Skip to main content
Den Forbudte Skole

Den Forbudte Skole

By Alexander Grigat

Jeg startede podcasten fordi jeg var nysgerrig på hvordan jeg kunne håndtere mit liv og min personlige meningskrise. Jeg så at det ikke kun var mig der oplevede den krise. Meningskrisen handlede ikke bare om mig. Vi ser den i stigningen i psykiske lidelser, brugen af psykofarmaka, ødelæggelsen af biosfæren og naturen, derudover er der den politiske el. Sociale splittelse. I podcasten taler vi om meditation, terapi, psykologi, psykedelisk terapi, spiritualitet, filosofi og meget andet, for at bidrage til, at vi som enkeltmennesker selv kan tage ejerskab over meningskrisen i vores eget liv.
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Samtale med Anni Bihlet, Kim Vinsted og Anders Thingmand om krigens pris, MDMAens håb og budskabet fra Kims grav
Samtale med Anni Bihlet, Kim Vinsted og Anders Thingmand om krigens pris, MDMAens håb og budskabet fra Kims grav
Kim Vinsted døde den 11 Marts 2019, på hans gravsten på Vestre Kirkegård i København ligger han, og hans gravsten melder om en historie, en fortælling og et budskab, som Kim gerne ville dele hinsides sin egen død. Kim valgte at tage sit eget liv, efter at krigen i Afghanistan havde sprængt hans sjæl og at hans håb for heling desværre blev slukket et års tid inden hans død. Fordi Kim havde faktisk håb og nåede at mærke helingen og muligheden for et normalt liv, desværre blev dette håb slukket. Håbet var MDMA assisteret psykoterapi, en terapiform som organisationen MAPS netop nu har gennemført deres fase 3 studier i USA med, hvilket er sidste fase inden at MDMA assisteret psykoterapi kan legaliseres som behandling af PTSD. Kim søgte sin egen vej ud af PTSD og at genfinde lysten til livet og hele sin sårede sjæl, dette fandt han i undergrunds MDMA behandling, en behandling han dog desværre måtte vælge fra, hvis han ønskede erstatning for de skader krigen havde forvoldt ham. I dette afsnit taler psykolog og en af initiativtagerne til “Netværk for psykedelisk medicin og terapi” med Anni Vinsted, vi taler om hendes søn Kim; om at sende sin søn i krig, om tiden efter, om PTSD, misbrug, søvnløshed, psykiatrien, forsvaret, MDMA terapi, håbet, helingen, livet, fratagelsen af håb, selvmordet og Kims Budskab. Imens vi sidder og taler, kommer der løbende klip fra Kims MDMA assisterede psykoterapi, hvor vi kan høre Kims egen stemme. Vi får et indblik i de sår han har fået på sjælen, den moralske skade på den ene, skaden på hans medmenneskelighed som krigen forvoldte, og de store traumer, de voldsomme oplevelser som han simpelthen måtte lukke ned og gemme væk. I disse klip får vi også et indblik i hvordan MDMA faciliterer den psykoterapeutiske process, for Kim åbner der sig nærmest en portal hvorigennem han igen kan generindre de fortrængte minder, og under påvirkningen har han muligheden for at dele dette med et andet menneske, og igennem det relationelle og terapien bearbejde de minder, som der i ren panik vækker ham om natten. Kim ønskede at brede kendskaben til MDMA assisteret psykoterapi, for ham var der i denne behandling håb, heling og liv. Desværre nåede han ikke selv at kunne modtage denne behandling på lovlig vis, integreret i hans psykiatriske behandling. Derfor deler vi i dette afsnit Kims stemme. Billedet af gravstenen er Kims og logoet til venstre er MAPS logo, den forening der siden 80’erne har arbejdet for den medicinske/terapeutiske legalisering af MDMA assisteret psykoterapi.
02:54:57
December 07, 2022
Samtale med Anders Vogt - ind i drømmens verden, en smagsprøve på drømmearbejdet
Samtale med Anders Vogt - ind i drømmens verden, en smagsprøve på drømmearbejdet
En af de absolut største ressourcer og den største hjælper i indre arbejde, selvudvikling og terapi, er i min erfaring drømmene og sjælens indre virkelighed. I dette afsnit træder Anders Vogt og jeg ind i drømmenes verden, her undersøger vi sammen 2 af mine egne drømme, og giver et indblik i hvordan drømmearbejdet kan se ud. Det kan virke noget mærkeligt at drømmene egentlig vil os noget, at de har noget væsentligt at bidrage med, og at vi igennem vores relation til dem kan få adgang til mere af os selv. Igennem drømmearbejdet kan man dog gøre sig erfaringen, og stifte bekendskab med drømmenes forsøg på at bidrage til modningen af vores personlighed og vores sjælelige helhed. Drømmene forsøger at gå i dialog med os omkring den psykiske proces, som vi altid allerede er i gang med. Igennem arbejdet med drømme kan vi lære at gå i relation til vores indre sjælelige virkelighed, vi kan lære at mærke, sanse og gå i dialog med drømmene, således at deres fortællinger, landskaber, personer, symboler mv., taler ind i vores liv, vores fortid, fremtiden og de aspekter af os selv som vi endnu ikke har bevidstgjort. Tidligere har Anders og jeg lavet 4 afsnit om den psykologiske alkymi, i Carl Jungs og James Hillmans ånd, disse afsnit tager udgangpunkt i de 4 store transformationsfaser i den psykens udvikling. Materialet som vi gennemgik i disse tidligere afsnit, bliver ret tydelige i disse drømme. Anders Vogts' hjemmeside: https://www.vogt.dk/ 
02:37:58
November 28, 2022
Samtale med Svend Trier om Yoga som spirituel praksis
Samtale med Svend Trier om Yoga som spirituel praksis
Meditationslærer og forfatter Svend Trier og jeg taler i dette afsnit om yoga som spirituel praksis, hvilket også er titlen på Svends nyeste bog “Yoga - som spirituel praksis”. I dialogen udfoldes yogaens forskellige tilgange; Karma yoga (handlingens yoga), Bhakti yoga (hengivenhedens yoga), Gyan yoga (erkendelsens eller intellektets yoga) og Raja yoga (meditationens yoga). Svends bog undersøger og udfolder de dybeste aspekter af yogaen, og fremstiller hvad yogaen egentlig handler om, nemlig genforening. Det er en genforening hvor mennesket (gen)erfarer dets grundlæggende forbundethed til verden, en genforening der igennem yogaens forskellige veje kan opnås. Yoga er langt hen ad vejen blevet et synonym med en østlig gymnastisk bevægelsesform, hvor målet er smidighed, balance, kropskontrol, sundhed mv., men oprindeligt var yoga positurerne, kaldet Asanas, redskaber der skulle bidrage til yogaens helhed som spirituel praksis. Asanaerne er altså med andre ord blot én del af den spirituelle eller eksistentielle yoga, og fungerer som støtte til den meditationen, som beskrevet af den indiske mystiker og filosof Patanjali. Ligesom med mindfulness som vi ser det i MBSR, så tages disse praksisser i ‘vesten’ ud af deres oprindelige kontekst, dette har en række fordele, men også nogle ulemper. Fordelene er at praksisserne kan undersøges i forskningen, og de kan integreres i et sekulært samfund. Ulemperne er at de trækkes ud af en helhed, hvis eksistentielle sigte for mennesket er langt mere gennemgribende og frigørende, end de er i deres moderne sekulære udtryk. De dybere aspekter af yogaen, dens frigørende og genforenende aspekter undersøger Svend og jeg i dette afsnit. Tak for snakken Svend! LINKS TIL SVENDS BOG OG HJEMMESIDE "Yoga som spirituel praksis" kan købes her : https://www.saxo.com/.../yoga-som-spirituel-praksis_bog... Svends kurser og arrangementer kan man finde her: http://www.quantumseminars.dk/
01:42:24
November 21, 2022
Dialoger med Buddha og Jung, med Emil Grinder-Hansen: 1 - konceptualisering, hvad kunne Buddha og Jung lære af hinanden?
Dialoger med Buddha og Jung, med Emil Grinder-Hansen: 1 - konceptualisering, hvad kunne Buddha og Jung lære af hinanden?
I dette afsnit starter Emil Grinder-Hansen og jeg på vores dialogserie om Buddha og Jung. Emils guidede meditationer: youtube.com/channel/UCiKSgVHivmJToa22wvRNzew 
01:57:27
November 07, 2022
Samtale med Marcus Grandjean om nærvær og fjernvær
Samtale med Marcus Grandjean om nærvær og fjernvær
I dette afsnit er Marcus Grandjean endnu engang på besøg i Den Forbudte Skole. Denne gang taler vi om kommunikation, meditaiton, kroppen og den røde tråd bliver på en eller anden måde, hvorledes vi kommer fra nærvær eller fjernvær. Marcus kan træffes på Instragram : @marcusgrandjean
01:41:50
October 31, 2022
Om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog: 9 - Ankeritten og DIES II
Om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog: 9 - Ankeritten og DIES II
Den Røde Kvartet fortsætter samtalerækken med C. G. Jung ind i hans imaginale verden, som represænteret ved Den Røde Bog. I dette afsnit udforskes kapitlerne ;  Ankeritten og DIES II. Tekst - og billede dokument til serien : https://docs.google.com/document/d/156DZxgqjTe_S84W2k755_s-gSQgKZVwfC9FIoBRiSkQ/edit?usp=sharing Jeg glæder mig til at rejse ind i Jungs Røde Bog og sjælens virkelighed sammen med Nikolaj, Anders og Anders, og jeg håber du vil tage med. Nikolaj Knub: https://www.nikolajknub.dk/ Anders Thingmand: https://andersthingmand.dk/ Anders Vogt: https://www.vogt.dk/
03:06:48
October 24, 2022
Samtale med Neel Fasting om tantra og spiritualitet i hverdagen
Samtale med Neel Fasting om tantra og spiritualitet i hverdagen
I dette afsnit taler jeg med Neel Fasting
01:16:19
October 17, 2022
Samtale med Vincent Ringgaard Christoffersen om roens niveauer og forståelser fra Øst til Vest
Samtale med Vincent Ringgaard Christoffersen om roens niveauer og forståelser fra Øst til Vest
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Vincent Ringgaard Christoffersen om ro. Vincent Ringgaard Christoffersen har skrevet en artikel om ro, “Exploring tranquility: Eastern and Western perspectives” som er udgivet i det videnskabelige tidskrift “Frontiers in Psychology”. Vi dykker ned i artiklen og artiklens forskellige aspekter af ro; krop, emotioner, sindet og det mystiske aspekt. Der er tale om forståelser fra både Østen og Vesten, fra Buddhismen, Yogaen og Stoicismen, der er med til at rykke grænserne i moderne psykologiske forståelser. Ro er i traditionerne væsentlig, den er en dyd som også forbindes med at kunne opnå visdom, og dermed frihed fra eksempelvis lidelse. Idag er dyder ikke noget vi bruger meget tid på, kollektivt er vi mere interesserede i stjerner, i mode, i arbejdskompetencer, i banksaldo og kulturens anderkendelses tilråb - alt imens vi har stress, depression, er ensomme, går i krig, polariseres og ødelægger planeten. I visdomstraditionerne var dyderne grundlæggende i forsøget på at finde frihed og visdom, at leve et godt liv og forhåbentlig leve det godt med hinanden. Vi kan lære noget fra fortiden, i denne samtale undersøges der hvad vi kan lære om ro. Noget vi inden grad kunne bruge i en tid med kolossalt hurtig forandring både økologisk, kollektivt og individuelt. Tak for snakken Vincent. Vincents artikel kan læses her: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.931827/full
02:01:46
October 03, 2022
Samtale med Emil Grinder-Hansen om psykedelisk integration, at forbinde livets niveauer
Samtale med Emil Grinder-Hansen om psykedelisk integration, at forbinde livets niveauer
I dette afsnit taler jeg med Emil Grinder-Hansen om psykedelisk integration. 
02:32:08
September 27, 2022
Lasse Topbjerg om rejsen ind i sjælens landskab igennem psykedelika og kunst
Lasse Topbjerg om rejsen ind i sjælens landskab igennem psykedelika og kunst
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med billedkunstner og alkymist Lasse Topbjerg. Lasse Topbjerg fortæller i dette afsnit om hans rejse ind i sjælens landskab, om at give slip og følge sit mythopoetiske selv. Lasse er visionær billedkunstner og musiker, og så er han en medrejsende i sjælens virkelighed. I start 20’erne valgte Lasse at give slip på forestillingen om hvor han skulle hen, i stedet lod han sig glide med livsstrømmen, hvilket førte ham til Indien, Australien og til mødet med Ayahuasca. Denne tillid til strømmen har været med til at skabe Lasses egen fortælling, eget liv, en egen myte, han fulgte det mythopoetiske selv - dét i os der skaber myter. Mødet med ayahuasca blev en genopdagelse af barndommens fascination med kunst, hans egen kreativitet og den kreativitet der havde ligget i dvale. Nu kunne han begynde at væve barndommens tabte kunst ind i voksnelivet. Vi taler om Lasses historie, om visinær kunst, om synkroniciteter og følge livsstrømmen, om ayahuasca, og kunstalkymi. Hele samtalen krydres med Lasses drømme og indre rejser, der bevidner om et liv hvor der gås med et ben i hver virkelighed - sjælens og menneskets. I dag vil Lasse gerne hjælpe andre med at opdage deres kreativitet, og måske endda lære sig selv bedre at kende i processen, dette gør han bl.a. i næste weekend, hvor han afholder kunst og alkymi retræte! Tjek Lasse ud på hans hjemmeside Lassetopbjerg.com. Tak for snakken Lasse !
02:08:27
September 19, 2022
Om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog: 8 - Slottet I Skoven og En Af De Nedre
Om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog: 8 - Slottet I Skoven og En Af De Nedre
Den Røde Kvartet fortsætter samtalerækken med C. G. Jung ind i hans imaginale verden, som represænteret ved Den Røde Bog. I dette afsnit udforskes kapitlerne ; Slottet I Skoven og En Af De Nedre.  Sidste afsnit var åbningen af Liber Secundus, hvilket er 2. del af Den Røde Bog. Der sker noget andet her i Liber Secundus, lige præcis hvad dét er, vil jeg forsøge at give et bud på. Første halvdel af værket, Liber Primus, er åbningsprocessen ind til sjælens virkelighed, Jung konfronteres med dybet, han skal udrenses og transformeres, således at han betræde sjælens landskaber og gå i relation til væsenerne der lever der. Denne konfrontation - og åbningsprocess til sjælens virkelighed, er på sin vis også en metafysisk udforskning, det er storladent. Jung må åbnes til Sjælens virkelighed, og hvor åbnes en sådan lærd mand, med stor religiøs forståelse? Umiddelbart giver det god mening for mig, at åbningen i Liber Primus sker i det metafysiske, i en metafysisk konfrontation med hvorfor Jung må lytte til sin sjæl, hvorfor at det er for egen regning, hvis ikke vi husker dybenes ånd og sjælens virkelighed. Nu betræder Jung denne virkelighed og han interagerer med de personer og væsener der lever der. Her bliver værket på sin vis også mere konkret, mere relationelt. Jung går i direkte relation til figurer, der senere bliver til hans begreber om ‘skyggen’ og den indre modsatkønnethed - animus/anima. De møder Jung har i sjælens virkelighed, trækker det metafysiske ned i personligheden, det relationelle og hverdagslivet. Relationsdannelsen til skyggen og den indre modsatkønnethed, er skridt på individuationsrejsen, rejsen mod at blive mere hel, rejsen mod at blive helt menneskelig, ikke blot; akademiker, intellektuel, fattig, rig, kvinde eller mand - men at blive menneske. Tekst - og billede dokument til serien : https://docs.google.com/document/d/156DZxgqjTe_S84W2k755_s-gSQgKZVwfC9FIoBRiSkQ/edit?usp=sharing Jeg glæder mig til at rejse ind i Jungs Røde Bog og sjælens virkelighed sammen med Nikolaj, Anders og Anders, og jeg håber du vil tage med. Nikolaj Knub: https://www.nikolajknub.dk/ Anders Thingmand: https://andersthingmand.dk/ Anders Vogt: https://www.vogt.dk/
02:59:19
September 12, 2022
Om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog: 7 - Vildfarelsens Billeder og Den Røde
Om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog: 7 - Vildfarelsens Billeder og Den Røde
I dette afsnit af Den Forbudte Skole påbegyndes anden halvdel af vores samtale serie "om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog", det er starten på "Liber Secundus". Links: Tekst - og billede dokument til serien : https://docs.google.com/document/d/156DZxgqjTe_S84W2k755_s-gSQgKZVwfC9FIoBRiSkQ/edit?usp=sharing Jeg glæder mig til at rejse ind i Jungs Røde Bog og sjælens virkelighed sammen med Nikolaj, Anders og Anders, og jeg håber du vil tage med. Nikolaj Knub: https://www.nikolajknub.dk/ Anders Thingmand: https://andersthingmand.dk/ Anders Vogt: https://www.vogt.dk/ Jeg tilbyder terapeutisk coaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på de sociale medier eller alexandergrigat@denforbudteskole.dk. Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole, og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/
01:12:04
August 29, 2022
Karen Grue om Stanislav Grof; fødselstraumet, død og genfødsel, COEX systemer, det transpersonlige og mesterlæren
Karen Grue om Stanislav Grof; fødselstraumet, død og genfødsel, COEX systemer, det transpersonlige og mesterlæren
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler Karen Grue og jeg om Stanislav Grof. 
02:13:14
August 22, 2022
Sven Andersen om vejen tilbage fra kræft og tab; praksis, cannabis og psykedelisk terapi
Sven Andersen om vejen tilbage fra kræft og tab; praksis, cannabis og psykedelisk terapi
I dette afsnit taler jeg med Sven Andersen. Sven var på podcasten for lidt over et år siden, her talte vi om kræft, hans søns selvmord og om lindringen af hans lidelse, igennem alternative behandlingsformer. Idag arbejder Sven igen, han taler om taknemmelighed til kræften, vi taler om han vej tilbage igennem praksis. Det er en undersøgelse af hans praksis; meditation, yoga, kolde bade, cannabis og psykedelika. Tak for snakken Sven 
02:10:19
August 15, 2022
Om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog: 6 - Belæringen og Løsningen
Om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog: 6 - Belæringen og Løsningen
I dette afsnit af Den Forbudte Skole afsluttes første halvdel af vores samtale serie "om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog", afslutningen på første halvdel "Liber Primus". I afsnittet dykker vi ned i de sidste to kapitler Belæringen og Løsningen, hvor Jungs møde med Salome og Elias afrundes. Jung betræder Elias hus, her begynder der at ske mærkelige ting, ting begynder at leve op, slanger kravler, ting skifter form, Sjælens virkelighed viser sig fra sin mystiske side - hvad mon den har at lære? Tekst - og billede dokument til serien : https://docs.google.com/document/d/156DZxgqjTe_S84W2k755_s-gSQgKZVwfC9FIoBRiSkQ/edit?usp=sharing Jeg glæder mig til at rejse ind i Jungs Røde Bog og sjælens virkelighed sammen med Nikolaj, Anders og Anders, og jeg håber du vil tage med. Nikolaj Knub: https://www.nikolajknub.dk/ Anders Thingmand: https://andersthingmand.dk/ Anders Vogt: https://www.vogt.dk/
02:39:15
July 25, 2022
Samtale med Lasse Bjerrekjær om Compassion landskabet
Samtale med Lasse Bjerrekjær om Compassion landskabet
Lasse Bjerrekjær er psykolog, meditationsunderviser og indehaver af pragmatiskmeditation.dk. Lasse har før været på podcasten, i et af de helt tidlige afsnit, dér talte vi bredt om meiditation. I denne samtale er vi mere specifikke og sammen undersøger vi ‘compassion landskabet’, altså alle de forskellige aspekter, nuancer, forståelser, tilgange mv. indenfor compassion. Compassion handler om at finde en måde at drage omsorg for sig selv og andre på, hvor man ikke falder ned i udbrændthed, overinvolvering eller handlingslammelse, men hvor man istedet træner sig selv til at gå i relation til lidelsen, acceptere & rumme den, og herfra handle på en måde der forsøger at tjene den lidende, om det måtte være os selv eller andre. Vi påtager os ikke lidelsen; vi er ikke bange for den og ser det ikke som vores fejl hvis vi ikke fjerner den; vi er ikke bare passive i mødet med lidelsen; vi ser ikke den lidende som forkert eller i stykker. I compassion trænes kapaciteten til at være med det værende, herunder lidelsen, og herfra søger vi at relatere til lidelsen og mærke det oprigtige ønske, om at tjene den lidende i lindringen af lidelsen - hvilken omsorg udspringer herfra? Ikke for at fikse, ordne, ændre og hjælpe, og ikke af frygt for lidelsen, men af accept af lidelsen. Det er denne praksis og denne forståelse af lidelse og omsorg herfor, som Lasse og jeg dykker ned i, i denne samtale. Jeg vil mene at compassion har relevans for alle, ikke blot omsorgsarbejdere, som ofte render ind i empatitræthed og udbrændthed. Det at træne at være med lidelsen i livet, og at undersøge måder at nære omsorg for denne på, har relevans for os alle. Lidelse og mistrivsel er et grundvilkår, og fordi vi alle er relationelle væsener, så er det ikke blot os selv men vores relationer vi bør nære omsorg for - men uden at køre sig selv ned. Meditativ praksis og især compassion praksis er noget vi gør for hinanden, det er en social praksis. Lasse har til efteråret stablet et kursus på benene, som der dykker dybere ned i compassion, det hedder compassion landskabet og du kan læse mere inde på: https://pragmatiskmeditation.dk/index.php/compassion-landskabet/ Den Forbudte Skole: Jeg tilbyder terapi. Ønsker du at komme mere i kontakt med din udvikling, sjælelighed, fordybe din meditationspraksis eller integrere psykedeliske/spirituelle oplevelser og indsigter, så kontakt mig for en uforpligtende samtale. Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak!
02:15:39
June 20, 2022
Samtale med Michaela Bundgaard om at genfinde nysgerrighed, umiddelbarhed og heling igennem kroppen og kønsorganerne
Samtale med Michaela Bundgaard om at genfinde nysgerrighed, umiddelbarhed og heling igennem kroppen og kønsorganerne
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Michaela Bundsgaard. Michaela er traumeterapeut, Yonimapping terapeut og hawaiiansk massør, hun laver workshops, underviser og arbejder med healing. Læs mere om Michaela på : https://www.heartofchela.com/ 
01:28:17
June 13, 2022
Samtale med Inge Sidenius og Anders Vogt om de naturlige processer i mennesket, hjerterummet og en invitation til process weekend
Samtale med Inge Sidenius og Anders Vogt om de naturlige processer i mennesket, hjerterummet og en invitation til process weekend
I dette afsnit taler jeg med naturterapeut & psykoterapeut studerende Inge Sidenius og psykoterapeut Anders Vogt. Vi undersøger en fælles erfaring af at Naturen er dét grundlæggende, det er det der konstant viser sig for os, og i hjerterummet omfavner vi måden hvorpå naturen viser sig for os. Herfra kan vi være nysgerrige på dét vi oplever, ved at tillade det der opstår i vores oplevelse, kan vi komme på sporet af den process som der altid allerede er igang i os. Naturen er en helhed, det er blot os mennesker der kommer til at opdele naturen, i godt og ondt, naturligt og unaturligt, vigtigt og ligegyldigt mv., denne naturens helhed som erfaret af hver af os, er en invitation til at åbne os overfor vores oplevelse, acceptere det og herfra lade følelsen, drømmen, træet, tanken, modstanden eller tørsten tale til os, hvad vil det os? Naturen er overalt omkring os, og overalt i os. Den gennemsyrer vores eksistens fra den ydre verden, til vores indre oplevelser af hjertet, sindet og kroppen. Naturen kan ikke fanges af indre og ydre, naturen er bare. Indre billeder, sansninger, følelser, kropsfornemmelser, stemninger, relationer, objekter, andre levende væsener, alt mellem himmel og jord er Natur. Alt dét vi oplever er af naturens virklighed, måske kan vi lære os selv bedre at kende, og komme tættere på vores naturlige helhed, hvis vi tør at åbne os op for hvordan naturen viser sig for os og hvad den har at sige. I løbet af to dage i august vil vi fordybe os i feltet mellem meditation, drømme og natur, og udforske relationen mellem det ydre og det indre. I smukke, grønne omgivelser i hjørnet af Bernstorffsparken, med adgang til parkens skov og dejlige haver, vil vi meditere sammen, arbejde med drømmenes alkymi gennem tegning og drømmetolkning, samt gå på opdagelse i den ydre natur i parkens skønne omgivelser og mærke, hvad det vækker i os. Dette kursus er blevet til i et samarbejde mellem Inge Sidenius, Alexander Grigat, og Anders Vogt. Vi arbejder alle tre med bevidsthed, drømme og det ubevidste, personlig udvikling, og sjælens udfoldelse. Inge med en baggrund i naturterapi og som psykoterapeutstuderende ved Vedfelt Instituttet, hvor hun pt. skriver speciale, Alexander som podcastvært, integrationscoach, og studerende ved Vedfelt Instituttet, og Anders som "sjælealkymist", psykoterapeut fra Vedfelt Instituttet, hvor han også er supervisor og underviser. Vi glæder os til at byde dig velkommen til to dage i dette helt særlige rum sammen med os. Link til begivenheden; https://www.facebook.com/events/3271251219763782?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D Inge Sidenius : https://terapihuset2100.dk/terapihuset/inge-sidenius/ Anders Vogt : https://www.vogt.dk/ Den Forbudte Skole: Jeg tilbyder terapi. Ønsker du at komme mere i kontakt med din udvikling, sjælelighed, fordybe din meditationspraksis eller integrere psykedeliske/spirituelle oplevelser og indsigter, så kontakt mig for en uforpligtende samtale. Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak!
01:24:25
June 06, 2022
Samtale med Marcus Grandjean om det absolutte, det relative, kærligheden og at navigere i livet
Samtale med Marcus Grandjean om det absolutte, det relative, kærligheden og at navigere i livet
Jeg har igen Marcus Grandjean på podcasten. Det blev til en jam session om kærlighed, medfølelse, balancen mellem det absolutte og det relative. Vi undersøger kærligheden, og de følelser som ofte kommer til at mudre kærligheden, og som vi tager for at være kærligheden selv. Marcus links: Instagram : @marcusgrandjean Bogen "Et liv med te - tebrygning og kunsten at fordybe sig" : https://www.saxo.com/dk/et-liv-med-te_bog_9788794155137 Den Forbudte Skole: Jeg tilbyder terapi. Ønsker du at komme mere i kontakt med din udvikling, sjælelighed, fordybe din meditationspraksis eller integrere psykedeliske/spirituelle oplevelser og indsigter, så kontakt mig for en uforpligtende samtale. Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:49:15
May 23, 2022
Samtale med Mathias Obdrup om hukommelse, memoriseringsteknikker og leg i den indre verden
Samtale med Mathias Obdrup om hukommelse, memoriseringsteknikker og leg i den indre verden
Jeg taler i dette afsnit af Den Forbudte Skole med Mathias Obdrup. Mathias har husket 2500 dage af sit liv, han opfinder egne ord, bygger indre landskaber af fortællinger og sansning, og meget mere. Mathias er en meget entreprenant mand, han var blandt en af de første danske Youtubere, hvor han bl.a. har lavet sketch-karakteren "fisse-Ronni" og sangen "skud ud", herudover underviser han på højskole, er uddannet journalist, laver foredrag om hukommelse og hygger sig med sine 2 instagram sider; en bog-side og en ordbog af egne ord. Udgangspunktet for denne samtale er Mathias' erfaringer med memoriseringsteknikker, som har deres rødder helt tilbage til det antikke Grækenland. "Hukommelses paladset" er en teknik der benytter vores egne minder, og vores egenskaber for at danne indre billeder, sanser mv., til at lagre information i vores allerede eksisterende hukommelse. Ved at bruge vores kapacitet for at danne indre billede - og sanseoplevelser, lagres informationen som vi gerne vil huske, i vores allerede eksisterende indre landskab af minder. Dermed forbindes det vi søger at huske med allerede eksisterende minder, og den lagrede information bliver husket igennem flere facetter af vores erkendelsesmodaliteter. Informationen lagres som noget der kan ses, duftes, lyttes, røres mv., i vores indre landskab af minder, hukommelsespaladset. På den måde bruges flere aspekter af vores væsen til at kunne huske, hvilket også er sådan hukommelse egentligt fungerer. Herefter jammer vi rundt om de muligheder imaginationen og vores indre sanseapparat giver os, når det kommer til at bringe leg, dybde og mening ind i hverdagslivet. Vi taler om at gå i relation til dyr og ting, om at se verdenen på nye måder, og om at bruge vores indre sansning til f.eks. at opdyrke mere medfølelse over for andre mennesker. Hjemmeside: www.mathiasobdrup.dk Instagram: @mathiasobdrup + @obdrupsordbog + @obdrupsbogreol En håndfuld ting Mathias er inspireret af: Bloggen Waitbutwhy: Putting time in perspective: https://waitbutwhy.com/2013/08/putting-time-in-perspective.html Horizontal history https://waitbutwhy.com/2016/01/horizontal-history.html TED-Talk om tid-rum-synæstesi: https://www.ted.com/talks/imogen_malpas_are_we_all_synaesthetes/transcript Bøger om hukommelse: Memo - Oddbjørn By Moonwalk med Einstein - Joshua Foer Erindring - Dorthe Bertnsen Derudover skal man læse Solvejs Balle pragtfulde “Om udregning af rumfang”, hvis man vil have lidt sanselig skønlitteratur om tid under huden. Den Forbudte Skole: Jeg tilbyder terapi. Ønsker du at komme mere i kontakt med din udvikling, sjælelighed, fordybe din meditationspraksis eller integrere psykedeliske/spirituelle oplevelser og indsigter, så kontakt mig for en uforpligtende samtale. Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
02:06:45
May 16, 2022
Samtale Jesper Westmark om traumer, sjælehentning og meditation
Samtale Jesper Westmark om traumer, sjælehentning og meditation
Jeg har meditations - og traumeterapi underviser Jesper Westermark på besøg, til en samtale om hans traumeterapeutisk tilgang, sjælehentning og hvordan vi meditativt er med svære tilstande.  Traumer har været et ret stort tema på Den Forbudte Skole især i år 2022. I min egen process har arbejdet med kollektive aspekter af traumer fyldt en del, hvilket passer smukt med, at det også har været et fokus på podcasten. En af de første samtaler om traumer var faktisk med meditations - og traumeterapiunderviser Jesper Westmark, desværre blev optagelsen væk og jeg havde opgivet at finde den, indtil at den alligevel dukkede op for et par uger siden - så her er samtalen om traumer! Vi dykker ned i Jespers forståelse af traumer, og hans tilgang til traumeheling, som i modsætning til den terapeutiske tilgang, som der kommer frem i samtalerne med Niklas Thrane, er mere i den shamanistiske retning. Der er tale om ‘sjælehentning’. Forståelserne der ligger bag de to tilgange er ret så ens, traumet har afspaltet en del af os, mørkelagt et område af vores væsen, fortrængt sjælen. Vi taler om hvordan forandrede bevidsthedstilstande igennem eks. meditation, kan tillade bevidstheden at synke ned i de mørklagte dele, og bringe lys dertil, således at sjælen igen kan bebo kroppen. I shamanistiske traditioner rundt om verdenen ses dette ofte, at det ikke er den ‘syge’ der skal i forandret bevidsthedstilstand, men det er shamanen der går ind i tilstanden, henter sjælen og heler den syge - tilgangen er lidt den samme her. For mig er det interessant at udforske hvordan denne ‘sjælehentning’ ser ud på et fænomenologisk plan, altså hvordan opleves den fra et førstepersons perspektiv? Til tider kan traumatisk materiale dukke op under eks. Meditation, og det er i disse situation rart at vide lidt om landskabet og at have forståelser for hvordan vi tilgår det materiale. Vi taler en del om netop dette aspekt, hvordan ser ‘rejsen’ ind i den meditative tilstand ud, om at ‘blive mediteret’ og hvordan bevidstheden kan forholde sig til ubehageligt materiale. Jesper er lige udkommet med en bog på Gyldendal, den hedder “vi er magiske” og åbner op for Jespers meditations univers, samt hans forståelse af traumer og frigørelsen herfra. Jespers hjemmeside: https://www.jesperwestmarkonline.com/ Jespers bog "Vi er magiske": https://www.gyldendal.dk/produkter/vi-er-magiske-9788702313499 Jespers socialemedier: Instagram @Jesperwestmark Facebook @Jesper Westmark Meditationslære
01:56:09
May 09, 2022
Den Røde Kvartet i Jungs fodspor - Indtryk fra Eranos konference om Den Røde Bog, mødet med Jung familien, gruppens mythos og synkronisiteter
Den Røde Kvartet i Jungs fodspor - Indtryk fra Eranos konference om Den Røde Bog, mødet med Jung familien, gruppens mythos og synkronisiteter
Den Røde Kvartet, bestående af Anders Vogt, Nikolaj Knub, Anders Thingmand og jeg, har den sidste uges tid været i Schweiz, hvor vi har trådt i C. G. Jungs fodspor. Først var vi en tur i Ascona på grænsen til Italien, her var vi til konferencen “Jung’s Red Book for Our Time: Searching for Soul in the 21st Century”. Det var også i Ascona at Jung i sin tid tog hen for at dele sine ideer, møde nye, inspirere og integrere med andre tænkere i Eranos gruppen. Visionen bag Eranos kom fra Olga Fröbe-Kapteyn, der ønskede at bringe østens og vestens filosofi, spiritualitet og tænkning sammen. Denne ånd om at integrere og møde lever stadig i Eranos, og vi mærkede den til konferencen. Vi var så heldige at møde og tale med Jungs efterkommere, vi var på besøg i hans hus i Küsnacht og fik en af de ellers utroligt sjældne muligheder for at se ‘tårnet’ ved hans sommerresidens i Bollingen. Der er lagt en masse nye ingredienser i det alkymistiske gryde, og vi glæder os meget til at se hvad der fødes af denne tur. I første omgang vil jeg gerne dele en samtale vi havde vores sidste dag, umiddelbart efter at vi havde brugt tid ved tårnet i Bollingen, og set hans famøse sten. I samtalen reflekterer vi over turen, over menneskene vi har mødt, stederne vi har været, landskaberne og taler især om gruppens dynamikker, arketypiske dimensioner, synkronisiteter og dybdepsykologisk drengerøvs humor. Links: Tekst - og billede dokument til serien : https://docs.google.com/document/d/156DZxgqjTe_S84W2k755_s-gSQgKZVwfC9FIoBRiSkQ/edit?usp=sharing Jeg glæder mig til at rejse ind i Jungs Røde Bog og sjælens virkelighed sammen med Nikolaj, Anders og Anders, og jeg håber du vil tage med. Nikolaj Knub: https://www.nikolajknub.dk/ Anders Thingmand: https://andersthingmand.dk/ Anders Vogt: https://www.vogt.dk/
01:20:11
May 05, 2022
Samtale med præst Tue Ravn om kristendom, det esoteriske, spiritualitet og deres rolle i samtiden
Samtale med præst Tue Ravn om kristendom, det esoteriske, spiritualitet og deres rolle i samtiden
I dette afsnit taler jeg med præst Tue Ravn. Tue er præst i Maria-kirken og Ukirken på Vesterbro, og så har han en dyb interesse for mysticisme, det esoteriske, spirituelle praksisser, psykedelika, Jung og “den forbudte skole”. Jeg har længe gerne ville have en præst på podcasten, men ikke bare en præst til at tale om kristendom og protestantisme, men nærmere en præst der kan tale ind i det vi taler om på Den Forbudte Skole, og som ser vigtigheden af menneskelig transformation og direkte erfaring. Spirituelle traditioner har historiske set hjulpet mennesket hen imod det sande, ikke det logisk intellektuelt sande, men det erfarede sande, herunder kærligheden og det skønne. Den kristne og især den protestantiske kirke har primært haft deres fokus på det skrevne ord og troen herpå, efter Luthers idé om at troen alene ville bringe frelsen - sola fide. Tro på en tekst der ikke giver mening for logikken, men som måske kunne være meningsfuld for erfaringen, hvis den der erfarer transformeres. Jeg blev personligt tiltrukket til østens religioner og filosofier, da jeg havde en eksistentiel krise i begyndelsen af mine 20’ere. Her var der både tekster og en tradition som vi har det i eks. Kristendommen, men til foreskel fra det jeg kendte fra kirken var der stor fokus på ikke at tro, men stedet at praktisere, transformere og derigennem erfare. Tue og jeg taler om hvad kristendommen skal i det 21. århundrede, hvad den mangler og hvad den kan lære fra andre visdomstraditioner. Jeg bringer bl.a. psykoterapierne ind som værende en moderne opretholder af den visdom og transformation, som det religiøse engang bragte mennesket. I psykoterapien søger man netop at transformere sig selv, således at ens livsduelighed forøges og at man dermed kan erfare mere af virkeligheden. Dermed kommer vi tættere på det sande. Jeg tror at vesten sulter efter denne forståelse, derfor ser vi østens traditioner som allemands eje og psykedelika som den nye magiske pille. Menneskets udvikling stopper ikke når vi biologisk set er voksne, sjælen ønsker at udfolde sig yderligere, den søger transformation og at komme i et tættere venskab med Væren selv. Så er spørgsmålet hvilken rolle kirken har i denne transformation og blomstring af sjælen, og hvordan/om den kan spille en større rolle i fremtiden - måske hvis den er klar på at lære eller generindre.
01:58:46
April 25, 2022
Samtale med Niklas Thrane om  kollektive traumer og kollektiv healing
Samtale med Niklas Thrane om kollektive traumer og kollektiv healing
I dette afsnit af Den Forbudte Skole fortsætter jeg samtalen om traumer med Niklas Thrane. I den sidste samtale med Niklas (#95) talte vi om traumer på et personligt plan, der blev talt om traumer som 'tidslommer' og om den mulige heling, samt frigørelse af den potentialitet der ligger gemt i tidslommen. I denne samtale dykker vi videre ned i traumernes rødder, vi går fra det personlige ned igennem slægten og ind i det kollektive felt, og ser på hvordan traumernes tidslommer også gives videre fra disse større transpersonlige planer og ind i vores individuelle liv. I afsnittet giver jeg bl.a. et eksempel på sådan et 'traumearbejde', der bl.a. fandt sted under en aktiv imagination, jeg har senere arbejdet med materialet fra den aktive imagination terapeutisk.
02:11:37
April 19, 2022
Samtale med Andreas Christiansen, CEO i Completion, om tekno-spiritualitet, fraktaler, VR og non-dualitet
Samtale med Andreas Christiansen, CEO i Completion, om tekno-spiritualitet, fraktaler, VR og non-dualitet
I dette afsnit taler jeg med Andreas Christiansen stifter og CEO af Completion. Completion er et dansk tech-startup, der søger at forene VR, NFT teknologi og kunst, sammen med transformative/spirituelle oplevelser. Igennem Completions platform kan kunstnere skabe VR fraktal-oplevelser, og brugerne kan købe andele af disse oplevelser. Oplevelserne er obyggede omkring fraktaler, hvilket er mønstre af særlig kompliceret geometrisk karakter, som i VR rummet giver en oplevelse af uendelighed. VR fraktal rummene forsøger at muliggøre oplevelsen af noget uendeligt, noget ubegrænset og uden narrativer, igennem teknologi. Vi kunne måske kalde det for et tekno-spirituelt værktøj, som kan hjælpe os ind i meditative -, flow -, og transformative tilstande.
01:20:52
April 11, 2022
Om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog: 5 - Gude undfangelsen og mødet med mysteriet
Om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog: 5 - Gude undfangelsen og mødet med mysteriet
I dette afsnit af Den Forbudte Skole fortsætter 'Den røde kvartet' ind i Sjælens virkelighed. Der underfanges en ny gud, en gud som ikke benægter det mørke, det onde og det meningsløse, men en gud der omfavner og inkluderer tvetydighederne. Herefter møder Jung mysteriet, dette er et møde med de bibelske figurer Elias og Salome. Elias er en vismand, en profetisk karakter fra det gamle testamente, en mand som Jung nemt kan se op til en mand der er vis, meningsfuld, moralsk, guddommelig mv., alt dét som Jung endnu ser som værende 'helligt', Salome er kvindelig og modsætningen til Elias, Jung må indse at Elias og Salome er af samme virkelighed. I dette kapitel er der meget dialog mellem Jung, Elias og Salome, de indre billeder og deres virkelighed har fået kraften og lever nu fuldkomment. Vi får derfor mulighed for at spille de forskellige karakterer, og indgå i lidt 'voice acting'.
03:03:17
April 04, 2022
Samtale med Sidsel Marie Henriksen om psykedelisk integration
Samtale med Sidsel Marie Henriksen om psykedelisk integration
I dette afsnit af Den Forbudte Skole, taler jeg med Sidsel Marie Henriksen. Sidsel er kandidat i antropologi, medstifter og podcaster på podcasten Regnfang. I denne samtale taler vi om psykedelisk integration i Danmark, Sidsel har nemlig lige forsvaret hendes speciale "no magic pill", hvor hun har undersøgt psykedelisk integration i Danmark.
01:43:36
March 28, 2022
Samtale med Niklas Thrane om traumernes tidslommer, deres åbning og heling
Samtale med Niklas Thrane om traumernes tidslommer, deres åbning og heling
I dette afsnit taler jeg med psykoterapeut Niklas Thrane om Traumer, deres 'tidslommer' og traumehealing. Vi undersøger traumer fra forskellige vinkler fra det fysiologiske, symbolske, psykodynamiske, arketypiske, spirituelle mv.. Niklas forståelse af traumer som 'tidslommer' giver et billede af traumer som værende en beskytter, der i et øjeblik hvor oplevelsens intensitetet, beskytter, isolerer og gemmer den del af os væk, som blev for overvældet af situationen. Dermed beskyttes dele af os, de gemmes væk i tidslommer på tværs af strukturerne i vores bevidsthed; krop, minder, følelser mv.. Traume responsen beskytter altså noget, som dermed også giver os muligheden for at frigøre det i tidslommer væk gemte, igen opdage det og frisætte dets potentiale.
01:40:24
March 21, 2022
Samtale med Carlos Veloso-Strange om projektet "skate4peace", hverdagens psykoterapi, og at tage valg, handle og gøre i livet
Samtale med Carlos Veloso-Strange om projektet "skate4peace", hverdagens psykoterapi, og at tage valg, handle og gøre i livet
Carlos og jeg taler om projektet "skate4peace", som Carlos har iværksat. Det er et projekt der vil tage imod Ukrainske familier, give børnene skateudstyr og igennem 'skate familien' give dem en kærlig velkomst til Danmark. Børnene får udstyr, mulighed for leg og frirum, samtidig med at forældrene (primært mødre) kan tale med nogle om krisen, og slippe børnene for et øjeblik. Derudover taler vi om at træffe valg, om at gøre og handle i sit liv, og dermed træde mod et liv med mening.
01:55:08
March 14, 2022
Bonus afsnit - Samtale om Putin, Ukraine og vesten, & reflektioner om arbejdet med Den Røde bog mv..
Bonus afsnit - Samtale om Putin, Ukraine og vesten, & reflektioner om arbejdet med Den Røde bog mv..
Vi taler om situationen i Ukraine, Putin, Vesten og hvordan Den Røde Bog netop taler ind i problematikken. Vi taler om konflikten udfra Jungs erfaring i Den Røde Bog, og søger at forstå det hele på et mere psykologisk plan. Herefter taler vi om processen med at arbejde med Den Røde Bog, og til sidst giver jeg et eksempel på en Aktiv Imagination.
55:52
March 12, 2022
Samtale med Kristine Gazel om imaginationen, skrivning, tarot og psykologisk magi
Samtale med Kristine Gazel om imaginationen, skrivning, tarot og psykologisk magi
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Kristine Gazel. Kristine Gazel er senior kandidat ved Jung instituttet, derudover er hun tarot entusiast og skribent på diverse blog om tarrot, Jung, alkymi, samfund mv.. I dette afsnit taler vi om imagination, tarrot, skrivning og læsning som process redskab, og om magi. Arbejdet med de indre billeder, eller det som vi kunne kalde vores imagination, er en erkendelseskanal som vi desværre har degraderet ift., logikken, og ja selv følelseslivet, sansningen mv.. Med kristendommen var nattens billeder pludselig tømt for mening, udover, måske, den djævelskab som de var et udtryk for. Med oplysningstiden fortsatte denne afmontering af de indre billeders værdi som måde at gå i relation med sig selv og verdenen på, og derigennem erkende nye aspekter, få nye indsigter og lade relationen til billederne transformere det allerede eksisterende. I okkulte og esoteriske kredse er viden om de indre billeders værdi dog aldrig forsvundet, bl.a. i tarroten, alkymien, magien (magick - altså ikke trylleri) og esoteriske dele af religioner. For det meste af den moderne verden er behovet for billederne, og den alkymistisk psykologiske magi som de muliggør, i stor grad ubevidst. Dette betyder dog ikke at vi ikke har behov for billederne, vi hungrer efter dem; Netflix, HBO, snapchat, instagram mv., er alt sammen udtryk for billedernes kraft, og den magi - transformation og meningsdannelse - som de faciliterer. Vi bombarderes med billeder fra det ydre, hvilket lader os glemme vores egne indre billeder og naturens billeder. Disse er vores sjæls billeder, ved vække imaginationen og træde i relation med billederne, betræder vi vejen tilbage til sjæl. I denne snak tager vi udgangspunkt i læsning, skrivning og tarrot, og forsøger at beskrive hvorfor imaginationen er vigtig, hvorfor den giver mening og hvordan vi kan forstå arbejdet hermed, som psykologisk magi. Transformationen af sjælen, af billederne og meningen omkring os. Links til Kristine: Blog Kvintessensen: https://kvintessensen.dk/ Terapeutside: https://kristinegazel.dk/ Visdommens bog - en blog om tarot: https://visdommensbog.dk/ Jung for Alle - ressourceguide om Jungs analytiske psykologi : https://www.jungforalle.dk/ Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så hop ind på: https://www.patreon.com/Denforbudteskole , og smid et månedligt beløb som du kan undvære, så kvitterer jeg med lidt eksklusiv content. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
02:05:04
February 28, 2022
#91 - Om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog: 4 - Helvedsrejsen, åndens spaltning og heltemordet
#91 - Om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog: 4 - Helvedsrejsen, åndens spaltning og heltemordet
I dette afsnit af Den Forbudte Skole fortsætter rejsen. Sammen med Carl Gustav Jung og hans Røde Bog, følger den ‘Røde Kvartet’ Jung ned i underverdenen, ned i helvede. Kvartetten består af Senior kandidat ved Jung instituttet Nikolaj Knub, psykoterapeut Anders Vogt og psykolog Anders Thingmand. Hernede i helvede, nede i det grufulde dyb smyger skyggerne sig omkring Jung, og lyden af underjordiske strømme bruser. Der er fyldt af angst og gru. Jung må acceptere at kloge forklaringer, videnskaben, dommen, forståelsen mv., ikke lader til at fungere hernede. “Lad mig forblive i en guddommelig tilstand af ikke at fatte, så jeg er beredt til at skue dit under. 
Lad mig lægge mit hoved på din sten foran din dør, så jeg er dermed er klar til at modtage dit lys.” s. 149 Den Røde Bog, Readers Edition Jung må møde vanviddet, absurditeten, meningsløsheden, galskaben og frygten for at rejsen ned i sjælens virkelighed, ikke er rejsen med den viise sjæl, men rejsen med et dumt dyr. Tvivl. 

Jung konfronteres med modsætningerne lys-mørke, mening-meningsløshed, orden-kaos, fornuft-absurditet. Jungs helt - som viser sig som den tyske sagnhelt Seigfried - må slås ihjel, fordi han er billedet på ensidighed. Identificerer vi os med helten eller guden, således disintificerer vi os med andet, og balancen mistes. Helten og guden må dø, således at den højere mening kan genskabes, så ny orden kan fødes af kaos. Ikke én gang, men i evighed. Den højere mening, vejen, findes i dansen mellem de tilsyneladende forskelligheder, herigennem fødes den nye helt, den nye gud, men også den må dø en dag. Det der er gammelt må dø, så det kan nære det der skal komme. Del gerne, og tak for at følge med! Lytter du med og tænker at alt det jungianske er fascinerende, og kunne du godt tænke dig mere, evt. at deltage i foredrag, workshops mv., i Jungiansk kontekst, så har Nikolaj Knub, været med til at skabe 'The Ship of Fools', narreskibet. På narreskibet kan i følge med i kommende arrangementer, gå ind på facebook siden; https://www.facebook.com/Ship-of-Fools-104578822146784/ , giv den et like og hold øje med arrangementerne Links: Tekst - og billede dokument til serien : https://docs.google.com/document/d/156DZxgqjTe_S84W2k755_s-gSQgKZVwfC9FIoBRiSkQ/edit?usp=sharing Jeg glæder mig til at rejse ind i Jungs Røde Bog og sjælens virkelighed sammen med Nikolaj, Anders og Anders, og jeg håber du vil tage med. Nikolaj Knub: https://www.nikolajknub.dk/ Anders Thingmand: https://andersthingmand.dk/ Anders Vogt: https://www.vogt.dk/
02:37:37
February 21, 2022
#90 - Samtale med Linda Clod Præstholm om Buddhisme, meditation og stress
#90 - Samtale med Linda Clod Præstholm om Buddhisme, meditation og stress
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Linda Clod Præstholm fra podcasten Samtaler om stress. Udover podcaster så er Linda traume, stress og psykoterapeut, og har været Buddhist i 20 år i Karma Kadjy linjen, diamantvejen. Linda fortæller om hvordan hun fandt buddhismen, efter at have en åbnende oplevelse under et møde med Dalai Lama, og hvordan dette førte til at hun søgte tilflugt i Buddhismen. Vi taler om hendes erfaringer med buddhismen, og hvordan hun til trods for hendes praksis faldt ind i en dyb gang stress. Vi taler om stress, meditation, deres samspil, spiritual bypassing og kommercialiseringen af meditation. Lindas links: https://lindaclodpraestholm.com/ Sociale medier: IG: @Stressbehandling & @lindaclodpraestholm Facebook: https://www.facebook.com/lindaclodpraestholm Samtaler om stress podcast: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063357812526 Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så hop ind på: https://www.patreon.com/Denforbudteskole , og smid et månedligt beløb som du kan undvære, så kvitterer jeg med lidt eksklusiv content. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:58:43
February 14, 2022
#89 - Samtale med Jannik Fyhring Sørensen om selvudvikling og at være i terapi
#89 - Samtale med Jannik Fyhring Sørensen om selvudvikling og at være i terapi
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med min gode ven Jannik Fyhring Sørensen. Jannik og jeg har delt det mondæne, det dybe, det høje, det sløve og alt derimellem igennem de seneste mange år. I samtalen sludrer vi bl.a. om Janniks proces henover de seneste år, hvor død i familien genkaldte broderens død, de undergravede følelser og ønsket om at mærke, rumme, omfavne og transformere. 

 Vi taler om personlig udvikling, og der lægges især vægt på at gå i terapi. Der er ikke tale om hvilken som helst form for terapi, men en integrativ form for terapi, som beskrevet af Ole Vedfelt. Det er denne integrative forståelse af terapien, og den terapeutiske proces som en kreativ relationel udforskning af bevidsthedens fænomener, som faciliterer fantastiske transformative forløb. Det er ikke blot samtale, men integrationen af alle vores erfarings/indsigts modaliteter; kroppe, følelser, billeder, kreativitet, bevægelse, relationer, drømme osv.. 

Det var målet med snakken at bringe et klientperspektiv på den terapiform, i et ønske om at vise at terapi ikke kræver at vi er vildt depressive, angste el. lign., men at vi kan påbegynde terapi ud fra et ønske om vækst, livsduelighed eller nysgerrighed på os selv og dét vi er som mennesker - ligesom når vi mediterer, beder, dyrker yoga, tager på trommerejser, tager psykedelika el. lign.. Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så hop ind på: https://www.patreon.com/Denforbudteskole , og smid et månedligt beløb som du kan undvære, så kvitterer jeg med lidt eksklusiv content. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:16:37
January 31, 2022
#88 - Om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog: 3 - at være i sjælens tjeneste og vejen igennem ørkenen
#88 - Om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog: 3 - at være i sjælens tjeneste og vejen igennem ørkenen
I dette afsnit af Den Forbudte Skole fortsætter vi rejsen ind i sjælens virkelighed, som Jung har erfaret den og berettet om den i Den Røde Bog. Det er kapitlerne ‘In the service of the Soul’, ‘The Dessert’ og ‘Experiences in the dessert’. Kapitlet om at være i sjælens tjeneste, er af stor relevans for folk der arbejder terapeutisk, shamanistisk mv., og for alle der i egen praksis betræder sjælens landskaber. Vi får indblik i hvad vi må fordøje i os selv inden vi tager rejsen, hvad vi må gå hinsides, hvordan vi skal have vores jeg med, og hvordan vi vender os mod dybet, og vækker de døde til live. 

Jung skal i sin sjæls tjeneste, men dette er ikke noget man bare lige gør, det kræver en udrensning, og en indstilling der tør at gå hinsides mening og hinsides moralitet, hinsides godt og ondt.

 Det kræver en balance imellem jeget el. Egoet, og det ubevidste, sjælens virkelighed. Således at erfaringerne, billederne, relationerne mv., ikke blot skyller over en. Før at ‘jeget’ kan gå i relation med det ubevidste, må jeget have en vis fasthed. 

Når kontakten til det ubevidste etableres, vendes opmærksomheden og dens energi, mod det indre, mod dybet, det ubevidste og dens billeder, og vækker det der slumrer dernede til live. 

I sjælen lever lyset og mørket, meningen og absurditeteten, godt og ondt, smukt og glimt, stort og småt, intet står udenfor, alt er inkluderet, enhver vurdering, dom og adskillelse må vi overskride, hvis vi vil erfare og forstå dens virkelighed. 

Nu, da Jung har vendt sig hen imod sjælens virkelighed, og stillet sig i sjælens tjeneste, der betræder han ørkenen. Varm, gold, fuld af støv, tom, ufrugtbar, og Jung tørster, og må overgive sig til sjælen, tørsten, varmen og ufrugtbarheden. Sjælen tager du ikke bare fra. 

For at få ørkenen til at blomstre, må man holde kontakten til Selvet, eller en mere vågen åben bevidsthed, der kan bevidne alt uden at blive skyllet væk i billederne. Igennem denne vågne bevidsthed, vendes skaberkraften, menneskets mytopoetiske aspekt, mod sjælens verden og lader poesiens frø spirre. Den dybt personlige myte begynder at gro. Links: Tekst - og billede dokument til serien : https://docs.google.com/document/d/156DZxgqjTe_S84W2k755_s-gSQgKZVwfC9FIoBRiSkQ/edit?usp=sharing Jeg glæder mig til at rejse ind i Jungs Røde Bog og sjælens virkelighed sammen med Nikolaj, Anders og Anders, og jeg håber du vil tage med. Nikolaj Knub: https://www.nikolajknub.dk/ Anders Thingmand: https://andersthingmand.dk/ Anders Vogt: https://www.vogt.dk/ Jeg tilbyder terapeutisk coaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på de sociale medier eller alexandergrigat@denforbudteskole.dk. Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole, og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/
02:46:35
January 17, 2022
#87 - Samtale med Karen Grue om traumer
#87 - Samtale med Karen Grue om traumer
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler Karen Grue og jeg om traumer. Karen er jungiansk analytiker, Holotropisk åndedræts terapeut og hun har i 15 år arbejdet med Ayahuasca i Sydamerika. Karen har levet et liv der kan gavne os, et liv der har gjort hende til en 'elder' i mine øjne, en visdomsbærer. Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så hop ind på: https://www.patreon.com/Denforbudteskole , og smid et månedligt beløb som du kan undvære, så kvitterer jeg med lidt eksklusiv content. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
02:05:34
January 11, 2022
#86 - Sjælens alkymi med Anders Vogt: Den røde fase, stenens hemmelighed
#86 - Sjælens alkymi med Anders Vogt: Den røde fase, stenens hemmelighed
Det gryer. Efter nattens mørke, rødnes himlen og en ny sol viser sig på horisonten. Det har været en lang rejse, fra den gamle dag, ned i nattens mørke og nu fødes solen igen, en ny dag er begyndt. Solen stiger altid af mørket. Jeg har med psykoterapeut Anders Vogt, igennem 4 afsnit afdækket det alkymistiske værk, den psykologiske/sjælelige forandringsproces og dens faser, som beskrevet af alkymisterne, og hvis psykologi er beskrevet af bl.a. C. G. Jung og James Hillman. Vi har været igennem sort, hvid og gul, og i dette afsnit lukkes cirklen i den røde fase. Vi starter med kort at repetere de tidligere faser, hvorefter vi dykker ned i den røde fases symbolik, mytologi og de dertilhørende oplevelsesdimensioner. Den røde fase er processens slutning, afrunding og lukningen af processens cirkel. Det der, i vores process, indtil nu så ud til at være en lineær bane mod udvikling, transformation, heling og indfrielse af potentiale, viser sig nu (soleklart) som værende en cirkulation omkring et midterpunkt. Dette punkt kunne vi kalde mange ting, Selvet, Gud, Visdom eller Natur, et punkt vi (nok) aldrig når, men nu bevidst kan kredse om. Vi kan læne os ind i kraften der trækker os, og vi kan hvile i vores bane. Som cirklen lukkes begynder der at dukke nye oplevelsesdimensioner frem, mystiske erfaringer af non-dualitet, enhedsoplevelser og hellig kærlighed. Disse erfaringer symboliseres ved bl.a. cirklen, stenen, morgenrøden og guldet. Processen har nået sit mål, ud af den sorte fases tunge bly er der blevet dannet formbart guld; den hårde og tunge sten, er blevet til en flydende sten; den lineære selv - og verdensforståelse er blevet cirkulær; og nattens mørke føder en ny dag, en ny konge. I det røde bevæger vi os i grænselandet af det konceptuelt forståelige, vores ord, forklaringer, beskrivelser, ja hele samtalen, er mest af alt noget der peger hinsides sig selv. Lyt åbent med hele væsenet, og lyt ikke blot til ordene, koncepterne og forklaringer, men smag også på stilheden mellem ordene og sætningerne. Ikke kun ord kan fortælle. Samtalen dykker ned i det røde, ned i symbolikken, mytologien og vores erfaringer både private erfaringer, men også fra terapien. Er du interesseret i Anders arbejde eller et terapeutisk forløb, så hop ind på Hjemmeside; https://www.vogt.dk/ Facebook; https://www.facebook.com/PsykoterapeutAndersVogt Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/
02:42:23
January 03, 2022
#85 - Om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog: 2 - Sjæletabet
#85 - Om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog: 2 - Sjæletabet
I dette afsnit af Den Forbudte Skole fortsættes dialog serien om C.G. Jung og Den Røde Bog, med seniorkandidat ved Jung Instituttet Nikolaj Knub, psykolog Anders Thingmand og psykoterapeut/sjæle alkymist Anders Vogt. Nu åbnes værket, vi starter med at kigge på det allerførste bogstav. Det er et D, som Jung har gjort en del ud af, og flot malet som starten på værket. Hvorfor mon, hvad fortæller det billede? (Maleriet kan ses i vedhæftede billeder) Som nævnt før, så er passager og stykkker blevet oversat til dansk, dem læser vi op og så taler vi om dem. I dette afsnit kigger vi på prologen, samt første og andet kapitel. Det er en videnskabelig Jung i sine 40’erne der her konfronteres af ‘dybenes ånd’, sit sjæletab og kalder ud til sin sjæl. Jung har været psykiater, videnskabs - og karrieremand, og familiefar, men noget dybere i ham har han glemt. “Min sjæl, hvor er du? Hører du mig? Jeg taler, jeg kalder på dig - er du der? Jeg er vendt tilbage, jeg er her igen. Jeg har rystet støvet af alle landene af mine fødder, og jeg er kommet til dig, jeg er hos dig. Efter mange års vandring er jeg kommet til dig igen. Skal jeg fortælle dig alt hvad jeg har set, oplevet og drukket op? Eller vil du ikke høre om al larmen fra verden og livet?” S. 127 C. G. Jung, Den Røde Bog Følg os med på en rejse ind i Den Røde Bog, ned i dybet, der hvor billeder lever, ned i sjælens virkelighed. 
 Links: Tekst - og billede dokument til serien : https://docs.google.com/document/d/156DZxgqjTe_S84W2k755_s-gSQgKZVwfC9FIoBRiSkQ/edit?usp=sharing Jeg glæder mig til at rejse ind i Jungs Røde Bog og sjælens virkelighed sammen med Nikolaj, Anders og Anders, og jeg håber du vil tage med. Nikolaj Knub: https://www.nikolajknub.dk/ Anders Thingmand: https://andersthingmand.dk/ Anders Vogt: https://www.vogt.dk/ Jeg tilbyder terapeutisk coaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på de sociale medier eller alexandergrigat@denforbudteskole.dk. Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole, og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/
02:05:35
December 13, 2021
#84 - Om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog: 1 - Kontekstualisering, hvorfor Den Røde Bog?
#84 - Om sjælens virkelighed: C. G. Jung & Den Røde Bog: 1 - Kontekstualisering, hvorfor Den Røde Bog?
I dette afsnit af Den Forbudte Skole tages der hul på en dialog serie om C.G. Jung og Den Røde Bog. Det er en samtale med seniorkandidat ved Jung Instituttet Nikolaj Knub, psykolog Anders Thingmand og psykoterapeut/sjæle alkymist Anders Vogt, vi taler om hvorfor Den Røde Bog drager og fascinerer os, hvad værket har at lære os i samtiden, og hvilken kontekst værket blev skab ift. Jungs eget liv og den datidige samtid. Jungs Røde Bog er en beskrivelse af hans imaginære rejse, imaginære møder og den sjælelige transformation, som Jung oplevede igennem møderne og indsigterne på rejsen. I værket starter Jung med at beskrive sine oplevelser med det han kalder for 'tidens ånd' og 'dybenes ånd', dette er et møde mellem modernitetens og kulturens tidsånd (Zeitgeist), og historiens, forfædrenes og det ubevidstes ånd. Vi kunne betragte det som mødet mellem det urhistoriske og samtidige i mennesket. Jung taler med tidens stemme, han er en krediteret psykiater og videnskabsmand, og han er familiemenneske. Dybenes ånd konfronterer ham, konfronterer hans forståelser, måde at være-i-verden på og de konsekvenser forglemmelsen af dybenes ånd har på mennesket og kollektivet. Mødet med dybenes ånd blev et profetisk møde, ikke som en spådom, men som indsigt i de kollektive strømninger der fandt sted i samtiden. Dybenes ånd gav Jung et dybere sted at betragte fra, hvorfra 'ubalancer' og strømninger i individets og kollektivets psyke blev afsløret. Jung påbegyndte de imaginære rejser i 1913, de dystre billeder han mødte tydede ikke godt, og Jung frygtede at vanviddet ville tage ham. Året efter brød 1. verdenskrig dog ud, Jung indså at de uhyggelige billeder viste de strøminger, som dybenes ånd allerede så. Herefter dykkede Jung ned i sjælens virkelighed, hvor han mødte diverse figurer - aspekter af den sjælelige virkelighed -, som han gik i relation til. Dette b en transformationsprocess, som der senere blev til grundstenen i det Jung senere kaldte for individuations processen. En process hvor det sjælelige (psykiske) potentiale i mennesket udfoldes. Den Røde Bog er altså ikke kun en konfrontation med Jungs egen sjælelige virkelighed, men også det kollektives sjælelige virkelighed. Dybenes stemme viste hvor strømningerne trak verden hen. Den viste konskvenserne af at fortabe os i tidens ånd og glemme dybenes urhistoriske stemme, som der nu talte til ham. I 2009 udkom værket der, på nærmest mytologisk vis, opsteg fra dybet og nu igen taler til os. Hvad ville dybenes stemme og vil den os noget idag? Dette er første afsnit af en serie, hvor vi går i dialog med Jung. I de kommende afsnit følger vi Jungs imagniære rejser igennem kapitlerne, vi har oversat uddrag af værket til dansk. Igennem disse uddrag lader vi ham tale for sig selv og så svarer vi, og går i dialog om det han fortæller. Dette er et forsøg på at se hvad Jungs stemme frembringer i os, så vi både kan lade ham tale, men også så vi kan svare i vores samtidighed. Vi lader Jungs indsigter fra rejserne indgå i en samtidig dialog med den verden vi lever i, og også med de erfaringer som vi har gjort os i selvudvikling, læsning, terapi, meditation og indre rejser. Jeg vil opfordre de er jer der er intresserede, at læse med. I Næste afsnit læser vi prologen og de 2 første kapitler. I er alle velkomne til at skrive og byde ind med perspektiver, og/eller spørgsmål. Jeg glæder mig til at rejse ind i Jungs Røde Bog og sjælens virkelighed sammen med Nikolaj, Anders og Anders, og jeg håber du vil tage med. Nikolaj Knub: https://www.nikolajknub.dk/ Anders Thingmand: https://andersthingmand.dk/ Anders Vogt: https://www.vogt.dk/ Jeg tilbyder terapeutisk coaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på de sociale medier eller alexandergrigat@denforbudteskole.dk.
01:21:23
December 06, 2021
#83 - Samtale med Jonas Vennike & Anders Thingmand om en ny psykiatri
#83 - Samtale med Jonas Vennike & Anders Thingmand om en ny psykiatri
I dette afsnit står den på psykiatri kritik og en dialog om en ny psykiatri, det er en dialog med psykolog Jonas Vennike Ditlevsen og Anders Thingmand. Både Jonas og Anders ser at markante ændringer i psykiatrien er nødvendige, først kigger vi på kritik punkterne af psykiatrien og det verdens - og menneskesyn der dominerer psykiatrien, herefter taler vi om nye muligheder og hvordan en ny psykiatri kunne se ud. Det psykiatriske paradigme har langt hen ad vejen glemt psyken, eller ihvertfald ordets rødder og dybere mening, nemlig sjælen, noget ikke-fysisk, noget kvalitativt og subjektivt. Fordi at psykiatriens verdens - og menneskeforståelse er domineret af en videnskabelig reduktionistisk fysikalisme, bliver psyken overvejende reduceret til hjernekemi og neurologiske processer. De svar på psykologisk lidelse der kommer ud af denne forståelse,  forsøger at påvirke den ‘fysiske’ hjerne på en sådan måde at den fungerer mere ‘optimalt’, ved at bruge psykofarmaka eller på anden måde påvirke hjernen. Vi taler om konsekvenserne af denne tilgang, og selvom mere kvalitative og subjektive tilgange eksisterer i psykiatrien som terapi og meditation, så er disse indlejret i en overordnet medicinsk forståelsesramme, og de forstås i overenstemmelse hermed.
På den måde glemmer vi psyken i psykiatri, dette gælder dog ikke kun psykiatrien men også langt hen ad vejen psykologien, hvor psyke reduceres til neuropsykologi og kognitionspsykologi. De sociale, fænomenologiske, psykodynamiske, transpersonlige o.a. tilgange, glemmes eller indlejres under  de mere ‘sande’ forståelser. Ønsker vi at forstå psyken, psykisk lidelse og ønsker vi at skabe menneskelig udvikling, som bidrager til mere mening, psykisk velvære og en forøgning i kapaciteten for at være med vores eksistens, lidelse, smerte mv., så må vi tage psykens(sjælens) virkelighed seriøst, og lade denne være basen for arbejdet med psyken og psykisk lidelse. 
Vi må komme til psykens virkelighed, istedet for at trække psyken ind i den videnskabelige fysikalistiske arena. Vi taler om forhåbninger omkring mere kontekst - og fælleskabs baserede tilgange, og forhåbningerne til den psykedeliske renæssance. Tak for snakken Jonas og Anders 💛 Jonas sider: https://www.facebook.com/jonasvennikeditlevsen https://delfipsykologerne.dk/om/ Anders: https://andersthingmand.dk/ Jeg tilbyder terapeutisk coaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ ⭕️ Ressourcer fra Jonas: Anatomy of an Epidemic af Robert Whitaker https://www.psykovision.dk/boger/den-psykiatriske-epidemi Jonas' nylige artikel i Information:  https://www.information.dk/debat/2021/11/diagnosetrangen-psykiatrien-oedelaegger-muligheden-hjaelpe-lider Og endeligt til https://www.madinamerica.com/ der - selv om det er et spøjst navn - er en seriøs side, som samler kritisk anekdotisk og videnskabelig litteratur om psykiatriske diagnoser og behandling. De har fx en glimrende gennemgang af medicinering ved ADHD https://www.madinamerica.com/adhd-info/ og af ADHD-diagnosens påståede videnskabelighed: https://www.madinamerica.com/2018/02/scientism-attention-deficit-hyperactivity-disorder/
02:53:60
November 29, 2021
#82 - Samtale med Avilou Søby og Anders Thingmand om Kundalini
#82 - Samtale med Avilou Søby og Anders Thingmand om Kundalini
vI dette afsnit ændrer vi formatet en smule, istedet for 2 er vi 3 ved mikrofonerne. Psykoterapeut og psykedelisk facilitator Avilou, psykolog Anders Thingmand og jeg taler om Kundalini. Kundalini energi, rejsning og åbning, hvad filan er det? Kundalini fremstår måske mere mystisk end hvad det behøver at være, i dette afsnit prøver vi at afmystificere kundalini og vise at det blot refererer til menneskelige oplevelser, oplevelser af det som vi kunne beskrive som nervesystemets fænomenologi, eller livskraft. I afsnittet taler vi teoretiske forståelser, symbolik og egne erfaringer. Det er et langt afsnit, men
03:14:31
November 23, 2021
#81 - Samtale med Martin Kufahl om psykedelisk praksis og psykonautik
#81 - Samtale med Martin Kufahl om psykedelisk praksis og psykonautik
I dette afsnit returnerer formanden for Psykedelisk Samfund Martin Kufahl i Den Forbudte Skole, til en samtale om ‘psykedelisk praksis’ og ‘psykonautik’. Vi lægger dog lige ud med at gøre lidt status på psykedelika Danmark, konferencen Psykedelisk Dannelse 2021 og Martins’ deltagelse i DR programmet indefra med Anders Agger. En rettelse: et par gange har jeg på podcasten, om end forsigtigt, sagt at fase 3 studierne fra MAPS i MDMA assisteret psykoterapi hjælper omkring 80% således at de ikke længere opfylder de diagnostiske krav til PTSD. DET PASSER IKKE, jeg har været lige glad nok, det seneste tal siger 67% - stadig helt vanvittigt - MAPS artiklen kan findes i episode beskrivelsen. Som jeg elsker at pointerer, så kommer psyke oprindeligt af det græske ord for sjæl, nemlig psychē. Derfor taler vi altså ikke udelukende om substanser når vi taler psykedelisk praksis og psykonautik. Psykedelika består af psyke, sind/sjæl, og delika der kommer af det græske Deloun, hvilket vi kan oversætte til synliggøre eller afsløre, det er altså sjælens synliggørelse. Roden naut i (psyko)nautik kommer fra det græske Nautes, der betyder sejler. I moderne kontekst kan vi altså forstå det som en rejsende i sjælen, sindet eller bevidstheden. Vi taler om psykedeliske substanser i kontekst af en lang række praksisser, kropslige, psykologiske og spirituelle. Der undersøges hvordan de mere hverdagslige praksisser, såsom terapi, journaling, Chi Gong, træning, meditation, kreativ udfoldelse mv., kan hjælpe os med at forbinde de store psykedeliske rejser med hverdagslivet. Alle disse teknikker taler vi også om som psychoteknologier, altså teknologier hvormed vi kan betræde dele af vores bevidsthed, der ellers ville være skjult for os. Disse teknologier får os ikke til månen og ud i galaksen, men istedet lader de os udforske dybderne og højderne af bevidstheden, dette er psykonautens rejse. Martin afholder snart et kursus henover de næste måneeder, hvor han, sammen med nogle udvalgte undervisere, vil give et grundkursus i psykonautik og nogle af de teknologier der kan være af interesse for psykonauter - om det er med substanser eller ej. Kurset hedder ‘Psychonautics 101’ og mere info kan findes i episodebeskrivelserne elller på Psykedelisk Samfunds facebook. Samtalen er krydret med egne erfaringer, fortællinger, grin og Martin giver også en lille sang. Links vi taler om i afsnittet: Nyeste resulutater fra MAPS MDMA fase 3 forsøg : https://maps.org/mdma/ptsd/mapp2/ Sangen Martin synger, Vølund - Andetag: https://open.spotify.com/track/6WRPcPq6bVO0wNx7ulmTif?si=zaIidYR6SRae5ZlZIlO2Ug&utm_source=copy-link Psykedelisk event Århus : https://psykedelisksamfund.dk/event/psykedelisk-aarhus John Vervaeke & Aidan Lyons om begrebet "Psychedelic" https://youtu.be/eCHRi9BMixw Links til Martin på nettet: Hjemmeside: https://www.psykedeliskpraksis.dk/index.php/medier/ Psychonautics 101 kurset : https://www.facebook.com/events/214547253894133/ Indefra med Anders Agger (DR TV online - sæson 8 afsnit 2) : https://www.dr.dk/drtv/saeson/indefra-med-anders-agger_278232 Jeg tilbyder terapeutisk coaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/
02:20:30
November 19, 2021
#80 - Samtale med Tommy Bogs om livet efter mødet med guruen
#80 - Samtale med Tommy Bogs om livet efter mødet med guruen
I dette afsnit af Den Forbudte Skole fortsætter jeg samtalen med Tommy Georg Bogs. Tommys første besøg på podcasten, blev en fortælling om hans vilde og fascinerende liv med substanser, rejser, søgen efter ånd og en guru, en karriere med Gasolin, og det endelige møde med hans guru. I denne samtale fortsætter vi hvor vi slap, og Tommy fortæller om tiden efter mødet med Guruen, om hans rejser rundt i verden som buddhistisk underviser i Diamantvejs Buddhismen, som er en del af den Tibetanske Kagyu linje. Igen byder Tommys liv på fantastiske fortællinger om vilde oplevelser, og et liv fyldt med indsigt, latter og menneskelighed. Der er også dele af samtalen, hvor Tommy beskriver noget af undervisningen fra Diamantvejs buddhismen, samt hvordan denne hænger sammen med resten af de Buddhistiske linjer. En blanding af fortællinger og buddhistisk teori. Tusinde tak for snakken Tommy. Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/
02:08:57
November 15, 2021
#79 - Sjælens alkymi med Anders Vogt: Den gule fase og myten om Psyche og Eros
#79 - Sjælens alkymi med Anders Vogt: Den gule fase og myten om Psyche og Eros
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med psykoterapeut, drømme connaisseur og moderne alkymist Anders Vogt. Anders og jeg er igang med at undersøge og udfolde den alkymistiske transformationsproces. Alkymisternes sprog, og transformationsforståelse er noget der fangede bl.a. Carl Jung og James Hillman, og alkymisternes obskure sprog og tegninger kan lære os noget vigtigst om vores sjælelige virkelighed og dens processer. De forrige 2 samtaler talte vi om den sorte og hvide fase. I den sorte fase starter processen, mørket rammer, livet er uoverskueligt, det kan føles som om at der ikke er nogen vej ud, alt er tungt, depression, angst mv. Kan findes her. Den hvide fase er et gennembrud i processen, pludselig ser man lyset, man får indsigt i problematikken, mørket og tyngden lysner og letter, pludselig forstår man, pludselig klinger verden klart. Her opleves høje, lyse og klare tilstande, de kan dog være utrolig frakoblede fra hverdagens, naturens og det egentlige livs problematikker, bekymringer og ens egne skygger. Vi er nu nået til den gule fase, til processens tilsyneladende forfald. Her begynder indsigterne og klarheden at bliver forstyret af mørkt materiale. Ligesom hvidt papir, hvide tænder, hvid sne, fløde, hvidt tøj mv., så begynder tiden og livet at indhente det hvide, det mørke begynder at plette det hvide, det gulnes. I processen kan dette føles som et problem - “jeg var jo lige så let, fuld af indsigt og klarhed, jeg svævede i månens skær”. Dette er dog rejsen tilbage til livet, hverdagen og naturen, tilbage til skyggerne, men nu med ny indsigt og nye øjne der har erfaret indsigten. Dette er integrationen af terapien, den psykedeliske oplevelse el. lign., det er kropsliggørelsen af den indtil nu åndelige og luftige indsigt, men skyggerne slipper vi ikke længere for, nu begynder integrationen og dermed erkendelsen og håndteringen af skyggerne i livet. Vi forblænder dem ikke længere blot med lys. Vi slutter samtalen af med myten om Psyche og Eros, myten præsenteres sammen med en udfoldelse af de mulige tematikker, symbolikker og de psykologiske betydninger af myten. Er du interesseret i Anders arbejde eller et terapeutisk forløb, så hop ind på Hjemmeside; https://www.vogt.dk/ Facebook; https://www.facebook.com/PsykoterapeutAndersVogt Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/
02:12:51
November 08, 2021
#78 - Samtale med Lars Bjarnø om perception, floating og bevidsthedens dimensioner
#78 - Samtale med Lars Bjarnø om perception, floating og bevidsthedens dimensioner
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med psykolog Lars Bjarnø. Efter et eksperiment med 3 ture i floattank på 1, 2 og 3 timer, taler vi i dette afsnit om perception og dimensioner af bevidsthed. Igennem de 3 ture i tanken, oplevede vi på en eller anden måde en fælles fordybelse ned i noget grundlæggende. Det lod til at hver tur i tanken lod os synke dybere ned i bevidstheden, fra de grove fysiske lag, til de grove mentale og derigennem til de mere subtile mentale (drømmelignende, astrale) og subtilt fysiske og emotionelle, og ind til non-duelle tilstande. I meditative tilstande, som floattanken på fineste vis faciliterer, fremstår det at de mere fine (subtile) lag også er tilstede i vores hverdagslige bevidsthed, og at disse lag ofte på en ubevidst måde farver vores perception og dermed vores oplevelse af os selv og verden. I vores kultur tilskyndes de subtile og non-duale dele af bevidstheden ikke en ligeså høj værdi, vi lærer at rette vores opmærksomhed mod de grove planer, og dermed forsvinder de mere subtile ofte ned i ubevidste tilstande. I samtalen dykker vi ned i perception og ‘bevidsthedens lag’, dette gør vi ud fra en model Lars udarbejdede i sit speciale og udfra vores fælles erfaringer fra floating. Perception kunne siges at være måden hvorpå verden perciperes; måden hvorigennem vores oplevelse konstitueres i ét helhedsbillede med en tilsyneladende total sammenhæng mellem subjekt, sansning, verden og mening. Lars Bjarnøs hjemmeside: https://www.larsbjarno.dk/ Floatstudio: https://floatstudio.dk/ Jeg tilbyder coaching. Ønsker du at komme mere i kontakt med din udvikling, sjælelighed, fordybe din meditationspraksis eller integrere psykedeliske/spirituelle oplevelser og indsigter, så kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Eller på Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
02:03:60
November 01, 2021
#77 - Samtale med Julie Vestergaard om hendes forløb i MDMA assisteret terapi mod PTSD
#77 - Samtale med Julie Vestergaard om hendes forløb i MDMA assisteret terapi mod PTSD
I dette afsnit af Den Forbudte Skole tale jeg med Julie, hun fortæller om hendes MDMA assisterede psykoterapeutiske forløb. Julie har igennem hendes liv haft en række ubehagelige symptomer, især fysiske, først for nogle år siden begrænsede symptomer hende i en sådan grad, at hun måtte sygemeldes. Dette førte til udredning og forløb i psykiatrien, et system med lange ventetider og med tilbud som Julie ikke helt kunne forene sig med, fik hende til at søge mod alternativer. Her stødte hun på MDMA assisteret psykoterapi. Det er en personlig beretning om en vej til et liv med mindre smerte, eller rettere en vej til at kunne være med sit liv som det er. Vi taler om tiden før terapien, om selve terapi forløbet og om tiden efterfølgende. Julies terapeaut har også være på podcasten før, det var i afsnit 25 hvor jeg talte med psykoterapeuten Kristian, om hans arbejde med MDMA terapi. Tusind tak for at dele Julie, og tusind tak for samtalen Jeg tilbyder coaching. Ønsker du at komme mere i kontakt med din udvikling, sjælelighed, fordybe din meditationspraksis eller integrere psykedeliske/spirituelle oplevelser og indsigter, så kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Eller på Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:23:38
October 25, 2021
#76 - Samtale med Anders Thingmand om at navigere imellem grænser og åbenhed, vrede og kærlighed
#76 - Samtale med Anders Thingmand om at navigere imellem grænser og åbenhed, vrede og kærlighed
Anders Thingmand er igen på besøg i Den Forbudte Skole, denne gang taler vi om grænser, vrede, åbenhed og kærlighed. Det kan være svært at sætte grænser, og før en grænse kan sættes i overenstemmelse med os selv, skal vi kunne mærke os selv og hvor grænsen egentlig er. I arbejdet med sig selv, i arbejdet med klienter og i hverdagen, er det at kunne mærke sig selv og derudfra at kunne sætte grænser, noget man ofte støtter på. Måske trækker man sig, måske taler man efter munden, måske tør man ikke sige sin mening, måske, måske er man udadreagerende, og det kan være at man ikke ved hvorfor man handler som man gør - hvad i mig afføder den måde at være på i det sociale rum? For at finde ud af dette kan vi lære at undersøge os selv, så vi kan stifte bekendskab med, hvordan det opleves at være os i en given situation. Ved at gøre dette kan vi lære udgangspunktet for vores handlen at kende, og først derfra kan vi sætte autentiske grænser. Vores krop indeholder massere viden om vores væren, maven knoer sammen, hjertet åbner sig, pisset kommer i kog, vi taber hovedet, vi føler os svævende eller mangler jordforbindelsen, dette er kroppens måde at kommunikere hvordan vi er til stede i en given kontekst. Det er en samtale om hvordan vi kan komme i tættere kontakt med kroppen, følelserne og os selv, og hvordan vi aktivt kan bruge vores krop og handlen således at vi tager vores plads og giver plads til andre - balancen mellem kærlighed og vrede, grænser og åbenhed. Er du interesseret i Anders' terapeutiske arbejde, så hop ind på : https://andersthingmand.dk Psykedelisk Dannelse 2021, konference: https://wwww.psykedeliskdannelse.dk/konference2021/ Jeg tilbyder coaching. Ønsker du at komme mere i kontakt med din udvikling, sjælelighed, fordybe din meditationspraksis eller integrere psykedeliske/spirituelle oplevelser og indsigter, så kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Eller på Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
02:20:23
October 18, 2021
#75 - Samtale med Svend Trier om meditations praksis
#75 - Samtale med Svend Trier om meditations praksis
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Svend Trier. Det er vores 2. samtale, og denne gang fortæller Svend lidt mere om hvad meditation er i hans undervisning, hvordan vi praktiserer og beskriver forskellige dimensioner af den meditative praksis. Svend tilbyder meditationskurser, retræter og undervisning, derudover arrangerer han kurser og foredrag med diverse internationalt kendte undervisere her i Danmark, læs mere på: http://www.quantumseminars.dk/ Vær dit eget lys: https://www.saxo.com/dk/vaer-dit-eget-lys_svend-trier_haeftet_9788721028831 Meditation - en rejse tilbage til dig selv: https://www.saxo.com/dk/meditation-en-rejse-tilbage-til-dig-selv_svend-trier_epub_9788740072020 Tusind tak for snakken Svend. Psykedelisk Dannelse 2021, konference: https://wwww.psykedeliskdannelse.dk/konference2021/ Jeg tilbyder coaching. Ønsker du at komme mere i kontakt med din udvikling, sjælelighed, fordybe din meditationspraksis eller integrere psykedeliske/spirituelle oplevelser og indsigter, så kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Eller på Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:17:27
October 11, 2021
#74 - Samtale med Catharina Messel om musikterapi, musikkens kraft og musikken i psykedelisk facilitering
#74 - Samtale med Catharina Messel om musikterapi, musikkens kraft og musikken i psykedelisk facilitering
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med musikterapeut Catharina Messel. Catarina er udover musikterapeut også uddannet GIM (Guided Imagery Musik) terapeut, en musikterapeutisk retning der har sine rødder tilbage i den tidlige LSD forskning, ved Maryland Psychiatric Research Center. Catharina bruger lige nu hendes musikterapeutiske kendskab til at skabe musikken til psilocybin forsøgene ved Rigshospitalet, hvor hun sammensætter musik der kan med-facilitere den terapeutiske process. De fleste kender til hvor kraftfuldt musik kan være, hvordan det kan åbne os til følelser, åbne op for minder, sætte stemninger og bringe os ind i eks. ekstatiske tilstande. Men hvorfor er musik så kraftfuldt, og hvordan kan den bruges i terapi? I denne samtale taler vi om musikkens kraft, når det kommer til terapi, healing og at træde ind i forandredde bevidsthedstilstande. Derudover kigger vi nærmere på brugen af musik i faciliteringen af psykedeliske oplevelser, som Catharina netop er beskæftiget med lige nu. Tak for snakken Catharina Catharinas hjemmeside: https://forvandlingsrum.dk/musikterapi/ Psykedelisk Dannelse 2021, konference: https://wwww.psykedeliskdannelse.dk/konference2021/ Jeg tilbyder coaching. Ønsker du at komme mere i kontakt med din udvikling, sjælelighed, fordybe din meditationspraksis eller integrere psykedeliske/spirituelle oplevelser og indsigter, så kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Eller på Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.Psykedelisk Dannelse 2021, konference: https://wwww.psykedeliskdannelse.dk/konference2021/ Jeg tilbyder coaching. Ønsker du at komme mere i kontakt med din udvikling, sjælelighed, fordybe din meditationspraksis eller integrere psykedeliske/spirituelle oplevelser og indsigter, så kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Eller på Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA. 
01:39:36
October 04, 2021
#73 - Samtale med Jesper Westmark om hans undervisning, og forståelser om meditation og 'virkeligheden'
#73 - Samtale med Jesper Westmark om hans undervisning, og forståelser om meditation og 'virkeligheden'
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med meditations mentor Jesper Westmark. Jesper er spirituel, traumeterapi - og meditationsunderviser, han faciliterer retreats ved hans retreatcenter Sjövik i Sverige. I denne sametale taler vi om Jespers vej ind i det spirituelle, om hans pludselige opvågning som 17 årig, og om den undervisning han nu giver videre.  “The Dao that can be followed is not a constant Way. The Dao that can be named is not a constant name.” Laozi, Book one, Daodejing. Meget af samtalen omhandler meditation, spirituel praksis og de erfaringer Jesper og jeg har gjort os. Jesper beskriver de erfaringer oog indsigter hans liv har budt på, alt imens at jeg forsøger at forstå hvorvidt jeg forstår. Det er nemlig ikke bare at snakke og forstå, på sin vis er nogle af disse samtaler en fælles undersøgelse, hvor man sammen forsøger at undersøge det før - eller transsproglige igennem sproget. Det er dybt paradoksalt at vi overhovedet prøver at tale om disse indsigter, fordi de netop ikke kan beskrives, fordi erfaringen af indsigterne ikke er sproglig og fordi erfaringen ikke er af et objekt, en ting eller et fænomen. Alligvel forsøger vi at tale os ind i vores erfaringer, og jeg forsøger igennem dialogen at forstå hvilken erfaring Jesper taler om, fordi vi har to forskellige sprog. Det lader til at der under de forskellige sporg, teorier og koncepter, ligger en fælles erfaringsdimension en evig filosofi, som Aldous Huxley kaldte det, som vi forsøger at beskrive men hvor vi allerede i beskrivelserne, kommer til at forvrænge erfaringen. Det er dog kedeligt bare at skulle holde kæft, især når man laver podcast, og jeg tror p at vi ved at tale om forskellighederne i vores erfaringer og det sprog vi bruger, kan komme tættere på at forstå hindanden. Derudover kan man på den måde lære en masse, hvilket er den smukkeste mulighed ved at deltage i de samtaler, som jeg har været med i som følge af podcasten.  Tak for snakken Jesper. Jespers hjemmeside: https://www.jesperwestmarkonline.com/ Jespers socialemedier: Instagram @Jesperwestmark Facebook @Jesper Westmark Meditationslære Psykedelisk Dannelse 2021, konference: https://wwww.psykedeliskdannelse.dk/konference2021/ Jeg tilbyder coaching. Ønsker du at komme mere i kontakt med din udvikling, sjælelighed, fordybe din meditationspraksis eller integrere psykedeliske/spirituelle oplevelser og indsigter, så kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Eller på Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:29:42
September 27, 2021
#72 - Samtale med Anders Thingmand om den psykedeliske udvikling, MDMA terapi, psykiatri og terapi i den psykedeliske praksis
#72 - Samtale med Anders Thingmand om den psykedeliske udvikling, MDMA terapi, psykiatri og terapi i den psykedeliske praksis
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg psykolog Anders Thingmand. Første gange jeg stødte på Anders, var da han var vært ved en foredragsrække der hed ‘stof til eftertanke’, arrangeret af ‘Forum for eksistentiel psykologi og terapi’ for nogle år tilbage. Foredragsrækken var en øjenåbner for mig, fordi jeg dér første gang så andre mennesker med en relativt åben, nysgerrig og seriøst interesse for psykedeliske substanser og deres mulige potentiale. For et års tid siden talte jeg med Anders på podcasten, vi dykkede ned i dybdepsykologien, ‘spiritual emergencies’ og talte om psykedeliske substanser og opleveser. I denne samler vi op hvor vi slap, vi taler om den psykedeliske fremtid, MDMA terapi, psykiatri og om hvordan terapeutiske forløb, kan bidrage til at understøtte psykedeliske rejser samt deres terapeutiske - og selvudviklings potentiale. Tak for snakken Anders Er du interesseret i Anders' terapeutiske arbejde, så hop ind på : https://andersthingmand.dk Psykedelisk Dannelse 2021, konference: https://wwww.psykedeliskdannelse.dk/konference2021/ Jeg tilbyder coaching. Ønsker du at komme mere i kontakt med din udvikling, sjælelighed, fordybe din meditationspraksis eller integrere psykedeliske/spirituelle oplevelser og indsigter, så kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Eller på  Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak!   DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:37:07
September 20, 2021
#71 - Samtale med Bensaid Vincent Jill om vores erfaringer med praksis, visdom og kærlighed
#71 - Samtale med Bensaid Vincent Jill om vores erfaringer med praksis, visdom og kærlighed
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg Bensaid Vincent Jill. Samtalens udgangspunkt var at tale om visdom og kærlighed, to store begreber hvis erfaringsmæssige virkelighed vi begge søger igennem praksis og livet. Bensaid har siden starten af sine 20’ere været på en rejse, der netop forsøger at erfare og udleve visdom og kærlighed. Denne rejse har idag først til at han faciliterer fordybelses retreats i Saharaørkenen, og arbejder med transformationsprocesser i organisation - og ledelsesregi, bl.a. ved at integrere indsigter fra kærligheds/medfølelses praksis på Hospice. Når man i en samtale tager udgangspunkt i 2 ord som kærlighed og visdom, så er det som at sætte til sø uden koordinater. Det er jo ikke begreber, som vi på nogen måde kan udfolde i helhed, hverken teoretisk eller hvad det vil sige praktisk. I stedet er det en udforskning, en opdagelsesrejse, hvori vi undersøger visdommens og kærlighedens dimensioner af menneskelig erfaring, ud fra vores praksis, læsning og tænkning - vores liv. Bensaid starter dog ud med at fortælle om sit liv, og hvordan han som ung mand i Gellerup pludselig faldt over eksistentialismen på et biblotek, og hvordan dette blev et vigtigt punkt på hans livsrejse. Det er igennem livet at Bensaid og jeg har stiftet bekendskab med begreber som kærlighed og visdom, men hvad filan betyder de egentlig, hvad betyder de for os, hvilke erfaringer ligger bag, og hvad betyder de for vores gøren og laden? Jeg tror egentligt at det er det vi gør i samtalen, at prøve at komme tættere på hvad vi forstår ved begreberne, men vigtigere endnu at tale os ind i de erfaringer, som begreberne kommer ud af. For mig var samtalen nærmest en fælles meditation, hvor det der opstod blot blev tilladt og mødt med nysgerrighed. Bensaids hjemmeside : https://www.bensaidvincent.dk/ Psykedelisk Dannelse 2021, konference: https://wwww.psykedeliskdannelse.dk/konference2021/   Jeg tilbyder coaching. Ønsker du at komme mere i kontakt med din udvikling, sjælelighed, fordybe din meditationspraksis eller integrere psykedeliske/spirituelle oplevelser og indsigter, så kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
02:55:14
September 13, 2021
#70 - Samtale med Aksel Haaning om den mystiske erfaring og filosofien, Naturens lys og livets glemte sjælelige dimension
#70 - Samtale med Aksel Haaning om den mystiske erfaring og filosofien, Naturens lys og livets glemte sjælelige dimension
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Aksel Haaning. Aksel er lektor i filsofi ved Roskilde universitet og forfatter, han er cand. mag. i klassisk filologi (græsk og latin) fra Københavns Universitet med middelalderens latin som hovedområde. I denne samtale tager vi udgangspunkt i den mystiske erfarings betydning for filosofien, samt hans nyligt genudgivende bog Naturen lys, der afdækker dele af filosofiens og videnskabernes historie, der har stået i skyggen af den dominerende fortælling, om naturen og menneskets placering i den. Samtalen har været længe undervejs. Aksel var min underviser på RUC for et par år siden, hvor hans undervisning åbnede op for dele af filosofien, som jeg fornemmede, men som jeg ikke havde hørt om. Skildringen af filosofferne i kurset var ikke blot som logisk tænkende rationelle personer, men som mennesker der søgte visdom, ikke kun i tanken men i erfaringen, i deres væren og i deres handlen. Jeg tror at det var til en forelæsning omkring Sokrates forsvarstale, hvor jeg kommenterede på lighederne imellem Sokrates undervisning og væren, og de østlige visdomstraditioner og spurgte om der var overførsel af viden mellem østen og det antikke Grækenland. Svaret åbnede noget, for der var nemlig massere af rejsen rundt dengang og derfor pollinering imellem kulturerne og traditionerne. Det bekræftede anelsen, om at det Græske filosofiske projekt og det spirituelle, ikke var så fjerne fra hinanden og måske endda utrolig vigtige for hinanden. Vi taler om den mystiske erfaring og dens betydning for filosofien. Vi taler om middelalders filosoffer, magikere, teologer og alkymister og deres naturforståelser. Dette bliver et springbræt ind i nutidens naturforståelse, genbesjæling af naturen og en dybere erfaring af naturen som et vigtigt aspekt i denne genbesjæling. Derudover bliver der også talt lidt Carl Jung, det ubevidste og lidt om fremtiden. Tusind tak for snakken Aksel! Hvis du er intresseret i Aksel, så kan du finde bøger, foredrag og sociale medier her: Køb Naturens Lys af Aksel Haaning: https://www.saxo.com/dk/naturens-lys_aksel-haaning_haeftet_9788793499959 Køb Jung - En stemme fra dybet af Aksel Haaning: https://www.saxo.com/dk/jung_aksel-haaning_haeftet_9788750046349 Foredrag af Aksel Haaning ved Forum for eksistentiel psykologi og terapi, om Den Røde Bog: eksistentielpsykologi.dk/22-9-carl-jung-og-liber-novus-den-roede-bog-i-tematisk-og-historisk-kontekst?fbclid=IwAR1Cl9PMx-q7cYx7knu5npVBFU9ZXUDq5rKA0VeOvAn3k1Ahlr3Dg5ZWUGQ Foredragsrække ved Folke Universitetet i Emdrup, om Jung: https://fuau.dk/emdrup/program/psykologi-og-sundhed/jungs-psykologi-og-filosofi-menneske-og-natur-2122-322?fbclid=IwAR1SZ7MH7SKP4p8a7bKmOlM2uvGP4As5ulEcdd7hdgyIF_qsUff-ESTD-GI Facebook: https://www.facebook.com/aksel.haaning59 Psykedelisk Dannelse 2021, konference: https://wwww.psykedeliskdannelse.dk/konference2021/   Jeg tilbyder coaching. Ønsker du at komme mere i kontakt med din udvikling, sjælelighed, fordybe din meditationspraksis eller integrere psykedeliske/spirituelle oplevelser og indsigter, så kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:28:21
September 06, 2021
#69 - Sjælens alkymi med Anders Vogt : Den hermetiske bevidsthed og den hvide fase
#69 - Sjælens alkymi med Anders Vogt : Den hermetiske bevidsthed og den hvide fase
I dette afsnit af Den Forbudte Skole fortsætter jeg dialogen med psykoterapeut og drømme connoisseur, Anders Vogt. Vi er igang med at undersøge og tale os ind i psykens/sjælens virkelighed igennem det alkymistiske sprog. I sidste afsnit talte vi om behovet for det alkymistiske sprog, grundet dets fundering i, og italesættelse af, vores erfarede verden. Herefter åbnede vi op for den alkymistiske transformationsprocess, hvor vi dykkede ned i den første initierende fase, nemlig den sorte fase, her er vi tunge, nedtrykte, kan ikke se udveje og befinder os i mørket. I dette afsnit bliver der taget hul på den hvide fase, fasen der kommer efter indsigt i den sorte fase. Først taler vi dog en times tid om en vigtig figur for det gamle alkymister, en figur der for fungerer som en hellig skikkelse, nemlig Hermes Mercurius. Hermes er søn af Zeus og er bl.a. gudernes budbringer, hyrdernes, tyvenes, og de rejsendes gud, han forbindes ofte med transformation og drilleri. Vi taler om Hermes fordi han var vigtig for alkymisterne, men hvorfor var han det? Hermes kan også repræsentere bevidsthedskvaliteter og måder at være i verden på. Hermes kvaliteter der lader til at være essentielle i det alkymistiske arbejde, og dermed også i den alkymistiske transformation af sjælen. Disse kvaliteter er interessante at forstå når vi arbejder med selvudvikling, terapi el. lign., hvor arbejdet forgår i en transformationsprocess, at forstå Hermes kvaliteten i os selv og verden omkring os kan hjælpe os med at glide med processen, og transformere som en del af den. Hermes energierne eller kvaliteterne er vidt udbredte i vores kultur, det lader dog til at energierne er ubevidste, at guden Hermes driver med os. Hermes modstykke Hestia taler vi også om, at bevidstliggøre Hermes er vigtigt, ligeledes er det også at skabe balance ved at vække dens modstykke til live. Hestia er ildstedes, familiens og fredens gudinde, hun vogter over ilden, hun beskytter huset, hjemmet og familien. Hendes mere rolige væsen, det der i højere grad blot er, istedet for konstant at gøre og transformere, tror jeg at de fleste vil mene at vi mangler i samtiden. Med Hermes og Hestia i bevidstheden, dykker vi ned i den hvide fase, månens, sølvets og indsigtens fase. Vi taler om dens billeder og symboler, og peger på hvordan den kan erfares i transformationsprocessen, om det så er i selvudvikling, terapi el. lign.. Der bruges egne erfaringer og drømme til at beskrive fasen, og fremtale dens kvaliteter. Pinnochio forelæsning af Jordan B. Peterson : https://www.youtube.com/watch?v=3YhVruKGkjs Er du interesseret i Anders arbejde eller et terapeutisk forløb, så hop ind på Hjemmeside; https://www.vogt.dk/ Facebook; https://www.facebook.com/PsykoterapeutAndersVogt Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/
02:27:19
August 30, 2021
#68 - Samtale med Mathias Ebbesen Jensen om forskning i psilocybin til behandling af alkohol afhængighed
#68 - Samtale med Mathias Ebbesen Jensen om forskning i psilocybin til behandling af alkohol afhængighed
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med læge Mathias Ebbesen Jensen om psilocybin behandling. Mathias skal snart begynde sit forskningsprojekt, hvor han undersøger psilocybin til behandling af alkohol afhængighed. Samtalen dykker ned i forskningsprojektet, hvordan det foregår, hvem der kan deltage og hvilke overvejelser Mathias har gjort sig, når det kommer til at udarbejde sådan et forskningsprojekt. Projektet skal finde forsøgsdeltagere, ønsker man at være med, kender nogle der kunne have glæde af det, eller ønsker man bare at læse mere om forsøget, så kan det gøres på www.alkoholforskning.dk Psykedeliske substansers mulige værdi i behandlingen af afhængighed er ikke noget nyt. I 50erne og 60erne blev LSD brugt til behandling af alkohol afhængighed, og i nyere tid er det så psilocybin der bliver undersøgt både når det kommer til alkohol men også rygning. Efterfølgende taler vi mere løst og fast om den psykedeliske renæssance, hvem der skal have retten til disse substanser, bevidsthed og meget mere. Tak for snakken Mathias! Mere om forskningen: www.alkoholforskning.dk Psykedelisk Dannelse 2021, konference: https://wwww.psykedeliskdannelse.dk/konference2021/   Jeg tilbyder coaching. Ønsker du at komme mere i kontakt med din udvikling, sjælelighed, fordybe din meditationspraksis eller integrere psykedeliske/spirituelle oplevelser og indsigter, så kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
02:20:38
August 23, 2021
#67 - Samtale med Marcus Grandjean om Zen, meditation, kærlighed og bevægelse
#67 - Samtale med Marcus Grandjean om Zen, meditation, kærlighed og bevægelse
I dette afsnit af Den Forbudte Skole står den på en samtale om Zen-buddhisme, meditation og kærlighed med Marcus Grandjean. Marcus har i over 10 år studeret og praktiseret Zen, denne praksis har parfumeret resten af livet, fra bevægelse, til te og kærlighed. Vi taler om Zen-buddhismen og hvordan denne adskiller sig fra andre buddhsitiske traditione, vi taler om Zazen (siddende meditation). Zen buddhisme har ofte et ry for at være mere kynisk, klinisk og uden fokus på kærlighed i dens undervisning, end andre buddhistiske traditioner. Zen forsøger dog blot at vende tilbage til det simple, det ikke-konceptuelle, væk fra lir og tilbage til det der er. Igennem denne praksis der bringer os tilbage til dét der er, begynder kærlighed at vise sig selv som værende en grundlæggende del af det værende. Derfor er det ikke noget Zen eksplicit underviser i, fordi kærligheden viser sig igennem praksissen. Den skal ikke tillæres men blot erindres. Afslutningsvis taler vi om meditation som en del af bevægelse. Marcus underviser i styrke, mobilitet, sundhed, meditation og parkour. Her finder Marcus og jeg endnu paralleller i vores interesser, for os begge har meditation og bevægelse været vigtige praksisser, og har begge bidraget til hinanden. Ingen af dem er essentielt forskellige, fordi de alle finder sted i og som en del af bevidstheden. Når vi begynder at inkludere mere og mere af livet i vores praksis, begynder vi at erfare den fælles natur, og herigennem opstår der frihed. Ikke kun på puden, men overalt til hver en tid. Tak for snakken Marcus, jeg håber på en næste! Du kan tjekke Marcus ud og kontakte ham på hans instagram: @marcusgrandjean Jeg tilbyder terapi/coaching. Ønsker du at komme mere i kontakt med din udvikling, sjælelighed, fordybe din meditationspraksis eller integrere psykedeliske/spirituelle oplevelser og indsigter, så kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:43:22
August 16, 2021
#66 - Samtale med Anders Thingmand om vestens glemte åndelige rødder - 2. del Dionysos, psykedelisk vin, kvinder og de første kristne
#66 - Samtale med Anders Thingmand om vestens glemte åndelige rødder - 2. del Dionysos, psykedelisk vin, kvinder og de første kristne
I dette afsnit af Den Forbudte Skole fortsætter jeg og Anders Thingmand snakken om Vestens glemte åndelige rødder. Har du ikke lyttet til første del, så hop tilbage til #65 hvor vi taller om visdom, spirituel indsigt, om psykedelisk fænomenologi i Platon og den mulige brug af psykedelisk øl ved de Eleussinske mysterier. I 2. del taler vi om de Dionysiske mysterier, der modsat Eleussis ikke var en stor kulturelt etableret mysterie tradition, de dionysiske mysterier var langt mere anarkistiske og frie, og der blev indtaget Dionysisk vin istedet for øl. De Dionysiske mysterier blev faciliteret af kvinder rundt omkring i de græske kældre og lunde, her blev man initieret ind i mysterierne igennem brugen af vin der lader til at have været psykedelisk. Med romernes fremkomst og forøgede magt, måtte denne anti-autoritære mysterie tradition transformere sig, for ikke at blive lukket ned af den nye magthaver. Dionysos blev født af en jomfru om vinteren og døde i foråret, hvorefter han opstod på 3. dagens og han er vinens gud - det lyder lidt som en fra Nazareth som vi kender. I den tidlige kristne kultur, der opstod i en Græsk verden, blev der frem til ca. 200 år efter Jesus død, praktiseret en form for Kristendom der ikke ligner kirkernes Kristendom. De datidige kristne var hedenske og indgik i shamanistiske nadver-praksisser, som også blev faciliteret af kvinder i Roms katakomber og hvor der også blev drukket vin - Jesu blod. Disse mysterie kulter blev slået ned af den Romersk-Katolske kirke, der ihærdigt jagtede alle der forsøgte at opnå spirituel indsigt igennem psykedeliske sakramenter og hedensk/shamanistisk praksis, herunder Gnostikerne og medicinkvinderne. Vi taler om Kristendommens psykedeliske rødder, som arvet fra Dionysos, vi taler om fortidens vildt jagede mysterie kulter, og om den antikke psykedeliske fænomenologi og dens ligheder i den nutidige psykedeliske renæssance. Er du interesseret i Anders' terapeutiske arbejde, så hop ind på : https://andersthingmand.dk Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:40:56
July 26, 2021
#65 - Samtale med Anders Thingmand om vestens glemte åndelige rødder - 1 del, visdom, Eleussis, Platon og psykedelisk øl
#65 - Samtale med Anders Thingmand om vestens glemte åndelige rødder - 1 del, visdom, Eleussis, Platon og psykedelisk øl
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med psykolog Anders Thingmand. Vi dykker ned i vores glemte åndelige arv, en arv der var utrolig vigtig for de gamle grækere. Grækerne var måske ikke blot rationelle tænkere, der gav os grundstenet til det moderne samfund, men i langt højere grad mystikere. Psykedeliske sakramenter, shamanisme, yoga og meditation, var måske lige så vigtig som logikken - og måske vigtigere. Den såkaldte ‘vestlige’ verden er langt hen ad vejen bygget på oplysningstidens principper, såsom logik, videnskab, demokrati, humanisme mv.. I opgøret mod kirken, overtro og dogmatisme, skuede datidens tænkere mod det antikke Grækenland, hvor de blandt de antikke tænkere fandt fundamentet til oplysningstidens ideer. Hermed kunne vi langsomt fjerne os fra den dogmatiske religion og overtro, og begynde at opbygget et sekulært og humanistisk samfund. Et centralt begreb blandt Grækerne har vi glemt, nemlig visdom. Visdom var hvad filosofien handlede om, og visdom handlede ikke blot om at vide, men om at erfare verden og sig selv, og derigennem vokse som menneske. Eller om at dø før man dør, fordi, som Grækerne sagde, så dør man ikke når man endelig dør. Vi kigger på visdomsbegrebet, og vigtigheden af spirituel indsigt. Afsnittet er første det af en lang samtale. Her i første del taler vi om visdom, spirituel indsigt, om psykedelisk fænomenologi i Platon og den mulige brug af psykedelisk øl ved de Eleussinske mysterier. Anders har en YouTube kanal med nogle forelæsninger om filosofiske og psykologiske emner: https://www.youtube.com/user/Existphen Er du interesseret i Anders' terapeutiske arbejde, så hop ind på : https://andersthingmand.dk Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:50:01
July 19, 2021
#64 - Samtale med Bjørn Fonnesbech om det seneste år, venskab og aya-retræte
#64 - Samtale med Bjørn Fonnesbech om det seneste år, venskab og aya-retræte
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Bjørn. Bjørn skubbede for et års tid siden gang i Den Forbudte Skole, da han foreslog om vi ikke skulle begyndte at lave podcast. Vi mødtes for snart et år siden på et ayahuasca retræte, og vi skal snart afsted igen. I denne samtale taler vi om det seneste år, hvad der er sket, vores venskab og det kommende ayahuasca retræte. Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE.
01:26:49
July 12, 2021
#62 - Samtale med Tommy Bogs om et liv med substanser, søgen, Gasolin og mødet med guruen
#62 - Samtale med Tommy Bogs om et liv med substanser, søgen, Gasolin og mødet med guruen
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Tommy Georg Bogs. Tommy har haft den jeg vil kalde for et vildt liv, et liv med substanser, rejser, søgen efter ånden og en guru, karrieren med Gassolin, og det endelige møde med hans guru, efterfulgt af et virke som buddhistisk underviser. Jeg vil ikke sige så meget om denne samtale, jeg vil dog lige kort beskrive hvorfor Tommys historie sådan dragede mig. Ud over at det er en begivenhedsrig fortælling, så har fortællingen om substanser, rejser, karriere og vilde begivenheder en sideløbende parallel historie om søgen efter ånd, visdom og indsigt - eventyrligt.   Det var en stor fornøjelse at møde dig Tommy Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/
02:10:58
June 28, 2021
#61 - Sjælens alkymi med Anders Vogt : genoplivningen af sjælens modersmål, og den sorte fase
#61 - Sjælens alkymi med Anders Vogt : genoplivningen af sjælens modersmål, og den sorte fase
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med psykoterapeut og drømme connoisseur, Anders Vogt. Det er en samtale om behovet for genoplivningen af det alkymistiske sprog, et sprog der går forbi rationalitet og koncepter, og taler direkte fra sjælens erfarede virkelighed. Når vi begynder at tale et ikke-rationelt og ikke-konceptualiseret sprog, så nærmer vi os den erfarede virkelighed, bagom sindets slør. På den måde kan vi træde i et mere direkte forhold med livet, både med de interne og eksterne fænomener. Ved at gå i en tættere relation med livet og dets fænomener, åbner vi også muligheden for mere direkte at møde vores psykologiske/sjælelige processer, om man er i psykoterapi eller bedriver selvudvikling. Ved at åbne op for ikke-rationelle måder at betragte og være-i-verden på, begynder vi at benytte vores ubevidste ikke-rationelle intelligens. Vi træder ind i en dybere relation til verden og os selv. Vi taler om det alkymistiske sprog, om hvordan ånden forsvandt fra luften, og det alkymistiske grundstof, prima materia, udviklingens sorte start-fase og sædet for vores potentiale. Er du interesseret i Anders arbejde eller et terapeutisk forløb, så hop ind på Hjemmeside; https://www.vogt.dk/ Facebook; https://www.facebook.com/PsykoterapeutAndersVogt Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/
02:31:58
June 21, 2021
#60 - Samtale med Sven Andersen om kræft, selvmord, lidelse og den alternative behandling
#60 - Samtale med Sven Andersen om kræft, selvmord, lidelse og den alternative behandling
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Sven Andersen. Sven fortæller om sit liv, om et nyligt kræftforløb og sin søns selvmord. Vi taler om hvordan Sven har fundet lindring i alternative behandlinger såsom cannabis, psykedelisk terapi og yoga. Det er en snak om lidelsen, og om at tage ejerskab over den lidelse. Det er vigtigt for Sven at dele, således at hans historie og stemme kan bidrage med støtte til andre i en lignende situation, og samtidig også udtrykke det politiske ønske, om at kunne opsøge og benytte alternative modaliteter lovligt. Jeg tror på at vi rør hinanden, når vi åbner os og deler os selv, i den åbne deling møder vi noget fælles menneskeligt. Tusind tak for at dele Sven. Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE.
02:02:22
June 14, 2021
#59 - Samtale med Signe Steenberger om IFS (Internal Family Systems) og vores fælles terapiforløb
#59 - Samtale med Signe Steenberger om IFS (Internal Family Systems) og vores fælles terapiforløb
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Signe Steenberger. Signe er psykolog og har en række uddannelser, i dette afsnit er det hendes virke som IFS terapeut som der tales om. IFS (Internal Family Systems) er en terapeutisk tilgang/metode, der beskæftiger sig med det dybdepsykologiske/sjælelige og vores delpersonligheder, metoden vinder bl.a. indpas når det kommer til psykedelisk integrationsarbejde. Da jeg kontaktede Signe omkring at lave en podcast, foreslog hun at jeg før vi optog podcasten, kunne gå igennem et IFS-forløb. Det takkede jeg nysgerrigt ja til. Denne fælles erfaring fra forløbet ligger grundlaget for denne samtale om IFS, således at det ikke blot bliver teori, men at den levede erfaring giver et indblik i arbejdet. Tusind tak for snakken Signe. Hjemmesider: Praksis i København: Undervisning, supervision og terapi: www.signesteenberger.com Retræter i Odsherred: Nærvær, medfølelse og naturmøder: www.signeretraete.com IFS Danmark: www.ifs-danmark.dk Facebook og blog: Følg mig på Facebook: Psykolog Signe Steenberger Følg min blog: https://www.signesteenberger.com/blog IFS Danmark FB gruppe: Søg på IFS Danmark og anmod om medlemskab Video: Kort intro til IFS af Richard Schwartz (7 min): https://youtu.be/DdZZ7sTX840 Artikler om IFS på engelsk: 1)The Larger Self by Dr. Richard Schwartz, Ph. D : https://ifs-institute.com/resources/articles/larger-self 2)  Evolution of The Internal Family Systems Model By Dr. Richard Schwartz, Ph. D. https://ifs-institute.com/resources/articles/evolution-internal-family-systems-model-dr-richard-schwartz-ph-d Blog om IFS på dansk af Signe Steenberger: 1) Om vores eksil og vores beskyttere: https://www.signesteenberger.com/single-post/2019/07/01/vores-eksil-og-dets-beskyttere 2) Der er en ung pige i mig der ikke kan dø:  https://www.signesteenberger.com/single-post/dit-indre-barn-venter-p%C3%A5-dig 3) Om arvebyrder: https://www.signesteenberger.com/single-post/2019/06/25/om-arvebyrder DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE.
02:20:56
June 07, 2021
#58 - Samtale med Svend Trier om meditation og rejsen tilbage til os selv
#58 - Samtale med Svend Trier om meditation og rejsen tilbage til os selv
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Svend Trier. Svend har undervist i meditation og bevidsthedsudvikling siden 1971 og er en af pionererne herhjemme indenfor dette felt. Samtalen tager udgangspunkt i meditation og de meditative indsigter, der tales ikke udfra bestemte traditioner men istedet udfra traditionernes og undervisernes fælleshed. Hvilken praksis, tradition eller underviser der resonerer med en er vidt forskellligt fra person til person, og selv fra forskellige tidspunker i livet. De fleste meditative praksisser handler om indsigt ind i 'virkeligheden', tingene som de egentlig fremstår, og dermed bliver det en rejse tilbage til det sande selv. Svarene ligger aldrig i traditionen, praksissen eller underviseren, svarene er altid i os selv, i vores egen erfaring. Tradition, praksis og underviser er blot hjælpere på vejen Svend tilbyder meditationskurser, retræter og undervisning, derudover arrangerer han kurser og foredrag med diverse internationalt kendte undervisere her i Danmark, læs mere på: http://www.quantumseminars.dk/ Vær dit eget lys: https://www.saxo.com/dk/vaer-dit-eget-lys_svend-trier_haeftet_9788721028831 Meditation - en rejse tilbage til dig selv: https://www.saxo.com/dk/meditation-en-rejse-tilbage-til-dig-selv_svend-trier_epub_9788740072020 Tusind tak for snakken Svend. Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE.
01:39:10
May 31, 2021
#57 - Monolog om Den Forbudte Skole, en Q&A og en snak om bevidsthedskultur
#57 - Monolog om Den Forbudte Skole, en Q&A og en snak om bevidsthedskultur
I dette afsnit af Den Forbudte Skole er jer alene, den første monolog længe - og det var fandme sjovt at lave! Jeg taler om Den Forbudte Skole, hvad den er, hvad den har gjort ved mig, den levende filosofi bag og hvad den bliver i fremtiden. Det var sjovt og intressant at reflektere over! Jeg besvarer lidt lytter spørgsmål; - Hvilken var den mest spændene/givende samtale? - Kommer Den Forbudte Skole på engelsk?  - Hvad gør vi for at afstigmatisere psykedeliske substanser? - Har vi Europæer glemt hvem vi i virkeligheden er, og lagt vores tro over til det beviselige? Og til sidst, lidt i forlængelse af sidste spørgsmål, tænker jeg lidt over behovet for en bevidsthedskultur i Danmark. Som de religiøse insititutioner har mistet grebet om mennesket åndelighed, og videnskaben fortæller os at vi lever i en materialistisk virkelighed, mener jeg at vi har behov for en bevidsthedskultur. Jeg jammer lidt løs om hvorfor vi har brug for det, hvordan det kunne se ud og hvad det ville kunne bidrage med. Herfra taler jeg om åndelig praksis og meditation, og hvordan åndelighed bør være integrativt. Den åndelige praksis bør ikke stå imod livet, og lave et skæl, men vi må snarere lade åndeligheden, den meditative praksis mv., parfumere resten af vores liv. Det åndeligt vågne menneske er et integreret menneske, der i sin helhed oplever en større livlighed. Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE.
01:06:09
May 19, 2021
#56 - Samtale med Maria Damsholt om døden og livet
#56 - Samtale med Maria Damsholt om døden og livet
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Maria Damsholt. Maria er psykolog, forfatter, digter, buddhist og har stiftet Medicin Buddhas Lysende Klare Land - Et center for bevidst liv og død. Maria er praktiserende buddhist og følger den tibetanske buddhisme, hvilket også danner ramme for centret, der bl.a. fungerer som vågetjeneste. I den tibetanske buddhisme er døden central, ikke blot i døden selv men som en del af livet. Denne samtale handler netop om døden, hvordan vi kan forberede os på vores egen, hvordan vi bedre kan være der for andre og hvordan døden kan gavne os i livet til mere nærvær og mening. Jeg skal selv på kursus hos Maria, det starter i slutningen af Maj og hedder 'kunsten at leve i glæde og dø med fred'. For mig har døden været utrolig skræmmende, og jeg husker hvordan tankerne om døden holdte mig vågen som barn. De senere år har jeg aktivt valgt at tage døden ind i mit liv, jeg forsøger at gøre den en del af min praksis, således at jeg kan værdsætte skønheden i altings forgængelighed og blive kærligt nærværende i livets time - alt forgår før vi kan fange det, i den time som livet varer. Det er en super vigtig snak, døden er sammen med fødslen den største begivenhed i livet, og at vi har tabubelagt dette er vandvittigt og det gavner ikke mennesket. Derfor er jeg glad for at bringe denne snak, og glad for at der findes mennesker som Maria, der ikke forsøger at gemme døden væk, men aktivt har inviteret den ind i livet og valgt at assistere dødsprocessen. Tusind tak for snakken Maria! Medicin Buddhas Lysende Klare Land - Et center for bevidst liv og død : https://xn--besgs-vgetjeneste-frb07a.dk/ Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE.
01:12:60
May 10, 2021
#55 - Samtale med Oliver Hovmand om stof lovgivning og legalisering
#55 - Samtale med Oliver Hovmand om stof lovgivning og legalisering
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Oliver Hovmand, der er læge, podcaster og forfatter. Oliver har før været på podcasten, dengang talte vi om den psykedeliske forskning, og i dette afsnit har vi en snak om stof lovgivning og legalisering. Det er et podcast mash-up mellem Dansk Psykedelika Podcast og Den Forbudte Skole, eller det er ihvertfald min undskyldning for at tale lidt meget..... Anyways, det er en super vigtig samtale at have, om et emne som sjældent bliver vendt med nogen form for saglighed eller nuance. Krigen mod stoffer har varet længe; der tages ikke færre stoffer, der er ikke færre misbrugere, der er tjent styrtende summer i den kriminelle underverden, de misbrugende kastes ind i den underverden og stigmatiseres, og voksne mennesker har ikke lov til at påvirke deres krop og bevidsthed som de ønsker. De fleste der argumenterer for kriminaliseringen gør det helt sikkert med gode intentioner, vi ønsker ikke at folk bliver misbrugere, får psykoser, at børn benytter stoffer osv., jeg tror bare at vi har prøvet den her kriminaliserings model, og må konkludere at det ikke fungerer. Personligt er det vigtigeste argument ret simpelt, et voksent menneske bør have lov til at gøre med sin krop eller bevidsthed hvad man ønsker, så længe at man ikke gør skade på andre. Så simpelt burde det være, farlige aktiviteter som man kan komme til skade ved eller dø af, dem findes der mange af - livet er netop sådan en 'farlig' aktivitet. Tak for snakken Oliver Tjek Olivers podcast ud - Dansk Psykedelika Til lyttere af Den Forbudte skole er der rabat på Olivers bog - Psykedelisk Medicin - skriv til ham på: Facebook @Danskpsykedelika Instagram @Dansk_Psykedelika Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE.
01:50:25
May 03, 2021
#54 - Samtale med Rebecca Russel om integration af ånd og psykedelika
#54 - Samtale med Rebecca Russel om integration af ånd og psykedelika
I dette afsnit taler jeg med Rebecca Russel. Rebecca er psykolog og en af initiativtagerne bag 'Netværk for Psykedelisk Terapi og Medicin', et netværk af psykologer, psykoterapeuter, facilitatorer, psykiatere og diverse andre personer med en faglig interesse i psykedeliske substanser. Udgangspunktet for samtalen er integrationen af disse substanser, deres bevidsthedstilstande og indsigter. Psykedeliske rejser har det med at være 'mystiske' eller åndelig af karakter, spørgsmålet er, hvordan vi integrerer de tilstande og indsigter som den mystiske oplevelse afføder, i en verden hvor der ikke er meget plads til ånden? Med psykedeliske rejser som udgangspunktet, åbner vi op for en samtale om integration af 'åndelige' oplevelsers erfaringer og indsigter; i den enkeltes liv, den sociale integration og den samfundsmæssige/kulturelle. Jeg tror at netop er den mystiske eller 'åndelige' erfaring, ofte er udfordrende at integrere i en moderne verden, fordi den sætter grundlæggende spørgsmålstegn ved mange af vores forudantagelser og måder at være i verdenen på. Vores identifikation med vores separate egoiske selv, kulturens bestandige dødsbenægtelse, de manglende overgangsriter og initieringer, vores indflydelse på jorden, den rationelle erkendelses begrænsninger og meget andet. Så selvom udgangspunktet for samtalen er psykedeliske oplevelser, så taler samtalen ind i en bredere integration af ånd, i en rationel materialistisk verden. Det var en fornøjelse at tale med Rebecca, hendes egne livserfaringer med åndelighed, dens faldgrupper og hendes faglighed som psykolog, bringer en masse relevant til dialogen. En dialog om integration af ånd som er, mener jeg, utrolig vigtig at have, i en tid hvor vi er deprimerede, materialistiske, naturudnyttede og langt hen ad vejen, åndsforladte eller måske snarere ånds-forglemte. Tusind tak for snakken Rebecca! Kontakt Rebecca på: https://psykologerne.dk/psykolog/psykolog-rebecca-russell/ Netværk for Psykedelisk Medicin og Terapi http://nptm.dk/ Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
02:03:30
April 27, 2021
#53 - Samtale med Charlotte Ann Kettelsen om ayahuasca, magt og sex
#53 - Samtale med Charlotte Ann Kettelsen om ayahuasca, magt og sex

I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Charlotte Ann Kettelsen. Charlotte har før været på podcasten, der fortalte hun om hendes rejse ud af misbrug, i dette afsnit vender vi en del af hendes historie som ikke blev fortalt sidst. Der er nemlig en del af hendes rejse med ayahuasca ud af hendes misbrug, som hun ikke har set som værende vigtigt, men som pludselig stod frem som grænseoverskridende og krænkende. Vi er ekstra åbne og sårbare i ayahuasca rummet, hvilket virkelig sætter krav til dem der holder rummet for os. Charlotte oplevede hvordan hendes grænserne var visket ud, i hendes åbne og sårbare tilstand. Dette medførte overtrædelse af hendes sexuelle grænser af facilitatoren. Jeg beundrer modet til at være sårbar og stå frem, således at denne erfaring kan bidrage til oplysning og debat. Vi taler om vigtigheden at få italesat skyggesiderne i det psykedeliske miljø, og denne samtale tager udgangspunkt i personlige oplevelser. Fra terapeut/klient forholdet ved vi at der skal holdes grænser og etiske retningslinjer, men jeg tror at det er vigtigt at tage samtalen igen, når der er psykedeliske substanser indblandet. Charlotte og jeg håber at dette kan være startskuddet til dialog og åbenhed, når det kommer til at få belyst skyggesider af miljøet. Det er sgu kun sådan at vi kan lære af skyggerne og minimere ubehagelige eller skadelige oplevelser. Har man selv oplevelser af den karakter som Charlotte beskriver, så kontakt hende. Tak til dig Charlotte 💛

 Charlotte er Reiki healer, kropsterapeut, yoga-underviser og hun faciliterer diverse cirkler. Facebook : https://www.facebook.com/AnimaConnection-695671760849015 Instagram @Anima.connection  Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:07:26
April 23, 2021
#52 - Samtale med Carsten Crone Caroc om kunst, meditation og enhed
#52 - Samtale med Carsten Crone Caroc om kunst, meditation og enhed
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Carsten Crone Caroc. Carsten er billedkunstner og underviser på Skandinavisk yoga og meditationsskole, i denne samtale taler vi om kunsten og sansningen af kunsten, ikke blot med øjnene, men en sansning med hele ens væsen. Dette er generelt et, tror jeg, interessant afsnit for alle dem der er interesserede i meditation. Samtalen er optaget i Carstens atelier iblandt hans kunst, hvorfor kunsten bliver udgangspunktet for en samtale om direkte erfaring, komplet sansning og meditation. Carstens kunst ræsonerede kraftigt med mig, fordi det ikke blot var en visuel oplevelse, men et dybere sanseligt og meditativt møde. For mig er malerierne en form for visuel meditation, der taler ind i sanselighed og meditative erfaringer, og kollapser distancen mellem den sansende og det sansede. Carstens praksis og visdom flyder ud i kunsten, og skaber samklang mellem kunsten og mig som beskuer, hvor kunsten medskaber en dybere sansning end blot det sete. Denne dybere sansning er noget som bl.a. yoga og meditation kan lære os at træne, således at vi vender os mod verdenen med hele vores væsen, istedet for blot med et øre, en næse eller et øje. Distancen kollapses og vi kan være i enhed med verdenen. På den måde kan vi træne at kollapse distancen til kunsten, hinanden, naturen mv., og tage imod den med åbent hjerte. Dette er ikke en snak om kunst, det er en snak om menneskelig sansning, erfaring, meditation og oplysning, der tager udgangspunkt i Carstens meditations-portrætter. Tak for snakken og kunsten Carsten! Tjek Carsten og hans kunst ud på: Hjemmeside: https://www.cronecaroc.com/   Instagram: https://www.instagram.com/carsten_crone_caroc/ Facebook: https://www.facebook.com/carsten.crone.caroc Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
02:14:49
April 19, 2021
#51 - Samtale med Nick Hansen om ayahuasca og vejen ud af kriminalitet, vrede og mørket
#51 - Samtale med Nick Hansen om ayahuasca og vejen ud af kriminalitet, vrede og mørket
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Nick Hansen om et liv med turbulens, mørke, vrede og kriminalitet, og hvordan Ayahuasca hjalp ham med at finde en ny vej i livet. OBS. Jeg undskylder pletvis støj de første 20 minutter. Siden første gang jeg mødte Nick, vidste jeg at han havde noget at fortælle. Vi mødtes til min første Ayahuasca ceremoni, Nick var min sidemakker. De næste 6-8 timer blev han kastet ned i mørket, og mørket var til at føle i lokalet. Nick har levet et vildt liv, med kriminalitet, vold, fængselsdomme, massere af penge og vrede. Det var det mørke, den vrede og det liv jeg mærkede ved min første Ayahuasca ceremoni. Det skræmte mig ikke, jeg blev ramt af dyb respekt, ydmyghed og kærlighed, fordi der ved siden af mig lå et menneske, der turde møde og gå igennem den mørkeste nat, for at møde daggryet. I dag er Nick et helt andet sted, han smiler varmt, han giver kærlighed og han vokser op i lyset, alt imens at rødderne rodfæster helt nede i helvede. Tak for snakken Nick Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:26:27
April 12, 2021
#50 - Samtale med Avilou Søby om psykedelisk praksis
#50 - Samtale med Avilou Søby om psykedelisk praksis
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Avilou Søby om forberedelsen og integration i den psykedeliske praksis. Avilou er psykoterapeut og arbejder med psykedelisk terapi i hendes praksis Samklang. I hendes egen rejse mod healing fra traumer og udfoldelse, har Avilou fundet hjælp i den psykedeliske erfaring og terapi. Vi snakker om hvordan vi kan tage ejerskab for vores psykedeliske praksis, hvordan vi forbereder os til oplevelsen, finder vores intention og integrerer erfaringerne i vores hverdagsliv. Det er et emne der er vigtigt for mig, jeg ønsker at bidrage med samtaler der inviterer til reflektion omkring den indre rejse, således at vi kan tage ejerskab. Derfor er dette altså heller ikke en samtale man blot skal stole blindt på, vi taler udfra vores erfaringer, forståelser og ideer, og jeg håber det kan bidrage til at du også vil undersøge forberede og integrere, når det kommer til din rejse. Det var skønt at tale med dig Avilou, og jamme omkring et dybt fascinerende emne! Er du interesseret i Avilous arbejde så tjek hende ud; Hjemmeside: https://sam-klang.dk/ Instagram: https://www.instagram.com/samklangdk/ Facebook: https://www.facebook.com/samklangdk Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:58:59
April 05, 2021
#49 - Samtale med Thor Birgisson om podcasting, disciplin og den indre bi**ch
#49 - Samtale med Thor Birgisson om podcasting, disciplin og den indre bi**ch
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Thor Birgisson, vi taler om podcasting, disciplin, livsfilosofi og at tæmme den indre bi**ch. Thor har podcasten Thorcast, jeg tog forbi hans mega blærede podcast studie til en snak mellem to podcastere. Vi udvekslede erfaringer med podcasting, og talte om emner, som jeg normalt ikke får vendt her på podcasten. Det er lidt mere no-bullshit principperne omkring disciplin og det at gå efter et mål, som vi i denne podcast taler om, en fornøjelse. Det var fedt at få lov til at tale mere ind til det maskuline og det konsekvente. Det at have den del, delen der kan bide tænderne sammen og mase på, er det der lader dig fortsætte marchen og presse dig udover hvad du tror du kan, ind i det du kan blive til d Tusind tak for at have mig forbi Thor, det var en fornøjelse. Tjek Thorcast ud dér hvor du lytter til podcasts. Facebook: https://www.facebook.com/ThorCastDK Instagram: https://www.instagram.com/thorcastdk/ Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/ DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:52:14
April 02, 2021
#48 - Samtale med Anders Vogt om sjælens alkymi, det ubevidste og lucide drømme
#48 - Samtale med Anders Vogt om sjælens alkymi, det ubevidste og lucide drømme
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Vedfelt psykoterapeut Anders Vogt, vi taler om bevidstheden, drømme og de lucide af slagsen. Det var en af de samtaler der skabte et rum, en åbenhed og en fælles sanselighed, en sådan samtale hvor man blot glider med. Det gennemgående tema i afsnittet er den psykologiske/sjælelige alkymi, den sjælelige udfoldelse og transformation. Som mennesker kan vi enten låse os fast i hovedet, i vores tankevirksomhed og rationelle forståelse af virkeligheden, vi er faste og lukkede; eller vi kan være flydende og umiddelbare, erfare igennem sanseerne og åbne op udover til alt det der er udover rationalets grænser, og i tættere kontakt med verdenen, miste grebet og blot flyde med. I vekselvirkningen imellem den faste og flydende sjæl, kan alkymien ske. Vi taler; Jung, Hillman, Vedfelt, drømme, meditative stadier, den dyriske bevidsthed, merbevidsthed vs. ubevidsthed, lucid drømme og meget andet. Anders arbejder i sin psykoterapeutiske praksis med drømmene, han har fokus på vores umiddelbare sansende erfaring af drømme, de meditative stadie der er indlejret i drømmen og dialogen med drømmebillederne. Anders har en del erfaring med lucid drømme, og de sidste 45 minutter handler om netop lucid drømmene. Det var en fascinerende snak, tak Anders, når samtalen og min bevidsthed danser, så har vi fat i noget umiddelbart meningsfuldt. Er du interesseret af Anders' arbejde eller et terapeutisk forløb, så hop ind på Hjemmeside; https://www.vogt.dk/ Facebook; https://www.facebook.com/PsykoterapeutAndersVogt Jeg tilbyder livs- , meditations - og psykedelisk integrationscoaching, kontakt mig for en uforpligtende samtale på: https://www.denforbudteskole.dk Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/
02:20:25
March 29, 2021
#47 - Samtale med Nikolaj Knub om imaginationen og sjælens individuering
#47 - Samtale med Nikolaj Knub om imaginationen og sjælens individuering
I dette afsnit taler jeg med Nikolaj Knub, om Jungiansk psykologi, det jungianske psykologiske landskab, individuerings processen, imaginationen og det jungianske sammenspil med andre praksisser, som eksempelvis meditation. Nikolaj har en kandidat i filosofi og historie fra RUC, han læser på Jung instituttet, og så har han praktiseret i diverse traditioner, hvor han har rejst i verdenen og i ånden. Dette er en samtale jeg længe har glædet mig til, og den slugte mig ligesom gode samtaler gør det. Dette er Jung nørderi, men ikke fra et udelukkende akademisk og teoretisk perspektiv, Nikolajs farverige baggrund med erfaring fra Buddhismen og plante medicinen i syd -og mellem Amerika giver det hele med levet erfaring. Vi taler os ind i Jungs landskab over psyken (sjælen), hvad kan denne psykologi bidrage med til vores egen sjælelige udfoldelse, og hvordan kan denne forståelsesramme integreres med meditative praksisser mv.? Sjælens projekt for Jung er at gennemgå individuation, en process hvor sjælen udfolder sit potentiale og derigennem omfavner mere af hvad den er, herunder alt det vi prøver at skubbe fra os, vores skyggesider. I den proces må sjælens legemeliggøre sig selv, den må blive mere og mere menneske, og på samme måde bliver legemet mere og mere sjæleliggjort. Det er den alkemiske process - 'as above, so below. as within, so without' Tusind tak for snakken Nikolaj! Nikolaj har en psykoterapeutisk praksis, hvor han udover psykoterapi også guider i aktiv imagination og faciliterer cacao ceremonier. Hjemmeside: https://www.nikolajknub.dk/ Facebookside: https://www.facebook.com/Psykoterapeut-Nikolaj-Knub-107250254786547 Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/
01:54:30
March 22, 2021
#46 - Samtale med Jacob Moth om psykonautens rejse og den magiske have
#46 - Samtale med Jacob Moth om psykonautens rejse og den magiske have
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Jacob Moth fra den magiske have. Der tales om psykedelika og den psykedeliske oplevelse; bevidsthedens dimensioner; et liv som psykonaut; arketyper; astrologi; kosmologi; den magiske have og Jacobs vison hertil; og meget andet. Jacob Moth driver sammen med sin partner Ecaterina, Den Magiske Have (The Magic Garden) et ceremoni sted skabt efter Jacobs visioner på en LSD rejse i 90'erne, og opbygget arketypisk efter de 22 tarot-kort. Den Magiske Have er et sted hvor man kan blive initieret ind i mysterierne, tage til diverse ceremonier og rejse i det indre kosmos. Er du intresseret i Den Magiske have så hop ind på deres: Hjemmeside; https://www.themagicgarden.dk/ facebook gruppe; https://www.facebook.com/groups/413781838634547 som en ny del af Jacob og Ecaterina skabt et online fællesskab, hvor de laver lydceremonier og andet; https://www.facebook.com/groups/themagicgarden/?__cft__[0]=AZU5U10-xeTeVf5ndhjZb1dQ8yhXgkCUFLfZLwFR9enSnMIcwmuRshR1mZ6xMPido1d7IN1398zhoF4arLBZQ5CTnrbeAS6SWv3Y6PH1z4DpF3jdcHrvyfcJ7g7bjDOrm5E6cXJMjPJbb85HIz3tTXa5WUe2R-eD0kpgfzN5AnTt0pQsDS3hg_igjDjI3s1O9tev2KL_c7DO-iFKz8mfaXOt&__tn__=*WH-R Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
02:08:08
March 15, 2021
#45 - Samtale med Anders Dræby om fortiden, ånden og eksistensen
#45 - Samtale med Anders Dræby om fortiden, ånden og eksistensen
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med filosof og terapeut Anders Dræby. Jeg synes det giver god mening at tage sådan 2 filosofiske podcasts i træk, så vi kan fordybe os i filosofiens terapeutiske aspekt, og de eksistentielle indsigter der ligger heri. Anders har før været forbi Den Forbudte Skole, dengang kludrede teknikken dog, og det er mig derfor en glæde at kunne fortsætte samtalen. Vi taler om vores fortid, og den idéhistoriske kamp der har fundet sted igennem vores historie - hvor blev ånden af? Det er det spørgsmål vi kredser omkring, hvilket leder os ind på en række eksistentielle spørgsmål om menneskets mørke, om døden, kærligheden mv.. Anders Fik mig i denne samtale til at se kritisk på nogle af de begreber jeg selv bruger, især begrebet ‘bevidsthed’ fik han mig til at tænke over og smage på. Anders er en mand med mange kapaciteter. Jeg synes at det kommer udtryk i en nuanceret og kompleks forståelse af eksistentielle og åndelige spørgsmål, spørgsmål som han elegant navigerer rundt i og skaber mening omkring. Det var endnu engang en fornøjelse, tusinde tak for snakken Anders. Hjemmeside: https://andersdraeby.com/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeoE9X_hYXK86_ZDgUAyjew Podcast Danmarks åndelige universitet: https://open.spotify.com/show/6S6VHbTT7CPq4CvTNTJNcX?si=niDHrMqcTa2iOe3gZkoPlA Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:27:40
March 08, 2021
#44 - Samtale med Ulrik Houlind Rasmussen om filosofisk psykoterapi og det undersøgte liv
#44 - Samtale med Ulrik Houlind Rasmussen om filosofisk psykoterapi og det undersøgte liv
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med filosof og terapeut Ulrik Houlind Rasmussen. Det er en samtale om hvordan filosofien, kan hjælpe mennesket mod en dybere væren og til selverkendelse. I denne samtale tager vi udgangspunkt i at filosofien ikke blot skal forstås som et intellektuelt projekt, men at den også, i nogle tilfælde, er et forsøg på at beskrive eller pege mod noget der ikke er sprogligt, men snarere noget oplevet, erfaret. Ulrik har en Ph.d i filosofi, han underviser i på Københavns Professionshøjskole i videnskabsteori, etik, metode, mental sundhed og mindfulness; derudover har han et praksis som terapeut. I denne samtale starter vi ved Sokrates, og søger herfra at forstå hvordan han kunne møde sin domsafsigelse, uden et planlagt forsvar med sindsro,  hvilken oplevelse af sig selv og livet rendte han rundt i? Vi kan kun gisne, men et sted at starte er måske ved én af hans kendte udsagn, “det uundersøgte liv er ikke værd at leve”, nogle spørgsmål kunne være; hvorfor er det ikke værd at leve, og hvad det er vi skal undersøge? Vi taler om; non-dualitet/Væren/bevidsthed, sjælen, om ordenes betydning, om den oplevede vs. Intellektuelle erfaring, om hvad ondskab er og hvad vi kan lære af dette…. Og sikkert også en del andet. Tusind tak for snakken Ulrik Er du interesseret i at læse mere om Ulrik og hans terapeutiske praksis: https://www.terapiens-essens.dk/en-forsidesektion/ Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
02:05:32
March 01, 2021
#43 - Samtale med Tanja Nala Schmidt om livets rejse og sjælens udfoldelse
#43 - Samtale med Tanja Nala Schmidt om livets rejse og sjælens udfoldelse
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Nala, vi taler om hendes rejse igennem livet, om sjælens udfoldelse, igennem livets prøvelser; søgen, psykedeliske oplevelser, moderskab, nærdød, ayahuasca og døden. Dette er en podcast jeg længe har glædet mig til at lave, og som jeg virkelig nyder at dele med jer. Jeg mødte Nala i sommers på et ayahuasca retreaet, hvor hun og hendes nærvær som facilitator bidrog til rummet, hvor jeg kunne udfolde mig, hele og træde ind i manddom. Af hjertet tak til dig Nala. Nala laver terapeutisk arbejde i naturen, med kroppen og det hele menneske, hun kan kontaktes på hendes facebook; https://www.facebook.com/tanja.n.schmidt Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:40:19
February 22, 2021
#42 - Samtale med Rune Hjarnø om animisme, nordisk mytologi og opråbet til samtiden
#42 - Samtale med Rune Hjarnø om animisme, nordisk mytologi og opråbet til samtiden
I dette afsnit taler jeg med Rune Hjarnø Rasmussen fra YouTube kanalen Nordic Animism. Det er en samtale om vores nordiske før-kristne kultur - og religions arv, en snak om nordisk mytologi og det verdensforhold vi havde her på egnen, og i andre oprindelige indfødte religioner. Dette verdensforhold kan beskrives som animisme, et verdensforhold hvor verdenen ikke er fyldt med objekter, men med subjekter, en besjælet verden. I denne forståelse bliver relationen til afgrøder, naturen, rituelle objekter mv., plejet som et hvilket som helst andet forhold mellem to personer. I dette tilfælde er forholdet dog bare ikke mellem to menneskelige personer. Vi taler om; Animisme og verdensforhold Vores nordiske kulturarv Mytologi, Ragnarok og samtiden Menneskets og naturens sameksistens  Mytologi som levende process - Corona Gudinden Rune har en fed Youtube kanal hvor han nørder animisme og nordisk mytologi - den vil jeg anbefale : https://www.youtube.com/user/Runehr Nordic Animism kan også følges på facebook: https://www.facebook.com/norseanimism/ Hjemmeside: www.nordicanimism.com TAK TILL RUNE!!! Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
02:00:01
February 15, 2021
#41 - Samtale med Piasofia Løkke Pedersen om om medfølelses begrebets udvikling og transformation fra vedaerne til moderniteten
#41 - Samtale med Piasofia Løkke Pedersen om om medfølelses begrebets udvikling og transformation fra vedaerne til moderniteten
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Piasofia Løkke Pedersen. Piasofia har skrevet et speciale om compassion (medfølelse?) , og har undersøgt begrebets genealogiske historie fra de gamle vediske traditioner, til buddhismen og til nutidens compassion begreb. Dette var en snak jeg virkelig nød, fordi jeg selv føler at jeg kom nærmere en forståelse af compassion, og hvordan jeg oplever begrebet og praksissen. Dette er et dyk ned i compassion, hvor vi taler om begrebets østlige buddhistiske oprindelse, og hvordan den oprindelige kultur og verdensforståelse, har haft indflydelse på praksissen. Hvordan integrerer vi gamle visdomspraksisser som mindfullness og compassion, når vi fjerner disse fra deres oprindelige kulturelle og metafysiske fundament?    Vi får vendt emnet fra et historisk perspektiv, fra buddhistisk perspektiv, praksis perspektiv mv.. Jeg håber at denne snak, kan give lidt mere klarhed om begrebet, udfordringerne hermed og dets potentiale. Er du mere interesseret? Så kan Piasofias speciale læses her; https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Speciale-om-compassion Har du til at støtte Den Forbudte Skole, så kan du hoppe ind på Patreon.com/Denforbudteskole , og donere et beløb. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
02:40:47
February 08, 2021
#40 - Samtale med Naveed Baig om det fælles menneskelige og religion
#40 - Samtale med Naveed Baig om det fælles menneskelige og religion
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Naveed Baig. Naveed er tidligere imam på Herlev hospital og Rigshospitalet (pt. på orlov), og er flittig i det interreligiøse arbejde og dialog, lige nu er han Phd studerende ved Oslo Universitet. Naveed og jeg havde en skøn gåtur i Hareskoven, hvor vi talte om kærlighed, gud, frygt, had, social spiritualitet og meget andet. Vi kunne godt sige at vi er sekulariserede, at vi ikke længere har brug for religioner, men jeg tror virkelig vi skal passe på at vi ikke glemmer visdommen som verdenens religioner indeholder. Ja, der sker og er sket barbariske ting som følge af religiøs dogmatisme, men det er ikke den slags religion vi taler om i dette afsnit. Så jeg vil gerne starte et sted fra hvor vi anderkender, at mennesker gør grufulde ting ved hinanden, og at religioner også har været en del af dette. Når det så er sagt kan vi måske vende tilbage til det vigtige, det fælles menneskelige, de spørgsmål som religionerne nok oprindeligt ønskede at beskæftige sig med, og besvare. Står vi bare og peger fingre af religiøse ekstremer, så ødelægger vi muligheden for dialog og for at finde et fælles ståsted. I min optik er der dyb visdom i religionerne om i kristendommen, islam, jødedommen, hinduismen, diverse naturreligioner mv., i dialogen mellem to mennesker med forskellige liv og overbevisninger, er der en reel mulighed for at finde frem til noget fælles menneskeligt. Spørgsmål af eksistentiel og åndelig karakter, om livets mening, kærlighed, frygt, døden, vores væsen mv., er spørgsmål som vi, igennem dialogen, kan gå mod et fælles menneskeligt ståsted. Følg Naveed på bl.a. facebook, hvor jeg har haft stor glæde af at følge med i hans virke. Du kan finde ham under "Naveed Baig" Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så hop ind på: https://www.patreon.com/Denforbudteskole , og smid et månedligt beløb som du kan undvære, så kvitterer jeg med lidt eksklusiv content. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
58:18
February 01, 2021
#39 - Samtale med Karen Grue om det feminine og det maskuline princip
#39 - Samtale med Karen Grue om det feminine og det maskuline princip
I dette afsnit af Den Forbudte Skole er Karen Grue igen på besøg. Vi taler om det feminine og det maskuline princip, dykker ned i deres kvaliteter, deres lys og deres mørke, og taler om dansen imellem dem. Disse principper er ikke blot noget fra eventyr og myter, men de er principper der gennemsyrer verdenen. Vi forsøger at tydeliggøre hvordan det feminine og maskuline findes overalt, fra politik, samfund, natur, til menneske, myte og sjæl. Når først vi ser Moderen og Faderen, så kan vi se dem, deres princip, i alt omkring os og i os. Balancen mellem dem, den harmoniske dans, er, i en mytologisk forståelse, grundlæggende for et balanceret forhold i kosmos og i mennesket. Karen er jungiansk analytiker, Holotropisk åndedræts terapeut og hun har i 15 år arbejdet med Ayahuasca i Sydamerika. Karen har levet et liv der kan gavne os, et liv der har gjort hende til en 'elder', en visdomsbærer.  Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så hop ind på: https://www.patreon.com/Denforbudteskole , og smid et månedligt beløb som du kan undvære, så kvitterer jeg med lidt eksklusiv content. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:54:10
January 29, 2021
#38 - Samtale med Maria 'Hyldemor' Jacobsen om naturen, shamanisme og ritualer
#38 - Samtale med Maria 'Hyldemor' Jacobsen om naturen, shamanisme og ritualer
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Maria 'Hyldemor' Jacobsen, en samtale om naturen, shamanisme, ritualer og endda indretning - hvorend dialogen bærer os hen, det er tesen. Maria er uddannet arkæolog og tidligere museumsinspektør, idag faciliterer hun; kurser i nordisk shamanisme, oldtidsvandringer, brugen af naturen som medicin og føde mv., derudover laver hun 1:1 arbejde med et shamanistisk udgangspunkt, alt dette foregår i Hyldemorshave i skoven ved Gisselfeld. Det var en glæde at besøge Marias i hendes lysning i den smukke skov, her mærkede jeg hurtigt naturen og dens nærvær, en gave når man normalt render rundt alene i mængden, på asfalterede veje blandt huse og beton. Naturens nærvær og vores relation til verdenens og den elementer, er afsættet for denne samtale, en relation til noget større vi er indlejret i, noget større der bærer og omfavner os. Ritualerne kan hjælpe os med at skabe kontakt til denne forbundethed, i ritualet giver vi slip på os selv og overgiver os til ritualet, vores individualitet stopper for en stund, pludselig er der skabt rum til at mærke naturen, kroppen, lydende, musikken, fællesskabet, YOU NAME IT. Ritualet har, i en arkaisk forstand, været en måde at genføde ritualdeltagerne, ritualet simulerer i en miniatureform død og genfødselsprocessen. Individet smelter i ritualet sammen med noget større, og fremkommer på den anden side som et genfødt 'nyt' væsen, der sker en transfiguration af individet i dets ofring af individualitet i ritualet. En masse store ord og forklaringer, men sandheden er, at vi kan få ritualerne, dialogen med naturen og shamanismen ind i vores moderne hverdagsliv, og det er det som Maria arbejder med. Er du interesseret i Marias arbejde, hendes kurser eller et tættere samarbejde, så er der her nogle muligheder. Hjemmeside, med information, kurser mv.: https://www.hyldemorshave.dk/ Facebook: https://www.facebook.com/hyldemorshave Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så hop ind på: https://www.patreon.com/Denforbudteskole , og smid et månedligt beløb som du kan undvære, så kvitterer jeg med lidt eksklusiv content. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:42:55
January 22, 2021
#37 - Samtale med Ida Devi om lyde, vibrationer og stilhed
#37 - Samtale med Ida Devi om lyde, vibrationer og stilhed
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Ida Devi, Ida er psykoterapeut studerende, lydrejse facilitator og sådan generelt lidt en lyd/vibrations shaman. Ida og jeg taler om vibrationer, om stilhed, om lyde og hvordan lydenes dimension kan hjælpe og afbalancere os mennesker. Vi nørder rundt i hvad vibrationer er, og hvad stilhed er. Ida og jeg går på opdagelse i forskellige emner, her falder vi over integration og taler om den sociale del af integrationen (efter en psykedelisk oplevelse, terapi eller lign.). Det tænkes ofte ikke, at integration ikke blot er en privat process, men at det også handler om at integrere ind i en social virkelighed med diverse relationer, dynamikker og forventninger. Følg Ida på Facebook : https://www.facebook.com/IdaDeviDenmark Besøg Idas hjemmeside : https://www.idadevi.com/ Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så hop ind på: https://www.patreon.com/Denforbudteskole , og smid et månedligt beløb som du kan undvære, så kvitterer jeg med lidt eksklusiv content. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:58:57
January 17, 2021
#36 - Monolog, om helhedens omfavnelse af forskellighederne
#36 - Monolog, om helhedens omfavnelse af forskellighederne
I dette afsnit af Den Forbudte Skole, fik jeg lyst til at snakke lidt, hvilket blev til en monolog om vores væsen, om at omfavne livets nuancer - måske en forsinket nytårstale til mig selv. Jeg taler om hvordan vi må integrere vores åndelighed og vores menneskelighed, at vi kan blive bevidst om at vores forskellighed som mennesker, rent faktisk finder sted i en helhed. Jeg taler ikke blot om forskellighed på tværs af mennesker, men forskellene i os selv, vi har hænder, føder, tanker, ønsker, roller, fantasier, frygt osv., alle mulige forskellige aspekter, dele af os selv. Hvis vi gribes af dem, så vil vi konstant være i konflikt med livet, fordi verdenen ikke altid bliver som vi ønsker det, og ikke skåner os fra det vi frygter. Dropper vi vores forskelle og nuancer, og bliver så hellige at vi efterlader menneskeligheden, så flygter vi fra det der er os givet, vores liv. Tror vi at der er noget mindre helligt ved de menneskelige sider af livet, så misser man stadig pointet, og adskiller helheden som alt udspringer fra, universet, bevidstheden, gud, vores væren. Det rum der kærligt kan rumme mennesket og sjælen, godt og dårligt, kort og lang, rig og fattig ...... jeg tror du forstår pointen. Grunden til at jeg taler om dette, er fordi det er det grundlæggende mål i 2021, og højst sandsynligt resten af livet, at kunne omfavne mit liv som en del af helheden. Ud af helheden udspringer håb for podcasten, mit studie, relationer mv. og mine frygter. Lærer jeg at omfavne det hele, som et hele, så hviler jeg i livet. Tak fordi i lytter med! Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så hop ind på: https://www.patreon.com/Denforbudteskole , og smid et månedligt beløb som du kan undvære, så kvitterer jeg med lidt eksklusiv content. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
53:09
January 14, 2021
#35 - Samtale med Rasmus Poulsen aka. Raske Penge om åben stofkultur
#35 - Samtale med Rasmus Poulsen aka. Raske Penge om åben stofkultur
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Rasmus Poulsen aka. Raske Penge. Vi taler om stofkultur, forskellige stoffer og om Rasmus’ generelle erfaringer i livet. Vi er så heldige at vi i vores moderne tid, har fået et langt mere multikulturelt samfund. Kultur er, langt hen ad vejen, noget hvor vi værdsætter forskelligheder, og den inspiration, kreativitet og energi som forskelighederne afføder. Selvom der stadig er en del vej at gå, så er vi kommet et godt stykke når det kommer til at inkludere og forstå andre kulture. Vi forstår, langt hen ad vejen, at den kultur, religion, holdning el. lign., som vi tilskriver eller lever under, ikke er den alle skal tilskrive. Og så kom vi til stofferne, dette er, af en eller anden årsag, en af de sidste bastillioner hvor vi, relativt bredt, fra samfundets side forsøger at vedholde monokultur. Her er det alkoholkulturen der er den eneste, al anden stofbrug er uansvarlig, farlig og decideret umoralsk. Det er hverken progressivt, medmenneskeligt eller rationelt. Jeg tror det er vigtigt at vi taler åbent om stoffer, både om det positive og negative, fordi voksne mennesker bør have lov til at vælge selv. Valget er frihed, friheden til at vælge alkohol fra, friheden til at bruge andre substanser, friheden til at lave fejl. Det er ikke min eller Rasmus’ hensigt at romantisere stoffer, men at åbne forståelsen, tale om det, så den enkelte selv kan tage valg og tage ejerskab. Havde vi ingen åben dialog omkring sex, var der nok langt flere kønssygdomme, uønskede graviditeter, og mange flere mænd, der så det sexuelle projekt som arbejdet med en trykluftshammer. Heldigvis har vi lært at tale mere åbent om sex, og derfor er vi blevet bedre til det, der er stadig progression at åbne, men den kommer ikke ved at holde kæft og blot blive i missionær, uden prevention og følelse for den anden. Tak for snakken Rasmus. Hop ind på de sociale medier og følg @Raskepenge. Lige nu laver han DJ set som kan streames på Twitch og youtube under navnet : DJ RAS MONEY - TJEK DET UD. Har du lyst til at støtte Den Forbudte Skole, så hop ind på: https://www.patreon.com/Denforbudteskole , og smid et månedligt beløb som du kan undvære, så kvitterer jeg med lidt eksklusiv content. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:49:01
January 10, 2021
#34 - Samtale med Anders Thingmand om kroppens psykologi 3. del
#34 - Samtale med Anders Thingmand om kroppens psykologi 3. del
I dette afsnit af Den Forbudte Skole afslutter psykolog og filosof, Anders Thingmand og jeg 'serien' om kroppens psykologi.Vi resumerer de forrige to dele, som begge fungerede som forarbejdet til dette afsnit, hvorefter vi taler specifikt om de forskellige niveauer af kroppen i en af de mest kendte chakramodeller. Hvordan man kan forstå hvilket forhold til af den menneskelige livsverden, hvert enkelt chakra er forbundet til og hvad denne forståelse kan bidrage med i psykoterapi, meditation, ændrede bevidsthedstilstande og vigtigst af alt hverdagslivet. Dette er 3. del men kan sagtens fungerer som individuelt afsnit, eller direkte som en intro til de to forrige. Så lytter du til dette afsnit og vil gerne dykke dybere ned i; fænomenologi, den subtile krop, kritik af det reduktionistisk materialistiske verdenssyn, resonans/livets musikalske dimension, og chakraforståelsens optrædelse i vestlig filosofi og litteratur, så hop tilbage til de forrige 2 afsnit. I dette afsnit giver vi en gengivelse af de 2 afsnit, en gengivelse der, for nogle, måske vil give forståelse der vil berige de to forrige afsnit. Rigtig god fornøjelse. Anders har en YouTube kanal med nogle forelæsninger om filosofiske og psykologiske emner: https://www.youtube.com/user/Existphen Er du intresseret i Anders' terapeutiske arbejde, så hop ind på : https://andersthingmand.dk Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
02:58:47
January 03, 2021
#33 - Samtale med Carlos Veloso-Strange om uvished og 2020
#33 - Samtale med Carlos Veloso-Strange om uvished og 2020
I dette afsnit taler jeg med psykoterapeut Carlos Veloso-Strange, det blev til en snak om 2020. Det gennemgående emne var uvished, et tema jeg har kredset en del om i år. Fordi selvom jeg måske engang imellem lyder skråsikker, påstående eller noget i den dur, så er det vigtigt at sige - jeg ved det ikke. Vi taler om hvad vi har lært af 2020, vi taler om kontrol og uvished, hellige relationer, ærlighed, gaver og om personlige muligheder i 2021. Carlos er psykoterapeut og har praksis i Big Heart Huset: https://bighearthuset.dk Carlos skateboard skole kan findes på: https://www.strangesskateboardskole.dk Han er nem at google. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak!  Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/      DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:41:39
December 20, 2020
#32 - Samtale med Vincent Ringgaard Christoffersen om sindsro
#32 - Samtale med Vincent Ringgaard Christoffersen om sindsro
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med filosof Vincent Ringgaard Christoffersen. Jeg stødte på Vincent da jeg hørte et oplæg om hans speciale, et speciale hvor Vincent foretog en filosofisk undersøgelse af ro (Vincents' oplæg kan findes som link længere nede). Vincent har i sit speciale undersøgt ro igennem Therevada Buddhismen og fænomenologien, det er filosofi der ikke blot er navlepilleri, men filosofi der har relevans for vores væren-i-verden, for vores liv. I dette afsnit dykker vi ned i ro, hvad er det, hvorfor har det relevans for det gode liv? Vi taler om kærlighed, og om balancen mellem det hårde og bløde. Afslutningsvis har vi en filosofisk diskussion om den sindsro vi finder i meditationen, hvad kommer den af? Oplæg om specialet, En Filosofisk Undersøgelse Af Ro v. Vincent Ringgaard Christoffersen: https://www.youtube.com/watch?v=3gvQ0dUU4o8 Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
02:08:00
December 15, 2020
#31 - Samtale med Anders Thingmand om kroppens psykologi 2. del
#31 - Samtale med Anders Thingmand om kroppens psykologi 2. del
I dette afsnit fortsætter psykolog og filosof, Anders Thingmand og jeg vores samtale om kroppens psykologi. Har du ikke hørt 1. del, så hop et smut tilbage til #23. OBS. del 3 af kroppens psykologi fungerer godt som intro-afsnit, I dette afsnit taler vi om resonans, vores relation til verden. Her dykker vi især ned i oplevelsen af vores hjerte, ikke det fysiske hjerte, men det hjerte vi føler og oplever med. Hvilken rolle spiller det i vores relationer til hinanden, naturen og universet? Vi begynder en udforskning af hvad de indiske kropsforståelser som anvendes i yoga og meditation egentlig er. Dette gør vi bl.a. ved at tale om fænomener som stemninger, resonans og den musikalske dimension af vores erfaring af verden.  Undervejs taler vi om musikkens betydning for at skabe harmoni og balance i sjælen i antikkens filosofi, og om ideer som "sfærernes musik" i relation til lignende forståelser i de indiske traditioner, hvor kroppen også opfattes som en omverdensorienteret resonanskrop med særlige centre der kan åbnes og afbalanceres gennem mantras, meditation og musik. Mennesket (mirkokosmos) kan opnå harmoni med universet (makrokosmos). Litteratur : Marsilio Ficino "Kommentar til Platons Symposion, eller om eros" Kapitel 3 - om guden som centrum af 4 cirkelkredse; erkendelsen, sjælen, naturen og materien. Shakespeare "Købmand fra Venedig" (5.1.60) Platon "Timaios" (47a - d) Anders har en YouTube kanal med nogle forelæsninger om filosofiske og psykologiske emner: https://www.youtube.com/user/Existphen Er du intresseret i Anders' terapeutiske arbejde, så hop ind på : https://andersthingmand.dk Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
02:32:12
December 09, 2020
#30 - Samtale med Karen Grue om ayahuasca, fødselsmatricer og myter
#30 - Samtale med Karen Grue om ayahuasca, fødselsmatricer og myter
I dette afsnit af Den Forbudte Skole, er jeg igen på besøg hos Karen Grue. Karen er jungiansk analytiker, Holotropisk åndedræts terapeut og hun har i 15 år arbejdet med Ayahuasca i Sydamerika.... og meget andet. Jeg tror på at Karen og stemmer som hendes, er vigtige at få ud i verdenen. I de ældres visdom og de unges nysgerrighed ligger nøglen til en fremtid, som vi kan glæde os til. I dette afsnit taler vi om; ayahuasca, permakultur, amazonas, fremtiden, fødselsmatricerne og den mytiske verden. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:22:33
December 04, 2020
#29 - Samtale med Bo om at brænde fingrene i den psykedeliske ild
#29 - Samtale med Bo om at brænde fingrene i den psykedeliske ild
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Bo. Jeg mødte Bo som følge af dette podcast, han kontaktede mig efter at han havde hørt mine 2 monologer om "psykospirituelle kriser og integration". Bo snublede over psykedelika for et par år siden, han oplevede at der i disse oplevelser lå svar på meningsløshed, selverkendelse mv.. Dette førte til et år med mange psykedeliske oplevelser, mange indsigter i psyke og ånd, og til sidst en indlæggelse på psykiatrisk. Da jeg kom i kontakt med Bo var han ikke længere indlagt, men han oplevede daglige panikanfald, vi arbejde med at Bo kunne reintegrere sig selv i sin hverdag og i det at være menneske. Dette er en fortælling om de risici der kan være ved psykedeliske oplevelser, og om hvordan forberedelse, personligt ansvar og ejerskab er utroligt vigtige komponenter i en sikker psykedelisk praksis. Afsnittet er en opsang til personligt ejerskab og ansvarstagen, så den psykedeliske oplevelse kan integreres i individet og i samfundet på en harmonisk måde. Selvom at Bo er gået en ekstrem vej, så tror jeg stadig vi kan lære noget af historien, noget om forberede sig inden man dypper tæerne i den psykedeliske brønd. De sidste 4 minutter fungerer min mikrofon desværre ikke. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:51:25
December 01, 2020
#28 - Samtale med Asger Nakskov Laursen om microdosering og en bevidst fremtid
#28 - Samtale med Asger Nakskov Laursen om microdosering og en bevidst fremtid
I dette afsnit af Den Forbudte Skoler taler jeg med Asger Nakskov Laursen fra Microdoser.dk. Asger og jeg nørder microdosering; hvad kan det, hvad er det, hvilken protokol fungerer bedst, LSD vs. Psilocybin osv.. Da microdosering blot er en ‘lille’ del af det psykedeliske emne, så kommer vi også omkring en række andre emner; en fremtid med psykedelika, bevidsthedskultur, det psykedeliske samfund og meget andet. Det var mig en glæde at nørde med Asger, nørderi der har givet mig endnu mere blod på tanden, samt forventningsglæde i dette spirrende felt. Er du interesseret i micodosering så hop ind på ; https://microdoser.dk/ og tjek Asger ud på instagram og facebook hvor du kan finde ham som microdoser.dk Tusinde tak Asger! Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:47:26
November 27, 2020
#27 - Monolog om verden og bevidsthed
#27 - Monolog om verden og bevidsthed
I dette afsnit af Den Forbudte Skole, taler Alexander om verdenen og bevidsthed? Hvad er verdenen? Hvad består den af? Hvordan hænger verdenen og bevidstheden sammen? mv. Dette er filosofiske spørgsmål der fascinerer mig, og i løbet af de seneste par år har de fascineret mig mere og mere. Som følge af min meditationspraksis har jeg oplevet en anden verden, end den vi normalt forestiller os, en verden der ikke er grundlæggende fysisk. I denne monolog taler jeg om Chalmes 'hard problem of consciousness', om vores nuværende dominerende paradigme og den verdensforståelse den medfører, om panpsychisme og om mystikernes forståelse af verdens og bevidsthedens non-duelle natur.   Hvis du sidder og lytter med, og er uenig, vil stille et spørgsmål eller komme med din forståelse, så hop ind på ;https://anchor.fm/denforbudteskole. Herinde kan du, udover at lytte til podcastet, indsende talebeskeder ved at trykke på 'message'. Smid gerne spørgsmål, dine tanker el.lign. så kan vi forsøge at etablere en dialog. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
40:00
November 26, 2020
#26 - Samtale med Lasse Bjerrekær om mindfulness, compassion og loving-kindness
#26 - Samtale med Lasse Bjerrekær om mindfulness, compassion og loving-kindness
I dette afsnit af den forbudte skole taler jeg med Lasse Andreas Bjerrekær fra Dansk Center for Mindfulness. I afsnittet dykker vi dybt ned i introspektive praksisser med oprindelse i buddhismen, der idag har fundet deres vej til forskningen. Vi taler om mindfulness, compassion og loving-kindness, hvordan hænger de sammen, og hvordan adskiller de sig fra hinanden? Bør vi tale om progression i de introspektive praksisser? Hvad bidrager disse prakisser med til vores liv? Afsnittet er nørdet og vi graver dybt, på den måde er denne samtale til de fleste med interesse i disse praksisser. Samtalen indeholder noget der passer ind på hver vores vej, uanset hvor meget vi har praktiseret. Lasse er lige nu igang, med at udarbejde undervisnings materiale om compassion, i "compassion series" som udkommer på Dansk Center for Mindfulness' hjemmeside, føste del omhandler loving-kindness. Lidt links til Dansk Center for Mindfulness: - DANSK CENTER FOR MINDFULNESS: https://mindfulness.au.dk - Gå til mindfulness online: https://mindfulness.au.dk/mindfulness-og-compassion/gratis-gaa-til-mindfulness-online/ Nørderi niveauet er lidt højt, derfor er der her nogle links til undervisere som Lasse nævner til den ekstra intresserede lytter: Daniel Ingram:  https://www.integrateddaniel.info/ Shinzen Young: https://www.shinzen.org/,  https://www.youtube.com/user/expandcontract/videos Jordan B. Peterson https://www.jordanbpeterson.com/ Om forskningen i det negative effekter af meditative prakssiser: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cheetahhouse.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0sX34A_cEVWOFp2XMY83-NifDGIXIF6jhKsg5fEW25JjJSuzZUrEo6Eag&h=AT0ELNPkHm5DCj6_5smH1q2WIse1VPvO9gCd4Umtm9VMT6jJMx6lwZDcyyShaMyEezmaG-GLRblZ_d2ggdr2mzCmZlME8TD-ZFHZ7NlwcGl85nRvMlBwVaSxJABlz4hXn3KC1cdg Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
03:18:59
November 23, 2020
#25 - Samtale med Kristian om arbejdet som MDMA-terapeut
#25 - Samtale med Kristian om arbejdet som MDMA-terapeut
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Kristian. Kristian er psykoterapeut og arbejder i den sammenhæng terapeutisk med MDMA-terapi. MDMA terapi viser utrolig lovende potentiale i forskningen, hvor der forskes i MDMA-assisteret terapi til behandlingsresistent PTSD. Jeg har linket til nogle forskningsartikler nedenunder. Kristian og jeg taler om hvordan han startede med MDMA-terapien, hvordan arbejdet ser ud, hvilket potentiale der er og meget mere. Det er et indblik i terapien der hjælper så mange mennesker i forskningen, men som man ellers må opsøge i undergrunden, og som Kristian risikerer meget for at tilbyde. Netop af den årsag vil Kristian ikke stå frem med sit fulde navn. Er du interesseret i arbejdet, er du velkommen til at kontakte mig. !!!!!Der undskyldes for lyden!!!! Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA. MDMA ARTIKLER  En meta-analyse af forskningen i MDMA assisteret psykoterapi: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278584619301484?casa_token=vqaX9y76uc0AAAAA:EjrXfP0Z2Wj_WDh8i94usO_aDeq9HbPF0yGhH8GIebPfeZ88ZTHOqLFDYeCKcdjZGeZytEAAMqZO Artikel om MDMA terapiens farmakologiske mekanismer, sikkerheds problematikker og kliniske/terapeutiske muligheder : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2019.00138/full?field=&id=444197&journalName=Frontiers_in_Psychiatry#h8 Artikel om sikkerheden og anvendelighed af MDMA kontra eksisterende medicin : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2019.00650/full?utm_source=F-NTF&utm_medium=EMLX&utm_campaign=PRD_FEOPS_20170000_ARTICLE#h7
01:47:56
November 19, 2020
#24 - Samtale med Hanne Frøyr om fødslen af en ny bevidsthed
#24 - Samtale med Hanne Frøyr om fødslen af en ny bevidsthed
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med Hanne Frøyr. Hanne er psykolog og forfatter, senest har hun udgivet bogen 'ind er den eneste vej ud'. Hanne og jeg taler om den indre rejse, om hvordan vores psyko-spirituelle modning ikke blot er for vores eget bedste, men hvordan den mere vågne bevidsthed er et behov i samtiden. Verden er på mange måder i kaos, hvilket den altid har været, men nu kan vi ikke længere gemme kaosset væk, det skriger os ind i ansigtet. Klimaforandringer, forurening af havet, biodiversitetskrisen, nedlægningen af vild natur, depression, meningsløshed, politisk polarisering..... og man kunne blive ved. Dette kaos er, med Rumis ord, "Såret hvor lyset kan komme ind". I dette afsnit dykker vi ned i, hvorvidt udforskningen af vores eget væsen, er en grundlæggende del i at vi genfinder balancen med os selv, hinanden, naturen og universet. 'Ind er den eneste vej ud' kan købes på Saxo : https://www.saxo.com/dk/ind-er-den-eneste-vej-ud_hanne-froeyr_haeftet_9788793867208 Hanne Frøyr kan følges på de sociale medier, brug søgefeltet. . . Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:52:40
November 16, 2020
#23 - Samtale med Anders Thingmand om kroppens psykologi 1. del
#23 - Samtale med Anders Thingmand om kroppens psykologi 1. del
I dette afsnit af Den Forbudte skole er Anders Thingmand igen på besøg, denne gang til en samtale om fænomenologi.   OBS. Det kan måske give rigtig god mening at starte med 'kroppens psykologi 3' afsnit 34, da dette giver en overordnet gennemgang og dermed en fin introduktion. 1 & 2 del af kroppens psykologi er dyk ned i dybden i emnet, og vil måske være nemmere at forstå efter en overordnet intro.   Fænomenologi er en særlig måde at beskrive vores menneskelige oplevelse, som man anvender i filosofi og psykologi. Det kunne f.eks. være hvordan vi oplever os selv, kroppen og verden i meditation, yoga, psykoterapi eller i usædvanlige bevidsthedstilstande. Denne måde at se mennesket og dets relation til omverdenen, er markant anderledes fra forståelsen, som vi finder i modernitetens paradigmer. Hvad kan det fænomenologiske perspektiv bidrage med?  Endnu engang kommer vi vidt omkring: -Fænomenologiens oprindelse -Fænomenologien vs. nutidens dominerende paradigmer  -Den psykedeliske oplevelse  -Meditative oplevelser   -De indre billeder, drømme og vores fantasier   -Den subtile krop og chakra   Og en hel del andet, rigtig god fornøjelse!!! Anders har en YouTube kanal med nogle forelæsninger om filosofiske og psykologiske emner: https://www.youtube.com/user/Existphen Er du intresseret i Anders' terapeutiske arbejde, så hop ind på : https://andersthingmand.dk Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
02:46:44
November 11, 2020
#22 - Samtale med Karen Grue om dialogen med psyken, de psykedeliske faldgrupper og fremtiden
#22 - Samtale med Karen Grue om dialogen med psyken, de psykedeliske faldgrupper og fremtiden
I dette afsnit af Den Forbudte Skole får vi, synes jeg, et skud visdom fra en kvinde med et dybt og farverigt liv. Karen er jungiansk analytiker, Holotropisk åndedræts terapeut og hun har i 15 år arbejdet med Ayahuasca i Sydamerika.... og meget andet. Jeg tror på at Karen og stemmer som hendes, er vigtige at få ud i verdenen. I de ældres visdom og de unges nysgerrighed ligger nøglen til en fremtid, som vi kan glæde os til.  Vi taler om :  Karens historie (Christiania, de 'glade 60'ere', LSD, familiestiftelse, spirituelopvågning mv.) Psykedelika og psykedeliske problemstillinger - ego inflation, spiritual bypassing mv.  Det psykedeliske potentiale for individet og kulturen  Holotropisk Åndedrætsterapi Carl Jung og Stan Grof Dialogen med psyken el. fantasien Fremtiden Og en hel del andet Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
01:46:55
November 05, 2020
#21 - Samtale med Martin Kufahl, Psykedelisk Samfund og reintegrationen af psykedeliske substanser
#21 - Samtale med Martin Kufahl, Psykedelisk Samfund og reintegrationen af psykedeliske substanser
I dette afsnit af Den Forbudte Skole taler jeg med formanden for Psykedelisk Samfund, Martin Kufahl. Vi taler psykedelisk samfund, reintegration af psykedelika, regne oplevelser, behovet for spiritualitet og ritualer i samtiden... og meget mere. Martin er en kompleks karakter, hvilket jeg altid syntes er intressant, han er en person med massere nuancer og det syntes jeg at samtalen bærer præg af. Jeg nød samtalen og håber der kommer flere. Desværre er lyden på optagelsen ikke verdens bedste, det beklager jeg og jeg håber at jeg lærere noget af det. SORRY! Er du interesseret i psykedelisk samfunds arbejde, integrationscirkler, artikler mv., så hop ind på: https://psykedelisksamfund.dk Derinde kan du også melder dig ind, det koster 250 kroner årligt, og så støtter du arbejdet mod en ansvarlig reintegration af psykedelika i samfundet. Kan du lide det du hører på Den forbudte skole, så del endelig med dine venner, like vores instagram og smid en 5-stjerne rating på iTunes, tak! Instagram : https://www.instagram.com/denforbudteskole/ Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Podcast/Den-forbudte-skole-105915281248664/    DISCLAIMER - VI ANBEFALER IKKE AT TAGE PSYKEDELISKE STOFFER. VI ØNSER AT DELE VIDEN og ERFARINGER MED HENBLIK PÅ RISIKOMINIMERING, FOR DEM DER ER BESLUTTEDE OM AT EKSPERIMENTERE MED PSYKEDELIKA.
02:18:33
November 02, 2020
#20 - Samtale med Anders Dræby om livskunsten, mørket og samtiden