Arnt Magne Granberg's taler

Arnt Magne Granberg's taler

By Arnt Magne Granberg
Har reist som forkynner siden høsten 2005 for Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Opplevde en nød som ble lagt på mitt hjerte om at flere må få høre om Jesus.

Vil du støtte NLM sitt arbeid om å nå ut til enda flere med evangeliet, kan du bruke dette konto nr. til NLM region sørvest: 8220 02 90 131

Eller se vår hjemmeside for mer informasjon: www.nlm.no/arbeid-i-norge/regioner/region-sorvest/

Har du spørsmål, kommentarer eller ønsker en samtale, kan du kontakte meg på mail: agranberg@nlm.no

Guds fred!
Where to listen
Apple Podcasts Logo
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Sendebrevet til Tyatira (Misjonssalen Sandnes 2019)
Falsk åndelighet truer menigheten, men Jesus kommer med klare veiledende ord … 
35:03
October 24, 2019
Guds fulle rusting (Sokndal 2019)
Bibeltime om Efeserne 6,10-19. Sokndal 11.05.2019
37:36
September 5, 2019
Annerledes folket (Ebeneser weekend 2019)
Talen handler om å være lys og salt i en verden der mange vandrer som fiender av Kristi kors, og det å bryte igjennom en mur av fordommer mot kristen tro. Tekst fra Fil 3,17-20    Ebeneser weekend møte nr.2, 25.08.2019
35:32
September 5, 2019
Det vi har \u00E5 komme med (V\u00E5gen 2019)
Tekst: Jes 44,24-26 Hva har vi kristne å gi til verden? Ølensvåg bedehus 16.06.2019
27:25
September 5, 2019
Mer av Guds kjærlighet (Medarbeidersamling ung 2019)
Hovedtekster er fra 2 Kor 4,6-9 og Åp 2,1-7 Tale holdt for medarbeidere i NLM ung 28/8-19.
28:28
September 5, 2019
Paulus sitt brev til Filemon (ungdomsmøte på Vea 2015)
En slave fra Kolossæ er på rømmen fra sin slave-eier på vei til Roma. Der møter han heldigvis på Paulus... Ungdomsmøte på Vea, 23.05.2015 
27:58
September 4, 2019
Jesu edelstener (Salem ung 2013)
Jødenes yppersteprest i Gamle Testamentet er et bilde på Jesus. På hans klær hadde han en brystduk som var prydet med edelstener. Dette viser oss hva som ligger Jesus nærmest Sitt hjerte - vi er som verdifulle edelstener Han ikke vil mangle hos Seg! Salem Ung Stavanger den 09.11.2013
35:16
September 3, 2019
Radiointervju i ptro - troshistorien til Arnt Magne Granberg (2018)
Intervjuer er Inge Kallestad.
24:10
September 2, 2019
Guds kraft (Salem 2017)
Fra smått til stort - et radikalt liv. Bibelen peker på flere kilder til kraft, i denne talen får du høre om fire av dem. Fra "Ungdomskonferansen" til NLM Ung sørvest i Salem Stavanger 29.04.2017
41:25
September 2, 2019
Et under \u00E5 bli bevart hos Gud (Salem ung 2013)
For en tid tilbake var jeg en «opplevelses basert» kristen, og «mest fornøyd» når jeg opplevde mye bønnesvar, Guds ledelse osv. Og det var ikke uvanlig viss jeg skulle forberede en tale, at jeg gikk ut på gata for å oppsøke Guds under - mer enn å søke stillhet hos Gud. Men i de siste årene har jeg på en måte opplevd mindre og mindre av «tegn og under». Det har blitt lite å «skrive hjem» om, og det føltes som å komme i en ørken. Når jeg ser tilbake i dag virker det som om Gud ville lære meg noe med dette - at det største av alt er å eie Jesus - og ikke ha behov for noe annet enn å se Han med hjertets øyne! Salem Ung Stavanger den 22.06.13
36:20
September 2, 2019
Lærdommer fra Maria (Jesu mor) sitt liv (Salem 2013)
Du har kanskje hørt om Maria, Jesu mor, gjennom juleevangeliet? Maria er verdt et nærmere øyenkast. I denne talen vil jeg ta fram fire punkt som jeg synes Maria er et forbilde på: 1) Å gi Gud ære. 2) Ha forventning og vær lydig mot Guds Ord. 3) Hennes hjelpeløshet – ta imot hjelp og gi hjelp – fra Jesus via andre. 4) Bevare lengselen til Guds Ord og til dine brødre og søstre. Det er egentlig rart at Maria har blitt gjenstand for avgudsdyrkelse i visse sammenhenger - i forhold til hvordan hun selv viste Gud all ære med sitt liv. Salem Stavanger den 22.12.2013
29:43
September 2, 2019
Når livet gjør vondt (Salem ung 2012)
Av og til gjør livet vondt. Vi lever i en fallen verden som lider under en forbannelse. I denne talen tar jeg fram noen av den hjelp og trøst Bibelen gir oss på dette området. Salem Ung Stavanger den 01.09.2012
35:51
September 2, 2019
Varm, kald eller lunken? (Salem ung 2013)
Jeg taler over Johannes Åpenbaring 3,14-21, der Jesus irettesetter menigheten Laodikea for sin lunkenhet. Her er en kort definisjon: Varm: Du har et personlig forhold til Jesus og Han er Herre over ditt liv. Lunken: Du har verken særlig glede av eller behov for et daglig forhold til Jesus. Videre kjennetegner en som er lunken, at han hører Guds Ord – men det biter ingenting. Kald: Du er din egen herre og har ikke tenkt å underkaste deg noen som helst. (Nå vet jeg at KALD kan også bety noe positivt - noe friskt og godt. Men i denne omgang har jeg brukt "kald" som noe negativt - vel vitende om begge tolkninger går an. Ellers er fokuset rettet imot at vi som kristne så lett velger å "synde på nåde", som er helt imot Guds Ord - og da heller velger en kortvarig nytelse i stedet for å leve ydmykt og brennende for Han som kjøpte oss fri med Sitt dyrebare blod. Salem Ung Stavanger den 23.11.2013
52:24
September 2, 2019
Korset (Salem ung 2014)
En tale som tar opp tre viktige områder ved Jesu død på korset: 1) Han drakk "vredens beger" for oss. 2) Han ble forlatt av Sin Far. 3) Han åpnet den eneste vegen til Gud. Tar også opp de fire områdene som tempelet består av - og hvordan vi blir invitert inn i det Aller Helligste pga. Jesu blod! Salem Ung Stavanger 04.01.2014
24:07
September 2, 2019
Paulus sin strategi i Filippi (Kopervik 2017)
Det er mye godt å bruke tiden på av aktiviteter osv. Men bruker du den slik Gud vil?  Tekst: Apg 16,6-10. Stangeland Misjonshus 26.11.17
27:31
September 2, 2019
Kristent felleskap (Bjerkreim 2015)
Tale om det kristne felleskap. De 4 + 1 B ene. Bjerkreim Unge voksne 13.03.2015
41:46
September 2, 2019
Menighet, vekkelse og misjon (Salem ung 2016)
De som er Jesu disipler er kalt til å gå ut med evangeliet. Vekkelsen begynner i vårt eget hjerte først - deretter kan Jesus bruke oss som menneskefiskere. Men travelhet og eget velbehag kan true den planen Gud har for ditt liv... Salem ung 27.02.2016
40:33
September 2, 2019
Sendebrevet til Sardes (Solgry 2015)
Med utgangspunkt i Johannes Åpenbaring 3,1-6 er fokuset i denne talen at Jesus vil at du skal ha et levende forhold til Han. Vi kan fort komme inn i sløvheten og religiøsitetens ånd som kristne - men Ordet til menigheten i Sardnes er gitt for å vekke oss opp fra alt dette. Solgry 07.03.2015
41:02
September 2, 2019
La Kristi Ord bo rikelig i dere (F2 Klepp 2015)
I denne talen snakker jeg om fire ting: 1) Ikke la Bibelen bli ei nedstøva bok 2) Gi Guds Ord den beste plassen i ditt liv. 3) Jesus sørger for vekst. 4) Sammenheng mellom å grunne på Guds Ord og det å komme forberedt på møter. F2 Klepp 10.04.2015
32:40
September 2, 2019
Himmelhåpet (Randaberg 2015)
Den Hellige Ånd ønsker å vise oss hvem Jesus er, gjøre oss til Hans "brud" og føre oss hjem til Jesus i himmelen! På vegen kan byrder og synd få oss til å miste Jesus av syne - men vi blir oppmuntret til å holde blikket på Han som elsket oss og gav Seg Selv for oss! Randaberg 30.01.2015
42:38
September 2, 2019
Unyttige tjenere (Ebeneser Ganddal 2015)
Luk 17,7-10. Ebeneser 30.08.2015
32:31
September 2, 2019
Paulus i Berøa (3/3 Tonstadli 2015)
Da Paulus kom fra Tessalonika til Berøa, forkynte han i Synagogen der, og mange som kom til tro. Folket der var villige til å ha "selvstudium" i Guds Ord etter at "møtet var slutt" - et forbilde for menigheten i dag! For et nært forhold til Guds Ord er avgjørende for å ha et brennende kristenliv. Men husk at det er Jesus som står bak en slik holdning - for Han arbeider i det usynlige for at du skal holde deg nær Han og Hans Ord! Vinterweekend, Tonstadli 14.02.2015)
31:36
September 2, 2019
Paulus og tornen i kjødet (2/3 Tonstadli 2015)
Paulus hadde evangelisert i byen Tessalonika, og mange kom til tro. Men etter tre uker brøt det ut forfølgelse, og han måtte rømme byen. Hvordan kunne Gud tillate dette? Og hva må Paulus ha følt på? Det er få Guds menn som har vært igjennom like mye smerte som Paulus opplevde, men vi deler jo også de samme kår som Paulus hadde! Derfor er det viktig å lære av Guds behandling mot Paulus - hvor også vi kan hente styrke i motgang, i tøff tjeneste og i livet ellers. Vinterweekend, Tonstadli 15.02.2015
40:47
September 2, 2019
Paulus i Tessalonika (1/3 Tonstadli 2015)
Bibeltime om Paulus og Silas, der Paulus var i gang med sin andre misjonsreise - og som nå var i ferd med å innta byen Tessalonika. Denne byen var en romersk provinshovedstad i Makedonia med ca. 200.000 innbyggere. Den jødiske synagoge hadde mange «hedninger» som fant jødenes tro attraktiv. I Apg 17,1-4 finer vi historien om hvordan Paulus gikk fram og hvilken omsorg han hadde videre for dem! Her finnes mye å lære for oss som kristne i dag. Vinterweekend, Tonstadli 14.02.2015
35:34
September 2, 2019
Jesus ber for deg (2/2 Tonstadli 2016)
Jesus er din yppersteprest som ber for deg kontinuerlig. Denne forbønnen skal vi være svært takknemlig for! Han vil bevare deg, men også tenne deg i brann! Andre bibeltime Tonstadli 2016
25:57
September 2, 2019
Jesus gjør djevelens gjerninger til intet (1/2 Tonstadli 2016)
Tale ut i fra 1 Joh 3,4-9 med et budskap som understreker denne sannheten fra teksten: "Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg." Første bibeltime på Tonstadli 2016.
29:45
September 2, 2019
Menighet, vekkelse og misjon (Salem ung 2016)
De som er Jesu disipler er kalt til å gå ut med evangeliet. Vekkelsen begynner i vårt eget hjerte først - deretter kan Jesus bruke oss som menneskefiskere. Men travelhet og eget velbehag kan true den planen Gud har for ditt liv... SU 27.02.16
40:33
September 2, 2019
Ingen er umulige for Gud (Tryggheim vgs. 2017)
Denne talen tar utgangspunkt i verset Rom 8,3 Det som var umulig for loven, fordi den sto maktesløs på grunn av vårt kjøtt og blod, det gjorde Gud... Både den rike egenrettferdige mannen i Matt 19 og den ugudelige Kong Manasse i 2 Krøn 33 blir tatt fram for å vise veien til Jesus. Min bønn er at både egenrettferdige og de som ikke tror det er håp for dem å komme til himmelen - kan høre og ta imot Jesus! Tryggheim vgs. 2017
26:14
September 2, 2019
Enken og de tomme kar (Misjonssalen 2016)
I GT leser vi at en profetdisippel døde. Igjen stod en enke og to sønner i sorg. De hadde også nød pga. en ubetalt gjeld. Men Gud hadde omsorg for denne familien... Tekst 2 Kong 4,1-7. Misjonssalen 10.04.2016
40:50
September 1, 2019
Okkultisme (Solgry 2016)
Hva sier Bibelen om det som TV programmet "Åndenes makt" representerer? Eller hva med å ha en budadha statue som pynt hjemme bare? Flørting med det okkulte, eller det som har hedenske røtter, som f.eks. Yoga - taler Bibelen med klare ord i mot. Det er slike ting denne talen berører. Solgry 12.03.2016
48:05
September 1, 2019
Kong Josjafat (Randaberg 2018)
Lærdommer fra en konge som brant for å spre Guds ord i GT. Les 2 Krøn 17,1-13. Randaberg 07.10.2018. 
35:48
September 1, 2019
Nådegaver (Salem ung 2018)
Salem ung 05.05.2018
44:21
September 1, 2019
Bønn og krigføring (Misjonssalen Sandnes 2018)
Misjonssalen 16.09.2018
32:58
September 1, 2019
Når utgangspunktet er ruiner (Ebeneser weekend 2019)
Første bibeltime på Ebeneser weekend 24.08.2019. Fra Esras bok.
33:14
September 1, 2019
Å følge eller ikke følge (Misjonssalen Sandnes 2019)
Misjonssalen 13.01.2019. Tekst Luk 9,57-62
33:14
September 1, 2019
Paulus og Silas i Filippi (Lundeneset vgs. 2019)
Tale fra et torsdagsmøte på Lundeneset vgs. Tema hentet fra Apostlenes gjerninger kappitel 16. Lundeneset vgs. 29.08.2019
33:54
September 1, 2019