Skip to main content
dastan118

dastan118

By dastan118
Welcome to the dastan118 podcast, where amazing things happen.به پادكست گروه فرهنگي دستان١١٨ خوش اومدين
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

PodBean Logo

PodBean

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

26-رفتن پهلوان طورک به جنگ سرند
در این داستان به قدرت گرفتن سرند( ضحاک زاده ) و رفتن طورک جهان پهلوان به نبرد با اودر این اپیزود از کک هم نام برده می شود که د رآینده مفصل درباره اون گفته خواهد شد و اما ادامه داستان
09:41
October 25, 2018
25-داستان تنبیه ویسه
در این قسمت درباره به دام افتادن ویسه وتنبیه او روایت میشه و وساطت تورک برای ازادی ویسه ادامه ماجرا را در این اپیزود بشنوید
09:51
October 24, 2018
24-جنگ ایران و تورانیان
در این داستان پس از کشته شدن ایرج و آوردن تابوت ایرج نزد فریدون بین ایرانیان و تورانیان نبرد و پیکار در میگیرد و ادامه ماجرا... www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
11:29
August 16, 2018
23-آوردن تابوت ایرج نزد فریدون
در این قسمت داستان غم انگیز مرگ ایرج و اوردت تابوت ایرج نزد فریدون و احوال فریدون را می شنوید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
09:49
August 11, 2018
22-ایرج کشی
در این قسمت می شنوید :آمدن ایرج به دیدار برادرانش سلم و تور ورفتار ناجوانمردانه سلم و تور با ایرج و کشتن او و ادامه ماجرا... www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
08:38
August 7, 2018
21-لشکر کشی سلم و تور به ایران
در این قسمت از پادکست در مورد تقسیم جهان بین سلم و تور و ایرج توسط فریدون می شنوید و در ادامه در مورد کینه توزی سلم و تور و لشکر کشی به ایران . با ما باشید و ما را به دوستان معرفی کنید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
08:49
August 4, 2018
20-آزمودن فریدون پسرانش را
در این قسمت می شنوید فریدون با توجه به سوالات اطرافیان اقدام به ازودن پسرانش می کنو و ایرج... ادامه ماجرا را بشنوید و ما را به دوستان معرفی کنید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
07:42
July 30, 2018
19- نقشه وزیریمن برای کشتن شاهزاده های ایرانی
داستان خواستگاری برای شاه زادگان ایران و نقشه شوم وزیر یمن برای کشتن شاهزادگان وادامه ماجرا.... با ما با شید و ما را به دوستان معفی کنید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
09:00
July 29, 2018
18- خواستگاری پسران فریدون
فریدون فرخ برای سلم و تور و ایرج از دختران یمن خواستگاری می کند می توانید ادامه داستان را بشنوید با ما باشید و اگر خوشتون اومد ما را به دوستان معرفی کنید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
09:48
July 7, 2018
17-ازدواج فریدون
در این قسمت ماجرای ازدواج فریدون وبزرگ شدن فرزنداش و ازدواج فرزندانش را می شنوید ما را به دوستان معرفی کنید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
08:02
July 3, 2018
16-عاقبت ضحاک
در این داستان در مورد نبرد فریدن و ضحاک و عاقبت ضحاک خواهید شنید با ما باشید در ادامه داسانها... www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
07:02
July 1, 2018
15-داستان کاوه آهنگر
در این قسمت داستان کاوه آهنگر را می شنوید با ماباشید.... www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
09:55
June 25, 2018
13-14 آمدن سپاهیان ضحاک ،/به دنیا آمدن فریدون
در این قسمت داستان به دنیا آمدن فریدون را می شنوید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
06:42
June 23, 2018
12-به خواب دیدن جمشید شاه، خواب دیدن ضحاک
با قسمت بعدی خواب ضحاک با ما باشید و ما را به دوستان معرفی کنید. www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
07:07
June 19, 2018
12-پیدا شدن آبتین نوه جمشید و خواستگاری رفتن او
پیدا شدن آبتین نوه جمشید و خواستگاری رفتن او www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #ریتوییت #شاهنامه #داستان #طومار_شاهنامه #ایران
08:12
May 19, 2018
11-داستان پادشاهی ضحاک ماردوش و تصمیم ارمایل و گرمایل
در این قسمت در مورد طلسم ضحاک و تدبیر #اهریمن برای آرام کردن مارهای روی دوش ضحاک می شنوید برای شنیدن سرنوشت #جوانان ایران زمین و خوراک مارهای #ضحاک با ما همراه با شید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a #بزرگداشت_فردوسی #فردوسی #شاهنامه #گردآفرید #دستان118
08:35
May 15, 2018
10-عاشق شدن دختر کورنگ جمشید را ، کشته شدن جمشید
در این قسمت داستان دختر کورنگ را می شنوید که عاشق جمشید میشه و ماجراهایی که پیش میاد و گیر افتادن جمشید بدست ضحاک و کشته شدنش بدست این اهریمن ماردوش با ما باشید و به دوستانتان ما را معرفی کنید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a
07:46
May 14, 2018
9-داستان مرداس تازی و داستان جمشید و ضحاک
در ادامه داستانهای شاهنامه در این قسمت از مرداس تازی پدر ضحاک می شنوید و اینکه چطور ضحاک به فرمان اهریمن پدرش را هلاک می کند. همچنین در ادامه داستان در مورد جمشید و ضحاک خو اهید شنید با ما باشید و ما را به دوستان معرفی کنید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a
09:26
May 13, 2018
8-داستان طهمورث دیو بند
شاهنامه فردوسی به نثر روان و صوتی آغاز شاهنامه این قسمت در مورد طهمورث می شنوید و در ادامه در مورد جمشید شاه و ساختن جهان طهمورث دیوبند دو پسر داشت و هنگام مرگ ان دو رافرا خواند به انها گفت(ادامه داستان را بشنوید www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a
14:20
May 12, 2018
6-7-بخش پایانی داستان رستم و اسفندیار
کلاس شاهنامه خوانی دکتر محجوب www.dastan118.ir www.instagram.ir/dastan118a --------------------- از اپیزود بعد به انتشار داستانهای شاهنامه به نثر روان خواهیم پرداخت قسمتها کوتاهتر هستند برای شنیدن روزانه ی داستانها
1:52:51
May 12, 2018
5- بخش دوم رستم و اسفندیار
کلاس شاهنامه دکتر محجوب www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a
38:09
May 10, 2018
3-مقدمه ای بر شاهنامه از زبان دکتر محجوب
اطلاعات بسیار خوبی در مورد سرایش و نگارش شاهنامه در این پادکست داده شده بشنوید و لذت ببرید. www.dastan118.ir
12:44
May 6, 2018
4-بخش اول -داستان رستم و اسفندیار
کلاس شاهنامه خوانی دکتر محجوب و باز گویی داستان رستم و اسفندیار از جذابترین داستانهای شاهنامه با ما باشید و بشنوید. www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a
56:29
May 6, 2018
2- کلاس شاهنامه دکتر محجوب
www.dastan118.ir www.instagram.com/dastan118a
5:20:28
May 3, 2018
1-کلاس شاهنامه خوانی دکتر محجوب
محمدجعفر محجوب در سال ۱۳۰۳ در تهران متولد شد. کارشناسی رشته علوم سیاسی خود را در سال 26 از دانشکدهٔ حقوق و کارشناسی رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی را در سال 33 از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دریافت کرد. محمد جعفر محجوب درسال 42 موفق شد دکترای زبان و ادبیات فارسی را از دانشگاه تهران دریافت کرده و از سال 36 و پس از آن سمت‌های مدرس ، دانشیار و استاد زبان و ادب فارسی را در دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه تهران به عهده داشت. او از سال 50تا ۵۵ را به عنوان استاد میهمان در دانشگاه‌های آکسفورد و استراسبورگ به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداخت. محجوب همچنین ۲۳ سال عضو انجمن ایرانی فلسفه و علوم انسانی (وابسته به یونسکو) بود. و مدت کوتاهی نیز سرپرستی فرهنگستان زبان و فرهنگستان ادب و هنر ایران را به عهده گرفت. او از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ بار دیگر به تدریس در دانشگاه استراسبورگ پرداخت و از سال 70 تا هنگام مرگ به سال 74 در دانشگاه برکلی در کالیفرنیا، ادبیات فارسی تدریس می‌کرد. دکتر محمدجعفر محجوب در ۲۷ بهمن ۱۳۷۴ در ۷۱ سالگی در کالیفرنیا درگذشت. گزیده ای از کلاسهای شاهنامه خوانی ایشان را بشنوید www.dastan118.ir
1:02:49
April 30, 2018
Apr 29, 2018
اپيزود اول پادكست دستان١١٨
00:31
April 29, 2018