Skip to main content
תהיי יפה ותלמדי ביולוגיה

תהיי יפה ותלמדי ביולוגיה

By אסמאא
הפער בין המגדרים בנושאים החינוכיים משך את צומת ליבינו, כמורות חדשות במערכת החינוך בכלל ומורות למדעים בפרט, רצינו לחקור את הנושא לעומק לעמוד על הסיבות ההשלכות והפתרונות המוצעות במחקרים השונים.
בוצע על ידי :
אסמאא חמודה
נור אגבארייה
אסאלה סואן
ספייה בלעום
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

תהיי יפה ותלמדי ביולוגיה
הפער בין המגדרים בנושאים החינוכיים משך את צומת ליבינו, כמורות חדשות במערכת החינוך בכלל ומורות למדעים בפרט, רצינו לחקור את הנושא לעומק לעמוד על הסיבות ההשלכות והפתרונות המוצעות במחקרים השונים.
20:17
June 05, 2021