Skip to main content
Biblia - SŁOWA ŻYCIA

Biblia - SŁOWA ŻYCIA

By Biskup Roman Pindel
Trzymajcie się mocno Słowa Życia. Z biblistą o Piśmie Świętym i nie tylko.
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Spożywanie mięsa z pogańskich ofiar i udział w ucztach kultowych. S3E22
Czy istnieją inni bogowie? Jak na to pytanie patrzy Chrześcijanin? Co to znaczy, że żołnierz nie służy na własnym żołdzie? Czy w liście Pawła jest urwane zdanie? 
27:49
June 23, 2021
Ze świadomością autorytetu, klarownie o małżeństwie i bezżenności. S3E21
Czy warto się żenić? Dość prowokacyjnie :) co o tym pisał Paweł Apostoł.
26:20
June 16, 2021
Od potępienia publicznego grzechu do kultu Ducha w swoim ciele. S3E20
Jak ma reagować wspólnota na publiczny grzech członka Kościoła? Jak Paweł odniósł się do grzechu rozpusty? Co mówiło na ten temat Prawo Mojżeszowe? 
28:36
June 9, 2021
Wierni słudzy Chrystusa pogardzani i odrzuceni przez świat. S3E19
Niech więc uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych! A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.
28:23
June 2, 2021
Słudzy działający według tego, co każdemu daje Pan. S3E18
Nie wchodząc w ocenę zasług, wielkości czy skuteczności różnych głosicieli, Paweł radykalnie odróżnia ich zaangażowanie od zaangażowania Pana. Nic nie znaczy dzieło sługi, a jedynie Tego, który jest ostatecznym sprawcą wzrostu we wspólnocie czyli Boga. Zamiast więc współzawodniczyć, konkurować czy chlubić się - winni słudzy pamiętać, że stanowią jedno, ze względu na dobro wspólnoty, którą im Bóg powierzył. Takie radykalne zrównanie sług między sobą wobec Pana służyć ma umocnieniu jedności wspólnoty. Choć słudzy stanowią jedno, to każdy otrzyma w przyszłości własną nagrodę, według własnego trudu. 
29:11
May 26, 2021
Tajemnica Mądrości Bożej objawionej przez Ducha dla doskonałych. S3E17
Dlaczego Paweł uważa, że Mądrość Boża ukryta jest dla władców tego świata? Paweł głosi Tajemnicę Bożą, której centrum stanowi Jezus Chrystus ukrzyżowany. Paweł głosi tę Tajemnicę, wewnętrznie przejęty misją, obawiając się nie tyle ludzkiej klęski, co zmarnowania łaski Bożej. 
27:52
May 19, 2021
Pierwsza Konstytucja Dogmatyczna o Kościele w świecie współczesnym. S3E16
Paweł wzywa korynckich wierzących, by przypatrzyli się swojemu powołaniu. Chodzi o to, by zobaczyli Kościół tak, jak widzi go Bóg. Użyte przez niego słowa wskazują na to, że Bóg, w swojej łaskawości, wybrał raczej tych, którzy nie są wysoko oceniani według "mądrości tego świata". 
28:07
May 13, 2021
Jedna wiara i jeden chrzest podstawą jedności Kościoła. S3E15
Zasadnicza część I Listu do Koryntian. Korpus listu ma realizować zasadniczy cel pisma, ma być przekonujący i spełniać swoją rolę. W epoce, w której Paweł kieruje listy do Kościołów, znajomość sztuki retorycznej była dość rozpowszechniona przynajmniej na poziomie podstawowym. Także Szaweł z Tarsu znał choćby podstawy retoryki. Za tym przemawia nie jeden finezyjny fragment jego listów.
28:26
May 13, 2021
Początek listu Pawła Apostoła do Kościoła w Koryncie. S3E14
Początek listu określa się słowiem preskrypt. W skład tej części wchodzą imiona nadawcy, adresata oraz pozdrowienie. Jak wyglądał list żony do męża - napisany w 168 roku przed Chrystusem a odkryty po ponad 20 wiekach?
28:39
April 28, 2021
Co warto wiedzieć zanim zacznie się czytać listy Pawła Apostoła? S3E13
Listy to inny typ źródła niż narracja Dziejów. To zapis reakcji Pawła na wieści zapytania czy doniesienia o różnych sytuacjach wśród wierzących. Dlatego w sektorze trzeba uwzględnić specyfikę i rolę listów w ówczesnym świecie. Chodzi o to by czytając odpowiedzi Apostoła ustalić jak on sam ocenia sytuację i dlaczego daje taką właśnie odpowiedź. Trzeba też szukać teologicznych zasad, do których się odwołuje.
29:36
April 21, 2021
Korynt - ewangelizacja i założenie Kościoła w grzesznym mieście. S3E12
Kościół w Koryncie z wielu względów zasługuje na uwagę. Miasto dwóch portów, pewno dość bogate, ale też miasto wręcz symbol pogańskiego grzechu i wynaturzeń moralnych. Jak w takiej sytuacji uczyć się żyć według sumienia, otrzymanych darów i powołania od Boga?
28:25
April 14, 2021
Dla kogo jest mowa Pawła na Areopagu? S3E11
Paweł proklamuje nowy etap Dziejów Zbawienia, który następuje po epoce pobłażliwości Boga. Słuchacze mają szansę wejść w ten nowy czas, nie przez nową wiedzę, ale przez nawrócenie, do którego sam Bóg wzywa. Wzywa wszędzie, wszyskich bez wyjątku ludzi. Owo "teraz" nastąpiło po uwiarygodnieniu Jezusa przez Jego wskrzeszenie. Mowa Pawła kończy się zapowiedzią dnia sądu.
27:34
April 7, 2021
Filippi - przyczółek Europy zdobyty przez Pawła dla Ewangelii S3E10
W jaki sposób w pierwszym mieście europejskim Paweł głosi Ewangelię i zakłada Kościół? W jaki sposób Paweł rozprawia się z wróżką? 
30:26
March 31, 2021
Pierwsze ustalenia Kościoła odnośnie zbawienia i roli Prawa S3E9
Powszechnie używa się sformułowań Kościół przedsoborowy i posoborowy, aby podkreślić zmiany, jakie zaszły w Kościele katolickim pod wpływem ruchów odnowy, obrad i dokumentów Soboru Watykańskiego II (1962-65). Dziś chcemy poznać przebieg i postanowienia wydarzenia z Rozdz. 15. Dziejów, które bywa określane jako „Sobór Jerozolimski”. Określenie to jest jednak problematyczne, ponieważ żyją jeszcze Apostołowie, a Nowy Testament dopiero powstaje.
27:52
March 24, 2021
Jak Paweł zaczął skutecznie głosić Ewangelię? S3E8
Początek pierwszej podróży misyjnej z udziałem Barnaby, Szawła i Marka, nie przedstawia się imponująco. Gdy opuszczają już Cypr, rezultat jest mizerny, a oni sami mocno podzieleni. Po ogłoszeniu Ewangelii w synagogach Salaminy i po przejściu całej wyspy, tylko jeden człowiek przyjął wiarę. Marek musiał mieć inną wizję ewangelizacji niż Paweł skoro po opuszczeniu Cypru wrócił do Jerozolimy...
29:06
March 17, 2021
Czy to miałby być sukces? O początku misji Barnaby i Szawła S3E7
Rozpoczynamy lekturę Dziejów Apostolskich od takiego momentu, w którym rozpoczynają się dzieje Pawła Apostoła. Głównym bohaterem jest dawny zawzięty prześladowca uczniów Jezusa. Apostołowie, Starsi, Uczniowie, oponenci, jawią się teraz jako drugoplanowi bohaterowie dokonań Pawła, jak można określić także dalszą cześć tej księgi. Wyznaczeni przez Boga do dzieła ewangelizacji wyruszają. Dlaczego początek pierwszej wyprawy misyjnej jest problematyczny?
29:03
March 10, 2021
Kościół w Antiochii od początku stawia na pogan S3E6
W Antiochii po raz pierwszy nazwano Uczniów - CHRZEŚCIJANAMI. Chrześcijanin po grecku: Χριστιανός (christianos) nawiązuje do Jezusowego tytułu - CHRYSTUS - po grecku Χριστος (christos) -  Namaszczony, który stał się wręcz Jego drugim imieniem. Przecież mówimy Jezus Chrystus. Stąd tez nowe określenie CHRZEŚCIJANIE znaczy CHRYSTUSOWI albo należący do Pomazańca czy związani z Namaszczonym. W tym odcinku zerkniemy również na globalne uwarunkowania, które sprzyjały rozszerzaniu się Ewangelii: drogi, język grecki - koine, istniejące tłumaczenie Biblii na ten język, rozproszona po wielu miastach diaspora Żydowska.
28:47
March 3, 2021
Paweł Apostoł - by najlepiej wypełnić zamiary Chrystusa wobec Ewangelii. S3E5
Jaka osoba jest potrzebna w tym momencie Kościołowi? Znamy imię kandydata, który mógłby podjąć czekające go wyzwania. Pozostaje tylko przekonać go do tego. Jednak w tym właśnie tkwi problem, że Kościół, który potrzebuje takiego człowieka byłby ostatnim, aby Szawłowi zaproponować takie przejście, jak to się robi wobec odpowiedniego menadżera w innej firmie czy trenera w innym zespole. Nikt nawet nie myśli, aby się modlić jego nawrócenie. Lęk przed nim musi być taki wielki, że wszyscy się go boją. Tak nieprawdopodobnego transferu może dokonać tylko Bóg, na zasadzie powołania do wyjątkowej misji, jak czynił to już wcześniej wobec proroków czy przywódców religijnych i narodowych!
30:04
February 24, 2021
Kim był pierwszy męczennik? S3E4
Św Szczepan - pierwszy męczennik, wierny naśladowca Chrystusa. Pierwszy człowiek, który zginął z powodu wiary w Chrystusa. Jak zginął?  W jakich okolicznościach to się stało? Jakie są konsekwencje tego wydarzenia dla Kościoła i dla rozszerzania się Ewangelii? Patrzymy na to wydarzenie oczami św. Łukasza. 
29:54
February 17, 2021
Helleniści - pierwsi głoszący Ewangelią innym narodom. S3E3
Tekst przez nas czytany zaczyna się od zdania, które ujawnia istnienie dwóch grup we wspólnocie wierzących, których istnienia, czytelnik Dziejów Apostolskich, nie miał prawa się domyśleć. Co więcej - czy wiesz, że w diasporze w Kenchrach, które stanowią port Koryntu, pojawiła się diakonisa Kościoła o imieniu Febe? 
29:43
February 10, 2021
Czy w Jerozolimie jest początek i pierwowzór Kościoła? S3E2
W Jerozolimie Kościół ma początek i pierwowzór. Czy znasz Kościół 1.0 - ten opisywany w pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich? Czy znasz Kościół  2.0 - związany z osobą św. Pawła Apostoła? I wreszcie w Jezusowych wypowiedziach z ewangelii znajdziemy znamiona zapowiadanego przez Niego Kościoła czyli Kościoła 3.0.  Dziś usłyszycie również o trzech filarach Kościoła. Są nimi: 1) posłuszeństwo wobec Boga, 2) trwanie we wspólnocie z Apostołami, 3) dawanie świadectwa. 
29:42
February 3, 2021
„Dokonania Ducha Świętego” czy „Dzieje niektórych Apostołów”? S3E1
Zapraszam na nowy - III sezon - całość zatytułowałem - Paweł Apostoł i początki Kościoła.  Dzisiaj wprowadzenie do Dziejów Apostolskich. Po dzisiejszym spotkaniu powinniśmy wiedzieć, gdzie w kolejnych epizodach tej księgi, odnajdywać ślady działania Ducha Świętego. Niech w tych poszukiwaniach pomoże analogia do poczęcia, narodzin i wzrostu dziecka, by z jej pomocą dostrzec narodziny i wzrost Kościoła na kartach księgi Dziejów Apostolskich. Zapraszam do wysłuchania.
24:59
January 27, 2021
#20 Bystrzak, który wciąż stawał się mądrzejszy. S2E7
Kiedyś bardzo gorliwa i religijna katechetka postanowiła zrobić lekcję religii w oparciu o tekst biblijny noszący tytuł: Dwunastoletni Jezus w świątyni, który dziś czytamy. Pani katechetka rozdała teksty do przeczytania, aby dzieci szukały odpowiedzi na pytanie: Czy Pan Jezus słuchał swoich rodziców? kiedy skończyli czytać powtórzyła pytanie i usłyszała głośne NIE! A Ty co myślisz ? 😃 Zapraszam do wysłuchania 😃.
19:24
January 20, 2021
#19 By dostrzec Boga w obrzędach religijnych. S2E6
Maryja, Józef i Jezus uczestniczą w zwyczajnych obrzędach religijnych, a Symeon i Anna mówią, że to Bóg wkracza do świątyni. Co oznacza miecz, który ma przeniknąć duszę Maryi, a o którym mówi Symeon?
20:50
January 13, 2021
#18 Jak opowiedzieć i wyznać, że Bóg się narodził? S2E5
Dziś będziemy czytać o Narodzinach Jezusa w Betlejem w kolejnym fragmencie Ewangelii św. Łukasza. Zaczniemy jednak od opisu narodzin cesarza Augusta, który panował już w Rzymie, gdy Jezus przyszedł na świat... Zapamiętajmy opis narodzin cesarza, którego poddanym przez 20 lat był Jezus.
19:21
January 6, 2021
#17 Opowiedzieć i wyśpiewać o narodzinach Jana. S2E4
Po scenie Nawiedzenia wraz z Pieśnią Maryi (1, 39-56) następują dwa teksty o narodzinach i obrzezaniu Jana oraz Jezusa (1, 57-80 i 2, 1-20). One winny być jednak czytane oddzielenie, jak na to wskazują już same proporcje objętości opisów. Narodziny Jana obejmują 2 wersety (1, 57-58), Jezusa zaś 20 (2, 1-20). Natomiast obrzezanie Jana wraz z nadaniem imienia zajmuje 20 wersetów (1, 59-79) Jezusa zaś 1 (2, 21). Można przypuszczać, że Jan jako ostatni prorok Starego Testamentu włączony musi być do ludu przymierza w sposób wyjątkowy, o czym przekonamy się dziś.
17:11
December 30, 2020
#16 Odwiedziny zakończone uwielbieniem Boga. S2E3
Chcemy przeczytać tekst zatytułowany zwykle jako Nawiedzenie, w domyśle Elżbiety przez Maryję, z którym złączony jest kolejny, zatytułowany Magnificat, Oba teksty będziemy czytać po kolei, oddzielając je przez komentarz.
17:28
December 23, 2020
#15 Już zapowiedzi narodzin - ważnych osób - są obiecujące. S2E2
Dwa teksty z ewangelii św. Łukasza zamieszczone jeden po drugim oraz zapis z księgi chrztu w Igołomi - zapis chrztu przyszłego świętego Brata Alberta. 
21:24
December 16, 2020
#14 Zacząć czytać Ewangelię Łukasza od początku S2E1
W nowym sezonie naszych spotkań zapraszam w świat Ewangelii według Świętego Łukasza. Od tej Ewangelii należy zacząć lekturę Nowego Testamentu. Skierowana jest ona do Teofila, a kim jest Teofil? 
19:58
December 9, 2020
#13 Najlepiej mieć i podręcznik i nauczyciela
W świecie podręczników mamy dwupodział. Jedne wymagają nauczyciela, który wprowadzi w dane zagadnienie, poleci coś przeczytać, sprawdzi czy uczniowie dobrze zrozumieli, ewentualnie powtórzy czy poszerzy o zagadnienia, które mogą się przydać dla danej grupy. Są i podręczniki - samouczki i one nie wymagają pomocy nauczyciela. Internetu oferuje dziś wiele materiałów nieraz w formie interaktywnej, wciągającej, mobilizującej uczestnika bardziej niż zajęcia w formie tradycyjnej.  Biblia jest podobna do podręcznika, który wymaga obecności nauczyciela, przynajmniej na początku. 
19:46
December 2, 2020
#12 Jak głosić Dobrą Nowinę? Podręcznik metodyczny Jezusowego nauczania.
Czytając Ewangelię zwracajmy uwagę nie tylko na to co Jezus mówi, ale zwracajmy również uwagę na to dlaczego tak mówi do tego człowieka, choć przed chwilą przemawiał inaczej do innego. Uczmy się od Jezusa wiary w to co robi i mówi. Uczmy się też od Niego wrażliwości na człowieka, który ma prawo usłyszeć od nas odpowiednie słowo, takie, jakie by do niego powiedział Jezus, w jego okolicznościach życiowych. Przyglądnijmy się metodycznym wskazaniom odnoście tego, jak naukę Jezusa przekazywać dziś różnym odbiorcom. Skuteczność słów Jezusa zależy od osobistej więzi między Jezusem a słuchaczem. Wskażemy trzy typy odniesienia do Jezusa i związane z tym sposoby Jezusowego nauczania: Odpowiedzi na pytania przeciwników i krytyków Rozmowy z sympatykami i obserwatorami, którzy nie są Jego uczniami Nauczanie, formowanie i wzywanie do naśladowania skierowane przez Jezusa do tych, którzy zostali wybrani na uczniów i Apostołów
20:02
November 25, 2020
#11 Podręcznik z najpełniejszym ujęciem dziejów świata
Gdyby zapytać, do jakiego podręcznika podobna jest Biblia można by dać kilka odpowiedzi. Pierwsza najbardziej uprawniona brzmi podręcznik do religii. Jeżeli obejmuje Stary i Nowy Testament stanowi najważniejsza księgę dla Chrześcijan. Gdy obejmuje jedynie Stary Testament - będzie to pierwszy podręcznik dla wyznawców Judaizmu. Konsekwentnie pierwszym podręcznikiem na lekcjach religii powinna być Biblia a dopiero później katechizmy i inne materiały.  pod pewnym względem Biblia jest podobna do podręcznika historii ale jeszcze bardziej jest unikalną antologią zróżnicowanych tekstów do dziejów narodu Izraela i początków Chrześcijaństwa, początków Kościoła.  Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30
20:54
November 18, 2020
#10 Biblię można porównać do podręcznika
Każdy podręcznik przeznaczony jest do jakiegoś przedmiotu. Biblia traktuje o sprawach najważniejszych, dziejących się między człowiekiem a Bogiem. Mówi o tym, kim jest Bóg? Jakie ma zamiary wobec świata? Człowiek dowiaduje się po co żyje i jak ma przejść przez życie, aby na jego końcu przejść do Domu Ojca. W Biblii znajdziemy też wiele wskazań życiowo ważnych: jak kochać i przyjaźnić się, jak założyć małżeństwo by było odbiciem miłości Chrystusa do Kościoła...  Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia.
18:42
November 11, 2020
#9 Najważniejsze zdanie w Biblii
Co można zobaczyć w lustrze?  Można zobaczyć siebie, różne szczegóły twarzy ubranie, które nosimy. Czy to może być ciekawe? Owszem są ludzie, którzy nie lubią przeglądać się w lustrze...   Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia.
19:15
November 4, 2020
#8 Popatrzmy na Biblię jak na lustro
Popatrzmy na Biblię jak na lustro... Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia.
18:38
October 28, 2020
#7 Popatrzmy na Biblię jak na okno i postarajmy się przez to okno więcej zobaczyć
Wyglądnijmy dokładniej przez okno. Popatrzmy na Biblię jak na okno i postarajmy się przez to okno więcej zobaczyć.  Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia.
17:10
October 21, 2020
#6 Biblia jest jak okno
Biblia jest jak okno. Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia.
19:16
October 14, 2020
#5 Z jakim podejściem możemy czytać Pismo święte?
Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Z jakim podejściem możemy czytać Pismo święte? Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia.
14:38
October 7, 2020
#4 Modlitwa w Biblii i Biblią
Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Modlitwa w Biblii i Biblią  Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia.
17:16
September 29, 2020
#3 Sposoby czytania Biblii
Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Sposoby czytania Biblii Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia.
20:23
September 23, 2020
#2 Jaką Biblię powinniśmy czytać?
Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Chcemy sobie zadać pytanie: jaką Biblię powinniśmy czytać?  Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia.
22:56
September 16, 2020
#1 Odnajdźmy Biblię
Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia
13:26
September 9, 2020
#0 Księże Biskupie: jaka jest Księdza Biskupa historia spotkania z Biblią?
Biskup Roman zaprasza na "Spotkanie z Biblią" na antenie "Anioła Beskidów" w każdą środę o godz. 4.30, 9.30 i 15.30. Chodzi o zmaganie się ze słowem Bożym – księgą, która przecież nie spadła z nieba, a ja ją pochwyciłem i muszę się teraz zastanawiać, skąd jej autorytet, znaczenie i jakie są jej możliwości. Raczej powinienem się jakby stopić z takim strumieniem tradycji Kościoła, milionów ludzi, którzy przyjęli chrzest, przyjęli zbawienie w Chrystusie, czytali słowo Boże, nawracali się pod jego wpływem. Oto wraz z tym Kościołem, który jest w chwale i tu na ziemi, chcę czytać to słowo Boże i najlepiej je rozumieć dla mnie i mojego życia
23:07
September 2, 2020