Skip to main content
Biblické zastavenia

Biblické zastavenia

By Emil Hankovský
Pre život so zmyslom. Ide o krátke biblicke zamyslenia na rôzne témy a príležitosti. Autor pôsobí v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Zemianske Kostoľany v okrese Prievidza www.ecavprievidza.sk
Viac o Biblických zastaveniach na biblickezastavenia.sozmyslom.com/ a www.sozmyslom.com
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

#03 Biblické zastavenie - Ďakujme Bohu - 06.05.2020
Denné biblické zastavenia #03.  O vďake Pánu Bohu aj v časoch, keď to na vďaku nemusí vyzerať. Text: žalm 100. 
07:59
May 6, 2020
#02 Biblické zastavenie - Zasľúbený pokoj pre Božie ovečky - 05.05.2020
Denné biblické zastavenie #02 - text: Ezechiel 34, 23 - 31. 
09:09
May 5, 2020
#01 Biblické zastavenie - Ohľaduplnosť oviec - 04.05.2020
Denné biblické zastavenie #01 - text: Ezechiel 34, 17 - 22.
07:11
May 4, 2020
Judáš nebol jediný zradca! (Zelený štvrtok, 9. 4. 2020)
Keď hovoríme o učeníkovi, ktorého evanjeliá nazývajú zradca, a ktorého meno zľudovelo, ako meno najhoršieho zradcu, musíme si uvedomiť, že nebol jediným učeníkom, ktorý robil chyby. Ježiš si nevybral dokonalých mužov, ale mužov, u ktorých videl potenciál, mužov, ktorých chcel premeniť na pastierov, rybárov a učiteľov ľudí.
10:48
April 9, 2020
Môže pokánie prinášať radosť? (22. 3. 2020)
4. Pôstna nedeľa nesie radostné zvolanie: Raduje sa! Laetare. Povieme si - divná téma na pôst a ešte divnejšia v dnešnej situácii, ktorá je skôr na zaplakanie ako na radosť. Avšak predsa! V čase prípravy na veľkonočné ráno, je treba hovoriť aj o radosti a obzvlášť v týchto časoch. Pieseň: To ja, ó Pane môj - spieva Barbora Hankovská Iz 54, 7 - 10 Ž 23 Ef 5, 8 - 14
17:36
March 22, 2020
Slabosť, moc, pôst a koronavírus (15. 03. 2020)
Zamyslenie v čase, keď sa nemôžeme stretávať v kostoloch. Mám pocit, že sme sa ako spoločnosť prebrali do sna. Avšak nie je to sen. Je to realita, s ktorou možno väčšina nás nerátala. Nerátali sme s tým, že budeme bojovať s neviditeľným nepriateľom. Avšak ako kresťania z Biblie vieme, že na podobné veci nás Kristus upozorňoval. Prídu v našom živote aj ťažké chvíle.Možno máme mnoho otázok, možno nevieme čo sa deje... Domácu pobožnosť k 15.3.2020 - 3. pôstna nedeľa nájdete na www.ecav.sk aj https://pokus.ecavprievidza.sk/wp/rodinna-domaca-poboznost-k-3-postnej-nedeli/
12:43
March 14, 2020
Ako nás Boh zamestnával? (31. 12. 2019)
Biblický text: Kaz 3, 1 - 13.  Kázeň znela na SIlvestra v evanjelickej modlitebni v meste Handlová. Občiansky rok je na svojom konci. Včera som uvažoval, čo sa tým vlastne zmení. Zmení sa vôbec niečo? Týždeň, v ktorom sa nachádzame bude pokračovať ďalej. Začali sme ho už v nedeľu. V cirkvi začíname týždeň nedeľou… avšak musí sa niečo zmeniť. Naša myseľ potrebuje mať určité medzníky, chvíle na reštart, chvíle, keď môže cítiť, že niečo sa zmenilo, posunulo a s takým pocitom môže pracovať lepšie. Stagnácia neprináša nič nové. Preto oslavujeme a očakávame príchod nového kalendárneho roka. Lebo je to taký moment pre našu myseľ, reštartovať.
15:48
December 31, 2019
Keď sa rýchlo zabúda na to, odkiaľ sa vyšlo (17. 11. 2019)
Je to 30 rokov od doby, kedy podobne ako v okolitých krajinách aj u nás komunizmus stratil svoje výpary. Mnohí dodnes na tie výpary takzvanej rovnosti a súdružstva spomínajú s nostalgiou lebo všetko bolo lacnejšie a práca bola a bývanie bolo a energie boli lacnejšie a vzťahy boli iné. Samozrejme. Bolo to inak…
17:46
November 17, 2019
Svetlo sveta (15. 09. 2019)
Kázeň v nedeľu (15. 09. 2019) po zborovom dni, ktorého téma bolo: Byť svetlom sveta.
18:33
September 15, 2019
Vzkriesenie Pánovo - 1. slávnosť veľkonočná (21. 04. 2019)
Kázeň odznela na 1. slávnosť veľkonočnú. svet vtedy pre sviatkami zasiahla správa o požiari v známej Parížskej katedrále. Avšak asi najsilnejším odkazom celého požiaru sa stala prvá fotografia interiéru po požiari. Fotografia, na ktorej sa nad spálenými sutinami týči neporušení žiariaci kríž. Titulky po celom svete v sekulárnych mediách hovorili o symbole nádeje pre Notre dame. Toto bol začiatok veľkého týždňa pre Veľkou nocou. Svet spoznal v kríži symbol nádeje. Tým kríž vskutku je.
15:59
April 21, 2019