Skip to main content
RVE Timișoara - Biblia pas cu pas

RVE Timișoara - Biblia pas cu pas

By RVE Timisoara
Studiu aprofundat al Sfintei Scripturi.
Mai multe despre studiul Sfintei Scripturi găsiți pe xn--fundaiibiblice-kbf.com/
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Episodul 180 - Venirea lui Dumnezeu în venirea lui Hristos
Există șapte exemple în care poporul lui Dumnezeu îi răspunde lui Maleahi. Aceste șapte dialoguri pot fi numite „Șapte șoapte ale unei inimi care se răcesc față de Dumnezeu”, deoarece descriu simptomele oamenilor care și-au pierdut o relație de dragoste cu Dumnezeu. Misiunea lui Maleahi a fost de a restabili relația lor cu Dumnezeu. Maleahi prorocește a doua venire a lui Hristos pentru credincioși, judecată severă pentru cei cu inima rece și Ioan Botezătorul, care va pregăti calea lui Isus. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:05
March 02, 2022
Episodul 179 - Vorbit înapoi
Dumnezeu i-a dat lui Zaharia opt viziuni pentru a încuraja și întări poporul Său care era neputincios și descurajat. Exilații aveau puține arme, mulți dușmani și o sarcină enormă. Erau concentrați pe probleme și nu puteau vedea cum vor reconstrui vreodată templul cu atâtea obstacole și probleme. Dar viziunile lui Zaharia au tras vălul înapoi și le-au arătat cum lucra Dumnezeu pentru a-și îndeplini scopurile. Profețiile lui au dat speranță și putere poporului lui Dumnezeu. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:14
March 02, 2022
Episodul 178 - Venirea bunului Pastor
Dumnezeu i-a dat lui Zaharia opt viziuni pentru a încuraja și întări poporul Său care era neputincios și descurajat. Exilații aveau puține arme, mulți dușmani și o sarcină enormă. Erau concentrați pe probleme și nu puteau vedea cum vor reconstrui vreodată templul cu atâtea obstacole și probleme. Dar viziunile lui Zaharia au tras vălul înapoi și le-au arătat cum lucra Dumnezeu pentru a-și îndeplini scopurile. Profețiile lui au dat speranță și putere poporului lui Dumnezeu. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:39
February 24, 2022
Episodul 177 - Cartea Zaharia
Prin predicarea lui Zaharia, Dumnezeu Își chema poporul nu doar într-un oraș sau într-un templu, ci și să se întoarcă în patria lor spirituală a unei relații cu El. Mesajul său principal a fost că, dacă oamenii s-ar întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu s-ar întoarce la oameni. Zaharia este una dintre cele mai importante cărți profetice, care conține profeții mai detaliate despre venirea lui Mesia decât orice carte, cu excepția lui Isaia. Zaharia profețește că Dumnezeu va da poporului Său Duhul Său și îi va binecuvânta pentru totdeauna. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
12:55
February 23, 2022
Episodul 176 - Focalizează-ți credința
Profetul Hagai ne arată cum să ne stabilim prioritățile pentru viață. Celor care trec printr-o secetă spirituală sau care descoperă că munca lor nu este binecuvântată de Dumnezeu, Hagai le spune să luați în considerare căile voastre și să luați în considerare căile lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca noi să ne concentrăm asupra lucrării pe care El o face astăzi pe care intenționează să o facă în viitor. Trebuie să lăsăm credința noastră să preia prioritățile, perspectiva, motivele și temerile noastre. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:48
February 22, 2022
Episodul 175 - Dumnezeu pe primul loc
Hagai a predicat primului grup de exilați care se întorceau la Ierusalim. Din cauza ostilității, oamenii lui Iuda au încetat să mai reconstruiască templul și și-au construit propriile case. Gândiți-vă cu atenție la căile voastre, a predicat Hagai. El a strigat ca poporul lui Dumnezeu să-și amintească prioritățile, să-și recapete perspectiva potrivită, să fie motivat să continue și să nu se mai teamă. Cuvintele Lui ne amintesc de nevoia noastră de a rămâne concentrați asupra misiunii lui Dumnezeu și a voinței Lui pentru viețile noastre. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:33
February 18, 2022
Episodul 174 - Țefania
Țefania a profețit despre Ziua Domnului. El sa concentrat în întregime pe ultimele zile când Isus se întoarce și Dumnezeu judecă lumea. El a descris un eveniment care avea să afecteze fiecare om și fiară din lume. Această judecată va fi rezultatul păcatului națiunilor, a îndemnat Țefania la pocăință și credincioșie. Dumnezeu îi va păstra și va îngriji întotdeauna pe cei care Îi sunt credincioși. În cele din urmă, fiecare om de pe pământ îl va recunoaște pe Domnul ca Dumnezeu. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:12
February 16, 2022
Episodul 173 - Habacuc
Habacuc a fost un preot și un slujitor al închinării și muzicii, care a trăit atunci când Babilonul amenința cu invazia. Dar în timp ce paznicii Ierusalimului erau în turnuri căutând armata care urma să-i invadeze, Habacuc s-a poziționat într-un turn de veghe spiritual pentru a asculta ce-i spune Dumnezeu. Este cunoscut  în Scriptură ca profetul care l-a întrebat în mod repetitiv pe Dumnezeu, de ce? Habacuc îl încurajează pe Iuda să trăiască prin credință și să-și păstreze speranța. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:06
February 15, 2022
Episodul 172 - Cartea Naum
Naum a profețit împotriva unuia dintre cei mai fericiți dușmani ai poporului lui Dumnezeu. Imperiul Asirian a cucerit și a înrobit toate națiunile lumii cu o cruzime de nedescris. Dumnezeu făcuse un legământ cu Avraam, voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta și voi blestema pe cei care te blestemă. Naum i-a spus lui Iuda cuvinte de mângâiere: Ninive, capitala dușmanului lor avea să fie distrusă în curând. Dumnezeu avea să trateze aspru cu asirienii și să-i pedepsească pentru păcatele lor crude. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
12:38
February 14, 2022
Episodul 171 - Soluția finală a lui Dumnezeu
În a treia predică a lui Mica, el a predicat; Dumnezeu dorește ca poporul Său să trăiască drept, să iubească mila și să umble cu smerenie înaintea Lui. După ce a abordat eșecul moral al guvernării și falimentul spiritual din Israel și Iuda, Mica a predicat un mesaj de speranță printr-o profeție mesianică. Acolo unde guvernarea umană a eșuat în Ierusalim și Samaria, autoritatea supremă a lui Hristos nu avea să cedeze și El va aduce adevărata pace poporului Său. El ar fi exemplul perfect de profet, preot și rege. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:08
February 14, 2022
Episodul 170 - Profetul politic
Cartea lui Mica consemnează trei predici mari. Acest profet s-a născut fermier, dar a fost chemat să propovăduiască cuvintele lui Dumnezeu conducătorilor politici și spirituali din capitalele Israelului și ale lui Iuda. Mica a pus vina pe conducători pentru corupția morală și spirituală a poporului lui Dumnezeu. Mica a predicat că singurul mod în care puteau fi salvați din eșecurile lor era ca Dumnezeu să trimită un Conducător perfect: Mesia. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:06
February 14, 2022
Episodul 169 - Profetul cu prejudecăți
În capitolul 1, Iona nu a venit la Dumnezeu. În capitolul 2, din burta peștelui, Iona vine la Dumnezeu, spunând „voi face”. În capitolul 3, Iona merge la Ninive pentru Dumnezeu. Tema principală a cărții lui Iona este dragostea lui Dumnezeu pentru toți oamenii, chiar și pentru oameni la fel de urâți precum erau asirienii din Ninive. Deși Iona era foarte prejudiciat și supărat că Dumnezeu îi va ierta pe ninivieni, Dumnezeu i-a arătat cu răbdare marea Sa dragoste pentru acel oraș. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:32
February 14, 2022
Episodul 168 - El nu se duce și El nu vine
Ninive a fost capitala celor mai mari dușmani ai lui Israel din zilele lui Iona. Așa că, când Dumnezeu l-a chemat pe Iona să meargă la Ninive și să predice un mesaj al judecății viitoare dacă nu se pocăiesc, profetul a alergat și a încercat să se ascundă de Dumnezeu. Dar Dumnezeu l-a făcut pe Iona să se pocăiască de voința sa când a fost înghițit de un pește mare. După trei zile în pântecele acelui pește, Iona s-a rugat și s-a pocăit și a jurat că va asculta de Dumnezeu. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:48
February 04, 2022
Episodul 167 - Experiența Edomului
În cea mai scurtă carte din Vechiul Testament, putem învăța lecții mari. Dumnezeu a vorbit prin Obadia să condamne națiunea Edom, pentru că poporul său s-a bucurat când Iuda a căzut. Povestea vrăjmășiei dintre Israel și Edom se întoarce la frații gemeni, Iacov și Esau. Acești frați reprezintă diferența dintre cei care sunt spirituali, care Îl caută pe Dumnezeu și ascultă de căile Lui, și cei interesați doar de lumea materială și de dorințele lor egoiste. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:27
February 03, 2022
Episodul 166 - Leul rage și Amos vede lucrul acesta
Amos era un om obișnuit, un culegător de smochine și un păstor, dar Dumnezeu a ales să-l folosească ca pe unul dintre profeții Săi. Amos a profețit Regatului de Nord despre viitoarea captivitate asiriană. El a slujit într-o perioadă prosperă în Regatul de Sud. De fapt, Dumnezeu spune că cei care sunt avantajați din punct de vedere spiritual vor fi judecați după un standard mai înalt. Potrivit lui Amos, poporului lui Israel se va întoarce într-o zi la Dumnezeul lui. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
15:13
February 03, 2022
Episodul 165 - Ziua Domnului și lăcustele
Mesajul lui Ioel despre Ziua Domnului combină profeții despre evenimentele din ziua de azi, evenimentele istorice viitoare și evenimentele finale ale timpului final. Ziua Domnului, așa cum folosește Ioel expresia, se poate referi la o varietate de evenimente în care Dumnezeu lucrează: pedeapsa, judecata, eliberarea, binecuvântarea și multe altele. Ioel ne îndeamnă ca fiecare zi – trecută, prezentă și viitoare – să fie considerată ziua Domnului și ne provoacă să vedem mâna lui Dumnezeu în tot ceea ce ni se întâmplă. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
12:17
February 01, 2022
Episodul 164 - O alegorie agonizantă
Osea a fost profetul iubirii lui Dumnezeu pentru cele zece seminții ale regatului de nord al Israelului în timpul împărăției divizate. Poporul lui Israel s-a îndepărtat de Dumnezeu și s-a închinat idolilor - adulter spiritual. Osea s-a căsătorit cu o prostituată și a iubit-o necondiționat ca o ilustrare vie a iubirii lui Dumnezeu. Din cauza infidelității spirituale a lui Israel, despre aceste zece triburi nu s-ar mai fi auzit niciodată, totuși Osea a profețit într-o zi întoarcerea lor spirituală la Dumnezeu. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
16:11
January 31, 2022
Episodul 163 - Isus mă iubește
Cântarea lui Solomon este ultima dintre cărțile de poezie și este un cântec de dragoste care înregistrează iubirea dintre doi îndrăgostiți și este o frumoasă alegorie a relației dintre Hristos și Biserica Sa. Cântecul conține adevăruri importante. Una este că Dumnezeu consideră că relația sexuală din căsătorie este o parte foarte bună a creației Sale. Un alt adevăr important este că ne învață multe despre relația noastră intimă cu Hristos cel înviat și viu. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:43
January 31, 2022
Episodul 162 - Ultimul mesaj a lui Solomon
Eclesiastul vorbește inimii poporului lui Dumnezeu atunci când ei caută răspunsuri la dilemele nedumerite ale vieții. Solomon îndeamnă generația tânără să învețe din experiența sa în timp ce căuta sensul și scopul vieții. Singurul scop valoros pe care l-a găsit în viață a fost să se teamă de Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. El le-a spus tinerilor să-și aducă aminte de Dumnezeu și să-și trăiască bine viața, pentru că toată lumea se va confrunta cu El și judecata veșnică în cele din urmă. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
12:54
January 27, 2022
Episodul 161 - Înțelepciunea lui Solomon
Cartea Proverbe este cea mai practică carte din Biblie, pentru ca poporul lui Dumnezeu să știe cum să trăiască. Solomon era considerat cel mai înțelept om din lume. O mare parte din înțelepciunea lui Solomon a fost învățată din eșecurile sale. Voia să-i învețe pe tineri să nu facă așa cum a făcut el. Scopul lui a fost ca cei înțelepți să devină conducători înțelepți, cei simpli la minte să devină înțelepți și ca toți oamenii să discearnă cum să trăiască corect. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:60
January 26, 2022
Episodul 160 - Gustați și vedeți
Deznădejdea este o problemă uriașă în lumea noastră, dar dorința lui Dumnezeu este ca speranța pe care El a sădit-o în noi să ne conducă la credință și la o relație personală cu El. Dumnezeu ne invită să gustăm și să vedem că El este bun, să-L urmăm în ascultare și să avem încredere în Cuvântul Său. Cei care se încred în Dumnezeu vor fi binecuvântați pe măsură ce se întăresc în speranță și credință pe măsură ce experimentează credincioșia lui Dumnezeu de a-i asigura, proteja și elibera. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
11:39
January 25, 2022
Episodul 159 - Închinarea
David a descris că singura modalitate adecvată de a intra în prezența lui Dumnezeu este prin mulțumire și laudă, iar una dintre cele mai bune moduri de a exprima aceste atitudini este prin muzică. În prezența lui Dumnezeu, putem experimenta cât de bun este El, aflăm despre dorința Lui de a fi adorat de toți oamenii din toate națiunile și învățăm să-I slujim cu bucurie. Închinarea ne conduce la o mai mare profunzime în relația noastră cu El și are ca rezultat o mai mare creștere și rodnicie pentru El. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
11:46
January 24, 2022
Episodul 158 - Binecuvântarea iertării
În Psalmii 32 și 51, printre alții, David vorbește despre emoții cu care ne putem raporta cu toții: sentimentele asociate cu vinovăția. Psalmii de mărturisire și iertare ne arată ușurarea și bucuria găsite în iertarea de către Dumnezeu a păcatului nostru și binecuvântările harului și restaurării lui Dumnezeu. Psalmul 139 descrie Dumnezeul căruia ne rugăm. Dumnezeu știe și înțelege totul despre noi, așa că El este sfătuitorul perfect în vremuri de dificultate. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
11:53
January 21, 2022
Episodul 157 - Soluții împotriva stresului
Psalmii cu o temă emoționantă sunt adesea psalmi de rugăciune, în care psalmistul vorbește cu Dumnezeu despre oameni, de obicei despre el însuși. Ei ne învață că atunci când îi aducem lui Dumnezeu sentimentele noastre de anxietate, frică, furie, descurajare, disperare sau orice altceva, El ne ajută să trecem prin acele sentimente și ne conduce către recunoștință și închinare. Când ne confruntăm cu suferință emoțională, putem oricând să apelăm la Psalmi și să găsim odihnă, încredere și pace pentru a ne depăși stresul. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:37
January 20, 2022
Episodul 156 - Omul binecuvântat
Mulți cred că Dumnezeu ar trebui să binecuvânteze pe toată lumea, indiferent de alegerile și convingerile pe care le-au făcut și au avut. Dar Biblia este foarte clară; ea spune că multe dintre binecuvântările de la Dumnezeu sunt condiționate. Omul binecuvântat este binecuvântat datorită credinței și alegerilor sale. Psalmii promit binecuvântări celor care-L iubesc și se tem de Domnul și umblă pe căile Lui. Psalmul 127 ne învață cum familia este una dintre marile oportunități de construire care ne sunt oferite de Dumnezeu. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:50
January 19, 2022
Episodul 155 - Profilul unui om binecuvântat
Psalmii sunt cântarea de laudă a lui Dumnezeu! Psalmul 1 prezintă atât adevăruri pozitive, cât și negative. Învățăm ce nu fac oamenii binecuvântați și apoi ce fac ei. Convingerile noastre și alegerile noastre în viață au foarte mult de-a face cu modul în care Dumnezeu ne binecuvântează. Învățăm cum cei evlavioși sunt binecuvântați și cei nelegiuiți nu. Pe măsură ce citim Psalmii, este important să ne întrebăm: Care sunt eu? https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
12:49
January 18, 2022
Episodul 154 - El mă paște în pășuni verzi
Psalmii sunt poezii biblice de închinare, laudă și rugăciuni. Cartea psalmilor dezbate patru teme majore: psalmi care ne vorbesc despre cei binecuvântați, psalmi care exprimă emoțiile pe care le simțim, psalmi de închinare și psalmi de profeție a lui Mesia care vine. Cel mai cunoscut psalm și cea mai frumoasă descriere a relației dintre Dumnezeu și om este Psalmul 2. Acest binecuvântat psalm îl înfățișează pe Dumnezeu ca un păstor înțelept și blând. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
12:10
January 17, 2022
Episodul 153 - Răspunsul nostru la încercările și problemele vieții
Cartea lui Iov oferă informații excelente despre cum să reacționăm la furtunile vieții. Când întâlnim pentru prima dată suferința în viața noastră creștină, de obicei nu înțelegem cu adevărat de ce. Cu toate acestea, pe măsură ce creștem și învățăm din Biblie, începem să găsim multe motive pentru care oamenii suferă. Din încercările cu care ne confruntăm pot ieși mari beneficii, mai ales atunci când suntem capabili să rămânem fermi în credința noastră prin ele. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
15:21
January 14, 2022
Episodul 152 - Motive biblice pentru care poporul lui Dumnezeu suferă
De ce suferă cei drepți? Este întrebare la care, de mii de ani, oamenii caută răspuns.  În mod normal nu ne întrebăm când suferă cei răi, nici măcăr nu ne miră acest lucru. Dar de ce suferă oamenii buni? Nu numai că cartea lui Iov abordează această întrebare, ci și multe alte părți ale Scripturii. De fapt, problema suferinței apare în aproape fiecare carte din Biblie. Scriptura oferă multe motive care ne ajută să înțelegem de ce suferim. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:34
January 14, 2022
Episodul 151 - Privește în interior, în sus și în jur
Din perioada de suferință a lui Iov, învățăm trei perspective ale vieții atunci când ne confruntăm cu încercări. Dificultățile noastre ne pot determina să punem întrebările potrivite. Suferința ne poate conduce, de asemenea, să ascultăm de Dumnezeu pentru răspunsurile corecte. Și în cele din urmă putem lăsa doliul nostru să ne aducă într-un loc în care credem răspunsurile lui Dumnezeu la întrebările noastre. Când facem aceste trei lucruri, vom experimenta binecuvântarea și mângâierea mântuirii. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:17
January 12, 2022
Episodul 150 - Inimi rănite
Cartea și viața lui Iov ne oferă o perspectivă grozavă despre cum să ne înfruntăm propriile suferințe și încercări. Poporul lui Dumnezeu a suferit întotdeauna. Viața este grea și complicată, iar a deveni creștin nu ne scoate din necazuri. Dar Dumnezeu are un mesaj pentru noi atunci când ne doare inima: durerea și suferința sunt inevitabile, dar nefericirea este opțională. Acesta este mesajul cărții lui Iov. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
15:24
January 11, 2022
Episodul 149 - Sfârșitul
Apocalipsa este o carte complicată, plină de simboluri și tratată diferit de sfinții devotați de-a lungul epocii bisericii. Este construită din patru viziuni majore: Hristos în mijlocul sfeșnicelor; Tronul Cerului revărsând peceți, trâmbițe și potire ale judecății pe pământ, într-o răzvrătire neîngrădită împotriva lui Dumnezeu și a sfinților Săi;  a doua venire a lui Hristos în glorie și, în cele din urmă, veșnicia. Lucrul important despre citirea cărții este să păstrați mesajul esențial central în lectura dvs. — Îl slujim pe Domnul suveran al întregii creații. Suntem cuibăriți în palma mâinilor Lui. Deși toate forțele omului și ale iadului se înfurie împotriva Lui și împotriva noastră ca slujitori ai Săi, totul va fi bine dacă rămânem puternici în credință. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
15:23
January 10, 2022
Episodul 148 - Cele 7 biserici din Apocalipsa
Cartea Apocalipsa este o scrisoare trimisă bisericilor din regiunea Efes. Ea se adresează direct celor șapte biserici pentru a le lăuda, critica sau chiar ambele. Ele sunt destul de utile pentru abordarea problemelor generale care fie ridică, fie dărâmă spiritualitatea și mărturia oricărei biserici din orice loc sau vârstă. Aceste scrisori luminează fiecare inimă creștină și solicită o evaluare sinceră a sănătății spirituale. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
16:04
January 07, 2022
Episodul 147 - Revelația - scrisoare, profeție, descoperire
Apocalipsa este adesea considerată cea mai dificilă carte din Biblie de interpretat. Este o scrisoare către bisericile din Asia Mică. Este o profeție a lucrurilor care urmează să vină pentru acele biserici. Este o revelație/descoperire care a fost scrisă în vremuri ale regimurilor politice opresive și care folosește imagini mitice pentru a spune un adevăr spiritual puternic despre ceea ce ar trebui să fie și să facă sfinții în lumina imaginii de ansamblu a planului lui Dumnezeu. Ei ar trebui să reziste în credință, să fie transformați în asemănarea lui Hristos, chiar și în suferința Lui și ar trebui să fie ocupați cu lucrarea de a construi Împărăția lui Dumnezeu în inimile oamenilor. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
16:07
January 06, 2022
Episodul 146 - Acceptarea harului prețios
Scurta epistolă a lui Iuda exprimă îngrijorarea față de ereziile învățătorilor falși care folosesc harul divin pentru a-i încuraja pe credincioși să trăiască o viață liberă. Iuda arată sfințenia lui Dumnezeu și angajamentul de a judeca păcatul prin trei exemple biblice și apoi pictează mai multe imagini comparative ale acestor învățători falși. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
15:37
January 05, 2022
Episodul 145 - Ce este dragostea?
Ioan ne spune că trebuie să ne iubim unii pe alții și ne arată ce înseamnă asta. Discipolul Iubirii ne spune să iubim în adevăr. Iubim protejându-i pe frații și surorile noastre de învățăturile false și de înșelăciune. Iubim apărând adevărul și vorbind împotriva învățăturii și a conducerii false. Și iubim, bucurându-ne de adevăr și lăudându-i pe cei ce umblă în el. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
15:28
January 04, 2022
Episodul 144 - Dragostea care oferă siguranță
Ioan spune că trebuie să ne iubim unul pe altul. Iubim pentru că iubirea este a lui Dumnezeu și El locuiește în noi. Într-adevăr, Dumnezeu este iubire. „Această poruncă o avem de la El, ca cine iubește pe Dumnezeu să-și iubească și fratele”. Îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi și dragostea perfectă alungă orice frică. Este imposibil să fii un ucenic secret al lui Isus Hristos. Transformarea inimilor noastre prin iubirea lui Dumnezeu va străluci și alții vor observa. Dacă nu o fac, trebuie să-ți pui o întrebare serioasă despre relația ta cu Dumnezeu și Hristos. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
15:07
January 03, 2022
Episodul 143 - Harta pentru siguranța mântuirii
Epistola lui Ioan a fost scrisă celor care cred pentru ca ei să știe dacă cred cu adevărat. Într-un cuvânt, căutăm asigurarea mântuirii. Cele două certitudini ale Evangheliei sunt acestea: moartea și învierea lui Isus Hristos. Dumnezeu nu numai că Își va ierta poporul de păcatele lor, ci El îl și mântuiește. Asigurarea evidentă a mântuirii voastre este rodnicia. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:13
January 02, 2022
Episodul 142 - Cunoașterea lui Dumnezeu
În 2 Petru aflăm că harul și pacea ne pot fi înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeu ne înzestrează cu tot ce avem nevoie pentru viață și evlavie. Petru explică cum, atunci când vom ajunge la Lumina Cuvântului Său și-L aplicăm în viețile noastre, vom vedem cu adevărat strălucirea Cuvântului lui Dumnezeu. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:00
December 30, 2021
Episodul 141 - Furtunile vieții
Petru ne spune că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape și, în lumina acestui fapt, ce fel de oameni ar trebui să fim. Ar trebui să fim oameni calmi, stăpâni pe sine, de rugăciune; ar trebui să fim primitori, să ne iubim unii pe alții amintindu-ne că iubirea acoperă o mulțime de păcate. Singurul lucru care distinge o persoană de cealaltă nu este suferința, ci cum face față acesteia. Scopul suferinței este să te ajute să devii perfect, să te determine și să te întărească indiferent de circumstanțe. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:19
December 29, 2021
Episodul 140 - Modelul căsătoriei
Peter oferă sfaturi practice pentru a minimiza suferința inutilă în viață prin relații adecvate ca membri ai societății, prizonieri sociali ai instituțiilor culturale adesea nedrepte și ca membri ai familiei... niciunul așa de puternic ca soțiile și soții. Hristos devine modelul pentru amândoi. El a umblat în supunere față de voința tatălui și a suferit persecuție și moarte... prin care a răscumpărat sufletele oamenilor. El este, de asemenea, Păstorul iubitor care S-a jertfit pentru oi. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:49
December 28, 2021
Episodul 139 - Reflecții despre regenerare
Petru le-a scris creștinilor împrăștiați în Asia Mică, care sufereau persecuții și care probabil aveau să sufere mult mai mult. Petru știa că persecuția avea să se înrăutățească și în 1 Petru, el caută să le pregătească inimile pentru aceasta, ca să poată fi transformați prin aceasta în slujitori vrednici ai lui Hristos și imitatori ai lui Isus. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:48
December 28, 2021
Episodul 138 - Cele trei perioade ale lui Petru
În Noul Testament vedem trei Petru, diferiți, dar identici: în Evanghelia Petru, Faptele Apostolilor și în Epistola Petru. În Evanghelii, numele lui este Simon, un om al contrastelor (cald - rece, sus - jos) și impulsiv, dar pe care Isus îl numește Petru, adică „stâncă”. În Fapte, după evenimentul Rusaliilor, vedem un Petru plin de putere. În sfârşit, în Epistolele sale, vedem un Petru bătrân şi înţelept, un apostol al speranţei care vrea să-i pregătească pe credincioși pentru persecuțiile ce au pornit de la Roma și măturau Imperiul. Ei trebuiau să înțeleagă că ceea ce urmau să sufere era pentru ceva foarte valoros.  https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
15:03
December 28, 2021
Episodul 137 - Devotament fără rezerve
Tema epistolei scrise de Iacov, fratele lui Isus, este sfințirea care conduce viața și slujirea. Ceea ce crezi cu adevărat, vei face, iar restul este doar vorbire religioasă. Lucrările sunt o parte la fel de vitală a unei credințe vii precum respirația este pentru un trup viu. Iacov ne spune că a doua venire a lui Isus Hristos va fi soluția finală la toate problemele pe care le avem aici pe pământ. Iacov ne spune să ne scoatem măștile și să fim sinceri unul cu celălalt. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:24
December 28, 2021
Episodul 136 - Îndemn la reflecție
Isus și Iacov ne învață că soluția pentru problema păcatului este înțelepciunea divină care se revarsă în viețile noastre din Scriptură, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic. Iacov subliniază importanța ascultării și a aplicării Cuvântului lui Dumnezeu în viețile noastre. El concentrează sursele disciplinei și subliniază că limba trebuie să fie absolut disciplinată. Trebuie să ne aducem viețile sub controlul înțelepciunii lui Dumnezeu, nu al înțelepciunii pământești. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
15:42
December 22, 2021
Episodul 135 - Sursele și caracteristicile salvării
Epistola intens de practică a lui Iacov a fost numită de unii „Proverbele Noului Testament”. El este interesat de manifestările practice ale credinței, nu de pretenții mari fără nimic în spate. Iacov se adresează suferinței și ne spune să „socotim toată bucuria” atunci când experimentăm aceste ispite. Trebuie să salutăm încercările noastre ca prieteni, deoarece ele pot produce un caracter matur, spiritual. Iacov ne vorbește și despre ispita păcatului și despre cum ar trebui să fugim de ispite, deoarece păcatul duce întotdeauna la moarte. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:48
December 21, 2021
Episodul 134 - Concentrați-vă pe credință
Evrei le spune oamenilor descurajați, persecutați: „Nu vă aruncați credința pentru că ne înconjoară un nor mare de martori!” Evrei, capitolul unsprezece, este cunoscut drept „capitolul credinței” și oferă motive pentru care ar trebui să ne păstrăm credința. Credința mântuiește și dă substanță speranței noastre; trebuie să trăim prin credință. Autorul oferă multe exemple despre ceea ce poate însemna credința și ce poate face ea și avertizează din nou despre prețul apostaziei. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:05
December 21, 2021
Episodul 133 - Credeți și păziți-vă
Cartea Evreilor este plină de îndemnuri și avertismente despre subtilitatea apostaziei. Misiunea cărții este, de asemenea, de a îndepărta falsele asigurări de la cei care nu și-au asumat încă un angajament de credință. „Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, cât se numește „Astăzi”, ca să nu se împietrească vreunul dintre voi prin înșelăciunea păcatului.” Îndemnul scriitorului de-a lungul cărții este parțial îndreptat către credincioșii care mărturisesc că nu au fost încă născuți din nou, deoarece nu au ajuns la credința mântuitoare în Isus Hristos. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:29
December 18, 2021
Episodul 132 - Capodopera misterioasă
Cartea Evrei leagă Vechiul și Noul Testament mai mult decât orice altă carte din Biblie. Evrei Îl prezintă pe Isus Hristos ca Mesia care a fost profețit în Vechiul Testament, ca Domnul care a fost revelat în Noul Testament și ca Regele regilor care va veni din nou. Credința este una dintre temele sale și există trei cuvinte cheie care ne ghidează studiul: „mai bine”, „a crede” și „ai grijă”. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:42
December 18, 2021
Episodul 131 - Ce vei face cu ceea ce știi
În 2 Timotei, Pavel îi amintește lui Timotei de instrucțiunile deja primite. Pavel reamintește că Dumnezeu are un plan unic cu privire la cine, ce și unde ar trebui să fim. Scriptura este o putere vie care aduce o nouă naștere și îi zidește pe cei născuți din nou. Paul spune: „Am purtat o luptă bună. Mi-am terminat cursul. Am păstrat credința și... I-am rămas fidel. Am câștigat lupta și coroana învingătorului.” Timotei este chemat să-l imite pe Pavel și să-i învețe pe alții să facă același lucru. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
15:02
December 15, 2021
Episodul 130 - Ultimele cuvinte ale unui ostaș batrân
În această sesiune analizăm ultima scrisoare cunoscută pe care apostolul Pavel a scris-o înainte de execuție. Când Pavel scrie a doua sa scrisoare către Timotei, el știe că zilele lui sunt numărate. Pavel folosește ilustrații ale unui soldat, un atlet și un fermier pentru a sublinia munca disciplinată, dificilă și răbdătoare de a trăi Evanghelia ca ucenici ai lui Isus Hristos. Există reguli pentru a trăi viața în Hristos, iar una dintre ele este că trebuie să-ți ridici crucea și să fii dispus să-l urmezi și să suferi pentru El. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:01
December 15, 2021
Episodul 129 - Filimon și Onisim
Filimon este a patra dintre epistolele scrise de Pavel în închisoare, o scrisoare scurtă și dinamică care a fost dusă chiar de Onisim când s-a întors la stăpânul său, un credincios bogat. Deși Filimon este o scrisoare scurtă, are multe aplicații puternice. Isus Hristos este singura Soluție pe care o avem pentru problemele noastre personale sau relaționale și El este singurul care ne poate face să fim ceea ce trebuie să fim. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:33
December 13, 2021
Episodul 128 - Biserica celor trei epifanii
Pavel îl avertizează pe Timotei împotriva lăcomiei și îl învață că evlavia cu mulțumire este un mare câștig. Pavel îl cheamă pe Tit să predice fapte bune, nu pentru a câștiga favoarea lui Dumnezeu, ci ca răspuns corect la mila mântuitoare a lui Dumnezeu. Noi îl reprezentăm pe Isus. S-ar putea să fim ”singurul Isus” pe care unii îl vor vedea vreodată. Fie ca faptele noastre bune să strălucească valoarea Lui. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:47
December 13, 2021
Episodul 127 - Supraveghere dumnezeiască și supraveghetori dumnezeiești
Pavel profilează astfel Evanghelia: există un singur mijlocitor între Dumnezeu și om. În același sens în care Hristos supraveghează și păstorește Biserica, un bărbat ar trebui să supravegheze și să-și păstorească soția și familia, iar bărbații ar trebui să supravegheze și să păstorească biserica. Biblia îi dă în mod clar omului responsabilitatea de a fi conducătorul casei și al bisericii. Pavel enumeră calificările pentru conducătorii spirituali și ne învață să ne măsurăm viața după Cuvântul lui Dumnezeu. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:55
December 13, 2021
Episodul 126 - Epistolele pastorale
Pe măsură ce cercetăm cărțile 1 & 2 Timotei și Tit, intrăm în Epistolele Pastorale. Relația Pavel-Timotei a fost un model pentru mulți lideri ai bisericii de-a lungul istoriei bisericii. În 2 Timotei 2:2, atenția noastră se concentrează asupra unui fel de educație care nu va fi niciodată înlocuită: predarea bărbaților de încredere care sunt, de asemenea, capabili să-i învețe pe alți oameni. Adică ucenici care fac ucenici care fac ucenici. Pavel a subliniat tipul de caracter cerut de la oamenii care vor conduce în biserică. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
16:00
December 08, 2021
Episodul 125 - Cronologia venirii Domnului
În Tesaloniceni, Pavel spune că Domnul Isus se întoarce și noi trebuie să fim ocupați în timp ce privim și așteptăm întoarcerea Sa. Trebuie să ne rugăm fără încetare și să mulțumim mereu. Deși nu putem ști când se va întoarce Isus, El ne-a spus că vor exista semne ale vremurilor la care să ne uităm. În 2 Tesaloniceni, Pavel explică despre Ziua Domnului care va veni după ce Satana va primi domnie liberă asupra pământului și înainte de domnia milenară a lui Isus Hristos. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
15:51
December 08, 2021
Episodul 124 - Nădejdea binecuvântată
În 1 Tesaloniceni, uşurat să descopere că această biserică tânără, abandonată prosperă în absenţa lui, Pavel celebrează credinţa, dragostea şi speranţa lor, deşi unii au reacţionat nepotrivit la speranţa binecuvântată a promisiunii lui Isus de a se întoarce pentru Biserica Sa. Totuși, creștinii sunt chemați să îndeplinească o mare misiune în timp ce așteaptă ca Isus să se întoarcă. Ei trebuie să fie ocupați cu sarcinile de a face ucenici pentru Isus și de a trăi vieți care predică Evanghelia fără cuvinte. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:35
December 06, 2021
Episodul 123 - Cristos mai întâi
Biserica din Colose a avut 3 probleme majore: un atac filozofic asupra divinității și persoanei lui Isus, un atac legalist al evreilor care impuneau legalismul asupra bisericii și o fixare a experiențelor mistice mai degrabă decât a lui Dumnezeu. Cartea Coloseni este marea lucrare a lui Pavel despre persoana lui Hristos: Cine este Hristos, ce a făcut Hristos și atotsuficiența Lui în a face acest lucru. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:58
December 06, 2021
Episodul 122 - Rețetă pentru pace
Ai pacea continuă a lui Dumnezeu? Dacă nu, în Filipeni 4 Pavel ne învață douăsprezece condiții ale inimii și minții pentru a găsi pacea lui Dumnezeu în orice împrejurare: nu te îngrijora, roagă-te pentru toate, stăpânește-ți gândurile, gândește-te la lucruri bune, practică facerea de bine, fii recunoscător, luptă pentru blândețe, fii răbdător, acceptă circumstanțele, privește în sus, bucură-te de El, prețuiește aprobarea lui Dumnezeu și odihnește-ți inima și mintea în Hristos. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:36
December 02, 2021
Episodul 121 - Tipare pentru trăirea în Cristos
Tema din Filipeni este „A trăi în Hristos prin părtășie”. O parte din asta este să fii smerit și să iubești. Numai atunci putem fi cu gânduri asemănătoare și unificați în părtășie. Pavel ne învață că putem și trebuie să cunoaștem și să împlinim voia bună și perfectă a lui Dumnezeu pentru viața noastră. Pavel a mai spus: „dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte...” https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:20
December 01, 2021
Episodul 120 - Părtășia Evangheliei
În această lecție începem să studiem mesajul elocvent de mulțumire a lui Pavel pentru biserica din Filipi, biserică pe care a dat-o ca exemplu pentru alții. Creștinii din Filipi aveau ca scop mântuirea celor pierduți. Ni se prezintă un grup de credincioși în mărturia lor. Adevărata biserică este formată din oameni care sunt urmași ai lui Hristos pentru că au auzit că Duhul Sfânt îi cheamă la părtășie cu Isus Hristos. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
12:26
November 30, 2021
Episodul 119 - Mantia relațiilor
Cartea Efeseni ne învață cum să aplicăm principiile creștinismului într-unul dintre cele mai dificile câmpuri de luptă – căminul. Pavel ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, în dragoste, mai ales în casă. În al cincilea capitol, el ne spune planul lui Dumnezeu pentru familii – că tatăl și soțul trebuie să iubească așa cum Hristos iubește biserica. În al șaselea capitol, Pavel ne învață cum să ne pregătim inimile și mințile pentru lupta spirituală pe care fiecare creștin trebuie să o ducă într-o lume decăzută. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:43
November 29, 2021
Episodul 118 - Zdrențe și mantii
Scopul Epistolei către Efeseni este de a arăta bisericii cine și ce trebuie să fie ei în această lume; pentru a arăta bisericii că am primit tot ce avem nevoie pentru a trăi victorioși și că este posibil să trăim în dimensiunea cerească. Suntem îndemnați să nu ne mai jucăm de-a biserica ci să fim Biserica.  https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:06
November 26, 2021
Episodul 117 - Binecuvântari spirituale
Scurta scrisoare a lui Pavel către Efeseni este profundă. Pavel ne spune că, în Hristos, avem acces la tot ce avem nevoie pentru a trăi o viață evlavioasă, sfântă. Problema este că uneori nu reușim să luăm în stăpânire ceea ce ne-a fost oferit, nereușind să trăim viața în lumina realităților cerești. Nu ne rugăm, nu studiem Scriptura și nu umblăm în ascultare zilnică. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:47
November 25, 2021
Episodul 116 - Evanghelia cu roade
Avem două forțe opuse în noi: natura noastră păcatoasă și natura noastră nouă în Hristos. Apostolul Pavel spune în Galateni că Duhul poate birui trupul. Totul depinde de ceea ce plantăm în grădina vieții noastre. Dacă plantăm sămânța lui Dumnezeu în viețile noastre, atunci rodul Duhului va fi iubire, bucurie, pace, răbdare, bunătate, bunătate, credincioșie, blândețe și stăpânire de sine. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:10
November 24, 2021
Episodul 115 - Evanghelia în revers
Poți fi suficient de bun ca să fii mântuit sau să rămâi mântuit? Pavel ne spune că o astfel de gândire iese din discuție. Când Pavel a auzit că Evanghelia este distorsionată într-o evanghelie bazată pe fapte, el a răspuns galatenilor explicând că suntem îndreptățiți prin credință și nu prin fapte. Pavel a continuat spunând că singurul mod de a trăi este să fii răstignit cu Hristos; Pavel nu vorbea despre moarte, ci despre trăirea prin credință în Hristos. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:43
November 23, 2021
Episodul 114 - Evanghelia absolută
În scrisoarea lui Pavel către Galateni, liderii evrei învață că, pentru a fi mântuiți și a rămâne mântuiți, trebuie să respecte legile și tradițiile iudaice. Pavel spune că, dacă vine cineva propovăduind o Evanghelie diferită de Evanghelia pe care a propovăduit-o, să fie respins și blestemat de Dumnezeu, pentru că Evanghelia pe care o predică este de la Dumnezeu și nu de la oameni. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
15:48
November 22, 2021
Episodul 113 - Harul dăruirii
În capitolele 8 și 9 din 2 Corinteni, Pavel scrie despre o ofrandă care era adunată pentru credincioșii persecutați din Ierusalim. Pavel descrie administrația credincioasă a filipenilor, oferindu-ne o capodopera despre subiectul administrației biblice. Dumnezeu acceptă darurile noastre, nu în funcție de cât de mari sunt – filipenii au dat cu generozitate chiar și în sărăcia lor – ci în funcție de atitudinea cu care le dăm. Motivațiile noastre ar trebui să fie iubirea și recunoștința, dând înapoi cu bucurie lui Dumnezeu, o parte din ceea ce El ne-a dat mai întâi. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
12:49
November 22, 2021
Episodul 112 - Transcendența slujitorului
Pe lângă alte experiențe din viață, Pavel a fost dus în rai și a primit revelații prea profunde pentru a fi rostite. Împreună cu aceste revelații minunate, lui Pavel i s-a dat și „un spin” în trup, un mesager al Satanei. Nimeni nu știe exact ce a fost acest ghimpe, dar este clar că Dumnezeu l-a folosit pentru a-l menține pe Pavel smerit și El a folosit slăbiciunea lui Pavel pentru a-și arăta puterea. Lui Dumnezeu îi place să demonstreze adecvarea Sa prin inadecvarea noastră. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:13
November 22, 2021
Episodul 111 - Comoara din vasele de lut
Ce responsabilitate! Ce provocare! Cei pierduți vă vor privi suferind și vor judeca valoarea a ceea ce este în voi prin harul și perseverența pe care le manifestați prin Hristos. Roagă-te ca Isus să te echipeze prin Cuvântul Său și prin Duhul Său Sfânt pentru a deveni persoana pe care El vrea să devii și pentru a face lucrarea pe care El vrea să o faci. Alăturați-vă nouă data viitoare și aduceți un prieten. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă țină fermi în grija Lui iubitoare. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:55
November 17, 2021
Episodul 110 - Slujba lucrătorului
Unii din biserica din Corint începuseră să atace apostolatul lui Pavel și în timp ce alții îi criticau abilitățile de a vorbi, alții credeau că și-a ieșit din minți. În 2 Corinteni, Pavel a apărat natura slujirii sale și acreditările sale ca apostol. El a explicat cum suferința de dragul Evangheliei poate fi folosită pentru a ne califica să fim slujitori ai mângâierii lui Dumnezeu. Pavel a spus că viața și slujirea lui au fost legate de reconciliere, de a aduce oamenii înapoi în părtășia cu Dumnezeu. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:05
November 16, 2021
Episodul 109 - Miezul carismei
Pavel a oferit multe soluții la problemele din biserică, dar a oferit o soluție care poate fi aplicată oricărei probleme spirituale cu care se confruntă creștinii – iubirea. Modul în care Dumnezeu ne iubește este modul în care ar trebui să-i iubim pe alții prin darul Duhului Sfânt. În capitolul 15, Pavel declară că învierea lui Isus Hristos este o parte vitală a Evangheliei și fundamentul întregii noastre credințe creștine. Marea noastră speranță este că suferința și munca noastră în numele lui Hristos nu sunt în zadar. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:29
November 15, 2021
Episodul 108 - Funcția ungerii
În capitolul 12 găsim principii opuse, dar complementare: diversitatea credincioșilor înzestrați și unitatea necesară a tuturor sfinților înzestrați dintr-o biserică locală. O biserică plină de Duhul Sfânt va avea oameni binecuvântați cu diferite daruri spirituale care, sub controlul Duhului Sfânt, sunt folosite pentru edificarea, nu împărțirea, trupului lui Hristos. Acest lucru este perfect ilustrat în unitatea și diversitatea corpului fizic, mulți membri legați de un scop susținându-se reciproc în empatie și iubire. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:55
November 12, 2021
Episodul 107 - Totul pentru toți
Pavel dă instrucțiuni despre probleme dificile din cadrul bisericii și cum să aplice principiile libertății creștine la acele probleme: mâncarea sacrificată idolilor, cum să țină Cina Domnului și cum ar trebui să-i privească cei care sunt mai puternici pe cei care sunt mai slabi în credință. Problema nu este ce este bine sau ce este rău, ci ce îl slăvește pe Dumnezeu, ce duce la mântuirea altora și ce îi zidește pe frații și surorile voastre în Hristos, scrie Pavel. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:57
November 11, 2021
Episodul 106 - Manualul căsătoriei
Capitolul 7 din cartea 1 Corinteni este cunoscut sub numele de capitolul căsătoriei din Biblie. Acesta abordează o serie de întrebări referitoare la căsătorie, celibat, divorț, recăsătorie și relații fizice în cadrul căsătoriei. Aici descoperim planul lui Dumnezeu pentru căsătorie, împreună cu multe dintre situațiile problematice care pot apărea în cadrul căsătoriei. Când doi credincioși sunt uniți în căsătorie, ei își încredințează viața unul altuia deoarece cred că Dumnezeu i-a unit și că trebuie să se bazeze pe harul Său pentru a rămâne împreună. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:35
November 10, 2021
Episodul 105 - Dragostea care confruntă
Pavel ne-a învățat că numai Dumnezeu cunoaște toată profunzimea motivelor din inima unei persoane și că nu trebuie să judecăm motivele bune sau rele. Totuși, acțiunile ar trebui judecate. Trebuie să ne confruntăm cu păcatul de dragul de a câștiga păcătoși, de a păstra sfinții și de a salva societatea de prețul anarhiei. Uneori este necesar să se judece cei care persistă în păcatul lor. Motivul nostru pentru a ne confrunta cu ei trebuie să fie întotdeauna iubirea, având ca scop restabilirea lor la părtășia cu Domnul și cu trupul lui Hristos. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:29
November 09, 2021
Episodul 104 - A fost Cristos împărțit?
Prima problemă pe care o abordează Pavel în 1 Corinteni este problema divizării; credincioșii erau împărțiți față de liderii pe care îi urmau. Mesajul lui Pavel a fost că ar trebui să-L urmăm pe Hristos și nu pe liderii umani. Pavel a învățat că numai Duhul lui Dumnezeu îl învață pe om lucrurile spirituale. Nu putem învăța adevărul spiritual doar prin ochii, urechile sau inima noastră omenească. Trebuie să învățăm adevărul spiritual prin Duhul Sfânt, care ne dă capacitatea de a cunoaște și înțelege gândurile lui Dumnezeu. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:38
November 09, 2021
Episodul 103 - Corectare și carismă în Corinteni
Prima scrisoare pastorală a lui Pavel adresată Corintenilor a fost scrisă unei biserici pe care el o cunoștea bine, cu scopul de a aborda o serie de probleme care au afectat comunitatea. O parte dintre aceste probleme au fost discutate în mod special cu Pavel implorând ajutor, altele, i-au surprins pe nepregătite pe corinteni. Toți au eșuat în a înțelege sau a trăi în sfințenie pentru Dumnezeu în Hristos. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:33
November 05, 2021
Episodul 102 - Neprihănirea reprodusă în Roma
În capitolele 12 până la 16 din Romani, Pavel subliniază aplicarea practică a adevărurilor pe care le-a împărtășit. El se adresează vieții pentru Dumnezeu, găsirii unității în biserică, angajarea iubitoare a altor credincioși, pacea cu guvernul și chemarea de a ajunge în lume cu Evanghelia. Pavel se adresează în mod specific ospitalității, slujirii, smereniei, iertarii, rugăciunii, onoarei, fiind un exemplu, zonele gri ale vieții și lăsând iubirea să dicteze modul în care răspundem la diferențele de opinie. Pavel încheie cu scopul său principal de a ajunge în lume cu Evanghelia lui Isus Hristos. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
16:46
November 04, 2021
Episodul 101 - Deci
În Romani capitolele 9 până la 11, Pavel se ocupă de adevăruri profunde pe care nu le vom înțelege niciodată în totalitate, și anume doctrina alegerii și suveranitatea lui Dumnezeu. În Romani 8:28 învățăm că putem avea încredere în judecata lui Dumnezeu în toate lucrurile, chiar și în lucrurile rele, pentru că El promite în cele din urmă că va face bine să iasă din ele. Predarea voinței noastre lui Dumnezeu îi permite Lui să dezvăluie voința Sa perfectă pentru viețile noastre. Pe măsură ce ascultăm de Dumnezeu în lucrurile pe care le știm, El este fericit să ne arate mai mult din voința Sa specifică pentru viața noastră. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:49
November 03, 2021
Episodul 100 - Patru regi și patru legi
În Romani capitolele 5 până la 8, Pavel explică ce înseamnă a birui păcatul și a trăi drept pentru Hristos într-o lume căzută, ceea ce este posibil numai prin harul Său. În capitolele 7 și 8, Pavel ne prezintă patru legi spirituale: Legea lui Dumnezeu, Legea păcatului și a morții, Legea Duhului vieții în Hristos, care ne permite să biruim păcatul și moartea și Legea Rațiunii. Punându-ne mintea pe Legea Duhului, ne va elibera să trăim drept oameni îndreptățiți, prin harul lui Dumnezeu. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:14
November 02, 2021
Episodul 099 - Dumnezeu și omul
Cartea Romanilor este capodopera teologică a lui Pavel. Prin prezentarea lui însuși în speranța de a face din Roma o nouă bază de slujire, Pavel prezintă doctrina crucială a îndreptățirii (că Dumnezeu îi declară pe cei nedrepți ca fiind complet neprihăniți datorită lucrării lui Isus Hristos). Pe acest stâlp el își construiește argumentul pentru puterea Evangheliei de a transforma păcătoșii nedrepți în sfinți îndreptățiți. Vestea bună este pusă în raport cu veștile rele, astfel încât noi, cărora ni s-a iertat mult, putem iubi mult. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:56
November 02, 2021
Episodul 098 - Tipare ale lucrări lui Pavel
Apostolul Pavel este un exemplu bun de persoană care folosește orice ocazie de a-și împărtăși povestea de credință, căutând să influențeze pe toți cei pe care îi întâlnește pentru Hristos. El predică gloatelor mânioase, sfaturilor evreilor, guvernanților și regilor. La fiecare pas, chiar și atunci când a naufragiat pe Malta, Pavel spune tuturor Evanghelia și despre modul în care Dumnezeu i-a schimbat viața. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:52
October 29, 2021
Episodul 097 - Predicile lui Pavel
Experiențele misionare ale lui Pavel au fost variate și uimitoare. Pavel era flexibil și adaptat la vocea Duhului, devenind toate lucrurile pentru toți oamenii, așa cum îl îndemna Duhul. Când va veni timpul, Pavel urmează călăuzirea Duhului Sfânt la Ierusalim, deși știa că vor urma lanțuri, bătăi și suferințe îndelungate. Într-adevăr, Pavel a făcut toate lucrurile de dragul Evangheliei și, la fel ca Isus, Pavel a făcut ca iubirea pentru cei pierduți să fie prioritatea sa principală. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
16:35
October 28, 2021
Episodul 096 - Modelul Duhului Sfânt de a planta Biserica
În cartea Faptele Apostolilor, Saul din Tars, persecutorul Bisericii, are o întâlnire dramatică cu Hristosul Înviat. Astfel, el devine apostolul Pavel și începe să-L proclame pe Isus ca Hristos. Pavel devine un misionar, un scriitor și unul dintre cei mai influenți creștini care au trăit vreodată! Slujirea lui este marcată de necazuri oriunde merge, de bătăi, închisori, naufragii și miracole, fiind sensibil la Duhul Sfânt clipă de clipă, văzând numirea divină în cele mai întunecate circumstanțe. El a condus mii de oameni la Isus și înființează biserici în întreaga lume cunoscută. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
13:04
October 27, 2021
Episodul 095 - Ziua Cincizecimii pentru Pavel
Convertirea lui Saul este o manifestare uluitoare a puterii Duhului Sfânt de a schimba inima unui om. Dumnezeu l-a luat pe Saul, un oponent neclintit al Evangheliei, și l-a transformat în Apostolul Pavel, marele misionar al Evangheliei și scriitor al mai multor cărți din Noul Testament. Ca rezultat al noii sale credințe și al angajamentului său de a ajunge în lume cu Evanghelia, Pavel și-a pierdut tot succesul său lumesc și reputația sa de fariseu, „considerând toate lucrurile drept o pierdere, având în vedere valoarea nemaipomenită a cunoașterii lui Hristos Isus... .” https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:32
October 26, 2021
Episodul 094 - Cum să faci un apostol
Marea Trimitere are patru părți principale: a merge, a face ucenici, a boteza și a învăța. Îi putem vedea pe toți lucrând în cartea Faptele Apostolilor, așa cum Dumnezeu a arătat clar că Evanghelia este pentru toată lumea. Filip predică în Samaria și apoi etiopianului, iar Petru împărtășește Evanghelia neamurilor. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
15:02
October 25, 2021
Episodul 093 - Tipare ale Cincizecimii
În capitolele șase și șapte din Cartea Faptele Apostolilor citim despre arestarea lui Ștefan, predicarea și martirajul său. Acest sacrificiu nobil duce la convertirea celui mai mare dușman al Bisericii, Saul din Tars, pe măsură ce El devine unul dintre cei mai mari slujitori ai lui Hristos, apostolul Pavel. De asemenea, binecuvântează Biserica prin persecuție, stimulând Biserica să adauge „mersul” la repertoriul lor de a face discipoli. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
14:34
October 22, 2021
Episodul 092 - Tiparele vizibile ale bisericii invizibile
În Faptele Apostolilor vedem desfășurarea a șapte modele ale Bisericii: Dăruirea – credincioșii împărtășesc cu generozitate; Neascultarea civilă - Dumnezeu era autoritatea supremă; Disciplina Bisericii - cei care L-au mințit pe Duhul Sfânt au fost înlăturați dramatic, pentru a păstra Biserica curată și sfântă; Daruri - darurile spirituale au fost date pentru a sluji biserica; Martirajul - Ștefan a fost primul care a murit pentru credința sa; Simonie — cei care încearcau să cumpere sau să influențeze conducerea cu bani; Vindecare — miracolele care au udat sămânța Evangheliei. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
16:12
October 21, 2021
Episodul 091 - Amprentele vizibile ale bisericii invizibile
Biserica din primul secol și biserica noastră locală de astăzi ar trebui să aibă aceste zece caracteristici vizibile: Evanghelizare - împărtășirea Evangheliei ca stil de viață; Predare - creșterea spirituală ca rezultat al studierii Scripturilor; Părtășie - timpul petrecut unul cu celălalt; Închinare - sărbătorirea închinării Domnului; Rugăciune - timpul petrecut cu Dumnezeu; Unitate - având toate lucrurile în comun; Diversitate - toate sunt unice, dar aceste diferențe le fac mai puternice; Pluralitate - ține mai mult de un pastor pentru a împărtăși munca; Empatie - grija adevărată unul față de celălalt și Egalitate - toți suntem egali în ochii lui Dumnezeu. https://xn--fundaiibiblice-kbf.com/
15:39
October 20, 2021
Episodul 090 - Faptele Cristosului Înviat
Faptele Apostolilor consemnează întemeierea, începutul și lucrarea Bisericii în timp ce ascultă de Marea Trimitere. Mângâietorul făgăduit - Duhul Sfânt - a sosit credincioșilor locuitori, cu semne care nu au fost niciodată duplicate. Luca arată scopul Bisericii, promisiunea și puterea date Bisericii și performanța care a rezultat din predicarea lui Petru. Faptele Apostolilor nu au un final definitiv, așa că, într-un fel, fiecare credincios face parte din capitolul următor!
13:49
October 19, 2021
Episodul 089 - Ultima sesiune de formare a ucenicilor
În noaptea dinaintea răstignirii Sale, Isus a rostit „Discursul din camera de sus”. Isus, Domnul și învățătorul lor, a spălat picioarele ucenicilor Săi ca o manifestare a marii Sale iubiri pentru ei. El le-a poruncit să se iubească în același mod. El s-a comparat cu o viță de vie și pe ucenicii Săi cu ramuri - El produce rodul Său în lume prin intermediul lor, iar aceștia dau rod numai atunci când rămân în El. Isus s-a rugat pentru ca biserica Sa să trăiască în unitate cu El și între ei; să cunoască și să demonstreze dragostea Lui.
13:47
October 18, 2021
Episodul 088 - Marele Eu sunt
După ce a văzut un orb, Isus a anunțat: „Eu sunt Lumina lumii”. După ce i-a hrănit în mod miraculos pe cei 5.000 de oameni, Isus a spus: „Eu sunt Pâinea Vieții”. Când i-a acuzat pe liderii religioși de păcat negru, El a declarat: „Eu sunt păstorul cel bun” și, în calitate de Păstor bun, își protejează oile. Înainte de a-l învia pe Lazăr din morți, Isus a declarat: „Eu sunt învierea și viața”. Acesta este salvatorul nostru, marele Eu Sunt.
15:07
October 15, 2021
Episodul 087 - Nu vreți să veniți
După ce l-a vindecat pe șchiopul de la bazinul din Bethesda, Isus le spune liderilor religioși că au suficiente dovezi pentru a-L recunoaște ca Mesia promis. El susține că Ioan Botezătorul, vocea lui Dumnezeu din cer și Scriptura, toate au susținut afirmațiile Sale. Isus hrănește peste 5.000 de oameni și pretinde că este Pâinea Vieții, sursa apei vii și lumina lumii. Isus ne învață că cei care vin la El cu dorința de a face ceea ce spune El vor ști că învățătura Sa vine de la Dumnezeu.
13:58
October 14, 2021
Episodul 086 - Femeia de la fântână
Isus a întâlnit o femeie samariteancă la o fântână și îi oferă apa vie care îi va potoli setea pentru totdeauna. Ea acceptă oferta Sa și devine un izvor de apă vie care curge în comunitatea ei. Isus întâlnește un om bolnav care așteaptă lângă o piscină despre care se zvonește că are puteri de vindecare. El îl vindecă, iar când vine persecuția din cauza lui Isus, omul stă împotriva liderilor religioși.
13:35
October 13, 2021
Episodul 085 - Născut din nou. Ce, de ce și cum?
Primul miracol înregistrat de Isus a fost transformarea apei în vin, simbolizând ceea ce se întâmplă atunci când credem în El; El ia ceea ce este obișnuit și ne transformă în mod miraculos - trăim o nouă naștere. Când Isus a făcut minuni, mulți au crezut, dar nu L-au urmat. În Ioan 3, Nicodim a venit la Isus noaptea să-I pună întrebări. Isus i-a spus acestui profesor că singurul mod de a vedea împărăția lui Dumnezeu este prin nașterea din nou. Isus a spus foarte clar că El era singurul Fiu al lui Dumnezeu și singura soluție.
15:01
October 12, 2021
Episodul 084 - Mesajul semnelor în Evanghelia după Ioan
Evanghelia după Ioan este unică în multe feluri. Scopurile sale, stilul literar și conținutul său sunt diferite de cele ale celorlalte evanghelii. Evanghelia lui Ioan s-a adresat în mod special celor care nu cred, pentru a-i aduce la credință. Ioan răspunde la întrebări de bază din fiecare capitol, precum: „Cine este Isus?” „Ce este credința?” și „Ce este viața?” El înregistrează multe semne și minuni care încurajează și întăresc credința și dovedesc că Isus este Fiul lui Dumnezeu.
15:06
October 11, 2021
Episodul 083 - Pocăința
Isus a spus o pildă despre pocăință și despre refuzul de a se pocăi. Pilda descrie doi bărbați, un fariseu și un vameș - un vameș - care se roagă la templu. Fariseul a fost concentrat doar asupra sa, în timp ce vameșul s-a smerit și a implorat mila lui Dumnezeu. Isus a întâlnit un vameș pocăit pe nume Zacheu, care a demonstrat cum arată pocăința. Și-a schimbat modul de a trăi și a promis că va plăti înapoi pe toți pe care îi înșelase. Numai păcătosul care se căiește este iertat.
14:19
October 08, 2021
Episodul 082 - Gândirea creștină
Multe dintre pildele lui Isus ne învață cum să abordăm și să răspundem la învățăturile Sale. Isus a folosit metafore din viața obișnuită, de zi cu zi, pe care ascultătorii Săi le-ar fi înțeles. Cu toate acestea, majoritatea liderilor religioși au respins învățătura Sa și s-au opus lucrării Sale. Cu metafore și ilustrații, cum ar fi vinul nou în burdufuri vechi sau a petecului nou pus la haina veche, Isus ne arată cum să auzim și să ascultăm Cuvântul Său. Învățătura lui Isus este menită să ne transforme mintea, valorile și viața.
13:27
October 07, 2021
Episodul 081 - Gânduri despre Crăciun
Când Dumnezeu s-a intersectat cu istoria omenirii și a devenit bărbat, El a invitat anumite persoane să participe la miracol: pe Zaharia și soția sa Elisabeta, pe Maria, pe păstorii care s-au dus să-L vadă pe Regele nou-născut și pe Simeon și Ana care l-au recunoscut pe Mântuitorul și au fost martori publici ai venirii Sale. Miracolul Crăciunului este că Dumnezeu devine om, astfel încât El să poată aduce mântuirea omenirii. Vechiul și Noul Testament spun despre miracolul celei de-a doua veniri a lui Isus Hristos: speranța binecuvântată a Bisericii și singura speranță a lumii.
13:29
October 07, 2021
Episodul 080 - Investiții eterne
Isus a spus două pilde, „Ispravnicul nedrept” și „Omul bogat și Lazăr”, care sunt adesea înțelese greșit. Există cel puțin două aplicații ale acestor parabole. În primul rând, în timp ce ne aflăm în această viață, suntem doar administratori sau administratori ai tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu și ar trebui să folosim întotdeauna aceste lucruri cu înțelepciune. În al doilea rând, ar trebui să vedem oamenii acestei lumi ca oile pierdute și să-i permitem lui Hristos să ajungă la acești oameni prin noi.
13:43
October 07, 2021
Episodul 079 - Pescar de oameni
Isus și-a proclamat misiunea în Luca capitolul patru, a dovedit-o în capitolul cinci și și-a practicat misiunea pe tot parcursul cărții. Isus și-a învățat și instruit continuu discipolii, provocându-i pe alții să devină parteneri cu El în misiunea Sa. Primul exemplu a fost recrutarea lui Simon Peter pentru a-l urma și a deveni un „pescar de oameni”. Isus și-a demonstrat misiunea în trei pilde: un păstor își caută oile pierdute, o femeie caută o monedă pierdută și un tată caută un fiu pierdut. Trebuie să împărtășim inima Tatălui pentru toți copiii Săi.
13:40
October 04, 2021
Episodul 078 - Proclamatia lui Mesia
Luca este Evanghelia preferată a multora, deoarece subliniază umanitatea lui Isus ca Dumnezeu-Om. Arată compasiunea lui Mesia și modul în care El s-a identificat cu noi. Multe dintre cele mai cunoscute pilde ale lui Isus, precum cea a Fiului risipitor și a bunului samaritean, se găsesc doar în Luca. Luca ne spune mai multe despre nașterea lui Isus decât orice alt scriitor al Evangheliei. Și tot el ne dă proclamația lui Cristos - declarația clară a misiunii Sale - cheia slujirii lui Mesia.
13:35
October 01, 2021
Episodul 077 - Confruntare, criză și trimitere
Isus a făcut multe profeții despre viitor și despre întoarcerea Sa. El a spus că nimeni nu știe ziua sau ora celei de-a doua Sale veniri, totuși trebuie să veghem la semnele vremurilor și să ne asigurăm că atunci când va veni, El ne va găsi slujindu-L cu fidelitate. Când Isus a fost arestat și răstignit, toți ucenicii Săi au fugit, dar s-au întors împreună după învierea Sa. Apoi i-a însărcinat să meargă în toată lumea și să facă ucenici.
14:23
September 30, 2021
Episodul 076 - Chemarea la dedicare
Unele dintre cele mai grele cuvinte rostite vreodată de Isus se găsesc în Matei 21 unde Isus îi informează pe liderii religioși că, pentru că nu aduceau roadele împărăției, împărăția va fi luată de la ei și dată unui popor care ar fi roditor. Acest lucru este ilustrat în smochinul care se laudă prin frunzele sale că are rod, dar în realitate nu produce nimic. Acest lucru l-a determinat pe Isus să-i blesteme rădăcinilor. Isus i-a învățat pe ucenicii Săi să aibă o inimă de slujitor și să se angajeze să-L urmeze cu orice preț. El cere rodul ascultării. Această atitudine de slujitor și acest angajament radical se aplică și acum adepților Săi.
14:10
September 29, 2021
Episodul 075 - Credință, iertare și familie
În Evanghelia după Matei învățăm cum Isus i-a învățat pe oameni prin pilde, învățătură și exemplu. El a vorbit despre importanța credinței zicând: „Toate lucrurile sunt posibile pentru cei care cred”. De asemenea, Isus le-a vorbit frecvent oamenilor despre iertare. Din moment ce am fost iertați, trebuie să iertăm constant. Căsătoria și divorțul au fost alte două subiecte importante despre care Mântuitorul a vorbit. El a subliniat importanța căsătoriei despre care a zis că este un legământ sacru care nu trebuie dizolvat. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru a ne îndeplini responsabilitățile familiale și cele pentru creșterea copiilor. Trebuie să fim mereu gata să sacrificăm totul pentru Isus.
14:35
September 27, 2021
Episodul 074 - Neprihănirea din interior spre exterior
Isus a întrebat: „Cine spui că sunt?” Petru a răspuns: „Tu ești Hristosul!” ceea ce înseamnă Mesia promis. Isus a fost clar că Tatăl i-a dezvăluit acest lucru lui Petru. Isus își construiește Biserica pe miracolul că oamenii obișnuiți, ca Petru, pot mărturisi ceva la fel de minunat ca acesta. De fapt, Biserica este plină de oameni obișnuiți care fac lucruri extraordinare, deoarece îl mărturisesc pe Isus ca Mesia și sunt împuterniciți de Duhul Sfânt.
14:06
September 27, 2021
Episodul 073 - Semințe tipuri de pământ și fii
Isus a predat deseori în pilde - povești simple cu adevăruri spirituale profunde. Matei 13 conține câteva dintre bine-cunoscutele parabole ale lui Isus, dintre care una a fost despre un fermier care a împrăștiat semințe pe diferite tipuri de sol. Sămânța a reprezentat Cuvântul lui Dumnezeu, iar solurile pe cei care aud Cuvântul. Ar trebui să căutăm întotdeauna adevărul central al fiecărei parabole.
15:07
September 24, 2021
Episodul 072 - Comisia celor dedicați
Cei doisprezece ucenici ai lui Isus L-au urmat îndeaproape timp de trei ani. El i-a instruit pentru a deveni apostoli care duc în lume cu Vestea Bună, mesajul mântuirii. Ei au fost trimiși să predice Evanghelia: moartea sacrificială a lui Isus pentru iertarea păcatelor, învierea și înălțarea Sa și validarea Împărăției lui Dumnezeu prin semne și minuni. Și noi trebuie să fim credincioși pentru a duce mesajul Evangheliei în lume.
13:27
September 23, 2021
Episodul 071 - Alegerile celor devotați
În Matei 7, Isus îi învață pe ucenicii Săi să nu-i judece pe alții în mod necorespunzător; El ne cheamă să cerem, să căutăm și să batem la ușile bunătății lui Dumnezeu; și poruncește să tratăm alte persoane în funcție de modul în care noi înșine am vrea să fim tratați. Isus încheie Predica de pe munte comparând două feluri de discipoli: înțelepți și proști. Înțelepții se supun învățăturii Sale și sunt ca niște clădiri pe piatră solidă. Nebunii nu se supun învățăturii Sale și sunt ca niște clădiri pe nisip.
14:10
September 23, 2021
Episodul 070 - Discipline divine și valori verticale
Nu putem trăi viața creștină dacă nu știm să ne rugăm. De aceea, Isus ne-a dat învățătura Sa despre disciplina spirituală a rugăciunii. „Rugăciunea Domnului” ar trebui probabil descrisă mai exact ca „Rugăciunea discipolilor”. Isus promite că Dumnezeu, care este în secret, va onora și răspunde la rugăciunile noastre sincere, private. Isus a indicat că există șapte petiții: trei care îl țin pe Dumnezeu primul în fiecare domeniu al vieții și patru pentru nevoile noastre personale. Disciplinele dăruirii, rugăciunii și postului demonstrează dragostea noastră pentru Dumnezeu și depun mărturie pentru Dumnezeu la fel de sigur ca și cuvintele noastre.
14:42
September 21, 2021
Episodul 069 - Caută, observă și privește
În pasajul care urmează fericirilor, Isus i-a provocat pe discipolii Săi să privească în jur și să aplice fericirile în cele mai importante relații ale lor - inclusiv relațiile cu dușmanii lor. În capitolul 6 El le spune ucenicilor Săi să privească în sus și să ia în considerare disciplinele și valorile spirituale ale unui discipol autentic. Isus i-a provocat pe discipolii Săi să trăiască pentru aprobarea lui Dumnezeu, punându-se la dispoziția Sa. 
15:02
September 20, 2021
Episodul 068 - Caracter asemănător cu al lui Hristos
Fericirile sunt mentalitatea unei persoane care vine la Dumnezeu și a celui trimis în lume de Dumnezeu. Isus urmează acest lucru cu patru metafore profunde: sarea pământului, lumina lumii, un oraș pe un deal și o lumânare pe un sfeșnic. Nici un adept al lui Isus nu poate avea toate aceste atitudini și să facă genul de lucrări pe care El le poruncește, cu excepția cazului în care Duhul lui Dumnezeu lucrează în și prin ele.
14:15
September 17, 2021
Episodul 067 - Neprihănirea relațională
Isus a făcut două afirmații importante: El a ajuns să împlinească Legea lui Dumnezeu, nu să o distrugă, iar dreptatea celor care Îl urmează ar trebui să fie mai mare chiar decât dreptatea învățătorilor religioși din timpul Său. Isus spune că, pentru a face parte din soluția Sa, ucenicii Săi trebuie să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu și să aplice învățăturile Sale în relațiile lor, cu frații și adversarii și în căsătorie. Isus ne învață că ne putem controla pasiunile înainte ca acestea să ne influențeze să nu-L ascultăm pe Dumnezeu.
14:40
September 16, 2021
Episodul 066 - Atitudini fericite
Unul dintre cele mai mari discursuri ale lui Isus a fost Predica Sa de pe munte, care este un rezumat concis al învățăturii etice a întregii Biblii. Isus a învățat atitudinile frumoase și caracterul unui discipol adevărat. Fericirile ne arată atitudinile potrivite pentru a veni la Dumnezeu și pentru a merge de la Dumnezeu în lume pentru a fi parte a soluției Sale. Întrebarea esențială este: „Faceți parte din problemă sau faceți parte din soluția lui Isus?”
15:16
September 15, 2021
Episodul 065 - Momentele de răscruce ale lui Isus Hristos
Ioan Botezătorul îl prezintă pe Hristos: „Iată, Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” Evangheliile relatează evenimente importante din viața lui Isus Hristos: Botezul Său - debutul, marcând începutul lucrării Sale publice - și ispitirea Sa, o confruntare cu Satan. Isus a rezistat ispitei prin cunoașterea și menționarea scripturilor, precum și prin păstrarea lui Dumnezeu pe primul loc în viața Sa. El a dovedit că a fost Fiul lui Dumnezeu care învinge păcatul.
15:03
September 14, 2021
Episodul 064 - Vie Împărăția Ta
Unul dintre accentele principale ale Evangheliei după Matei este "Împărăția cerurilor". Isus a venit în această lume ca Rege al unei împărății spirituale, veșnice, deschisă oricui crede în El și Îl face Domn al vieții sale. Când ne rugăm, ne rugăm pentru ca Împărăția Sa să vină. Întreaga noastră viață trebuie să fie centrată pe acest obiectiv: să vedem domnia spirituală a lui Dumnezeu instaurată în viețile noastre și în lumea noastră prin puterea Duhului Sfânt.
14:49
September 13, 2021
Episodul 063 - Strategia Mantuitorului
Evangheliile ne arata ca Isus are o strategie pentru a-Si indeplini misiunea. Strategia Sa pentru a ajunge la lume cu mesajul Sau de mantuire implica antrenarea si invatarea ucenicilor sai, pentru a veni in intampinarea nevoilor lumii. Isus adesea ii plaseaza in mod strategic pe cei ce Il urmeaza, intre El si cei ce au nevoie sa primeasca lucrurile supra-naturale ale lui Dumnezeu. Planul Hristosului celui inviat si viu inca este sa isi foloseasca ucenicii ca sa duca adevarul Vestii Sale Bune celor ce au nevoie de salvare.
13:58
September 13, 2021
Episodul 062 - Lucrările lui Mesia
În Evanghelii găsim că Isus a fost un Om cu o lucrare, o lucrare întreită. Isus a exprimat lucrarea Sa întreită în Ioan 14:4: ”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”. Evangheliile ne spun despre învățătura Sa, despre faptele Sale mărețe, minunile și vindecările Lui, despre moartea și învierea lui Isus, precum și despre mântuire.  
15:48
September 09, 2021
Episodul 061 - Marea dorință
Accentul cel mai important și obiectivul celor patru Evanghelii este acela de a arăta mesajul lui Dumnezeu și de a prezenta solutia pentru problemele noastre. Noi ne-am despartit de Dumnezeu și acea separare trebuie sa fie impăcată. Isus, marea revelare a adevărului care a fost dată lumii, a avut o „mareață dorință”, aceea de a împlini lucrarea pe care Tatăl I-a dat-o sa o facă. Evangheliile proclamă: Isus a venit ca să ne aducă iertare de păcate și să ne împace cu Dumnezeu!
15:20
September 08, 2021
Episodul 060 - Esența Evangheliilor
Primele patru cărți ale Noului Testament sunt numite „evanghelii”, în traducere, „vești bune” de pe frontul de luptă... în acest caz, un front de luptă spiritual. Evangheliile sunt esențiale în dezvăluirea planului etern al lui Dumnezeu - să salveze omenirea de păcatul lor. Prin Evanghelii, obținem o perspectivă profundă asupra vieții lui Isus, care a influențat istoria lumii noastre mai mult decât oricine altcineva care a trăit vreodată.
16:39
September 08, 2021
Episodul 059 - Prioritațile de rugăciune ale unui mare profet
Daniel a avut viziuni extrem de simbolice și uneori greu de înțeles. A avut un vis despre patru regate care aveau să domnească, asemănător cu visul pe care l-a interpretat pentru regele Nebucadnețar, și o viziune de 70 de săptămâni care a indicat că era timpul ca poporul lui Iuda să se întoarcă la Ierusalim. În profeția sa despre cele 70 de săptămâni, el dă o prezicere precisă a venirii lui Mesia și a începutului Împărăției Sale, care va fi fără sfârșit.
13:59
September 08, 2021
Episodul 058 - Babilonul crede
Pe vremea lui Daniel, Babilonul era capitala celui mai puternic imperiu care a existat vreodată. Regele său, Nebucadnețar, era un conducător puternic și mândru. Unul dintre cele mai remarcabile miracole este convertirea lui Nabucodonosor. În loc să se transforme evreii în babilonieni, babilonienii au devenit credincioși Dumnezeului lui Daniel - singurul Dumnezeu adevărat. Nabucodonosor a recunoscut că Dumnezeu este conducătorul de drept al tuturor regatelor acestei lumi.
13:54
September 08, 2021
Episodul 057 - Credincioși versus babilonieni
Daniel și cei trei prieteni ai săi au fost luați și educați în universitățile babiloniene. Dumnezeu a folosit decretul regelui pentru a plasa strategic acest profet în Babilon pentru a sluji celorlalți captivi. Cartea lui Daniel este împărțită în două secțiuni: narațiune istorică și revelație profetică. Ezechiel, Ioan și Daniel au profețit cu privire la vremurile sfârșite și toți au fost profeți exilați. Viața lui Daniel este un exemplu superb de a trăi o viață puternică, pură și evlavioasă în mijlocul unui mediu ostil.
14:09
September 08, 2021
Episodul 056 - Oase uscate
Ezechiel a avut viziunea unei văi umplute cu oase uscate. El a profețit oaselor și acestea s-au unit, apoi au fost adăugate tendoane și carne. Atunci Domnul a spus: „Profețește suflării” - Duhul lui Dumnezeu - pentru ca trupurile să prindă viață. Orice încercăm să facem, în afară Duhului, e la fel de imposibil ca a da viață nouă oaselor moarte. Biserica trebuie să fie energizată de Duhul Sfânt pentru a duce Evanghelia Vieții în lumea moartă spiritual.
13:35
September 01, 2021
Episodul 055 - Ezechiel, profetul
Ezechiel a fost chemat să slujească poporului lui Dumnezeu într-un moment și un loc foarte dificil. El a adus mesajul lui Dumnezeu poporului Său care se afla în robie în Babilon. Ezechiel începe cu o mare viziune a lui Dumnezeu; el a văzut de fapt slava Domnului. Acesta subliniază lucrarea Duhului Sfânt - prezența lui Dumnezeu oriunde s-ar afla poporul Său. Profețiile sale sunt numite apocaliptice, ceea ce înseamnă că ne duc „în spatele vălului”, astfel încât să putem vedea nevăzutul.
15:07
September 01, 2021
Episodul 054 - Marea dragoste a lui Dumnezeu
Ieremia, cunoscut sub numele de „profetul lacrimilor”, plânge pentru că pământul a fost cucerit și oamenii pe care îi iubește trăiesc ca sclavi într-o țară îndepărtată. Unde era acum Dumnezeu pentru poporul Său care trăia în Babilon? Ierusalimul era literalmente cetatea lui Dumnezeu pentru ei și erau complet separați de orașul lor sfânt și de Dumnezeul lor Cel Sfânt. Dacă ai privit vreodată la viața ta și te-ai întrebat dacă Dumnezeu te iubește cu adevărat, te vei lega complet de studiul Pastorului Woodward despre Plângeri.
14:56
September 01, 2021
Episodul 053 - Predicile lui Ieremia
În timp ce evreii erau luați captivi în Babilon, mesajele lui Ieremia aduceau speranță. Deși pierduseră totul, Ieremia le-a spus că Dumnezeu va fi în continuare cu ei. În Babilon, ei ar depinde doar de El și ar ajunge să-L cunoască mai bine. Mesajele lui Ieremia ne învață să avem încredere în Dumnezeu, să avem speranță în mijlocul tragediei și să știm că Dumnezeu ne poate schimba atunci când îl căutăm pe El.
13:25
September 01, 2021
Episodul 052 - Ieremia profetul
Pe măsură ce Ierusalimul a căzut în mâinile babilonienilor, au existat două feluri de oameni: cei care l-au crezut pe Ieremia, care aspus că robia este pedepsirea de la Dumnezeu, și cei care au refuzat mesajul lui Ieremia și s-au răzvrătit. Celor care au crezut și s-au pocăit, Dumnezeu le-a promis ajutorul Său. El le va da inimi noi și va aduce înapoi generația următoare. Pentru cei care s-au răzvrătit, Dumnezeu a avertizat că vor fi complet distruși. Profețiile lui Ieremia despre o viitoare restaurare și despre Mesia continuă să ne dea speranță și astăzi.
13:42
September 01, 2021
Episodul 051 - Lacrimile profetului
Ieremia a predicat într-un timp în care Ierusalimul era disperat și când toate păreau să meargă prost. El a asistat la toate cele trei invazii ale Babilonului și la căderea Ierusalimului. Ieremia este numit „profetul lacrimilor”, deoarece profețiile sale sunt pline de lacrimi și plângeri. El a prezis revenirea Israelului din captivitate după 70 de ani. La fel ca Isaia, Ieremia a scris câteva profeții despre Mesia care va urma să vină. Acest mesaj al speranței este nu numai pentru Iuda, ci și pentru întreaga lume.
13:52
September 01, 2021
Episodul 050 - Substitutul nostru în suferință
Isaia a prezis cum Mesia, răscumpărătorul promis, va suferi în locul nostru. A vorbit despre slujirea Sa, despre cum va da vedere orbilor, libertate celor în robie și vindecare celor bolnavi, dar și despre moartea Sa. De dragul tuturor oamenilor, care ca niște oi pierdute, ”fiecare își vedea de drumul lui, Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor”.  Isus Cristos, Cel care a purtat pedeapsa pentru păcatele noastre. Isaia descrie răstignirea lui Isus cu sute de ani înainte ca aceasta să se întâmple. El a scris că Robul Domnului va fi disprețuit, respins, chinuit și străpuns pentru păcatele noastre, dar prin rănile Sale, vom fi vindecați.
13:41
September 01, 2021
Episodul 049 - Hristos în cartea Isaia
Isaia a profețit că Dumnezeu avea nevoie de o „autostradă” pe care să călătorească în această lume. Acea autostradă ar fi Mesia, Dumnezeu în trup uman. Isaia a spus că Hristos va fi expresia perfectă a Duhului lui Dumnezeu. Când Isus a descris slujirea Sa, El a citat profeția lui Isaia. El a venit să aducă vești bune celor nenorociți și vindecare celor cu inima zdrobită; să vestească robilor slobozenia și prinșilor de război, izbăvirea și să declare că anul de îndurare al Domnului a sosit.
14:34
August 23, 2021
Episodul 048 - Venirea și plecarea lui Isaia
De ce m-am născut în acest timp și în acest loc? Unde mă încadrez în planul lui Dumnezeu? Răspunsurile la aceste întrebări și multe altele de acest fel se găsesc în cartea lui Isaia, cea mai lungă carte profetică din Biblie. Isaia este citat cel mai mult în Noul Testament și oferă mai multe profeții despre Mesia decât orice alt profet. El ne face conștienți de nevoia noastră de Mântuitor și ni-l introduce în scrierile sale. 
13:54
August 23, 2021
Episodul 047 - Profile de profeți
Profeții erau bărbați din diferite medii, care au fost chemați să vorbească pentru Dumnezeu. Majoritatea profeților au avertizat asupra judecății viitoare. În toate avertismentele lor, date în cele mai întunecate zile ale poporului lui Dumnezeu, există și un mesaj al harului și al speranței prin venirea lui Mesia. Dumnezeu îi cheamă pe toți creștinii să prezinte harul și adevărul Său acestei lumi aflată pe moarte, așa cum a cerut-o și profeților Săi în urmă cu peste două mii de ani.
14:15
August 19, 2021
Episodul 046 - Omul exterior și omul lăuntric
Cuvântul lui Dumnezeu include cinci cărți poetice, cunoscute și sub denumirea de „cărțile înțelepciunii” sau „scrierile”. Acestea sunt: Iov, Psalmii, Proverbe, Eclesiastul și Cântarea Cântărilor. În aceste cărți, Dumnezeu vorbește inimii poporului Său atunci când suferă (Iov), când se închină (Psalmii), când se confruntă cu deciziile vieții (Proverbe), când se îndoiește (Eclesiastul) și când își exprimă cele mai intime momente din căsnicie (Cântarea Cântărilor). Dorința lui Dumnezeu exprimată în aceste cărți este ca noi să fim schimbați din interior spre exterior. 
14:29
August 18, 2021
Episodul 045 - Providența lui Dumnezeu prin Estera
În această carte, îl vedeți pe Dumnezeu prin viața Esterei, povestea unei femei evreice care s-a căsătorit cu unul dintre Neamuri și a salvat poporul evreu de genocid, păstrând astfel linia geanologică a lui Mesia. Una dintre cele mai importante teme ale cărții Estera este grija suverană a lui Dumnezeu față de poporul Său, chiar și atunci când circumstanțele sunt dureroase sau dificile, și modul în care El face ca toate lucrurile să funcționeze spre binele celor care sunt chemați după scopuri.
13:29
August 17, 2021
Episodul 044 - Profilul unui lider
Cartea Neemia ne arată șapte principii practice ale conducerii pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Neemia a demonstrat o mare forță, angajament, înțelegere, concentrare, curaj, perseverență și dedicare completă pentru a face lucrarea lui Dumnezeu în așa cum El dorește. Aceste principii din viața lui Neemia ne arată cum să fim disponibili lucrării lui Dumnezeu, pentru că este Planul lui Dumnezeu să folosim Puterea Lui în Poporul Său pentru a îndeplini Scopurile Sale în conformitate cu Planul lui Dumnezeu.
14:28
August 17, 2021
Episodul 043 - Opoziția față de lucrarea lui Dumnezeu
Cartea lui Ezra ne învață că adesea prezența adversităților este semnul aprobării faptului că lucrarea lui Dumnezeu se desfășoară. Mesajul lui Ezra este despre a nu fi învins sau distras de opoziție. Există multe principii pe care le învățăm de la Ezra și pot fi rezumate astfel: Planul lui Dumnezeu este de a folosi Puterea Lui în Poporul Său pentru a îndeplini Scopurile Sale în conformitate cu Planul lui Dumnezeu.
15:22
August 17, 2021
Episodul 042 - Lucrarea lui Dumnezeu
Prima revenire din captivitatea babiloniană a fost reconstruirea templului sub conducerea lui Ezra. Ezra este un exemplu excelent de conducere evlavioasă și această lecție explică cum și de ce Dumnezeu folosește un om ca Ezra. Cărțile lui Ezra și Neemia, împreună cu Estera, sunt cunoscute sub numele de cărți istorice post-captivitate. Ezra și Neemia sunt cărți foarte asemănătoare, în sensul că ambele învață principii de conducere și de a face lucrarea lui Dumnezeu conform voii Lui.
16:12
August 12, 2021
Episodul 041 - Lucruri omise
Cărțile Cronici acoperă aceeași perioadă de istorie pe care o acoperă cărțile lui Samuel și Împărați. Cronici înseamnă „lucruri omise”. Cărțile evidențiază perspectiva divină a lui Dumnezeu asupra istoriei evreilor și a regilor care au avut un rol esențial în renașterea, restaurarea și reformarea acestui popor. Cheia înțelegerii Cronicilor este următoarea: căile lui Dumnezeu nu sunt căile noastre, iar gândurile Lui nu sunt gândurile noastre.
14:04
August 11, 2021
Episodul 040 - Ascensiunea și căderea împărăției
Învățăm lecții valoroase din istoria Israelului care vor da speranță și vor încuraja rezistența, mai ales atunci când întâlnim eșecuri spirituale. În ciuda idolatriei națiunii, Dumnezeu a fost foarte răbdător cu poporul Său, chiar dacă majoritatea regilor erau răi. De fiecare dată când lucrarea lui Dumnezeu a lovit un obstacol, Dumnezeu a ridicat un profet. Rolul principal al profetului era de a elimina obstacolele care blocau lucrarea Sa.
16:07
August 11, 2021
Episodul 039 - Împărați și profeți
Cărțile istorice ale Regilor și Cronicilor vorbesc despre consecințele refuzului poporului Israel de a-L accepta pe Dumnezeu ca regele al lor. În aceste cărți găsim avertismente înfricoșătoare din viața regilor răi și găsim exemple extraordinare din viața profeților evlavioși precum Ilie și Micaia. În 1 Regi, aflăm despre divizarea regatului. În 2 Regi, aflăm detalii despre captivitatea poporului, dar și despre harul și răbdarea lui Dumnezeu.
13:54
August 11, 2021
Episodul 038 - Trei adevăruri despre păcat și trei adevăruri ale mântuirii
Aflăm multe despre puterea păcatului din viața regelui David. Ca o catifea neagră pe care bijutierul își expune diamantele, pedeapsa gravă, puterea și prețul păcatului fac ca cele trei fapte ale mântuirii să strălucească puternic. În primul rând, Isus Hristos a înlăturat pedeapsa păcatului. În al doilea rând, Duhul Sfânt este mai puternic decât puterea păcatului. Al treilea fapt al mântuirii este că, în ochii lui Dumnezeu, petele păcatului sunt spălate de iertare.
13:17
August 11, 2021
Episodul 037 - Binecuvântarea iertării
Dumnezeu a restabilit sufletul și împărăția regelui David, chiar dacă David a eșuat moral și spiritual. Dar binecuvântarea experimentării iertării și restaurării lui Dumnezeu a venit numai după ce David a mers pe cărările dreptății mărturisind păcatul său, pocăindu-se de el și angajându-se să urmeze calea Domnului. La fel ca David, cu toții avem o problemă de vinovăție. Soluția lui Dumnezeu pentru problema noastră de vinovăție este iertarea Lui.
13:48
August 11, 2021
Episodul 036 - Cum să transformi eșecul în succes
Prin viața regelui David, putem învăța că există reușită chiar și prin eșec. În cea mai mare parte a vieții sale, David a fost un exemplu strălucitor. Dar într-un anotimp al vieții lui, David a comis păcatul adulterului și al crimei. Timp de un an întreg, a încercat să-și ascundă păcatul. Păcatele lui ne arată că, chiar și oamenii evlavioși pot cădea pradă ispitei dacă nu sunt atenți. Viața lui David ne învață că cel mai important lucru este modul în care răspundem atunci când eșuăm.
16:21
August 11, 2021
Episodul 035 - Ascultare sub ungere
Primul rege al lui Israel, Saul, a fost neascultător, lucru care l-a determinat pe Dumnezeu să-l alunge. În schimb, caracteristica dominantă a vieții lui David a fost ascultarea; el a declarat că v-a împlini voia Domnului toată viața lui. Succesul real este de obicei cel mai bine descoperit în locurile private ale inimii noastre. Cel mai mare rege al lui Israel, David, a fost păstor, muzician, războinic, conducător și prieten. Dar cea mai importantă descriere făcută, este că el a fost un om după inima lui Dumnezeu.
16:22
August 11, 2021
Episodul 034 - Inima lui Dumnezeu
Cărțile lui Samuel ne comunică adevărul lui Dumnezeu sub formă de scurte biografii, concentrându-se în special pe trei oameni. Conform scripturilor, Samuel, Saul și David și toate lucrurile care li s-au întâmplat sunt un exemplu și un avertisment pentru noi. David este cel mai bun rege pe care Israel l-a avut vreodată și judecând după mulțimea de pagini pe care Duhul Sfânt le-a dedicat povestii sale, el este una dintre cele mai importante persoane din Biblie.
15:01
August 11, 2021
Episodul 033 - Împărăția lui Dumnezeu
Ce este Împărăția lui Dumnezeu? În Vechiul Testament, împărăția lui Dumnezeu era un tărâm literal, istoric și geografic asupra căruia Dumnezeu era suveran, El Însuși fiind singurul conducător. Cu toate acestea, oamenii l-au respins pe Dumnezeu ca Rege al lor și au cerut regi umani, pe care El le-a îngăduit să-i aibă. Rezultatul a fost de multe ori tragic. Acest lucru ne oferă o perspectivă asupra conceptului Împărăției lui Dumnezeu și a modului în care acesta se leagă de Noul Testament și de viața noastră.
14:32
August 11, 2021
Episodul 032 - Dragoste la prima vedere
Cartea Rut este o alegorie profundă care ilustrează răscumpărarea. A răscumpăra înseamnă „a cumpăra înapoi” și „a aduce înapoi”. Boaz a răscumpărat-o pe Rut; mai întâi a cumpărat-o înapoi când i-a plătit toate datoriile, apoi a stabilit o relație cu ea care a readus-o în familia lui Dumnezeu. În această lecție înveți cum, în același mod, trebuie să decizi dacă vrei ca Isus să fie Răscumpărătorul tău - ca El să te răscumpere și să te aducă înapoi în familia lui Dumnezeu.
15:18
August 11, 2021
Episodul 031 - Povestea izbăvirii
Cartea Rut este o frumoasă poveste de dragoste care reflectă mântuirea și relația voastră cu Domnul Isus Hristos. Scripturile Vechiului și Noului Testament spun că suntem logodiți cu El așa cum o mireasă este logodită cu mirele ei. În cartea Rut, această relație descrisă ca un „poveste a izbăvirii” și a „răscumpărării neamurilor”, transmite mesajul harului pe care Dumnezeu îl are pentru întreaga omenire.
15:44
August 11, 2021
Episodul 030 - Fiecare om la locul lui
Chiar dacă Gideon se ascundea și se temea, Dumnezeu a demonstrat prin el că Domnului îi face plăcere să îi ia pe cei mai mici, pe cei mai slabi și pe cei mai obișnuiți oameni și să realizeze miracole extraordinare, supranaturale, atunci când acești oameni sunt disponibili și se angajează să facă ceea ce El le spune să facă. Este important, atunci când Dumnezeu te cheamă să faci o lucrare pentru El, să intri în acea lucrare știind că Dumnezeu te-a trimis și că El este cu tine.
14:56
August 10, 2021
Episodul 029 - Lucruri neobișnuite prin oameni obișnuiți
Cartea Judecătorilor arată că Dumnezeu se bucură să facă lucruri extraordinare prin oameni foarte obișnuiți ca tine. Studiile de caracter ale acestor judecători oferă perspectivă și speranță pentru acele momente în care vă simțiți nedemni sau inadecvați pentru a face față provocărilor dificile din viață. Prin apostazie și consecințele sale teribile, Dumnezeu arată câteva adevăruri minunate despre modul în care onorează credincioșia și își îndeplinește scopurile pentru poporul Său. Tu faci parte din poporul Său!
14:20
August 10, 2021
Episodul 028 - Agoniile apostaziei
Cartea Judecătorilor acoperă cei 400 de ani de la cucerirea Țării Promise și după ce israeliții au spus: „Vom sluji Domnului, Dumnezeului nostru și îl vom asculta”. Cu toate acestea, în această perioadă a istoriei ebraice „fiecare om a făcut ceea ce era bine în ochii lui”. Ați promis vreodată să-L puneți pe Dumnezeu pe primul loc în viața voastră, dar mai târziu să vă îndepărtați de acel jurământ? Israeliții au făcut acest lucru după ce s-au stabilit în Canaan - nu o dată, ci de șapte ori!
15:16
August 10, 2021
Episodul 027 - De ce studiem istoria evreilor
Primele 17 cărți din Vechiul Testament sunt cărți istorice. Deci, de ce ar trebui să studiem istoria acestei mici națiuni, numită Israel? Un motiv ar fi pentru a căuta exemple și avertismente. Când poporul evreu a ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a binecuvântat. Când nu s-au supus, ei au trăit sub blestemul lui Dumnezeu. Modul lor a trăi este un exemplu și, totodată, un avertisment pentru tine.
14:50
August 10, 2021
Episodul 026 - Rugăciunea imorală și dușmanii credinței
Cartea lui Iosua este plină de alegorii care te învață cum să învingi dușmanii credinței tale. Primul dușman al credinței, lumea, este reprezentat de Ierihon. Al doilea, reprezentat de înfrângerea lui Israel, este natura ta umană. Oamenii din Gabaon au încheiat un tratat cu Israel, păcălindu-i. Diavolul te înșeală în același mod, prin urmare, este al treilea dușman al tău. Iosua i-a provocat pe israeliți să-și pecetluiască credința făcând un legământ cu Dumnezeu.
13:33
August 10, 2021
Episodul 025 - O panoramă a credinței
Ce este credința? Cum funcționează ea? Cartea lui Iosua oferă șaisprezece ilustrații care demonstrează credința. Uneori Dumnezeu îți va testa credința, dar poți fi sigur că El nu te va duce acolo unde harul Său nu te poate ține. Dacă știi că Dumnezeu te conduce să faci ceva, fă-o! Planul său este întotdeauna planul potrivit. 
13:29
August 10, 2021
Episodul 024 - Însușiți-vă posesiunile
Cartea Iosua vorbește despre credință, acel tip de credință care cucerește și posedă tot ceea ce Dumnezeu dorește pentru poporul Său. Mulți dintre noi nu reușim, ca și israeliții, să experimentăm binecuvântările spirituale pe care Dumnezeu intenționează să ni le dea: rugăciune, Scriptură, părtășie, închinare - Dumnezeu le dă pe toate fiecărui credincios în parte Aveți rugăciunea atunci când vă rugați și Scriptura atunci când o citiți, o înțelegeți și o aplicați. Posesiunile voastre spirituale le veți primi cu fiecare pas spiritual pe care îl faceți.
13:40
August 10, 2021
Episodul 023 - Mai multe predici mari ale lui Moise
Predicile lui Moise ne învață despre răspunsul nostru la harul lui Dumnezeu. Moise predică despre răspunsul la harul lui Dumnezeu prin zeciuială și dăruire. El ne îndeamnă să rămânem în Cuvântul lui Dumnezeu și să facem din El, temelia vieții noastre, evitând astfel, apostazia. Prin urmare, el interzice implicarea în ocultism, prezicere, vorbire cu morții și utilizarea magiei negre. Moise le-a mai vorbit și despre Profetul, Preotul și Regele care, într-o bună zi, va veni să-i salveze.
13:52
August 10, 2021
Episodul 022 - Predicile lui Moise
Pe parcursul cărții Deuteronom se pune un accent puternic pe importanța ascultării față de Cuvântul lui Dumnezeu. Când Israel a respectat legile lui Dumnezeu, El i-a binecuvântat. Când nu au ascultat, ei nu au avut parte de binecuvântările lui Dumnezeu. Într-una din predicile finale ale lui Moise, el ne spune că Dumnezeu nu ne binecuvântează pentru că suntem buni, ci pentru că El este bun și pentru că ne iubește. Asta înseamnă „har”.
12:59
August 10, 2021
Episodul 021 - Creșterea copiilor
Cuvântul „Deuteronom” înseamnă „reafirmarea Legii”, reafirmare pentru a doua generație a poporului ales de Dumnezeu, înainte ca aceștia să traverseze râul Iordan și să intre în Canaan. Această carte este plină de lecții pentru cei care au decis să trăiască altfel, mai profund, privind spre noua lor viață cu Hristos și fiind pe deplin dedicați Lui. Moise îi instruiește pe cei care îl iubesc pe Dumnezeu să cunoască și să asculte Cuvântul Său și menționează responsabilitatea de a transmite acele valori copiilor lor.
13:15
August 10, 2021
Episodul 020 - Moise
În Numeri, vedem măreția, „epuizarea” și păcatul lui Moise care l-au împiedicat să intre în Țara Promisă. Chiar și oamenii mari ai lui Dumnezeu pot ajunge să fie epuizați fizic, emoțional și mental. E normal să obosim slujindu-L, dar nu ar trebui să ne săturăm să-L slujim. Dacă vă simțiți epuizați, atunci să știți, că nu sunteți doar într-o companie bună, ci și pe mâini bune.
13:37
August 10, 2021
Episodul 019 - Alegorii remarcabile
Numerele sunt pline de metafore și alegorii puternice. Puteți studia modul în care libertatea de alegere a unui om poate limita puterea lui Dumnezeu. Dacă aveți credința să credeți și să revendicați toate binecuvântările pe care le are Dumnezeu pentru voi și acceptați voia Sa bună și perfectă pentru viața voastră, atunci El vă poate conduce în Țara Promisă spirituală. Există o diferență între voința permisivă a lui Dumnezeu și voința directivă a lui Dumnezeu. Viața abundentă se găsește numai în voința directivă a lui Dumnezeu.
13:50
August 10, 2021
Episodul 018 - Momentul deciziei
În cartea Numerelor, aflați de ce le-au trebuit israeliților 40 de ani pentru a face o călătorie de 11 zile și cum s-au întors greșit de zece ori. Această bucată de istorie vă spune în mod alegoric ceva despre călătoria spirituală a multor credincioși. Dacă suferiți de o „experiență în pustiu” și nu ați intrat încă în „Țara Făgăduinței” promisă în Noul Testament, puneți-vă această întrebare: sunt eu întru totul ascultător de Dumnezeu?
12:47
August 10, 2021
Episodul 017 - Cortul Întâlnirii
Cartea Leviticului este o carte greu de înțeles. În această lecție veți obține o perspectivă asupra simbolismului care înconjoară „Cortul închinării” și modul în care fiecare simbol a fost plasat acolo pentru a ajuta poporul lui Dumnezeu să înțeleagă relația lor cu El și cu Mesia care ar urma să vină și cu privire la lucrarea pe care El o va îndeplini pe crucea Calvarului. Fiecare piesă de mobilă arăta spre Răscumpărătorul promis - Isus Hristos.
16:12
August 10, 2021
Episodul 016- Apropierea de Cel Sfânt
În centrul mesajului lui Dumnezeu din Levitic, găsim unul dintre cele mai importante elemente ale închinării și ale sistemului de jertfe. Acesta este cunoscut sub numele de Ziua Ispășirii, găsită în capitolul 16, punctul central al anului, când păcatele oamenilor sunt recunoscute și spălate ritualic. În timp ce Leviticul este soluția lui Dumnezeu pentru golul care îl împiedică pe omul păcătos să vină înaintea unui Dumnezeu sfânt, aceasta nu rezolvă problema; doar o simbolizează. Cu toate că jertfa animalelor curăță poporul din punct de vedere ceremonial în fiecare an, autorul epistolei către Evrei ne spune în 10:4 că „este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă păcatele”.
14:48
August 10, 2021
Episodul 015 - Nadab Abihu și sfințenia
Sfințenia lui Dumnezeu ne obligă să ne temem și să-L venerăm, dar dragostea lui Dumnezeu care ne îndeamnă se apropie. Levitic ne demonstrează ambele lucruri, înfățișându-l pe Hristos intr-un mod extrem de frumos în acest process. Întreabă-te: iau eu în serios sfințenia lui Dumnezeu? Lasă ca povestea lui Nadab și a lui Abihu, împreună cu toate legile și cerințele pe care le găsesti de-a lungul acestei cărți, să te determine să te apropii de Dumnezeu cu reverenta pe care El o merită.
13:50
August 10, 2021
Episodul 014 - Spiritul celor 10 porunci
În această lecție aruncăm o privire aprofundată asupra scopului celor Zece Porunci și a fiecărei porunci în parte, precum și a modului în care Isus le-a interpretat și le-a aplicat în viața celor din jurul Său. Cele Zece Porunci au fost scrise pe două tăblițe de piatră. Patru dintre ele guvernează relația noastră cu Dumnezeu și șase, relațiile noastre cu oamenii.
17:20
August 10, 2021
Episodul 013 - Principiile eliberării
Puterea lui Dumnezeu este afișată în toată cartea Exodului. Confruntarea dintre Moise și Faraon este asemănătoare cu ceea ce Satan încearcă să  ne facă astăzi. Ca și lui Faraon, pe Satana nu îl deranjează că oamenii sunt religioși, atâta timp cât ei nu părăsesc „Egiptul” sau „nu merg prea departe” sau nu includ copiii lor sau bunurile lor în închinare. În această lecție, aflați cum eliberarea de păcat are nevoie de o serie de minuni, ce oglindesc minunile făcute de Dumnezeu când i-a eliberat pe israeliți din Egipt.
16:51
August 10, 2021
Episodul 012 - Patru secrete spirituale
În acest episod veți descoperi cheia unei vieți trăită conform chemării lui Dumnezeu și a unei conduceri eficiente. Cea mai importantă abilitate este disponibilitatea dvs. Dumnezeu l-a pregătit pe Moise pentru conducere, învățându-l patru adevăruri spirituale: „Eu nu sunt, dar El este”. „Nu pot, dar El poate”. „Nu vreau, dar El vrea”. Și „nu am făcut-o, dar El a făcut-o”. Și voi trebuie să învățați să aplicați aceste secrete spirituale pentru a fi un instrument pe care Dumnezeu îl poate folosi.
15:52
August 05, 2021
Episodul 011 - Transformând un nimeni în cineva
Cartea Exodului este o ilustrare a izbăvirii sau mântuirii poporului lui Dumnezeu, iar viața lui Moise este exemplificarea modului în care poți să ajungi un salvator. Dumnezeu l-a învățat pe Moise smerenia pentru a-l folosi ca eliberator al poporului Său. Se poate observa de la Dumnezeu prin Moise că, „Este planul lui Dumnezeu să folosești puterea lui Dumnezeu în poporul lui Dumnezeu pentru a îndeplini scopurile lui Dumnezeu, conform planului lui Dumnezeu”.
13:29
August 05, 2021
Episodul 010 - Dumnezeul care este în control
Iosif a fost vândut în sclavie de frații săi. În ciuda dificultăților și a tratamentelor rele aplicate, el nu și-a pierdut niciodată credința în Dumnezeu. Răspunsul său plin de iubire a fost: „Ai intenționat să-mi faci rău, dar Dumnezeu a intenționat pentru totdeauna să realizeze ceea ce se face acum; salvarea multor vieți”. Iosif ne învață despre providența lui Dumnezeu și confirmă ceea ce declară Romani 8:28, că nu există nicio situație atât de rea, pe care Dumnezeu să nu o poată transforma într-un bine .
14:14
August 05, 2021
Episodul 009 - Cine ești tu
Esau și Iacov oferă informații despre chemarea lui Dumnezeu și despre haru Lui asupra omenirii. Iacob s-a născut apucând; a apucat dreptul de întâi născut al fratelui său geamăn și l-a înșelat pe tatăl lor ca să îi dea binecuvântarea. Viața lui Iacov este o călătorie plină de greutăți și înșelăciune, dar care l-a condus la harul uimitor al lui Dumnezeu. El a fost binecuvântat nu pentru că apucase, ci datorită harului și îndurării lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat lui Iacov un nou nume - Israel - pentru că dorea ca Iacov să-și vadă adevărata identitate în har. Putem vedea harul lui Dumnezeu în planul Său pentru noi, privind în sus, în interiorul nostru și în jur.
17:55
August 05, 2021
Episodul 008 - Tatăl credinței
Avraam, Tatăl credinței, ne învață ce este credința și cum putem să o demonstrăm. Viața sa este un exemplu oferit printr-un proces în patru pași; cele patru altare pe care el le-a construit și marea sa credință pe măsură ce s-a maturizat și s-a dezvoltat. Al patrulea altar, altarul predării, a fost cel mai semnificativ. Acolo, Avraam a demonstrat că are încredere totală în Dumnezeu și că El ocupă primul loc în viața sa.
17:03
August 05, 2021
Episodul 007 - Soluție la depresie și mânie
Reconcilierea este o temă majoră în Biblie; împăcarea cu Dumnezeu și împăcarea unii cu alții. Genesa 4 vă ajută să descoperiți cauzele conflictelor, dar vă oferă și câteva soluții. Cain și Abel i-au adus sacrificii lui Dumnezeu, dar inima lui Cain nu era corectă; prin urmare, jertfa sa nu a fost primită. Supărat și deprimat, Cain și-a ucis fratele. În această lecție învățăm soluția infailibilă a lui Dumnezeu, care funcționează în continuare pentru cei supărați și deprimați.
16:05
August 05, 2021
Episodul 006 - Unde ești
Care este cea mai mare nevoie a noastră? Ce se întâmplă dacă nu este îndeplinită? Dumnezeu le-a oferit lui Adam și Evei tot ce ar fi avut posibil nevoie. S-au confruntat cu aceeași decizie cu care ne confruntăm și noi: Vei trăi calea lui Dumnezeu sau calea ta? Genesa 3 este o imagine a păcatului și a consecințelor sale și a modului în care Dumnezeu s-a comportat cu păcătoșii. Dumnezeu îi urmărește pe păcătoși și îți pune, chiar și astăzi, aceleași întrebări.
16:00
August 05, 2021
Epsiodul 005 - Nașterea omenirii
Genesa ne învață că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu: spiritual, creativ, gânditor, simțitor și cu capacitatea de a comunica. Imaginea a fost deteriorată când Adam și Eva au păcătuit. Restul Scripturii se ocupă cu modul în care poate fi restaurată relația omului păcătos cu Dumnezeul Cel Sfânt. Dumnezeu l-a creat mai întâi pe Adam și apoi pe Eva, femeia, pentru a ”întregi” bărbatul. Căsătoria, uniunea exclusivă dintre bărbat și femeie, este planul perfect al lui Dumnezeu. Pe măsură ce ei se apropie de Dumnezeu, se apropie și unul de celălalt. Cu ajutorul lui Dumnezeu, bărbații și femeile pot fi persoane potrivite, părinți și parteneri.
15:30
August 05, 2021
Episodul 004 - Genesa și Creația
În calitate de creștini, credincioși Cuvântului lui Dumnezeu, ar trebui să înțelegem ce spune despre originile lumii și ale umanității, dar trebuie să înțelegem și originile păcatului și ale căderii omului. Trebuie să înțelegem că păcatul ne-a separat de Dumnezeu și a scufundat rasa umană în ruină. Numai Dumnezeu ne poate aduce înapoi și poate restabili relația noastră cu El. Isus este Promisul pe care Dumnezeu l-a trimis pentru a realiza răscumpărarea lumii și împăcarea tuturor lucrurilor. Știți povestea minunată a mântuirii?
16:13
August 05, 2021
Episodul 003 - Cum sa studiem Biblia
Pentru a studia Biblia și pentru a-i aplica adevărurile în viață este nevoie de muncă. Studiul biblic eficient este un proces în trei părți: observare, interpretare și aplicare. Cu alte cuvinte, ne punem aceste trei întrebări: „Ce spune?” "Ce înseamnă?" și „Ce înseamnă pentru mine?” Împreună cu aceste trei părți ale studiului biblic sunt o serie de îndrumări care ne vor ajuta să ne menținem pe drumul cel bun, iar în această lecție sunt prevăzute douăsprezece „reguli”.
10:01
August 05, 2021
Episodul 002 - Scopul Bibliei
Noi trebuie să înțelegem cum a fost scrisă Biblia și de ce Dumnezeu ne-a dat-o. Întreaga Scriptură are patru scopuri principale și toate indică înspre Isus. Aceste patru scopuri sunt: (1) să-L prezentăm pe Isus Hristos ca Salvator și Mântuitor al lumii; (2) să ne ofere contextul istoric în care a venit Isus; (3) să le arătăm credincioșilor cum vrea Dumnezeu să trăim; (4) și să-i conducem pe cei necredincioși la credința în Isus.
14:26
August 05, 2021
Episodul 001 - Ce este Biblia
Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu dat nouă pentru a-L putea cunoaște, sluji și mărturisi pe Dumnezeu. În această lecție, aflați că Biblia este o colecție de 66 de cărți inspirate de Dumnezeu, împărțite în Vechiul și Noul Testament. Vechiul Testament este organizat în patru categorii: Pentateucul, Cărțile istorice, Cărțile poetice și Cărțile profetice. Noul Testament are, de asemenea, patru categorii: Cărțile istorice, Faptele Apostolilor, Epistolele și Revelația. Toate cărțile Bibliei transmit un singur mesaj, potrivit căruia Dumnezeu restabilește separarea omului de El prin trimiterea lui Isus. Vechiul Testament declară că „Isus vine”, în timp ce Noul Testament declară că „Isus a venit”.
14:06
August 05, 2021