Skip to main content
Babbels van de bouw

Babbels van de bouw

By Embuild - The Begian Construction Association
Een podcast van Embuild - The Belgian Construction Association over de bouwsector en zijn uitdagingen.
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Bouwen aan internationalisering - Yves Aertssen, Aertssen Group

Babbels van de bouw

1x
Babbels van de bouw - De Confederatie Bouw wordt Embuild, The Belgian Construction Association
Een podcast van Embuild, The Belgian Construction Association | Gasten: Niko Demeester, CEO Embuild, en Thomas Scorier, Voorzitter Embuild | Host: Wim Deloof et Marc Guéret | Montage: Wim Deloof Meer info: www.embuild.be
23:34
September 01, 2022
Babbels van de bouw - Het belang van renovatie in Brussels
Een podcast van de Confederatie Bouw | Gast: Wiebe Verhoeven, urban.brussels | Host: Wim Deloof | Montage: Wim Deloof Meer info: www.confederatiebouw.be
15:52
June 13, 2022
Babbels van de bouw - Confederatie Bouw ontmoet Bouwende Nederland
Een podcast van de Confederatie Bouw | Gasten: Niko Demeester (CEO Confederatie Bouw) en Fries Heinis (Algemene Directeur Bouwend Nederland) | Hosts: Wim Deloof | Meer info: www.confederatiebouw.be
21:42
May 10, 2022
Babbels van de bouw - Circulariteit in praktijk
Een podcast van de Confederatie Bouw | Gast: Wim Pieters, Vanhout | Hosts: Wim Deloof Meer info: www.confederatiebouw.be
18:55
April 17, 2022
Babbels van de bouw - Afschaffing attest bij renovatie aan 6% btw
Een podcast van de Confederatie Bouw | Gast: Marleen Porré, Confederatie Bouw | Hosts: Wim Deloof en Peter Graller Meer info: www.confederatiebouw.be
13:59
March 28, 2022
Babbels van de bouw - Veiligheid
Een podcast van de Confederatie Bouw | Gasten: Kurt Vanmarcke en Michiel Delmulle, Danilith | Host: Wim Deloof
12:56
February 14, 2022
Babbels van de bouw - Vrouwen in de bouwsector
Een podcast van de Confederatie Bouw | Gasten: Chiara en Cilia Delmulle, Danilith | Host: Wim Deloof
07:46
February 07, 2022
Bouwen aan internationalisering - Joeri Van Meenen, Vlaamse Confederatie Bouw
De VCB ondersteunt al geruime tijd bouwbedrijven bij de uitbouw van hun activiteiten in het buitenland. In het kader van het EFRO-project Bouwen aan Internationalisering heeft de VCB 7 topmensen van Vlaamse bouwbedrijven geïnterviewd. In die interviews hebben zij hun best practices en de uitdagingen bij het internationaliseren van hun bouwactiviteiten toegelicht. Daarbij hebben zij vaak verwezen naar de steun die de VCB hun gaf. In een slotinterview geeft Joeri Van Meenen, adjunct-directeur van de VCB, aan met welke sociaalrechtelijke, arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten exporterende bouwbedrijven rekening moeten houden, welke informatie de VCB ter beschikking kan stellen en op welke manier geïnteresseerde bedrijven die informatie kunnen krijgen.
07:38
August 26, 2021
Bouwen aan internationalisering - Yves Biesmans, Tectum Group
In het kader van het EFRO-project Bouwen aan Internationalisering heeft de VCB 7 topmensen van Vlaamse bouwbedrijven geïnterviewd. In die interviews hebben zij hun best practices en de uitdagingen bij het internationaliseren van hun bouwactiviteiten toegelicht. Yves Biesmans, gedelegeerd bestuurder van Tectum Group.  Hij vertelt over de ups en downs van de exportactiviteiten van de dakaannemersgroep in diverse landen. De groep beschikt nu over 3 vestigingen in Polen. Yves Biesmans vertelt hoe die vestigingen concreet in de groep worden geïntegreerd en hoe de groep door haar aanwezigheid in meerdere landen haar markt heeft kunnen verruimen, maar tegelijk de risico’s meer heeft kunnen spreiden.
08:04
August 25, 2021
Bouwen aan internationalisering - Jeroen Nevelsteen, Iris Industry Solutions
In het kader van het EFRO-project Bouwen aan Internationalisering heeft de VCB 7 getuigenissen van bedrijfsleiders van Vlaamse bouwbedrijven verzameld. In die interviews hebben zij de uitdagingen bij het internationaliseren van hun bouwactiviteiten toegelicht.  Jeroen Nevelsteen, business director van Iris Industry Solutions. Het bedrijf vat zijn expertise samen met het letterwoord ELITE. Het wil die expertise uitdragen naar het buitenland maar tegelijk die expertise uitbreiden door in het buitenland te werken. Door in Nederland te werken moest het bedrijf bijvoorbeeld al snel de CO2-prestatieladder leren toepassen. Daardoor is het bedrijf er helemaal klaar voor nu deze ladder ook in België opgang maakt.
07:56
August 24, 2021
Bouwen aan internationalisering - Jan Haesevoets, Hako Boringen
In het kader van het EFRO-project Bouwen aan Internationalisering heeft de VCB 7 getuigenissen van bedrijfsleiders van Vlaamse bouwbedrijven verzameld. In die interviews hebben zij de uitdagingen bij het internationaliseren van hun bouwactiviteiten toegelicht.  Jan Haesevoets, gedelegeerd bestuurder van Hako Boringen. Het bedrijf is gespecialiseerd in horizontale boringen en doorpersingen met een diameter van 150 mm tot 2.000 mm. Die doorpersingen worden uitgevoerd om op een sleufloze manier wegen, spoorwegen of hindernissen te kruisen voor de aanleg van riolen, gas- en vloeistofleidingen of kabels. Het gaat om een zeer gespecialiseerde activiteit waarvoor op de Belgische markt niet altijd voldoende opdrachten uitkomen. In het interview gaat hij dieper in op de diverse formaliteiten en verplichtingen in Frankrijk, Duitsland en Nederland.
08:31
August 23, 2021
Bouwen aan internationalisering - Bruno Geltmeyer, Denys
In het kader van het EFRO-project Bouwen aan Internationalisering heeft de VCB 7 getuigenissen van bedrijfsleiders van Vlaamse bouwbedrijven verzameld. In die interviews hebben zij de uitdagingen bij het internationaliseren van hun bouwactiviteiten toegelicht.  Bruno Geltmeyer, managing director en CEO van Denys. Denys is al sedert een 20-tal jaren in het buitenland actief. Die buitenlandse activiteiten zijn organisch gegroeid en vertegenwoordigen intussen ongeveer de helft van de omzet. Denys opereert zowel in Europa als buiten Europa maar beklemtoont tegelijk het cruciale belang van de thuismarkt en gaat dieper in op de optimale combinatie van eigen en buitenlandse talenten.
10:19
August 19, 2021
Bouwen aan internationalisering - Benny Buyse, Den Bouw Realisaties
In het kader van het EFRO-project Bouwen aan Internationalisering heeft de VCB 7 getuigenissen van bedrijfsleiders van Vlaamse bouwbedrijven verzameld. In die interviews hebben zij de uitdagingen bij het internationaliseren van hun bouwactiviteiten toegelicht.  Benny Buyse, zaakvoerder van Den Bouw Realisaties. Deze West-Vlaamse kmo is gespecialiseerd in prefabsysteembouw en is intussen ook actief in Frankrijk met Den Bouw France. De expansie naar Frankrijk kwam er eerst op vraag van Vlaamse opdrachtgevers die zich in Frankrijk wilden vestigen. Het gesprek gaat dieper in op de vergunningenproblematiek in Frankrijk, de concrete toepassing van de ‘assurance décennale’ en de verdere expansiemogelijkheden aldaar.
09:00
August 18, 2021
Bouwen aan internationalisering - Lucas Delmulle, Danilith
In het kader van het EFRO-project Bouwen aan Internationalisering heeft de VCB 7 topmensen van Vlaamse bouwbedrijven geïnterviewd. In die interviews hebben zij hun best practices en de uitdagingen bij het internationaliseren van hun bouwactiviteiten toegelicht. Lucas Delmulle, bestuurder van Danilith. Dit bedrijf is met zijn geautomatiseerde woningbouw al sedert de jaren 90 actief in Nederland en Frankrijk. Alhoewel Frankrijk en Nederland buurlanden zijn, is de marktpositie van het bedrijf met hetzelfde product in beide landen toch sterk verschillend. Ook de vergunningsprocedures verlopen in beide landen anders.
05:38
August 17, 2021
Bouwen aan internationalisering - Yves Aertssen, Aertssen Group
In het kader van het EFRO-project Bouwen aan Internationalisering heeft de VCB 7 topmensen van Vlaamse bouwbedrijven geïnterviewd. In die interviews hebben zij hun best practices en de uitdagingen bij het internationaliseren van hun bouwactiviteiten toegelicht.  Yves Aertssen, co-CEO van de Aertssen Group. Deze groep is al een 15-tal jaren in het buitenland actief, enerzijds in de buurlanden en anderzijds in de landen rond de Perzische Golf. Hoe zijn deze exportactiviteiten gegroeid? Met welke strategie? Welke competenties zijn daarbij nodig? En hoe de risico’s daarbij beheersen?
07:02
August 16, 2021
Babbels van de bouw - 01 - Danny Van Overmeire, Constructiv
Welkom bij de eerste aflevering van de podcast van de Confederatie Bouw ‘Babbels van de bouw’. In deze eerste aflevering, babbelen we met Danny Van Overmeire van Constructiv over de campagne Safety My Priority, een campagne van de Confederatie Bouw met de bedoeling van het aantal arbeidsongevallen in de bouwsector omlaaghalen. Eén van de goede voorbeelden op het vlak van veiligheid is de restauratie van de historische kerk van Mespelare, een landelijk dorp is dat, gelegen tussen Aalst en Dendermonde. Surf naar www.safetymypriority.be en zet uw handtekening onder ons charter. Host: Wim Deloof, Confederatie Bouw
21:53
February 26, 2021