Skip to main content
Alchemy

Alchemy

By chemysterium
Vše o alchymii a chemii - lidech, místech a historii
All about alchemy and chemistry - people, places and history
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Alchemie v Čechách (J.V. Jahn 1880) část šestá a poslední
Poslední, šestá část článku Jiljího Vratislava Jahna, který vycházel na pokračování ve čtvrtém ročníku Listů Chemických z roku 1880. Tato část uzavírá celý příběh a končí zamyšlením nad prolínáním chemie a alchymie.
28:12
October 11, 2020
Alchemie v Čechách (Jiljí Vratislav Jahn 1880) část pátá - konec
Druhá polovina páté části článku Jiljího Vratislava Jahna, který vycházel na pokračování ve čtvrtém ročníku Listů Chemických z roku 1880. Tato část popisuje životní příběhy Michala Sendiwoje, Müllera z Mühlenfelsu, Alexandra Setona, Alessandro Scotty, Jakuba Hořčického a Martina Rulanda. Na konci se kriticky vymezuje k alchymii slovy Jana Amose Komenského. Poslední šestá část bude následovat. Autor textu: Jiljí Vratislav Jahn https://cs.wikipedia.org/wiki/Jilj%C3%AD_Vratislav_Jahn
22:48
September 28, 2020
Alchemie v Čechách (Jiljí Vratislav Jahn 1880) část pátá - začátek
První polovina páté části článku Jiljího Vratislava Jahna, který vycházel na pokračování ve čtvrtém ročníku Listů Chemických z roku 1880. Tato část popisuje životní příběhy trojlístku alchymistů - Edward Kelley, Michal Sendiwoj a Alexander Setonius. Pokračování bude opět následovat. Autor textu: Jiljí Vratislav Jahn https://cs.wikipedia.org/wiki/Jilj%C3%AD_Vratislav_Jahn
25:34
September 16, 2020
Olovo v alchymii (a jeho použití v historii)
Krátké povídání o historii olovo s přihlédnutím k alchymii. Něco o olovu, suříku, olověné bělobě a trablech s nimi spojených. Dojde i na neutrina.
06:29
August 31, 2020
Alchemie v Čechách (Jiljí Vratislav Jahn 1880) část čtvrtá
Čtení čtvrté části článku Jljího Vratislava Jahna, který vycházel na pokračování ve čtvrtém ročníku Listů Chemických z roku 1880. Článek popisuje rozvoj alchymie v zemích českých, hlavní postavou je John Dee. Pokračování bude následovat. Autor textu: Jiljí Vratislav Jahn (1838-1902) https://cs.wikipedia.org/wiki/Jilj%C3%AD_Vratislav_Jahn
21:23
August 22, 2020
Alchemie v Čechách (Jiljí Vratislav Jahn 1880) část třetí
Čtení třetí části článku Jljího Vratislava Jahna, který vycházel na pokračování ve čtvrtém ročníku Listů Chemických z roku 1880. Článek popisuje rozvoj alchymie v zemích českých. Pokračování bude následovat. Autor textu: Jiljí Vratislav Jahn (1838-1902) https://cs.wikipedia.org/wiki/Jilj%C3%AD_Vratislav_Jahn
14:59
August 09, 2020
Alchemie v Čechách (Jiljí Vratislav Jahn 1880) část druhá
Čtení druhé části článku Jljího Vratislava Jahna, který vycházel na pokračování ve čtvrtém ročníku Listů Chemických z roku 1880. Článek popisuje rozvoj alchymie v zemích českých. Pokračování bude následovat. Autor textu: Jiljí Vratislav Jahn (1838-1902) https://cs.wikipedia.org/wiki/Jilj%C3%AD_Vratislav_Jahn
23:38
August 01, 2020
Alchemie v Čechách (Jiljí Vratislav Jahn 1880) část prvá
Čtení první části článku Jiljího Vratislava Jahna, který vycházel na pokračování ve čtvrtém ročníku Listů Chemických z roku 1880. Článek popisuje počátky alchymie a její rozvoj v zemích českých. Pokračování bude následovat.  Autor textu: Jiljí Vratislav Jahn (1838-1902) https://cs.wikipedia.org/wiki/Jilj%C3...
13:28
July 30, 2020
Alchymie - tápání v mlze
Povídání rozvláčně popisující marnou snahu o uchopení problému alchymie se zřetelem na osoby svázané s "Faustovým domem" a zázračné objevení publikace která dává chaotickému hledání řád. Celé se dá shrnout do věty: Nevěděl jsem jak problém uchopit, ale pak mi strýček půjčil Chemické listy z roku 1880 se seriálem "Alchymie v Čechách " od Jiljího V. Jahna.
14:50
July 28, 2020