Skip to main content
Świat to za mało

Świat to za mało

By Benedykt Malewski OP
Tylko Pan Bóg nie traci przy bliższym poznaniu - to zdanie jednego z moich braci dominikanów. Kim właściwie jest Bóg i jakiej relacji chce z człowiekiem? Jak możemy Go spotykać i poznawać dzisiaj?
To podcast o wierze dziś, poszukiwaniu Boga i spojrzeniu na Niego oczami papieża Franciszka.
Ukazuje się w każdy poniedziałek o 06:00.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

Spotify Logo

Spotify

Ojciec Czuły
Wyobrażaliście sobie jak mały Jezus uczy się chodzić, poznaje świat, uczy się mówić, zbiera do buzi wszystko z podłogi i wszystko musi dotknąć, potem rzucić? Albo jak zaczyna już samodzielnie konstruować jakieś zabawki, uczy się pisać? I z tym wszystkim idzie do swojego taty - Józefa i pyta go "Tatusiu, dobrze?" Patrzy w oczy Józefa i szuka w nich akceptacji, przyjęcia, bezpieczeństwa.  Józef jest Ojcem Czułym - takim tytułem określa go papież Franciszek. Co to znaczy w praktyce? Zapraszam do audycji :)
29:37
September 3, 2021
Ojciec Umiłowany
W historii Józefa Egipskiego jest takie zdanie wypowiedziane przez Faraona w odniesieniu do niego jakiego używa Maryja w Kanie Galilejskiej do sług w odniesieniu do Jezusa: Czyńcie wszystko cokolwiek wam powie. Jezus samym sobą pokazuje swojego Ukochanego Ojca, którego pragnieniem jest dać swoim dzieciom to co ma najcenniejszego - Swojego Syna. Syn jednak uczył się tej miłości ofiarnej od Józefa. Kim jest Józef - Umiłowany Ojciec? Idź do Niego i zobacz :)
23:24
September 1, 2021
Serce Ojca
We wszystkich czterech Ewangeliach Jezus jest nazywany „synem Józefa”. To o tyle ważna informacja, ponieważ dyskretnie sugeruje kto miał wpływ na kształtowanie samego Pana i Zbawiciela, Wcielonego Boga. Ktoś z ludzi kształtuje osobowość Jezusa, towarzyszy Mu od poczęcia, chroni, ratuje wręcz życie. A ponieważ jesteśmy ciałem Chrystusa to z natury te same funkcje Józef pełni nad nami. Kim jest ten człowiek? Jakie miał cechy? Dlaczego papież Pius IX w 1871 roku ogłasza go patronem Kościoła a kolejni papieże o tym przypominają łącznie z Franciszkiem, który ogłosił ten rok pod patronatem św. Józefa? O tym w tej audycji, otwierającej kolejny cykl podcastów z nauczaniem papieża Franciszka - tym razem o św. Józefie.
37:43
August 16, 2021
Praktyczne porady Franciszka w głoszeniu Słowa
Jak głosić Słowo Boże? Czy to jest poza naszym zasięgiem i przeznaczone tylko dla ludzi specjalnie do tego wykształconych? To podcast bardzo praktyczny. O tym jak głosić i jak się do głoszenia przygotować. Wprawdzie Franciszek w Evangelii Gaudium pisze wskazówki do przygotowania kazania ale zdaje się, że są one bardzo uniwersalne i dla każdego kto chce w jakikolwiek sposób głosić Pana: mamie czy tacie w domu, kolegom w pracy, katechetom w szkole itd.  To ostatni podcast z serii Radość Ewangelii. Niedługo kolejna seria o św. Józefie. Już zapraszam :)
27:31
August 2, 2021
Maryja - Gwiazda Ewangelizacji
Wraz z Duchem Świętym pośród ludu jest zawsze Maryja. Ona gromadziła uczniów, aby Go przyzywać (por. Dz 1, 14), i w ten sposób uczyni- ła możliwą misyjną eksplozję, jaka się dokonała w dniu Pięćdziesiątnicy. Ona jest Matką ewangelizującego Kościoła i bez Niej nie potrafilibyśmy naprawdę zrozumieć ducha nowej ewangelizacji. W tym podcaście o Maryi i Jej roli z naszej misji głoszenia :) 
15:36
July 26, 2021
Niech Moc będzie z Tobą - o motywacjach
"Kiedy twierdzimy, że ktoś ma «ducha», oznacza to zwykle jakieś wewnętrzne poruszenie dające impuls, motywujące, dodające odwagi i nadające sens działalności osobistej i wspólnotowej. Ewangelizacja z duchem różni się bardzo od całości zadań przeżywanych jako ciężki obowiązek, który po prostu się toleruje lub znosi jako coś, co sprzeczne jest z własnymi skłonnościami i pragnieniami. Jak bardzo chciałbym znaleźć odpowiednie słowa, aby zachęcić do ewangelizacji bardziej gorliwej, radosnej, ofiarnej, śmiałej, zawsze pełnej miłości i zdolnej do zarażenia innych! Z drugiej strony wiem, że żadna motywacja nie będzie wystarczająca, jeśli w sercach nie żarzy się ogień Ducha. Tak więc ostatecznie ewangelizacja z duchem jest ewangelizacją z Duchem Świętym, ponieważ to On jest duszą ewangelizującego Kościoła." /Evangelii Gaudium 261 I o tych motywacjach właśnie w tym podcaście :) Wykorzystano 1J 1, 1-7
34:05
July 19, 2021
Pan słyszy krzyk ubogiego
Szczególne miejsce w sercu Pana zajmują ubodzy i uciśnieni. "Dosyć napatrzyłem się na udrękę mego ludu w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców, znam więc jego uciemiężenie" mówi Bóg do Mojżesza i zaprasza go do wyprowadzenia swojego ludu z niewoli do Ziemii Obiecanej. Jakie miejsce mają dzisiaj ubodzy w Kościele i kim oni są zdaniem Franciszka - o tym podcaście.  Wykorzystano Wj 3, 1-15
32:07
July 12, 2021
Piękno pociąga
Czy Kościół może wypowiadać się na tematy społeczno - polityczne? Już sama ta kwestia mocno rozgrzewa dyskusje na temat granic zaangażowania hierarchii kościelnej w sprawy społeczne. Jeśli nie może to dlaczego a jeśli może to pod jakimi warunkami?  Wszystko to zależy od rozumienia misji ewangelizacyjnej Kościoła. Posłuchajcie o propozycji Ojca Świętego Franciszka
29:05
July 5, 2021
Zdolni do miłości
Pan napełnił Kościół darami swojego Ducha. Dzięki nim Kościół może być wciąż żywy i owocny. Wśród tych darów wyróżniają się niektóre, szczególnie cenne dla budowania i drogi wspólnoty chrześcijańskiej: są nimi charyzmaty. Czym właściwie jest charyzmat? Jak możemy go rozpoznać i przyjąć? A przede wszystkim: czy fakt, że w Kościele jest wiele różnych charyzmatów, należy widzieć w sposób pozytywny, jako rzecz piękną, czy też jako problem? O tym w podcaście.  1 Kor 12
28:34
June 28, 2021
Przyjdź jak dziecko
Ogromny wkład w ewangelizację Franciszek dostrzega w pobożności ludowej. Czym ona jest? Jak dostrzec jest wartość? Jak się w niej odnaleźć?  "W celu zrozumienia tej rzeczywistości, należy zbliżyć się do niej ze spojrzeniem Dobrego Pasterza, który nie stara się sądzić, lecz kochać. Jedynie poczynając od uczuciowego utożsamienia płynącego z miłości, możemy docenić życie teologalne obecne w pobożności ludów chrześcijańskich, wśród ubogich. Myślę o mocnej wierze matek u łóżka chorego dziecka, które chwytają za różaniec, nawet jeśli nie potrafią ułożyć zdań z Credo; albo o takim ładunku nadziei pokładanej w świecy zapalonej w ubogim mieszkaniu, by prosić o pomoc Maryję, albo o spojrzeniach z głęboką miłością na ukrzyżowanego Chrystusa. Kto kocha święty i wierny Lud Boży, nie może widzieć tych działań jedynie jako naturalnego poszukiwania bóstwa. Są one przejawem życia teologalnego, ożywianego działaniem Ducha Świętego, który został «rozlany w naszych sercach» (por. Rz 5, 5). /Evanegelii Gaudium 125/ Wykorzystano: Łk 18,9-17 Evangelii Gaudium 122 - 129
31:20
June 22, 2021
My Kościół
Nie mówmy już więcej, że jesteśmy «uczniami» i «misjonarzami», ale zawsze, że jesteśmy «uczniami-misjonarzami». Jeśli nie jesteśmy przekonani, popatrzmy na pierwszych uczniów, którzy natychmiast po doświadczeniu spojrzenia Jezusa, szli głosić Go pełni radości: «Znaleźliśmy Mesjasza» (J 1, 41). Samarytanka, tuż po zakończeniu swego dialogu z Jezusem, stała się misjonarką, i wielu Samarytan uwierzyło w Jezusa «dzięki słowu kobiety» (J 4, 39). Również św. Paweł, po swoim spotkaniu z Jezusem Chrystusem, «zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym» (Dz 9, 20). A my na co czekamy? (Evangelii Gaudium 120) Wszyscy jako "uczniowie-misjonarze" razem tworzymy Ciało Chrystusa, Kościół - Lud Boży.  Czym jest ów Lud? Jak się w nim znaleźć? Jakimi rządzi się prawami? Jaka jest Jego misja i cel? O tym w tym podkaście. Wykorzystano: Kol 1,24-29 Evangelii Gaudium 110-121 https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130612_udienza-generale.html https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130911_udienza-generale.html
29:33
June 14, 2021
Jednakowo inni
„Dzisiaj, gdy sieci i narzędzia komunikacji ludzkiej osiągnęły niesłychany rozwój, stajemy przed wyzwaniem, by odkryć i przekazać «mistykę» życia razem, wymieszania się, spotkania, wzięcia za rękę, wzajemnego oparcia, uczestnictwa w tej nieco chaotycznej masie, która może zamienić się w prawdziwe doświadczenie braterstwa…” Evangelii Gaudium 87  Czym jest jedność?  Niby wiemy, że nie musimy być jednakowi, że w jedności ważna jest różnorodność a jednak wiele wysiłku kosztuje nas uszanowanie odmienności innych.  Dobrze wiemy, że jedność oznacza niesienie słabszych, poranionych. Wymaga to jednak odwagi i ofiarności by wyjść ze swojego komfortu i spotkać się z twarzą cierpiącego, usłyszeć go i postarać się zrozumieć. Najtrudniej jednak jest budować jedność kiedy mamy zupełnie inne pomysły, ambicje i zaczyna się wdzierać w nasze myślenie zazdrość i zawiść. One zaczynają rodzić wrogość i pogardę.  Jak osiągać jedność? Jak o nią dbać i walczyć? Jak nieść pokój? Wsłuchując się w głos papieża Franciszka, o tym mówię w tym podcaście.  Wykorzystano: Ef 4,1-6 Evangelii Gaudium 87-101
29:43
June 7, 2021
Rozpal co nie goreje
Zastanawialiście się czasem jakim paliwem płonie Słońce? To taka gwiazda, która płonie już miliony lat i nie zapowiada się, by spłonęła za życia najbliższych pokoleń. Co więcej, ono daje siłę i moc życiu na naszej planecie. Bez niego wszystko by zginęło.  Nasze świadectwo w Świecie nie może opierać się na naszej mocy i sile. Musi mieć paliwo słoneczne. Inaczej grozi nam spadek gorliwości, o którym pisze Ojciec Święty Franciszek. Co gasi w nas płomień radości? Jak się przed tym bronić? Na co uważać? I jak rozpalać ten Płomień? - tak, Płomień przez wielkie "P". O tym w podcaście.  Wykorzystano: 2 Tm 1, 3-20 2 Kor 4, 7 Evangelii Gaudium 81-86
29:49
May 31, 2021
Indywidualizm
Jesteśmy obrazem Bożym, podobieństwem samego Pana. Pragnienie wielkości jest po prostu w nas wpisane - nie ma innej opcji. Jak w naturę ptaka jest wpisane latanie, w naturze ryby jest pływanie w wodzie. Tak naszym naturalnym środowiskiem jest wielkość. Problemem może być nasz sposób realizacji tej wielkości. Jesteśmy obciążeni skutkami grzechu pierworodnego i mamy problem z rozpoznaniem co będzie służyło naszej godności dzieci Boga, dziedziców samego Króla Wszechświata. Wydaje się nam, że inni stoją na przeszkodzie wielkości, którą sobie wymarzyliśmy.  Bóg w Jezusie Chrystusie staje się człowiekiem i pokazuje, że godność i wielkość jest w uniżeniu.  Wykorzystano z Pisma Świętego Łk 15
28:50
May 24, 2021
Kim jestem?
Skąd pochodzę i kim jestem? Dokąd idę? To fundamentalne pytania życiowe, pozwalające zrozumieć siebie, określić swoje miejsce w świecie, obrać cel życia - odkrywać jego sens. To są również ważne i kluczowe pytania dla ucznia Jezusa. Ojciec Święty, Franciszek zauważa, że mamy dzisiaj ogromny kryzys postrzegania swojego "ja". Dzisiaj można zauważyć u wielu zaangażowanych w duszpasterstwie, również u osób konsekrowanych, przesadne zatroskanie o osobiste przestrzenie autonomii i odprężenia, prowadzące do przeżywania własnych zadań jako czystego dodatku do życia, tak jakby nie stanowiły one części własnej tożsamości. Jednocześnie życie duchowe myli się z niektórymi momentami religijnymi przynoszącymi pewną ulgę, ale nie prowadzącymi do spotkania z innymi, do zaangażowania w świecie, do pasji ewangelizowania. (Evangelii Gaudium 78) Wykorzystane fragmenty z Pisma Świętego: Dz 11, 19-30   Ef 2, 11-22   Ps 8   Ga 2, 19-20 Wykorzystany utwór należy do Steeped: https://www.youtube.com/watch?v=xq68iKDRQwc
30:35
May 17, 2021
Nie ma czasu
Głoszenie Królestwa Bożego i świadczenie o Nim, podobnie jak każde działanie, wymaga adekwatnego nazwania stających przed nami wyzwań jak również własnej kondycji. Wielu z nas doświadcza osobistej słabości w tej misji, braku narzędzi i pomysłów, przerastają nas problemy tego Świata. Jednak jak pisze Franciszek „Wyzwania są po to, aby im podołać. Bądźmy realistami, ale nie tracąc radości, śmiałości i poświęcenia pełnego nadziei! Nie dajmy się okraść z misyjnej siły!” (Evangelii Gaudium 109). Nie ma czasu do stracenia!  Łk 9,2-3 Mt 10,8-10 Mk 6,7-9 i Wj 12,11
30:56
May 10, 2021
Na peryferia
Wyjdźmy na peryferia! Duch Święty, który został nam dany, jest z nami i nieustannie umożliwia nam spotkanie z Synem Jezusem Chrystusem, pozwala nam spotykać Go żyjącego, doświadczać Jego obecności i miłości. Peryferii nie trzeba szukać daleko. Mogą być w naszym domu. To osoby najbardziej ubogie egzystencjalnie, samotne, schorowane.  Zachęcam do lektury tekstów Pisma Świętego wykorzystanych w podcaście: - Mt 28, 18-20 - Dz 26,13-19 - Dz 18,6-11 oraz Evangelii Gaudium 46-49.
30:31
May 3, 2021
Wyjdź
Zejdź z kanapy i wyjdź głosić radość o Zbawieniu. To zaproszenia Papieża Franciszka do nas wszystkich. Zadanie trudne, ale dające niezwykłą radość. W Tym odcinku o wyjściu by głosić - o tym co się z tym wiąże, jak to robić i w ogóle jak ruszyć z miejsca.  Tu odnośnik do wspomnianego przesłania Papieża do Papieskich Dzieł Misyjnych: https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200521_messaggio-pom.html
29:24
April 27, 2021
Po co Słowo?
Audycja o tym po co nam wiara i Słowo Boże. I w jaki sposób odzyskać w sobie radość życia. Link do wspomnianego kazania Franciszka: http://www.vatican.va/content/francesco/en/cotidie/2013/documents/papa-francesco-cotidie_20130514_isolated-conscience.html
41:43
April 16, 2021