Skip to main content
Biblické zastavenia

Biblické zastavenia

By Emil Hankovský
Pre život so zmyslom. Ide o biblicke zamyslenia na rôzne témy a príležitosti. Biblické hodiny a iné. Autor je evanjelický farár pôsobiaci v okrese Prievidza. Pozrite www.ecavprievidza.sk
Pozri na www.sozmyslom.com
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Načo je nám katechizmus? (4) Nebudeš brať meno Božie nadarmo!
(Biblické štúdium v Prievidzi) Dnešné biblické zastavenie je pri 2. Božom prikázaní s výkladom podľa Katechizmu Martina Luthera. Druhé Božie prikázanie nie je len o citoslovciach, ktoré si môžeme v reči odpustiť, ale upozorňuje, že Božie meno je sväté a nemôžeme nim narábať ako sa nám páči. Božie meno nemôžme a ako kresťania používať na podporu klamstva.
40:44
May 5, 2021
Na čo je nám katechizmus? (3) - Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa!
(Biblické štúdium v Prievidzi) Dnešné biblické zastavenie je venované 1. Božiemu prikázaniu z Veľkého Katechizmu Martina Luthera. #katechizmus
26:33
April 28, 2021
Na čo je nám katechizmus? (2) - Ako je to s Dekalógom?
(Biblické štúdium v Prievidzi) Dnešné biblické zastavenie otvára prvú časť Katechizmus - 10Božích prikázaní alebo Dekalóg. V úvode k dekalógu ako ho vykladá Martin Luther v Katechizme sa pozrieme na rôzne rátania prikázaní, aj ich hlavný zmysel, ktorým nie je len čosi človeku prikázať.
16:09
April 28, 2021
Na čo je nám katechizmus? (1) - Úvod
(Biblické štúdium v Prievidzi) Dnešné biblické zastavenie je úvodom k pohľadu na Veľký katechizmus Martina Luthera ako výklad základov kresťanskej viery.
40:31
April 22, 2021
Pôstne zastavenie #05 - Narodiť sa znova? Ako? Prečo?
Zamyslenie pri slovách z Ev. podľa Jána 3, 1-13. O Nikodemovi, ktorý prichádza pod rúškom tmy, aby jeho otázky a vieru nikto nevidel a nepočul. Tak to však zostať nesmie.
10:21
March 12, 2021
Pôstne zastavenie #04 Čo objavil Agur ako najdôležitejšiu múdrosť pre život?
Kniha Príslovia v Biblii prináša životom a generáciami overené skúsenosti veriacich ľudí s Bohom. Agur v 30. kapitole preto hovorí, že Božie slová sú preverené. Pozrime sa, čo v závere života pokladá za najvzácnejšie múdrosti, ktoré sa naučil. Takú múdrosť hľadajme v pôste aj my.
11:41
March 2, 2021
Pôstne zastavenie #03 Stálosť vyznania v našom povolaní
V 2Tim 4,1-5 Pavol píše svojmu blízkemu spolupracovníkovi Timoteovi, aby zostal verný svojmu vyznaniu, bol trpezlivý a konal k čomu bol povolaný. K čomu sme my?
07:35
February 23, 2021
Pôstne zastavenie #02 - Ako je to s tým svetlom?
Kresťania hovoria, že Boh je svetlo. No Boh nie je žiadna žiarovka, ale skúsime sa na to pozrieť. 1J 1, 5 - 10.
07:57
February 19, 2021
Pôstne zastavenie #01 - Pravý pôst
Viete, čo je podstatou pôstu a služby Pánu Bohu? Nakloniť si ho na svoju stranu? Podať výkon? Ja myslím, že je to trochu inak. Čo na to hovorí Izaiáš?
12:29
February 17, 2021
1. Tesalonickým - časť 2. Apoštolov pozdrav
Začíname s výkladom 1. listu Tesalonickým. Je to najstarší list Novej zmluvy a prináša Pavlov unikátny pohľad na niektoré dôležité témy z kresťanskej vierouky, najmä čo sa týka praktického života. Časť. 2 rozoberá len 1. verš listu - apoštolov úvodný pozdrav.  Biblické štúdium 1. listu Tesalonickým - Apoštolov pozdrav
12:44
February 8, 2021
1. Tesalonickým - časť 1. Úvod do listu
Apoštol Pavol bol jednoznačne najproduktívnejším autorom biblických spisov. Písal listy zborom, oblastiam aj jednotlivcom, ktorých poznal, kam smeroval. Ktorých chce povzbudiť alebo napomenúť. Riešil v listoch problémy a spory a predovšetkým v nich pripomínal dielo Ježiša Krista a jeho dopad na denný živor spoločenstva. Naše putovanie nebude zamyslením k jednej téme, ale pokusom pozrieť sa každý verš jeho najstaršieho litu, priblížiť si niektoré osobitosti, dostať sa do doby, ktorej bol v prvom rade venovaný a následne budeme uvažovať nad inšpiráciami pre nás a dnešok. Biblické štúdium 1. listu Tesalonickým - Úvod do listu
21:58
February 2, 2021
Mudrci z východu spoznali, čo nábožní ich doby nie (Zjavenie Krista Pána mudrcom)
V dnešnom Biblickom zastavení sa pozrieme na sviatok Epifánie - Zjavenia Krista Pána mudrcom.  Evanjelium hovorí príbeh veľmi jednoducho. Matúša nezaujíma presný opis vecí a postáv. Zaujímalo ho stretnutie. To ho upútalo. Evanjelista tak ukazuje, že narodenie Ježiša bola významná udalosť. Udalosť, ktorú skôr spozoroval svet ako jeho vlastný, keď Herodes Veľký, kráľ v Jeruzaleme, namiesto viery a pokory pred Hospodinom nechal následne zmasakrovať všetky detičky v Betleheme do dvoch rokov.
11:57
January 6, 2021
#04 Biblické zastavenie - Nasýtení - Spoločenstvo s Kristom
Dnešné zastavenie je nahrávkou kázne k textu Mt 14, 13 - 21.  Stolovanie s Kristom nie je večerou pre fajnšmekrov s mnohými chodmi a pohodlným sedením, je to predovšetkým o spoločenstve, o vzájomnom spojení a prežívaní Božieho požehnania. Počúvajme, kto všetko tam bol. Ako my pristupujeme k Ježišovmu stolovaniu s nami a jeho pozvaním k Večeri Pánovej. 
17:36
October 21, 2020
#03 Biblické zastavenie - Ďakujme Bohu - 06.05.2020
Denné biblické zastavenia #03.  O vďake Pánu Bohu aj v časoch, keď to na vďaku nemusí vyzerať. Text: žalm 100. 
07:60
May 6, 2020
#02 Biblické zastavenie - Zasľúbený pokoj pre Božie ovečky - 05.05.2020
Denné biblické zastavenie #02 - text: Ezechiel 34, 23 - 31. 
09:09
May 5, 2020
#01 Biblické zastavenie - Ohľaduplnosť oviec - 04.05.2020
Denné biblické zastavenie #01 - text: Ezechiel 34, 17 - 22.
07:12
May 4, 2020
Judáš nebol jediný zradca! (Zelený štvrtok, 9. 4. 2020)
Keď hovoríme o učeníkovi, ktorého evanjeliá nazývajú zradca, a ktorého meno zľudovelo, ako meno najhoršieho zradcu, musíme si uvedomiť, že nebol jediným učeníkom, ktorý robil chyby. Ježiš si nevybral dokonalých mužov, ale mužov, u ktorých videl potenciál, mužov, ktorých chcel premeniť na pastierov, rybárov a učiteľov ľudí.
10:49
April 9, 2020
Môže pokánie prinášať radosť? (22. 3. 2020)
4. Pôstna nedeľa nesie radostné zvolanie: Raduje sa! Laetare. Povieme si - divná téma na pôst a ešte divnejšia v dnešnej situácii, ktorá je skôr na zaplakanie ako na radosť. Avšak predsa! V čase prípravy na veľkonočné ráno, je treba hovoriť aj o radosti a obzvlášť v týchto časoch. Pieseň: To ja, ó Pane môj - spieva Barbora Hankovská Iz 54, 7 - 10 Ž 23 Ef 5, 8 - 14
17:36
March 22, 2020
Slabosť, moc, pôst a koronavírus (15. 03. 2020)
Zamyslenie v čase, keď sa nemôžeme stretávať v kostoloch. Mám pocit, že sme sa ako spoločnosť prebrali do sna. Avšak nie je to sen. Je to realita, s ktorou možno väčšina nás nerátala. Nerátali sme s tým, že budeme bojovať s neviditeľným nepriateľom. Avšak ako kresťania z Biblie vieme, že na podobné veci nás Kristus upozorňoval. Prídu v našom živote aj ťažké chvíle.Možno máme mnoho otázok, možno nevieme čo sa deje... Domácu pobožnosť k 15.3.2020 - 3. pôstna nedeľa nájdete na www.ecav.sk aj https://pokus.ecavprievidza.sk/wp/rodinna-domaca-poboznost-k-3-postnej-nedeli/
12:44
March 14, 2020
Ako nás Boh zamestnával? (31. 12. 2019)
Biblický text: Kaz 3, 1 - 13.  Kázeň znela na SIlvestra v evanjelickej modlitebni v meste Handlová. Občiansky rok je na svojom konci. Včera som uvažoval, čo sa tým vlastne zmení. Zmení sa vôbec niečo? Týždeň, v ktorom sa nachádzame bude pokračovať ďalej. Začali sme ho už v nedeľu. V cirkvi začíname týždeň nedeľou… avšak musí sa niečo zmeniť. Naša myseľ potrebuje mať určité medzníky, chvíle na reštart, chvíle, keď môže cítiť, že niečo sa zmenilo, posunulo a s takým pocitom môže pracovať lepšie. Stagnácia neprináša nič nové. Preto oslavujeme a očakávame príchod nového kalendárneho roka. Lebo je to taký moment pre našu myseľ, reštartovať.
15:49
December 31, 2019
Keď sa rýchlo zabúda na to, odkiaľ sa vyšlo (17. 11. 2019)
Je to 30 rokov od doby, kedy podobne ako v okolitých krajinách aj u nás komunizmus stratil svoje výpary. Mnohí dodnes na tie výpary takzvanej rovnosti a súdružstva spomínajú s nostalgiou lebo všetko bolo lacnejšie a práca bola a bývanie bolo a energie boli lacnejšie a vzťahy boli iné. Samozrejme. Bolo to inak…
17:47
November 17, 2019
Svetlo sveta (15. 09. 2019)
Kázeň v nedeľu (15. 09. 2019) po zborovom dni, ktorého téma bolo: Byť svetlom sveta.
18:34
September 15, 2019
Vzkriesenie Pánovo - 1. slávnosť veľkonočná (21. 04. 2019)
Kázeň odznela na 1. slávnosť veľkonočnú. svet vtedy pre sviatkami zasiahla správa o požiari v známej Parížskej katedrále. Avšak asi najsilnejším odkazom celého požiaru sa stala prvá fotografia interiéru po požiari. Fotografia, na ktorej sa nad spálenými sutinami týči neporušení žiariaci kríž. Titulky po celom svete v sekulárnych mediách hovorili o symbole nádeje pre Notre dame. Toto bol začiatok veľkého týždňa pre Veľkou nocou. Svet spoznal v kríži symbol nádeje. Tým kríž vskutku je.
15:60
April 21, 2019