Skip to main content
Dagteksten Evangelische Broedergemeente

Dagteksten Evangelische Broedergemeente

By Evangelische Broedergemeente
Welkom!
Dit is de Dagteksten podcast van de Evangelische Broedergemeente Nederland. In deze podcast gebruiken we de Dagteksten zoals de Evangelische Broedergemeente die al bijna 300 jaar kent en gebruikt.

We delen een dagtekst, leertekst en korte overdenking. Het is ons doel om je te bemoedigen en iets mee te geven om door de dag te overdenken.

Deze podcast is een aanvulling op dit eeuwen oude boekje want de EBG gaat mee met haar tijd. Voor kenners zal deze podcast een verdieping zijn naast het boekje. En voor nieuwkomers mag deze podcast een mooie kennismaking met de dagteksten zijn.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Het Vuur Van Geloof In Leven Houden
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 10  Woensdag 17 augustus 2022  Heb ontzag voor de HEER en wees Hem oprecht, met hart en ziel toegewijd. U hebt immers zelf ervaren welke grootse daden Hij voor u heeft verricht. (1 Samuël 12:24)  Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de HEER. (Romeinen 12:11) 
05:19
August 17, 2022
Geen Angst
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 09  Woensdag 10 augustus 2022  Moet je door het water gaan, Ik ben bij je, of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. (Jesaja 43:2)  Jezus zegt: “Waarom zijn jullie bang, kleingelovigen?” (Mattheüs 8:26) 
05:19
August 10, 2022
Ik Ben Een Kind Van Het Licht
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 08  Woensdag 3 augustus 2022  Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. (Jesaja 60:1)  U bent allen kinderen van het licht en van de dag. (1 Tessalonicenzen 5:5) 
04:51
August 03, 2022
Eén Van De Tien
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 07  Woensdag 27 juli 2022  Loof de oppermachtige Heer, die wonderen doet, Hij alleen - eeuwig duurt zijn trouw. (Psalm 136:3-4)  Een van hen die aan huidvraat leden, zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om Hem te danken. (Lucas 17:15-16) 
04:54
July 27, 2022
1 Woord
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 06  Woensdag 20 juli 2022  Bij U schuil ik, U bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. (Psalm 119:114)  Daarop zei de centurio: ‘Heer, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt, U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. (Matteüs 8:8) 
04:55
July 20, 2022
Goed Nieuws
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 05  Woensdag 13 juli 2022  Sommigen zal Ik sparen en naar vreemde volken sturen - waar mijn faam nog niet is doorgedrongen en mijn luister nog niet is gezien - en zij zullen mijn majesteit tegenover al deze volken verkondigen. (Jesaja 66:19)  Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. (Marcus 16:15) 
05:26
July 13, 2022
Licht
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 04  Woensdag 6 juli 2022  De HEER zal je voor altijd licht geven en je God zal voor je schitteren. (Jesaja 60:19)  Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. (1 Johannes 1:5) 
05:55
July 06, 2022
Kies Voor Het Leven
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 03  Woensdag 29 juni 2022  Jozua zei: Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven. (Deuteronomium 30:19)  Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus. (Johannes 17:3) 
05:39
June 29, 2022
Daad Bij Het Woord
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 02  Woensdag 22 juni 2022  Neem mijn geboden in acht en leef, en neem mijn onderricht in acht als je oogappel. (Spreuken 7:2)  Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. (Jacobus 3:13) 
05:24
June 22, 2022
Zegen Op De Drempel
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 02 Aflevering 01  Woensdag 15 juni 2022  De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. (Psalm 121:8)  Maar de Heer is trouw, Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. (2 Tessalonicenzen 3:3) 
05:43
June 15, 2022
Arm & Rijk
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 52  Woensdag 8 juni 2022  De HEER maakt arm en Hij maakt rijk, vernedert diep en heft hoog op. (1 Samuël 2:7)  Heb het geloof in onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. (Jakobus 2:1) 
05:43
June 08, 2022
Yes He Can
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 51  Woensdag 1 juni 2022  De HEERE zal over de volken rechtspreken. (Psalm 7:9)  Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. (2 Korinthiërs 5:10) 
04:47
June 01, 2022
God Neemt Onze Angsten Weg
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 50  Woensdag 25 mei 2022  U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe. (1 Kronieken 29:11)  Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen. (1 Timoteüs 2:5-6) 
04:49
May 25, 2022
Dienen
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 49  Woensdag 18 mei 2022  Van de HEER zijn de pijlers der aarde waarop Hij de wereld heeft vastgezet. (1 Samuël 2:8)  In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. (Johannes 1:1) 
05:12
May 18, 2022
Kennismaking
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 48  Woensdag 11 mei 2022  De HEER stond Samuël bij en bracht alles in vervulling wat Hij had voorzegd. (1 Samuël 3:19)  Jezus zegt: Wie naar jullie luistert, luistert naar Mij. (Lucas 10:16) 
03:46
May 11, 2022
Als Een Kind
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 47  Woensdag 4 mei 2022  Kinderen zijn een geschenk van de HEER. (Psalm 127:3)  Jezus pakte een kind op en zette het in hun midden neer; Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: “Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.” (Marcus 9:36-37) 
04:55
May 04, 2022
Wie Ben Ik
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 46  Woensdag 27 april 2022  U moet alleen de HEER, uw God, zijn toegedaan, zoals u dat tot nu toe bent geweest. (Jozua 23:8)  Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. (2 Korinthiërs 3:5) 
03:49
April 27, 2022
Laat Ons 1 Zijn
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 45  Woensdag 20 april 2022  Hij die Israël verstrooid heeft, zal het samenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde. (Jeremia 31:10)  Jezus bidt: Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn. (Johannes 17:20-21) 
05:15
April 20, 2022
Geen Impact Zonder Groeipijn
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 44  Woensdag 13 april 2022  Hij zal heersen tot aan de einden der aarde. (Micha 5:3)  Jezus zegt: Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. (Johannes 12:24) 
04:19
April 13, 2022
Een Goed Advies
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 43  Woensdag 6 april 2022  Wie heeft de geest van de HEER gemeten? Heeft iemand Hem ooit raad gegeven? (Jesaja 40:13)  O, onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen! (Romeinen 11:33) 
05:20
April 06, 2022
Vloek & Zegen
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 42  Woensdag 30 maart 2022  Onze God veranderde de vloek in zegen. (Nehemia 13:2)  Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. (2 Korinthiërs 5:19) 
04:37
March 30, 2022
De Grote Held
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 41  Woensdag 23 maart 2022  HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. (2 Samuël 22:2)  Jezus zegt: Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Johannes 16:33) 
04:07
March 23, 2022
Heer Wat Kan Ik Voor U Doen?
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 40  Woensdag 16 maart 2022  Dien God met volle overgave. Want de HEER onderzoekt alle harten. (1 Kronieken 28:9)  Moge de God van de vrede in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. (Hebreeën 13:20,21) 
04:52
March 16, 2022
Een Nieuw Mens, of Mens 2.0
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 39  Woensdag 9 maart 2022  Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad. (Spreuken 8:13)  Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden. (Efeziërs 2:10) 
04:23
March 09, 2022
Vertrouwen Op Gods Woord
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 38  Woensdag 2 maart 2022  Wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent: Gezegend zult u zijn in de stad, en gezegend zult u zijn op het veld. (Deuteronomium 28:2-3)  Gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren. (Lucas 11:28) 
05:02
March 02, 2022
Geboden Van God - Beperking of Vrijheid
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 37  Woensdag 23 februari 2022 
04:17
February 23, 2022
Wees Moedig En Standvastig
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 36  Woensdag 16 februari 2022 
05:32
February 16, 2022
God Regeert
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 35  Woensdag 9 februari 2022  De dagteksten komen uit het bijbelboek Zacharia, hoofd­stuk 9, vers 10 en uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, de verzen 9 en 10: Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot de einden der aarde. God heeft Jezus de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde.
05:57
February 09, 2022
Een Mond Vol Goede Woorden
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 34  Woensdag 2 februari 2022  De Dagteksten van vandaag komen uit Psalm 34 vers 2 en uit de eerste Brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 5, verzen 16 tot en met 18: De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden.
06:03
February 02, 2022
Het Heeft Even Geduurd
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 33  Woensdag 26 januari 2022  Toon uw daden aan uw dienaren, maak uw glorie bekend aan hun kinderen. (Psalmen 90:16)  Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. (Johannes 1:14) 
06:03
January 26, 2022
Op Ooghoogte 👀
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 32  Woensdag 19 januari 2022  Wie een arme bespot, beledigt zijn maker; wie zich verheugt over het ongeluk van een ander, blijft niet ongestraft. (Spreuken 17:15)  Jezus zegt: Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. (Mattheüs 5:7) 
04:14
January 19, 2022
Voor Wie?
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 31  Woensdag 12 januari 2022  Maar alleen de Heer is werkelijk God. Hij is de levende God, de eeuwige Koning. (Jeremia 10:10)  Jezus zei: “Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. (Mattheus 11:25) 
04:40
January 12, 2022
Bij God Ben Je Welkom
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 30  Woensdag 5 januari 2022  De Heer zei: ‘Ik schenk genade aan wie Ik genade wil schenken, en Ik ben barmhartig voor wie Ik barmhartig wil zijn.' (Exodus 33:19)  Paulus schrijft: Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden. (Korinthiërs 8:9) 
04:49
January 05, 2022
Geloof Is Niet Voor Egoïsten
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 29  Woensdag 29 december 2021  Ik prijs U HEER, want U hebt mij uit de put omhooggehaald. (Psalmen 30:2)  Het stralende licht uit de hemel zal verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. (Lucas 1:78-79) 
04:04
December 29, 2021
Een Nieuw Licht 🎄
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 28  Woensdag 22 december 2021  De HEER antwoordde: ‘Ik zal vergeving schenken, zoals je vraagt.’ (Numeri 14:20)  In Jezus Christus zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade. (Efeziërs 1:7) 
04:53
December 22, 2021
Een Keuze Voor Het Leven
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 27  Woensdag 15 december 2021  Dit zegt de HEER: Ongeneeslijk zijn je wonden, niet te helen is je letsel. Weet dat Ik je zal genezen, Ik zal je wonden helen. (Jeremia 30:12,17)  Door zijn striemen bent u genezen. (Petrus 2:24) 
04:53
December 15, 2021
De Levende God
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 26  Woensdag 8 december 2021  Ze hebben een God van goud gemaakt, schenk hun vergeving voor die zonde. (Exodus 32:31-32)  Ziet er op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, maar wijs elkaar terecht, elke dag. (Hebreeën 3:12-13) 
05:28
December 08, 2021
Vasthouden & Loslaten
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 25  Woensdag 1 december 2021  Mozes zei: ‘Als U niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken.' (Exodus 33:15)  De goede Herder loopt voor ze uit en de schapen volgen Hem omdat ze zijn stem kennen. (Johannes 10:4) 
04:43
December 01, 2021
Hoe Groot Is De Liefde
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 24  Woensdag 24 november 2021  Er mag bij u geen wortel zijn die gif en alsem voorbrengt. (Deuteronomium 29:17)  Paulus schrijft: Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. (Thessalonicenzen 3:12) 
05:04
November 24, 2021
Een Wandeling In Het Duister
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 23  Woensdag 17 november 2021  Laat degene die rondwaart in de duisternis, zonder een straal van licht, vertrouwen op de naam van de HEER. (Jesaja 50:10)  Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan, uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. (Petrus 1:19) 
05:24
November 16, 2021
Ik Begrijp Het Soms Niet
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 22  Woensdag 10 november 2021  Droogt koud en stromend water uit een verre bron ooit op? Maar mijn volk is mij vergeten. (Jeremia 18:14-15)  Blijf in mijn liefde. (Johannes 15:9) 
04:59
November 09, 2021
Weet U Niet Dat U Een Tempel Van God Bent
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 21  Woensdag 3 november 2021  Dit is wat de HEERE gesproken heeft: In hen die tot Mij naderen, zal Ik geheiligd worden, en voor de ogen van heel het volk zal Ik geëerd worden. (Leviticus 3:10)  Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? (1 Korinthiërs 3:16) 
04:39
November 02, 2021
De Naam Van De Heer
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 20  Woensdag 27 oktober 2021  Roem mij met de grootheid van de Heer, sluit u aan om zijn naam te verheffen. (Psalm 34:4)  Zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Jezus Christus ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons. (2 Korinthiërs 1:20) 
04:29
October 26, 2021
Slechte Gedachten en Goede Daden
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 19  Woensdag 20 oktober 2021  De HEER zei bij zichzelf: Nooit weer zal Ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. (Genesis 8:21)  Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. (Titus 2:11-12) 
04:54
October 19, 2021
Ik Ben Er, Vertrouw Daarop!
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 18  Woensdag 13 oktober 2021  De Heer riep Samuël. En hij zei: Zie, hier ben ik. (1 Samuël 3:4)  De Heer zei tegen Paulus: Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet! Ik sta je bij. (Handelingen 18:9-10) 
04:16
October 12, 2021
De Heer Is Genadig En Barmhartig
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 17  Woensdag 6 oktober 2021  De HEER is genadig en barmhartig, toegevend en vol liefde, en Hij heeft spijt over het onheil. (Joël 2:13)  Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven. (1 Thessalonicenzen 5:9-10) 
04:24
October 05, 2021
Wraak & Genade
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 16  Woensdag 29 september 2021  De HEER heeft mij gezalfd, om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God. (Jesaja 61:1-2)  De engel zei tegen Maria: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.’ (Lucas 1:30) 
04:12
September 28, 2021
Elkaar Bijstaan
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 15  Woensdag 22 september 2021  Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. (Jesaja 40:1)  Jezus ontving de mensen vriendelijk en sprak tot hen over het koninkrijk van God, en degenen die genezing nodig hadden maakte Hij weer gezond. (Lucas 9:11) 
04:47
September 21, 2021
Een Erfenis Van Vrede
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 14  Woensdag 15 september 2021  Je zult niets meer te vrezen hebben: onderdrukking zal je niet bereiken, voor terreur blijf je gevrijwaard. (Jesaja 54:14)  Jezus zegt: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. (Johannes 14:27) 
04:34
September 14, 2021
Geloof Het Woord
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 13  Woensdag 8 september 2021  Hier is mijn dienaar, Hem zal ik steunen, Hij is mijn uitverkorene, in Hem vind ik vreugde. (Jesaja 42:1)  Allen betuigden Hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ (Lucas 4:22) 
04:29
September 07, 2021
In Gesprek Met God
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 12  Woensdag 1 september 2021  Nu, HEER, richt ik mijn gebed tot u, laat dit een uur zijn van mededogen. Groot is uw ontferming, God, antwoord mij, toon uw trouw en red mij. (Psalm 69: 14)  Jezus zegt: Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – Hij zal het je geven. (Johannes 16:23) 
04:46
August 31, 2021
Het Evenbeeld Van God
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 11  Woensdag 25 augustus 2021  God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. (Genesis 1:27)  Echter, in hun verbondenheid met de Heer is de vrouw niets zonder de man, en ook de man niets zonder de vrouw. Want zoals de vrouw uit de man is voortgekomen, zo bestaat de man door de vrouw – en alles is ontstaan uit God. (1 Korinthiërs 11:11-12) 
05:31
August 24, 2021
De Toepassing Van Kennis
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 10  Woensdag 18 augustus 2021  Dit zegt de HEER : De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich erop beroemen dat hij Mij kent. (Jeremia 9:22-23)  Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? (Lucas 9:25) 
04:47
August 17, 2021
Ook Jij Bent Belangrijk
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 09 Woensdag 11 augustus 2021 Moge mijn leven belangrijk zijn in de ogen van de HEER, en moge Hij mij uit alle nood redden. (1 Samuel 26:24) Die nacht kwam de Heer bij Paulus en zei: “Houd moed!” (Handelingen 23:11)
04:26
August 10, 2021
Woorden Van Eeuwig Leven
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 08  Woensdag 4 augustus 2021  Ik schep vreugde in uw belofte, als de vinder van een rijke buit. Psalmen (119:162)  Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. (Johannes 6:68) 
04:54
August 03, 2021
Leef Het Leven
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 07  Woensdag 28 juli 2021  In Gods macht is de ziel van al wat leeft (Job 12:10)  Want door Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij (Handelingen 17:28) 
04:14
July 27, 2021
Kritiek
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 06  Woensdag 21 juli 2021  Een berisping van de HEER mag je nooit terzijde schuiven, zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan. (Spreuken 3:11) De wijsheid van boven is vóór  alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. (Jakobus 3:17) 
04:32
July 20, 2021
Vrij Zijn
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 05  Woensdag 14 juli 2021  Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft de HEER mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. (Jesaja 61:1)  Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. (Galaten 5:1) 
04:20
July 13, 2021
Bevrijding & Verzoening
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 04  Woensdag 7 juli 2021  Help ons, God, bevrijd ons, tot eer van uw roemrijke naam, red ons en bedek onze zonden, omwille van uw naam. (Psalmen 79:9)  Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. (1 Johannes 4:10) 
04:48
July 06, 2021
De Goede Strijd
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 03  Woensdag 30 juni 2021  Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? (Jesaja 53:1)  Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent. (1 Timotheüs 6:12) 
04:59
June 29, 2021
Dankbaarheid Als Levensstijl
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 02  Woensdag 23 juni 2021  U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. (Psalmen 63:5)  Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. (Kolossenzen 1:12) 
03:50
June 22, 2021
Het Feestelijk Gewaad
Dagteksten Podcast EBG Seizoen 01 Aflevering 01  Woensdag 16 juni 2021  Hierbij reinig Ik je van alle schuld en kleed Ik je in een feestelijk gewaad. (Zacharia 3:4)  U bent door zijn genade gered. (Efeziërs 2:5) 
04:21
June 15, 2021
EBG Podcast Pilot
Welkom! Dit is de pilot aflevering van onze podcast.  Dit is de Dagteksten podcast van de Evangelische Broedergemeente. In deze podcast gebruiken we de Dagteksten zoals de Evangelische Broedergemeente die al bijna 300 jaar kent en gebruikt. Waarom een podcast als deze? Wat maakt deze podcast anders? We liepen al een tijd met het idee om de dagteksten voor een breder publiek toegankelijk te maken. En nu is het er eindelijk van gekomen. Een nieuwe manier om ons unieke kenmerk met de wereld te delen. Het Dagtekstenboekje is bijzonder omdat er meerdere Bijbelvertalingen worden gebruikt waardoor heel veel verschillende mensen zich aangesproken kunnen voelen. Dit is in Nederland uniek. En niet alleen in Nederland. De dagteksten verbinden ons met christenen in meer dan honderd landen, die allemaal in hun eigen taal dezelfde teksten op dezelfde dag lezen, daarover nadenken, spreken, bidden en zich door deze teksten laten bemoedigen. Abonneren op deze podcast is gratis en makkelijk zodat je geen aflevering hoeft te missen. We zijn erg benieuwd naar wat je ervan vindt. Laat je ook een review achter zodat anderen deze podcast ook kunnen vinden en bemoedigd worden? Wil je meer weten over het Dagtekstenboekje van de EBG? Op de website www.nederland.ebg.nl  staat meer over de herkomst, samenstelling en geschiedenis van dit boekje en hoe het komt dat het Nederlands oudste Dagtekstenboek is. Wil je meer weten over de Evangelische Broedergemeente? Kijk ook dan rustig rond op onze website www.nederland.ebg.nl Veel luisterplezier! 
03:17
June 15, 2021