Skip to main content
Jämställdhetsbutikens podd

Jämställdhetsbutikens podd

By Carola Ågren
Ni som lyssnare kommer att få träffa personer som på ett eller annat sätt har intressanta berättelser gällande jämställdhet.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Sandra Sundbäck - VD på Paper Province
Sandra pratar om vikten av att inkludera och skapa förutsättningar för alla oavsett kön att trivas på sin arbetsplats. Att hon som VD har makt att vara med och förändra invanda mönster och strukturer samt betydelsen av att visa på konkreta och goda exempel på att jämställdhet lönar sig. 
46:47
November 12, 2021
Per Renström och Jan Elofsson från Föreningen MÄN
Per och Jan berättar om den nystartade lokalavdelningen för Föreningen MÄN. Vad det innebär, vad de kommer att jobba med, ha för aktiviteter, vilka som kan bli medlemmar och hur och vilka Jämställdhetsfrågor Föreningen MÄN fokuserar på.  
38:33
October 14, 2021
Sarah Johansson - Juridikstuderande i London
Sarah berättar om sina studier och hur det ser ut med jämställdheten inom juridikyrket. Vi pratar om också om vänskapsrelationer mellan könen, deras betydelse och förståelsen för varandra som en viktig del i att skapa ett mer jämställt samhälle. 
42:05
September 10, 2021
Kristina Neidre Pedersen - VD och grundare för företaget Neidre Konsulting AB.
Vi samtalar om att vara egenföretagare, värderingar och synsätt som förändras under tidens gång samt ibland kan det behövas lite krav som en push till förändring. 
19:35
August 06, 2021
Kalle Larsson - Fritidsledare på Tolvmansgatans fritidsgård
Vi pratar om jämställdhet, normkritik och andra förhållningssätt och metoder som de jobbar utifrån på fritidsgården så att alla ungdomar oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, funktionsvariationer eller annat ska känna sig välkomna till fritidsgården. 
21:08
July 09, 2021
Ingela Johansson - Konstnär samt grundare och VD för företaget Zenart
Ingela berättar om hur det var att etablera sig som konstnär i Asien och vi pratar även om företagande och delat föräldraskap. 
27:55
June 04, 2021
Lennart Eberleh - VD och koncernchef på Rottneros AB
Om betydelsen av jämställda verksamheter, både kvantitet och kvalitet, hur vi skapar ett bra klimat där alla kan trivas och utvecklas och framförallt att vi försöker vara lyhörda, empatiska och goda människor.
31:45
May 07, 2021
Podcast Cecilia Cekestrand, Grundare och VD för företaget CC Motivation och Progress
Vi pratar om Cecilias företag, betydelsen av nätverk, sexuella trakasserier och ett empatiskt "pratande" :-)
25:13
April 09, 2021
Lars Christensen Biträdande regiondirektör på Region Värmland
Samtal med Lars Christensen om att börja processa och jobba med jämställdhet och betydelsen av åtgärder och aktiviteter för jämställdhetsutvecklingen i Värmland. 
30:01
March 05, 2021
Bettina Castanius Småbarnsförälder
Bettina pratar om att hitta sin identitet utifrån könsroller och hur hon som ung kvinna tänker runt jämställdhet. 
19:18
February 05, 2021
Gunnar Odhner
Författare, pensionär och före detta lärare. Ett trevligt samtal om olika tankar runt jämställdhet och skolans värld.  
19:13
January 08, 2021
Carola Ågren - om det obetalda hem och omsorgsarbetet
Jag pratar om hur det ser ut med föräldraledighet och det obetalda hem och omsorgsarbetet. Samt vad kvinnor, män och framförallt barnen vinner på att föräldrarna/vårdnadshavarna delar lika på föräldraledighet och hemarbetet. 
15:42
December 04, 2020
Stina Höök - Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden (M)
Om att jämställdhetsarbetet är viktigt på många olika områden för Värmlands utveckling. Tips på metoder och verktyg och att avsätta "pengar" och resurser för att jobba mot en jämställd utveckling.   
26:09
November 06, 2020
Jan Elofsson Företagare
Om företagande och jämställdhet i arbetslivet
21:57
October 02, 2020
Cissi Leibring Skogsägare
Vi samtalar om att vara kvinna och skogsägare.  
18:16
September 04, 2020
Marcus Gustafsson Fritidspedagog
Samtal med Marcus Gustafsson om att jobba som fritidspedagog, dela på föräldraledigheten, och lite annat. 
24:30
August 06, 2020
Linda-Marie Fors Fotbollstränare
Hur är det att vara kvinna och seniortränare för herrar? Hur kan fler lockas till att bli tränare?  
20:50
July 06, 2020