Compliance, risk management and legal matters

Compliance, risk management and legal matters

By Charco & Dique
Podcasts about financial topics, such as compliance, risk management and legal matters. For financial professionals, by financial professionals.
Where to listen
Apple Podcasts Logo
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

New taxonomy Regulation to put a stop to greenwashing

Compliance, risk management and legal matters

Go to next audioGo to next audio
Go to prev audioGo to prev audio
1x
Nieuwe taxonomieverordening om greenwashing tegen te gaan
De vraag naar 'groene' beleggingen neemt toe. Greenwashing – het zich groener of duurzamer voordoen dan een organisatie daadwerkelijk is – komt dan ook regelmatig voor. Recentelijk wezen zowel ESMA als de AFM erop dat het risico op greenwashing ook bestaat in de financiële sector. Om greenwashing tegen te gaan, komt de Europese Commissie met een nieuwe taxonomieverordening die strenger controleert op duurzaamheidsclaims. In deze podcast leggen we uit welke voor- en nadelen deze Verordening met zich mee zal brengen en wat dit gaat betekenen voor beleggers en organisaties.
06:18
April 6, 2020
New taxonomy Regulation to put a stop to greenwashing
The demand for ‘green’ investments is increasing. As a result, it is becoming more attractive for companies to engage in greenwashing - pretending to be greener or more sustainable than an organization actually is. Recently, both ESMA and the AFM pointed out that the risk of greenwashing also exists in the financial sector. One of the ways in which the European Commission wants to fight greenwashing, is by introducing a new Taxonomy Regulation for sustainability. This Regulation will provide the legal framework to define what is a truly ‘green’ investment. In this podcast, we will explain the advantages and disadvantages of this Regulation and what it will mean for both investors and organizations.
06:40
April 6, 2020
Sustainability for financial enterprises: investment policy, transparency and risk management
Sustainability and climate change. They have inspired school pupils to take to the street all over the world. Academics and politicians call for urgent action. The financial sector will also have to do its bit. In fact, the European Commission even talks about a “key role” for the financial sector. But how? In this podcast, Charco & Dique will explain which sustainability regulations are relevant to financial enterprises, and how your enterprise can implement these rules and standards. What can we do and what must be done? We’ll look at three main topics: investment policy, transparency and risk management. Finally, we’ll consider the future: which rules are still to come and how can you prepare for them?
16:29
December 3, 2019
MiFID II: Suitability & Appropriateness
More than 18 months ago the day had finally arrived. After years of discussions, consultations, draft and ultimately definitive texts, MiFID II entered into force, one year later than planned. Since 3 January 2018, all investment companies in Europe have had to comply with MiFID II. I can hear you think: “January 2018? Old news! Surely that’s no longer relevant?” In fact, the opposite is true. The European regulator (ESMA), the European Commission and the Dutch regulator (AFM) have not sat idle over the past 18 months.
16:44
December 3, 2019
Tax avoidance: how does the bank manage the risks of clients avoiding tax?
Clever use of tax havens. A radical form of creative bookkeeping. It is permitted by the law, and therefore it happens. But the fact that tax avoidance is legal does not mean that this doesn’t involve any risks for the banks. In this Charco & Dique podcast, you will hear all about the risks for banks resulting from tax avoidance by their clients. What is the bank’s gatekeeper’s function? What does the Nederlandsche Bank expect from banks? Where does the bank draw the line? And what is the effect on the internal processes of the banks?
09:34
December 3, 2019
Duurzaamheid bij financiële ondernemingen: investeringsbeleid, transparantie en risicomanagement
Duurzaamheid en klimaatverandering. Scholieren gaan er wereldwijd de straat voor op. Academici en politici roepen dat het tijd is voor actie. Ook de financiële sector zal een steentje moeten bijdragen. Sterker nog, de Europese Commissie heeft het over een ‘sleutelrol’ voor de financiële sector. Maar hoe? In dit artikel leggen we uit welke regelgeving rond duurzaamheid relevant is voor financiële ondernemingen en hoe uw onderneming invulling kan geven aan deze regels en normen. Wat mag er en wat moet er? We bespreken drie hoofdonderwerpen: investeringsbeleid, transparantie en risicomanagement. Ten slotte kijken we naar de toekomst: welke regels komen er nog aan en hoe kunt u zich op deze regels voorbereiden?
16:15
December 3, 2019
MiFID II: Geschiktheid & Passendheid
Ruim anderhalf jaar geleden was het zo ver. Na jaren van overleggen, consultaties, ontwerpteksten en uiteindelijk definitieve teksten, trad MiFID II – 1 jaar later dan gepland – in werking. Vanaf 3 januari 2018 moesten alle beleggingsondernemingen in Europa aan MiFID II voldoen. Ik hoor u denken: “Januari 2018? Oud nieuws! Dat is nu toch niet meer relevant?”. Het tegendeel is echter waar. De Europese toezichthouder: ESMA, de Europese Commissie en de Nederlandse toezichthouder: AFM hebben de afgelopen 1,5 jaar niet stil gezeten.
17:44
December 3, 2019
Belastingontwijking door klanten
Slim gebruikmaken van belastingparadijzen. Een vergaande vorm van creatief boekhouden. Het mag wettelijk en dus gebeurt het. Maar het feit dat belastingontwijking legaal is, wil niet zeggen dat hier geen risico’s aan kleven voor banken. In deze podcast van Charco en Dique hoort u alles over de risico’s voor banken van belastingontwijking door hun klanten. Welke poortwachtersfunctie heeft een bank? Wat verwacht De Nederlandse Bank van banken? Waar legt de bank de grens? En wat is het effect op de interne processen bij banken?
09:21
December 3, 2019