Skip to main content
Bez modrín | Podcast neziskovej organizácie Centrum Slniečko

Bez modrín | Podcast neziskovej organizácie Centrum Slniečko

By Centrum Slniečko, n.o.
Nenásilne o násilí, komunikácií, ale aj o médiách, reklame, jazyku, odpúšťaní, rozvodoch a šikane na školách. Bez modrín sú rozhovory s odborníčkami a odborníkmi z rôznych oblastí o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú. Podcast neziskovej organizácie Centrum Slniečko, ktorá sa viac ako 20 rokov pod vedením Mariany Kováčovej zaoberá problematikou týraných, sexuálne zneužívaných detí a obetí domáceho násilia. Moderuje Martina Slováková, dramaturgom a scenáristom relácie je Ivan Ježík. www.bezmodrin.sk
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

21. Je veľmi dôležité, aby sme vedeli a chceli odpúšťať
Odpustenie je zážitkom pokoja. Aké ďalšie pocity prináša tomu, kto odpúšťa? A čo prináša odpustenie do života ľuďom, ktorí ublížili? Ako súvisí hnev a odpúšťanie? Prináša vždy úľavu? Pozvanie do 21. epizódy podcastu Bez modrín prijala Anna Polcková. Pri mikrofóne budete počuť aj systemického kouča Martina Cifríka. Rozprávali sme sa o odpúšťaní.  Anna Polcková pôsobí ako farárka v Evanjelickom cirkevnom zbore Bratislava Staré Mesto. Vo svojich kázňach sa nevyhýba zložitým témam, vyzýva k rešpektovaniu inakosti a k rovnosti všetkých ľudí. V roku 2020 boli jej aktivity ocenené Cenou Human Forum, ktorá sa udeľuje za dlhodobé konanie v prospech ľudských práv a rozvoja demokracie.  Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka podpore The Velux Foundations a tiež vďaka programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
29:10
January 17, 2022
20. Nezabúdajme na starších ľudí. Vždy sa od nich vieme veľa naučiť
Ako vníma naša spoločnosť seniorov? Je k nim dnešný svet dostatočne láskavý? Sú aj seniori obeťami domáceho násilia? O tomto všetkom sa budeme rozprávať s Evou Soldánovou. V jubilnejnom 20. vydaní podcastu Bez modrín budete počuť aj Sylviu Gancárovú z Centra Slniečko a najláskavejšiu hviezdu slovenského instagramu - Blue Grandma. Časová os staršieho človeka je prirodzene dlhšia a o skúsenosti bohatšia. Poznanie a skúsenosti sú práve to, čím senior prispieva do vzťahov, rozhodovaní a spoločnosti ako takej. Čím to je, že v individuálnej rovine sme si toho vedomí? Vieme, že ak ideme niečo robiť po prvý raz, spýtame sa niekoho staršieho a skúsenejšieho. Rovnako sa poradíme, ak sa ocitneme v životnej situácii, v ktorej už niekto iný pred nami bol. Prečo však na prínos starších ľudí ako spoločnosť zabúdame? Prečo je debata ohľadom seniorov zredukovaná na príspevky na dôchodky a zneužívaná najmä v politickom boji? Aký signál vysiela naša spoločnosť takýmto správaním o tom, aké postavenie v nej má starší človek? Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
19:42
December 26, 2021
19. O znepokojení z klimatickej krízy
Násilie nemusí byť páchané iba na ľuďoch či zvieratách. Násilne sa správame aj voči našej planéte a príroda nám dáva jasne najavo, že dôsledkami ľudskej činnosti prichádza k poškodzovaniu klímy. Ak nezačneme konať, niektoré dôsledky, najmä pre mladšie generácie, už nebude možné odvrátiť. Čo je klimatická spravodlivosť? Aký vplyv má na stav klímy individuálny čin a sytémové riešenie? Kto sú Znepokojené matky? Hosťom dnešnej epizódy podcastu Bez modrín je Katarína Juríková, riaditeľka Greenpeace Slovensko. Rozprávali sme sa o aktivizme, mladých ľuďoch, o zmene prístupu k životu, ale aj o pocitoch, ktoré klimatickú krízu sprevádzajú. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
34:18
December 12, 2021
18. Na bývanie by mal mať právo každý človek
Blíži sa zima, chlad. Teplo domova naberá aj iný, než metaforický rozmer. A máme tu pandémiu. Rôzne opatrenia či obmedzenia a počujeme najmä to, že máme ostať doma. Kde však máte ostať, ak ten domov nemáte? Medzi ľuďmi bez domova sú rôzne skupiny ľudí. Mladí aj starší ľudia, seniori, ľudia so zdravotnými a psychickými problémami, týrané ženy, odchovanci z detských domov. Častými bezprostrednými príčinami sú strata zamestnania, rozvody, zlá sociálna situácia, neisté bytové podmienky, zadlženosť, závislosti. Výskumy ukazujú, že medzi ľuďmi bez domova je vysoký počet tých, ktorí v detstve zažili sexuálne, emocionálne alebo fyzické zneužívanie. Rozhodli sme sa preto pozvať do dnešnej epizódy podcastu Bez modrín Alexandru Károvú, riaditeľku občianskeho združenia Vagus, ktorá sa spolu s kolegami venuje práci s ľuďmi bez domova už 10 rokov. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
27:19
November 28, 2021
17. Bežná únava je na konci dňa. Vyhorenie je proces, ktorý trvá aj niekoľko rokov
Čo je vyhorenie a ako sa prejavuje? Dá sa vyhoreniu účinne predchádzať? Sú tzv. pomáhajúce profesie náchylnejšie na vyhorenie? Ako si vybudovať zdravý vzťah k sebe? Keď si človek neustráži svoje osobné hranice alebo je preťažený sociálnymi interakciami, tak vtedy dochádza k vyhoreniu. Bežná únava je na konci dňa. Podáme nejaký výkon a oddýchneme si. Dobre sa vyspíme a na druhý deň to je lepšie. Vyhorenie je proces, ktorý väčšinou trvá až niekoľko rokov, v rýchlejšom priebehu niekoľko mesiacov a je preň typická postupná strata nadšenia a / alebo aj fyzické prejavy. Zdravotné komplikácie, poruchy spánku či tráviace ťažkosti.  O syndróme vyhorenia sa rozprávame so psychológom Matúšom Bakytom. Bol projektovým manažérom v rôznych mimovládnych organizáciách, vyštudoval sociálnu a pracovnú psychológiu, v diplomovej práci sa venoval syndrómu vyhorenia, ktorý predtým sám prekonal. Tejto téme sa doteraz venuje profesionálne v práci s individuálnymi klientmi aj ako lektor so skupinami. V sedemnástej epizóde podcastu Bez modrín sa rozprávame aj so Žanetou Morovskou, autorkou kartovej hry Hlbina https://bezmodrin.sk/2021/12/02/ponorte-sa-a-vynorte-sa-o-poznanie-bohatsi/ Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
24:56
November 14, 2021
16. O arteterapii. Tvoriť niečo nové je niečo úžasné. Posilňuje to sebavedomie a sebahodnotenie človeka
Podstatou každej terapie je pomáhať dieťaťu alebo dospelému človeku identifikovať a odkryť negatívne emócie, pomáhať vysporiadať sa s nimi a nechať ich odísť. Čo je arteterapia a ako prebieha? Je dôležitejší výsledok alebo proces? Aké emócie nám prináša tvorba? Každý silný zážitok v súvislosti s tvorbou sa uchová v pamäti natrvalo a vynorí sa v tej pravej chvíli. Človeku tak môže znova privodiť ten pozitívny zážitok a povdzbudiť ho aj v ťažkej životnej situácii alebo v kríze. Pozvanie do podcastu Bez modrín prijala akademická sochárka a arteterapeutka Jaroslava Šicková Fabrici. O iných terápiách sa dočítate aj na webe https://bezmodrin.sk/2021/10/28/o-terapiach/ Jaroslava Šicková Fabrici absolvovala štúdium monumentálneho sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Jozefa Kostku. Na Karlovej univerzite v Prahe získala titul doktor filozofie a profesúru. Od roku 1984 sa venuje arteterapii a od roku 1991 pôsobila na Katedre liečebnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a od roku 2009 na Katedre výtvarnej výchovy. Hosťovala na mnohých univerzitách v Európe, v Amerike i v Austrálii. Profesorka Šicková Fabrici pred dvadsiatimi rokmi založila organizáciu Terra Therapeutica, združenie slovenských arteterapeutov, ktorého je predsedníčkou, a v roku 2010 Inštitút pre vzdelávanie v arteterapii. Je autorkou desiatky kníh a množstva odborných článkov a štúdií. Svoje práce vystavovala na viac ako 40 samostatných výstavách doma i v zahraničí. V roku 2020 v synagóge v Lučenci vystavovala na svojej rozsiahlej jubilejnej výstave s názvom REBIRTH. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
28:37
October 24, 2021
15. Základná obrana proti akejkoľvek manipulácii je vypnúť to, odísť
Ako sa brániť voči manipulácii? Akým spôsobom nám manipulácia zasahuje do vzťahov a životov? Existuje aj pozitívny príklad manipulácie? Ak nám niekto v pracovnom či osobnom vzťahu obratne vnucuje myšlienky, názory, či konania, ktoré nám nie sú vlastné, získava tak voči nám výhodu, ktorú môže zneužiť. Môže sa to diať nenápadne a nemusíme si uvedomiť, že ide o manipuláciu. O manipulácii sa rozprávame s Martinom Čajkom z Otvorenej hry. Martin pôsobil ako stredoškolský pedagóg a vychovávateľ, teraz sa venuje najmä tréningom autentickej komunikácie, líderstva, čítaniu reči tela a práci s emóciami. Je presvedčený, že komunikácia hrá v našich životoch dôležitú úlohu. Verí, že efektívnou formuláciou našich myšlienok a pozorným počúvaním druhých dokážeme predísť množstvu konfliktov a nedorozumení. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
27:35
October 10, 2021
14. Každý človek si zaslúži bezpečie a ochranu. Rodová diskriminácia a rodovo podmienené násilie
Rodovo podmiené násilie označuje násilné činy namierené voči určitej osobe z dôvodu jej pohlavia, rodu, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia alebo neprimerane postihujúce osoby určitého pohlavia. Tento typ násilia je hlboko zakorenený v sociálnej a kultúrnej štruktúre, normách a hodnotách, ktorými sa ako spoločnosť riadime a je často podporovaný kultúrou popierania a mlčania. Aj to nás motivovalo porozprávať sa v podcaste Bez modrín o rodovej diskriminácii a rodovo podmienenom násilí. Naše pozvanie prijal Andrej Kuruc. Andrej vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského, odbor poradenstvo a klinická psychológia. Má skúsenosti z mnohých projektov v Iniciatíve Inakosť, divadle Nomantinels a z InPoradne. Pracuje v Inštitúte pre výskum práce a rodiny. Pôsobí v tíme “Toto je rovnosť”, ktorý sa venuje prevencii rodovej diskriminácie. Pravidelne vzdeláva o ľudských právach LGBTIQ+ ľudí. Viete, čo znamenajú reprodukčné práva? https://bezmodrin.sk/2021/10/06/reprodukcne-prava/ Viete, aký je rozdiel medzi rodom a pohlavím? https://bezmodrin.sk/2021/09/29/co-je-to-rod-a-co-je-pohlavie/ Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
31:21
September 26, 2021
13. Vnímajme deti a mladých ľudí ako rovnocenných partnerov
Ako sú dnešní mladí ľudia citliví na násilie? Čo môžu robiť rodičia vo výchove, ak chcú, aby ich deti boli tolerantnejšie a otvorenejšie? Ako sa naša spoločnosť stavia k deťom a ich právam? Ako eliminovať násilie a šikanu? Úvodnú epizódu v novom školskom roku sme sa rozhodli venovať deťom a mladým ľuďom. Pozvanie do podcastu Bez modrín prijal Ondrej Gallo. Ondrej bol desať rokov riaditeľom Rady mládeže Slovenska a od roku 2017 je správcom Nadácie pre deti Slovenska, kde sa okrem strategického smerovania a riadenia venuje aj ochrane detských práv. V tejto súvislosti ho možno už aj poznáte, lebo pred piatimi či šiestimi rokmi patril k najsilnejším kandidátom na pozíciu Komisára pre deti. Ak vás zaujímajú detské práva, pozrite si náš špeciál, kde sme v spolupráci so Zuzanou Čačovou z Nadácia otvorenej spoločnosti spracovali Dohovor o právach dieťaťa https://youtu.be/73IXLZ0gcMM Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
34:13
September 12, 2021
12. Ako vplýva rozvod na deti?
Aký je priebeh rozvodového konania? Kto je kolízny opatrovník? Je možné zažiť "dobrý rozvod"? Aké najčastejšie chyby pri rozvodoch vznikajú? Ako rozvod vplýva na deti? O priebehu rozvodového konania sa v dvanástej epizóde podcastu Bez modrín rozprávame s advokátom Matúšom Kanisom. Matúš Kanis je advokát zaoberajúci sa pomocou obetiam sexuálneho, domáceho a partnerského násilia. Je súčasťou Kanisová&Kanis Advokátska kancelária s.r.o., ktorá je akreditovaným subjektom pri ministerstve spravodlivosti na pomoc obetiam trestných činov s kanceláriou v Bratislave a Trnave. V tejto epizóde sa k téme rozvodu a s tým spojeným psychickým násilím na deťoch vyjadruje aj Denisa Vargová, vedúca Centra pre deti a rodiny v Nitre špecializovaného na týrané a sexuálne zneužívané deti, ktoré je prevádzkované neziskovou organizáciou Centrum Slniečko. Ak vás zaujímajú detské práva, pozrite si náš špeciál, kde sme v spolupráci so Zuzanou Čačovou z Nadácia otvorenej spoločnosti spracovali Dohovor o právach dieťaťa https://youtu.be/73IXLZ0gcMM Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
27:45
June 27, 2021
11. O psychickom a fyzickom násilí v športe
Aké nároky sú kladené na profesionálnych športovcov a športovkyne? Ako sa starajú o svoje duševné zdravie? Aké miesto majú v športe agresívne prejavy? Do akej miery je na Slovensku otvorená diskusia o sexuálnom zneužívaní v športových kluboch? O tom, čo nám do života prináša šport, ale aj o tom, aké modriny na tele aj na duši si nesú v sebe športovci a športovkyne sa rozprávame so športovým psychológom, mentálnym trénerom, koučom a bývalým profesionálnym futbalistom Petrom Kuračkom.  Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
32:28
June 06, 2021
10. Prečo sú mladí ľudia najčastejšie obeťami kyberšikany?
To najcennejšie, čo mladý človek má, je dôvera. V jubilnejnej desiatej epizóde podcastu Bez modrín sme sa o kyberšikane, groomingu, ale aj dokumentárnom filme V sieti rozprávali so špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou z internetovej poradne IPčko. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
32:43
May 23, 2021
9. O reklame – sexizmus, etický kódex, stereotypy
Reklama je súčasťou našich životov. Vďaka technológiám nás oslovuje všade a všetkými možnými spôsobmi. Nemôžeme urobiť ani krok, prejsť sa po meste, zapnúť rádio alebo televíziu, otvoriť noviny alebo prezerať webové stránky bez toho, aby sme na ňu nenarazili. V súčasnosti je reklama niečím, čo má na nás vplyv, aj keď si to neuvedomujeme. Ovplyvňuje náš životný štýl, správanie, postoje a názory. Môže vzdelávať, poskytovať informácie, ale môže, žiaľ, prispievať aj k spoločensky nevhodnému (niekedy aj násilnému) správaniu.  Hosťom deviatej epizódy je Róbert Slovák, kreatívny riaditeľ reklamnej agentúry Slovák&Friends, ktorý sa reklame a komunikácii venuje dlhé roky. O iniciatíve a anticene Sexistický kix, ktorá upozorňuje na rozšírený sexizmus v reklamách na Slovensku, sa rozprávame s Jitkou Dvořákovou. Pozrite si krátky dokument o sexistickej reklame v Českej republike https://youtu.be/7qQ5LWfhzpk  Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
30:15
May 09, 2021
8. Ako viesť deti k tolerancii od útleho detstva? Spoznajte Kozma
Prevencia násilia v škôlkach a na školách je obrovská téma. Ako chrániť deti pred šikanou a násilím? Ako správne a účinne robiť prevenciu v škôlkach či na školách? O tom ako učiť deti tolerancii a vzájomnému rešpektu sme sa rozprávali s Janou Šimšálekovou, sociálnou pedagogičkou a lektorkou preventívneho programu Kozmo a jeho dobrodružstvá. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
25:57
April 25, 2021
7. Svedectvo z prvej ruky – o násilí v partnerskom vzťahu
Upozoňujeme, že táto epizóda nie je vhodná pre deti a slabšie povahy. Výskum Agentúry Európskej únie pre ľudské práva jasne dokazuje, že partnerské násilie na Slovensku je viac než prítomné. Podľa jeho výsledkov až 34% slovenských žien zažíva nejakú z foriem násilia, pričom 25% z nich zažilo násilie od bývalého a 12% od súčasného partnera. S jednou z nich, matkou troch detí, ktorej sa po siedmich rokoch toxického vzťahu podarilo odísť od násilného partnera, sa rozprávame v siedmej epizóde podcastu Bez modrín. O tom, ako sa človek v takom vzťahu môže ocitnúť, čo prežíva, ale aj o tom, akým spôsobom sa dá nájsť cestu von. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík.  Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
26:49
April 11, 2021
6. Ako zvládať moc? Násilím nevybudujeme rešpekt ani spoluprácu, ale strach a poddajnosť
Prečo moc zneužívame? Prečo sa niekedy bojíme prevziať moc? Ako ďaleko či blízko je od moci k násiliu? O tom, aké rôzne formy moci poznáme, čo s nami robí pocit moci, ale aj o tom, ako sa na pracovné vzťahy pozerať z pohľadu nadriadeného aj podriadeného, sme sa rozprávali s psychoterapeutkou a koučkou Sylviou Ondrisovou. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
32:47
March 28, 2021
5. Deti zažívajúce domáce násilie sú otrasené v dôvere. Ubližujú im najbližší ľudia
Aké formy násilia páchaného na deťoch existujú? Čo je syndróm CAN? Ubližuje dieťaťu viac, ak je priamou obeťou alebo svedkom domáceho násilia? Aký dopad majú tieto traumatické situácie na vývoj dieťaťa? O deťoch zažívajúcich násilie, príčinách jeho vzniku i potrebe prevencie na školách sme sa rozprávali so Zitou Michlerovou, predsedníčkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, ktorá sa ako klinická psychologička, súdna znalkyňa, lektorka a výcviková terapeutka venuje psychológii už viac ako 30 rokov. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Zaujíma vás prevencia násilia na základných a v materských školách? Spoznajte Kozma. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík.  Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
31:31
March 14, 2021
4. O násilí a rodových stereotypoch v kinematografii
Umenie a médiá ovplyvňujú naše postoje a názory v spoločnosti. Ktoré filmy kriticky zobrazujú násilie? Je motiváciou filmových tvorcov spoločenská zodpovednosť? Aký dopad má nakrúcanie násilných scén na mladých hercov? O násilí a rodových stereotypoch v kinematografii sme sa rozprávali s filmovým kritikom Petrom Konečným z portálu Kinema.sk. O násilí v hudbe sme sa rozprávali s Petrom Dolníkom https://youtu.be/9KfK0RCu45U Knižné tipy na literatúru zaujímavo spracujúcu tému domáceho násilia nám dala Jana Šlinská https://bezmodrin.sk/2021/03/02/vdaka-kniham-sme-tolerantnejsi/ Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
32:17
February 28, 2021
3. Vývoj medziľudských vzťahov a postojov k násiliu na Slovensku
Čo je za tým, že násilie ako spoločnosť tolerujeme? Čo formuje našu citlivosť a vyhodnotenie násilného a nenásilného správania? Ako to môžeme zmeniť? Pozvanie do tretej epizódy podcastu Bez modrín prijali dve odborníčky. Etnologička a antropologička Miroslava Bobáková priblížila historický vývoj medziľudských vzťahov v rodinách a s Elenou Gallo Kriglerovou z Centra pre výskum etnicity a kultúry sme sa rozprávali o vnímaní násilia na Slovensku.  Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
32:52
February 21, 2021
2. V pomáhaní obetiam domáceho násilia hrá významnú úlohu občianska spoločnosť
Ako vyzerá sieť ochrany žien a detí zažívajúcich násilie na Slovensku? V druhej epizóde podcastu Bez modrín sa rozprávame o úlohe neziskového sektoru v tejto oblasti. Svoju prácu a poslanie priblížili Róbert Braciník z občianskeho združenia Náruč, ktoré pomáha v Žiline a na Kysuciach, ako aj Dana Koníček Žilinčíková z Centra Návrat v Banskej Bystrici. Zažívate násilie a potrebujete pomoc? Užitočné kontakty nájdete na webe bezmodrin.sk. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už viac ako 20 rokov pomáha ľuďom zažívajúcim domáce násilie. Moderuje Martina Slováková, scenáristom a dramaturgom relácie je Ivan Ježík. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
23:59
January 31, 2021
1. Domáce násilie sa týka všetkých. Kľúčová je prevencia
Toto je historicky prvá epizóda podcastu Bez modrín. Kto ho tvorí? Prečo vznikol? O akých témach sa budeme rozprávať? Počúvajte a dozviete sa viac o obsahu aj o tvorcoch tohto formátu. Bez modrín je séria rozhovorov s odborníčkami a odborníkmi z rôznych oblastí o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú. Autorom podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá sa vyše 20 rokov pod vedením Mariany Kováčovej zaoberá problematikou týraných, sexuálne zneužívaných detí a obetí domáceho násilia. V prvej časti úvodnej epizódy približujú tvorcovia podcastu, Martina Slováková a Ivan Ježík, jeho vznik a myšlienku. V druhej časti predstavuje problematiku domáceho a rodovo podmieneného násilia Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko. Bez modrín nájdete na webe, Instagrame, Youtube alebo Spotify. Pokiaľ sa vám naša práca páči, môžete ju podporiť zdieľaním alebo finančne. Ďakujeme! Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
27:51
January 13, 2021