Skip to main content
Rettferdskonferansens podcast

Rettferdskonferansens podcast

By Andreas Løland

Velkommen til podcasten der vi utforsker hva det betyr at Gud kaller oss kristne til å forbinde dem med et nedbrutt hjerte, sette fanger fri og løse dem som er bundet - for hver enkelt av oss og for våre kristne fellesskap.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Hva er moderne slaveri og hvordan bekjemper vi det?

Rettferdskonferansens podcast

1x
Hvordan protesterer kristne mot urett?
Hvordan protesterer kristne mot urett?
I denne episoden møter vi Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd, en paraplyorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn – inspirert av Jesu bønn: ”Må de alle være ett”. Erhard beskrives som en brobygger, som ivrer etter å se Guds folk jobbe sammen, til det beste for sine medmennesker. Vi møter også Hans Åge Gravaas, daglig leder i Norsk råd for Misjon og Evangelisering (NORME), en paraplyorganisasjon for 42 norske misjonsorganisasjoner. Hans Åge har en bred bakgrunn med ledervern og oppgaver i kirkeliv, misjon og i undervisningssektoren, han har også vært generalsekretær i Stefanusalliansen. I denne episodens klipp snakker Erik Andreassen, pastor i Oslo misjonskirke Betlehem, om det å tørre å si ifra når vi ser urett. Erik har flere ganger valgt å gå ut med offentlig kritikk av andre kristne ledere. Blant annet for å si ting som beviselig ikke er sant og for å koble penger for sterkt til helbredelse. Podcast-vert: Andreas Løland, strategisk kommunikasjonsrådgiver i Misjonsalliansen og leder av Rettferdskonferansens sekretariat.
35:22
October 19, 2020
Hva er annerledes med kristent utviklingsarbeid?
Hva er annerledes med kristent utviklingsarbeid?
I denne episoden møter vi Hjalmar Bø generalsekretær i Digni – en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet til 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn og Birgit Philipsen, generalsekretær i ADRA - Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon. Begge har lang erfaring fra arbeid blant verdens fattige, marginaliserte og forfulgte.   Vi spør dem om hva som er annerledes med kristent utviklingsarbeid. Hvordan vi kan og bør se på misjon? Og hvordan denne typen arbeid har utviklet seg til det det er i dag? I denne episodens klipp hører vi preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit snakke om det kristne håpet og en verdensvid lokal kirke som kjemper. Han har tidligere vært generalsekretær i Kirkenes verdensråd i 10 år. Et økumenisk fellesråd som representerer over 500 millioner kristne, fordelt på 350 kirker i mer enn 110 land. Podcast-vert: Andreas Løland, strategisk kommunikasjonsrådgiver i Misjonsalliansen og leder av Rettferdskonferansens sekretariat.
30:03
October 19, 2020
Hvordan skape anstendige jobber i utviklingsland?
Hvordan skape anstendige jobber i utviklingsland?
I denne episoden møter vi Karen Lim Myrene. Karen er i Norge akkurat nå, men bor og arbeider til vanlig i Kambodsja, som utsending for Misjonsalliansen. Hun jobber med Mission Alliance Business Development – et initiativ for å skape anstendige arbeidsplasser gjennom investeringer og kapasitetsbygging i bedrifter med et stort potensial for vekst. Vi snakker blant annet om hvordan Karen ser hennes arbeid i lys av kristen tro og hvilke erfaringer hun har gjort seg i arbeidet med å søke rettferdighet gjennom jobbskaping. Karens morsmål er ikke norsk, så hun snakker engelsk, mens podcastvert Andreas Løland snakker norsk. Her skulle vi også hørt et klipp av utviklingsminister Dag Inge Ulstein om internasjonal moderne slaveri og menneskehandel, og hva Norge gjør for å bekjempe dette. Men han måtte sende sin statssekretær Aksel Jacobsen - da han selv var i karantene. Da KrF og Ulstein gikk inn i Solberg-regjeringen var intensivert kamp mot menneskehandel et viktig mål. I dette innlegget forteller Jacobsen mer om hva vi kan og bør gjøre for å stoppe handelen med mennesker, i Norge og i resten av verden. Som en bonus fikk vi også besøk av Arina Amir - som var utviklingsminister for en dag. Arina brenner særlig for at alle jenter skal få utdanning, men som hun selv sier det: "Det hjelper ikke med utdanning dersom du holdes nede i moderne slaveri, eller blir giftet bort". Podcast-vert: Andreas Løland, strategisk kommunikasjonsrådgiver i Misjonsalliansen og leder av Rettferdskonferansens sekretariat.
27:06
October 19, 2020
Kalt til kamp mot urett
Kalt til kamp mot urett
I denne episoden møter vi Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen, en diakonal misjonsorganisasjon som bekjemper fattigdom, fremmer rettferdighet og deler tro. Andreas var en av grunnleggerne av rettferdskonferansen her i Norge. Han har tidligere vært med på å re-starte Skjærgårds Mission and Music Festival, da den flyttet til Risøya i 2001, og har i mange år jobbet med mikrofinans – banker som gir lån til verdens fattige. Vi lurer blant annet på hvorfor han mente at Norge trenger en kristen konferanse om rettferdighet, hva han tror at Gud ønsker vi skal gjøre med våre liv og hvilke drømmer han har for norsk kristenhet. I denne episodens klipp skal vi høre Sunniva Gylver, prest i den norske kirke, fortelle om bibelsk rettferdighet, i sitt innlegg på minikonferansen den 13. oktober 2020. Hun har som prosjekt i livet at «Du aldri vet når du er et annet menneskes vendepunkt» og opptatt av at vi må bli kjent med hverandre på tvers av det som skiller oss. Podcast-vert: Andreas Løland, strategisk kommunikasjonsrådgiver i Misjonsalliansen og leder av Rettferdskonferansens sekretariat.
28:32
October 19, 2020
Hva er moderne slaveri og hvordan bekjemper vi det?
Hva er moderne slaveri og hvordan bekjemper vi det?
I denne episoden møter vi Catharina Drejer, rådgiver i tankesmien Skaperkraft. Catharina har en mastergrad i Slavery and Liberation ved University of Nottingham, og har skrevet boka #Slavetech sammen med professor Kevin Bales. Hun kombinerer en dyp innsikt i forskningen på moderne slaveri med en sterk evne til å formidle de funnene til andre. Vi skulle også hørt Bjart Thorkil Pedersen fra Norgesgruppen snakke om migrantarbeid i Norge, men han ble syk rett før minikonferansen. I stedet steppet Per Bondevik inn på kort varsel. Per har vært med på å etablere Rettferdskonferansen i Norge, og har jobbet i både Misjonsalliansen og Kirkens Nødhjelp – to av medarrangørene. Han har jobbet med næringsliv, samfunnsansvar og menneskerettigheter siden 2006, inkludert 6 år som leder i Etisk Handel Norge. Per er særlig opptatt av at vi må betale det det faktisk koster å produsere varer og tjenester under anstendige vilkår, ellers betaler andre prisen for det. Podcast-vert: Andreas Løland, strategisk kommunikasjonsrådgiver i Misjonsalliansen og leder av Rettferdskonferansens sekretariat.
26:36
October 19, 2020
Norges klimakamp - hva gjør vi og hva gjør vi ikke?
Norges klimakamp - hva gjør vi og hva gjør vi ikke?
I denne episoden møter vi Håkon Grindheim, klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp. Vi snakker om hva Norge gjør og ikke gjør for å løse klimakrisa og nå klimamålene våre.  I denne episodens klipp hører vi Erik Solheim snakke om hvordan vi bygger opp verden på nytt etter korona, denne gangen mer rettferdig og bærekraftig. Erik har vært Miljø og utviklingsminister, drevet fredsmekling i Sri Lanka, Myanmar, Nepal og andre land, samordnet vestlig bistand i OECD og ledet FNs miljøprogram. Nå jobber han med Kinas miljøinvesteringer, kjemper mot plastforsøpling og gir råd til grønne bedrifter og organisasjoner. Podcast-vert: Andreas Løland, strategisk kommunikasjonsrådgiver i Misjonsalliansen og leder av Rettferdskonferansens sekretariat.
25:46
October 19, 2020
Hvordan har kristne i Norge tatt imot "de fremmede"?
Hvordan har kristne i Norge tatt imot "de fremmede"?
I denne episoden møter vi Hans Morten Haugen, professor ansatt ved VID vitenskapelige høyskole. Hans Morten jobber blant annet med tema som Kirken og sosialetikk, Kirkens politiske rolle, Sosiale menneskerettigheter og Urfolksrettigheter. Vi snakker om kristnes syn på minoriteter i Norge, hvordan det har utviklet seg og hva vi kan lære av historien. Vi hører også et innlegg fra Kristin Stordal, fagkonsulent i avdeling for velferd og utvikling i Frelsesarmeen. Hun snakker om hvordan gjestfrihet er en nøkkel til god integrering, ved at vi både blir givere og mottakere, både vertskap og gjest. Kristin brenner for å møte hver enkelt som en ressursperson, tenne håp om forandring og mobilisere menigheter til å finne veier til god inkludering til gjensidig berikelse av våre fellesskap. Podcast-vert: Andreas Løland, strategisk kommunikasjonsrådgiver i Misjonsalliansen og leder av Rettferdskonferansens sekretariat.
25:00
October 19, 2020
Hvordan ser diakoni ut i en verden preget av Covid-19?
Hvordan ser diakoni ut i en verden preget av Covid-19?
I denne episoden møter vi Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig Råd. Vi snakker om den norske kirkes internasjonale engasjement og hvordan diakoni ser ut i en verden der Covid-19 dominerer. I denne episodens klipp skal vi høre Lemma Desta, rådgiver for migrasjon og flerkulturelt arbeid i Norges Kristne Råd. Han forteller engasjert om sin egen og andres opplevelse med å begynne på nytt, nå i Norge. Han utfordrer oss som kristne mennesker og fellesskap på hva vi kan og bør gjøre for å søke rettferdighet i praksis, ikke bare bruke fine ord. Podcast-vert: Andreas Løland, strategisk kommunikasjonsrådgiver i Misjonsalliansen og leder av Rettferdskonferansens sekretariat.
24:09
October 19, 2020
Hva inspirerer oss til klimakamp?
Hva inspirerer oss til klimakamp?
I denne episoden møter vi Anne Kristin Hagesæther. Anne Kristin er kunstner, aktiv i korsvei-bevegelsen – en av arrangør-organisasjonene bak rettferdskonferansen - og engasjert i klimasaken. Hun var blant annet sentral i å få med den norske kirke på klimabrølet, en folkemobilisering for å øke presset på at norske politikere skal prioritere klimasaken.    Vi hører også et innlegg fra Sofie Nordvik, klimapolitisk talsperson i KFUK-KFUM Global, der hun snakker om hvordan vi kan snu håpløshet til et kall om rettferdighet og handling. Hun utfordrer oss til å gi plass til ungdom, både til å si hva de mener og delta i beslutninger, så vi sammen kan se for oss en bedre verden. Podcast-vert: Andreas Løland, strategisk kommunikasjonsrådgiver i Misjonsalliansen og leder av Rettferdskonferansens sekretariat.
21:57
October 19, 2020
Teaser - Om podcasten
Teaser - Om podcasten
Rettferdskonferansens podcast slippes den 20. oktober 2020. Finn oss der du hører på podcast, og på www.rettferdskonferansen.no. Om du vil at flere skal høre podcasten, hjelp oss gjerne ved å gi en god anbefaling i Apple Podcasts, Spotify eller et annet sted der du lytter - og skriv gjerne noen ord om hvorfor du følger med på hva som skjer i bevegelsen. Takk for at du hører på! Podcast-vert: Andreas Løland, strategisk kommunikasjonsrådgiver i Misjonsalliansen og leder av Rettferdskonferansens sekretariat.
01:33
October 16, 2020