Skip to main content
Biblia - SŁOWA ŻYCIA

Biblia - SŁOWA ŻYCIA

By Biskup Roman Pindel
Trzymajcie się mocno Słowa Życia. Z biblistą o Piśmie Świętym i nie tylko.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Chrystus Arcykapłanem w dniu pojednania - który wciąż trwa S3E37
Zerknijmy do Listu do Hebrajczyków. Co ważnego odnajdujemy w tym liście a co dotyczy Chrystusa jako kapłana? O jakim święcie mówi List do Hebrajczyków w kontekście "przechodzenia przez zasłonę"? 
27:44
June 08, 2022
Kapłaństwo Chrystusa przewyższa Aaronowe S3E36
W kapłaństwie Chrystusa mają udział kapłani Kościoła. Kim jest kapłan? Jaka jest istota jego posługiwania? 
26:58
June 01, 2022
Sprawa Onezyma S3E35
Co Paweł Apostoł myślał o niewolnictwie i dlaczego? kim był Onezym?
28:23
May 25, 2022
Stare dobre małżeństwo zyskuje nowy wymiar S3E34
Jak małżeństwo rozumiał Jezus? Czy Jezus dopuszczał rozwody? Co to znaczy że mąż i żona staje się jednym ciałem?
27:43
May 18, 2022
Jakie mają być relacje w małżeństwie chrześcijańskim? S3E33
Mężczyzna i kobieta łączą się w różne związki bardziej formalne bądź mniej. Jak to powinno wyglądać w przypadku małżeństw chrześcijan? Co mówią Mądrość Syracha o małżeństwie? Każda rana, byle nie rana serca, wszelka złość, byle nie złość żony (Syr 25, 13)
27:22
May 11, 2022
Stan cywilny biskupów, prezbiterów i diakonów w listach pasterskich S3E32
Jak rozumieć słowa listów pasterskich że Biskup ma być mężem jednej żony? 
25:55
May 04, 2022
Paweł o kapłańskim wymiarze apostołowania S3E31
Kogo Paweł nazywa Kapłanem? Jaki Paweł ma stosunek do Apostołowania co sądzi o swojej misji? Czy wskazówki św. Pawła są aktualne dla dzisiejszych kapłanów i prezbiterów?
26:18
April 27, 2022
Aby umacniać się w wierze i dawać świadectwo. S1E16
Coraz częściej słyszymy o "Drodze Światła". Czym ona jest? Jak powstała? I co ma wspólnego z różańcem? Zapraszam na rozważanie
15:25
April 20, 2022
Najważniejsze wydarzenia i prawdy o zbawieniu w Wielkim Tygodniu S1E15
Wielki Tydzień jest dosłownie gęsty od wydarzeń liturgicznych czytanego słowa Bożego i okazji do modlitwy. Jak nie przeoczyć tego co najważniejsze od Niedzieli Palmowej do Niedzieli Zmartwychwstania? Zapraszam na przyglądnięcie się tym ważnym wydarzeniom z życia Jezusa. 
28:07
April 13, 2022
Ostatnie dyspozycje plany zachęty i pozdrowienia Pawła dla Koryntian S3E30
Jak św. Paweł kończy pierwszy list do Koryntian? Cały list dotyczy spraw wiary moralności i dyscypliny w Kościele. W ostatnim rozdziale Paweł pisze między innymi o składkach i ofiarach na rzecz ubogich. Co pisze o zbiórkach w Kościele? - posłuchajmy. 
27:04
April 06, 2022
Odpowiedź na wątpliwości odnośnie zmartwychwstania umarłych S3E29
Jakie argumenty mogą przekonać kogoś o fakcie zmartwychwstania wszystkich ludzi? W jakim ciele zmartwychwstaną umarli? Co to znaczy człowiek ziemski? Jakie dwa ciała współistnieją w człowieku? 
26:44
March 30, 2022
Przede wszystkim to Chrystus zmartwychwstał! S3E28
Paweł podejmuje zagadnienie zmartwychwstania Chrystusa i zmartwychwstania wiernych. Jakich argumentów używa Paweł by opowiedzieć i przekonać, że zmartwychwstanie to fakt? A może kwestią sporną wcale nie był fakt zmartwychwstania a coś innego? Posłuchajmy!
28:28
March 23, 2022
Szczegółowa odpowiedź na temat prorokowania i glosolalii S3E27
Na czym polega dar proroctwa? Czym jest glosolalia? Który z tych darów jest cenniejszy? Do czego służą te dary?
26:23
March 17, 2022
Pochwała, prezentacja i promocja miłości AGAPE. S3E26
Zapraszam do poznania takiej miłości, jaka jest z Boga.  Wiele darów traci stoję znaczenie jeśli zabraknie człowiekowi miłości. Dlaczego tak jest?  Zapraszam na kolejny odcinek podcastu.
20:56
March 09, 2022
Jeden Kościół tworzą różne członki obdarowane różnymi darami. S3E25
Jakiego porównania, jakiego obrazu używa Paweł kiedy mówi o Kościele? Jak pomaga mu to przekazać ważną prawdę, że każdy z nas ma swoje miejsce w Kościele? Czy liczba charyzmatów jest jakoś ograniczona? Ile może ich być? 
21:00
March 02, 2022
Najstarsze pouczenie o godnym uczestniczeniu w Eucharystii. S3E24
Co takiego wydarzyło się we wspólnocie kościoła w Koryncie? Dlaczego św. Paweł tak mocno zareagował? Jak należy spożywać Eucharystię by przynosiło to pożytek a nie szkodę? Jak Paweł uzasadnia to, że są wśród wierzących rozdarcia? Zapraszam - 1 list do Koryntian 11, 17-34.
22:01
February 23, 2022
Nie jest łatwo przekonać kobiety, zwłaszcza gdy dotyczy to stroju. S3E23
Zapraszamy na odcinek z serii poświęconej św. Pawłowi. Omawiane wersety pełne są sformułowań, których można używać w rozmowie z fryzjerem kosmetyczką czy fryzjerem. Dzisiejszy fragment - 15 wersetów - dotyczy nakryć głowy. Dlaczego takie rozważania znalazły się w listach św. Pawła? Jak to rozumieć dzisiaj?
20:59
February 16, 2022
Jezus dorasta i staje się odpowiedzialny dzięki dojrzałości Józefa i Maryi S4E23
Jak wyglądało życie Maryi zanim spotkała Józefa? Jak wyglądało życie Józefa zanim w jego życiu pojawiła się Maryja? A jakie owoce ich wspólnego życia pojawiają się kiedy w ich życiu pierwszy staje się Bóg? 
18:29
February 09, 2022
Dojrzały mężczyzna będzie odpowiedzialnym ojcem S4E22
Jakie są cechy dojrzałego mężczyzny? Czy Józef posiadał te cechy? Czy da się to zweryfikować? Okazuje się że do 12 roku życia Jezusa znajdziemy informacje, które mówią o dojrzałości Józefa. 
17:23
February 02, 2022
Jak św. Bernard z Clairvaux głosił wielkość św. Józefa S4E21
Ciekawe światło na postać św. Józefa rzuca św. Bernard. Rozważa, dlaczego Józef chciał opuścić Maryję potajemnie... a dlaczego nie w sposób jawny? co było tego powodem? czy w tym pragnieniu opuszczenia nie przypominał św. Piotra który zwracał się do Jezusa odejdź ode mnie panie bo jestem niegodny... Posłuchajmy!
18:30
January 26, 2022
Pochwała św. Józefa S4E20
Chcę przybliżyć postać św. Józefa przytaczając fragment homilii św. Jana Chryzostoma na temat trzech wersetów ewangelii św. Mateusza (Mt 1, 19-21). Poznamy w ten sposób fragment wspaniałego wykładu ewangelii na który składa się 90 homilii głoszonych w Antiochii Syryjskiej w latach 390 na 391. Jan Chryzostom objaśnia tekst wnikając w znaczenie słów i zwrotów odwołując się do innych miejsc biblijnych. 
18:33
January 18, 2022
Józef syn Jakuba i Józef mąż Maryi. S4E19
Będziemy porównywać teksty odnoszące się do Józefa Patriarchy oraz teksty odnoszące się do Józefa męża Maryi. Od starożytności już powstają biografie pojedynczych osób, ale także dzieła, które pisane są z punktu widzenia ich dokonań oraz bardzo przemyślane żywoty równoległe, w których zestawia się życie dwóch znanych postaci. 
18:09
January 12, 2022
Święty Józef - mężczyzną mocnej i żywej wiary. S4E18
W religii Izraela to mężczyzna decyduje o życiu religijnym rodziny, on też ma zatroszczyć się o przekazanie wiary. Taka rola ojca ma swoje korzenie w początkach Izraela, kiedy wpierw najstarszy w rodzie spełniał funkcje kapłańskie, zanim nie pojawiło się centralne miejsce kultu w Izraelu i kapłani z pokolenia Lewiego. Odtąd należało wykupić pierworodnego chłopca przez ofiarę w świątyni aby nie musiał już pełnić służby kapłańskiej kiedy są wykwalifikowani kapłani.
21:18
January 05, 2022
Gdy Józef milczał, Maryja mogła mówić w swoim i w jego imieniu. S4E17
Dziś spotkamy Józefa jakiego da się poznać czytając dwa pierwsze rozdziały Ewangelii św. Łukasza. Józef i jego działania w Ewangelii Łukasza ukazany jest na podobieństwo cienia, który nie jest tym samym co żywa osoba. Z kilku wersetów ewangelii musimy więc odtwarzać decyzje i czyny, albo domyślać się, które Józef musiał podejmować lub w nich uczestniczyć, skoro Jego imię pojawia się w opisywanych wydarzeniach.
19:22
December 28, 2021
Józef z Jezusem i Maryją wyruszają z Egiptu do ojczyzny. S4E16
Ewangelia Mateusza ukazuje Jezusa jako nowego Mojżesza ogłaszającego Nowe Prawo, które stanowi nowelizację mojżeszowego prawa, tego z góry Synaj. Drugi rozdział tej Ewangelii kończy się przybyciem Jezusa z Marią i z Józefem do ziemi Izraela na podobieństwo Narodu Wybranego którego po wyjściu z Egiptu wprowadził do ziemi Kanaan Jozue. Jego hebrajskie imię Jeszua nosił też Jezus. O ile pierwszy Jeszua zdobywał Ziemię Obiecaną, o tyle drugi jest bezbronnym dzieckiem, któremu zagraża okrutny Herod a ratuje zawsze posłuszny Bogu - Józef.
19:28
December 22, 2021
Czego uczy nas św. Józef odnośnie do podejmowania decyzji? S4E15
W ludzkich losach Maryi i Józefa zawarty został Boży Plan Zbawienia. Dzisiaj przyglądnijmy się sposobowi podejmowania przez św. Józefa decyzji. Proces podejmowania decyzji Józefa ma cechy rozeznawania duchowego w którym bierze on pod uwagę nieoczekiwany znak, zasady moralne oraz bezpośrednie przemówienie Boga. 
19:55
December 15, 2021
Najważniejszy moment w życiu Józefa męża Maryi S4E14
Józef to człowiek, który znalazł się najbliżej wydarzeń zakrytych przed światem. To On dowiedział się o rzeczach, których ludzki rozum nie jest w stanie przeniknąć ani nawet przeczuwać, że Bóg rozpoczął ludzkie życie w łonie Maryi. Józef jest drugą osobą, której Bóg chciał objawić prawdę o poczęciu Jezusa. 
19:34
December 08, 2021
Józef mąż Maryi z której narodził się Jezus S4E13
Dziś spotkanie z kolejnym Józefem - mężem albo Oblubienicem Maryi. Odegrał On wielką rolę w Dziejach Zbawienia. Samo imię Józef ma swoje zaskakujące znaczenie - mianowicie "Jahwe niech przymnoży". A o tym ilu jeszcze Józefów najdziemy w Nowym Testamencie? - Posłuchajcie w tym odcinku. 
19:19
December 01, 2021
Cały Egipt jest Faraona a Beniamin i Manasses - Izraela S4E12
Patrzymy na reformy społeczne jakie dokonały się pod rządami Józefa Egipskiego. Wyraźnie wybijają się dwie grupy społeczne swoim uprzywilejowaniem, posłuchajmy jakie i dlaczego. Skąd bierze się rosnące znaczenie Izraela - rozumianego już nie tylko jako imię Patryjarchy ale jako nazwę całego narodu?
19:58
November 24, 2021
Pogrzeb Jakuba i Józefa S4E11
Można też zatytułować inaczej Dwa pogrzeby i jedno zapewnienie. Czy Józef wybaczył swoim braciom, jak powszechnie stwierdzają to komentatorzy życia Józefa Egipskiego? A może było zupełnie inaczej... Może sprawa wybaczenia rozegra się dopiero w przyszłości, wiele wiele lat później? Może życie Józefa i jego braci mówi o takich długach, których po ludzku nie da się wyrównać... 
20:35
November 17, 2021
Błogosławieństwo na przyszłość wszystkich pokoleń Jakuba Izraela S4E10
Dzisiaj zapraszam do 49 rozdziału Księgi Rodzaju. Co wydarzy się w pokoleniach, które biorą swoje imię od rodzonych synów Jakuba? Omawiany tekst ma za zadanie wyjaśnić stan rzeczy, który jest znany czytelnikowi tego tekstu. Wypowiedzi Jakuba, wygłoszone wobec kolejnych synów, należałoby czytać tak, by znajdować ich wypełnienie w dziejach pokolenia, które od tego syna bierze swój początek. W ten sposób Izraelici przekonywali się do tego, że dzieje ich pokoleń stanowią wypełnienie obietnic Bożych wobec całego ich narodu.
20:22
November 10, 2021
Jakub z całą rodziną przybywa do Egiptu S4E9
Jakub przybywa do Egiptu, przybywa z całą swoją rodziną. Otrzymuje od swojego syna ziemię, a wcześniej zapewnienie od Boga, że kiedyś opuści Egipt. Boży plan nie kończy się na tej wielkiej przeprowadzce, nie kończą się również wyzwania, którym przyjdzie stawić czoło rodzinie Józefa.  Omawiany rysunek z wydobytymi i „oczyszczonymi” kolorami. Górna część po stronie prawej przedstawia początek karawany, ciąg dalszy karawany został umieszczony poniżej https://claudemariottini.files.wordpress.com/2019/01/beni-hasan.jpg Artykuł krótki po angielsku: https://claudemariottini.com/2019/01/10/the-asiatic-scene-at-beni-hasan/
19:16
November 03, 2021
Józef daje się poznać braciom i prowadzi do pojednania w rodzinie S4E8
Dziś 45 rozdział Księgi Rodzaj. Poprzedni rozdział kończy się mową Judy, który w niezwykły sposób przemawia do zarządcy Egiptu. Słowa Judy dokonują czegoś niespodziewanego. Gra Józefa wchodzi w fazę, której się nie spodziewał. Dociera do Józefa fakt, że Juda bierze na siebie winę Beniamina...
19:09
October 26, 2021
Do czego prowadzi gra Józefa z braćmi i z ojcem. S4E7
Poprzedni odcinek kończy się ucztą, która wydaje się być szczęśliwym zakończeniem wyprawy i osiągnięciem zamierzonych celów. Młody Beniamin jest z braćmi. Wszyscy ucztują radośnie. Powinna ich zaniepokoić pora uczty... Kiedyś ucztowali tak samo , kiedy to sprzedali swojego brata Józefa do Egiptu.  Co wydarzy się po opuszczeniu Egiptu przez braci z pełnymi workami pszenicy?  Dlaczego w workach pszenicy znalazł się puchar z którego piją pan Egiptu i z którego potrafi wróżyć?  Do czego doprowadzą słowa Judy, który będzie przemawiał w obronie braci? 
18:58
October 20, 2021
Józef realizuje swe zamiary prowadząc nadal grę z braćmi i z ojcem. S4E6
Ludzie zwykle realizują swoje małe plany: osobiste czy rodzinne. Skupienie się na takiej perspektywie sprawia, że można zapomnieć o tym, że nad tym wszystkim jest jeszcze Bóg i Jego zamiary. Dochodzi wówczas do krzyżowania się planów Pana Dziejów i człowieka. Czasami te plany się krzyżują a czasem uzupełniają. Wsłuchajmy się w odcinek, w którym usłyszymy o zmaganiach wspaniałomyślnego Boga z małością, ciasnotą i oporem Józefa.
18:39
October 13, 2021
Bóg przez Józefa prowadzi do pojednania i przebaczenia w rodzinie. S4E5
Co wydarzyło się podczas spotkania Józefa z braćmi w Egipcie? Dziesięciu synów nie rozpoznaje Józefa, a on zaczyna pewną grę, której wynik zaskoczy nawet jego samego.
19:50
October 06, 2021
Więzień staje się namiestnikiem Egiptu aby ocalić świat od głodu. S4E4
Opowiadanie o Józefie zawiera kilka warstw. niektóre wydarzenia są lokalne, a inne państwowe a wręcz światowe. Staramy się zrozumieć niezwykłą karierę Józefa, który okazuje się być wybitnym strategiem. Okazuje się że nie ma w Egipcie nikogo mądrzejszego od Józefa, który mógłby ocalić Egipt... świat... 
17:17
September 29, 2021
Bóg przez więzienie przygotowuje Józefa do wielkich zadań. S4E3
Jaką rolę odgrywają sny? Czy mają ukryte znaczenie? Co Biblia mówi na temat marzeń sennych? Czy należy się nimi kierować? Kto może interpretować sny? Zapraszam do wysłuchania podcastu. 
19:37
September 22, 2021
Bóg koryguje wychowanie ojca Józefa. S4E2
Pierwsza część dziejów Józefa kończy się w sposób charakterystyczny dla tragedii. To co wydarzyło się dalej ogromnie zmienia Józefa. Zaślepiona miłość ojca do Józefa doprowadziła do tego, że to sam Bóg zajął się dyskretnie wychowaniem Józefa - rozpieszczonego pupila. 
18:26
September 15, 2021
Poznajmy Józefa Egipskiego. S4E1
Zapraszam na kolejny cykl naszych spotkań zatytułowany Ważne postacie biblijne. Zanim spotkamy się z św. Józefem, powinniśmy poznać innego Józefa, zwanego Egipskim. Dlaczego? Zapraszam do wysłuchania podcastu, by się tego dowiedzieć. 
18:30
September 08, 2021
Spożywanie mięsa z pogańskich ofiar i udział w ucztach kultowych. S3E22
Czy istnieją inni bogowie? Jak na to pytanie patrzy Chrześcijanin? Co to znaczy, że żołnierz nie służy na własnym żołdzie? Czy w liście Pawła jest urwane zdanie? 
27:49
June 23, 2021
Ze świadomością autorytetu, klarownie o małżeństwie i bezżenności. S3E21
Czy warto się żenić? Dość prowokacyjnie :) co o tym pisał Paweł Apostoł.
26:20
June 16, 2021
Od potępienia publicznego grzechu do kultu Ducha w swoim ciele. S3E20
Jak ma reagować wspólnota na publiczny grzech członka Kościoła? Jak Paweł odniósł się do grzechu rozpusty? Co mówiło na ten temat Prawo Mojżeszowe? 
28:36
June 09, 2021
Wierni słudzy Chrystusa pogardzani i odrzuceni przez świat. S3E19
Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych! A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.
28:23
June 02, 2021
Słudzy działający według tego, co każdemu daje Pan. S3E18
Nie wchodząc w ocenę zasług, wielkości czy skuteczności różnych głosicieli, Paweł radykalnie odróżnia ich zaangażowanie od zaangażowania Pana. Nic nie znaczy dzieło sługi, a jedynie Tego, który jest ostatecznym sprawcą wzrostu we wspólnocie czyli Boga. Zamiast więc współzawodniczyć, konkurować czy chlubić się - winni słudzy pamiętać, że stanowią jedno, ze względu na dobro wspólnoty, którą im Bóg powierzył. Takie radykalne zrównanie sług między sobą wobec Pana służyć ma umocnieniu jedności wspólnoty. Choć słudzy stanowią jedno, to każdy otrzyma w przyszłości własną nagrodę, według własnego trudu. 
29:11
May 26, 2021
Tajemnica Mądrości Bożej objawionej przez Ducha dla doskonałych. S3E17
Dlaczego Paweł uważa, że Mądrość Boża ukryta jest dla władców tego świata? Paweł głosi Tajemnicę Bożą, której centrum stanowi Jezus Chrystus ukrzyżowany. Paweł głosi tę Tajemnicę, wewnętrznie przejęty misją, obawiając się nie tyle ludzkiej klęski, co zmarnowania łaski Bożej. 
27:52
May 19, 2021
Pierwsza Konstytucja Dogmatyczna o Kościele w świecie współczesnym. S3E16
Paweł wzywa korynckich wierzących, by przypatrzyli się swojemu powołaniu. Chodzi o to, by zobaczyli Kościół tak, jak widzi go Bóg. Użyte przez niego słowa wskazują na to, że Bóg, w swojej łaskawości, wybrał raczej tych, którzy nie są wysoko oceniani według "mądrości tego świata". 
28:07
May 13, 2021
Jedna wiara i jeden chrzest podstawą jedności Kościoła. S3E15
Zasadnicza część I Listu do Koryntian. Korpus listu ma realizować zasadniczy cel pisma, ma być przekonujący i spełniać swoją rolę. W epoce, w której Paweł kieruje listy do Kościołów, znajomość sztuki retorycznej była dość rozpowszechniona przynajmniej na poziomie podstawowym. Także Szaweł z Tarsu znał choćby podstawy retoryki. Za tym przemawia nie jeden finezyjny fragment jego listów.
28:26
May 13, 2021
Początek listu Pawła Apostoła do Kościoła w Koryncie. S3E14
Początek listu określa się słowiem preskrypt. W skład tej części wchodzą imiona nadawcy, adresata oraz pozdrowienie. Jak wyglądał list żony do męża - napisany w 168 roku przed Chrystusem a odkryty po ponad 20 wiekach?
28:39
April 28, 2021
Co warto wiedzieć zanim zacznie się czytać listy Pawła Apostoła? S3E13
Listy to inny typ źródła niż narracja Dziejów. To zapis reakcji Pawła na wieści zapytania czy doniesienia o różnych sytuacjach wśród wierzących. Dlatego w sektorze trzeba uwzględnić specyfikę i rolę listów w ówczesnym świecie. Chodzi o to by czytając odpowiedzi Apostoła ustalić jak on sam ocenia sytuację i dlaczego daje taką właśnie odpowiedź. Trzeba też szukać teologicznych zasad, do których się odwołuje.
29:36
April 21, 2021
Korynt - ewangelizacja i założenie Kościoła w grzesznym mieście. S3E12
Kościół w Koryncie z wielu względów zasługuje na uwagę. Miasto dwóch portów, pewno dość bogate, ale też miasto wręcz symbol pogańskiego grzechu i wynaturzeń moralnych. Jak w takiej sytuacji uczyć się żyć według sumienia, otrzymanych darów i powołania od Boga?
28:25
April 14, 2021
Dla kogo jest mowa Pawła na Areopagu? S3E11
Paweł proklamuje nowy etap Dziejów Zbawienia, który następuje po epoce pobłażliwości Boga. Słuchacze mają szansę wejść w ten nowy czas, nie przez nową wiedzę, ale przez nawrócenie, do którego sam Bóg wzywa. Wzywa wszędzie, wszyskich bez wyjątku ludzi. Owo "teraz" nastąpiło po uwiarygodnieniu Jezusa przez Jego wskrzeszenie. Mowa Pawła kończy się zapowiedzią dnia sądu.
27:34
April 07, 2021
Filippi - przyczółek Europy zdobyty przez Pawła dla Ewangelii S3E10
W jaki sposób w pierwszym mieście europejskim Paweł głosi Ewangelię i zakłada Kościół? W jaki sposób Paweł rozprawia się z wróżką? 
30:26
March 31, 2021
Pierwsze ustalenia Kościoła odnośnie zbawienia i roli Prawa S3E9
Powszechnie używa się sformułowań Kościół przedsoborowy i posoborowy, aby podkreślić zmiany, jakie zaszły w Kościele katolickim pod wpływem ruchów odnowy, obrad i dokumentów Soboru Watykańskiego II (1962-65). Dziś chcemy poznać przebieg i postanowienia wydarzenia z Rozdz. 15. Dziejów, które bywa określane jako „Sobór Jerozolimski”. Określenie to jest jednak problematyczne, ponieważ żyją jeszcze Apostołowie, a Nowy Testament dopiero powstaje.
27:52
March 24, 2021
Jak Paweł zaczął skutecznie głosić Ewangelię? S3E8
Początek pierwszej podróży misyjnej z udziałem Barnaby, Szawła i Marka, nie przedstawia się imponująco. Gdy opuszczają już Cypr, rezultat jest mizerny, a oni sami mocno podzieleni. Po ogłoszeniu Ewangelii w synagogach Salaminy i po przejściu całej wyspy, tylko jeden człowiek przyjął wiarę. Marek musiał mieć inną wizję ewangelizacji niż Paweł skoro po opuszczeniu Cypru wrócił do Jerozolimy...
29:06
March 17, 2021
Czy to miałby być sukces? O początku misji Barnaby i Szawła S3E7
Rozpoczynamy lekturę Dziejów Apostolskich od takiego momentu, w którym rozpoczynają się dzieje Pawła Apostoła. Głównym bohaterem jest dawny zawzięty prześladowca uczniów Jezusa. Apostołowie, Starsi, Uczniowie, oponenci, jawią się teraz jako drugoplanowi bohaterowie dokonań Pawła, jak można określić także dalszą cześć tej księgi. Wyznaczeni przez Boga do dzieła ewangelizacji wyruszają. Dlaczego początek pierwszej wyprawy misyjnej jest problematyczny?
29:03
March 10, 2021
Kościół w Antiochii od początku stawia na pogan S3E6
W Antiochii po raz pierwszy nazwano Uczniów - CHRZEŚCIJANAMI. Chrześcijanin po grecku: Χριστιανός (christianos) nawiązuje do Jezusowego tytułu - CHRYSTUS - po grecku Χριστος (christos) -  Namaszczony, który stał się wręcz Jego drugim imieniem. Przecież mówimy Jezus Chrystus. Stąd tez nowe określenie CHRZEŚCIJANIE znaczy CHRYSTUSOWI albo należący do Pomazańca czy związani z Namaszczonym. W tym odcinku zerkniemy również na globalne uwarunkowania, które sprzyjały rozszerzaniu się Ewangelii: drogi, język grecki - koine, istniejące tłumaczenie Biblii na ten język, rozproszona po wielu miastach diaspora Żydowska.
28:47
March 03, 2021
Paweł Apostoł - by najlepiej wypełnić zamiary Chrystusa wobec Ewangelii. S3E5
Jaka osoba jest potrzebna w tym momencie Kościołowi? Znamy imię kandydata, który mógłby podjąć czekające go wyzwania. Pozostaje tylko przekonać go do tego. Jednak w tym właśnie tkwi problem, że Kościół, który potrzebuje takiego człowieka byłby ostatnim, aby Szawłowi zaproponować takie przejście, jak to się robi wobec odpowiedniego menadżera w innej firmie czy trenera w innym zespole. Nikt nawet nie myśli, aby się modlić jego nawrócenie. Lęk przed nim musi być taki wielki, że wszyscy się go boją. Tak nieprawdopodobnego transferu może dokonać tylko Bóg, na zasadzie powołania do wyjątkowej misji, jak czynił to już wcześniej wobec proroków czy przywódców religijnych i narodowych!
30:04
February 24, 2021
Kim był pierwszy męczennik? S3E4
Św Szczepan - pierwszy męczennik, wierny naśladowca Chrystusa. Pierwszy człowiek, który zginął z powodu wiary w Chrystusa. Jak zginął?  W jakich okolicznościach to się stało? Jakie są konsekwencje tego wydarzenia dla Kościoła i dla rozszerzania się Ewangelii? Patrzymy na to wydarzenie oczami św. Łukasza. 
29:54
February 17, 2021
Helleniści - pierwsi głoszący Ewangelią innym narodom. S3E3
Tekst przez nas czytany zaczyna się od zdania, które ujawnia istnienie dwóch grup we wspólnocie wierzących, których istnienia, czytelnik Dziejów Apostolskich, nie miał prawa się domyśleć. Co więcej - czy wiesz, że w diasporze w Kenchrach, które stanowią port Koryntu, pojawiła się diakonisa Kościoła o imieniu Febe? 
29:43
February 10, 2021
Czy w Jerozolimie jest początek i pierwowzór Kościoła? S3E2
W Jerozolimie Kościół ma początek i pierwowzór. Czy znasz Kościół 1.0 - ten opisywany w pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich? Czy znasz Kościół  2.0 - związany z osobą św. Pawła Apostoła? I wreszcie w Jezusowych wypowiedziach z ewangelii znajdziemy znamiona zapowiadanego przez Niego Kościoła czyli Kościoła 3.0.  Dziś usłyszycie również o trzech filarach Kościoła. Są nimi: 1) posłuszeństwo wobec Boga, 2) trwanie we wspólnocie z Apostołami, 3) dawanie świadectwa. 
29:42
February 03, 2021
„Dokonania Ducha Świętego” czy „Dzieje niektórych Apostołów”? S3E1
Zapraszam na nowy - III sezon - całość zatytułowałem - Paweł Apostoł i początki Kościoła.  Dzisiaj wprowadzenie do Dziejów Apostolskich. Po dzisiejszym spotkaniu powinniśmy wiedzieć, gdzie w kolejnych epizodach tej księgi, odnajdywać ślady działania Ducha Świętego. Niech w tych poszukiwaniach pomoże analogia do poczęcia, narodzin i wzrostu dziecka, by z jej pomocą dostrzec narodziny i wzrost Kościoła na kartach księgi Dziejów Apostolskich. Zapraszam do wysłuchania.
24:59
January 27, 2021
#20 Bystrzak, który wciąż stawał się mądrzejszy. S2E7
Kiedyś bardzo gorliwa i religijna katechetka postanowiła zrobić lekcję religii w oparciu o tekst biblijny noszący tytuł: Dwunastoletni Jezus w świątyni, który dziś czytamy. Pani katechetka rozdała teksty do przeczytania, aby dzieci szukały odpowiedzi na pytanie: Czy Pan Jezus słuchał swoich rodziców? kiedy skończyli czytać powtórzyła pytanie i usłyszała głośne NIE! A Ty co myślisz ? 😃 Zapraszam do wysłuchania 😃.
19:24
January 20, 2021
#19 By dostrzec Boga w obrzędach religijnych. S2E6
Maryja, Józef i Jezus uczestniczą w zwyczajnych obrzędach religijnych, a Symeon i Anna mówią, że to Bóg wkracza do świątyni. Co oznacza miecz, który ma przeniknąć duszę Maryi, a o którym mówi Symeon?
20:50
January 13, 2021
#18 Jak opowiedzieć i wyznać, że Bóg się narodził? S2E5
Dziś będziemy czytać o Narodzinach Jezusa w Betlejem w kolejnym fragmencie Ewangelii św. Łukasza. Zaczniemy jednak od opisu narodzin cesarza Augusta, który panował już w Rzymie, gdy Jezus przyszedł na świat... Zapamiętajmy opis narodzin cesarza, którego poddanym przez 20 lat był Jezus.
19:21
January 06, 2021
#17 Opowiedzieć i wyśpiewać o narodzinach Jana. S2E4
Po scenie Nawiedzenia wraz z Pieśnią Maryi (1, 39-56) następują dwa teksty o narodzinach i obrzezaniu Jana oraz Jezusa (1, 57-80 i 2, 1-20). One winny być jednak czytane oddzielenie, jak na to wskazują już same proporcje objętości opisów. Narodziny Jana obejmują 2 wersety (1, 57-58), Jezusa zaś 20 (2, 1-20). Natomiast obrzezanie Jana wraz z nadaniem imienia zajmuje 20 wersetów (1, 59-79) Jezusa zaś 1 (2, 21). Można przypuszczać, że Jan jako ostatni prorok Starego Testamentu włączony musi być do ludu przymierza w sposób wyjątkowy, o czym przekonamy się dziś.
17:11
December 30, 2020
#16 Odwiedziny zakończone uwielbieniem Boga. S2E3
Chcemy przeczytać tekst zatytułowany zwykle jako Nawiedzenie, w domyśle Elżbiety przez Maryję, z którym złączony jest kolejny, zatytułowany Magnificat, Oba teksty będziemy czytać po kolei, oddzielając je przez komentarz.
17:28
December 23, 2020
#15 Już zapowiedzi narodzin - ważnych osób - są obiecujące. S2E2
Dwa teksty z ewangelii św. Łukasza zamieszczone jeden po drugim oraz zapis z księgi chrztu w Igołomi - zapis chrztu przyszłego świętego Brata Alberta. 
21:24
December 16, 2020
#14 Zacząć czytać Ewangelię Łukasza od początku S2E1
W nowym sezonie naszych spotkań zapraszam w świat Ewangelii według Świętego Łukasza. Od tej Ewangelii należy zacząć lekturę Nowego Testamentu. Skierowana jest ona do Teofila, a kim jest Teofil? 
19:58
December 09, 2020
#13 Najlepiej mieć i podręcznik i nauczyciela
W świecie podręczników mamy dwupodział. Jedne wymagają nauczyciela, który wprowadzi w dane zagadnienie, poleci coś przeczytać, sprawdzi czy uczniowie dobrze zrozumieli, ewentualnie powtórzy czy poszerzy o zagadnienia, które mogą się przydać dla danej grupy. Są i podręczniki - samouczki i one nie wymagają pomocy nauczyciela. Internetu oferuje dziś wiele materiałów nieraz w formie interaktywnej, wciągającej, mobilizującej uczestnika bardziej niż zajęcia w formie tradycyjnej.  Biblia jest podobna do podręcznika, który wymaga obecności nauczyciela, przynajmniej na początku. 
19:46
December 02, 2020
#12 Jak głosić Dobrą Nowinę? Podręcznik metodyczny Jezusowego nauczania.
Czytając Ewangelię zwracajmy uwagę nie tylko na to co Jezus mówi, ale zwracajmy również uwagę na to dlaczego tak mówi do tego człowieka, choć przed chwilą przemawiał inaczej do innego. Uczmy się od Jezusa wiary w to co robi i mówi. Uczmy się też od Niego wrażliwości na człowieka, który ma prawo usłyszeć od nas odpowiednie słowo, takie, jakie by do niego powiedział Jezus, w jego okolicznościach życiowych. Przyglądnijmy się metodycznym wskazaniom odnoście tego, jak naukę Jezusa przekazywać dziś różnym odbiorcom. Skuteczność słów Jezusa zależy od osobistej więzi między Jezusem a słuchaczem. Wskażemy trzy typy odniesienia do Jezusa i związane z tym sposoby Jezusowego nauczania: Odpowiedzi na pytania przeciwników i krytyków Rozmowy z sympatykami i obserwatorami, którzy nie są Jego uczniami Nauczanie, formowanie i wzywanie do naśladowania skierowane przez Jezusa do tych, którzy zostali wybrani na uczniów i Apostołów
20:02
November 25, 2020
#11 Podręcznik z najpełniejszym ujęciem dziejów świata
Gdyby zapytać, do jakiego podręcznika podobna jest Biblia można by dać kilka odpowiedzi. Pierwsza najbardziej uprawniona brzmi podręcznik do religii. Jeżeli obejmuje Stary i Nowy Testament stanowi najważniejsza księgę dla Chrześcijan. Gdy obejmuje jedynie Stary Testament - będzie to pierwszy podręcznik dla wyznawców Judaizmu. Konsekwentnie pierwszym podręcznikiem na lekcjach religii powinna być Biblia a dopiero później katechizmy i inne materiały.  pod pewnym względem Biblia jest podobna do podręcznika historii ale jeszcze bardziej jest unikalną antologią zróżnicowanych tekstów do dziejów narodu Izraela i początków Chrześcijaństwa, początków Kościoła.  Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30
20:54
November 18, 2020
#10 Biblię można porównać do podręcznika
Każdy podręcznik przeznaczony jest do jakiegoś przedmiotu. Biblia traktuje o sprawach najważniejszych, dziejących się między człowiekiem a Bogiem. Mówi o tym, kim jest Bóg? Jakie ma zamiary wobec świata? Człowiek dowiaduje się po co żyje i jak ma przejść przez życie, aby na jego końcu przejść do Domu Ojca. W Biblii znajdziemy też wiele wskazań życiowo ważnych: jak kochać i przyjaźnić się, jak założyć małżeństwo by było odbiciem miłości Chrystusa do Kościoła...  Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia.
18:42
November 11, 2020
#9 Najważniejsze zdanie w Biblii
Co można zobaczyć w lustrze?  Można zobaczyć siebie, różne szczegóły twarzy ubranie, które nosimy. Czy to może być ciekawe? Owszem są ludzie, którzy nie lubią przeglądać się w lustrze...   Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia.
19:15
November 04, 2020
#8 Popatrzmy na Biblię jak na lustro
Popatrzmy na Biblię jak na lustro... Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia.
18:38
October 28, 2020
#7 Popatrzmy na Biblię jak na okno i postarajmy się przez to okno więcej zobaczyć
Wyglądnijmy dokładniej przez okno. Popatrzmy na Biblię jak na okno i postarajmy się przez to okno więcej zobaczyć.  Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia.
17:10
October 21, 2020
#6 Biblia jest jak okno
Biblia jest jak okno. Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia.
19:16
October 14, 2020
#5 Z jakim podejściem możemy czytać Pismo święte?
Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Z jakim podejściem możemy czytać Pismo święte? Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia.
14:38
October 07, 2020
#4 Modlitwa w Biblii i Biblią
Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Modlitwa w Biblii i Biblią  Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia.
17:16
September 29, 2020
#3 Sposoby czytania Biblii
Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Sposoby czytania Biblii Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia.
20:23
September 23, 2020
#2 Jaką Biblię powinniśmy czytać?
Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Chcemy sobie zadać pytanie: jaką Biblię powinniśmy czytać?  Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia.
22:56
September 16, 2020
Odnajdźmy Biblię S1E2
Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia
13:26
September 09, 2020
Księże Biskupie: jaka jest Księdza Biskupa historia spotkania z Biblią?
Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia
23:07
September 02, 2020