Skip to main content
De Tussenruimte

De Tussenruimte

By De Tussenruimte
De Tussenruimte is een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag. Een ruimte waar mensen vanuit verschillende perspectieven de realiteit ontdekken, bevragen en vormgeven. Waar sprekers zich in vrijheid en gelijkheid kritisch tot elkaar verhouden en van elkaar leren. De programmering geschiedt door een onafhankelijk programmamaker, journalist Bas Mesters. De Tussenruimte is een initiatief van EMMA. De Groene Amsterdammer is mediapartner.
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Nieuwe democratie #4 - De commons als (democratische) graal? | Hoogleraar geschiedenis Tine de Moor

De Tussenruimte

1x
Nieuwe democratie #4 - De commons als (democratische) graal? | Hoogleraar geschiedenis Tine de Moor
Dat de commons hip zijn, is voor Tine De Moor geen nieuws. De Moor, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, doet al jaren onderzoek naar burgercollectieven, van Middeleeuwse gilden tot hedendaagse zorgcoöperaties. Ze ziet de aandacht voor ‘haar’ vakgebied groeien. Ook vanavond zit het vol in De Tussenruimte, bij de vierde bijeenkomst in de serie Nieuwe Democratie. Maar zijn de commons inderdaad de democratische graal?
01:52:27
February 17, 2021
Nieuwe democratie #3: Als gelote burgers vaker mogen meepraten | Politicoloog Yves DeJaeghere
Ons huidige politieke systeem is ‘iets tussen zand en  beton in’ en moet versterkt worden. Met deze woorden opent de Belgische politicoloog Yves DeJaeghere de derde aflevering van de serie Nieuwe Democratie in De Tussenruimte onder leiding van journalist Bas Mesters. DeJaeghere’s oplossing? Een model zoals het ‘burgerparlement’ in  Oost-België. Met Groene Amsterdammer-redacteur Aukje van Roessel, G1000-initiatiefnemer Harm van Dijk en chef Nieuws van NH Media Jacky de Vries discussieert hij over loting, ruimte en tijd voor dialoog, en bouwvakkers die over het zorgstelsel nadenken. ‘Politiek mag best wat saaier.’
01:27:13
February 17, 2021
Nieuwe democratie #2 - Wat drijft en wat breekt burgerinitiatieven? | Hoogleraar Burgerschap Evelien Tonkens
Hoogleraar Burgerschap Evelien Tonkens in gesprek met journalist Bas Mesters over spontane burgerinitiatieven. Tonkens deed jarenlang onderzoek naar burgerinitiatieven en de manier waarop de overheid daar mee om zou kunnen gaan. Wat zorgt er voor dat een burgerinitiatief succesvol is én blijft? En hoe voorkom je ongelijkheid?
01:47:15
February 17, 2021
Nieuwe democratie #1 - Wat is politiek? | Denker des vaderlands Daan Roovers
Denker des Vaderlands Daan Roovers in gesprek met journalist Bas Mesters. Over wat mensen nodig hebben om in een democratie te functioneren en erin te geloven. Hoe kunnen we burgers er wel echt bij betrekken? Hoe kunnen we publieke opinievorming volwassen maken? En wat is politiek?
01:36:38
February 17, 2021
Wie is wij? #6 - Wie is wij in Europa? | Politicoloog Paul Dekker, lector Mendeltje van Keulen
Europa is van niemand, zo lijkt het. Met de macht op afstand, de markt  die dicteert en de bureaucratie die compliceert, drijven velen weg van  de EU. In de zesde aflevering van de debatserie Wie is wij? onderzoekt  de Tussenruimte bij EMMA wat ons nog zou kunnen binden in Europa. Met prof. dr. Paul Dekker van het Sociaal en Cultureel Planbureau, lector Changing Role of Europe Mendeltje van Keulen en Stefanie Schuddebeurs van Buro-EU.
01:33:45
February 17, 2021
Wie is wij? #5 - Omgaan met conflicten in een democratie | Cultureel antroploog Jitske Kramer
Cultureel antropoloog Jitske Kramer reist de hele wereld over om te  bestuderen hoe mensen die elkaar niet zo leuk vinden toch samenleven. Hoe je in zo’n context een wij-gevoel kunt creëren. Tot nu toe paste ze haar kennis en methodieken voornamelijk toe binnen bedrijven. Op uitnodiging van De Tussenruimte onderzoekt ze hoe haar technieken kunnen helpen de democratie te revitaliseren in buurten en wijken, en wie weet ook in volksvertegenwoordigingen.
56:44
February 17, 2021
Wie is wij? #4.2 - Verbinden door vergroenen | Godsdienstwetenschapper Willem Jansen
Willem Jansen leidt Geloven in Groen. Hij is godsdienstwetenschapper, predikant en arabist. In onder meer Pakistan en Kenia ontdekte hij hoe je verschillende geloofsgroepen – veelal moslims en christenen – harmonieus kunt laten samenleven en -werken. Niet door de zogeheten  interreligieuze dialoog, waarbij men elkaar theologisch vliegen afvangt. Maar door diapraxis. Kortweg: een gedeeld, praktisch belang bij de kop  pakken en dat behartigen.
15:28
February 17, 2021
Wie is wij? #4.1 - Verbinden door vergroenen | Pitches
Vol vuur pitchen zes pioniers projecten waarmee ze op buurtniveau vergroenen en tegelijk mensen verbinden. Van groene wijkstroom, tot geloven in groen, tot circulair koken. ‘Klein en meeslepend’, roept iemand enthousiast tijdens de vierde aflevering van Wie is wij? in De Tussenruimte. Dat het op kleine schaal werkt, blijkt. De uitdaging is: kunnen we ook opschalen?
39:11
February 17, 2021
Wie is wij? #3 - De angst in de (ambtelijke) torens | Hoogleraar bestuurskunde Paul 't Hart
‘De samenleving dienen’ en ‘de minister (be)dienen’ – voor de rijksambtenaar zijn dat soms tegenstrijdige belangen. Dat, maakte De Tussenruimte op uit voorgesprekken, kan leiden tot stress, verkrampt beleid en angst. Angst in de torens. Maar twee topambtenaren vinden dat veel te grote woorden. Zij spreken liever van: ‘geïnstitutionaliseerde behoedzaamheid’. Met Prof. dr. Paul ’t Hart (Hoogleraar bestuurskunde Universiteit Utrecht), schrijver van het boek Dienen en Beïnvloeden.
01:20:57
February 17, 2021
Wie is wij? #2.2 - Tribalisering van de samenleving | Debat schrijver Babah Tarawally & socioloog Godfried Engbersen
Tribaliseert de samenleving? Vanuit wetenschappelijk oogpunt is daar geen sprake van, zei WRR-onderzoeker Godfried Engbersen in De Tussenruimte. Maar de tendensen die schrijver en ervaringsdeskundige Babah Tarawally beschreef, deden vermoeden dat het wel die kant op gaat. ‘Rechtsstaat? Gelijke behandeling? Dat is iets voor witte mensen, zeggen ze dan.’
01:02:31
February 17, 2021
Wie is wij #2.1 - Tribalisering van de samenleving | Presentatie socioloog Godfried Engbersen
We roepen om meer inclusiviteit, maar doen dat door ons te verschansen  achter onze identiteit. In de Tussenruimte bij EMMA gaan we in gesprek met socioloog Godfried Engbersen. Engbersen is een van de opstellers van het rapport De Nieuwe Verscheidenheid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Meer diversiteit betekent volgens de WRR minder sociale cohesie. Gaan we daardoor naar een stammensamenleving? Is er nog ruimte voor een nieuwe gezamenlijkheid? Ofwel: Wie is wij? Ben ik wij? Ben jij wij? Is de buurman wij? Is de staat wij?
18:43
February 17, 2021
Wie is wij? #1 - De overspannen democratie | filosoof Gijs van Oenen
De oplossing voor klachten over de democratie lijkt telkens weer meer democratie. Maar kan het wel altijd beter? Is meer beter? Of mag je ook zeggen: het is voldoende zo. In de eerste aflevering van de Tussenruimte-serie 'Wie is wij? De paradoxale samenleving' gaat journalist Bas Mesters hierover in gesprek met politicoloog en filosoof Gijs van Oenen, schrijver van het boek ‘Overspannen Democratie’. Wat minder democratie zou de samenleving ontspannener maken, stelde hij.
31:09
February 17, 2021