Skip to main content
Uranian Astrology 
(Wie es in den Wald hineinschallt,so schallt es auch wieder)

Uranian Astrology (Wie es in den Wald hineinschallt,so schallt es auch wieder)

By Decha Phairatchakul

Distance education
Where to listen
Google Podcasts Logo

Google Podcasts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

 Uranian Astrology EP73
Uranian Astrology EP73
Essential dignity wheel 
01:06:28
August 15, 2021
 Uranian Astrology EP 72
Uranian Astrology EP 72
คลิป อาจารย์ประยูร พลอารียบ์ 1992
01:09:42
February 07, 2021
Uranian and Classical Astrology EP71
Uranian and Classical Astrology EP71
พื่นฐานโหราศาสตร์  uranian Astgrolgy
01:03:16
February 05, 2021
 Uranian Astrology EP70
Uranian Astrology EP70
พื้นฐานการเรียนโหราศาสตร์ uranian Astrology 
02:01:55
January 29, 2021
 Uranian Astrology EP69
Uranian Astrology EP69
พื้นฐานการเรียนโหราศาสตร์ยูเรียน 
01:03:20
January 29, 2021
Uranian and Classical Astrology 68
Uranian and Classical Astrology 68
ที่มาของ  ASC - DES MC-IC AS/MC และจาน 90 องศา
01:07:43
September 02, 2020
Uranian and Classical Astrology EP67
Uranian and Classical Astrology EP67
การอ่านเรือนชะตา AS พร้อมกับการวัดมุมแบเรือนขะตา ด้วยมุม สำคัญ 
01:06:23
August 23, 2020
Uranian and Classical Astrology EP66
Uranian and Classical Astrology EP66
การทำนาย เหตุการณ์ราย สามเดือน การเดือน รายสามวัน รายวัน รายนาที คุณจิ้ง การอ่าน  1) Triplicity 2) Decan แบบ Chalden order (มาจากกรีก) 3) Decan แบบ Modern (ใช้ราศีธาตุมาจากอินเดีย) 4) Monomoiria  5) Egyptian Term
01:19:39
August 16, 2020
 Uranian and Classical Astrology EP65
Uranian and Classical Astrology EP65
การดูรายสามเดือน รายเดือน รายสามวัน รายวัน รายชั่วโมง รายนาที 
01:19:39
August 11, 2020
 Uranian and Classical Astrology EP46
Uranian and Classical Astrology EP46
การดูรายปี ด้วยโค้ง ดาวจร การดูจุดอิธิพล+arc (aey+cake)
59:20
August 09, 2020
 Uranian Astrology EP45
Uranian Astrology EP45
พื้นฐาน การผสมดาว การอ่านพื้นดวง+ราศี การอ่านดวงรายปี 
01:04:24
August 06, 2020
 Uranian Astrology Ep 44
Uranian Astrology Ep 44
การดูโค้ง Ar การดูรายปี ด้วยโค้งต่างๆ จุดอิทธิพล  kr+ao-ju  ตัวอย่างจาน90 45 22.50 องศา
01:17:26
August 05, 2020
Uranian and Classical Astrology EP43
Uranian and Classical Astrology EP43
พื้นฐานการอ่านดาวพื้นดวง ,การผสมดาว, จาน 90 
01:07:51
July 30, 2020
 Uranian and Classical Astrology EP42
Uranian and Classical Astrology EP42
ความหมายขอฃ 12 ราศีแบบ keyword บรรยายโดย รศ.ดร.ประวีณ์รตา สุขรัตน์ฤทธิ์ บท Punanong Sitsomjin
01:01:24
July 20, 2020
 Uranian Astrology and Classical Astrology EP41
Uranian Astrology and Classical Astrology EP41
ระบบเรือนชะตาแบบละเอียด อ่านโดย รศ.ดร.ประวีณ์รตา สุขรัตน์ฤทธิ์ ,การดูเรือนชะตากรรม (เรือน 4,8,12  Part of Death,Karmic Astrology)
01:03:54
July 16, 2020
 Uranian Astrology and Classical Astrology EP40
Uranian Astrology and Classical Astrology EP40
ความหมายของภพ 12 ในเรือนชะตา .Karmic Astrology (AS+JU-SA) การหาจุดเกิดใหม่ในชาตินี้
23:07
July 15, 2020
 Uranian Astrology and Classical Astrology EP39
Uranian Astrology and Classical Astrology EP39
การอ่านเรือนชะตา กับความหมายของเส้นแบ่งเรือน (house ruler) ในเรือนชะตาลัคนา การอ่านเรือนชะตากรรมเก่า 
01:02:35
July 12, 2020
 Uranian Astrology and Classical Astrology EP38
Uranian Astrology and Classical Astrology EP38
การดูเรือนชะตากรรม โดยใช้เรือนชะตา AS ในการสำรวจ การฝึกอ่านแบบเรือนชะตา 
51:58
July 08, 2020
 Uranian Astrology and Classical Astrology EP37
Uranian Astrology and Classical Astrology EP37
ที่มาของ ราศี 13 ราส๊ (Zodiac 13) กับ 12 ราศี สามารถนำมาผสมประสานในการอ่านได้เป็นอย่างดี ,ยุคราศีต่างๆ,
01:24:60
July 01, 2020
 Uranian Astrology and Classical Astrology EP36
Uranian Astrology and Classical Astrology EP36
การอ่านเรือนชะตา (AS) ดาวสลับเรือน ดาวเกษตรแรกเรือนุ โดยครูก้อย ณ โคราช   
58:09
June 28, 2020
 Uranian Astrology EP35
Uranian Astrology EP35
การหาศูนย์รังสี และจุดอิธิพล ด้วยการมองและสังเกตุ การดูราย ปี (solar return) ความหมายดาว การอ่านดาวพื้นดวง และจร 
01:24:18
June 23, 2020
 Uranian Astrology EP34
Uranian Astrology EP34
การหาศูนย์รังสี กับจุดอธิพล (การเกิดของจุด a+b-c) โดย อาจารย์ประยูร (1992) รวบรวมโดย Decha P.
01:06:52
June 22, 2020
 Uranian Astrology EP33
Uranian Astrology EP33
Dignity Wheel (Triplicity rulers,Term,Monomoiria,Decan) การอ่านผู้ดวงด้วยจาน Dignity Wheel
01:03:53
June 16, 2020
 Uranian Astrology EP32
Uranian Astrology EP32
การเป็นมาของโหราศาสตร์ ยุคของราศีต่างๆ ที่มาของความหมาย ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน บรรยายโดย อาจารย์ประยูร(1992) รวบรวมโดย Decha P.
01:07:35
June 15, 2020
 Uranian Astrology EP31
Uranian Astrology EP31
เรือนชะตา ดาวเกษตร สลัลเรือน Rulership,Exaltation,Detriment,Fall  พูดถึงจุดเจ้าชะตา หรือจุดตั้งรับ แทนตัวจุดเช้าชะตาในระดับต่างๆ  โดย อาจารย์ประยูร (1992) โดย Decah P. 
01:08:16
June 14, 2020
 Uranian Astrology EP30
Uranian Astrology EP30
การบรรยาย เรื่อง การดูรายปีด้วย โค้งฯ v1 v2 โดย อาจารย์ประยูร (1992) เรียบเรืองโดย Decha P.
01:04:33
June 12, 2020
 Uranian Astrology EP29
Uranian Astrology EP29
บรรยายเกี่ยวกับ ดาวทิพย์ในรูปแบบความหมายต่างๆ ในระบบยูเรเนียน โดย (อาจารย์ประยูร 1992) เรียบเรียง Decha P. (Wie es in den Wald hineinschallt,so schallt es auch wieder)
01:06:32
June 11, 2020
 Uranian Astrology EP28
Uranian Astrology EP28
ความหมายราศีเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ของชาวราศีต่างๆ บรรยายโดย อาจารย์ประยูร (1992) จัดทำโดย Decha P.
31:10
June 11, 2020
 Uranian Astrology EP27
Uranian Astrology EP27
ฝึกการอ่านพื้นดวง โดย อาจารย์ประยูร (1992) โดย Decha P. Line ID:ap19144
34:54
June 11, 2020
 Uranian Astrology EP26
Uranian Astrology EP26
การพยากรณ์รายวัน โดย อาจารย์ประยูร (1992) โดย Decha P.
01:03:39
June 11, 2020
 Uranian Astrology EP25
Uranian Astrology EP25
การเป็นมาของ จักรราศี ( zodiac) บรรยาย โดย อาจารย์ประยูร (1992) (Decha P.)
10:38
June 10, 2020
 Uranian Astrology EP24
Uranian Astrology EP24
ความหมายของราศี โดย อาจารย์ประยูร (1992) 12 ราศี 
53:04
June 10, 2020
 Uranian Astrology EP23
Uranian Astrology EP23
เรื่องของจักรราศี ที่มาของราศี และดาว โดย อาจารย์ประยูร ทำการ บรรยาย (1992)
01:04:05
June 09, 2020
 Uranian Astrology EP22
Uranian Astrology EP22
การดูรายปี รายสามเดือน รายเดือน moonphases รายวัน รายชั่วโมง รายนาที 
01:01:26
June 09, 2020
 Uranian Astrology EP21
Uranian Astrology EP21
“Decan” หรือบางทีเรียกว่า “Face” ตรงกับคำว่า “ตรียางค์” Triplicity Drekkana
01:00:20
May 26, 2020
 Uranian Astrology EP20
Uranian Astrology EP20
การอ่านเรือนชะตา su,no,mc  การผสมดาวในภพต่างๆ 
01:20:23
May 23, 2020
 Uranian Astrology EP19
Uranian Astrology EP19
ขั้นตอนการดูดาวแบบเรือนชะตา สลับเรือน การอ่าน ดาวในราศี และเรือนชะตาแบบสลับดาว
01:19:35
May 19, 2020
 Uranian Astrology EP18
Uranian Astrology EP18
การอ่านเรือนชะตาลัคนา เรือนชะตาจันทร์ สำหรับสตรี  แนวทางการผสมดาวในการอ่านเรือนชะตาจันทร์ 
01:06:30
May 19, 2020
 Uranian Astrology EP17
Uranian Astrology EP17
ความหมายของธาตุ ไฟ ดิน ลม น้ำ (Fire, Earth, Air, Water) Cardinal Signs,Fixed Signs,Mutable Signs 
01:12:24
May 17, 2020
 Uranian Astrology EP16
Uranian Astrology EP16
การฝึกอ่านเรือนชะตาแบบพื้นดวง และจร ระบบ 12 Houses เรือนชะตา Angular Houses , Succedent Houses,Cadent Houses
01:04:08
May 17, 2020
 Uranian Astrology EP15
Uranian Astrology EP15
ระบบเรือนชะตา  1) เรือนเกณฑ์ หรือ เรือนเอก (Angular Houses) 2) เรือนกลาง หรือ เรือนสืบ (Succedent Houses) 3) เรือนปลาย หรือ เรือนคล้อย (Cadent Houses)
13:39
May 15, 2020
 Uranian Astrology EP14
Uranian Astrology EP14
เรื่องศูนย์รังสี ทั้งสองแบบ ความหมายเรือนชะตาทั้งหมด 6 เรือนชะตา
01:15:09
May 15, 2020
 Uranian Astrology EP13
Uranian Astrology EP13
การดูเรือนชะตา ชนิดต่างๆ  เรือนชะตาลัคนา เรือนชะตาจันทรื เรือนชะตาอาทิตย์ เรือนชะตาราหู
01:19:35
May 14, 2020
 Uranian Astrology EP12
Uranian Astrology EP12
ดาวในพื้นดวงคนเห็นผี mo/po ,su+sa-ne  แนวการศึกษา คลิปนี้ได้รับการ อนุญาติ จากเจ้าของเสียงเรียบร้อยแล้ว
01:01:11
May 14, 2020
 Uranian Astrology EP11
Uranian Astrology EP11
การใช้ดาวจรสะท้อน พื้นดวงสะท้อน การอ่านพื้นดวง รายปี รายเดือน
01:16:09
May 09, 2020
 Uranian Astrology EP10
Uranian Astrology EP10
การตั้งจุด อิทธิพล + - Arc เพื่อนกำหนดดูรายปี พร้อมการดูโค้ง สามารถดูได้ทุกจุด
38:13
May 09, 2020
 Uranian Astrology EP9
Uranian Astrology EP9
วิธีการทำนาย ราย 3 เดือน และการคุยกับลูกค้า 
40:13
May 08, 2020
 Uranian Astrology EP8
Uranian Astrology EP8
13 ราศี ประตูเงิน ประตูทอง
01:07:49
May 06, 2020
 Uranian Astrology EP7
Uranian Astrology EP7
การใช้จาน 90 45 22.50 การวางกฤษด้วยศูนย์รังสี จุดอิทธิพล
52:43
May 05, 2020
 Uranian Astrology EP6
Uranian Astrology EP6
จุดอิทธิพล (Sensitive point) การวางกฤษด้วย จุดอิทธิพล โชค การสังเกตุดาวดีขึ้นและตก การวางกฤษด้วย จุดโชค
01:10:53
May 03, 2020
 Uranian Astrology EP5
Uranian Astrology EP5
การดูรายปี และ moon Phases
42:48
May 03, 2020
 Uranian Astrology EP4
Uranian Astrology EP4
Index day and Moon Phases การดูดวงรายปี 
01:01:31
May 02, 2020
 Uranian Astrology EP2
Uranian Astrology EP2
การดูรายปีชนิดต่างๆ 
01:47:51
May 02, 2020