Skip to main content
Świat to za mało

Świat to za mało

By Benedykt Malewski OP
Tylko Pan Bóg nie traci przy bliższym poznaniu - to zdanie jednego z moich braci dominikanów. Kim właściwie jest Bóg i jakiej relacji chce z człowiekiem? Jak możemy Go spotykać i poznawać dzisiaj?
To podcast o wierze dziś, poszukiwaniu Boga i spojrzeniu na Niego oczami papieża Franciszka.
Ukazuje się w każdy poniedziałek o 06:00.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

Od upadku do Spotkania - 09 Piękno czyniąc nie poddawajmy się złu
"Piękno czyniąc nie poddawajmy się złu" - to literalne tłumaczenie zaproszenia św. Pawła z Listu do Galatów ("W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas (chairós), czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10).  Podcast jest nagraniem konferencji wygłoszonej na żywo podczas rekolekcji stacjonarnych w Domu Rekolekcyjnym oo. Dominikanów w Korbielowie w ramach formacji "Od upadku do Spotkania".
53:02
June 11, 2022
Od upadku do Spotkania - 08 Duch mocy, miłości i trzeźwego myślenia
Troszkę z opóźnieniem i już po spotkaniu formacyjnym. Odcinek o Duchu Świętym - Osobie, która objawiła Pawłowi, że Jezus jest tym, który go umiłował i samego siebie wydał za niego. Ten sam Duch, który tę Prawdę Pawłowi objawił, uzdolnił go również do uznania Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela a tym samym wyrył Nowe Prawo, Prawo Ducha na tablicy jego serca.  Duch daje życie - objawia Prawo, które nie jest z zewnątrz, ale jest Prawem Miłości, wchodzącym w samo sedno istoty człowieka do serca i porywa podobnie jak zakochanie porywa zakochanych i staje się ich prawem ale nie ciążącym, lecz życiodajnym.
58:01
May 11, 2022
Serce do serca - 40 Boże, czemuś mnie opuścił... będę Cię sławił na wieki
Łk 19, 28-40 Iz 50, 4-7 Ps 22, 8-9.17-20.23-24 Flp 2, 6-11
10:53
April 10, 2022
Serce do serca - 39 Serce gromadzące w jedno rozproszone dzieci
Ez 37, 21-28 Jr 31, 10-13 J 11, 45-57
08:40
April 09, 2022
Serce do serca - 38 Miłość wbrew rozsądkowi
Jr 20, 10-13 Ps 18, 2-7 J 10, 31-42
07:11
April 08, 2022
Serce do serca - 37 Chcę być z Tobą
Rdz 17,3-9 Ps 105, 4-9 J 8, 51-59
06:41
April 07, 2022
Serce do serca - 36 W Nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski
Dn 3, 14-20.91-92.95 Dn 3, 52-56 J 8, 31-42
09:27
April 06, 2022
Od upadku do Spotkania - 07 Zmartwychwstanie - moc czułości Ojca
W Zmartwychwstaniu Jezusa nie chodzi tylko to, że Bóg wskrzesił Jezusa dla innych a nie dla Niego samego. Przecież to Jezus jest Synem i to byłoby bardzo okrutne i przedmiotowe ze strony Ojca, gdyby robił to jedynie ze względu na nas. Robi to przede wszystkim ze względu na Syna a z tego owoce wypływają również dla nas. Raniero Cantalamessa zauważa, że “Zmartwychwstanie jest przede wszystkim aktem nieskończonej czułości, z jaką Ojciec, po ogromnym cierpieniu i męce Syna, przez Ducha Świętego wskrzesza Go ze śmierci i ustanawia Panem.” Cała Trójca Osób jest zaangażowana w Zmartwychwstanie Jezusa: Syna wskrzesza Ojciec przez Ducha. To jest w ogóle kulminacyjny moment działania Boga w historii. Największy powód do chwały. Wykorzystano: 1 Kor 15, 1-22 Iz 42,14 Ps 3, 2-7 Ps 138 Flp 3,3-12
59:23
April 05, 2022
Serce do serca - 35 Niewolnik w drodze do wolności
Lb 21,4-9 Ps 102,2-3.16-21 J 8,21-30
07:43
April 05, 2022
Serce do serca - 34 Wolę wpaść w wasze ręce niż zgrzeszyć przeciw Panu
Dn13, 1-9.15-17.19-30.33-62 Ps 23,1-6 J 8,12-20
12:26
April 04, 2022
Serce do serca - 33 Pan o czułym sercu
Iz 43, 16-21 Ps 126, 1-6 Flp 3, 8-14 J 8, 1-11
07:55
April 03, 2022
Serce do serca - 32 Czyż On nie jest z Galilei?
Jr 11, 18-20 Ps 7, 2-3.9-12 J 7, 40-53
06:42
April 02, 2022
Serce do serca - 31 Zasadzka dla Sprawiedliwego
Mdr 2, 1a.12-22 Ps 34, 17-23 J 7, 1-2.10.25-30
08:10
April 01, 2022
Serce do serca - 30 O chwale dającej moc
Wj 32,7-14 Ps 106,19-23 J 5,31-47
07:40
March 31, 2022
Serce do serca - 29 Serce stanowcze
Iz 49,8-15 Ps 145,8-9.13-14.17-18 J 5,16-30
07:59
March 30, 2022
Serce do serca - 28 Bóg patrzy w serce
Ez 47,1-9.12 Ps 46,2-3.5-6.8-9 J 5,1-16
09:12
March 29, 2022
Serce do serca - 27 Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament
Iz 65,17-21 Ps 30,2.4-6.11-12a.13b J 4,43-54
07:08
March 28, 2022
Serce do serca - 26 Wzrusz nas Panie
Joz 5,9a.10-12 Ps 34,2-7 Kor 5,17-21 15,1-3.11-32
09:26
March 27, 2022
Serce do serca - 25 Niezwykła wymiana
Oz 6,1-6 Ps 51,3-4.18-21a 18,9-14
05:40
March 26, 2022
Serce do serca - 24 Usłyszeć Dobrą Nowinę
Iz 7,10-14; 8,10c Ps 40,7-11 Hbr 10,4-10 Łk 1,26-38
06:59
March 25, 2022
Serce do serca - 23 Jeden głos jedno serce
Jr 7,23-28 Ps 95,1-2.6-9 Łk 11,14-23
07:22
March 24, 2022
Serce do serca - 22 Jezus nie chce być miły
Pwt 4,1.5-9 Ps 147B,12-13.15-16.19-20 Mt 5,17-19
07:39
March 23, 2022
Serce do serca - 21 Darowany dług
Dn 3,25.34-43 Ps 25,4-9 18,21-35
07:32
March 22, 2022
Serce do serca - 20 Ile kosztują dary Pana Boga
2 Krl 5,1-15a Ps 42,2-3; Ps 43,3-4 Łk 4,24-30
09:56
March 21, 2022
Serce do serca - 19 Bacz byś nie upadł
Wj 3,1-8a.13-15 Ps 103,1b-4.6-8.11 1 Kor 10,1-6.10-12 Łk 13,1-9
09:51
March 20, 2022
Serce do serca - 18 Bądź cudem
1 Sm 7,4-5a.12-14a.16 Ps 89,2-5.27.29 Rz 4,13.16-18.22 Mt 1,16.18-21.24a
08:40
March 19, 2022
Serce do serca - 17 Może posłuchają Syna
Rdz 37,3-4.12-13a.17b-28 Ps 105,16-21 21,33-43.45-46
07:44
March 18, 2022
Serce do serca - 16 Wiara czyni cuda
Jr 17,5-10 Ps 1,1-4.6 Łk 16,19-31
07:07
March 17, 2022
Serce do serca - 15 Być superbohaterem
Jr 18,18-20 Ps 31,5-6.14-16 Mt 20,17-28
07:45
March 16, 2022
Serce do serca - 14 Zależy od perspektywy
Iz 1,10.16-20 Ps 50,8-9.16b-17.21.23 Mt 23,1-12
06:36
March 15, 2022
Serce do serca - 13 Wielki, straszliwy i czuły
Dn 9,4b-10 Ps 79,5a.8-9.11.13 Łk 6,36-38)
06:35
March 14, 2022
Serce do serca - 12 Góra Przemienienia z widokiem na Krzyż
Rdz 15,5-12.17-18 Ps 27,1.7-9.13-14 Flp 3,17—4,1 Łk 9,28b-36
09:34
March 13, 2022
Serce do serca - 11 Słońce wschodzi nad dobrymi i złymi
Pwt 26,16-19 Ps 119,1-2.4-5.7-8 Mt 5,43-48
07:30
March 12, 2022
Serce do serca - 10 Pragnę byś żył
Ez 18,21-28 Ps 130,1b-8 Mt 5,20-26
07:43
March 11, 2022
Serce do serca - 09 Proś a otrzymasz chleb
Est 4,17 Ps 138,1b-3.7e-8 Mt 7,7-12
08:11
March 10, 2022
Od upadku do Spotkania - 06 Moc i mądrość Krzyża
Bóg złożył na krzyżu Jezusa cały ciężar naszych grzechów; wszystkie niesprawiedliwości, jakich dopuścił się każdy Kain przeciwko swemu bratu, całą gorycz zdrady Judasza i Piotra, całą próżność despotów, całą arogancję fałszywych przyjaciół. (…) Jezu, prowadź nas z krzyża do Zmartwychwstania, naucz nas, że zło nie będzie miało ostatniego słowa, lecz miłość, miłosierdzie i przebaczenie. - Franciszek - Droga Krzyżowa w Koloseum, 19 kwietnia 2014 Drzewo krzyża zbawia nas wszystkich od konsekwencji tego drugiego drzewa (poznania dobra i zła), gdzie rozpoczęła się samowystarczalność, zarozumiałość, pycha chęci poznania przez nas wszystkiego zgodnie z naszą mentalnością, według naszych kryteriów, a także zgodnie z naszą zarozumiałością, według której jesteśmy i stajemy się jedynymi sędziami świata. To historia człowieka od jednego drzewa do drugiego. - Franciszek - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września 2013 „Dlaczego to uczynił? Mógłby oszczędzić swoje życie, mógłby trzymać się z dala od naszej najbardziej nędznej i okrutnej historii. Tymczasem chciał w nią wejść, zanurzyć się w niej. Dlatego wybrał najtrudniejszą drogę: krzyż. Aby nie musiało być na ziemi osoby tak zrozpaczonej, żeby nie mogła Go spotkać, nawet w udręce, ciemności, opuszczeniu, skandalu własnej nędzy i własnych błędów. Właśnie tam, gdzie się myśli, że nie może być Boga, dotarł Bóg – powiedział Papież. – Aby zbawić każdego zrozpaczonego, zechciał dotknąć rozpaczy, aby naszą najbardziej gorzką rozpacz uczynić swoją własną, zawołał na krzyżu: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27,46; Ps 22,1). Krzyk, który zbawia. Zbawia, ponieważ Bóg uczynił swoim nawet nasze opuszczenie. A my, teraz, z Nim, nie jesteśmy już sami, nigdy. (...) Świadek, który ma krzyż w sercu, a nie tylko na szyi, nie postrzega nikogo jako nieprzyjaciela, ale wszystkich jako braci i siostry, za których Jezus oddał swoje życie. Świadek krzyża nie rozpamiętuje przeszłych krzywd ani nie narzeka na teraźniejszość. Nie korzysta z dróg podstępu i władzy światowej: nie chce narzucać samego siebie i swoich bliskich, ale oddać życie dla innych. Nie szuka własnych korzyści, aby potem wydać się pobożnym: to byłaby religia dwulicowości, a nie świadectwo ukrzyżowanego Boga – powiedział Franciszek. – Świadek krzyża dąży wytrwale tylko do jednej strategii, strategii Mistrza: pokornej miłości. Nie oczekuje triumfów tu na ziemi, ponieważ wie, że miłość Chrystusa jest owocna w życiu codziennym i wszystko czyni nowym od wewnątrz, tak jak ziarno, które wpadło w glebę, a które obumiera i przynosi owoc.“ - Franciszek - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września 2021
40:39
March 09, 2022
Serce do serca - 08 Dowód miłości
Jn 3,1-10 Ps 51,3-4.12-13.18-19 Łk 11,29-32
08:21
March 09, 2022
Serce do serca - 07 Ojciec wie czego nam potrzeba
Iz 55, 10-11 Ps 34,4-7.16-19 Mt 6,7-15
09:30
March 08, 2022
Serce do serca - 06 Ja jestem Pan! - więc nie bój się
Iz 55, 10-11 Tak mówi Pan Bóg: «Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa». Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 (R.: por. 18b) Refren: Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli. Wysławiajcie razem ze mną Pana, * wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał * i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, * oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, * i uwolnił od wszelkiego ucisku. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, * uszy Jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, * by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc * i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, * ocala upadłych na duchu. Mt 6, 7-15 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».
08:45
March 07, 2022
Serce do serca - 05 Serce wdzięczne
Pwt 26,4-10 Mojżesz powiedział do ludu: „Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: «Ojciec mój, tułacz Aramejczyk, zstąpił do Egiptu, przybył tam w nie- wielkiej liczbie ludzi i tam się rozrósł w naród ogromny, sil- ny i liczny. Egipcjanie źle się z nami obchodzili, gnębili nasi nałożyli na nas ciężkie roboty przymusowe. Wtedy wołali- śmy do Pana, Boga ojców naszych. Pan usłyszał nasze woła- nie, wejrzał na naszą nędzę, nasz trud i nasze uciemiężenie. Wyprowadził nas Pan z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wśród wielkiej grozy, znaków i cudów. Przy- prowadził nas na to miejsce i dał nam ten kraj opływający w mleko i miód. Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie». Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu”. Ps 91 Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu * i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: „Ty jesteś moją ucieczką i twierdzą, * Boże mój, któremu ufam”. Nie przystąpi do ciebie niedola, * a cios nie dosięgnie twojego namiotu. Bo rozkazał swoim aniołom, * aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Będą cię nosili na rękach, * abyś stopy nie uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, * a lwa i smoka podepczesz. „Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, * osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham † i będę z nim w utrapieniu, * wyzwolę go i sławą obdarzę.” Rz 10,8-13 Bracia: Cóż mówi Pismo? „Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim.” A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: „żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony”. Nie ma już różnicy między żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem „każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. Łk 4,1-13 Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: „Napisane jest: «Nie samym chlebem żyje człowiek»”. Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: „Napisane jest: «Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz»”. Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: «Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień»”. Lecz Jezus mu odparł: „Po- wiedziano: «Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego»”. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.
08:22
March 06, 2022
Serce do serca - 04 Naprawiacz wyłomów
Iz 58,9b-14 Tak mówi Pan Bóg: „Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska, wzniesiesz fundamenty pokoleń. I będą cię nazywać naprawiaczem wyłomów, odnowicielem uliczek – na zamieszkanie. Jeśli powściągniesz nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca. Albowiem usta Pańskie to wyrzekły”. Ps 86,1b-6 Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi. Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, zbaw sługę Twego, który ufa Tobie, Ty jesteś moim Bogiem. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. AKLAMACJA: Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie. Łk 5,27-32 Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”. On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: „Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznika- mi?”. Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników”.
07:56
March 05, 2022
Serce do serca - 03 Zdobyty Sercem
Flp 3,8-14 Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez poznanie Go: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach – w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie. Ps 15 Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, * kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu. Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu. Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. AKLAMACJA: Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. J15,9-17 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo Pańskie.
09:30
March 04, 2022
Serce do serca - 02 Serce wolne by wybierać miłość
Pwt 30,15-20 Mojżesz powiedział do ludu: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon cudzym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi”. Ps 1 Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Co innego grzesznicy: są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, * a droga występnych zaginie. Łk 9,22-25 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”.
06:60
March 03, 2022
Serce do serca - 01 Nawróćcie się sercem
Joel 2,12-18 Tak mówi Pan: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament”. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kto wie? Może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana, Boga waszego. Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju! Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: „Zlituj się, Panie, nad ludem Twoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?”. A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. Psalm 51 Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, * w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy * i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość moją, * a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem * i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste * i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza * i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość Twojego zbawienia * i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, otwórz wargi moje, * a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 2 Kor 5,20—6,2  W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: „W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą”. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. AKLAMACJA: Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Mt 6,1-6.16-18 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.
10:20
March 02, 2022
Serce do serca - 00 Zajawka
Zapraszam do wspólnej drogi przez Wielki Post pod hasłem „Serce do serca”. Codziennie od Środy Popielcowej do Wielkanocy będę wrzucał krótkie nagrania o tym jak Bóg opowiada o sobie i jakie serce przed nami odkrywa w Słowie z Liturgii Wielkiego Postu. Każde nagranie będzie zawierało czytania z dnia, krótkie słowo do czytań i modlitwę :) Już teraz zapraszam. Możecie przesyłać linki dalej i zachęcać innych :)
06:29
February 18, 2022
Od upadku do Spotkania - 05 Najwyższa wartość poznania Jezusa
Poznać osobę można dwojako: przez jej zachowania, słowa, gesty, poglądy lub sercem. Oczywiście pierwsze jest konieczne by dojść do serca, ale konieczny jest jednak trud dojścia do serca a nie zatrzymania się jedynie na tym co zewnętrzne. Faryzeusze, znali nauczanie Jezusa, znali jego ruchy, rysy twarzy ale jednak nie poznali Go w prawdzie - nie dotarli do serca. Paweł dotarł do poznania serca Jezusa, co sprawiło, że uznał Je za najwyższą wartość a wszystko inne uznał za śmieci. Poznanie Jezusa jest też konieczne, by Jego oczami ujrzeć świat, by ujrzeć rzeczywistość w prawdzie. O tym jakiego Jezusa poznał Paweł i co to wnosi w tem podcaście - katechezie :).
01:00:48
February 11, 2022
Od upadku do spotkania - 04 Teraz jawna stała się sprawiedliwość Boża
Jednym ze skutków grzechu pierworodnego jest obecna w nas pokusa autonomii wobec Boga. Może się ona wyrażać w dążeniu do usprawiedliwienia siebie samego - zmycia z siebie samemu swoich win. To jest życie według Prawa. Św. Paweł proponuje nam inną drogę. Zapraszam do odsłuchania :)
45:46
January 03, 2022
Od upadku do spotkania - 03 Bóg wobec grzechu
Grzech i jego działanie wobec nas jest ogromną tajemnicą. Nie jesteśmy w stanie tak dogłębnie poznać zniszczenia jakie w nas zostawia. Jesteśmy grzesznikami i jako tacy nie umiemy do końca pojąć powagi sytuacji w jakiej się znajdujemy po grzechu. Jednak dobra nowina jest taka, że "Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował." Wykorzystano: Rz 1,18-2 Za 3 Dn 13
01:06:20
December 03, 2021
Ojcowskim Sercem - 08 Być drugim ale z inicjatywą - Józef ojciec w cieniu
Zdarza mi się czasem usłyszeć o kimś, że jest w czyimś cieniu: kobieta w cieniu męża lub mężczyzna w cieniu swojej żony. Można być w cieniu rodzeństwa, rodziców, kolegów itd. Zawsze takie sformułowanie pokazuje, że ktoś nie może rozwinąć skrzydeł, jest wręcz jakby ofiarą przebojowości tych innych. Jednak czy bycie w cieniu musi być przeżywane negatywnie? A może jest to szansa? Zapraszam do podcastu o Józefie, który jest w cieniu a jednak jest bohaterem. Jak to zrobił? I co w tym może być naszą inspiracją? 
29:09
November 29, 2021
Ojcowskim Sercem - 07 Między lenistwem a pracoholizmem - Józef człowiek pracy
"W naszych czasach, w których praca zdaje się stanowić ponownie pilne zagadnienie społeczne, a bezrobocie osiąga niekiedy zdumiewający poziom, nawet w tych krajach, gdzie od dziesięcioleci doświadcza się pewnego dobrobytu, konieczne jest zrozumienie z odnowioną świadomością znaczenia pracy, która nadaje godność i której nasz Święty jest przykładnym patronem. Praca staje się uczestnictwem wręcz w dziele zbawienia, okazją do przyspieszenia nadejścia królestwa Bożego, rozwijania swoich przymiotów i cech, oddając je na służbę społeczeństwa i wspólnoty. Praca staje się okazją nie tylko do spełnienia samego siebie, ale przede wszystkim dla tej podstawowej komórki społeczeństwa, jaką jest rodzina. (...) Osoba pracująca, niezależnie od tego, jakie byłoby jej zajęcie, współpracuje z samym Bogiem, staje się poniekąd twórcą otaczającego nas świata. Kryzys naszych czasów, będący kryzysem gospodarczym, społecznym, kulturowym i duchowym, może stanowić dla wszystkich wezwanie do odkrycia na nowo wartości, znaczenia i konieczności pracy, aby dać początek nowej „normalności”, w której nikt nie byłby wykluczony. Praca świętego Józefa przypomina nam, że sam Bóg, który stał się człowiekiem, nie pogardził pracą." ( Patris Corde, Papież Franciszek) Wykorzystano Wj 20,8-10
20:27
November 13, 2021
Ojcowskim Sercem - 06 Jak się nie poddać - O odwadze Józefa
Naturalną nieraz reakcją na niepowodzenia, trudności, cierpienia, niesprawiedliwość albo niezrozumienie jest rezygnacja, chęć poddania się lub wręcz żal do Boga, że nie zadziałał w naszym doświadczeniu. Józef był w takim położeniu… Jak to rozegrał? O tym w tym odcinku. Wykorzystano Mk 9, 33-37
20:18
November 03, 2021
Od upadku do Spotkania - 02 Bóg dla nas
Paweł znał Pisma, znał proroków, znał Psalmy i zapewne modlił się nimi. Wiedział o miłości Boga dużo jednak doświadczenie miłości Boga u Pawła dokonało się dopiero pod Damaszkiem. W drodze do nowego miejsca prześladowania Kościoła Bożego. Wiedzieć o miłości a doświadczyć jej to zupełnie dwie inne rzeczywistości. w tej katechezie będzie o Bogu Miłości w doświadczeniu Pawła i co z tego wynika dla nas.   "Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? 34 Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." Rz 8,31-38 Wykorzystano fragmenty: Rz 1,1-5 Rz 8,31-38 Dz 9, 1-19 Dz 22,1-13 Dz 26, 4-23 Ga 1,13-17 Flp 3,5-9 1 Kor 9,1 1 Kor 15,1-11
55:31
November 01, 2021
Ojcowskim Sercem - 05 Bunt wobec życia - Ojciec Przyjmujący
Wiele razy zachodzą w naszym życiu wydarzenia, których znaczenia nie rozumiemy. Naszą pierwszą reakcją jest często rozczarowanie i bunt. Józef odkłada na bok swoje rozumowanie, aby uczynić miejsce dla tego, co się dzieje, choć może mu się to zdawać tajemnicze, akceptuje, bierze za to odpowiedzialność i godzi się ze swoją historią. Jeśli nie pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań i wynikających z nich rozczarowań. Życie duchowe, ukazywane nam przez Józefa, nie jest drogą, która wyjaśnia, ale drogą, która akceptuje. Józef przyjął Maryję nie stawiając warunków uprzednich. Ufa słowom Anioła. Szlachetność jego serca sprawia, że podporządkowuje miłości to, czego nauczyło go prawo. Łk 2, 25-35 Mk 10, 13-16 Mk 9, 33-37
33:37
October 23, 2021
Od upadku do Spotkania - 01 Moje miejsce w drodze do Damaszku
Wraz ze wspólnotą Lew Judy zapraszam do udziału w spotkaniach formacyjnych online. Spotkania będą odbywały się w każdy 2 poniedziałek miesiąca o godz. 19.00 – 20.30, od października do czerwca na platformie Google Meet. Roczna formacja online będzie przebiegać pod hasłem „Od upadku do Spotkania” i będzie poświęcona św. Pawłowi. Chcemy przez ten czas formacji odkryć cel swojej Drogi do Damaszku, chcemy spotkać na Nowo Pana w swoim życiu, zaangażowaniach. Będzie to czas osobistej refleksji, szukania odpowiedzi, dzielenia się wiarą, zatrzymania się, weryfikacji tego co chcę ja a co chce Pan. Tematem pierwszej katechezy jest "Moje miejsce w drodze do Damaszku" - czyli gdzie obecnie jestem w moim życiu, we wspólnocie Kościoła, co mogę jej dać i co otrzymać. W tym wszystkim kluczowe jest uświadomienie sobie, że spotkał mnie Pan, który "umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie" (Ga 2, 20).  Polecam do medytacji: Dz 7-9; Ga 2. Roczna formacja online zakończy się spotkaniem wszystkich chętnych w Domu Rekolekcyjnym w Korbielowie. Ponadto w 1 piątek miesiąca będzie możliwość wzięcia udziału w modlitwie Słowem Bożym „Panie powiedz tylko Słowo”. Modlitwa będzie prowadzona z kaplicy klasztoru. Osoby chętne otrzymają linka z dostępem do udziału w modlitwie. W każdy 3 poniedziałek miesiąca będzie transmitowana msza św. i modlitwa wielbienia na kanale YouTube.
01:03:24
October 07, 2021
Ojcowskim Sercem - 04 Ojciec Posłuszny - czyli po co słuchać Boga
Można być posłusznym komuś pod wpływem przemocy. Jednak innej relacji chce z nami Pan. Chce byśmy Go po prostu słuchali - chce posłuszeństwa w wolności, z własnego wyboru. Takie posłuszeństwo jest możliwe tylko i wyłącznie kiedy się ufa. Ufność z kolei wyrasta z czułości. O takim posłuszeństwie mówi nam św. Józef Zapraszam również do spotkań formacyjnych „Od upadku do spotkania”. Będzie nas prowadził św. Paweł z Tarsu. Zaczynamy już niedługo - 11 października o 19:00 pierwsze spotkanie. Szczegóły przedstawiłem w podcaście. Wszelkie pytania można zadawać i już się zapisywać pod adresem mailowym: lew.judy.op@gmail.com
29:04
October 02, 2021
Ojcowskim Sercem - 03 Ojciec Czuły
Wyobrażaliście sobie jak mały Jezus uczy się chodzić, poznaje świat, uczy się mówić, zbiera do buzi wszystko z podłogi i wszystko musi dotknąć, potem rzucić? Albo jak zaczyna już samodzielnie konstruować jakieś zabawki, uczy się pisać? I z tym wszystkim idzie do swojego taty - Józefa i pyta go "Tatusiu, dobrze?" Patrzy w oczy Józefa i szuka w nich akceptacji, przyjęcia, bezpieczeństwa.  Józef jest Ojcem Czułym - takim tytułem określa go papież Franciszek. Co to znaczy w praktyce? Zapraszam do audycji :)
29:37
September 03, 2021
Ojcowskim Sercem - 02 Ojciec Umiłowany
W historii Józefa Egipskiego jest takie zdanie wypowiedziane przez Faraona w odniesieniu do niego jakiego używa Maryja w Kanie Galilejskiej do sług w odniesieniu do Jezusa: Czyńcie wszystko cokolwiek wam powie. Jezus samym sobą pokazuje swojego Ukochanego Ojca, którego pragnieniem jest dać swoim dzieciom to co ma najcenniejszego - Swojego Syna. Syn jednak uczył się tej miłości ofiarnej od Józefa. Kim jest Józef - Umiłowany Ojciec? Idź do Niego i zobacz :)
23:24
September 01, 2021
Ojcowskim Sercem- 01 Serce Ojca
We wszystkich czterech Ewangeliach Jezus jest nazywany „synem Józefa”. To o tyle ważna informacja, ponieważ dyskretnie sugeruje kto miał wpływ na kształtowanie samego Pana i Zbawiciela, Wcielonego Boga. Ktoś z ludzi kształtuje osobowość Jezusa, towarzyszy Mu od poczęcia, chroni, ratuje wręcz życie. A ponieważ jesteśmy ciałem Chrystusa to z natury te same funkcje Józef pełni nad nami. Kim jest ten człowiek? Jakie miał cechy? Dlaczego papież Pius IX w 1871 roku ogłasza go patronem Kościoła a kolejni papieże o tym przypominają łącznie z Franciszkiem, który ogłosił ten rok pod patronatem św. Józefa? O tym w tej audycji, otwierającej kolejny cykl podcastów z nauczaniem papieża Franciszka - tym razem o św. Józefie.
37:43
August 16, 2021
Radość Ewangelii - 16 Praktyczne porady Franciszka w głoszeniu Słowa
Jak głosić Słowo Boże? Czy to jest poza naszym zasięgiem i przeznaczone tylko dla ludzi specjalnie do tego wykształconych? To podcast bardzo praktyczny. O tym jak głosić i jak się do głoszenia przygotować. Wprawdzie Franciszek w Evangelii Gaudium pisze wskazówki do przygotowania kazania ale zdaje się, że są one bardzo uniwersalne i dla każdego kto chce w jakikolwiek sposób głosić Pana: mamie czy tacie w domu, kolegom w pracy, katechetom w szkole itd.  To ostatni podcast z serii Radość Ewangelii. Niedługo kolejna seria o św. Józefie. Już zapraszam :)
27:31
August 02, 2021
Radość Ewangelii - 15 Maryja - Gwiazda Ewangelizacji
Wraz z Duchem Świętym pośród ludu jest zawsze Maryja. Ona gromadziła uczniów, aby Go przyzywać (por. Dz 1, 14), i w ten sposób uczyni- ła możliwą misyjną eksplozję, jaka się dokonała w dniu Pięćdziesiątnicy. Ona jest Matką ewangelizującego Kościoła i bez Niej nie potrafilibyśmy naprawdę zrozumieć ducha nowej ewangelizacji. W tym podcaście o Maryi i Jej roli z naszej misji głoszenia :) 
15:36
July 26, 2021
Radość Ewangelii - 14 Niech Moc będzie z Tobą - o motywacjach
"Kiedy twierdzimy, że ktoś ma «ducha», oznacza to zwykle jakieś wewnętrzne poruszenie dające impuls, motywujące, dodające odwagi i nadające sens działalności osobistej i wspólnotowej. Ewangelizacja z duchem różni się bardzo od całości zadań przeżywanych jako ciężki obowiązek, który po prostu się toleruje lub znosi jako coś, co sprzeczne jest z własnymi skłonnościami i pragnieniami. Jak bardzo chciałbym znaleźć odpowiednie słowa, aby zachęcić do ewangelizacji bardziej gorliwej, radosnej, ofiarnej, śmiałej, zawsze pełnej miłości i zdolnej do zarażenia innych! Z drugiej strony wiem, że żadna motywacja nie będzie wystarczająca, jeśli w sercach nie żarzy się ogień Ducha. Tak więc ostatecznie ewangelizacja z duchem jest ewangelizacją z Duchem Świętym, ponieważ to On jest duszą ewangelizującego Kościoła." /Evangelii Gaudium 261 I o tych motywacjach właśnie w tym podcaście :) Wykorzystano 1J 1, 1-7
34:05
July 19, 2021
Radość Ewangelii - 13 Pan słyszy krzyk ubogiego
Szczególne miejsce w sercu Pana zajmują ubodzy i uciśnieni. "Dosyć napatrzyłem się na udrękę mego ludu w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców, znam więc jego uciemiężenie" mówi Bóg do Mojżesza i zaprasza go do wyprowadzenia swojego ludu z niewoli do Ziemii Obiecanej. Jakie miejsce mają dzisiaj ubodzy w Kościele i kim oni są zdaniem Franciszka - o tym podcaście.  Wykorzystano Wj 3, 1-15
32:07
July 12, 2021
Radość Ewangelii - 12 Piękno pociąga
Czy Kościół może wypowiadać się na tematy społeczno - polityczne? Już sama ta kwestia mocno rozgrzewa dyskusje na temat granic zaangażowania hierarchii kościelnej w sprawy społeczne. Jeśli nie może to dlaczego a jeśli może to pod jakimi warunkami?  Wszystko to zależy od rozumienia misji ewangelizacyjnej Kościoła. Posłuchajcie o propozycji Ojca Świętego Franciszka
29:05
July 05, 2021
Radość Ewangelii - 11 Zdolni do miłości
Pan napełnił Kościół darami swojego Ducha. Dzięki nim Kościół może być wciąż żywy i owocny. Wśród tych darów wyróżniają się niektóre, szczególnie cenne dla budowania i drogi wspólnoty chrześcijańskiej: są nimi charyzmaty. Czym właściwie jest charyzmat? Jak możemy go rozpoznać i przyjąć? A przede wszystkim: czy fakt, że w Kościele jest wiele różnych charyzmatów, należy widzieć w sposób pozytywny, jako rzecz piękną, czy też jako problem? O tym w podcaście.  1 Kor 12
28:34
June 28, 2021
Radość Ewangelii - 10 Przyjdź jak dziecko
Ogromny wkład w ewangelizację Franciszek dostrzega w pobożności ludowej. Czym ona jest? Jak dostrzec jest wartość? Jak się w niej odnaleźć?  "W celu zrozumienia tej rzeczywistości, należy zbliżyć się do niej ze spojrzeniem Dobrego Pasterza, który nie stara się sądzić, lecz kochać. Jedynie poczynając od uczuciowego utożsamienia płynącego z miłości, możemy docenić życie teologalne obecne w pobożności ludów chrześcijańskich, wśród ubogich. Myślę o mocnej wierze matek u łóżka chorego dziecka, które chwytają za różaniec, nawet jeśli nie potrafią ułożyć zdań z Credo; albo o takim ładunku nadziei pokładanej w świecy zapalonej w ubogim mieszkaniu, by prosić o pomoc Maryję, albo o spojrzeniach z głęboką miłością na ukrzyżowanego Chrystusa. Kto kocha święty i wierny Lud Boży, nie może widzieć tych działań jedynie jako naturalnego poszukiwania bóstwa. Są one przejawem życia teologalnego, ożywianego działaniem Ducha Świętego, który został «rozlany w naszych sercach» (por. Rz 5, 5). /Evanegelii Gaudium 125/ Wykorzystano: Łk 18,9-17 Evangelii Gaudium 122 - 129
31:20
June 22, 2021
Radość Ewangelii - 09 My Kościół
Nie mówmy już więcej, że jesteśmy «uczniami» i «misjonarzami», ale zawsze, że jesteśmy «uczniami-misjonarzami». Jeśli nie jesteśmy przekonani, popatrzmy na pierwszych uczniów, którzy natychmiast po doświadczeniu spojrzenia Jezusa, szli głosić Go pełni radości: «Znaleźliśmy Mesjasza» (J 1, 41). Samarytanka, tuż po zakończeniu swego dialogu z Jezusem, stała się misjonarką, i wielu Samarytan uwierzyło w Jezusa «dzięki słowu kobiety» (J 4, 39). Również św. Paweł, po swoim spotkaniu z Jezusem Chrystusem, «zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym» (Dz 9, 20). A my na co czekamy? (Evangelii Gaudium 120) Wszyscy jako "uczniowie-misjonarze" razem tworzymy Ciało Chrystusa, Kościół - Lud Boży.  Czym jest ów Lud? Jak się w nim znaleźć? Jakimi rządzi się prawami? Jaka jest Jego misja i cel? O tym w tym podkaście. Wykorzystano: Kol 1,24-29 Evangelii Gaudium 110-121 https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130612_udienza-generale.html https://www.vatican.va/content/francesco/pl/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130911_udienza-generale.html
29:33
June 14, 2021
Radość Ewangelii - 08 Jednakowo inni
„Dzisiaj, gdy sieci i narzędzia komunikacji ludzkiej osiągnęły niesłychany rozwój, stajemy przed wyzwaniem, by odkryć i przekazać «mistykę» życia razem, wymieszania się, spotkania, wzięcia za rękę, wzajemnego oparcia, uczestnictwa w tej nieco chaotycznej masie, która może zamienić się w prawdziwe doświadczenie braterstwa…” Evangelii Gaudium 87  Czym jest jedność?  Niby wiemy, że nie musimy być jednakowi, że w jedności ważna jest różnorodność a jednak wiele wysiłku kosztuje nas uszanowanie odmienności innych.  Dobrze wiemy, że jedność oznacza niesienie słabszych, poranionych. Wymaga to jednak odwagi i ofiarności by wyjść ze swojego komfortu i spotkać się z twarzą cierpiącego, usłyszeć go i postarać się zrozumieć. Najtrudniej jednak jest budować jedność kiedy mamy zupełnie inne pomysły, ambicje i zaczyna się wdzierać w nasze myślenie zazdrość i zawiść. One zaczynają rodzić wrogość i pogardę.  Jak osiągać jedność? Jak o nią dbać i walczyć? Jak nieść pokój? Wsłuchując się w głos papieża Franciszka, o tym mówię w tym podcaście.  Wykorzystano: Ef 4,1-6 Evangelii Gaudium 87-101
29:43
June 07, 2021
Radość Ewangelii - 07 Rozpal co nie goreje
Zastanawialiście się czasem jakim paliwem płonie Słońce? To taka gwiazda, która płonie już miliony lat i nie zapowiada się, by spłonęła za życia najbliższych pokoleń. Co więcej, ono daje siłę i moc życiu na naszej planecie. Bez niego wszystko by zginęło.  Nasze świadectwo w Świecie nie może opierać się na naszej mocy i sile. Musi mieć paliwo słoneczne. Inaczej grozi nam spadek gorliwości, o którym pisze Ojciec Święty Franciszek. Co gasi w nas płomień radości? Jak się przed tym bronić? Na co uważać? I jak rozpalać ten Płomień? - tak, Płomień przez wielkie "P". O tym w podcaście.  Wykorzystano: 2 Tm 1, 3-20 2 Kor 4, 7 Evangelii Gaudium 81-86
29:49
May 31, 2021
Radość Ewangelii - 06 Indywidualizm
Jesteśmy obrazem Bożym, podobieństwem samego Pana. Pragnienie wielkości jest po prostu w nas wpisane - nie ma innej opcji. Jak w naturę ptaka jest wpisane latanie, w naturze ryby jest pływanie w wodzie. Tak naszym naturalnym środowiskiem jest wielkość. Problemem może być nasz sposób realizacji tej wielkości. Jesteśmy obciążeni skutkami grzechu pierworodnego i mamy problem z rozpoznaniem co będzie służyło naszej godności dzieci Boga, dziedziców samego Króla Wszechświata. Wydaje się nam, że inni stoją na przeszkodzie wielkości, którą sobie wymarzyliśmy.  Bóg w Jezusie Chrystusie staje się człowiekiem i pokazuje, że godność i wielkość jest w uniżeniu.  Wykorzystano z Pisma Świętego Łk 15
28:50
May 24, 2021
Radość Ewangelii - 05 Kim jestem?
Skąd pochodzę i kim jestem? Dokąd idę? To fundamentalne pytania życiowe, pozwalające zrozumieć siebie, określić swoje miejsce w świecie, obrać cel życia - odkrywać jego sens. To są również ważne i kluczowe pytania dla ucznia Jezusa. Ojciec Święty, Franciszek zauważa, że mamy dzisiaj ogromny kryzys postrzegania swojego "ja". Dzisiaj można zauważyć u wielu zaangażowanych w duszpasterstwie, również u osób konsekrowanych, przesadne zatroskanie o osobiste przestrzenie autonomii i odprężenia, prowadzące do przeżywania własnych zadań jako czystego dodatku do życia, tak jakby nie stanowiły one części własnej tożsamości. Jednocześnie życie duchowe myli się z niektórymi momentami religijnymi przynoszącymi pewną ulgę, ale nie prowadzącymi do spotkania z innymi, do zaangażowania w świecie, do pasji ewangelizowania. (Evangelii Gaudium 78) Wykorzystane fragmenty z Pisma Świętego: Dz 11, 19-30   Ef 2, 11-22   Ps 8   Ga 2, 19-20 Wykorzystany utwór należy do Steeped: https://www.youtube.com/watch?v=xq68iKDRQwc
30:35
May 17, 2021
Radość Ewangelii - 04 Nie ma czasu
Głoszenie Królestwa Bożego i świadczenie o Nim, podobnie jak każde działanie, wymaga adekwatnego nazwania stających przed nami wyzwań jak również własnej kondycji. Wielu z nas doświadcza osobistej słabości w tej misji, braku narzędzi i pomysłów, przerastają nas problemy tego Świata. Jednak jak pisze Franciszek „Wyzwania są po to, aby im podołać. Bądźmy realistami, ale nie tracąc radości, śmiałości i poświęcenia pełnego nadziei! Nie dajmy się okraść z misyjnej siły!” (Evangelii Gaudium 109). Nie ma czasu do stracenia!  Łk 9,2-3 Mt 10,8-10 Mk 6,7-9 i Wj 12,11
30:56
May 10, 2021
Radość Ewangelii - 03 Na peryferia
Wyjdźmy na peryferia! Duch Święty, który został nam dany, jest z nami i nieustannie umożliwia nam spotkanie z Synem Jezusem Chrystusem, pozwala nam spotykać Go żyjącego, doświadczać Jego obecności i miłości. Peryferii nie trzeba szukać daleko. Mogą być w naszym domu. To osoby najbardziej ubogie egzystencjalnie, samotne, schorowane.  Zachęcam do lektury tekstów Pisma Świętego wykorzystanych w podcaście: - Mt 28, 18-20 - Dz 26,13-19 - Dz 18,6-11 oraz Evangelii Gaudium 46-49.
30:31
May 03, 2021
Radość Ewangelii - 02 Wyjdź
Zejdź z kanapy i wyjdź głosić radość o Zbawieniu. To zaproszenia Papieża Franciszka do nas wszystkich. Zadanie trudne, ale dające niezwykłą radość. W Tym odcinku o wyjściu by głosić - o tym co się z tym wiąże, jak to robić i w ogóle jak ruszyć z miejsca.  Tu odnośnik do wspomnianego przesłania Papieża do Papieskich Dzieł Misyjnych: https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200521_messaggio-pom.html
29:24
April 27, 2021
Radość Ewangelii - 01 Po co Słowo?
Audycja o tym po co nam wiara i Słowo Boże. I w jaki sposób odzyskać w sobie radość życia. Link do wspomnianego kazania Franciszka: http://www.vatican.va/content/francesco/en/cotidie/2013/documents/papa-francesco-cotidie_20130514_isolated-conscience.html
41:43
April 16, 2021