Skip to main content
Bez modrín | Podcast neziskovej organizácie Centrum Slniečko

Bez modrín | Podcast neziskovej organizácie Centrum Slniečko

By Centrum Slniečko, n.o.

Nenásilne o domácom násilí, manipulácií, menšinách, emóciách, zraniteľných skupinách, komunikácií, ale aj o médiách, reklame, jazyku, odpúšťaní, rozvodoch a šikan Bez modrín sú rozhovory s odborníčkami a odborníkmi z rôznych oblastí o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú. Podcast neziskovej organizácie Centrum Slniečko, ktorá sa viac ako 20 rokov pod vedením Mariany Kováčovej zaoberá problematikou týraných, sexuálne zneužívaných detí a obetí domáceho násilia. Moderuje a projekt Bez modrín kreatívne vedie Martina Slováková. www.bezmodrin.sk
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

40. Záchranári nás zachraňujú. Kto zachraňuje ich?
40. Záchranári nás zachraňujú. Kto zachraňuje ich?
Práca je pre nich poslaním. Dokážu byť v správny čas na správnom mieste a zachraňujú tak ľudské životy. Ako sa naučiť zvládať stres v hraničných situáciách a rozhodovať s rozvahou? A ako zachraňovať životy druhých a nezabudnúť pritom na ten vlastný? Ako sú na tom Slováci so znalosťami v oblasti poskytovania prvej pomoci? A aké výzvy vníma záchranár Jaroslav Sabol pri výkone tohto povolania? Jaroslav Sabol vyštudoval urgentnú medicínu a krízový manažment. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katedre urgentnej zdravotnej starostlivosti Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Vedie akreditované vzdelávacie centrum pre výučbu prvej pomoci a v roku 2019 založil záchrannú službu Event Medical Solutions, ktorú manažuje ako medicínsky riaditeľ.  Autorom podcastu Bez modrín je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje a projekt kreatívne vedie Martina Slováková, na jeho výrobe spolupracujú aj Melany Kurpielová, Mariana Kováčová, Jozef Pajerský, Paulína Rakúsová, Michal Sekera a ďalší. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
38:51
December 31, 2022
39. Bulvár a televízia zraňujú obete násilia
39. Bulvár a televízia zraňujú obete násilia
Ťažké príbehy, násilie, náročné osudy, nevyliečiteľné choroby. Ľudia netúžia po tom žiť takéto životy, ale sršia potrebou o nich čítať, pozerať ich v televízii a často aj komentovať na internete. Na jednu stranu tak vytvárajú priestor a niektoré témy a problémy sú vďaka nim viditeľnejšie, na druhú stranu vzniká priestor na šikanu, viacnásobnú traumatizáciu a niekedy aj ohrozenie bezpečnosti obetí takýchto situácií. Čo je ešte v poriadku a čo už nie? Nerobia niektoré televízne formáty, v ktorých zobrazujeme ťažké osudy rodín, tomu celému medvediu službu? Aká je hranica medzi tým, čo je ešte užitočné a čo už je gýč? A ako sa v tom celom cítia ľudia s náročnými príbehmi, ktorí sú zrazu v žiari reflektorov a stávajú sa predajným artiklom nejakého média, zvyšujú mu čitateľnosť a divácku atraktivitu? O tom všetkom sme sa porozprávali so psychologičkou Ivetou Lipovskou, ktorá pracuje aj ako riaditeľka Centra pre deti a rodiny v Trenčíne. Autorom podcastu Bez modrín je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje a projekt kreatívne vedie Martina Slováková, na jeho výrobe spolupracujú aj Melany Kurpielová, Mariana Kováčová, Jozef Pajerský, Paulína Rakúsová, Michal Sekera a ďalší. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
36:31
December 30, 2022
38. Vianoce bez rodičov. Týrali ich vlastné rodiny
38. Vianoce bez rodičov. Týrali ich vlastné rodiny
Možnosť byť so svojimi najbližšími na Štedrý deň nemajú záchranári, lekárky, ale aj ľudia, ktorí pracujú v tzv. kritickej infraštruktúre. Bez svojich najbližších sú na Vianoce aj deti, ktoré boli rodičom odobraté, pretože ich týrali, zneužívali alebo zanedbávali. Takéto deti sú aj počas týchto sviatkov v Centre pre deti a rodiny, ktoré prevádzkuje nezisková organizácia Centrum Slniečko. O tom, čo si najviac prajú pod stromček a aká atmosféra tu vládne nielen v decembri, sa rozprávame s vedúcou zariadenia, Denisou Vargovou.  Kedysi sa tomu hovorilo krízové stredisko, krízové centrum alebo aj detský domov. Po novelizácii zákona tomu od roku 2019 hovoríme jednotne Centrum pre deti a rodiny. Ten názov môže evokovať kadečo, ale to, kde sa nachádzame, je rodinný dom v menšej obci, s veľkou záhradou a je tu viacero detí rôzneho veku. Od malých škôlkárov až po teenagerov. A všetky tieto deti spája podobný osud. Z rôznych dôvodov museli byť svojim rodičom na nejaký čas odobraté, aby sa dostali do bezpečnejšieho a pre ich vývoj zdravšieho prostredia.  Centrum pre deti a rodiny (ďalej CpDaR a do 31. 12. 2018 Krízové stredisko) je špecializovaným pobytovým zariadením na pomoc týraným a sexuálne zneužívaným deťom a deťom, u ktorých je závažné podozrenie, že boli týrané alebo sexuálne zneužívané. Cieľom vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaných v CpDaR je systematická prevencia vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí a komplexná pomoc a starostlivosť týraným, sexuálne zneužívaným deťom z dôvodu predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a tým predchádzanie nárastu sociálno-patologických javov v spoločnosti. Autorom podcastu Bez modrín je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje a projekt kreatívne vedie Martina Slováková, na jeho výrobe spolupracujú aj Melany Kurpielová, Mariana Kováčová, Jozef Pajerský, Paulína Rakúsová, Michal Sekera a ďalší. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
44:50
December 28, 2022
37. Toxické vzťahy. Ako prežiť vianočné sviatky?
37. Toxické vzťahy. Ako prežiť vianočné sviatky?
Čo znamená "toxické" z pohľadu duševného zdravia? Média sú dnes plné odporúčaní nielen o tom, ako zdravo žiť, stravovať sa, či koľko kalórií a v akej podobe denne prijať, ale nájdeme na nich aj množstvo motivačných a sebarozvojových profilov. Tie nám hovoria, ako si pestovať zdravý vzťah so sebou samým, ale aj s okolím, ako vedieť povedať nie a dokázať precítiť prítomnosť. Používanie niektorých výrazov bez hlbšieho kontextu môže viesť k vyprázdneniu týchto pojmov a stávajú sa z nich frázy. O nezdravých vzťahoch, napätí pri rodinných stretnutiach, ale aj o pasívnej agresivite či toxickej pozitivite sme sa rozprávali so psychoterapeutkou Martou Špalekovou.  Marta Špaleková vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1998 do 2009 sa venovala práci s aktívnymi užívateľmi drog a ľuďmi pracujúcimi v sexbiznise. V rokoch 2002 - 2011 pôsobila aj ako terapeutka v niekoľkých zariadeniach pre drogovo závislé osoby. Okrem toho pôsobila aj ako vysokoškolská učiteľka a pracovala tiež v Centre pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, kde viedla preventívne programy a skupiny so zameraním na komunikačné a sociálne zručnosti. V súčasnosti pracuje ako psychoterapeutka, supervízorka a lektorka.  Autorom podcastu Bez modrín je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje a projekt kreatívne vedie Martina Slováková, na jeho výrobe spolupracujú aj Melany Kurpielová, Mariana Kováčová, Jozef Pajerský, Paulína Rakúsová, Michal Sekera a ďalší. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
35:41
December 23, 2022
36. Uverejňovať deti na sociálnych sieťach?
36. Uverejňovať deti na sociálnych sieťach?
V čase rôznych obmedzení bolo skvelé, že sme vďaka technológiám mohli byť o čosi bližšie s rodinou či priateľmi. Sociálne siete a komunikácia cez rôzne platformy však neraz menia naše správanie vo vzťahoch. Čo radí psychologička? "Nechajme si v živote dostatok priestoru aj na tie živé reálne vzťahy. Je fajn, keď to vidia aj deti, že rodičia majú aj reálnych priateľov, s ktorými sa stretávajú, ale ťažko ich to naučíme, keď my sami sme stále na mobile," hovorí Hana Ševčíková. Dnes už máme generáciu detí a mladých dospelých, ktorá svet bez internetu nezažila. Aké nástrahy a riziká prinášajú sociálne siete a zverejňovanie súkromia? Je v poriadku využívať dieťa ako marketingový nástroj pre zvyšovanie vlastnej sledovateľnosti? Do akej miery je zverejňovanie detí rodičmi na sociálnych sieťach neškodné? V otázke, či tvár dieťaťa na svojich sociálnych sieťach zverejňovať alebo nie, panujú rôzne názory. Boli sme zvedaví, ako to vníma Veronika Cifrová Ostrihoňová. Psychologička a psychoterapeutka Hana Ševčíková vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Okrem iného je aj docentka, supervízorka a výcviková lektorka Slovenskej spoločnosti pre katatýmne-imaginatívnu psychoterapiu. Momentálne sa venuje predovšetkým súkromnej praxi. Metóda, ktorou pracuje, nie je dávanie rád či priame nasmerovanie klienta. Je to odborné sprevádzanie v hľadaní pôvodu vlastných problémov, nových spôsobov ich riešenia, ale i v hľadaní vlastných zdrojov a síl. To všetko sa deje v dôvernom a špecifickom psychoterapeutickom vzťahu, ktorý je nie len nevyhnutnosťou, ale často i nástrojom k lepšiemu porozumeniu vzťahových ťažkostí klienta. Autorom podcastu Bez modrín je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje a projekt kreatívne vedie Martina Slováková, na jeho výrobe spolupracujú aj Melany Kurpielová, Mariana Kováčová, Jozef Pajerský, Paulína Rakúsová, Michal Sekera a ďalší. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
28:47
December 22, 2022
35. O (ne)viditeľných ľuďoch na pracovisku
35. O (ne)viditeľných ľuďoch na pracovisku
Väčšina z nás trávi podstatnú časť dňa v práci. Aj preto je dôležité vedome vytvárať príjemné pracovné prostredie, v ktorom nemá miesto žiadna forma diskriminácie či utláčania. Profesia.sk robí pravidelne od 2018 prieskum voči inakostiam a diskriminácii na pracovisku. Tieto dáta sa zbierajú medzi bežnou populáciou na Slovensku, ktorá si príde porovnať platové podmienky na portál platy.sk. Výstupy z prieskumu potvrdzujú, že na pracovisku sú menej viditeľní ľudia a viac viditeľní ľudia. Akú šancu má svoju vytúženú prácu alebo vôbec nejakú dôstojnú prácu získať niekto, kto nespĺňa bežné kritéria a očakávania väčšinovej spoločnosti? Kto zažíva na pracovisku najčastejšie diskrimináciu? "Z našich prieskumov opakovane vychádza, že najčastejšou formou diskriminácie je u náš stále to, či sú ľudia muž alebo žena a tiež kvôli svojmu názoru," hovorí Anna Podlesná, CSR manažérka Profesia.  Anna Podlesná vyštudovala Fakultu manažmentu na Univerzite Komenského. Má dlhoročné skúsenosti z neziskového sektora, kde sa venovala strategickej filantropii a fundraisingu. Pôsobila v PR agentúre, korporácii, aj vo veľkej nadácii. Pomáhala tiež ako dobrovoľníčka v Keni či pri adaptácii utečencov v USA.  Aktuálne sa špecializuje na oblasť zamestnávania ľudí na okraji trhu práce.  Profesia je oceňovaná IT spoločnosť, ktorá už 25 rokov formuje slovenský trh práce. Firma dnes zamestnáva približne 140 ľudí, ktorí sa starajú o širokú škálu produktov. Ide predovšetkým o najväčší pracovný portál na Slovensku Profesia.sk, mzdový porovnávač Platy.sk, podujatie Profesia days, program pre zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením Výpomoc so srdcom, školský pracovný portál Edujobs.sk, anketu Najzamestnávateľ, administratívny program Tulu, sprostredkovávač práce vo vybraných odvetviach Roster a mnoho ďalšieho. Autorom podcastu Bez modrín je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje a projekt kreatívne vedie Martina Slováková, na jeho výrobe spolupracujú aj Melany Kurpielová, Mariana Kováčová, Jozef Pajerský, Paulína Rakúsová, Michal Sekera a ďalší. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
39:39
December 20, 2022
34. Predstavu vlastnej staroby je dobré plánovať. Je dôležité nebáť sa nových vecí
34. Predstavu vlastnej staroby je dobré plánovať. Je dôležité nebáť sa nových vecí
Ak sa bavíme o senioroch, je dôležité rozlišovať, či sú to napríklad seniori v zariadeniach alebo aktívni seniori vo vlastných rodinách. Každý je v odlišnej situácii a má iné potreby. Témy, ktoré však medzi seniormi najčastejšie rezonujú a dôvody, pre ktoré uvítajú priestor na rozhovor, sú v prvom rade vzťahy, zdravie a tiež zmena životnej orientácie. Otázky ohľadom toho, čo má byť náplňou, poslaním či zmyslom novej životnej etapy.  Ako bezpečne sa dnes na Slovensku cítia seniori? Čo ich teší a čo ich trápi? Ako vyzerá dôstojná staroba? O tom všetkom rozpráva v 34. epizóde podcastu Bez modrín skúsená psychoterapeutka a liečebná pedagogička Zlata Šrámová, ktorá po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala v oblasti psychiatrie asi 25 rokov. Dnes sa venuje individuálnym klientom a často pracuje aj so seniormi. Pôsobí aj ako lektorka výcviku v systemických konšteláciách, ktorým sa intenzívne venuje viac ako 30 rokov.  Autorom podcastu Bez modrín je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje a projekt kreatívne vedie Martina Slováková, na jeho výrobe spolupracujú aj Melany Kurpielová, Mariana Kováčová, Jozef Pajerský, Paulína Rakúsová, Michal Sekera a ďalší. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
49:30
December 17, 2022
33. Poskytujú sex za peniaze. Je to práca ako každá iná
33. Poskytujú sex za peniaze. Je to práca ako každá iná
Sexbiznis je na Slovensku nelegálny, a preto neexistujú žiadne štatistiky o tom, koľko ľudí je jeho súčasťou. Máme tu však viacero organizácií a v nich množstvo ľudí, ktorí ľuďom pracujúcim v sexbiznise pomáhajú a odkrývajú tak reálny obraz o skupine ľudí, o ktorých sa šíria rôzne mýty. Jednou z nich je aj Sabína Brédová z občianskeho združenia Prima. Sabína Brédová študovala misijnú a charitatívnu prácu. Počas štúdia pracovala ako dobrovoľníčka v osade v Plaveckom Štvrtku. Následne pôsobila ako rozvojová pracovníčka v Indii a Kambodži. Po návrate zo zahraničia sa začala venovať injekčným užívateľom drog v Občianskom združení PRIMA, kde pracuje už 7 rokov a dnes pôsobí ako koordinátorka kontaktného centra. Občianske združenie Prima z Bratislavy pracuje s injekčnými užívateľmi drog, s ľuďmi v pouličnom sexbiznise a s ľuďmi bez domova. Sabína nám sprostredkovala aj príbeh Andrey, ženy, ktorá v sexbiznise už roky pracuje. Je ulica bezpečná? Alebo aké morálne dilemy riešia ľudia pracujúci v pouličnom sexbiznise?  Autorom podcastu Bez modrín je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje a projekt kreatívne vedie Martina Slováková, na jeho výrobe spolupracujú aj Melany Kurpielová, Jozef Pajerský, Paulína Rakúsová, Michal Sekera a ďalší. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
32:18
December 12, 2022
32. Domáce násilie je stále bagatelizované. Obetiam nedôverujeme
32. Domáce násilie je stále bagatelizované. Obetiam nedôverujeme
Podľa štatistiky Policajného zboru MV SR bolo v rokoch 2010-2019 na Slovensku zabitých alebo zavraždených partnerom 68 žien. Bolo možné ich smrti predísť? Kvantitatívny online prieskum spoločnosti IKEA z roku 2020, ktorý vznikol v spolupráci s Karlovou univerzitou a slovenskou mimovládnou organizáciou Fenestra, poukázal aj na iný na závažný fakt. Takmer polovica (48 %) opýtaných si myslí, že za násilie v partnerských vzťahoch sú zvyčajne zodpovedné aspoň čiastočne aj obete partnerského násilia. Tento názor zastávajú viac muži ako ženy (59 vs. 37 %). Viac ako polovica (55 %) slovenskej populácie sa stotožňuje s názorom, že ak sa žena nestará o domácnosť, môže to, pochopiteľne, vyprovokovať násilie voči nej. Jedna štvrtina (25 %) respondentov sa dokonca čiastočne stavia na stranu násilníka a súhlasí s vyjadrením, že je pochopiteľné, že muži sú niekedy násilní, pretože sú zodpovední za všetky finančné záležitosti rodiny. Až tretina (35 %) opýtaných si myslí, že ak žena zažívajúca násilie neodíde z násilnej domácnosti, je za násilie spoluzodpovedná.  Kto je za násilie v domácnosti zodpovedný a ako odbúrať stereotypy ohľadom domáceho násilia? Čím si prechádzajú ľudia zažívajúci domáce násilie? O tom všetkom rozpráva Mariana Kováčová, riaditeľka Centrum Slniečko, n.o.. O svoj príbeh sa s nami podelila aj Anna, bývala klienta krízového centra. Za spoluprácu na realizácii tohto rozhovoru ďakujeme občianskemu združeniu Brána do života, Judite Majerovej a Bronislave Korec Terenovej. Domáce násilie sa však netýka iba partnerských vzťahov. Má rôzne podoby a zažívajú ho deti, starí ľudia aj iní rodinní príslušníci. S akou formou domáceho násilia sa stretávaju LGBTIQ+ ľudia? Rozpráva Andrej Kuruc z Iniciatívy Inakosť. Autorom podcastu Bez modrín je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, dramaturgiu a produkciu relácie zabezpečuje Melánia Kurpielová a tím OZ Prima. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
23:27
November 06, 2022
31. Vrcholový šport. Úspech, zodpovednosť a ukončenie kariéry
31. Vrcholový šport. Úspech, zodpovednosť a ukončenie kariéry
Ambiciózni ľudia túžia po úspechu, s ktorým zvyčajne prichádza pozornosť a obľuba širšej verejnosti. Platí to aj pre športovcov a športovkyne. Spolu so slávou však neraz prichádzajú rôzne nové výzvy. Ako si zachovať realistické videnie seba samého, nestratiť pokoj ani osobnú integritu? Dá sa na to v mladosti pripraviť? A ako zvládnuť koniec veľkej kariéry, keď záujem o nás vyprchá? Po roku prijal naše pozvanie opäť Peter Kuračka - športový psychológ, kouč a bývalý profesionálny futbalista.  Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
31:23
July 02, 2022
30. Sebapoznanie. Ako byť sám sebou a sama so sebou?
30. Sebapoznanie. Ako byť sám sebou a sama so sebou?
Ako naše túžby a obavy súvisia so sebapoznaním? Aký význam má sebaláska a čo je to sebasúcit? Ovplyvňujú vzťahy k sebe samým aj vzťahy s druhými ľuďmi? V jubilnej 30. epizóde podcastu Bez modrín sa budeme rozprávať o sebapoznávaní. Rôzne výskumy ukazujú, že ak dobre poznáme samých seba a máme láskavý vzťah k sebe samému, má to na nás pozitívny vplyv po fyzickej i psychickej stránke. Uvedomujeme si svoju hodnotu, máme viac sebaúcty, zlepšuje sa náš imunitný systém a aj naše vzťahy s okolím sú zdravšie. Byť k sebe priateľský môže znieť ako ľahká úloha, no občas je to oveľa ťažšie, než sa zdá.  Peter Gubiš je psychológ, ktorý sa venuje nielen vzťahom medzi ľuďmi, ale najmä vzťahu človeka so sebou samým a jeho vnútorným konfliktom. Je presvedčený, že spoznanie a akceptovanie môže viesť k nezávislejšiemu pohľadu na seba. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
31:02
June 21, 2022
29. Problém násilia nevyrieši len odsúdenie. Čo robíme pre to, aby sa ľudia z výkonu trestu vracali do života lepší?
29. Problém násilia nevyrieši len odsúdenie. Čo robíme pre to, aby sa ľudia z výkonu trestu vracali do života lepší?
Pokiaľ sa začne hovoriť o násilí, a to nielen domácom, najčastejšie sa o mužovi hovorí o tom, kto je v pozícii agresora alebo násilníka. Poznáme aj rodovo podmienené násilie, ktoré sa opiera o to, že muži majú nielen biologicky danú fyzickú prevahu, ale aj kultúrne lepšie ekonomické a sociálne postavenie. Neznamená to však, že aj muži nie sú tí, ktorí násilie zažívajú. So psychológom Róbertom Vavrom sa však budeme rozprávať o partneroch, ktorí sú vo vzťahoch násilní. Zaujíma našu spoločnosť, či sa nejaký človek zmenil, alebo nám stačí, ak sa nespráva násilne? Čo robíme pre to, aby sa ľudia z výkonu trestu vracali ako lepší? Ako prebieha práca v rámci psychologického tréningu s človekom, ktorý sa dopúšťa násilia? Čo dnes svet očakáva od mužov? Róbert Vavro je psychológ, tréner a konzultant, ktorý pomáha ľuďom mať lepšie vzťahy bez násilia. Jeho klientelu tvoria muži aj ženy, ktorí chcú byť lepšími partnermi či partnerkami. Každý z nich má svoju situáciu a históriu, no spoločné majú to, že sa rozhodli sa eliminovať prejavy násilia vo svojom myslení, komunikácii so svojimi blízkymi, či v správaní, a našli odvahu na sebe pracovať. Viac o jeho práci sa dozviete na stránkach liberate.sk. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
23:14
May 31, 2022
28. Sebaobrana nie je len fyzická. Naučme sa vnímať svoje osobné hranice
28. Sebaobrana nie je len fyzická. Naučme sa vnímať svoje osobné hranice
Sebaobrana nie je iba o chmatoch, hmatoch a úderoch. Je to komplexná záležitosť a môže sa ju naučiť každá a každý z nás. Bez rozdielu pohlavia, veku či fyzických schopností. Ako na to nám prezradí Bianka Urbanovská, inštruktorka povzbudzujúce sebaobrany. Bianka je povolaním grafická dizajnérka, no najviac zo seba dáva momentálne do svojho projektu ZA SEBA. V tom sa venuje osobným hraniciam a povzbudzujúcej sebaobrane (tzv. empowering sebaobrane). Okrem kurzov tvorí aj zaujímavý edukačný obsah na Instagram. Bianka učí sebaobranu podľa 5 zásad: Mysli, Zakrič, Odíď, Bojuj a Zdieľaj. Chce, aby čo najviac ľudí dokázalo zažiť pocit, pri ktorom máme kontrolu nad tým, čo sa okolo nás deje, nad svojím telom, emóciami aj reakciami. Verí, že osobné hranice sú navýkové.  Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
29:50
April 30, 2022
27. O šikane a bezpečnom priestore na školách
27. O šikane a bezpečnom priestore na školách
Šikanovanie – zlomyseľné obťažovanie, ktoré má charakter cieleného a opakovaného používania slovného alebo fyzického násilia voči slabšiemu jednotlivcovi či skupine, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Dochádza k nemu aj tam, kam sa deti a mladí ľudia chodia vzdelávať, ale kde zároveň máme možnosť s nimi o tom veľa hovoriť. O tom, ako môžeme riešiť šikanovanie v školách a školských zariadeniach a pomôcť tak tomu, aby školy boli bezpečným miestom pre každého sa rozprávame so špeciálnou pedagogičkou Svetlanou Síthovou. Svetlana Síthová je aktuálne štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde donedávna viedla Odbor inkluzívneho vzdelávania. Ako špeciálna pedagogička sa dlhodobo venuje deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Bohaté praktické skúsenosti má z pôsobení na všetkých stupňoch škôl, z centra pre deti a rodiny aj zo Štátneho pedagogického ústavu. V roku 2020 bola finalistkou ocenenia Učiteľ Slovenska. V tejto epizóde podcastu Bez modrín budete počuť aj školskú psychologičku Kornéliu Ďuríkovú, ktorá sa podelí o svoj pohľad a skúsenosti z praxe. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
31:54
April 24, 2022
26. Stereotypy a predsudky. Čo o nás prezrádzajú?
26. Stereotypy a predsudky. Čo o nás prezrádzajú?
Hoci si to často neuvedomujeme a veľakrát ani nechceme pripustiť, predpojatosť, stereotypy a predsudky sú v každom z nás. Dennodenne ovplyvňujú naše myslenie a konanie. Rýchlym a povrchným zovšeobecňovaním však ľahko môžeme ukrivdiť druhým a niekedy aj sebe samým. Slová a to, ako rozprávame o druhých ľuďoch, môže rovnako ublížiť ako činy.  O predsudkoch sme sa rozprávali so sociálnou psychologičkou Barbarou Lášticovou, ktorá pôsobí ako riaditeľka Ústavu výskumu sociálnej komunikácie, SAV, V. V. I. - Verejnej výskumnej inštitúcie. Dlhodobo sa zaoberá výskumom občianstva, diskriminácie a medziskupinových vzťahov. Okrem iného prednáša politickú psychológiu na na Univerzite Komenského.  Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
26:03
March 27, 2022
25. Konflikty samé o sebe nie sú ani zlé, ani dobré. Podstatné je, ako ich riešime
25. Konflikty samé o sebe nie sú ani zlé, ani dobré. Podstatné je, ako ich riešime
Mať odlišné názory a hodnoty je v poriadku. Dôležité je, aby sme vedeli konflikty riešiť konštruktívne. Konfrontačné situácie nás učia hľadať kompromisy a byť kreatívni pri hľadaní riešení, často objavíme nové pohľady práve vďaka konfrontácii. Ako sa dá v interakcii s druhými používať moc a slová takým spôsobom, ktorý nepodnecuje násilie, ale podporuje porozumenie? A aké rozmery nadobúda táto téma v čase vojnového konfliktu na Ukrajine?  O konliktoch, ich príčinách aj riešenia, ale aj o nenásilnej komunikácii sa rozprávame s facilitátorom Dušanom Ondrušekom. Dušan Ondrušek je psychológ, tréner a konzultant, zakladateľ organizácie Partners for Democratic Change Slovakia. PDCS sa snaží kultivovať priestor pre dialóg, šíriť poznatky a zručnosti pre alternatívne spôsoby riešenia konfliktov.  Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
40:05
March 20, 2022
24. Ako darovať a žiadať peniaze. Zbierky, výzvy, kampane
24. Ako darovať a žiadať peniaze. Zbierky, výzvy, kampane
V krízových spoločenských situáciách sme svedkami rôznych výziev na pomoc. Pomáhať môžeme dobrovoľnícky - svojím časom či prácou, ale aj materiálne alebo finančne. Finančné zbierky dnes nepredstavujú iba zbieranie mincí do pokladničiek na ulici. Existuje pestrá paleta spôsobov, ako môžeme finančne podporiť niekoho v núdzi. Financovanie prostredníctvom crowdfundingu nevyužívajú iba mimovládne organizácie alebo iniciatívy, zbieranie peňazí vám môže pomôcť zrealizovať vaše sny - vydať knihu, postaviť dielňu, zrekonštruovať turistickú útulňu alebo otvoriť si vlastné bistro. Ako dnes funguje darcovstvo? Kde berieme motiváciu poslať peniaze cudzím ľuďom? Ako správne postaviť kampaň verejnej zbierky? Martina Slováková sa o tom všetkom porozprávala so Zuzanou Suchovou z fundraisingovej platformy Donio.sk  Fundraiserka a konzultantka Zuzana Suchová vyštudovala Fakultu marketingovej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pomáhala zháňať peniaze viacero projektov a organizácií, v posledných rokoch najmä pre bratislavskú Novú Cvernovku, prezidentskú kampaň Zuzany Čaputovej a zdravotníkov v prvej línii pandémie. Stojí aj za výzvou Kto pomôže Ukrajine. Za príklad dobrej praxe v komunikácii s darcami považujeme občianske združenie Cesta von. Jeho spoluzakladateľ Pavel Hrica nám prezradil viac o tom, ako to funguje a vďaka čomu sa im vytrvalo a úspešne darí robiť z témy generačnej chudoby spoločenskú tému.  Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
23:42
February 27, 2022
23. Strach je základná emócia, ktorá nám pomáha prežiť
23. Strach je základná emócia, ktorá nám pomáha prežiť
Strach je prirodzenou reakciou na nebezpečenstvo. Často ho sprevádza zblednutie, chvenie, zrýchlené dýchanie, búšenie srdca alebo zvýšený tep. Máme strach od narodenia alebo ho dokážeme cítiť až vekom? Kedy nám strach pomáha a kedy už škodí? Aké druhy strachov poznáme? Je rozdiel medzi strachom a fóbiou? Dá sa odnaučiť báť sa? Pozvanie do 23. epizódy podcastu Bez modrín prijal psychológ Martin Miler. Rozprávať sa budeme o strachu. Martin Miler sa vyše 20 rokov venuje práci s ľuďmi. V roku 1998 absolvoval štúdium psychológie na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. Má za sebou viac ako 10 000 hodín psychoterapeutickej praxe. Pracoval v nemocnici aj v privátnej ambulancii, učil na vysokej škole a štyri roky bol prezidentom Slovenskej komory psychológov. Je súčasťou tímu Training Factory, pracuje pre PCA Inštitút Ister Bratislava a vo vlastnej praxi pod značkou Ars Viae. Je otcom troch detí. Ak má čas, rád píše blogy, poviedky či krátke zamyslenia, v ktorých si spomína na detstvo. V epizóde si tiež predstavíme animovaný nórsky film Sinna Man (nórsky Nahnevaný muž) od režisérky Anity Killi. Je to príbeh rodiny, v ktorej násilný otec fyzicky ubližuje matke. Ich syn, malý chlapec Boj, celú túto situáciu zažíva, počuje aj za zatvorenými dverami a všetko intezívne vníma. Cíti strach. Viac o filme Sinna Man a o tom, čo prežívajú deti v rodinách, v ktorých sa deje domáce násilie, sa dozviete na našom webe www.bezmodrin.sk. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
48:59
February 13, 2022
22. O jazyku, sile slov a citlivom vyjadrovaní
22. O jazyku, sile slov a citlivom vyjadrovaní
Slová majú svoju silu. Vieme nimi druhých povzbudiť, no môžeme nimi aj ublížiť. V 22. epizóde podcastu Bez modrín sa budeme rozprávať o tom, prečo a ako pestovať jazykovú kultúru, byť rodovo citlivejší, používať vyváženejší jazyk a nebyť pri tom ťažkopádny. Naše pozvanie prijala Lucia Molnár Satinská. V krátkej vskuvke budete počuť aj jazykového multiinštrumentalistu Vlada Jančeka, autora mnohých literárnych, hudobných alebo reklamných textov.  Používanie generického maskulína je veľký spoločenský problém. "Súvisí to napríklad s výchovou detí a s detskými ambíciami. Keď všade počúvame o politikoch, vedcoch a rôzne iné dôležité profesie sú veľmi často označované mužským rodom, tak dievčatá si niekedy ani neuvedomia, že by mohli byť političkami, profesorkami, vedkyňami. A potom naozaj chýbajú v tom verejnom priestore," hovorí Lucia Molnár Satinská a odporúča malé cvičenie. Vyskúšajte sa opýtať svojich známych, aby vám vymenovali 3 politikov, 3 športovcov alebo 3 hercov a sledujte, koľko žien spomenú.   Lucia Molnár Satinská je slovenská jazykovedkyňa, prekladateľka a pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra. Zaoberá sa viacjazyčnosťou na Slovensku, jazykovou politikou či používaním rodovo citlivého jazyka. A jazykom sa zaoberá inak. Z pozostalosti svojho otca Júliusa Satinského pripravila rozšírené vydanie Rozprávok uja Klobásu a knihy Listy z onoho sveta, Expedície, Listy Oľge a Gundžovníky. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
29:56
January 30, 2022
21. Je veľmi dôležité, aby sme vedeli a chceli odpúšťať
21. Je veľmi dôležité, aby sme vedeli a chceli odpúšťať
Odpustenie je zážitkom pokoja. Aké ďalšie pocity prináša tomu, kto odpúšťa? A čo prináša odpustenie do života ľuďom, ktorí ublížili? Ako súvisí hnev a odpúšťanie? Prináša vždy úľavu? Pozvanie do 21. epizódy podcastu Bez modrín prijala Anna Polcková. Pri mikrofóne budete počuť aj systemického kouča Martina Cifríka. Rozprávali sme sa o odpúšťaní.  Anna Polcková pôsobí ako farárka v Evanjelickom cirkevnom zbore Bratislava Staré Mesto. Vo svojich kázňach sa nevyhýba zložitým témam, vyzýva k rešpektovaniu inakosti a k rovnosti všetkých ľudí. V roku 2020 boli jej aktivity ocenené Cenou Human Forum, ktorá sa udeľuje za dlhodobé konanie v prospech ľudských práv a rozvoja demokracie.  Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Podcasty Bez modrín sú v roku 2022 realizované vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
29:10
January 17, 2022
20. Nezabúdajme na starších ľudí. Vždy sa od nich vieme veľa naučiť
20. Nezabúdajme na starších ľudí. Vždy sa od nich vieme veľa naučiť
Ako vníma naša spoločnosť seniorov? Je k nim dnešný svet dostatočne láskavý? Sú aj seniori obeťami domáceho násilia? O tomto všetkom sa budeme rozprávať s Evou Soldánovou. V jubilnejnom 20. vydaní podcastu Bez modrín budete počuť aj Sylviu Gancárovú z Centra Slniečko a najláskavejšiu hviezdu slovenského instagramu - Blue Grandma. Časová os staršieho človeka je prirodzene dlhšia a o skúsenosti bohatšia. Poznanie a skúsenosti sú práve to, čím senior prispieva do vzťahov, rozhodovaní a spoločnosti ako takej. Čím to je, že v individuálnej rovine sme si toho vedomí? Vieme, že ak ideme niečo robiť po prvý raz, spýtame sa niekoho staršieho a skúsenejšieho. Rovnako sa poradíme, ak sa ocitneme v životnej situácii, v ktorej už niekto iný pred nami bol. Prečo však na prínos starších ľudí ako spoločnosť zabúdame? Prečo je debata ohľadom seniorov zredukovaná na príspevky na dôchodky a zneužívaná najmä v politickom boji? Aký signál vysiela naša spoločnosť takýmto správaním o tom, aké postavenie v nej má starší človek? Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
19:42
December 26, 2021
19. O znepokojení z klimatickej krízy
19. O znepokojení z klimatickej krízy
Násilie nemusí byť páchané iba na ľuďoch či zvieratách. Násilne sa správame aj voči našej planéte a príroda nám dáva jasne najavo, že dôsledkami ľudskej činnosti prichádza k poškodzovaniu klímy. Ak nezačneme konať, niektoré dôsledky, najmä pre mladšie generácie, už nebude možné odvrátiť. Čo je klimatická spravodlivosť? Aký vplyv má na stav klímy individuálny čin a sytémové riešenie? Kto sú Znepokojené matky? Hosťom dnešnej epizódy podcastu Bez modrín je Katarína Juríková, riaditeľka Greenpeace Slovensko. Rozprávali sme sa o aktivizme, mladých ľuďoch, o zmene prístupu k životu, ale aj o pocitoch, ktoré klimatickú krízu sprevádzajú. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
34:18
December 12, 2021
18. Na bývanie by mal mať právo každý človek
18. Na bývanie by mal mať právo každý človek
Blíži sa zima, chlad. Teplo domova naberá aj iný, než metaforický rozmer. A máme tu pandémiu. Rôzne opatrenia či obmedzenia a počujeme najmä to, že máme ostať doma. Kde však máte ostať, ak ten domov nemáte? Medzi ľuďmi bez domova sú rôzne skupiny ľudí. Mladí aj starší ľudia, seniori, ľudia so zdravotnými a psychickými problémami, týrané ženy, odchovanci z detských domov. Častými bezprostrednými príčinami sú strata zamestnania, rozvody, zlá sociálna situácia, neisté bytové podmienky, zadlženosť, závislosti. Výskumy ukazujú, že medzi ľuďmi bez domova je vysoký počet tých, ktorí v detstve zažili sexuálne, emocionálne alebo fyzické zneužívanie. Rozhodli sme sa preto pozvať do dnešnej epizódy podcastu Bez modrín Alexandru Károvú, riaditeľku občianskeho združenia Vagus, ktorá sa spolu s kolegami venuje práci s ľuďmi bez domova už 10 rokov. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
27:19
November 28, 2021
17. Bežná únava je na konci dňa. Vyhorenie je proces, ktorý trvá aj niekoľko rokov
17. Bežná únava je na konci dňa. Vyhorenie je proces, ktorý trvá aj niekoľko rokov
Čo je vyhorenie a ako sa prejavuje? Dá sa vyhoreniu účinne predchádzať? Sú tzv. pomáhajúce profesie náchylnejšie na vyhorenie? Ako si vybudovať zdravý vzťah k sebe? Keď si človek neustráži svoje osobné hranice alebo je preťažený sociálnymi interakciami, tak vtedy dochádza k vyhoreniu. Bežná únava je na konci dňa. Podáme nejaký výkon a oddýchneme si. Dobre sa vyspíme a na druhý deň to je lepšie. Vyhorenie je proces, ktorý väčšinou trvá až niekoľko rokov, v rýchlejšom priebehu niekoľko mesiacov a je preň typická postupná strata nadšenia a / alebo aj fyzické prejavy. Zdravotné komplikácie, poruchy spánku či tráviace ťažkosti.  O syndróme vyhorenia sa rozprávame so psychológom Matúšom Bakytom. Bol projektovým manažérom v rôznych mimovládnych organizáciách, vyštudoval sociálnu a pracovnú psychológiu, v diplomovej práci sa venoval syndrómu vyhorenia, ktorý predtým sám prekonal. Tejto téme sa doteraz venuje profesionálne v práci s individuálnymi klientmi aj ako lektor so skupinami. V sedemnástej epizóde podcastu Bez modrín sa rozprávame aj so Žanetou Morovskou, autorkou kartovej hry Hlbina https://bezmodrin.sk/2021/12/02/ponorte-sa-a-vynorte-sa-o-poznanie-bohatsi/ Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
24:56
November 14, 2021
16. O arteterapii. Tvoriť niečo nové je niečo úžasné. Posilňuje to sebavedomie a sebahodnotenie človeka
16. O arteterapii. Tvoriť niečo nové je niečo úžasné. Posilňuje to sebavedomie a sebahodnotenie človeka
Podstatou každej terapie je pomáhať dieťaťu alebo dospelému človeku identifikovať a odkryť negatívne emócie, pomáhať vysporiadať sa s nimi a nechať ich odísť. Čo je arteterapia a ako prebieha? Je dôležitejší výsledok alebo proces? Aké emócie nám prináša tvorba? Každý silný zážitok v súvislosti s tvorbou sa uchová v pamäti natrvalo a vynorí sa v tej pravej chvíli. Človeku tak môže znova privodiť ten pozitívny zážitok a povdzbudiť ho aj v ťažkej životnej situácii alebo v kríze. Pozvanie do podcastu Bez modrín prijala akademická sochárka a arteterapeutka Jaroslava Šicková Fabrici. O iných terápiách sa dočítate aj na webe https://bezmodrin.sk/2021/10/28/o-terapiach/ Jaroslava Šicková Fabrici absolvovala štúdium monumentálneho sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Jozefa Kostku. Na Karlovej univerzite v Prahe získala titul doktor filozofie a profesúru. Od roku 1984 sa venuje arteterapii a od roku 1991 pôsobila na Katedre liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 2009 na Katedre výtvarnej výchovy. Hosťovala na mnohých univerzitách v Európe, v Amerike i v Austrálii. Profesorka Šicková Fabrici pred dvadsiatimi rokmi založila organizáciu Terra Therapeutica, združenie slovenských arteterapeutov, ktorého je predsedníčkou, a v roku 2010 Inštitút pre vzdelávanie v arteterapii. Je autorkou desiatky kníh a množstva odborných článkov a štúdií. Svoje práce vystavovala na viac ako 40 samostatných výstavách doma i v zahraničí. V roku 2020 v synagóge v Lučenci vystavovala na svojej rozsiahlej jubilejnej výstave s názvom REBIRTH. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
28:37
October 24, 2021
15. Základná obrana proti akejkoľvek manipulácii je odísť
15. Základná obrana proti akejkoľvek manipulácii je odísť
Ako sa brániť voči manipulácii? Akým spôsobom nám manipulácia zasahuje do vzťahov a životov? Existuje aj pozitívny príklad manipulácie? Ak nám niekto v pracovnom či osobnom vzťahu obratne vnucuje myšlienky, názory, či konania, ktoré nám nie sú vlastné, získava tak voči nám výhodu, ktorú môže zneužiť. Môže sa to diať nenápadne a nemusíme si uvedomiť, že ide o manipuláciu. O manipulácii sa rozprávame s Martinom Čajkom z Otvorenej hry. Martin pôsobil ako stredoškolský pedagóg a vychovávateľ, teraz sa venuje najmä tréningom autentickej komunikácie, líderstva, čítaniu reči tela a práci s emóciami. Je presvedčený, že komunikácia hrá v našich životoch dôležitú úlohu. Verí, že efektívnou formuláciou našich myšlienok a pozorným počúvaním druhých dokážeme predísť množstvu konfliktov a nedorozumení. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
27:35
October 10, 2021
14. Rodová diskriminácia a rodovo podmienené násilie. Každý človek si zaslúži bezpečie a ochranu
14. Rodová diskriminácia a rodovo podmienené násilie. Každý človek si zaslúži bezpečie a ochranu
Rodovo podmiené násilie označuje násilné činy namierené voči určitej osobe z dôvodu jej pohlavia, rodu, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia alebo neprimerane postihujúce osoby určitého pohlavia. Tento typ násilia je hlboko zakorenený v sociálnej a kultúrnej štruktúre, normách a hodnotách, ktorými sa ako spoločnosť riadime a je často podporovaný kultúrou popierania a mlčania. Aj to nás motivovalo porozprávať sa v podcaste Bez modrín o rodovej diskriminácii a rodovo podmienenom násilí. Naše pozvanie prijal Andrej Kuruc. Andrej vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského, odbor poradenstvo a klinická psychológia. Má skúsenosti z mnohých projektov v Iniciatíve Inakosť, divadle Nomantinels a z InPoradne. Pracuje v Inštitúte pre výskum práce a rodiny. Pôsobí v tíme “Toto je rovnosť”, ktorý sa venuje prevencii rodovej diskriminácie. Pravidelne vzdeláva o ľudských právach LGBTIQ+ ľudí. Viete, čo znamenajú reprodukčné práva? https://bezmodrin.sk/2021/10/06/reprodukcne-prava/ Viete, aký je rozdiel medzi rodom a pohlavím? https://bezmodrin.sk/2021/09/29/co-je-to-rod-a-co-je-pohlavie/ Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
31:21
September 26, 2021
13. Vnímajme deti a mladých ľudí ako rovnocenných partnerov
13. Vnímajme deti a mladých ľudí ako rovnocenných partnerov
Ako sú dnešní mladí ľudia citliví na násilie? Čo môžu robiť rodičia vo výchove, ak chcú, aby ich deti boli tolerantnejšie a otvorenejšie? Ako sa naša spoločnosť stavia k deťom a ich právam? Ako eliminovať násilie a šikanu? Úvodnú epizódu v novom školskom roku sme sa rozhodli venovať deťom a mladým ľuďom. Pozvanie do podcastu Bez modrín prijal Ondrej Gallo. Ondrej bol desať rokov riaditeľom Rady mládeže Slovenska a od roku 2017 je správcom Nadácie pre deti Slovenska, kde sa okrem strategického smerovania a riadenia venuje aj ochrane detských práv. V tejto súvislosti ho možno už aj poznáte, lebo pred piatimi či šiestimi rokmi patril k najsilnejším kandidátom na pozíciu Komisára pre deti. Ak vás zaujímajú detské práva, pozrite si náš špeciál, kde sme v spolupráci so Zuzanou Čačovou z Nadácia otvorenej spoločnosti spracovali Dohovor o právach dieťaťa https://youtu.be/73IXLZ0gcMM Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
34:13
September 12, 2021
12. Ako vplýva rozvod na deti?
12. Ako vplýva rozvod na deti?
Aký je priebeh rozvodového konania? Kto je kolízny opatrovník? Je možné zažiť "dobrý rozvod"? Aké najčastejšie chyby pri rozvodoch vznikajú? Ako rozvod vplýva na deti? O priebehu rozvodového konania sa v dvanástej epizóde podcastu Bez modrín rozprávame s advokátom Matúšom Kanisom. Matúš Kanis je advokát zaoberajúci sa pomocou obetiam sexuálneho, domáceho a partnerského násilia. Je súčasťou Kanisová&Kanis Advokátska kancelária s.r.o., ktorá je akreditovaným subjektom pri ministerstve spravodlivosti na pomoc obetiam trestných činov s kanceláriou v Bratislave a Trnave. V tejto epizóde sa k téme rozvodu a s tým spojeným psychickým násilím na deťoch vyjadruje aj Denisa Vargová, vedúca Centra pre deti a rodiny v Nitre špecializovaného na týrané a sexuálne zneužívané deti, ktoré je prevádzkované neziskovou organizáciou Centrum Slniečko. Ak vás zaujímajú detské práva, pozrite si náš špeciál, kde sme v spolupráci so Zuzanou Čačovou z Nadácia otvorenej spoločnosti spracovali Dohovor o právach dieťaťa https://youtu.be/73IXLZ0gcMM Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
27:45
June 27, 2021
11. O psychickom a fyzickom násilí v športe
11. O psychickom a fyzickom násilí v športe
Aké nároky sú kladené na profesionálnych športovcov a športovkyne? Ako sa starajú o svoje duševné zdravie? Aké miesto majú v športe agresívne prejavy? Do akej miery je na Slovensku otvorená diskusia o sexuálnom zneužívaní v športových kluboch? O tom, čo nám do života prináša šport, ale aj o tom, aké modriny na tele aj na duši si nesú v sebe športovci a športovkyne sa rozprávame so športovým psychológom, mentálnym trénerom, koučom a bývalým profesionálnym futbalistom Petrom Kuračkom.  Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
32:28
June 06, 2021
10. Obeťami kyberšikany sú najčastejšie mladí ľudia
10. Obeťami kyberšikany sú najčastejšie mladí ľudia
To najcennejšie, čo mladý človek má, je dôvera. V jubilnejnej desiatej epizóde podcastu Bez modrín sme sa o kyberšikane, groomingu, ale aj dokumentárnom filme V sieti rozprávali so špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou z internetovej poradne IPčko. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
32:43
May 23, 2021
9. O reklame – sexizmus, etický kódex, stereotypy
9. O reklame – sexizmus, etický kódex, stereotypy
Reklama je súčasťou našich životov. Vďaka technológiám nás oslovuje všade a všetkými možnými spôsobmi. Nemôžeme urobiť ani krok, prejsť sa po meste, zapnúť rádio alebo televíziu, otvoriť noviny alebo prezerať webové stránky bez toho, aby sme na ňu nenarazili. V súčasnosti je reklama niečím, čo má na nás vplyv, aj keď si to neuvedomujeme. Ovplyvňuje náš životný štýl, správanie, postoje a názory. Môže vzdelávať, poskytovať informácie, ale môže, žiaľ, prispievať aj k spoločensky nevhodnému (niekedy aj násilnému) správaniu.  Hosťom deviatej epizódy je Róbert Slovák, kreatívny riaditeľ reklamnej agentúry Slovák&Friends, ktorý sa reklame a komunikácii venuje dlhé roky. O iniciatíve a anticene Sexistický kix, ktorá upozorňuje na rozšírený sexizmus v reklamách na Slovensku, sa rozprávame s Jitkou Dvořákovou. Pozrite si krátky dokument o sexistickej reklame v Českej republike https://youtu.be/7qQ5LWfhzpk  Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
30:15
May 09, 2021
8. Ako viesť deti k tolerancii od útleho detstva? Spoznajte Kozma
8. Ako viesť deti k tolerancii od útleho detstva? Spoznajte Kozma
Prevencia násilia v škôlkach a na školách je obrovská téma. Ako chrániť deti pred šikanou a násilím? Ako správne a účinne robiť prevenciu v škôlkach či na školách? O tom ako učiť deti tolerancii a vzájomnému rešpektu sme sa rozprávali s Janou Šimšálekovou, sociálnou pedagogičkou a lektorkou preventívneho programu Kozmo a jeho dobrodružstvá. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
25:57
April 25, 2021
7. Svedectvo z prvej ruky – o násilí v partnerskom vzťahu
7. Svedectvo z prvej ruky – o násilí v partnerskom vzťahu
Upozoňujeme, že táto epizóda nie je vhodná pre deti a slabšie povahy. Výskum Agentúry Európskej únie pre ľudské práva jasne dokazuje, že partnerské násilie na Slovensku je viac než prítomné. Podľa jeho výsledkov až 34% slovenských žien zažíva nejakú z foriem násilia, pričom 25% z nich zažilo násilie od bývalého a 12% od súčasného partnera. S jednou z nich, matkou troch detí, ktorej sa po siedmich rokoch toxického vzťahu podarilo odísť od násilného partnera, sa rozprávame v siedmej epizóde podcastu Bez modrín. O tom, ako sa človek v takom vzťahu môže ocitnúť, čo prežíva, ale aj o tom, akým spôsobom sa dá nájsť cestu von. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík.  Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
26:49
April 11, 2021
6. Ako zvládať moc? Násilím nevybudujeme rešpekt ani spoluprácu, ale strach a poddajnosť
6. Ako zvládať moc? Násilím nevybudujeme rešpekt ani spoluprácu, ale strach a poddajnosť
Prečo moc zneužívame? Prečo sa niekedy bojíme prevziať moc? Ako ďaleko či blízko je od moci k násiliu? O tom, aké rôzne formy moci poznáme, čo s nami robí pocit moci, ale aj o tom, ako sa na pracovné vzťahy pozerať z pohľadu nadriadeného aj podriadeného, sme sa rozprávali s psychoterapeutkou a koučkou Sylviou Ondrisovou. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
32:47
March 28, 2021
5. Deti zažívajúce domáce násilie sú otrasené v dôvere. Ubližujú im najbližší ľudia
5. Deti zažívajúce domáce násilie sú otrasené v dôvere. Ubližujú im najbližší ľudia
Aké formy násilia páchaného na deťoch existujú? Čo je syndróm CAN? Ubližuje dieťaťu viac, ak je priamou obeťou alebo svedkom domáceho násilia? Aký dopad majú tieto traumatické situácie na vývoj dieťaťa? O deťoch zažívajúcich násilie, príčinách jeho vzniku i potrebe prevencie na školách sme sa rozprávali so Zitou Michlerovou, predsedníčkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, ktorá sa ako klinická psychologička, súdna znalkyňa, lektorka a výcviková terapeutka venuje psychológii už viac ako 30 rokov. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Zaujíma vás prevencia násilia na základných a v materských školách? Spoznajte Kozma. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík.  Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
31:31
March 14, 2021
4. Filmy a seriály. O násilí a rodových stereotypoch v kinematografii
4. Filmy a seriály. O násilí a rodových stereotypoch v kinematografii
Umenie a médiá ovplyvňujú naše postoje a názory v spoločnosti. Ktoré filmy kriticky zobrazujú násilie? Je motiváciou filmových tvorcov spoločenská zodpovednosť? Aký dopad má nakrúcanie násilných scén na mladých hercov? O násilí a rodových stereotypoch v kinematografii sme sa rozprávali s filmovým kritikom Petrom Konečným z portálu Kinema.sk.  O násilí v hudbe sme sa rozprávali s Petrom Dolníkom https://youtu.be/9KfK0RCu45U  Knižné tipy na literatúru zaujímavo spracujúcu tému domáceho násilia nám dala Jana Šlinská https://bezmodrin.sk/2021/03/02/vdaka-kniham-sme-tolerantnejsi/  Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
32:17
February 28, 2021
3. Vývoj medziľudských vzťahov a postojov k násiliu na Slovensku
3. Vývoj medziľudských vzťahov a postojov k násiliu na Slovensku
O vývoji medziľudských vzťahov a postojov k násiliu na Slovensku. Čo je za tým, že násilie ako spoločnosť tolerujeme? Čo formuje našu citlivosť a vyhodnotenie násilného a nenásilného správania? Ako to môžeme zmeniť? Pozvanie do tretej epizódy podcastu Bez modrín prijali dve odborníčky. Etnologička a antropologička Miroslava Bobáková priblížila historický vývoj medziľudských vzťahov v rodinách a s Elenou Gallo Kriglerovou z Centra pre výskum etnicity a kultúry sme sa rozprávali o vnímaní násilia na Slovensku.  Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie.  Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
32:52
February 21, 2021
2. Ako občianska spoločnosť pomáha obetiam domáceho násilia
2. Ako občianska spoločnosť pomáha obetiam domáceho násilia
Ako vyzerá sieť ochrany žien a detí zažívajúcich násilie na Slovensku? V druhej epizóde podcastu Bez modrín sa rozprávame o úlohe neziskového sektoru v tejto oblasti. Svoju prácu a poslanie priblížili Róbert Braciník z občianskeho združenia Náruč, ktoré pomáha v Žiline a na Kysuciach, ako aj Dana Koníček Žilinčíková z Centra Návrat v Banskej Bystrici. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík.  Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
23:59
January 31, 2021
1. Domáce násilie sa týka všetkých. Kľúčová je prevencia
1. Domáce násilie sa týka všetkých. Kľúčová je prevencia
Toto je historicky prvá epizóda podcastu Bez modrín. Kto ho tvorí? Prečo vznikol? O akých témach sa budeme rozprávať? Počúvajte a dozviete sa viac o obsahu aj o tvorcoch tohto formátu. Bez modrín je séria rozhovorov s odborníčkami a odborníkmi z rôznych oblastí o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá sa vyše 20 rokov pod vedením Mariany Kováčovej zaoberá problematikou týraných, sexuálne zneužívaných detí a obetí domáceho násilia. V prvej časti úvodnej epizódy približujú tvorcovia podcastu, Martina Slováková a Ivan Ježík, jeho vznik a myšlienku. V druhej časti predstavuje problematiku domáceho a rodovo podmieneného násilia Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
27:51
January 13, 2021