Skip to main content
Cirkevný zbor ECAV Svätý Kríž-Lazisko

Cirkevný zbor ECAV Svätý Kríž-Lazisko

By CZ ECAV Svätý Kríž-Lazisko

Vysielanie Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Svätý Kríž-Lazisko
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Biblická štvrťhodinka 48

Cirkevný zbor ECAV Svätý Kríž-Lazisko

1x
Biblická štvrťhodinka 51
Biblická štvrťhodinka 51
51 časť Nová zmluva. Evanjelisti a evanjeliá.
06:29
December 19, 2021
Biblická štvrťhodinka 50
Biblická štvrťhodinka 50
Návrat z babylonského zajatia. Ezdráš a Nehemiáš. Židia pod nadvládou Sýrčanov a Rimanov.
10:25
December 15, 2021
Biblická štvrťhodinka 49
Biblická štvrťhodinka 49
Prorok Daniel v jame s levmi
08:26
December 12, 2021
Biblická štvrťhodinka 48
Biblická štvrťhodinka 48
Prorok Daniel. Traja mládenci v ohnivej peci.
09:20
December 08, 2021
Biblická štvrťhodinka 47
Biblická štvrťhodinka 47
47. časť Prorok Ezechiel
07:48
December 05, 2021
Biblická štvrťhodinka 46
Biblická štvrťhodinka 46
46. časť Prorok Jeremiáš. Pád Júdskeho kráľovstva.
14:35
December 01, 2021
Biblická štvrťhodinka 45
Biblická štvrťhodinka 45
45. časť Kráľ Chizkija
06:03
November 28, 2021
Biblická štvrťhodinka 44
Biblická štvrťhodinka 44
44. časť Prorok Izaiáš.
10:05
November 24, 2021
Biblická štvrťhodinka 43
Biblická štvrťhodinka 43
43. časť Proroci Ámos a Ozeáš. Zánik Izraelského kráľovstva.
12:45
November 21, 2021
Biblická štvrťhodinka 42
Biblická štvrťhodinka 42
42. časť Žalmy 3
05:05
November 17, 2021
Biblická štvrťhodinka 41
Biblická štvrťhodinka 41
41. časť Žalmy 2
04:20
November 14, 2021
Biblická štvrťhodinka 40
Biblická štvrťhodinka 40
40. časť Žalmy 1
06:44
November 10, 2021
Biblická štvrťhodinka 39
Biblická štvrťhodinka 39
39. časť Kniha Jóbova
07:24
November 07, 2021
Biblická štvrťhodinka 38
Biblická štvrťhodinka 38
38. časť Uzdravenie Námana. Prorok Jonáš.
10:31
November 03, 2021
Biblická štvrťhodinka 37
Biblická štvrťhodinka 37
37. časť Nábotova vinica. Prorok Elizeus.
09:37
October 31, 2021
Biblická štvrťhodinka 36
Biblická štvrťhodinka 36
36. časť Prorok Eliáš.
10:04
October 27, 2021
Biblická štvrťhodinka 35
Biblická štvrťhodinka 35
35. časť Šalamúnova sláva a úpadok. Rozdelenie kráľovstva.
09:06
October 24, 2021
Biblická štvrťhodinka 34
Biblická štvrťhodinka 34
34. časť Kráľ Šalamún. Šalamúnov súd. Stavba chrámu.
10:19
October 24, 2021
Biblická štvrťhodinka 33
Biblická štvrťhodinka 33
33. časť Absolón. Posledné roky kráľa Dávida.
08:23
October 17, 2021
Biblická štvrťhodinka 32
Biblická štvrťhodinka 32
 32. časť Dávid Kráľom. Dávidov hriech.
10:43
October 10, 2021
Biblická štvrťhodinka 31
Biblická štvrťhodinka 31
31. časť Dávid a Jonatán. Smrť Samuela a Saula.
11:17
May 16, 2021
Biblická štvrťhodinka 30
Biblická štvrťhodinka 30
30. časť Vyvolenie Dávida. Dávid a Goliáš.
08:56
May 16, 2021
Biblická štvrťhodinka 29
Biblická štvrťhodinka 29
29. časť Saul. Jonatán.
11:54
May 09, 2021
Biblická štvrťhodinka 28
Biblická štvrťhodinka 28
28. časť Rút. Samuel.
10:54
May 06, 2021
Biblická štvrťhodinka 27
Biblická štvrťhodinka 27
27. časť Sudcovia. Jefte. Samson.
08:57
May 02, 2021
Biblická štvrťhodinka 26
Biblická štvrťhodinka 26
26. časť Sudcovia. Debora. Gideon.
07:25
April 28, 2021
Biblická štvrťhodinka 25
Biblická štvrťhodinka 25
25. časť Jozua
08:25
April 25, 2021
Biblická švrťhodinka 24
Biblická švrťhodinka 24
24. časť Posledný rok na púšti
09:29
April 21, 2021
Biblická štvrťhodinka 23
Biblická štvrťhodinka 23
23. časť Poslovia v Kanaáne. Koráchova vzbura
06:33
April 18, 2021
Biblická štvrťhodinka 22
Biblická štvrťhodinka 22
22. časť Boží stánok
06:38
April 14, 2021
Biblická štvrťhodinka 21
Biblická štvrťhodinka 21
21. časť Boží zákon.
08:06
April 11, 2021
Biblická štvrťhodinka 20
Biblická štvrťhodinka 20
20. časť Vyjdenie z Egypta. Pobyt na púšti.
08:27
April 08, 2021
Biblická štvrťhodinka 19
Biblická štvrťhodinka 19
19. časť povolanie Mojžiša. Mojžiš pred faraónom.
07:58
April 06, 2021
Biblická štvrťhodinka 18
Biblická štvrťhodinka 18
18. časť Izrael v Egypte. Mojžišovo narodenie.
06:59
April 04, 2021
Biblická štvrťhodinka 17
Biblická štvrťhodinka 17
17. časť Jozef sa dáva spoznať bratom
06:30
April 01, 2021
Biblická štvrťhodinka 16
Biblická štvrťhodinka 16
16. časť Jozef správcom nad Egyptom
06:16
March 30, 2021
Biblická štvrťhodinka 15
Biblická štvrťhodinka 15
15. časť Jozef a jeho bratia
07:45
March 28, 2021
Biblická štvrťhodinka 14
Biblická štvrťhodinka 14
14. časť. Jákob u Lábana. Návrat do Kanaánu.
09:50
March 27, 2021
Biblická štvrťhodinka 13
Biblická štvrťhodinka 13
13. časť Izákovi synovia Ézav a Jákob.
13:53
March 23, 2021
Biblická štvrťhodinka 12
Biblická štvrťhodinka 12
12. časť Izákova svadba
11:11
March 21, 2021
Biblická štvrťhodinka 11
Biblická štvrťhodinka 11
11. časť Izmael a Izák. Obetovanie Izáka.
05:59
March 18, 2021
Biblická štvrťhodinka 10
Biblická štvrťhodinka 10
10. časť Viera Abrahámova. Sodoma a Gomora.
09:41
March 15, 2021
Biblická štvrťhodinka 09
Biblická štvrťhodinka 09
9. časť Povolanie Abraháma. Abrahám a Lót.
07:43
March 14, 2021
Biblická štvrťhodinka 08
Biblická štvrťhodinka 08
8. časť Potopa. Babylonská veža. 
07:03
March 11, 2021
Biblická štvrťhodinka 07
Biblická štvrťhodinka 07
7. časť Kain a Ábel
04:24
March 09, 2021
Biblická štvrťhodinka 06
Biblická štvrťhodinka 06
6. časť Prví ľudia v raji. Hriech
05:27
March 06, 2021
Biblická štvrťhodinka 05
Biblická štvrťhodinka 05
5. časť Stvorenie sveta a človek
08:20
March 04, 2021
Biblická štvrťhodinka 04
Biblická štvrťhodinka 04
4. časť Zemepis Palestíny
07:23
March 02, 2021
Biblická štvrťhodinka 03
Biblická štvrťhodinka 03
3. časť Preklady Biblie a významné roky v Biblii
10:22
February 28, 2021
Biblická štvrťhodinka 02
Biblická štvrťhodinka 02
2. časť Knihy v Biblii
11:21
February 25, 2021
Biblická štvrťhodinka 01
Biblická štvrťhodinka 01
1. časť Meno a význam Biblie
06:03
February 23, 2021