Skip to main content
O daních

O daních

By Běhounek Pavel
Aktuální dění ze světa daní a souvisejích informací - zejména pro podnikatele, účetní, daňové poradce a auditory. Připravuje a komentuje daňový poradce Ing. Pavel Běhounek.
Listen on
Sazba DPH u restaurací
Novinky - program Antivirus, novela DPH od 1.7.2021, zvýšení daňového zvýhodnění na dítě DPH - rozdílný pohled na uplatnění DPH u prodeje jídla v k odnesení mimo restauraci (sazba 15 %) a u podání jídla v restauraci (sazba 10 %)
42:51
June 7, 2021
Daně z příjmů za rok 2020 do 1.6.2021
Úvodní přehled novinek se věnuje např.: kompenzační bonus za 05/2021 změny DPH od 1.7.2021, kurzarbeit, program Antivirus zvýšení daňového zvýhodnění na dítě Přiznání za rok 2020 (od cca 20.15 min) možnost podání přiznání za rok 2020 bez sankce do 1.6. možnost bez úroku z prodlení uhradit doplatek daně do 1.6. k přehledům OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2020
34:21
May 24, 2021
DPH u internetových obchodů od 1.7.2021
Změny v DPH od 1.7.2021 (cca od 8.15 min)
36:13
May 11, 2021
Daňová přiznání a přehledy za rok 2020
Aktuality: povinnosti k DPH za 03/2021 resp. 1. q 2021 do 26.4. lhůta pro podání žádosti o kompenzační bonus za 02/2021 končí 3.5. změny krizového ošetřovného, "ošetřovné pro OSVČ" za 03/2021, prodloužení příspěvku při karanténě kurzarbeit a prodloužení Antiviru do konce května nová podnikatelská omezení změny DPH u e-obchodů od 1.7.., metodika k nové úpravě daňových úroků z prodlení a k lhůt pro podávání daňových přiznání Daňová přiznání a přehledy za rok 2020 (cca od 16. min): podání přiznání a úhrada daně za rok 2020 do 3.5. či později podání přehledu o příjmech a výdajích pro pojistné na důchodové pojištění a pro pojistné na zdravotní pojištění
46:34
April 26, 2021
Rozdělování zisku a dubnové aktuality
Dubnové aktuální problémy (podnikatelská omezení od 12.4.2021, přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2020, kompenzační bonusy, dotační programy) - Rozdělování zisku SRO v roce 2021 (cca od 15. min - schválení účetní závěrky za rok 2020, novela zákona o obchodních korporacích od 1.1.2021, zákon o evidenci skutečných majitelů, omezení výplaty podílu na zisku dle aktuálního návrhu kurzarbeitu)
35:05
April 12, 2021
Podání přiznání s bankovní identitou - přerušení podnikání a kompenzační bonus 2021
Aktuality: podnikatelská omezení, program Antivirus za březen a duben vč. schvalování kurzarbeitu, příspěvek zaměstnancům při karanténě (tzv. izolačka), proplácení samotestů zdravotními pojišťovnami, zvýšení krizového OČR, prodloužení lhůty pro podání přehledu na zdravotní pojištění Novinky v elektronické komunikaci: využití bankovní identity k el. podání, nová daňová informační schránka Nárok na KB 3´2021 při přerušení podnikání
43:33
March 29, 2021
"Odklad" přiznání - nové daňové povinnosti zaměstnavatelů za 03/2021
Nové generální daňové pardony (přiznání a doplacení daní z příjmů za rok 2020, přiznání a úhrada DPH za 02/2021) Nové povinnosti zaměstnavatelů (mimořádný příspěvek pro zaměstnance v karanténě, náklady na testování zaměstnanců) 
39:35
March 15, 2021
Kompenzační bonus 2021
Principy kompenzačního bonusu 2021 a další aktuální novinky 03/2021
31:14
March 1, 2021
"Izolačka"
Aktuálně ke kompenzačnímu bonusu a dalším podporám - "izolačka" (mimořádná podpora) při nařízené karanténě zaměstnanců od 1.3.2021
31:22
February 15, 2021
Kompenzační bonus - změny 02/2021
Příjem žádostí o Covid nájemné3 a o "ošetřovné pro OSVČ", novela zákona o daních z příjmů umožňující vyšší odpočet od daňového základu, skuteční majitelé - Kompenzační bonus: prosincová a únorová novela, změna výkladu pro taxi a sezónní činnost (např. lyžařský instruktor)
35:54
February 1, 2021
Zdanění mezd v lednu 2021
Zrušení superhrubé mzdy - roční zúčtování daně 2020 - prohlášení k dani na rok 2021
26:41
January 18, 2021
Vyhlášení daňového balíčku 2021 na Silvestra 2020 - aktuálně k podzimnímu kompenzačnímu bonusu - prosincové generální daňové pardony - oznámení o vstupu do paušálního režimu nejpozději 11.1.2021
Daňový balíček 2021 se uplatňuje od 1.1.2021, tedy i pro výpočet daně z lednových mezd. Zákaz či omezení podnikatelské činnosti je třeba v procesu žádání o podzimní kompenzační bonus odůvodnit konkrétními zákazy či omezeními. Postižené osoby mohou uplatnit prominutí zálohy na daň silniční za 1. čtvrtletí 2021 či mohou DPH za období až do 03/2021 uhradit bez sankce do 16.8.2021. Jak oznámit vstup do paušálního režimu na poslední chvíli.
20:43
January 4, 2021
Daňový balíček – stravovací paušál (peněžitý příspěvek na stravování) – prodloužení a novelizace podzimního kompenzačního bonusu – spuštění paušální daně
Ke konečné podobě daňového balíčku 2021 rušícího superhrubou mzdu a vracejícího progresivní zdanění fyzických osob - k prodloužení kompenzačního bonusu do 24.12. a k novelizaci podzimního kompenzačního bonusu - k zahájení přijímání oznámení o vstupu do paušálního režimu (nutná podmínka k uplatnění paušální daně za rok 2021). Hlavním tématem je zavedení peněžitého příspěvku na stravování, což je jedna z mnoha důležitých změn, kterou daňový balíček přináší pro rok 2021 do oblasti daní z příjmů.
19:18
December 14, 2020
Prodloužení nouzového stavu a kompenzační bonus - daňový balíček 2021
Dopad prodloužení nouzového stavu a dopady uvolňování podnikatelských opatření na uplatnění kompenzačního bonusu. Aktuální stav projednávání daňového balíčku 2021 a hlavní změny v daních z příjmů - zrušení superhrubé mzdy, paušální stravné a změny v daňovém odpisování dlouhodobého majetku
26:16
November 30, 2020
"Covid" zákony podzim 2020 - daňový balíček 2021
Přehled "covidových" zákonů včetně připravovaného kurzarebeitu a posledních výkladů podzimního kompenzačního bonusu. Daňový balíček 2021 - stravenkový paušál, zrychlení odpisování investic, zrušení superhrubé mzdy
20:24
November 15, 2020
Podzimní kompenzační bonus a nové "covidového" ošetřovného
Základní zásady nového - podzimního - kompenzačního bonusu a připomenutí nového "covidového" ošetřovného pro uzavření škol od 14.10.2020
18:07
November 2, 2020
Nové daňové úlevy, dotace a nový kompenzační bonus
Nový daňový generální pardon, COVID-nájemné, COVID-kultura, COVID-sport, COVID-BUS, "ošetřovné" pro OSVČ, odložení EET, nový kompenzační bonus, koronavirové OČR atd
22:00
October 18, 2020
Kurzarbeit
Vládní návrh kurzarbeitu - snížení limitu pro odpočet hypoték ze 300 na 150 tis. Kč od roku 2021 
11:52
October 5, 2020
Účinky zrušení daně z nabytí - platné a chystané novinky
Zpětné použití zrušení daně z nabytí, schválené změny (např. novela dph od 1.9.2020) a změny připravované (zejména změny dph a daní z příjmů pro rok 2021), průměrná mzda pro rok 2021
23:38
September 21, 2020
Jak se vyhnout frontě na Finančním úřadu?
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bude potvrzeno až v září - Start dotace COVID-kultura - Dotace COVID-ubytování - Termín pro přiznání a doplacení daně za rok 2019 (přiznání lze v pondělí 17. či úterý 18. odeslat z počítače a na Finanční úřad potvrzení o tomto odeslání donést do pátku)
15:25
August 17, 2020
Bonus 350 Kč/den pro dohodáře schválen - dotace COVID-ubytování a COVID-kultura
"Dohodáři" již mohou žádat o kompenzační bonus  - k dotačním programům COVID-ubytování (až 330 Kč na pokoj a noc za 72 dnů v období 14.3. do 24.5.2020) a COVID-kultura (až 50 % nákladů vynaložených na postižené akce v období od 10.3. do31.8.2020
13:59
July 27, 2020
Rušení daně z nabytí a bonus pro "dohodáře"
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se blíží konečnému schválení - "Dohodáři" budou mít nárok na kompenzační bonus 350 Kč/den - Návrh stravenkového paušálu a paušální daně pro rok 2021
09:59
July 13, 2020
Nový výklad "rodinných" SRO - bonus pro společníky. Daňový balíček - např. 10% sazba DPH od 1.7.2020
Dnes naposledy mohou požádat společníci rodinných SRO o bonus za 1. období – podle posledního výkladu např. i v případě SRO tvořeného manželkou a tchýní. 10% sazba DPH od 1.7.2020, zpětné uplatnění daňové ztráty a snížení sazeb daně silniční.
17:03
June 29, 2020
COVID - nájemné a Antivirus "C"
Dotační program COVID - nájemné a kurzarbeit Antivirus "C"
19:16
June 22, 2020
Přiznání k daním z příjmů až do 18.8.2020
Přiznání k daním z příjmů až do 18.8.2020 (libereční balíček III) – prominutí pojistného na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele – daňový balíček 06/2020 (především aktuální přeřazení některých služeb do 10% sazby DPH)
09:34
June 15, 2020
Není rodina jako rodina - určitě ne pro nárok na bonus pro společníky SRO. Podávání daňových přiznání
Úvodní přehled novinek - např. výklad Finanční správy k rodinným SRO podávání daňových přiznání - přiznání k daním z příjmů u poplatníků s řádným termínem 1.4. i 1.7.2020, přiznání k rušené dani z nabytí nemovitých věcí
30:51
June 8, 2020
Bonus pro společníky SRO - nejčastější problémy
Úvodní přehled novinek cca 10 min (aktualizovaný  výkaz péče pro ošetřovné za 05/2020, Antivirus "C" - prominutí  pojistného zaměstnavatelům za 06 až 08/2020, daňový balíček - zpětné  uplatnění daňové ztráty, 10% sazba dph např. pro ubytování, snížení  silniční daně pro nákladní automobily, daňový řád, zákoník práce či  stravenkový paušál od 1.1.2021) Kompenzační bonus pro OSVČ - cca 11,5 min
21:38
June 1, 2020
Dočkají se podnikatelé dotace na nájemné?
Program COVID - nájemné, dále např. kurzarbeit Antivirus či podpora rodinných SRO
16:57
May 25, 2020
18.5.2020: Kdy se společníci "rodinných" SRO dočkají podpory?
Schvalování podpory společníků "rodinných" SRO postižených koronavirovými opatřeními - Pozastavení EET - Kompenzace vstupného na zrušené kulturní akce - Rušení daně z nabytí nemovitých věcí - Covid - nájemné a Covid III - Snížení  penále při úhradě pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele  za období květen až červenec do 20.10.2020 a další změny v OČR
17:11
May 18, 2020
Novinky 11.05.2020
Připomenutí již platného prodloužení pro bonus OSVČ (500 Kč/den) do 8.6.2020, o který lze již žádat, a dokončování obdobné úpravy pro SRO. Úprava úroků z prodlení ve vztahu ke snižované repo sazbě ČNB a limitace úroků z prodlení v době koronaviru „Ošetřovné“ pro OSVČ za duben 500 Kč/den – připravovaná dotace na úhradu 50 % nájemného – vracení vstupného za kulturní akce – režim „C“ programu Antivirus (zatím jen snížení penále za opožděnou úhradu pojistného)
14:51
May 11, 2020
Kompenzační bonus až do 8.6. + pedagogičtí zaměstnanci
Kompenzační bonus až do 8.6. + pedagogičtí zaměstnanci
06:59
May 7, 2020
Kompenzační bonus pro SRO
Projednávaný kompenzační bonus pro SRO
08:10
May 7, 2020
4.5.2020: "Odložení" nájemného a další novinky
k "odložení" nájemného od 27.4.2020 - podrobně v informaci rozeslané na e-maily registrované k odběru novinek dne 30.4.2020 ke schválení zvýšení ošetřovného na 80 %, denního vyměřovacího základu, a to zpětně od 1.4.2020 k dílčímu uvolnění podnikání od 11.6.2020 - např. tak bude možné za podmínek bodu II písm. l) krizového opatření vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 224/2020 Sb. uplatnit v některých případech 10% sazbu DPH u točeného piva, k prodloužení nouzového stavu do 17.5.2020 - nejméně do poloviny srpna je tak pozastavena evidence tržeb - viz článek EET po skončení nouzového stavu, ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí - podrobněji v článku Zrušení daně z nabytí, ke schvalovanému rozšíření  "pětadvacítky" pro OSVČ na období až do 8.6.2020, k připravované podpoře pro společníky a  jednatele "rodinných" sro.
33:38
May 4, 2020
Novinky 27.4.2020
Krizové zákony vyhlášené 24.10.2020 (např. z. z oblasti cestovního ruchu) a čekající na vyhlášení (např. zákony zakazující výpověď nájmu z důvodu neplacení nájemného) - zamítnutá rozsáhlá novela daňového řádu - aktuálně schvalové a připravované krizové zákony (zvýšení ošetřovného, rozšíření kompenzačního bonusu na květen a začátek června, "pětadvacítka" pro jednočlenná sro), 10% sazba dph od 1.5.2020. Více v článku Daně a koronavius: https://www.behounek.eu/l/dane-koronavirus/
27:16
April 27, 2020
Novinky 20.4.2020
Minulý týden: Zahájení výplat kompenzačních bonusů a očekávané prodloužení bonusového období o květen, orientační harmonogram otevírání provozoven, zákony schválené Senátem (např. možný odklad splátek úvěrů, úprava zájezdů s odjezdem do konce srpna) Tento týden: projednávání zákonů chránících nájemce bytů či podnikatelských prostor před výpovědí z důvodu neplacení nájemného, zvýšení ošetřovného na 80 % DVZ, rozsáhlá novela daňového řádu, balíček implementující letošní změny předpisů EU (např. novela DPH) Aktuálně k podávání přiznání k DPH, platbě této daně a podávání kontrolního hlášení a ke změnám sazeb DPH od 1.5.2020. Více informace rozeslaná na registrované e.maily dne 20.4.2020: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/se20-account-data/6262/media/info-04-2020-dph.pdf
13:26
April 20, 2020
Kompenzační bonus 25 tis. Kč pro OSVČ
15 min o zákonu o kompenzačním bonusu, osobách majících nárok na tento  bonus, situacích zakládajících nárok na jeho výplatu a o podání žádosti o  výplatu kompenzačního bonusu. Další informace v článku Kompenzační bonus 25 tis. Kč pro OSVČ: https://www.behounek.eu/l/kompenzacni-bonus-osvc/
14:57
April 16, 2020