Skip to main content
Bible Time

Bible Time

By Benno Zuiddam

This podcast helps to understand the Bible. It is designed for people who are not satisfied with cheap answers.

Get answers to real questions and see how many things make sense after all. You will discover principles and truths that will open up the Bible and the history of Christianity in a meaningful way.

Benno Alexander Zuiddam is a traditional Christian scholar with doctorates in Theology and Classics.

Currently playing episode

Why did God kill lots of innocent Egyptians?

Bible Time

Why did God kill lots of innocent Egyptians?

Bible Time

1x
Allerheiligen: gebed om bekering van de paus
Vandaag, Allerheiligen, denken we opnieuw na over Gods anwoord op de Great Reset. Zijn perspectief op het aards gebeuren vinden we in Openbaring 4 en Daniël 7:1-14. In deze dienst staan we stil bij de hemelse eredienst van de heiligen die ons zijn voorgegaan en de rol van engelen achter de schermen. We bidden we om bekering van de paus en doen voorbede voor alle trouwe priesters en bisschoppen. Ook reflecteren we op het geloofsgetuigenis van de Reformatie van 1517.
01:29:19
November 1, 2021
Gods antwoord op de Great Reset
Kom hogerop! Nadat Johannes de brieven van Christus aan de zeven gemeenten aan het papier heeft toevertrouwd, wordt hij naar de hemel geroepen. Daar ziet hij een troon en allerlei, op het oog af, vreemde verschijnselen. Toch is de boodschap duidelijk voor wie de symbooltaal van openbaring en de profeten van het Oude Testament kent.  Beleef het mee en luister naar "Gods antwoord op de Great Reset". Openbaring voor iedereen (aflevering 10).
01:26:28
October 26, 2021
Openbaring voor iedereen (9): geestelijke zelfmisleiding in Laodicea
Geeft uw geestelijk leven de Heere Jezus een slechte smaak in de mond? Schriftlezingen: Jesaja 29:1-16; Openbaring 3:14-22
01:37:25
October 10, 2021
Openbaring voor iedereen (8), Philadelphia: Kleine kracht in een onchristelijke wereld
Vandaag reizen we naar de gemeente Philadelphia. Ontdek waarom dit een stad is van broederliefde. Hoe kun je leven volgens de Bijbel in een wereld die leeft bij zijn eigen waarheden? Welke geestelijke beginsels geeft de Heere Jezus om verder te komen? Deze dienst werd opgenomen in Katwijk.
01:23:19
October 10, 2021
Jesus bad
Waarom is het hogepriesterlijk gebed belangrijk? Welke boodschap heeft Johannes 17 voor ons vandaag?   De Heere Jezus bad in geloof: a) voor de voltooiing van zijn werk op aarde, b) voor de het fundament van de apostolische Kerk, c) voor mensen die op hun woord de boodschap over het koninkrijk zouden geloven. Luister mee naar de Goede Vrijdag dienst op Urk. 
01:26:14
April 3, 2021
Met geloof het nieuwe jaar in
Vroeger begon het nieuwe jaar met de incarnatie van onze Heere, ook wel Maria boodschap genoemd. Moslims geloven meer van de maagdelijke geboorte van de Heere Jezus dan veel mensen die zich christen noemen. Dit en meer in de lofzang van Maria, een lied van geloof bij uitstek.  Lezen: Lukas 1:26-56 Opname in de HHK Moerkapelle.
01:00:03
January 3, 2021
Openbaring voor iedereen (6): God dienen op je eigen manier in Thyatyre
We leven in een tijd waarin de mens in het middelpunt staat, ook de godsdienstige mens. Alles moet om ons draaien. We dienen God op onze eigen manier. De Heere moet maar tevreden zijn, zolang we het voor Jezus doen. En een goed gevoel hebben over God in ons hart.  Dit is een vorm van zelfmisleiding die al eeuwen oud is. Al in de tijd van koning Achab, ongeveer 800 jaar voor Christus, was het voor veel gelovigen normaal geworden om God te dienen volgens hun eigen regels. De Bijbel werd genegeerd, want dit gold toch niet meer. God moest maar tevreden zijn met de aandacht die mensen dan wel voor Hem overhadden.  In Thyatire dachten sommigen dat je op die manier Christen kon zijn. De Heere Jezus zelf helpt hen uit de droom. Deze houding heeft in de Nieuwtestamentische Kerk geen plaats.  Lezen: 1 Koningen 16:29-34 en Openbaring 2:18-29 De opname is gemaakt in Waddinxveen
01:31:08
December 6, 2020
Openbaring voor iedereen (4): Smyrna heeft de toekomst
In deze aflevering staan we stil bij de zeven hoofdzonden en de vier laatste dingen. De kerk kent al eeuwenlang zeven categorieën zonden die ons helpen om te herkennen waar we afwijken van Gods bedoeling. Ook staan gelovigen stil bij de vier laatste dingen: ons sterven, het laatste oordeel, de hel en de hemel. De Nederlandse schilder Hieronymus (of een van zijn leerlingen) maakte hiervan een boeiend schilderij dat te zien is in de afbeelding van deze episode van de Bibletime podcast. Lijden is onvermijdelijk op aarde. Echter, God kent uw moeiten, weet van het lijden dat komt, wijst de weg tot overwinning.  Schriftlezingen: Hebreeën 12:14-29 en Openbaring 2:8-11 (tekst) Deze opname werd gemaakt in Veenendaal.
01:21:27
December 6, 2020
Openbaring voor iedereen (5): diagnose in Pergamum
Hoe staat het met uw geestelijk leven? De Schrift stelt de diagnose in Pergamum, de stad met het engste ziekenhuis van de wereld. Over de kennis van Christus, de waarschuwing van Christus en de opdracht van Christus. Numeri 25:1-9 en Openbaring 2:12-17. De opname is gemaakt in Breukelen.
01:16:51
December 6, 2020
Allerheiligen als kruispunt
Allerheiligen en reformatieherdenking. Een analyse van de tijdgeest vanuit de Schrift en een oproep tot reformatie. 1) Gods oordeel over verontachtzaming van zijn openbaring in de schepping -Romeinen 1:16-32 2) Gods oordeel over verontachtzaming van zijn bijzondere openbaring -Hebreeën 12:22-29 Opname uit Putten
01:34:29
December 6, 2020
Openbaring voor iedereen (7): fake nieuws in Sardis
Religie is gevaarlijk. Het is en wordt dikwijls misbruikt om mensen te manipuleren en voor een zakelijk of politiek karretje te spannen. Vandaag denken we na over godsdienstig nepnieuws aan de hand van Openbaring 3:1-6.  Lees ook Mattheüs 22:1-14. De onderverdeling van de preek is als volgt: -Een brief uit de hemel, kan dat? (Afzender en adres) -Nepnieuws: je beweert Christen te zijn, maar je bent het niet -Echt nieuws: Christen zijn kan, maar dat heeft gevolgen De opname is gemaakt in Rotterdam-Kralingseveer.
01:30:34
December 6, 2020
Openbaring voor iedereen (3): Efeze, terugvinden wat je verloren hebt
Het is mogelijk om alle goede christelijke regels te volgen, maar toch het belangrijkste te missen.  De gemeente in Efeze had dit eerst, maar raakte het kwijt. Vandaag kijken we naar wat ze verloren en hoe u het terug kunt krijgen. Tekst: Openbaring 2:1-7 Opname: Bleskensgraaf (gemeente Graafstroom)
01:14:46
October 7, 2020
Openbaring voor iedereen (2): hoe begrijp je de symbolen?
Openbaring voor iedereen maakt het laatste boek van de Bijbel toegankelijk voor jong en oud.   In deze episode bespreken we Openbaring 1:9-20. Ontdek het eiland Patmos. Waarom moest Johannes schrijven aan zeven gemeenten in Azië. Waarom noemt de Heere Jezus zich Alpha en Omega? Wat betekent de vreemde hemelse verschijning die hij ziet? Wat moeten we denken van zeven kandelaren en zeven sterren? Luister mee naar de opname van deze preek in Nijkerk. This episode of Bible Time continues the Dutch series on the book of Revelation (1:9-20).
01:34:04
September 24, 2020
Twee afgodenfabrieken
Wij mensen zijn erg goed in het maken van afgoden. Tegenwoordig zien veel geleerden alle godsdienst als een bedenksel van de mens. Je mag niet vragen of het echt waar is zonder beschuldigd te worden van fundamentalisme. Ga mee op reis naar Athene met de apostel Paulus en zie dat er de afgelopen twee duizend jaar nog weinig veranderd is. Er bestaan puur heidense maar ook schijnbaar  orthodoxe afgoden. Deze preek laat vanuit de Bijbel zien waar je op moet letten en hoe je ervan af kunt komen. De tekst van de preek is Handelingen 17. De opname is gemaakt in Ederveen. This is a sermon on idolatry and its antidote (language: Dutch).
01:56:39
September 15, 2020
Waarom zou je in de schepping geloven?
In den beginne schiep God de hemel en de aarde (Genesis 1:1). Deze preek laat zien hoe schepping in het Oude Testament samenhangt met herschepping en wedergeboorte in het Nieuwe Testament. Ook wordt uitgelegd waar evolutie stukloopt op het getuigenis van de Schrift. Als u wilt weten waarom de Kerk van alle tijden in de schepping gelooft en geloofde, is deze preek voor  u.  De tekst is Genesis 1:1-5 en we lezen ook uit het begin van het evangelie naar Johannes. De opname is gemaakt in Apeldoorn. This  is a sermon on the first verses of the Bible which explaince the significance of Biblical creation for Christian life and doctrine. (Language: Dutch)
01:56:39
September 15, 2020
Openbaring voor iedereen (1): inleiding
Openbaring is een Bijbelboek dat veel mensen niet begrijpen. Toch kun je er veel aan hebben voor je geloof als iemand even helpt om uit te leggen wat er staat. Je bent er niet te jong voor; en u ook niet te oud. De tekst voor deze preek is Openbaring 1:1-8. De Oudtestamentische Schriftlezing die erbij hoort, komt uit Daniël 7. Deze opname is gemaakt in Oud-Beierland ter gelegenheid van de opening van het jeugdwerk. Zegen bij het luisteren gewenst! This is the first installment of a sermonseries on the book o Revelation (language: Dutch).
01:03:03
September 15, 2020
Church in Ruins: commitment to the house of God
In today's episode you will meet with people who are actually going to do as their religion says. You may read about them in Nehemiah 10. Isn't it tragic that this sort of Christianity is the exception these days? 
25:18
November 8, 2019
Church in Ruins: penance and covenant as way forward
After the celebration of God's Word in Nehemiah 9, the Israelites realize that change is required. For this to happen, it a church will have to genuinely agree with God. In today's terms, they have to really believe the Bible and the traditional teachings of the Church. If they do, then they will be truly sorry if and when they did not meet these standards. Today we will contemplate the necessity of confessing your sins.  For lasting change it is not only important to admit your wrongdoing and being sorry about it. You will also need a firm commitment to God's values. The Bible calls this a covenant, a commitment to  God that you will serve him and follow his standards. People who try to diminish the role of  alcohol in their lives know how important it is to consider whether they will have a drink at a social occasion in advance. If you weigh the benefits and decide not to, you are much more likely to stick to it. If you wait with deciding until the drink is actually offered to you, chances are that you will drink anyway. In this episode you will find out how the emotive and cognitive therapy of penance and covenanting will help you forward.
28:19
November 1, 2019
Gesprek met Jan Pit (Dutch)
Op 20 augustus 1987 had ik als jong journalist een gesprek met de zendeling Jan Pit (1941-2008).  Hij was in die tijd vooral bekend als spreker voor Kruistochten/ Open Doors, maar had aanvankelijk als zendeling in Laos gewerkt. Dit interview gaat over zijn leven, roeping en de uitdagingen van de zending en christenen in vervolgde landen. Op een beschrijvende manier vertelt Jan hoe hij levende kevers en andere insekten at om het evangelie te verkondigen. Dit en meer in een bemoedigend gesprek met Jan Pit.  Het mag een klein wonder heten dat de bandopname hiervan na 32 jaar bewaard is gebleven. Vandaag heb ik heb gedigitaliseerd, zodat u als luisteraar van Bible Time er van kunt meegenieten.   Jan Pit was een inspirerend man. Hij woonde in Europa, Azië en Afrika. Hij zag scherp hoe landen en christenen opgeoffered werden aan internationale politieke en economische agenda's. Zijn toespraak over Daniel en de principes van goddeloze indoctrinatie en revolutie machten zal ik nooit vergeten. 
58:24
October 30, 2019
Church in Ruins: why is Nehemiah 7 in the Bible?
Find out in this episode of Bible Time.
33:10
October 25, 2019
Why do neoliberals silence other viewpoints?
Why is it that the postmodern liberals are unable to tolerate other points of view?  We used to have liberal enquiry. We could agree to disagree, because the truth remains the same. Those days are well and truly over. Most churches and seminaries are being run by thought  police. Yes also many churches. If you consider women's ordination invalid, you are not likely to be even allowed into the job in many denominations. Or find that so called colleagues are willing to rob you of your livelyhood. The same applies if you take the Church's teachings on divorce seriously. Only as short while ago, marrying a divorced person, implied excommunication for the term of one's natural life, if you were not sorry, that is. And at least twenty or thirty years of penance if you were.  These things have changed. Not that long ago the Archbishop of Canterbury married a divorced film actress (with her husband still very much alive) to one of the members of the royal family.  This episode of Bible Time takes you to the world of the New Testament. You will meet with a king and his divorcee wife who create their own truth and seek to silence everyone who disagrees. Read Luke 17:11-19 before you listen to this episode. 
34:13
October 18, 2019
Church in ruins: anticipate further opposition
When you are rebuilding the church in a destructive spiritual climate you should prepare for the long haul and focus. The agents of destruction will not be happy with your attempts. They will scheme to harm you or your good name. They will try to distract you. They will hire theologians to discourage and intimidate you. All these things happened to Nehemiah. So, do not be discouraged, but: Anticipate further opposition. Don’t be distracted. Never meet on the enemy’s terms.  Also: Expect them to hire theologians. This is particularly sad. In recent church history, theologians have often been used as agents of change. Nehemiah shows us that this is not a new phenomenon. Those who prefer a church in ruins often hire prophets to do their bidding. These men and women will tell you that what God intends is actually very different from what you find in Scripture and tradition.
34:01
September 18, 2019
Church in ruins: justice, focus and service
A church in ruins, usually implies severe economic problems. More often than not, this includes preying people who exploit the weak and vulnerable as they carve out a career for themselves. Justice and the Law of God should apply equitably.  Nehemiah is willing to confront the rich and powerful who violate the rules of Scripture with their capitalist values. He actually forces them to give back money they acquired by means of usury, as well as lands, vineyards and olivegroves. True repentance, penitent actions not mere words!  They also agree to do the right thing in the future. One of the reasons why this worked, was Nehemiah's personal example. Out of reverence for God, he did not dare live in luxury while many of his fellow Jews struggled to survive. Instead of accumulating wealth and setting up successful agricultural businesses for himself, he and his man devoted themselves to rebuilding the wall. In this way,  Jerusalem becamea safe place again, protected from unscrupulous men on the inside and from declared enemies on the outside.
34:36
September 11, 2019
Church in ruins: expect opposition
As you have mourned, identified and started repairing while others are doing nothing; expect opposition! There is a reason why the Church is in ruins presently. A lot of people are perfectly happy with the current state as they benefit from it. They consider the Law of God and His idea of worship a major imposition if not a threat for their kingdoms and way of life. They prefer to be in control themselves and call it religion. This need not cause any anxiety on your part as you pursue a wholesome Church. Just be aware that your attemtps will probably not be welcomed by those who are in control of the region right now. Nehemiah's approach was sensible and spiritual: "We prayed to our God and posted a guard." As you uncover new filth, for sections of the wall the rubble may appear so much that restoration is practically impossible. You may have to rebuild from scratch. Uncover the plots of the enemy, don't keep silent about it, but show them for what they are. Then, take it one stone at a time.
34:40
September 5, 2019
Church in ruins: Initial repairs
As we are considering the ruinous state of the church and western civilisation, the book of Nehemia comes up with sound advice. It is often easier to repair than buil anew. Identify what still can be mended, start close to home, prioritize and involve everyone. Every blessing as you listen to this next episode in our series "Church in ruins"
31:37
August 28, 2019
Church in ruins: assessing the damage
When faced with the ruinous state of the Church, people are often in shock. Nehemiah was as well. He responded with mourning and prayer. This we  saw in the first episode of "Church in ruins". Still, it is important that you move beyond this initial stage of shock, For real change to happen it is important to assess the damage. Only then will you be able to suggest realistic solution and fix what is necessary. Church leaders often find this difficult, but it is essential for any real improvement to take place.  God bless as you listen to this episode on "assessing the damage".
33:23
August 15, 2019
Church in ruins
An acquaintance of mine, Dr Paul L Williams has written a book called "Church in ruins". It describes how the Roman Catholic Church fell to pieces from a Biblical perspective. From a church with huge attendance and Biblical teaching to a modernist denomination, plagued with moral scandals. In the western world only a handful of people still attend, despite the claims of millions of members on paper. Only priests who dare to speak out are personally excommunicated. Not even Adolf Hitler and Heindrich Himler suffered that fate...  None of the bishops who abused and facilitated abuse was. Instead some of the worst were promoted and protected by the present resident of the papal apartments.  How is is possible to keep the faith, while there is apostacy and betrayal of the things of God all around you? With a show of humility and use of Christian terminology, of course. In this episode of Bible Time I take you back in history. We will visit the people of Israel in days when religion and nation were literally in ruins, after believers had been betrayed by their priests and kings alike.  Tune in for the first episode from a series on Nehemia: church in ruins.
24:44
August 8, 2019
Difficult verses in John's Gospel
In John 16 Jesus discusses the mission of the Holy Ghost. Why should the Spirit come? And what would be his job description? Our Lord gives a surprising answer that is likely to be very different from what is preached in many churches today. Some of the most difficult verses in St John's Gospel are found in chapter 16: " 7 Nevertheless  I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I  go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I  will send him unto you. 8 And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment: 9 Of sin, because they believe not on me; 10 Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more; 11 Of judgment, because the prince of this world is judged." Why would the Holy Spirit's main mission be to convict the world? Why of sin, of righteousness and of judgment? What about the seemingly strange and incomprehensible reasons that Jesus gives for this? Tune in to Bible Time and find out!
27:45
June 17, 2019
Mothers Day: key to understanding John's Gospel
This episode of Bible time traces the Christian origins of Mothers Day and shows how five seemingly irrelevant facts help you understand the message of John's Gospel. The Church Fathers referred to the Bible as a collection of Holy Letters and Syllables.  When the Bible mentions seemingly accidental things or trivia, there usually is a reason.  In this episode we will take a look at  John 10:22-23: "And it was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter. 23 And Jesus walked in the temple in Solomon's porch." These facts are actually five pieces of a jigsaw puzzle. Like with understanding how Mothers Day came about, once you put these pieces together you will understand what is happening and why. 
27:55
May 12, 2019
The Dark Side (episode 1)
This episode of Bible Time explains how the Australian government has joined the Dark Side by disenfranchising "Jedi knights". Using the church festival of Christ the King it explores the character of the reign of Jesus in a world were very many things do go wrong, not in the least place in churches. Have you ever wondered about the biblical expression sons of Belial? Do you realize its connection with the coming of anti-christ? Listen and enjoy this talk! This is the general version where I explore some of the Hebrew words. l have also published a second podcast which contains some of the basics, but also shows how all of this connects to Christian Baptism and the Gospel.
19:43
November 26, 2018
Australian government joins Dark Side (episode 2)
This episode of Bible Time explains how the Australian government has joined the Dark Side by disenfranchising "Jedi knights". Using the church festival of Christ the King it explores the character of the reign of Jesus in a world were very many things do go wrong, not in the least place in churches. Have you ever wondered about the biblical expression sons of Belial? Do you realize its connection with the coming of anti-christ? Listen and enjoy this talk! In the previous episode I explored some of the Hebrew words and the way the early Church attached importance to the reign of Christ. This podcast contains some of the basics, but will also show how all of this connects to Christian Baptism and the Gospel.
18:14
November 26, 2018
Job's compass for the rough scenario's of life
St Antony was one of the great saints of the early church, when saints were still saints because of their life and example and not for church political reasons. The word of Jesus (Mark 10) caused him to give up everything and become a desert father. The Old Testament saint Job also lost everything because of God's word and counsel allowing Satan to do his worst. His friend Eliphaz came and told him that he should confess his sin, pray harder, read the Bible and give money to good causes and then God would restore him and make Job successful again. In this episode of Bible Time we consider Job's response (Job 23). No cheap answers!
19:32
October 14, 2018
Who was St. Mary Magdalene really?
Was she a prostitute or even married to the Lord Jesus? A holy woman or a repentant sinner? Mary Magdalene has been the subject of speculative books and movies. Who was she really? Is there a holy blood line? Why is she portrayed with a red egg on Byzantine icons? What is even more important, what is the Lord's message for you as the Holy Spirit recorded facts about her life in the Bible. Join me and find out by listening to this podcast, a recording from the festival of St Mary Magdalene on the 22nd of July at Holy Trinity Launceston.
28:33
July 22, 2018
Is de Bijbelse Scheppingsleer historisch betrouwbaar?
Onder zeer grote belangstelling sprak professor Zuiddam op het voormalig eiland Urk over het belang van de Bijbelse scheppingsleer. Hij liet zien hoe er wezenlijke zaken op het spel staan, waarmee de leer van de Kerk van alle tijden staat of valt. Moet je de historische betrouwbaarheid van Genesis 1-11 omarmen om een orthodox christen te zijn of te blijven?
59:57
May 30, 2018
De vroege kerk over de historische betrouwbaarheid van Genesis
Hoe zag de kerk van vroeger het Bijbelboek Genesis? Wat dacht men over de eerste hoofdstukken die spreken over de schepping, zondeval en zondvloed? Prof. dr. B.A. Zuiddam laat zien dat de interpretatie van de Bijbel door kerkvaders ingrijpend verschilt van die van veel christenen vandaag.
01:04:22
May 30, 2018
Genesis, feit of fictie? (Dutch)
Vanuit de theologische wetenschap laat professor Zuiddam om begrijpelijke wijze zien waar het klassieke scheppingsgeloof op gespannen voet staat met de aanname van Darwinistische evolutie. Waar gaat het mis en wat zijn de gevolgen voor het lezen van de Bijbel? Geluidsopname van een toespraak in de Gereformeerde Gemeente van Apeldoorn tijdens de Logos tour.
01:10:40
May 16, 2018
Why does the Catholic Church believe in Genesis?
The early Church used to address the six days of creation in homilies during the season of Lent. In this tradition, I was invited by the Christopher Dawson Centre for Cultural Studies (Patronage of Archdiocese of Hobart) to speak on Genesis, fact or fiction? On the findings of the Pontifical Bible Commission (1909). Find out what the theological implications are for different ways of looking at Genesis 1-3. Be surprised to see how one’s view of Genesis many controversies that society and Church are facing today are connected to this.
01:09:20
March 24, 2018
Life of John Calvin
John Calvin was one of the most influential thinkers of the Age of the Reformation. Find out how faith was a leading principle in his life.
51:28
October 27, 2017
Understanding the Protestant Reformation of 1517
On 31 October 2017 Martin Luther published his 95 theses against abuses in the Catholic Church. This is generally considered as the start of the Protestant Reformation. This split in the Western Church wasn't a bolt from the blue. Four events from the year 1516 will help you understand the events in 1517 and the 500 years that followed, including our own times.
01:47:12
October 8, 2017
Is the Bible outdated in its teachings on female leadership?
"A text of terror." This is the way some theologians refer the apostle Paul's teachings on the role of women in Christianity. What does the Bible actually say?
58:21
October 7, 2017
Is Christ a Surname for Jesus?
Is Jesus Christ a name and surname? What is the meaning and background of these words? Also: Many Christian make the sign of the cross. What does it mean? and where does the custom come from?
17:42
October 7, 2017
Why did God kill lots of innocent Egyptians?
Did Pharaoh ever have a chance if God hardened his heart? Why did God kill thousands of innocent Egyptians in the final installment of the Ten Plagues? Find out and listen.
26:13
October 7, 2017
Actions speak louder than Words
Some Christians use wonderful religious words, but their lives don't seem to match up. Graceless actions invalidate the Bible's message. Thoughts from Isaiah 58 and Romans 2 and 3.
26:09
October 7, 2017