Skip to main content
Corpus Reformatorum

Corpus Reformatorum

By Drăgan Emanuel
Podcast oficial al lucrării „Corpus Reformatorum”. - predici, resurse, mesaje și dezbateri pentru credinciosul creștin.

Prin harul lui Dumnezeu, principiile care stau la baza acestei lucrări sînt următoarele:

1. Sola Scriptura
2. Sola fide
3. Solus Christus
4. Soli Deo Gloria
5. Sola Gratia
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Despre planuri
Despre planuri și libertate
21:30
April 04, 2021
Ce eram și ce sîntem
Ce eram? Eram Morți și Mizerabili. Ce ne-a dat Dumnezeu? Milă și Mîntuire. Acestea reprezintă cei 4M ai celor aleși - Efeseni 2:4-5
16:12
March 09, 2021
Casa Domnului presupune muncă și sacrificiu
Dumnezeu ne cheamă astăzi la implicare. Este nevoie de cîntare. Este nevoie de predicare. Este nevoie de rugăciune. Este nevoie de vizite celor bolnavi și în suferință. Toate acestea prin dragoste, smerenie și încredere în puterea lui Dumnezeu.
32:16
February 21, 2021
Cum funcționează ispita?
4 modalități prin care suntem ispitiți de Satan.
21:32
February 09, 2021
Creștinul care este tovarăș de luptă
Rămîn, așadar, acestea 4: 1. Rugăciunea 2. Vestirea Cuvîntului 3. Mărturia bună 4. Vorbirea curată la care sîntem chemați să le practicăm în viața noastră. Dumnezeu nu ne cheamă la pasivitate, nu ne cheamă să ne vedem de treburile noastre, pentru că oricum sînt suficienți oameni care le fac acestea. Pasivitatea unora scoate în evidență starea lor spirituală precară. Un adevărat credincios le are pe acestea, chiar dacă nu la modul perfect și deplin, însă nu încetează în fiecare zi să încerce, să se roage și să-și dea toate silințele să fie deplin în toate 4.
38:03
December 20, 2020
Cum să îți dai seama care este Voia lui Dumnezeu?
De multe ori ne rugăm sau ne spunem nouă înșine că vrem să facem Voia lui Dumnezeu? Cum putem însă să știm această Voie? Unii vor spune „prin citirea Scripturii”, dar nimeni nu poate să-și amintească întreaga Scriptură la un moment dat al zilei. Prin acest scurt mesaj, aducem în vizor 6 întrebări esențiale cînd vine vorba să ne dăm seama dacă un lucru este sau nu este după Voia lui Dumnezeu.
12:54
December 06, 2020
Despre chemarea eficace
„Isus când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus, şi i-a zis: Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.” (Luca 19:5) Deşi credem că suntem în general bine instruiţi în doctrinele Evangheliei veşnice, noi ne aducem aminte continuu, în urma discuţiilor cu noii convertiţi, că este absolut necesar să repetăm lecţiile anterioare, să susţinem şi să argumentăm din nou şi din nou acele doctrine care stau la baza religiei noastre sfinte. Predica mea simplă în această dimineaţă va fi pentru cei tineri în credinţă, ca ei să înţeleagă mai bine acest măreţ început al lucrării lui Dumnezeu în inimă – chemarea eficace a oamenilor prin Duhul Sfânt.
28:26
November 15, 2020
Consecvență, puritate și sacrificiu
1. Dumnezeu ne cheamă să lucrăm afară ceea ce El lucrează înăuntru 2. Să trăim ca lumini în lumea aceasta. 3. Să umblăm după foloasele lui Christos și ale fraților noștri, iar nu împotriva acestora
32:46
October 18, 2020
Despre păcat
Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. - Isaia 53:6
09:28
October 04, 2020
Religios sau mîntuit?
În nimeni altul nu este mântuire; căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mîntuiți  - Faptele Apostolilor 4:12
12:08
August 02, 2020
Despre mîntuire
De aceea și poate să mîntuiască în chip desăvîrșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru el. - Evrei 7:25
21:54
July 19, 2020
Chemarea lui Dumnezeu pentru tine astăzi
De cele mai multe ori rămînem indiferenți la chemarea lui Dumnezeu pentru noi, și ne scuzăm cu tot felul de argumente de moment: nu pot, nu sînt destul de bun, eu nu simt că vreau asta și altele. E adevărat, nu toți am fost chemați pentru aceeași slujire, dar cred că există cîteva lucruri clare pe care Dumnezeu ni le cere în fiecare zi.
14:10
June 21, 2020
Despre unitatea bisericii
Este important, în zilele noastre, căci trăim vremuri grele în care există o opinie în dreptul fiecărui om, și-atunci ar putea foarte bine să existe 7 miliarde de biserici, să înțelegem ce înseamnă unitatea bisericii locale. Poate nu vom putea niciodată să realizăm ceea ce înseamnă „o turmă și un păstor” aici pe pămînt, între oameni, însă ceea ce noi putem face este să păstrăm unitatea bisericii și în felul acesta Christos nedespărțit.
27:49
April 19, 2020
Despre moarte
Să știți dar că Eu sînt Dumnezeu Și că nu este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau viață și Eu omor, Eu rănesc și Eu tămăduiesc, Și nimeni nu poate scoate pe cineva din mîna Mea.– Deuteronom 32:39
35:02
January 19, 2020
Predestinare și chemare eficace
„Și pe aceia pe care i-a hotărît mai dinainte (predestinat), i-a și chemat; și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți (justificat); iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. (glorificat)” – Romani 8:30
47:48
December 15, 2019
Despre pocăință
În adevăr, cînd întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mîntuire, și de care cineva nu se căiește niciodată; pe cînd întristarea lumii aduce moartea. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frămîntare a trezit în voi! Și ce cuvinte de desvinovățire! Ce mînie! Ce frică! Ce dorință aprinsă! Ce rîvnă! Ce pedeapsă! În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. – 2 Corinteni 7:10-11
39:37
November 17, 2019
Rugăciunea - Singura modalitate prin care să ne apropiem de Dumnezeu
Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ și S-a rugat , zicând: „Tată , dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu.” Matei 26:39
41:47
October 20, 2019