پادکست بوم

پادکست بوم

By Rustin Cavandish
About
پادکست فارسی تاریخ فلسفه
More places to listen
پادکست فارسی تاریخ فلسفه

More places to listen

قسمت بیست و یکم - فلسفه‌ی اسلامی
در این قسمت از پیدایش و شکل‌گیری فلسفه اسلامی در قرون وسطا صحبت می‌کنیم.
20:57
October 30, 2019
قسمت بیستم - آگوستین
در این قسمت با آگوستین قدیس، یکی از مهم‌ترین فیلسوفان قرون وسطا و از مجتهدین کلیسا آشنا می‌شویم.
26:49
October 8, 2019
قسمت نوزدهم - فلوطین
در این قسمت به فلوطین، فیلسوف برجسته‌ی نوافلاطونی می‌پردازیم.
11:46
September 7, 2019
قسمت هجدهم - کلبیان و شکاکان
در این قسمت با مسلک کلبی و شک‌گرایی (پرسشگری) در یونان باستان بیشتر آشنا خواهیم شد.
13:18
July 25, 2019
قسمت هفدهم - رواقی‌ها
در این قسمت با اهم آرا فیلسوفان رواقی (زنو، سنکا، اپیکتتوس، مارکوس اورلیوس...) آشنا می‌شویم.
22:44
June 6, 2019
قسمت شانزدهم - اپیکور
در این قسمت از دگرگونی‌های جهان یونانی پس از ارسطو و فلسفه‌ی اپیکوری صحبت خواهیم کرد.
20:55
May 7, 2019
قسمت پانزدهم - ارسطو ۲
در این قسمت موضوعات باقی‌مانده از فلسفه‌ی ارسطو (اخلاق، سیاست و زیبایی‌شناسی) بررسی شده‌اند.
33:27
April 12, 2019
اپیزود چهاردهم - ارسطو ۱
در این قسمت با منطق، طبیعت و ما بعد الطبیعه ارسطو آشنا خواهیم شد.
29:06
March 19, 2019
اپیزود سیزدهم - افلاطون ۲
این قسمت به تشریح مباحث باقی‌مانده از فلسفه‌ی افلاطون (علم النفس، اخلاق، حکومت و هنر) اختصاص دارد.
50:17
January 31, 2019
اپیزود دوازدهم - افلاطون ۱
در این اپیزود به معرفت‌شناسی و متافیزیک و نظریه‌ی مثل افلاطون می‌پردازیم. (برای باقی مطالب مانند زیبایی‌شناسی، سیاست و اخلاق افلاطون اپیزود جداگانه خواهیم داشت.)
24:39
January 12, 2019
اپیزود یازدهم - سقراط
در این اپیزود سقراط را بیشتر خواهیم شناخت.
40:21
December 4, 2018
اپیزود دهم - سوفسطایی‌ها
در این اپیزود از جریان سوفسطاییان (پروتاگوراس و گرگیاس و...) صحبت می‌کنیم.
22:48
November 14, 2018
اپیزود نهم - اتمیست‌ها
در این اپیزود با آرا و عقاید اتم‌باوران یونانی (لئوکیپوس و دموکریتوس) بیشتر آشنا خواهیم شد.
13:09
November 8, 2018
اپیزود هشتم - آناکساگوراس
در این اپیزود به معرفی آناکساگوراس و بررسی ورود فلسفه به آتن خواهیم پرداخت.
12:20
October 25, 2018
اپیزود ششم - الئایی‌ها (ملیسوس و زنون)
در این اپیزود به باقی فیلسوفان مکتب الئایی (ملیسوس و زنون) که پیروان پارمنیدس محسوب می‌شوند پرداخته‌ایم.
13:16
September 27, 2018
اپیزود پنجم - پارمنیدس
در این قسمت به بررسی آرا و عقاید پارمنیدس فیلسوف الئایی خواهیم پرداخت.
09:56
September 23, 2018
اپیزود چهارم - کسنوفانس و هراکلیتوس
در این اپیزود به بررسی دیدگاه‌ها و نظام فلسفی کسنوفانس و هراکلیتوس خواهیم پرداخت و با مفهوم لوگوس آشنا خواهیم شد.
23:17
September 7, 2018
اپیزود سوم - فیثاغورس
در این قسمت نقش فیثاغورس و فیثاغوری‌ها در تاریخ فلسفه را بررسی خواهیم کرد.
18:33
September 2, 2018
اپیزود دوم - ملطیه
در اپیزود دوم با فلاسفه‌ی ملطی (طالس، آناکسیمندر و آناکسیمنس) بیشتر آشنا خواهیم شد.
20:46
August 31, 2018
اپیزود اول
در این قسمت به معرفی پادکست و توضیح شیوه کار، ضرورت مطالعه فلسفه و ارائه نمایی از آغازگاه های فلسفه غرب خواهیم پرداخت.
19:48
August 22, 2018
Make your own podcast for free with Anchor!