Artcast آرت کست

Atr Fair آرت‌فر

An episode of Artcast آرت کست

Avatar
By Artcast
آرت کست رادیویی پیرامون هنرهای تجسمی است.

ما تلاش می‌کنیم موضوعات هنرهای تجسمی را از زاویه‌های مختلف ببینیم و تحلیل کنیم. جذب شنوده در گروه‌های مختلف و درگیر کردن عده‌ای غیر از جامعه هنری یکی از اهداف ماست.
واکاوی چالش‌ها و نزاع ها در حوزه هنر یا مربوط به آن از کارهای دیگری است که انجام خواهیم داد.

آرت‌کست به چهاربخش اصلی تقسیم می‌شود: توضیحات گفتار، کارشناس، مهمان و سوالات شما.

ما از پیش موضوع، کارشناس و مهمان شماره آینده آرت‌کست را اعلام خواهیم کرد و شما می‌توانید از طریق سایت، اینستاگرام و ایمیل سوالات خود را مطرح کنید.
البته شاید در برخی از شماره‌ها بیش از یک مهمان و کارشناس حضور داشته
More places to listen

More places to listen

Atr Fair آرت‌فر
در شماره منفی یک آرت‌کست به آرت‌فر می‌پردازیم. آرت‌فر چیست؟ چه کارکردهایی دارد؟ تاریخچه آن در ایران به کی و کجا بر می‌گردد؟ رابطه آرت‌فر با بازار هنر امروز ما و جهان؟ جایگاه هنرمند در این رویدادها… و سوالاتی از این حیث برای بررسی و توضیح آن. حمیدرضا شش‌جوانی و مریم مجد در این شماره ما را همراهی می‌کنند. حمیدرضا ششجوانی، مترجم، نویسنده و پژوهشگر در زمینه‌ی اقتصاد فرهنگ و هنر است. وی از بنیان‌گذاران رشته‌ی اقتصاد هنر در دانشگاه‌های ایران و عضو پیوسته‌ی انجمن جهانی اقتصاد فرهنگ (International Association for Cultural Economics) است. مریم مجد، نمایشگاه‌گردان و استاد سابق دانشگاه هنر تهران است. او از سال ۱۳۸۵ یکی از مدیران گالری اثر و از سال ۱۳۹۷ مدیر آرت‌فر تیر است.
58:16
October 1, 2019
Make your own podcast for free with Anchor!