Skip to main content
Artcast آرت کست

Artcast آرت کست

By Artcast

آرت کست رادیویی است پیرامون هنر.

ما تلاش می‌کنیم موضوعات هنری را از زاویه‌های مختلف ببینیم و تحلیل کنیم. جذب شنوده در گروه‌های مختلف و درگیر کردن عده‌ای غیر از جامعه هنری یکی از اهداف ماست.

Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Atr Fair آرت‌فر

Artcast آرت کست

1x
Atr Fair آرت‌فر
Atr Fair آرت‌فر
در شماره منفی یک آرت‌کست به آرت‌فر می‌پردازیم. آرت‌فر چیست؟ چه کارکردهایی دارد؟ تاریخچه آن در ایران به کی و کجا بر می‌گردد؟ رابطه آرت‌فر با بازار هنر امروز ما و جهان؟ جایگاه هنرمند در این رویدادها… و سوالاتی از این حیث برای بررسی و توضیح آن. حمیدرضا شش‌جوانی و مریم مجد در این شماره ما را همراهی می‌کنند. حمیدرضا ششجوانی، مترجم، نویسنده و پژوهشگر در زمینه‌ی اقتصاد فرهنگ و هنر است. وی از بنیان‌گذاران رشته‌ی اقتصاد هنر در دانشگاه‌های ایران و عضو پیوسته‌ی انجمن جهانی اقتصاد فرهنگ (International Association for Cultural Economics) است. مریم مجد، نمایشگاه‌گردان و استاد سابق دانشگاه هنر تهران است. او از سال ۱۳۸۵ یکی از مدیران گالری اثر و از سال ۱۳۹۷ مدیر آرت‌فر تیر است.
58:16
October 01, 2019