Skip to main content
آرش نوشت

آرش نوشت

By Arash Nosratollahi
زندگی در شاعرانگی
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

ذره ی کرونا در منظومه ی ما
 .ما این نوشته را زیسته ایم، ما یعنی همه ی ما با هم و حالا بیایید با هم گوش دهیم، مهم است که چیزهایی را به خاطر بیاوریم و چیزهایی را به خاطر بسپاریم./  در موسیقی متن این پادکست از ساخته های دو آهنک ساز و نوازنده ی بزرگ؛ اولافور آرنالس  و کیتارو، استفاده شده است که انتخاب قطعات و ضبط و تدوین در استودیو اورانیا توسط آهنگساز و خواننده؛ .وحید اختری صورت گرفته است./ پادکست های «آرش نوشت»، نوشته و اجرای آرش نصرت اللهی است.
26:47
January 7, 2021