Skip to main content
VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ

VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ

By Charita Vyškov

O zajímavých tématech vážně i nevážně, někdy i odvážně :)... Budeme si povídat nejen o sociálních či zdravotních tématech, ale také o strastech a radostech běžného života.
Podcastem provází pracovnice Charity Vyškov, Barbora a Jitka.
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Spotify Logo

Spotify

Vážně i nevážně s Charitou Vyškov - DOMÁCÍ PÉČE
Vážně i nevážně s Charitou Vyškov - DOMÁCÍ PÉČE
Domácí péče je již od pradávna nedílnou součástí života a její význam stále roste. V České republice žije kolem 2,2 mil lidí starších 65 let. Podle průzkumu si téměř 80% lidí přeje dožít doma. Vzhledem k různým omezením, které s sebou stáří přináší, se lidé mnohdy neobejdou bez pomoci druhých. Vyrovnat se s tím, že už nejsou soběstační a závisí na péči okolí, je pro ně velmi náročné. Tato situace pak může být zatěžující i pro pečující, kteří často nevědí, jak se v takové situaci chovat, jak pomoci a co je třeba zařídit. I proto v poslední době roste význam odborných sociálních a zdravotních služeb, které lidem pomáhají tuto situaci zvládnout. Naším hostem je Mgr. Petr Kvapil, vedoucí Pečovatelské služby Charity Vyškov a sociální pracovník.
33:44
October 14, 2022
Vážně i nevážně s Charitou Vyškov - OBCHOD S LIDMI A NUCECNÁ PROSTITUCE
Vážně i nevážně s Charitou Vyškov - OBCHOD S LIDMI A NUCECNÁ PROSTITUCE
Právo na svobodu je pro každého člověka zakotveno Listině základních práv a svobod. Je to potřeba, která je hluboko vryta do každého z nás. Obchodovat s lidmi a nutit někoho k prostituci je trestný čin. Vzhledem k trestní stránce věci a citlivosti dané oblasti ji není možné přesně statisticky definovat, určit adekvátní čísla. Jak se ukazuje, počty odhalených obětí, které jsou uváděny, jsou jen malým procentem skutečnosti. Dle organizací, které se touto problematikou zabývají, je Česká republika také významnou importní a tranzitní zemí. Oběti, které k nám zamíří, jsou nejčastěji z východní Evropy. V České republice existuje několik neziskových organizací, které se touto problematikou zabývají. Jednou z nich je i Charita. Naším dalším hostem je řeholní sestra s. Klára Marie Stráníková, která se touto problematikou aktivně zabývá, navštěvuje "veřejné domy" a pracuje s prostitutkami.
27:16
July 28, 2022
Vážně i nevážně s Charitou Vyškov - STÁŘÍ A JEHO ÚSKALÍ
Vážně i nevážně s Charitou Vyškov - STÁŘÍ A JEHO ÚSKALÍ
Jak je všeobecně známo, česká společnost demograficky stárne. Dle Českého statistického úřadu to znamená, že v obyvatelstvu České republiky roste počet osob ve věku 65 a více let a zvyšuje se jejich váha v celé populaci. Mezi lety 2010 a 2019 vzrostl počet seniorů téměř o půl milionu z 1,64 na 2,13 milionu (k 31. prosinci 2019) a podle posledních dostupných údajů tvoří senioři již jednu pětinu obyvatelstva ČR. Jak náročné je být seniorem? S čím vším se musí senior vyrovnat? A co je to, co se u něj s věkem mění? Naším hostem je MUDr. Andrea Babjaková, primářka Centra následné péče Nemocnice Vyškov. 
31:33
June 24, 2022
Vážně i nevážně s Charitou Vyškov - VĚZENÍ MŮŽE MÍT MNOHO PODOB
Vážně i nevážně s Charitou Vyškov - VĚZENÍ MŮŽE MÍT MNOHO PODOB
V loňském roce bylo v českých věznicích 18.886 vězňů. Přestože v poslední době toto číslo klesá, kapacita věznic je stále velmi naplněna (v roce 2021 z 93,8%). Dle statistik Policie ČR bylo v roce 2019 celkem 86.209 pachatelů, z toho asi 39% recidivistů. Ve 35 věznicích a vazebních věznicích pracuje 61 kaplanů z 12 církví. Starají se o duchovní život nejen vězňů, ale také ostatních zaměstnanců věznic.  Jaký význam a smysl má duchovní péče pro vězně? Dá se s nimi v tomto směru nějak pracovat? Pomáhá duchovní péče ke snížení recidivy? A co je tím největším vězením v životě člověka? Hostem je Mgr. Otto Broch, hlavní kaplan vězeňské služby ČR.
43:46
May 30, 2022
Vážně i nevážně s Charitou Vyškov - VELKÁ RODINA, DAR NEBO OMEZENÍ
Vážně i nevážně s Charitou Vyškov - VELKÁ RODINA, DAR NEBO OMEZENÍ
V České republice se ročně narodí přes 110 tisíc dětí. Přestože naše populace v poslední době roste, z dlouhodobého hlediska se snižuje intenzita plodnosti, tedy to, kolik dětí porodí jedna žena. Podle dat Českého statistického úřadu z roku 2020 je v současné době tento ukazatel na hodnotě 1,7 dítěte na ženu. Co vede ženu k tomu, mít víc dětí? Vybočit ze statistického průměru? A čeho se musí rodina s více dětmi vzdát a co tím naopak získá? Naším dubnovým hostem je Kateřina Sehnalová, matka 11 dětí.
31:23
May 01, 2022
Vážně i nevážně s Charitou Vyškov - HANDICAP NEMUSÍ BÝT STOPKA
Vážně i nevážně s Charitou Vyškov - HANDICAP NEMUSÍ BÝT STOPKA
Podle průzkumu Českého statistického úřadu z roku 2018 žije v Česku přes milion lidí s handicapem. Z toho více než sto tisíc lidí si kvůli svému zdravotnímu omezení nezvládnou sami připravit jídlo nebo se pohybovat venku. Více než 180 tisíc lidí si ze stejného důvodu nedokážou bez asistence nakoupit. Handicap je něco, co v našich očích daného člověka výrazně limituje. Ale je tomu opravdu tak? Není velikost omezení plynoucí z handicapu spíš dána naším omezeným vnímáním a malou představivostí? Nebo kde jsou ty hranice, co je pro handicapovaného možné a co už ne?
38:08
March 24, 2022
Vážně i nevážně s Charitou Vyškov - SMRT NENÍ TABU - Vladimíra Madziová
Vážně i nevážně s Charitou Vyškov - SMRT NENÍ TABU - Vladimíra Madziová
SMRT NENÍ TABU Během loňského roku zemřelo v průměru 383 lidí denně. Každý z nás se se smrtí ve svém blízkém či vzdáleném okolí setkal. Smrt má mnoho podob, někdy je očekávaná, někdy nenadálá či tragická. Vidíme to každý den v televizi, v novinách. A přesto se o smrti jako takové moc nemluví… V odborné veřejnosti již nastal určitý zlom. V poslední době vznikly různé organizace a asociace, které se posledními okamžiky člověka zabývají. Ale v běžné debatě mezi lidmi u piva se s tím moc nesetkáme… A přitom je to nevyhnutelná součást života každého z nás… A tak jsme pozvali do našeho podcastu paní Vladimíru Madziovou, zdravotní sestru, která již více jak deset let pracuje s umírajícími. Podcastem provází pracovnice Charity Vyškov, Barbora Němčáková a Jitka Švejnohová. www.vyskov.charita.cz
56:21
February 22, 2022