Skip to main content
Efekt Sieci

Efekt Sieci

By DELab UW
W audycji "Efekt Sieci" dr Justyna Pokojska rozmawia z wybitnymi badaczami (i badaczkami) oraz naukowcami (i naukowczyniami) z Uniwersytetu Warszawskiego o rozmaitych aspektach rewolucji cyfrowej dziejącej się na naszych oczach. Znamienitych gości audycji łączy dogłębna znajomość tajników cyfrowej transformacji.

Podcast powstał we współpracy z Radiem Kampus.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Castbox Logo

Castbox

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Stitcher Logo

Stitcher

#101 Szkolne interwencje, czyli jak dzieci zmieniają miejskie polityki transportowe
O tym, jak zmienić politykę transportową, angażując rozmaite grupy aktorów - dzieci, rodziców, nauczycieli, samorządy - opowiada Magda Kubecka, badaczka miasta, placemakerka, animatorka kultury, autorka programów kulturalno-społecznych, współtwórczyni Fundacji "Na miejscu" oraz badaczka w zespole CoMobility, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → w jaki sposób zmienić politykę transportową, by więcej dzieci docierało do szkoły w sposób ekologiczny? → jakimi metodami badacze projektu CoMobility próbując zmienić zachowania transportowe Polaków? → skąd teza, że dojeżdżanie do pracy i szkoły samochodem jest złe? → jakimi motywacjami kierują się osoby korzystające z własnych samochodów i jakie argumenty przemawiają do rodziców? → na jakie bariery poruszania się po mieście alternatywnymi środkami transportu zgłaszają badani? → czy do rodziców przemawia argument ekologii? → na czym opierają się szkolne interwencje w projekcie CoMobility? → jak współpracuje się z żywym organizmem badawczym? → na czym opiera się citizen science i jakie będą kolejne kroki w projekcie?
24:25
October 06, 2022
#100 Co stoi za sukcesem naukowych podcastów?
Odwracamy role: dr Justyna Pokojska (Wydział Socjologii Uniwersytet Warszawski) odpowiada na pytania prof. Katarzyny Śledziewskiej (Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski) i prof. Magdy Słok-Wódkowskiej (Katedra Prawa Europejskiego WPiA UW) o to: → skąd pomysł na podcast i gości?  → jakie były początki "Efektu Sieci", który wystartował w pandemii? → które tematy zaskoczyły, a które niekoniecznie? → od czego zależy sukces odcinka? → którzy goście są trudni? → po co w ogóle "Efekt Sieci"? → co jest smutną naukową konstatacją? → twarda nauka versus popularyzacja? → czym są fascynujące tematy? → jakie są wymarzone tematy prowadzącej? → kim jest idealny gość?
27:54
June 23, 2022
#99 Monte Carlo, Las Vegas, czyli interdyscyplinarne szacowanie prawdopodobieństwa
O tym, do czego można wykorzystać metodę Monte Carlo, czyli opartą na założeniach matematycznych wielokrotną symulację prawdopodobieństwa, stosowaną do określenia możliwych skutków niepewnego zdarzenia opowiadają dr Monika Paluch-Ferszt ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW i dr inż. Tomasz Krawczyk z DELab UW, ekspert Enterprise Europe Network, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → na czym polegają symulacje w metodzie Monte Carlo? → jaka urban legend stoi za nazwą "Monte Carlo"? → czy wynik symulacji jest podstawą do podjęcia decyzji? → w jaki sposób przeprowadzane są symulacje z użyciem metody? → do czego można zastosować metodę Monte Carlo w ekonomii i finansach? → jakie przełożenie metoda ma na życie codzienne i decyzje podejmowane na co dzień? → w jaki sposób estymować racjonalność konsumentów? → do czego metodę wykorzystuje fizyka? → czym metoda Monte Carlo różni się od innych metod badania prawdopodobieństwa?
25:57
June 16, 2022
#98 Instamatki i proces demonstrowania rodzinności
O analizie normatywnych wzorców macierzyństwa i jego wizualnych  reprezentacji, a także dominujących dyskursów macierzyńskich na portalu  Instagram mówi Małgorzata Gawrońska, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk  Społecznych na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,  odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → kim są "instamatki"? → jakie znaczenia ukryte są w zdjęciach instamatek? → czym są normatywne wymiary macierzyństwa? → jaka jest społeczna definicja macierzyństwa i czy jest spójna z rzeczywistością i cyfrowymi obrazami? → jakie wzorce macierzyństwa zostały wyróżnione w badaniu? → czym są techniki idealizowania obrazu rodziny? → czy w instarodzinach pojawia się obraz ojca? → jakie są założenia koncepcji displaying family oraz metody demonstrowania rodzinności? → gdzie można poszukiwać źródeł popularności procesu demonstrowania rodzinności i pełnionych ról? → w jakim kierunku zmieniły się oczekiwania wobec macierzyństwa? → na czym polega badanie materiałów wizualnych w sieci?
25:01
June 09, 2022
#97 Wyjaśnianie z użyciem metody Monte Carlo
O metodzie Monte Carlo oraz osiągnięciach wybitnego polskie naukowca opowiadają dr Monika Paluch-Ferszt ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW i dr inż. Tomasz Krawczyk z DELab UW, ekspert Enterprise Europe Network, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → na czym opierają się założenia metody Monte Carlo? → czym były polskie śniadania w szkole lwowskiej, które pozwalały rozwijać wybitne koncepcje? → czym jest Księga Szkocka? → po co w fizyce używane są symulacje? → jakie były losy polskiego uczonego, zanim doszedł do koncepcji nowej metody wyjaśniania złożonych problemów? → jakie zastosowanie ma współcześnie metoda? → jak symulować żywego człowieka i jak zrobić dobrą symulację? → 
25:34
June 02, 2022
#96 Zastosowania metody teledetekcji
O tym jak wykorzystywać metody teledetekcji oraz dane satelitarne misji Sentinel-5P w procesie kontrolowania zanieczyszczenia powietrza, ilości dwutlenku węgla i dwutlenku azotu opowiada Patryk Grzybowski z Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej UW i Wydziału Fizyki UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → w jaki sposób możemy wykorzystać dane satelitarne? → jakie są metody analizy tych danych? → jakie wnioski możemy wyciągnąć z przeprowadzonych analiz? → jakie są zasady działania metody teledetekcji? → jakie jest statystyczne zanieczyszczenie w Polsce? → jakie czynniki - na podstawie analiz danych pochodzących z teledetekcji - warunkują zanieczyszczenie powietrza?
25:56
May 26, 2022
#95 Przyszłość rynku kryptowalut
O tym czym są kryptowaluty, skąd wzięły się ich niedawne wahania oraz jaka może być przyszłość tych aktywów opowiada Łukasz Nawaro, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz analityk DELab UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → jakie są przyczyny nagłego spadku wartości bitcoina? → skąd bierze się fluktuacja wartości kryptowalut? → czy nadal opłacalne jest „kopanie” kryptowalut? → jaka jest przyszłość kryptowalut? → w jaki sposób wykorzystywane są kryptowaluty? → czym są stablecoiny? → jakie odniesienie mają aktywa na rynku krypto do świata rzeczywistego? → czy rynek kryptowalut jest regulowany?
31:27
May 20, 2022
#94 Popandemiczne realia szkolnictwa wyższego
O tym jak przebiegała zmiana kwalifikacji podczas pierwszego lockdownu i w jaki sposób wpłynęła ona na popandemiczną rzeczywistość szkolnictwa wyższego opowiada Dorota Sidor, Pełnomocniczką Dyrektora ds. dydaktyki i szkoleń w Centrum Kompetencji Cyfrowych na Uniwersytecie Warszawskim, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → w jaki sposób przebiegała zmiana wprowadzona w marcu 2021 roku? → przed jakimi wyzwaniami stanęli pracownicy CKC UW? → jak wygląda zarządzanie kryzysowe w edukacji? → jak zmieniła się społeczna i merytoryczna część nauczania? → jakie skutki pandemii pozostaną z nami na Uniwersytecie jeszcze długo? → jak studenci oceniają zdalne nauczanie? → w jaki sposób zdalne kursy wpłynęły na efektywność nauczania?
28:02
May 12, 2022
#93 Kto reguluje działanie algorytmów?
O tym, jak budowane są rozmaite aspekty algorytmów i baz danych, czym są i w jaki sposób regulowane są przez prawo wspólnotowe, opowiada dr Joanna Mazur, analityczka DELab UW i adiunktka na Wydziale Zarządzania UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → jakie są rodzaje algorytmów? → w jaki sposób możemy je zdefiniować? → na jakiej zasadzie działają akta prawne mówiące o bazach danych? → jak akty prawne przystosowywane są do zmieniającej się rzeczywistości? → jakie prawa mają konsumenci w tej kwestii? → czy algorytmy mogą dyskryminować pewne grupy społeczne? → czyją własnością są upowszechnione kody? → jakie regulacje prawne dotyczące kodów źródłowych wprowadzane są przez Unię Europejską?
25:01
May 05, 2022
#92 NFT - chwilowa moda czy przyszłość sztuki?
O niewymienialnych tokenach NFT, zasadach ich działania i wpływie na sztukę. Z profesorem Mikołaj Lewicki i Feliks Tuszko z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego odpowiadając na pytania Justyny Pokojskiej o to: → w jaki sposób powstaje NFT? → jaka jest zawartość kodów NFT? → jak zabezpieczone są kody? → jakie są zasady ich działania? → jak dużo możemy zyskać na NFT? → jakie są różnice pomiędzy NFT a sztukę materialną? → jakie są względy estetyczne NFT? → jakie są przyczyny ich nagłej popularności?
34:08
April 28, 2022
#91 Jak(i) wybrać kierunek studiów?
O kompetencjach zawodowych, przewidywanych zarobkach oraz ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), analizującym i pomagającym studentom wybrać ścieżkę kariery zawodowej opowiada prof. Mikołaj Jasiński z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → które kierunki studiów pozwalają pracować w najlepiej opłacanych zawodach? → na czym opiera się działanie platformy ELA? → w jaki sposób pozyskiwane są dane do analiz? → kim sąbeneficjenci platformy? → jakie wnioski z danych pochodzących z ELA mogą czerpać władze uczelni? → jak zmienia się zapotrzebowanie na poszczególne zawody na rynku pracy? → jakie są najbardziej cenione kompetencje na rynku pracy?
26:31
April 22, 2022
#90 Flaneurowanie w świecie technologii cyfrowych
O flaneurowaniu, eksplorowaniu oraz zwiedzaniu różnych przestrzeni, nie tylko w mieście, ale również w świecie wirtualnym mówi dr Natalia Juchniewicz (Wydział Filozofii Uniwersytety Warszawskiego) Pracownia Filozofii Techniki i Komunikacji, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → czym jest flaneurowanie? → w jaki sposób eksplorujemy przestzeń cyfrową oraz miejską? → w  jakich przestrzeniach flaneurujemy? → czy bezcelowe wędrówki pozostaną z nami w przyszłości? → czym jest cyber-flaneurowanie? → jaki wpływ na wędrówki po mieście mają technologie cyfrowe? → w jaki sposób możemy postrzegać przestrzeń, która nas otacza? → czym kierujemy się podczas wyboru destynacji? → jak przez ostatnie dekady zmieniło się flaneurowanie?
32:12
April 14, 2022
#89 Jak odległy jest kosmos?
O podróżach w kosmos, tym jak przystosować do nich elektronikę oraz w jaki sposób rozwija się przemysł kosmiczny opowiadają dr Monika Paluch-Ferszt ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW i dr inż. Tomasz Krawczyk DELab UW, ekspert Enterprise Europe Network, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → jakie są okoliczności łagodzące przejście przez atmosferę? → jak dieta wpływa na zdrowie kosmonauty? → jakie są sposoby imitacji promieniowania kosmicznego na Ziemi? → w jaki sposób jony ciężkie wpływają na podzespoły komputerów? → jakie są sposoby testowania elektroniki przez podróżą w kosmos? → jakie języki programowania najlepiej sprawdzają się poza orbitą?
28:28
April 07, 2022
#88 CoMobility - co zrobić, by spędzać mniej czasu korkach?
O pierwszych wnioskach z projektu CoMobility, biorącego pod lupę komunikację w mieście oraz rozważaniach nad bezpieczeństwem, wygodą i ekonomią codziennej mobilności opowiada dr Katarzyna Archanowicz-Kudelska (Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → czym jest projekt CoMobility i w jaki sposób implementuje ideę zrównoważonego transportu? → jakie są alternatywy dla prywatnego transportu? → w jaki sposób poruszać się po mieście sprawniej? → czym jest zrównoważone podróżowanie? → jaki jest poziom bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej? → czy są metody na urozmaicenie i skrócenie podróży? → czy rodzice wyobrażają sobie życie w mieście bez samochodów?
26:21
April 01, 2022
#87 Czym grożą podróże w kosmos?
O podróżach pozaziemskich, promieniowaniu kosmicznym i jego konsekwencjach opowiada dr Monika Paluch-Ferszt ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW i dr inż. Tomasz Krawczyk, ekspert DELab UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → czym jest promieniowanie kosmiczne? → w jaki sposób możemy je zobaczyć? → czy my, jako ludzie, powinniśmy obawiać się tego promieniowania? → w jaki sposób wpływa ono na nasze zdrowie? → jakie strategie podejmujemy, aby chronić urządzenia w kosmosie przed promieniowaniem? → jaki wpływ ciężkie jony mają na elektronikę?
23:22
March 24, 2022
#86 Cyfrowe zdrowie made in Germany
O digitalizacji służby zdrowia w Niemczech opowiada Weronika Przecherska, analityczka DELabu i doktorantka na Wydziale Socjologii UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → czy teza o skuteczności służby zdrowia w Niemczech w walce z pandemią jest słuszna? → na podstawie jakich wskaźników możemy mówić o sukcesie walki z pandemią? → jakie czynniki warunkują cyfryzację sektora zdrowia? → co mówią wskaźniki DESI w kontekście walki z pandemią? → jakie są instytucjonalne bariery cyfryzacji służby zdrowia? → jakie problemy w rozwoju e-zdrowia stwarza troska o prywatność? → w jakm kierunku rozwijać będzie się digitalizacja służby zdrowia? → które rozwiązania niemieckiej e-służby zdrowia okazały się najbardziej efektywne? → jakie różnice - i na czyją korzyść - dostrzec można między polskim a niemieckim systemem e-zdrowia? → jakie są dalsze plany Niemiec na digitalizację sektora?
23:05
March 17, 2022
#85 W jakim kierunku zmierzać będzie VR?
O VR-ze w kontekście metawersum i konsekwencjach zanurzenia użytkowników w wirtualnym świecie opowiada dr Dorota Celińska-Kopczyńska (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → jakie są konsekwencje obecności użytkowników w wirtualnym świecie? → jak w praktyce wygląda poruszanie się bez mentalnego obrazu przestrzeni, czyli bez emulacji ruchu? → w których obszarach można dziś bezpiecznie wykorzystać VR? → jaka infrastruktura technologiczna jest niezbędną do udźwignięcia VR-u i jakie są główne hamulce rozwoju? → w jakich obszarach VR może pomóc rozwiązywać problemy? → na czym opiera się zastosowanie VR w epidemiologii? → czym jest deepmotion i dlaczego nie odniosło sukcesu? → na czym opierają się kognitywistyczne trudności związane z VR? → w jakich kierunkach zmierzać będzie wirtualna rzeczywistość? → jakie są wrażenia graczy HyperRogue'a?
27:17
March 10, 2022
#84 Bilokacja, względność upływu czasu - co czeka nas w przyszłości dzięki mechanice kwantowej?
O zależnościach i paradoksach związanych z mechaniką kwantową oraz komputerami kwantowymi opowiada Paweł Gora, doktorant na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz prezes Fundacji Quantum AI, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → na czym opierają się założenia mechaniki kwantowej? → czy w przyszłości, biorąc pod uwagę to, o czym opiera się mechanika kwantowa, możliwa będzie bilokacja? → w jaki sposób nauka radzi sobie z niewiadomą? → gdzie dziś zastosowanie znajdują fenomeny i prawa mechaniki kwantowej? → jak wygląda bliska przyszłość zastosowania koncepcji wielu światów? → czym jest czwarty wymiar i na czym opiera się pozorność teorii o bezwzględności upływu czasu? → w jakim celu warto uczyć się mechaniki kwantowej? → w jaki sposób można wykorzystać mechanikę kwantową do walki z COVID-19 oraz do badań na Uniwersytecie Warszawskim? → jakie problemy związane są z wykorzystaniem komputerów kwantowych w nauce? → jakie działania skierowane do młodych pasjonatów mechaniki kwantowej Fundacja Quantum AI planuje w najbliższym czasie?
25:57
March 03, 2022
#83 Geometria nieeuklidesowa i arcydzieło, które topi umysł
O tym, do czego w nauce, także na Uniwersytecie Warszawskim, wykorzystać można wirtualną rzeczywistość opowiada dr Dorota Celińska-Kopczyńska (Instytut Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o: → gdzie w edukacji stosuje się dziś VR? → na czym polega projekt, w którym wykorzystuje się VR do nauczania geometrii nieeuklidesowej? → jakie problemy z wirtualną rzeczywistością są wciąż aktualne? → na czym opierają się założenia geometrii nieeuklidesowej i czym możliwe jest stworzenie trójkąta zawierającej trzy kąty proste? → z jakiego powodu rafa koralowa lub listek sałaty przyjmują określony kształt? → jakie zastosowanie VR ma w świecie nieizotropowym? → czym jest nowa rzeczywistość statystyczna, tworzona z udziałem geometrii? → na czym opierają się założenia gry VR HyperRogue, która "topi umysł"? :) → jaka nauka płynie z naszego udziału w wirtualnym świecie?
24:25
February 24, 2022
#82 Jak w dobie cyfrowej rewolucji uzdrowić polski dyskurs?
O tym, jak w sytuacji zdominowania świata mediów przez ich cyfrową wersję, powinny zachowywać się nowe media i w którą stronę powinien zmieniać się dyskurs publiczny, a także diagnozie i recepcie na uleczenie polskiej debaty publicznej opowiada prof. Michał Głowacki (Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej, o to: → w jaki sposób internet wpływa na społeczeństwo i czy zmiana mediów wpłynęła na to, jak porozumiewamy się w przestrzeniach publicznych? → do której kategorii zaliczyć przemysły kreatywne, wykorzystujące nowe media? → czy zmiana w zakresie urządzeń mobilnych i postawienie na użytkownika jest (r)ewolucją w zakresie nowych mediów? → czy w obliczu nowych mediów i paradygmatu uczestnictwa, słuszne jest założenie, że każdy musi być uczestnikiem społeczności lokalnej? → w jakich obszarach internet nie jest przestrzenią otwartą na uczestnika - gdzie zlokalizować można "ciemne obszary" internetu? → na ile nowe zjawiska są przejawem pluralizacji dyskursu? → w którą stronę powinny pójść media, by polska debata publiczna miała szansę być inkluzywna? → czy tylko w Polsce proces transformacji mediów ponosi fiasko?
25:50
February 18, 2022
#81 Nowy lepszy świat, czyli innowacje Przemysłu 4.0
O wpływie nowych technologii na zmianę procesową i organizacyjną przedsiębiorstw opowiada dr inż. Tomasz Krawczyk, ekspert DELab UW i Platformy Przemysłu Przyszłością, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o: → czym jest Przemysł 4.0 i jego filary? → do czego stosuje się koboty i technologię 5G? → jakie są efekty rewolucji związanej z Przemysłem 4.0? → czy struktura organizacyjna Przemysłu 4.0 jest w jakiś sposób podobna do projektowej (agile'owej) formy pracy? → na czym będzie opierać się interdyscyplinarność zespołów oraz ich rozproszenie? → jakie zmiany pandemia wprowadziła w procesach i organizacjach? → czym są cyfrowe bliźniaki, jaki jest ich cel i możliwości? → jaki jest zakres rewolucji przemysłowej 4.0? → na czym opierać będzie się nowa kultura pracy i czy będziemy bez końca zdobywać nowe umiejętności? → jakie zyski (m.in.) dla środowiska związane są z Przemysłem 4.0 i czym są "zielone rozwiązania"? → czy nadejście Przemysłu 4.0 jest nieuchronne?
24:07
February 04, 2022
#80 Technologiczne fakty i pseudonaukowe mity o 5G
O technologii 5G: nadziejach i obawach związanych z nową technologią, a także pseudonaukowych mitach opowiada dr inż. Tomasz Krawczyk, ekspert DELab UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → czy mity związane z 5G mają coś wspólnego z rzeczywistością? → na czym opiera się działanie technologii 5G? → czym jest Biała Księga w sprawie 5G? → czy 5G jest szkodliwe (kencerogenne) dla człowieka? → po co nam technologie telekomunikacyjne nowej generacji? → czy musimy wymienić urządzenia, by korzystać z 5G? → jakie jest zastosowanie tej technologii w kontekście przemysłu 4.0? → na czym - od strony fizyki - opiera się działanie 5G? → jakie są scenariusze rozwoju 5G i jakie zastosowania są z nimi wiązane?
25:01
January 28, 2022
#79 Po co tokenizować dobra i jak regulować metawers blockchainowy?
O kryptoświecie: kryptowalutach, kryptoprocesach i metawersie opowiada Łukasz Jonak, analityk DELab UW oraz kierownik projektu "Maszyna Społeczna", odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → na czym polega fenomen rynku sprzedaży rzeczy, które fizycznie nie istnieją, za pieniądze, które również są wirtualne? → czy w ostatnim czasie możemy mówić o dynamicznym rozwoju metawersu? → czym różni się metawers blockchainowy od wizji, którą zaproponował Facebook i na czym opierają się jego przewagi? → co wejście komercyjnych marek zmienia w świecie metawersu? → w jakim celu użytkownicy kupują stokenizowane dobra? → czy świat blockchainów i metawersu jest w jakiś sposób regulowany? → na czym opiera się działanie stablecoinów? → jakie wyzwania czekają świat blockchainów w 2022 roku?
20:10
January 14, 2022
#78 Które kompetencje będą najważniejsze na rynku pracy przyszłości?
O kompetencjach i umiejętnościach, niezbędnych do życia w cyfrowym świecie na podstawie danych Eurostatu oraz zjawisku cyfrowej dysrupcji opowiadają prof. Katarzyna Śledziewska, Dyrektor Zarządzająca DELab UW oraz prof. Renata Włoch, Dyrektorka Naukowa DELab UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → które grupy, według danych Eurostatu, posiada najwyższe kompetencje cyfrowe? → jaka jest metodologia mierzenia kompetencji cyfrowych przez Eurostat i inne ośrodki oraz jakie są jej niedoskonałości? → w jaki sposób definiowane są kompetencje cyfrowe? → gdzie, według danych Eurostatu, Polska wiedzie prym, a w których obszarach jest jeszcze wiele do zrobienia? → jak dane rozkładają się w różnych grupach wiekowych? → czy niskie kompetencje świadczą o tym, że nie jesteśmy dojrzali cyfrowo? → czy pandemia wpłynęła na podwyższenie naszych kompetencji? → w jaki sposób inne kraje radzą sobie z nabywaniem kompetencji cyfrowych? → co zrobić, żebyśmy indywidualnie, ale też w skali kraju, szybciej i lepiej nabywali kompetencje cyfrowe? → które kompetencje będą najważniejsze na rynku pracy przyszłości?
21:26
December 23, 2021
#77 Jak zbadać efektywność i sprawiedliwość systemu sądownictwa?
O metodzie pomiaru efektywności systemu sądowego z użyciem uczenia maszynowego i text-miningu opowiada Maciej Świtała, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → w jaki sposób można zbadać "efektywność" i jakie jej wyznaczniki zostały przyjęte w badaniu? → w jaki sposób ekonomia może stwierdzić "sprawiedliwość" wyroków? → na czym opiera się automatyzowanie badania wyroków sądowych? → jak działa algorytm, pozwalający na badanie efektywności? → jakie zagadnienia stały się przedmiotem badania? → na czym opiera się działanie modelu oraz jakie błędy może popełnić tak skonstruowany model? → co wyszło w badaniu i jakie prawidłowości wyłaniają się z badania? → czy są dane, które w badaniu zaskakują?
20:33
December 16, 2021
#76 Obiecująca wizja dla klasy kreatywnej, poważne ryzyko wykluczenia społecznego, czyli o dylematach Metaversum
O tym, czy jesteśmy gotowi na życie w wirtualnej rzeczywistości, jakie konsekwencje niesie dla nas zanurzenie w wirtualnej rzeczywistości i świecie doświadczeń cyfrowych oraz czy projekt ma szanse powodzenia opowiadają analitycy DELab UW: dr Wojciech Hardy, Satia Rożynek i Michał Paliński, a rytm audycji wyznaczają pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → Czy jesteśmy gotowi już dziś na Metaversum? → Czy mamy jakiś horyzont czasowy, wyznaczający nieuchronne nadejście obiecanego przez Meta postępu technologicznego? → Dlaczego słyszymy o Metaversum właśnie teraz? → Dlaczego wirtualna rzeczywistość może wydawać się tak atrakcyjne? → Czy Metaversum to spisek GAFA na rozszerzenie rynków zbytu? → Czy jako użytkownicy musimy jakoś przygotować się (zainwestować) przed wejściem do rzeczywistości Facebooka? → Co w przypadku, gdy zdecydujemy się nie dołączyć do Metaversum? → Czy będziemy zastanawiać się nad naszym życiem poza nową rzeczywistością, np. kwestią prywatności? → Jakie są koszty dla użytkownika? → Kto będzie regulował nową rzeczywistość? → Jakie wyzwania związane są z Metaversum?
23:20
December 09, 2021
#75 W jaki sposób badać wpływ fake newsów na nastroje społeczne?
O tym, czy pandemia wpłynęła na nasze nastroje i opinie dotyczące polityki oraz Unii Europejskiej i czy w ogóle da się to jakoś zbadać opowiada prof. Michał Krawczyk z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, opowiadając o międzynarodowym projekcie badawczym finansowanym przez VolkswagenStiftung, a przy okazji na pytania dr Justyny Pokojskiej o: → Skąd pomysł, by zająć się badaniem nastrojów? → Dlaczego badanie nastrojów jest tak ważne? → W jaki sposób mierzyć postawy i nastroje? → Jakie kraje, oprócz Polski, biorą udział w projekcie? → Czy wpływ mediów jest kluczowy dla nastrojów społecznych? → Czy zespół będzie zajmować się badaniem fake newsów związanych z Unią Europejską? → Na czym będzie polegał przewidziany w projekcie eksperyment terenowy? → Kto będzie uczestnikiem badania? → Jakie wyniki można przewidywać już dziś?
20:52
December 02, 2021
#74 Metaverse, czyli bliska wizja przeniesienia naszych relacji społecznych, pracy i rozrywki do wirtualnej rzeczywistości
28 października padła deklaracja stworzenia Metaverse: internetu połączonego z wirtualną rzeczywistością (VR). Kiedy powstanie, jak będzie wyglądać nowa rzeczywistość Facebooka oraz jakie korzyści odniesiemy z tego jako użytkownicy, opowiadają analitycy DELab UW i ekonomiści z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW: dr Wojciech Hardy, Satia Rożynek i Michał Paliński, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o: → w którą stronę idą nowe doświadczenia związane z wirtualną rzeczywistością? → dlaczego deklaracja padła akurat teraz? → co takiego obiecuje Metaversum? → na czym ma polegać obiecywane przez Marka Zuckerberga "czucie, jakbyśmy tam byli"? → czy w przyszłości nasze interakcje w sieci będą bardziej naturalne, dzięki wirtualnej rzeczywistości? → gdzie w wirtualnej rzeczywistości pozostaje miejsce na doświadczanie, jakie znamy z analogowego świata? → co z pracą wykonywaną w Metaversum i co możemy chcieć kupować za zarobione wirtualne pieniądze? → jaki jest cel platform, na których możemy kupować wirtualne przedmioty za realne pieniądze (np. Roblox)? → kto będzie użytkownikiem wirtualnej rzeczywistości? → w jaki sposób przebiegają eksperymenty z wykorzystaniem VR?
25:01
November 25, 2021
#73 Unijne pomysły na regulację "osób nieludzkich"
O tym, jak regulowane są dziś kwestie związane ze sztuczną inteligencją, jakie procesy podlegają regulacji i czy chodzi jedynie o roboty, opowiada dr Joanna Mazur, analityczka DELab UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → dlaczego sztuczna inteligencja wymaga uregulowania? → jakie wartości przyświecają regulatorom AI oraz jakie obowiązują w tej kwestii wymogi, regulowane przez Komisję Europejską? → jakie konkretne propozycje pojawiają się w kontekście regulacji, np. algorytmów automatycznego podejmowania decyzji? → jak Unia radzi sobie z kontrowersyjnymi zapisami przepisów, dotyczącymi sztucznej inteligencji? → czym są social credit system i czy w przyszłości czeka nas odmienne traktowanie, w oparciu o algorytmy? → czym są zastosowania wysokiego ryzyka i jak reguluje je Komisja Europejska? → jakie postulaty zgłaszają ruchy praw robotów? → co, w świetle regulacji unijnych, wymaga uporządkowania w naszych interakcjach z "osobami nieludzkimi"? → jakie dyskryminujące działania zaszyte są w algorytmach?
20:37
November 18, 2021
#72 Amerykańska diagnoza polskiej nauki (i Polaków)
W rozmowach najczęściej skupiamy się na polskiej perspektywie i osiągnięciach polskich badaczy. Tymczasem - jak radzą sobie amerykańskie uczelnie, które stawiamy za wzór? Gościem dr Justyny Pokojskiej jest  prof. Randy Boyle z Weber State University, wizytujący Uniwersytet Warszawski w ramach stypendium Fulbrighta, który przy okazji opowiadania o tym, jak uniwersytety w USA przygotowują się do nadchodzącej rewolucji technologicznej dostarcza diagnozę ostatnich trzech dekad polskiej transformacji, także tej cyfrowej. → czym różni się amerykański modelu kształcenia, w porównaniu z polskim? → jakie są kluczowe kompetencje przyszłości, które nabywają studenci w USA? → czy amerykańskie uczelnie poradziły sobie z pandemią COVID-19? → na czym polega demokratyzacji światowej edukacji? → jaki jest sposób na uniknięcie urynkowienia uczelni? → w czym polscy studenci zyskuję przewagę nad studentami z USA? → w jakim kierunku powinna iść polska edukacja i jakie są kluczowe kompetencje, jakich powinny uczyć uniwersytety? → co zaskoczyło prof. Randy'ego Boyle'a w Polsce?
25:23
November 11, 2021
#71 Cyfrowa ewangelizacja - jak z mediatyzacją radzą sobie wspólnoty religijne?
Watykan nie stroni od internetu - papież Franciszek ma już 18 milionów obserwujących na Twitterze, jego poprzednika, Benedykta XVI, swego czasu spotkać można było na kanale na YouTubie, zaś zainteresowani mogli uzyskać na Facebooku wirtualną pocztówkę z Watykanu. Jak wygląda to w mniejszościowych religiach i wspólnotach? Gościnią dr Justyny Pokojskiej jest dr Marta Kołodziejska, adiunktka na Wydziale Socjologii UW oraz analityczka DELab UW, która opowiada o wynikach swojego badania w ramach projektu NCN oraz tym: → czy Kościół poradził sobie z dostosowaniem do rewolucji cyfrowej? → jak wygląda proces mediatyzacji wspólnot religijnych? → czy w mediatyzacji dwóch prędkości zaobserwować można trendy i wzory? → czy profile i portale tworzą profesjonaliści medialni? → jaki cel wspólnoty religijne stawiają przed aktywnością w mediach? → jak pandemia wpłynęła na aktywności religijne w mediach? → czy widać różnice między Wielką Brytanią a Polską? → o czym nie mówi się w mediach wspólnot religijnych? → kto jest odbiorcą mediów?
24:53
November 04, 2021
#70 Mędrca szkiełko i oko w dobie rewolucji cyfrowej
O tym, w jaki sposób badać społeczeństwo, gdy w coraz większym stopniu przenosimy nasze życie społeczne do sfery wirtualnej, skąd czerpać dane i jak je analizować, opowiada prof. Sławomir Mandes (Wydział Socjologii UW), wykładowca, teoretyk, praktyk oraz socjolog religii, który odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → ile w nowej metodologii badania pozostało z tradycyjnej socjologii, jaką znamy, a w jakim stopniu to artefakty? → jakie wyzwania i szanse stoją przed badaczami, prowadzącymi analizy z pomocą cyfrowych narzędzi? → co dzieje się, gdy na którymś poziomie cyfrowych badań ktoś (w tym maszyna) popełni błąd? → czy badania internetowe są reprezentatywne i jak badacze obchodzą ten problem? → jak pojawienie się sieci zmieniło badania korpusowe? → gdzie dziś wykorzystuje się w praktyce cyfrowe analizy danych i w jaki sposób technologie data science ułatwiły badania? → jakie wyzwania stoją przed socjologią w dobie cyfryzacji?
26:15
October 28, 2021
#69 Kryptoaktywiści, kryptoinwestorzy i... kryptokotki
O rynku kryptowalut, aktorach regulujących zasady i rynkowych prawach, rządzących kryptoświatem opowiada doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW i współpracownik DELabu, Damian Zięba, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → czym są kryptowaluty? → czy nadchodzi kres "kopania" bitcoinów? → jaki jest cel powoływania do życia kryptowalut i jakie są ich perspektywy w biznesie? → jak działają tokeny? → jakie czynniki wyznaczające wartość kryptoaktywów oraz aktorów wpływających na ich kurs? → co może zrobić zwykły użytkownik, posiadający kryptowaluty? → jakie są nowe typy kryptoaktywów i możliwość ich użycia w biznesie - np. non-fungible tokens (NFT)? → na czym opiera się innowacyjny projekt Carbit, oparty o NFT?
22:09
October 21, 2021
#68 Engramy w badaniu trendsetterów i rule makerów umów handlowych
W Polsce rocznie powstaje 30 tys. stron aktów prawnych. W jaki sposób optymalizować ich liczbę i treść? O tym, jak powstają akty prawne w handlu międzynarodowym, regulującym przypływ towarów i usług elektronicznych opowiadają analityczka prawna DELab UW dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska (WPiA UW) oraz analityk DELab UW, Łukasz Nawaro (WNE UW) w rozmowie z dr Justyną Pokojską. → co interesującego jest w umowach handlowych i dlaczego warto zajmować się ich analizą? → jak wygląda analiza umów handlowych? → dlaczego państwa "pożyczają" od siebie rozwiązania prawne i czy jest to legalne? → kto tworzy a kto zapożycza rozwiązania? → kto jest propagatorem nowych rozwiązań w umowach handlowych? → czy każdy użytkownik sieci może zapoznać się z umowami handlowymi i jakie trudności stoją przed analitykami? → jakie wzory i prawidłowości udało się uchwycić w badaniu? → gdzie zespół badawczy widzi potencjał, by rozszerzyć analizy?
23:07
October 14, 2021
#67 Nowe technologie w diagnostyce - czy już dziś możemy przywracać pacjentom wzrok?
Nowe technologie najczęściej kojarzymy z komputerami i inteligentnymi urządzeniami. Umyka nam przez to niezwykle ważny obszar nowych technologii, a mianowicie diagnostyka i tzw. obszar dbałości o dobrostan człowieka. O tajnikach optometrii i nowych technologiach wspomagających lepszą i szybszą diagnostykę opowiada dr inż. Rafał Brygoła (Wydział Fizyki UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → czym jest optometria i czym różni się od okulistyki? → jakie innowacyjne technologie już dziś pojawiają się w optometrii? → w jaki sposób tworzy się nowe artefakty - w tym siatkówki? → czy już dziś możemy przywracać pacjentom wzrok? → czym zajmują się absolwenci europejskich studiów optyki okularowej i optometrii prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim i ile jest fizyki w optometrii? → czego optometria jeszcze nie wie i jakie obszary nie zostały jeszcze dobrze zbadane?
18:00
October 07, 2021
#66 CoMobility - co by było, gdybyśmy wszyscy wybrali zrównoważony transport?
O wyzwaniach, jakie tworzą miasta w zakresie bezpiecznego i ekologicznego poruszania się oraz innowacyjnych działaniach, przed jakimi stoi zespół badawczy, opowiada dr Anna Nicińska, kierowniczka i główna badaczka w projekcie CoMobility oraz analityczka DELab UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → skąd pomysł na badanie codziennych nawyków związanych z poruszaniem się po mieście i co ciekawego może wyniknąć z takiego badania? → w jaki sposób badacze doznają olśnienia, że należy zająć się danym problemem? → jakie zadania i wyzwania zostały nakreślone w projekcie? → skąd biorą się instytucjonalne ograniczenia, stojące na drodze do zrównoważonego transportu? → jakie innowacyjne i eksperymentalne elementy zostały przewidziane w procesie badania? → gdzie widać aplikacyjne możliwości projektu i kto jest jego odbiorcą?
20:01
September 30, 2021
#65 Na ile rewolucyjna jest "cyfrowa rewolucja"?
W premierowym odcinku trzeciego sezonu powracamy do źródeł - dynamicznego procesu transformacji gospodarczej, a okazją ku temu jest premiera książki prof. Katarzyny Śledziewskiej (DELab UW, WNE UW) i prof. Renaty Włoch (DELab UW, WS UW) "The Economics of Digital Transformation. The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work". Dr Justyna Pokojska pyta ekspertki ponadto o: → co personalnie dotyka nas w gospodarce cyfrowej? → jak szybko dezaktualizują się dane? → w jaki sposób przebiega proces przyjmowanie się nowych pojęć opisujących rzeczywistość? → jakie są skutki danetyzacji i czym są nowe wartości, tworzone przez AI? → czy rewolucja cyfrowa jest jeszcze w jakimś stopniu rewolucyjna? → na czym opiera się polityczność danych? → czym są nowe modele organizacyjne i procesowe? → jakie czekają nas konsekwencje cyfrowej rewolucji?
18:10
September 24, 2021
#64 Co się stanie, gdy pewnego dnia samochody wyjadą na ulice same?
O niesamowitych wyzwaniach związanych z autonomicznymi pojazdami (AV) dr Justyna Pokojska rozmawia z doktorantem na WNE UW i analitykiem DELab UW, Łukaszem Nawaro, którego pyta o to: → jakie są realne zagrożenia - technologiczne, prawne i moralne - związane z AV? → jakie są konkretne ryzyka związane z AV w ruchu miejskim? → czy hiperracjonalność pojazdów może nam zaszkodzić? → co na temat moralności maszyn mówią badania? → co hamuje rozwój AV i gdzie wciąż pozostają największe przeszkody? → kto skorzysta z rozwoju autonomicznych pojazdów?
18:36
August 05, 2021
#63 Mentor i Mentee - sposób na spełnianie studenckich marzeń
O wspieraniu studenckich marzeń i przedsiębiorczości młodych absolwentów opowiada Aleksandra Woźniak z Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiej, koordynatorką programu mentoringowego dla studentów UW i WUM, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → w jakie sposób studenci mogą spełniać marzenia, np. o założeniu własnej firmy? → jaka jest rola mentora (i mentorki!) oraz mentoringu w spełnianiu marzeń? → jakie działania studenci mogą podjąć już dziś? → jaką rolę odgrywa współpracy między jednostkami UW w realizacji studenckich celów? → jakie warunki musi spełnić absolwent, by uczestniczyć w programie mentoringowym Inkubatora UW?
22:26
July 20, 2021
#62 Co łączy samoloty z poziomem nauki?
O wynikach badań dotyczących mobilności naukowców oraz metodach estymowania dobrej nauki opowiada dr Adam Płoszaj (EUROREG UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → w jakim celu mierzy się naukę? → czy naukę da się zmierzyć, a poziom danej dyscypliny skwantyfikować? → czy (i jak?) można stwierdzić, że od jakiegoś poziomu mamy do czynienia z dobrą nauką, a poniżej to mniej wartościowe badania? → jakie miary najlepiej oddają skuteczność prowadzonych przez nas badań? → czy aby być uznanym naukowcem, trzeba "bywać? → co można powiedzieć w kontekście prowadzonych badań o naukowcach z UW? → zgodnie z tymi założeniami pandemia zamroziła światową naukę?
20:18
July 01, 2021
#61 Dane z nami czy przeciwko nam - o aktywizmie danych
O aktywizmie danych, datafikacji oraz zmieniającym się pod wpływem technologii podejściu do danych opowiada Bartosz Ślosarski (ISS UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → na czym polega aktywizm danych i jak coś, co jest pasywne, może przyjąć aktywną postawę? → co wynika z przesunięcia znaczenia danych - jakie są konsekwencje dla ludzi i społeczności? → czym jest kulturowy imperatyw danych i czy faktycznie "musimy w dane"? → czy popularna dewiza „pics or didn’t happen” to dziś konieczność? A może ten zwrot to jedynie chwilowa moda i wrócimy wkrótce do namysłu nad esencją? → kto odpowiada za wytwarzania danych i czy istnieją wciąż "surowe" dane? → czy istnieją jeszcze obszary, które umykają fetyszowi datafikacji? → jaką rolę w aktywizmie i ruchach społecznych odgrywa proces danetyzacji?
21:10
June 24, 2021
#60 Jak (skutecznie) opodatkować Big Tech?
O podatku cyfrowym i skutkach porozumienia G7 opowiada dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska (DELab UW, WPiA UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → od czego naliczane są podatki w świecie cyfrowym - za co taki podatek powinien płacić np. FB czy Amazon, albo Google? → jak dziś wygląda opodatkowanie cyfrowych gigantów - czy płacą, co i gdzie, szczególnie, gdy działają globalnie? → dlaczego porozumienie G7 jest przełomem? → jakie zmiany wprowadza porozumienie i jak będą wyglądały cyfrowe podatki? → od kiedy (i czy w ogóle) podatek cyfrowy ma szansę wejść w życie?
20:07
June 17, 2021
#59 :smile: :balloon: :gift: - co mówią o nas współczesne formy komunikowania?
O wynikach analizy życzeń składanych przez użytkowników Facebooku oraz modelach komunikacji opowiada dr Izabella Ławecka (Wydział Polonistyki  UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → czym charakteryzuje się współczesna komunikacja sieciowa? → jakie inne formy komunikacji możemy dziś zaobserwować? → czy życzenia składane za pośrednictwem Facebooka są innym aspektem komunikacji niż te składane w tradycyjny sposób? → jakie jest ładunek emocjonalny sieciowych życzeń oraz w jakim celu składamy życzenia... markom? → jakie modele i nietypowe zjawiska można zaobserwować we współczesnej komunikacji sieciowej? → czy faktycznie mamy do czynienia z ubożeniem komunikacji pod wpływem przeniesienia jej do sieci i niekiedy ograniczania do pisma obrazkowego? → jaki jest stan komunikacji w sieci - na jakie główne błędy i niedociągnięcia sobie pozwalamy?
20:41
June 10, 2021
#58 Drogocenne odpady - nauka w służbie środowisku
O gospodarce zamkniętego obiegu i upcyclingu surowców opowiada dr hab. Wojciech Hyk (CNBCh UW), odpowiadając na  pytania dr Justyny Pokojskiej: → W jakim celu wykorzystuje się ponownie odpady? Czy zasoby są wyczerpywalne? → Skąd pozyskuje się fosfor i dlaczego jest tak ważny dla gospodarki? → Co zrobić, by zapobiec wyczerpaniu surowców? → Jakie metody opracowuje w tej kwestii nauka i jakie są ich niedoskonałości? → Czym są alternatywne źródła pozyskiwania surowców? → Co dzieje się ze zużytymi bateriami? → Co stoi za pojęciem upcyclingu i downcyclingu? → Jak nauka odbiera modę na ponowne użycie produktów?
25:02
June 04, 2021
#57 Estymacja szczęścia na podstawie danych z kosmosu
O ekonomicznych pomiarach poziomu szczęśliwości społeczeństw oraz innowacyjnym podejściu do estymowania "szczęścia" opowiada dr hab. Piotr Wójcik, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → W jaki sposób ekonomia definiuje szczęście - czym jest i jak je mierzyć? → Jakie miary, standardowo, stosowane do pomiaru „szczęśliwości” i gdzie są ich „ułomności”? Gdzie ten pomiar może nie być odpowiednio dokładny? → Czy możliwe jest stawienie czoła wyzwaniom związanym z pomiarem „miękkich” parametrów? → Skąd wzięły się inspiracje do opracowania nowatorskiej metody? Jakie dane i zmienne wykorzystywane są do pomiarów i dlaczego właśnie te komponenty pozwalają najtrafniej zmierzyć poziom szczęścia? → Skąd pomysł, by w badaniu analizować obrazy z map satelitarnych oraz jakie przewagi ma ta metoda w stosunku do dotychczas znanych metod pomiaru i estymacji, np. PKB? → Jakie inne, potencjalne zastosowania można znaleźć dla danych z kosmosu? Jakie parametry można byłoby na ich podstawie estymować?
22:22
May 28, 2021
#56 Czy czeka nas nowy (wspaniały?) świat internetu?
O dyskursach wokół przyszłości internetu oraz wynikach badania narracji technologii przyszłości opowiada Agnieszka Stecko-Żukowska, doktorantka z Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → Czy czeka nas koniec internetu, jaki znamy? → Co wniosły w tej kwestii nasze doświadczenia z pandemią COVID-19? → Co udało nam się już trafie przewidzieć, a w czym się pomyliliśmy? → W jaki sposób ludzie odnoszą się do technologii przyszłości? → Czy można uznać internet za społeczny zasób? → O jakich narracjach możemy mówić w kontekście przyszłości internetu? → Czy jako społeczność jesteśmy skazani na hegemonię cyfrowych gigantów? → Czy w przyszłości czeka nas recentralizacja/decentralizacja internetu?
21:47
May 24, 2021
#55 Jak mierzyć inteligencję miast?
O przykładach wdrożenia idei smart city w trzech polskich miastach - Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu oraz wynikach swojego badania opowiada Małgorzata Osowska, doktorantka Wydziału Socjologii UW oraz ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → Praktyczną definicję inteligentnego miasta. → Wyniki badań ekspertki - które miasto okazało się najbardziej inteligentne? → Czy (i jak) można mierzyć inteligencję miast? → Jak te miasta realizują politykę smart cities i w jaki sposób o niej mówią? → Jaka jest różnica między mówieniem o koncepcji smart city, a jej wdrażaniem? Czy to, że decydenci mówią o wdrażaniu oznacza, że faktycznie działają? → Od czego zależy sukces polityk smart cities i ich implementacji? → Jakie znaczenie odgrywają tutaj ludzie, zarządcy - czy bariery w smart (jak np. w przypadku cyfryzacji), to głownie bariery w ludziach?
19:54
May 14, 2021
#54 Kim jesteśmy w internecie?
O naszych interakcjach w sieci oraz wynikach badania forów internetowych  dla kobiet, które doświadczyły poronienia opowiada analityczka DELab UW dr Maja Sawicka (WS UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → Kim jesteśmy w sieci - jesteśmy tacy sami, tylko mniej, czy wręcz z  uwagi na anonimowość pozwalamy sobie być "sobą" bardziej? → Jaki jest poziom zaangażowania w interakcje w sieci, w porównaniu z "realem"? → Czy w cyfrowych interakcjach przejawiamy wstyd? → Jakie mechanizmy interakcyjne zauważyć można na forach dla kobiet, które doświadczyły poronienia? → W jaki sposób reguluje się zachowania w przestrzeni cyfrowej? → Jakie są sposoby wypracowywania mechanizmów interakcyjnych w przestrzeniach nie do końca legalnych?
20:08
May 07, 2021
#53 Czy można być i nie mieć?
Czy możemy obejść się bez rzeczy? O meandrach posiadania i fetyszyzacji przedmiotów oraz książce "Ludzie-rzeczy-ludzie. O porządkach społecznych, w których rzeczy łączą" opowiada prof. Andrzej Waśkiewicz (WS UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → Po co nam rzeczy i czy możemy się obejść bez ich posiadania? → Co daje nam sharing economy i wspólne korzystanie z dóbr? → Czy możliwe jest życie bez fetyszyzacji przedmiotów?
20:42
April 29, 2021
#52 W co grają dorośli?
Czy z gier komputerowych się wyrasta? Swoją wiedzą ekspercką w dziedzinie aspektów gier komputerowych dzieli się dr inż. Marcin Zaród (WS UW), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → Czy tak powszechnie demonizowane gry mają jedynie negatywne konsekwencje? → W co grają dorośli gracze i co wynoszą (a co tracą) z godzin spędzonych przed komputerem? → Czego mogą nas nauczyć gry komputerowe i jakie kompetencje możemy dzięki nim zdobyć? → Kim jest współczesny gracz?
22:31
April 22, 2021
#51 Targeted recycling - co kryją w sobie nasze urządzenia?
Z pomocą innowacyjnych metod udaje się dziś odzyskać metale szlachetne z elektrośmieci. Czy w naszych urządzeniach kryją się pokłady złota? Co można odzyskać z zepsutego komputera i jak w praktyce wygląda ten proces? Na pytania dr Justyny Pokojskiej odpowiada dr hab. Wojciech Hyk (CNBChUW): → Jakie metale można odzyskiwać z odpadów elektronicznych? → Z czego się je odzyskuje i skąd      bierze się takie odpady? → Jak wygląda procedura odzyskiwania metali? → Do czego można ponownie wykorzystać odzyskane materiały? → Jakie są koszty odzyskiwania metali z elektrośmieci? → Czy są jakieś ograniczenia (poza wiedzą i know-how) co do wykorzystania takich odpadów? → Czym jest targeted recycling?
21:31
April 15, 2021
#50 Czy można przytulić robota?
W jubileuszowym, pięćdziesiątym odcinku podcastu „Efekt Sieci” pochyliliśmy się nad kluczowymi pytaniami dotyczącymi cyfryzacji. Swoją wiedzą i nieoczywistymi przemyśleniami dzielą się Tosia (8 lat), Pola (8 lat), Gustaw (7 lat), Franek (9 lat), Iga (5,5 roku), odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej o: → Czy (i gdzie) można dziś spotkać prawdziwego robota? → W czym mogą pomóc nam roboty i czy należy bać się transformacji w robota (oraz tego, że przejmą świat)? → Czy można budować roboty z drewna? → Czy możliwy jest świat, w którym roboty będą robić za nas wszystko i czy ma to więcej zalet, czy wad? → Dlaczego warto wybrać dobre studia i pilnie się na nich uczyć? → Co jest najważniejsze w drodze do sukcesu w scyfryzowanym świecie? → Bez jakich technologii absolutnie nie wyobrażają sobie życia i czy technologie wygrywają w starciu z prawdziwym światem? → Jak będzie wyglądało życie za 50 lat i czy w każdym kraju będzie sztuczna inteligencja? → Jakie technologie ukrywa przed nami Izrael? → Czy wsiedliby do autonomicznego pojazdu? → W czym roboty nigdy nas nie zastąpią i czy warto w ogóle rozważać tę ideę?
21:08
April 08, 2021
#49 AAAAutomatyzacja, czyli zatrudnię robota
Tematem odcinka jest proces automatyzacji pracy. Czy przewidywania dotyczące cyfrowego bezrobocia, które dotknąć miało 40% pracowników można odłożyć do lamusa? O weryfikacji hipotez dr Justyna Pokojska rozmawia Satią Rożynek (DELab UW, WNE UW). → Czy wiemy dokładnie, kto powinien obawiać się o swoją pracę, a kto może spać spokojnie? → W jaki sposób operacjonalizuje się automatyzację i jak mierzyć stopień narażenia na nią poszczególnych grup? → Co jeśli technologia tylko „uzupełnia” a nie zastępuje pracy ludzkiej - czy wówczas jesteśmy bardziej bezpieczni o swoje stanowiska, czy też ryzyko wyparcia nas z rynku się zwiększa? → Z pomocą jakich pojęć opisywać automatyzację - kompetencji, zadań, projektów? → Czy w badaniach widać regionalne prawidłowości? → Jak dziś, na tle innych krajów Europy wygląda bezpieczeństwo zatrudnienia w Polsce?
16:56
April 01, 2021
#48 - Inspiracja rojami pszczół, czyli do czego służą algorytmy genetyczne
Myśląc o algorytmach genetycznych, od razu nasuwa nam się na myśl biologia. Czy to aby dobry trop? O algorytmy genetyczne dr Justyna Pokojska zapytała dr. Pawła Napiórkowskiego, Zastępcę Dyrektora Laboratorium Ciężkich Jonów. → Czym są i do czego służą algorytmy genetyczne? → Gdzie wykorzystuje się tego typu rozwiązania – w jakich obszarach nauki korzysta się z podejścia genetycznego? → Czy takie „inteligentne” sposoby podejmowania decyzji można porównać do sztucznej inteligencji – czy jest to podobny mechanizm i czy można liczyć na ich „samouczenie się”? → Jak można przełożyć osiągnięty z pomocą tej metody wzór na np. projektowanie budynku? → W czym bardziej skuteczne są algorytmy genetyczne od innych typów algorytmów? → Jakie są ograniczenia wykorzystania takich narzędzi optymalizacji? → Jakie wyzwania stoją przed twórcami/badaczami algorytmów? W którą stronę rozwija się ten dział nauki?
20:33
March 26, 2021
#47 Zielnik w cyfrowej erze
Tematem odcinka są zielniki - służą poznaniu, sklasyfikowaniu i opisaniu roślin. Czy w świecie internetu i powszechnego dostępu do właściwie każdej wiedzy jest jeszcze sens zbierania roślin, wklejania ich do albumów i misternego opisywania? Dr Justyna Pokojska rozmawia o tym z dr Mają Graniszewską (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW). → Na czym polega digitalizacja zielników? W jakim celu się ją przeprowadza? → Czy dziś można spotkać jeszcze rośliny, które nie zostały dotąd opisane? → Do czego dziś mogą przydać się herbarze, poza nasuwającym się od razu celem stricte naukowym? → Czy dostrzec można zainteresowanie biznesu roślinami, sposobami ich uprawy i wykorzystania? → Jak - w dobie smartfonów - wygląda współczesne tworzenie zielników? → Jak zachęcić dzieci, by interesowały się botaniką i przyglądały przyrodzie?
18:54
March 18, 2021
#46 Jak przewidywać... teraźniejszość
Tematem odcinka jest nowcasting. O modelowaniu zjawisk społecznych dzięki dostępności rozmaitych danych, dotyczących m.in. zachowań jednostek opowiada Mariusz Malinowski, doktorant WNE UW, odpowiadając na na pytania dr Justyny Pokojskiej: → Czym różni się nowcasting od tradycyjnej obserwacji i opisu? → Gdzie metoda ta znajduje dziś zastosowanie? → Na podstawie jakich danych „przewiduje się” teraźniejszość? → Co mogą nam powiedzieć np. wyszukiwania internetowe czy nasze ślady cyfrowe, które zostawiamy po sobie w innym kontekście? → Czy metoda ma swoje ograniczania? → Jak czyści się dane używane w nowcastingu?
17:52
March 11, 2021
#45 Jak z innowacyjną ideą odnaleźć się w jeziorze przedsiębiorczości?
Tematem odcinka są start-upy. O drodze od pomysłu na innowacyjny biznes do jego realizacji, czynnikach wyróżniających dobrą (i aplikowalną!) ideę oraz wsparciu, jakie młodym start-upowcom zapewnia Uniwersytet Warszawski opowiada Aleksandra Woźniak z Inkubatora UW oraz wykładowczyni UW, odpowiadają na na pytania dr Justyny Pokojskiej: → Czy na UW mamy świetnie rokujące start-upy studenckie i czy ta forma wkraczania do świata biznesu jest popularna wśród młodych ludzi? → Najciekawsze przykłady uniwersyteckich start-upów? → Jaka jest droga start-upu od pomysłu do realizacji? → Skąd student/ka ma wiedzieć, że ma dobry pomysł na biznes, a nie tylko "marzenie", które jest nierealne? → Z kim mogą skonsultować swoje projekty oraz na jakie wsparcie ze strony UW mogą liczyć? → Skąd wziąć pieniądze na zainicjowanie swojego działania (szczególnie, jeśli jest się wciąż studentem/tką)? → Co wyróżnia (in plus, ale też in minus) start-upy studenckie od "dorosłych"?
23:39
March 04, 2021
#44 Kwantowa rewolucja - co umożliwiają nam komputery kwantowe?
Tematem odcinka są komputery kwantowe. O ich potencjale i szansach, jakie tworzy technologia opowiada Paweł Gora (MIMUW), prezes Fundacji Quantum AI, który odpowiada na na pytania dr Justyny Pokojskiej: → Czym są komputery kwantowe i na czym opiera się ich przewaga nad dotychczas znanymi technologiami? → Czy używanie technologii kwantowych jest zawsze legalne? Co z kwestią łamania szyfrów bankowych? → Dlaczego dopiero dziś technologia kwantowa i maszyny bazujące na jej możliwościach święcą triumfy? → Do czego przydają się komputery kwantowe? → Jakie są ograniczenia technologii kwantowej? Czy w przyszłości każde gospodarstwo domowe będzie posiadało osobisty komputer kwantowy?
20:04
February 25, 2021
#43 Jak skutecznie uczyć w dobie rewolucji cyfrowej?
W odcinku wracamy do tematu transformacji cyfrowej w edukacji oraz badań dotyczących zdalnej edukacji w szkolnictwie wyższym. Praktyczną wiedzą w temacie efektywnych sposobów kształcenia dzieli się dr Przemysław Kusztelak (WNE UW), który odpowiada na na pytania dr Justyny Pokojskiej: → Czy można powiedzieć, że w dobie COVID-19 na uczelniach wreszcie wydarzył  się - tak wyczekiwany - przełom technologiczny? → Jak w kontekście badań wygląda(ła) rewolucja cyfrowa w dydaktyce szkoły wyższej? → Które techniki zdalnej edukacji okazały się strzałem w dziesiątkę? → Jak mierzyć efektywność kursów i jak sprawdzić, które z nich są najlepiej odbierane? → Czy wnioski z badań można przenieść na inne formy kształcenia? → Co czeka edukację akademicką - czy zajęcia stacjonarne jeszcze powrócą na uczelnie? Czy wręcz przeciwnie - e-learning i kursy zdalne zostaną  inkorporowane jako podstawowe formy kształcenia? → Czy rok zajęć zdalnych to dla doświadczonego w e-learningu dydaktyka kwintesencja edukacji czy wręcz przeciwnie?
19:45
February 18, 2021
#42 Minimalizm w sieci, czyli jak nie kupować i nie mieć
Tematem odcinka jest minimalizm oraz trendy konsumenckie, które zweryfikowała, innym razem wzmocniła, pandemia. Wiedzą ekspercką i wynikami badania minimalistek dzieli się Weronika Przecherska, analityczka DELab UW i doktorantka na Wydziale Socjologii UW,  odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → Czy nowe technologie są katalizatorem postaw minimalistycznych? → Czy spadek obrotu towarów luksusowych, z którym mamy do czynienia w pandemii, wieszczy koniec konsumpcjonizmu? → Do czego minimalistki wykorzystują sieć i czy nie bardziej uczciwie byłoby porzucić aktywność w sieci i żyć w pełni offline? → Czym jest kokoniarstwo i neonomadyzm? Dlaczego ich popularność rośnie właśnie teraz? → Czy internet wciąż jeszcze ma potencjał, by zmieniać ludzi na lepsze? Co stanowi o tej sile lub gdzie jej szukać? → Co według wyników badania okazało się najcenniejszą wartością w czasie pandemii?
19:29
February 11, 2021
#41 Akademia w trybie zdalnym
Tematem odcinka są badania dotyczące zdalnej edukacji w czasie pandemii. Wiedzą ekspercką i wnioskami z raportu "Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego" dzieli się dr Joanna Mazur, analityczka DELab UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → Jak dziś, po niemal roku od przejścia w tryb zdalny, wygląda edukacja? → Co okazało się być najbardziej efektywną formą nauczania? → Od czego zależy sukces zdalnego nauczania? Jakich wskazówek dostarczają poddane analizie dane? → Czy edukacja zdalna faktycznie niesie za sobą wyrównanie szans? Czy (i jakie) nierówności wytwarza? → Czy personalizacja w nauczaniu to szansa czy zagrożenie dla nauczania, jakie znamy i współczesnych akademików?
18:54
February 05, 2021
#40 Czy dane osobowe staną się walutą przyszłości?
Tematem odcinka jest prywatność w sieci oraz cena, jaką musimy za nią zapłacić. Wiedzą ekspercką i wynikami swoich badań dzieli się Michał Paliński, analityk DELab UW i doktorant WNE UW, odpowiadając na pytania dr Justyny Pokojskiej: → Skąd biorą się różnice w wynikach badań, dotyczących postrzegania kontroli nad danymi przez Polaków i Europejczyków? Czy Polacy są wciąż mało świadomi tego, co dzieje się z danymi? → Ile warte są nasze dane osobowe - czy da się to policzyć? Które dane są najcenniejsze? → Czy jesteśmy skłonni "handlować" naszymi danymi? Na co jesteśmy najbardziej skłonni je wymienić? → W jaki sposób nasze danej są monetyzowane? Kto na nich zarabia? → Skąd biorą się sprzeczności między deklaracjami (nie chcemy udostępniać swoich danych w sieci) a postawami (nie czytamy polityk prywatności)?
17:43
January 29, 2021
#39 Walka Don Kichota z cyfrowymi gigantami
Tematem odcinka jest bezpieczeństwo danych osobowych w obliczu działań cyfrowych gigantów. Ekspertką odcinka jest dr Iga Małobęcka-Szwast (WPiA UW), która odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej: → Czy zwykły użytkownik ma przestrzeń i narzędzia, by przeciwstawić się cyfrowym gigantom? → W jaki sposób platformy „wyzyskują" swoich klientów/konsumentów i jak się możemy przed tym chronić? → Czy czytanie i analizowanie regulaminów pisanych "drobnym drukiem" może nas uratować? Co możemy zrobić, gdy widzimy kontrowersyjny zapis? → Kto chroni prawa i dane konsumentów w sieci? Do kogo możemy się zwrócić, gdy mamy obawy odnośnie bezpieczeństwa transakcji czy operowania naszymi danymi na portalach? → Czy są przykłady działań, w którym dochodzenie swoich praw wobec Big Tech zakończyło się sukcesem? → W jaki sposób cyfrowi giganci chronią się przed ewentualnymi zarzutami użytkowników o ochronę danych osobowych i naruszenie praw?
19:04
January 21, 2021
#38 Na koronakłopoty... uczelnia
Ekspertem odcinka jest Tomasz Szymański (CWiD UW), który opowiada o kreatywnych przedsięwzięciach, organizowanych na Uniwersytecie Warszawskim, w szczególności międzynarodowym hackathonie EduHack 2021. Przy okazji odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → Jakie zmiany w nauczaniu i w samej organizacji uczelni są efektem pierwszej fali pandemii? → Jaka jest rola szkolnictwa wyższego w systemie edukacji w czasie koronakryzysu? → Czy uniwersytet może być remedium na rozmaite bolączki i problemy w czasie pandemii?
22:40
January 14, 2021
#37 Superkomputer, Cyfrowa Chmura Europejska - perspektywy nowego programu UE
Tematem  odcinka jest przyjęty przez Unię Europejską program "Cyfrowa Europa", który przewiduje niebagatelną kwotę 7,5 mld euro na cyfryzację w państwach członkowskich. Wiedzą  ekspercką w tym  zakresie dzieli się dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska  {DELab UW | WPiA UW), który odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → Dlaczego dopiero teraz UE wygospodarowała środki na cyfryzacji? Czy to aby nie poniewczasie? → Kto  skorzysta na tych programach? Czy bezpośrednio odbiorcą tych miliardów  będą użytkownicy/obywatele, czy to znów się rozbije na poziomie  strategii i działań na szczeblu międzynarodowym? → Jakie konkretne działania mogą zostać sfinansowane przez program "Cyfrowa Europa"? → Dlaczego dla UE tak ważna jest transformacja cyfrowa? Po co tak duże nakłady na digitalizację krajów? Jaki interes ma w tym UE? → W jako sposób można ubiegać się o te pieniądze, czy każdy - kto ma pomysł - może zgłosić swój projekt?
16:38
January 07, 2021
Efekt Sieci - Odcinek Świąteczny
Specjalny odcinek, w którym członkowie zespołu DELab UW składają (momentami futurystyczne, momentami eteryczne, ale jak zawsze przenikliwie trafne) życzenia oraz mówią, czego oczekują od nadchodzącego roku. Czego życzy nam w kontekście "tej porażki, jaką jest 2020" Łukasz Jonak? Czego, oprócz wyprowadzki z pracy, pragnęłaby dla nas wszystkich dr Anna Nicińska (pozdrawiamy panią Alicję)? Jakich cudów technologicznych w "dwadzieścia-dwadzieścia jeden" życzy nam Kristóf Gyódi? Spełnienia jakich prognoz oczekuje Joanna Mazur, a jakiej pracy życzy nam w 2021 roku dr Maciej Wilamowski? Twórcze osamotnienie, tak potrzebne naukowcom, w nadmiarze nie jest dobre - czego zatem życzy nam Weronika Przecherska? Rzeczy wielkie, wspaniałe i nieprawdopodobne w sektorze nauki? Kiedy usłyszycie czego naukowcom życzy prof. Renata Włoch, z pewnością krzykniecie "wow!", a na samą myśl o wizji cyfrowej Europy autorstwa dr hab. Magdaleny Słok-Wódkowskiej i Michała Palińskiego zapragniecie odbyć już dziś podróż w przyszłość. 
11:24
December 24, 2020
#36 Co wie o nas państwo i co może z tą wiedzą zrobić?
Tematem  odcinka są dane. Co wie o nas nasze państwo, jakie dane dotyczące aktywności obywateli zbiera administracja publiczna, a przede wszystkim - co z nimi robi i jak radzi sobie z ich przetwarzaniem i przechowywaniem?. Wiedzą ekspercką i wnioskami z własnych badań dzieli się Weronika Przecherska, analityczka DELab UW i  doktorantka z WS UW, która odpowiada na pytania dr Justyny  Pokojskiej o  to: → Czy dane państwowe to tylko te dane, które zostawiamy w formularzach urzędowych? Skąd jeszcze państwo czerpie informacje o swoich obywatelach? → W jaki sposób wykorzystuje się różnorodne dane, pochodzące np. z kart lojalnościowych, wyszukiwarek czy mediów społecznościowych? → Jak z rosnącym wyzwaniem datafikacyjnym  radzą sobie poszczególne państwa - Estonia, Niemcy i Polska? → Z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć państwa w kontekście big data? → Czy dane generowane przez sektor służby zdrowia (która z założenie ma o nas wszystkie możliwe dane) mogą być podatne na nadużycia? → Jakie jeszcze niebezpieczeństwa czyhają na nasze dane i jak radzą z tym sobie państwa? → Jak muszą zmienić się obywatele, żeby móc żyć w zdatafikowanym państwie?
21:51
December 17, 2020
#35 Czy cyfryzacja odstawi seniorów na boczny tor?
Tematem  odcinka są wyzwania, jakie tworzy proces starzenia się społeczeństwa. Wiedzą ekspercką i wnioskami z międzynarodowych projektów badawczych dzieli się dr Anna Nicińska, analityczka DELab UW i ekonomistka z WNE UW, która odpowiada na pytania dr Justyny  Pokojskiej o to: → Co robią seniorzy w sieci? → Jak rosnąca grupa konsumentów, tzw. "silver generation" wpływa na dzisiejszy rynek i oferowane towary i usługi - czy już dziś mamy do czynienia z ofertami skrojonymi pod seniorów? → Jakie są największe wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństw? → Jakie skutki dla pracowników 55+ niesie automatyzacja pracy? → Jak wygląda sytuacja polskich seniorów na tle innych krajów?
18:16
December 10, 2020
#34 Foresight, czyli wizjonerskie planowanie kilka kroków naprzód
Tematem odcinka jest metoda foresightowa. Wiedzą ekspercką i praktycznym doświadczeniem w zakresie tej wizjonerskiej metody dzieli się prof. Wojciech Dziemianowicz (WGiSR UW), koordynator merytoryczny specjalizacji Foresight UW, który odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → Czym właściwie jest foresight? → Skąd pomysł, by na UW uczyć foresightu? Czym będą zajmowali się studenci po ukończeniu dwuletnich studiów z foresightu? → Na czym polega "społeczne" tworzenie przyszłości? Jakich narzędzi i metod się do tego używa? → Czym ujęcie foresightowe różni się od "tradycyjnego" planowania przestrzeni? → Jakie przykłady konkretnych scenariuszy przygotowanych metodą foresightu możemy dostrzec w polskich miastach? → Jakie są efekty podejścia foresightowego i po czym poznać, że to nie zwykłe planowanie a "wizjonerstwo"?
21:43
December 03, 2020
#33 Czy blockchainy zrewolucjonizują nasze życie?
Tematem odcinka jest technologia blockchain. Wiedzą ekspercką i  wynikami badań w zakresie technologii popularyzowanej jako najbardziej demokratyczna, dzieli się Łukasz Jonak (DELab UW | WS UW),  kierownik projektu "Maszyna Społeczna", który  odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → Na czym polega technologia blockchain? → Jakie korzyści, poza ideą "wspólnotowości" płyną z blockchainu dla użytkowników? → Czym są bitcoiny i skąd się je bierze? Kto je „wytwarza” i nadaje im „wartość”? → Czy z pomocą bitcoinów można płacić za towary i usługi? Czy jest to nowa forma waluty i jakie daje nam korzyści? → Czy w związku z pojawieniem się kryptowalut obserwujemy trend odejścia od "tradycyjnego" pieniądza? → Jak to na rozwój blockchainu i rynku bitcoinów wpłynęła pandemia COVID-19 i zwrot ku e-płatnościom? → Gdzie w polityce publicznej i zarządzaniu można wykorzystać technologię blockchain?
17:39
November 26, 2020
#32 Jak będą wyglądały banki przyszłości?
 Tematem  odcinka są fintechy i rewolucja w sektorze finansów. Wiedzą ekspercką i wynikami badań rynków finansowych dzieli się dr Katarzyna Niewińska, kierowniczka FinTech Executive Program na Wydziale Zarządzania UW, która odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → Czy rozwój fintechów powoduje, że tradycyjne banki powinny czuć się zagrożone? → Co jest w fintechach tak kuszącego, że coraz mniej transakcji wykonujemy przez banki, a coraz częściej klikamy (nawet nieświadomie) w linki do platform płatnościowych? → W którą stronę będzie zmierzał rozwój fintechów? → Czy pandemia w widoczny sposób wpłynęła na kondycję rynku finansowego? → Jak wygląda polski rynek fintechów? Czy poza lokalnym BlueMedia czy Allegro Pay są inne polskie platformy, które zawojowały świat? → Jakie trudności mogą się pojawić w związku z szybkim rozwojem fintechów - z czym muszą się mierzyć zarówno decydenci, jak i sami użytkownicy?
20:33
November 18, 2020
#31 Co (i kto) stoi za naszymi zakupami online?
Tematem odcinka są umowy handlowe, regulujące sferę e-commerce. Wiedzą ekspercką w tym  zakresie dzieli się dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska {DELab UW | WPiA UW), który odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o  to: → Jakie są prawne i ekonomiczne źródła różnic w cenach tych samych produktów, a momentami - braku możliwości zakupu produktu w danym regionie? → Co i kto stoi za naszymi zakupami online? Jakie kwestie i umowy muszą zostać uregulowane, żebyśmy mogli swobodnie korzystać z e-commerce? → Jakie instytucje regulują międzynarodowy handel? Jak przebiega ten  proces? Czy to spotkania ważnych panów pod flagami, czy naturalny,  niemal codzienny proces regulowania pewnych sfer współpracy? → Co utrudnia (lub wręcz uniemożliwia) nam zakup towarów i jakie są prawne źródła tych ograniczeń? → Jakie regulacje dotyczą dostępu do danych publicznych? → Jak kwestia ograniczeń przesyłu danych wygląda w przypadku cyfrowych gigantów? Czy możliwe jest nałożenie na nie ceł i podatków, związanych z przesyłem danych?
20:57
November 12, 2020
#30 Odczarowanie mitów na temat efektywnej edukacji
Tematem  odcinka są efektywne metody nauczania i zdobywania kompetencji. Wiedzą ekspercką w tym  zakresie dzieli się dr Tomasz Gajderowicz {WNE UW | Fundacja Evidence Institute)  który odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o  to: → Które kompetencje zdezaktualizowały się przez ostanie kilkanaście lat? → Jakie zmiany w programie edukacji są nam dziś potrzebne? → Co zrobić, aby w dobie COVID-19 uczniowie mogli efektywnie uczyć się zdalnie? → Czego należałoby dziś uczyć młodych Polaków, żeby byli konkurencyjni na rynku pracy? → W jaki sposób zmieniać system edukacji, aby nie dopuścić do rozwinięcia się tzw. "useless class" - ludzi, którzy w świecie robotów nie będą już potrzebni? → Jaka jest dziś rola uczelni w wyposażaniu młodych ludzi w odpowiednie kompetencje? 
19:51
November 05, 2020
#29 Czy autonomiczne pojazdy przejmą nasze ulice?
Tematem  odcinka są autonomiczne pojazdy (AV). Wiedzą ekspercką w tym zakresie dzieli się Paweł Gora (MIM UW), prezes Fundacji Quantum AI, który odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o  to: → Co jest największą przeszkodą dla rozwoju i komercjalizacji bezzałogowych samochodów? → Jak daleka jest przyszłość tego typu aut? → Czy sam skorzystałby z usług autonomicznej taksów, gdyba taka przyjechała pod jego dom? → Co wciąż pozostaje trudnością dla autonomicznych pojazdów? → Co w przypadku odpowiedzialności za kolizje i wypadki, gdy sprawcą jest AI? → Czy z pomocą autonomicznych pojazdów można zoptymalizować ruch drogowy?
17:59
October 29, 2020
#28 Jasne i ciemne strony algorytmów
Tematem odcinka jest sztuczna inteligencja (AI) oraz automatyczne procesy decyzyjne. Wiedzą ekspercką w tym zakresie dzieli się Joanna Mazur (DELab UW | WPiA UW), która odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → jakie konsekwencje niosą za sobą systemy oparte na automatycznych procesach decyzyjnych? → czy wypaczenia i skutki uboczne wpisane są w działanie automatycznych procesów decyzyjnych? → w sektorze prywatnym korzystają z nich firmy ubezpieczeniowe oraz banki, oceniając m.in. zdolność kredytową – jak zastosowanie algorytmów wygląda w sferze publicznej? → gdzie człowieka zastępują już maszyny w procesach podejmowania decyzji? → czy tego typu podejmowanie decyzji jest bezpieczne i bezstronne? → czy automatycznie podejmowane decyzje mogą stać się elementem obowiązującego prawa?
17:24
October 22, 2020
#27 Czy internet rzeczy może wymknąć się spod naszej kontroli?
Tematem odcinka jest internet rzeczy (IoT). Ekspertem jest dr Sebastian Szymański (Artes Liberales UW), który odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej o to: → czy obserwowany od dłuższego czasu wzrost popularności urządzeń z obszaru IoT to moda na bycie smart, czy realna zmiana jakości życia ich użytkowników? → po co nam roboty w domu i na czym polega inteligencja przedmiotów codziennego użytku? → jakie korzyści dla społeczeństwa płyną z rozwoju internetu rzeczy? → gdzie przebiega granica samouczenia się maszyn – czy pewnego dnia smart-urządzania pokonają nas swoją inteligencją? Co, jeśli pewnego dnia ziszczą się dystopijne scenariusze i zaczną żyć własnym życiem? → czy trzeba ufać urządzeniom z obszaru IoT, by z nich korzystać?
18:43
October 15, 2020
#26 Bezpieczeństwo danych osobowych w sieci
Tematem odcinka są dane osobowe. Ekspertką jest Joanna Mazur (DELab UW | WPiA UW), która odpowiada na pytania dr Justyny Pokojskiej  (DELab UW | IS UW) o to: ➡️ Czym są dane osobowe? Czy to tylko imię i nazwisko i gdzie ewentualnie można takie dane zostawić/zgubić, dzieląc się naszą prywatnością w sieci? ➡️ Czy nasze dane osobowe są dziś bezpieczne - innymi słowy czy i kto nad nimi czuwa na poziomie krajowym i międzynarodowym? ➡️ Co z naszymi danymi wolno robić (i komu), a czego nie - jakie działania na danych osobowych są zakazane? Na co wyrażamy zgodę podając nasze dane na portalach internetowych? ➡️ Czy jest to jakkolwiek powiązane z RODO? Czy to nie RODO miało zabezpieczyć nasze dane? ➡️ Co z tego wszystkiego wynika dla każdego z nas - czy UE strzeże naszej prywatności w sieci, czy właśnie nie? Czy możemy czuć się bezpieczniej, czy musimy jeszcze ostrożniej podchodzić do zostawiania danych gdziekolwiek?
20:52
July 29, 2020
#25 Problemy i pożytki z inteligentnych miast
Tematem odcinka są inteligentne miasta. Gośćmi dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) są prof. Piotr Wójcik (WNE UW) i dr Grzegorz Kula (WNE UW), którzy opowiadają o tym: ➡️ Czy są smart cities i na czym polega trudność w ich ujęciu? ➡️ Jakie rozwiązania wprowadzane są w inteligentnych miastach i jakie wiążą się z nimi korzyści, przede wszystkim dla społeczeństwa i gospodarki? ➡️ Z drugiej strony - jakie koszty i ryzyka wiążą się z ich implementacją? ➡️ Czy w związku z pandemią koronawirusa szczególnie zauważalne są korzyści związane z rozwojem smart cities?
21:46
July 24, 2020
#24 Cyfrowa rewolucja sektora bankowości
Gościem dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) jest prof. Katarzyna Śledziewska (DELab UW | WNE UW), która opowiada o badaniu cyfrowych przemian sektora bankowości oraz o tym: ➡️ W jakim celu w ogóle badać banki - co jest w nich wyjątkowego na tle innych sektorów? ➡️ Coraz więcej czynności bankowych wykonujemy my sami  jako klienci, czy zatem banki redukują pracowników na masowa skale? Czy widmo masowych zwolnień jest realnym zagrożeniem w sektorze bankowym? ➡️ Jak zmienia się praca w sektorze bankowym? ➡️ Czy w wynikach badania zauważyć można zmiany, których jako detaliczni klienci nie dostrzegamy, a które są może bardziej znaczące dla sektora  bankowego? ➡️ Bankowcy uchodzą za pracowników najlepiej wyposażonych w  kompetencje analityczne, cyfrowe. Czy tak faktycznie jest? Czy to  „elita” cyfrowa wśród pracowników?
18:28
July 17, 2020
#23 Badanie pandemii metodą text mining
Gośćmi  dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) są Krisfóf Gyódi (DELab UW | WNE UW) i Michał Paliński (DELab UW | WNE UW), którzy odpowiadają o badaniu pandemii COVID-19 metodą text mining: ➡️ Czym jest infodemia i jak ją badać? ➡️ Na czym polega text minining i co jest fascynującego w tej metodzie? ➡️ Na po powinno zwracać się uwagę w badaniach nad tekstem? ➡️ Co wyszło z badań pandemii? Co można na ich podstawie powiedzieć o naszym (społeczeństwa) stanie wiedzy w dobie COVID-19? Jak fluktuowało nasze zainteresowanie - co było na topie i jak to się zmieniało? ➡️ Czy uczenie się data science na zbiorach danych o zgonach jest etyczne? ➡️ Czy doświadczamy obecnie zalewu prac naukowych o wątpliwej jakości?
19:45
July 08, 2020
#22 Fora religijne i ateiści
Gościem dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) jest dr Marta Kołodziejska (DELab UW | IFiS PAN), która odpowiada o badaniu forów dla osób wierzących oraz tym: ➡️ Dla kogo przeznaczone są tego typu portale i czego szukają na nich użytkownicy? ➡️ Czy trzeba być wierzącym (albo głęboko wierzącym), żeby aktywizować się na forum religijnym? Na ile są to przestrzenie inkluzywne, a na ile jednak hermetyczne? ➡️ Co ciągnie ateistów na fora religijne? ➡️ Czy bycie ateistą w dzisiejszej Polsce jest trudne? Czy obserwujemy modę na negację wiary? Jest też postawa „uczciwości intelektualnej”, jak nazywają ją zwolennicy, czyli agnostycyzm. Czy wszystkie te grupy mają swoje przestrzenie w sieci?
18:17
July 01, 2020
#21 Tajniki eye-trackingu
Gościem dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) jest dr hab. Tomasz Gackowski (WDIB UW), które opowiada na pytania: ➡️ Na czym polega metoda badań eye-trackingowych? Jak prowadzi się takie badania? ➡️ Co ciekawego widzi w danych eye-trackingowych badacz? Czego można się dowiedzieć śledząc ruch ludzkich oczu?  ➡️ W jakich procesach wykorzystuje się dziś eye-tracking? Czy  - jako konsumenci - powinniśmy się obawiać badań eye-trackingowych czy  raczej cieszyć, że stają się coraz bardziej powszechne? ➡️ Czy  - poza marketingiem - są obszary, w których wykorzystuje się  eye-tracking jako narzędzie (niekoniecznie badawcze)?
19:24
June 24, 2020
#20 Cyberprzestępczość w obliczu przyspieszającej cyfryzacji
Gościem audycji dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) jest dr hab. Aleksandra Gasztold (INP UW), która odpowiada o przemianach cyberprzestępczości w cyfryzującej się rzeczywistości społecznej. Tematem odcinka jest ponadto: ➡️ Czym jest współczesna cybeprzestępczość i czy dotąd znane definicje nie są anachronizmem? ➡️ Jakie nowe typy zjawiska można wyróżnić i co jest w ich kontekście szczególnie niebezpieczne? ➡️ Czy stereotyp silnie zmaskulinizowanych grup cybeprzestępczych jest zgodny z rzeczywistością? Jaka jest rola kobiet w grupach przestępczych w sieci - czy to wyłącznie męska domena? W czym specjalizują się kobiety i na czym polega ich przewaga w tych działaniach? ➡️ Na czym polega trudność w ściganiu grup cyberprzestępczych?
17:38
June 18, 2020
#19 Cyfryzacja Ameryki Łacińskiej
Gościem audycji dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) jest dr Joanna Gocłowska-Bolek (OAP UW), która odpowiada o cyfryzacji Ameryki Łacińskiej oraz odpowiada na pytania o to: ➡️ Co jest największą barierą procesu cyfryzacji Ameryki Łacińskiej? ➡️ Co należałoby zrobić, by wyrównać możliwości konkurowania kontynentu z innymi krajami? ➡️ Jaka jest kondycja sektora edukacji i administracji publicznej w pełnym sprzeczności regionie? ➡️ Jaki poziom kompetencji cyfrowych posiadają poszczególne grupy mieszkańców?
19:54
June 10, 2020
#18 Rodzina w obliczu nowych technologii
Gościem audycji dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) jest dr Małgorzata Sikorska (IS UW), która odpowiada o rodzinnych relacjach oglądanych przez pryzmat nowych technologii oraz o tym:   ➡️ Czy nowe technologie wywołały jakieś pozytywne zmiany w naszych relacjach? ➡️ W jaki sposób pod ich wpływem przekształciły się rodziny? ➡️ Co smartfon (i szerzej nowe technologie) zmienił w rodzinnym układzie sił? ➡️ Czy podejście do technologii wśród dzieci różni się znacząco od podejścia rodziców?
19:03
June 03, 2020
#17 Mitologia czasu kryzysu
Gościem audycji dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) jest prorektor prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk (IS UW | Artes Liberales UW), która  odpowiada na pytania o to: ➡️ Jacy jesteśmy jako Polacy w czasie pandemii? Jakie krążą o nas mity? ➡️ Skąd bierze się w nas potrzeba wytwarzania mitów? ➡️ Czy pandemia tworzy przestrzeń do budowania zaufania społecznego i wyjdziemy z niej lepsi jako społeczeństwo? ➡️ Z drugiej strony - skąd bierze się stygmatyzacja pracowników medycznych? ➡️ Czy długoterminowa zmiana może odbywać się wyłącznie przez trzeci sektor? ➡️ Czy jest coś, co możemy zrobić, żeby nie zmarnować szans i możliwości, które pojawiły się przy okazji pandemii koronawirusa?
24:39
May 27, 2020
#16 Czy zdaliśmy test z edukacji zdalnej?
Gościem audycji dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) jest dr hab. Przemysław Sadura (IS UW), który  odpowiada na pytania o: ➡️ ocenę procesu przejścia na edukację zdalną w Polsce, ➡️najtrudniejsze do pokonania bariery, uniemożliwiające pełne przejście na zdalne nauczanie, ➡️ ocenę inicjatyw okołoedukacyjnych - wirtualnych spacerów, tutoriali, podcastów - czy są pomocą, czy jedynie tzw. kwiatkiem do kożucha? ➡️ kondycję polityk publicznych związanych z edukacją, ➡️ wnioski na przyszłość, płynące z obecnej sytuacji.
18:56
May 26, 2020
#15 Trafność modelowania pandemii
Gościem audycji dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) jest autor modelu rozwoju epidemii - dr Franciszek Rakowski (ICM UW), który odpowiada na pytania o to: ➡️ skąd biorą się różnice między prognozami, m.in. rozwoju pandemii COVID-19? ➡️ co należy wziąć pod uwagę, aby móc opracować możliwie jak najtrafniejszą prognozę - na czym polega trafność takich przewidywań? ➡️ co czeka nas w najbliższych miesiącach, biorąc pod uwagę dane uzyskane w procesie modelowania - czy koronawirus jest przewidywalny? ➡️ czy każde zjawisko można przewidzieć? Czy są typy procesów, których nie da się ująć w modelu lub przeszkody uniemożliwiające tworzenie prognoz?
19:23
May 21, 2020
#14 Transformacja cyfrowa versus pandemia
Dr hab. Katarzyna Śledziewska (DELab UW | WNE UW) i dr hab. Renata Włoch (DELab UW | IS UW) w audycji dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS  UW) o przyspieszonej rewolucji cyfrowej: ➡️ czy wszystkie procesy opisane w książce "Gospodarka cyfrowa" sprawdziły się w obliczu pandemii? ➡️ jakie problemy i wyzwania stworzyła przyspieszona transformacja cyfrowa? ➡️ czym właściwie jest transformacja cyfrowa i bez czego nie będzie szans powodzenia na jej rozwój? ➡️ które aspekty cyfrowej transformacji nie przebiegły pomyślnie i czego autorki nie przewidziały? ➡️ czy wielkie gromadzenie danych w czasie pandemii przełoży się na wielką analizę danych?
17:36
May 13, 2020
#13 Kult "twardych danych" i pandemia COVID-19
Jarek Kopeć (Gazeta Wyborcza) w audycji dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS  UW) o tym: ➡️ kim był John Snow i co właściwie ma wspólnego z wykresami rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19? ➡️ czy  w ostatnich tygodniach padliśmy ofiarą kultu liczb i co jest tak kuszącego w  „twardych danych”, że stają się swego rodzaju fetyszem dzisiejszego  społeczeństwa? ➡️ jak czytać wykresy, by nie stać się ofiarą manipulacji danymi? ➡️ skąd brać wiarygodne dane na temat koronawirusa (i nie tylko)?
17:44
May 11, 2020
#12 Dezinformacja, fake newsy i sposoby weryfikacji informacji
Dr Dominik Batorski (ICM UW) w audycji dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS  UW) o dezinformacji i o tym: ➡️ czy w związku z pandemią łatwiej ulegamy dezinformacji? ➡️ jakie kompetencje są niezbędne w procesie weryfikacji informacji i czym jest "cyfrowa dieta"? ➡️ co doprowadziło do tego, że XXI wiek stał się erą dezinformacji? ➡️ jak z morza informacji wyłowić te, które są wartościowe i co najważniejsze - prawdziwe? ➡️ jak z walką z dezinformacją radzą sobie cyfrowi giganci: Facebook i Google?
17:06
April 30, 2020
#11 Rynek muzyczny i nowe sposoby konsumowania muzyki
Dr Wojciech Hardy (DELab UW | WNE UW) w audycji dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) o inicjatywach w sektorze muzycznym i o tym: ➡️ jak wskutek pandemii COVID-19 zmienił się rynek muzyczny? ➡️ czy koronawirus odebrał nam możliwość prawdziwego kontaktu z naszymi ulubionymi muzykami? ➡️ czy dzięki zwiększonej ilość wolnego czasu chętniej oddajemy się słuchaniu radia i muzyki? ➡️ jak w dobie koronawirusa radzą sobie muzycy? ➡️ czy można zaobserwować pozytywne aspekty tego, co dzieje się obecnie w sektorze muzycznym - czy muzyka stała się bardziej dostępna? ➡️ czy ludzie odpowiedzialniej podchodzą do artystów i ich pracy?
14:55
April 30, 2020
#10 Emocje w czasie pandemii
Dr Maja Sawicka  (IS UW) w audycji dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) o tym: ➡️ czy w czasie pandemii COVID-19 widać zmiany w zachowaniach użytkowników sieci? ➡️ czy bardziej intensywny dostęp do nowych technologii, jakiego doświadczamy w ostatnim czasie, wpływa na przeżywanie bieżącej sytuacji? ➡️ jak badać emocje - w szczególności emocje w sieci? ➡️ czy w sieci zachowujemy się inaczej niż w tzw. realu?
18:02
April 23, 2020
#9 Ekonomia współdzielenia i kryzys rynku najmu krótkoterminowego
Kristóf Gyódi (DELab UW | WNE) w audycji dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) o tym: ➡️ jaka jest specyfika rynku najmu krótkoterminowego w Warszawie? Czy nasza stolica odbiega pod tym względem od innych dużych miast europejskich? ➡️ jak rynek najmu krótkoterminowego zareagował na pandemię COVID-19? ➡️ czy portale i platformy typu Airbnb to dziś wciąż przykład ekonomii współdzielenia?
15:17
April 22, 2020
#8 W poszukiwaniu duchowości online
Dr Marta Kołodziejska (DELab UW | IFiS PAN) w audycji dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) o tym: ➡️ czy epidemia koronawirusa zmieniła formę kontaktu wiernych z kapłanami i wspólnotami duchowymi? ➡️ czy w obecnej sytuacji Kościół został zepchnięty do sieci? ➡️ kim są użytkownicy portali religijnych i czego szukają w sieci? ➡️ czy z uwagi na trwającą epidemię możliwa będzie spowiedź online?
17:42
April 22, 2020
#7 Hakerzy i koronawirus
Dr Marcin Zaród (DELab UW | IS UW) w audycji dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) o sieciowych aspektach pandemii: ➡️ co to znaczy, że koronawirus szybciej rozwinął się w sieci? ➡️ dlaczego skutki pandemii zaczęły być odczuwalne dla osób korzystających z sieci jeszcze zanim wirus dotarł do poszczególnych krajów? ➡️ jak na pandemię zareagowali hakerzy - czy wyczuli dla siebie szansę, a może działają w szczytnym celu? ➡️ kim są polscy hakerzy i czy stereotyp informatyka w bluzie i kominiarce jest zgodny z rzeczywistością?
19:34
April 22, 2020
#6 Konsumenci i e-commerce w obliczu pandemii
Dr hab. Katarzyna Śledziewska (DELab UW | WNE UW) w audycji dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) o tym: ➡️ czy nasze firmy są gotowe do pracy zdalnej? ➡️ jak wygląda polski e-commerce na tle Europy? ➡️ co jest niezbędne do sprawnego przejścia na e-commerce? ➡️ jakie branże są teraz w najtrudniejszej sytuacji? ➡️ co zmieni się w nas, jako konsumentach, po ustaniu epidemii COVID-19?
16:28
April 16, 2020
#5 Cyfrowe wyzwania sektora publicznego
W audycji dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) dr Magdalena Słok-Wódkowska (DELab UW | WPiA UW) o tym: ➡️ czy możliwe są zdalne obrady Sejmu? ➡️ jakie decyzje można podejmować w takim trybie? ➡️ jak w praktyce wyglądają "zdalne" głosowania posłów w polskim Parlamencie? ➡️ jak wypadamy w tej kwestii na tle Parlamentu Europejskiego?
16:47
April 16, 2020
#4 Miłość w erze cyfrowej
Dr hab. Renata Włoch (DELab UW | IS UW) w audycji dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) o relacjach w erze cyfrowej. ➡️ co w sferze miłości zmieniły nowe technologie cyfrowe? ➡️ czego oczekujemy dziś od partnera i czy może nam to dać robot? ➡️ czym jest dolina niesamowitości? ➡️ dlaczego roboty nie mogą być za bardzo podobne do człowieka? ➡️ czy jesteśmy skazani na seks z maszyną?
18:04
April 16, 2020
#3 Jak walczyć z fake newsami o wirusie
Joanna Mazur (DELab UW | WPiA UW) w rozmowie z dr Justyną Pokojską o tym: ➡️ jak weryfikować informacje o bieżących wydarzeniach i skąd czerpać wiarygodne dane? ➡️ na co obecnie stawiamy w UE - solidarność czy izolację (i czy zamknięcie granic nie jest wbrew idei integracji europejskiej)? ➡️ czy możemy czuć się spokojni dzięki integracji z UW? ➡️ co może zrobić Unia i co robi Unia, żeby nas wesprzeć w walce z pandemią?
18:50
April 16, 2020
#2 Studia i epidemia
W audycji dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) poświęconej tematowi nauki zdalnej dr hab. Tomasz Kopczewski (WNE UW) o tym: ➡️ jak w sytuacji społecznej izolacji prowadzić zajęcia i kontynuować misję edukacyjną UW? ➡️ co zrobić, by w ogóle zacząć prowadzić kursy e-learningowe? ➡️ czym jest „ad hoc research”? ➡️ czy może istnieć uczelnia, która realizuje tylko nauczanie online (i czy w takiej sytuacji „szanse > zagrożenia”)?
16:23
April 16, 2020
#1 Praca w czasach pandemii
Rozmowa dr Justyny Pokojskiej (DELab UW | IS UW) z dr hab. Katarzyną Śledziewską (DELab UW | WNE UW). ➡️ jakie warunki są niezbędne do efektywnego przejścia na pracę zdalną? ➡️ czym są kompetencje przyszłości i dlaczego dziś zyskują niebywałe znaczenie? ➡️ jakie wyzwania czekają przedsiębiorców i pracowników? ➡️ jak praca zdalna może zmienić perspektywy studentów na rynku pracy?
19:43
April 16, 2020