_landing=true .
06:46
November 29, 2020
Üzleti angol 2. Udvarias közbeszólások
A mai adásban is a meetingek, megbeszélések során használt kifejezésekkel foglalkozunk. Ezúttal azt vizsgáljuk meg, hogyan lehet egy meetingen udvariasan közbe szólni, félbeszakítani a másikat. De arról is beszélünk, hogy mit csinálj, ha már hiába minden udvariasság!  Jó szórakozást! Szeretnék köszönetet mondani Balogh Zsoltnak a technikai segítségért! Zsolt youtube-oldalát itt érhetitek el: https://www.youtube.com/channel%2FUC8VZFERd7P28tSe2TQaURWQ?fbclid=IwAR31e7ruQdt471slGLm1buNoI9vuKqYIfqkOuS0YvkVmyamiog1p3bIoxW4 Az epizódban elhangzó mondatok és kifejezések listája gyakorláshoz: Sorry, could you hold on a sec…? - Ne haragudj, várnál egy pillanatot? Let me just finish what I was saying… - Engedd meg, hogy befejezzem, amit elkezdtem… Thanks Peter, but I’ll come to that in a moment. - Köszönöm, Peter, de azonnal rátérek erre is. Excuse me Max, but I haven’t finished what I was saying. - Bocs Max, de még nem fejeztem be a mondanivalómat. May I just finish this point? - Befejezhetem ezt a gondolatot? Just a moment please; I won’t be long. - Csak még egy pillanat, ígérem, nem lesz hosszú. Sorry to interrupt…- Bocs, hogy közbeszólok… Sorry to butt in. – Bocsánat, hogy közbevágok… Sorry, can I ask a question? – Elnézést, kérdezhetek valamit? Lehet egy kérdésem? Közbeszólhatok? Mondhatok valamit? Could I interrupt for a minute? – Could I come in/jump in here? - Could I make a point here? Could I (just) comment on that? May I have a word…? - Mondhatok valamit? If I may, I think… Ha megengeded, azt hiszem… Sorry, would you mind if I asked a question? - Ne haragudj, feltehetek egy kérdést? Would you mind if I jumped in there please? - Ehhez lenne hozzáfűznivalóm Can I stop you for a minute, please? - Megállhatunk itt egy pillanatra? I apologize for interrupting, but… Elnézést, hogy félbeszakítalak, de… Excuse me for interrupting, but can I just add a few words … Elnézést, hogy félbeszakítalak, hozzáfűznék még valamit… Sorry Peter, but could I just interrupt you there?… Bocs Péter, közbeszólhatok? Sorry guys, but can I just say something on that?  … ne haragudjatok, hozzáfűzhetek valamit? Will you let me speak? - Engednéd, hogy beszéljek? Can’t you be quiet for a moment? Will you just be quiet for a minute? Nem tudnál egy pillanatra csendben maradni? Please let other people talk about this. – Kérlek, hagyj másokat is szóhoz jutni. Üzleti angol csomagjaimat, e-könyveimet itt találod: https://www.danyiandrea.hu/termekkategoria/angol-nyelvi-csomagok/. Ha még nem iratkoztál fel a levelezőlistámra, itt megteheted, és azonnal megkapod az ingyenes e-könyveket: https://www.danyiandrea.hu/ingyenes-anyagok/. Ha személyesen (online felületen) szeretnél tanulni, ide kattints: https://www.uzletiangolmentor.hu/. Ha pedig támogatnál, itt teheted: https://www.patreon.com/danyiandrea?fan_landing=true .
05:59
November 27, 2020
Üzleti angol 1. Egyetértés kifejezése
Az első néhány alkalommal a meetingeken, megbeszéléseken használt nyelvi fordulatokkal foglalkozunk. A mostani, első adásban az egyetértés és nem egyetértés kifejezéseit vesszük sorra. Az epizódban elhangzó mondatok és kifejezések listája a gyakorláshoz:  I totally agree with you.  I couldn’t agree more.  I could go along with that.  You’re absolutely right.  I feel the same – ugyanezt gondolom, érzem  No doubt about it. – nincs kétségem  That’s a good point. – ez jó meglátás/ötlet  I see your point – értem az álláspontodat  I see your point but…Értem, mire gondolsz, de..  I kind of agree with you…Nagyjából egyetértek veled.  I agree with you to a certain extent, however….Bizonyos fokig egyetértek veled, de…  You make a good point, but….Jó meglátásod, de…  I’m afraid I disagree… attól tartok, ezzel nem értek egyet  I don’t agree with you… Nem értek veled egyet.  That’s not the way I see it… én nem így látom.  I dont think so …. Nem így gondolom  I dont feel the same … szerintem, ez nem így van Üzleti angol csomagjaimat, e-könyveimet itt találod: https://www.danyiandrea.hu/termekkategoria/angol-nyelvi-csomagok/. Ha még nem iratkoztál fel a levelezőlistámra, itt megteheted, és azonnal megkapod az ingyenes e-könyveket: https://www.danyiandrea.hu/ingyenes-anyagok/. Ha személyesen (online felületen) szeretnél tanulni, ide kattints: https://www.uzletiangolmentor.hu/. Ha pedig támogatnál, itt teheted: https://www.patreon.com/danyiandrea?fan_landing=true .
04:28
November 27, 2020