Doorbraak Radio

Doorbraak Radio

By Doorbraak
De babbel van Doorbraak over politiek en nog van alles. Meer dan één stem dus.
Where to listen
Apple Podcasts Logo
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Peter De Keyzer: 'Meer EU in een minder globale wereld’
De economie is tot een abrupte halt gekomen. 'Een auto die kan afremmen, kan nadien terug sneller optrekken dan een auto die tegen een muur gecrasht is’, zegt Peter De Keyzer van Growth Inc. Er zal dus extra stimulans nodig zijn om de auto te repareren willen we niet opnieuw een Grote Depressie van de jaren ’30 meemaken. De natuurlijke reflex die vele landen nu hebben, is om op zichzelf terug te plooien. We zien nu reeds grenzen terug hard worden binnen de EU. Tijdens deze crisis waren er al heel wat ‘ieder voor zich’-momenten. Een Belgische economie kan echter maar groeien als ze hand in hand kan gaan met andere Europese economieën. België zal dan ook zoals voorheen het voortouw moeten nemen in het versterken van de EU. Tegelijk moet de EU zich wel wapenen en de globalisering in de wereld herbekijken. Enig continentaal protectionisme zou zeker niet misplaatst zijn. Een crisis heeft een verplichting en een voordeel: echte leiders moeten nu opstaan en krijgen daar ook de kans toe. 'Natuurlijk leiderschap kan nu bonuspunten verdienen en dat blijft hangen bij de mensen’, volgens De Keyzer. Deze leiders hebben de plicht het land terug op de rails te krijgen en fouten uit het verleden te repareren.
30:38
April 6, 2020
Privacy besmet door coronavirus
Deze week publiceerde de taskforce onder leiding van minister van Telecom Philippe De Backer een persbericht waaruit bleek dat de Belgen 79 procent van de tijd binnen hun eigen gemeente blijven. Waarmee men eigenlijk wilde zeggen dat de Belg zich vrij goed houdt aan de 'blijf in uw kot’-opdracht. Maar hoe kan die taskforce dat nu eigenlijk weten? Ze werkt voor die cijfers samen met telecomoperatoren, die geaggregeerde en dus anonieme gegevens verstrekken. Maar hebben u en ik hiermee ingestemd? Mag onze privacy over hoe en waar wij ons bevinden zomaar te grabbel gegooid worden in een crisis. Matthias Dobbelaere-Welvaert van de privacywaakhond ‘The Ministry of Privacy’ wil hier toch een aantal kanttekeningen bij maken. Dat zulke data via een privépartner bij de overheid komt is al een eerste zorg. We moeten echter ook de overheid zelf wantrouwen, zegt Dobbelare-Welvaert, want eenmaal we ons op een hellend vlak bevinden waar een overheid proeft van het samenbrengen van zulke gegevens, bestaat de kans dat nieuwe wetgeving meer macht aan de overheid zal geven.
22:10
April 3, 2020
Trump ten oorlog tegen het Chinese virus
Vanuit Europa kijken we naar de VS alsof door het gebrekkige optreden van Trump het land de coronacrisis helemaal onderschat. Het klopt dat staten zoals New York en New Jersey niet klaar zijn. Hun gezondheidssysteem staat dan ook daadwerkelijk op instorten. Algemeen gesteld echter kan men op dit moment moeilijk zeggen dat de cijfers veel hoger zijn dan elders. In absolute cijfers is dat wel zo, maar de VS telt ook een immense populatie. Onze amerikakenners David Neyskens en Roan Asselman wijzen ook op de grondwettelijke beperkingen van president Trump. Gezondheidszorg is een materie die aan de staten toebehoort en Trump kan niet zomaar een staat in quarantaine plaatsen. Opvallend is wel dat president Trump in dit verkiezingsjaar duidelijk op perceptie blijft spelen. Voor hem is dit niet het coronavirus maar wel het Chinees virus. Enkele burgers maken zich al klaar om een miljardenclaim tegen China in te dienen en er zullen nog tal van rechtszaken en repercussies volgen.
33:55
April 2, 2020
Corona in Spanje: politie en leger op straat om lockdown te controleren
Madrid en omgeving lijden nog steeds onder het feit dat men nog veel te lang massabijeenkomsten heeft toegelaten. Het aantal doden stijgt nog steeds schrikwekkend. Koen Dillen, spanje-liefhebber en auteur op Doorbraak, zit nog in Andalusië en volgt noodgedwongen het gebeuren ter plaatse. 'Iedereen is bang en iedereen draagt een mondmasker', vertelt Dillen. Er is ontzettend veel politie, ondersteund door het leger, op straat die zelfs het uur op je kassaticket controleren om te zien of je niet te lang van huis weg bent. De aanvankelijke nationale eenheid is nu wel doorbroken. De regering heeft bedrijven verboden om mensen te ontslaan. De extreem-linkse vleugel in de regering spreekt zelfs van nationalisering. De rechtse oppositie verwijt de regering misbruik te maken van de coronacrisis om hun (s)linkse plannen door te drukken.
18:28
April 1, 2020
Philip Roose: 'Italië zal het zonder de EU niet redden'
De coronacrisis treft Italië heel hard. Vooral de regio Lombardije in het noorden is zwaar getroffen. Volgens Philip Roose, exportmanager van wijn in Sicilië en Doorbraakauteur, had heel veel ellende vermeden kunnen worden door eerder in te grijpen. Enkele massabijeenkomsten zijn nog echte broeihaarden van het virus geweest. 'Gelukkig heeft Lombardije nog een goed uitgebouwd gezondheidssysteem, zoals in Vlaanderen', volgens Roose, 'of de teller qua doden stond nu nog veel hoger.' Premier Conti spreekt dagelijks het volk toe om duidelijk te maken dat de maatregelen echt nodig zijn, want ze gaan vaak recht tegen de Italiaanse manier van leven in. Kinderen die hun grootouders niet meer mogen zien terwijl ze normaal de deur bij elkaar plat lopen, snijdt recht in het Italiaanse hart. Voor de economie in Italië is dit een ramp. Men had nog maar net het budget min of meer in orde. Als er geen hulp van de EU, of met andere woorden van de rijkere EU-landen, komt, dan zullen de anti-EU-gevoelens nog verder aanwakkeren.
29:45
March 31, 2020
Groen en N-VA over lage emissiezone: nuttig of onzin
We geven u twee interviews over de lage emissiezones. De eerste gast is Anneleen van Bossuyt, lid van de N-VA kamerfractie en fractievoorzitter voor de N-VA in Gent. Vanuit de oppositie levert ze daar kritiek op de LEZ in Gent.  De andere gast is Björn Rzoska, fractievoorzitter van Groen in het Vlaams parlement. Groen is in Gent van zeer dichtbij betrokken bij de lage emissiezones en voorstander van een uitbreiding. In Antwerpen zijn de rollen dan omgedraaid en zit N-VA aan het stuur en Groen niet. Boeiend genoeg om dus eens te horen wat hun standpunten pro en contra lage emissiezones zijn.
31:32
March 30, 2020
Geert Bourgeois: 'Onthouding want coronasteun nadelig voor Vlaanderen'
Deze week stemde het Europees Parlement over de coronamaatregelen. Een van de die maatregelen was het vrijmaken van 37 miljard euro aan fondsen. Bij die stemming onthielden de drie N-VA-Europarlementariërs zich. Wij vroegen Geert Bourgeois naar de redenen hiervan. Bourgeois vindt dat er een groot verschil is tussen een verdeelsleutel voor achtergestelde gebieden en de verdeelsleutel die men nu had moeten gebruiken om solidair te zijn. In ons land zien we dat Vlaanderen het hardst getroffen wordt door de coronacrisis maar het grootste deel van de steun gaat naar Wallonië. De gewezen minister-president heeft het verder ook over het gebrek aan solidariteit. Lidstaten die elkaar noodzakelijke producten weigeren uit te voeren of onderlinge steun waar bedden te kort zijn, horen volgens hem niet thuis in de EU. In een post-coronatijdperk moet de EU ook strategisch vooruitdenken, zoals werk maken van strategische voorraden en staatssteun die het mogelijk maakt massaproductie terug naar hier te halen.
20:40
March 29, 2020
Filip de Pillecyns roman Mensen achter de dijk
De roman Mensen achter de dijk (1949) wordt algemeen erkend als De Pillecyns meesterwerk. Het verhaal speelt zich af in Hamme, het klassieke ellendedorp van Vlaanderen tijdens de 19de eeuw, met zijn thuisproletariaat van touwslagers, kinderarbeid en een ontstellend analfabetisme. De roman beschrijft verschillende vormen van verzet tegen de uitbuiting door de fabrieksbazen, de klerikale betutteling en de culturele tenachterstelling van Vlaanderen  in het België van toen. Is dit heimatliteratuur? De tekstbezorgers Emmanuel Waegemans en Jean-Pierre Rondas vinden van niet.
34:06
March 28, 2020
Harry De Paepe: 'Leerlingen hebben zeker nu nood aan hun leerkrachten'
Harry De Paepe staat als geschiedenisleraar in het onderwijs. De tijden die we nu meemaken zullen zeker later beschreven worden in geschiedenisboeken. Het onderwijs is op enkele dagen tijd omgeschakeld van een klassikaal naar een online afstandssysteem. Dat heeft natuurlijk gevolgen, zowel voor de leerling als voor de leerkrachten. Zij begeven zich op ongekend terrein en moeten veel zelf ontdekken. Leerlingen motiveren op afstand is toch anders dan wanneer je ze bij de hand hebt. Tegelijk merkt Harry ook op dat het contact tussen leerling en vertrouwde leerkracht kan helpen om deze bange dagen door te komen.
14:52
March 26, 2020
Ignaas Devisch: 'Triage tussen leven en dood is psychologisch zwaar'
David Geens sprak met Ignaas Devisch, professor in de filosofie, medische filosofie en ethiek, over hoe medische ethiek nu enorm belangrijk wordt wanneer de piek van Covid-19-patiënten de beddencapaciteit van de ziekenhuizen zouden overschrijden. Professor Devisch werkte mee aan een richtlijn vanuit de overheid naar de medische teams om hen te helpen duiden welke argumenten in rekening gebracht kunnen worden. Wij gaan met de professor dieper in op deze argumenten. Draait het om leeftijd of overlevingskansen? Worden niet-coronaslachtoffers nu in de kou gezet? Moeten zorg- en wooncentra lijsten opmaken van patiënten voor wie het allemaal niet meer hoeft? Worden artsen die zulke beslissingen nemen voldoende psychologisch begeleid? De antwoorden hoort u in deze podcast.
24:01
March 25, 2020
Ivan Van de Cloot: 'We hebben nieuwe solidariteitsmechanismes nodig'
Onze podcast van vorige week met Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom bij denktank Itinera, werd enorm veel beluisterd en we kregen de vraag de corona-crisis zeker verder op te volgen met Van de Cloot. Deze keer gaan we dieper in hoe sommige mensen autoritaire trekken vertonen in hun functie als het primaat van de politiek het nalaat duidelijk te communiceren en beleid uit te stippelen vanuit de centrale cockpit, zonder echter de bottom-up creativiteit in de maatschappij te beknotten. Daarom hekelt Van de Cloot het functioneel ontbreken van een werkend parlement en een volwaardige regering. Ook mist hij het publiek debat over de maatregelen die hier en in andere landen genomen worden. Meer dan één mening, is volgens hem nu nodig om samen slim aan de slag te gaan.
30:59
March 23, 2020
Joren Vermeersch: 'De pest begon ook in Italië'
Een ziekte die in Vlaanderen toeslaat en uit het Verre Oosten afkomstig was. Een pandemie die heel Eurazië trof, via de routes van de toenmalige geglobaliseerde wereld. Het was met de pest in de veertiende eeuw zoals het met het coronavirus vandaag is. Hoe hard sloeg de Zwarte Dood toe in Europa en in Vlaanderen, en wat was de impact daarvan? Joren Vermeersch publiceerde er in december een boek over, dat het vandaag plots goed doet in de handel. De aandacht voor de pandemie die eenderde van de Europese bevolking kostte is groot. In 1349 focust Vermeersch op de sociale, culturele, politieke, religieuze en zelfs seksuele gevolgen van het spook dat een halve eeuw terug door Europa raasde. Pieter Bauwens sprak met mediëvist-jurist en Doorbraak-medewerker Joren Vermeersch. Wil u het boek zelf lezen? Bestel het dan hier, in de webwinkel van Doorbraak.
41:22
March 21, 2020
Gino Van Ossel: ‘Die winterjas zal nog wel een jaar mee kunnen’
David Geens sprak met Gino Van Ossel, professor retail management aan de Vlerick Business School, over de effecten van de corona-crisis in de retail sector. Waarom slaan de mensen aan het hamsteren en dan nog eerst toiletpapier? Zijn er bevoorradingsproblemen of maken de voedingswinkels nu extra winsten. We kijken echter ook naar de non-food sector. Spreken we daar van verloren omzet of uitgestelde omzet? Gaan we veel faillissementen tegemoet of is het binnenkort weer business as usual? Een kijk op het heden en de toekomst in de retail-sector.
27:24
March 20, 2020
Ivan Van de Cloot: 'Het leven na Corona zal anders zijn'
David Geens sprak vanop een covid-19-veilige digitale afstand met Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van de denktank Itinera, over de huidige crisis. Als langetermijneconoom houdt Van de Cloot evoluties in de gaten die verder gaan dan de waan van de dag. Hij sprak al maanden geleden heel waarschuwend over corona. Van de Cloot geeft nu enkele harde analyses en waarschuwingen die wij en onze overheid beter meteen en niet over 24u in acht nemen, willen we vermijden dat we over vijf jaar nog puin aan het ruimen zijn. We hebben het over zijn 21 persoonlijke aanbevelingen maar ook over de vier urgente adviezen van Itinera. Volgens hem is er een tijd voor corona en een tijd na corona en zal het leven drastisch anders zijn. Een diepgaand gesprek in deze episode van Doorbraak Radio.
40:20
March 18, 2020
Kathleen Depoorter: 'Hoog tijd voor maatregelen volksgezondheid'
Kathleen Depoorter (N-VA) is apotheker en zetelt sinds mei 2019 in De Kamer. Volksgezondheid is dus helemaal haar terrein. Ze waarschuwde al eind december dat er maatregelen moesten genomen worden op het terrein. Ze nam onlangs zelf initiatief om mondmaskers geleverd te krijgen. Om de patiënt te beschermen, heeft ze trouwens geijverd om de geheime farmadeals op een evenwichtige manier te controleren. Ze afschaffen zou in het nadeel van de patiënt geweest zijn, maar democratische controle is nu ook mogelijk na een uitspraak van de Raad van State. Verder ijvert ze voor een wetsvoorstel die de voorraad van geneesmiddelen moet waarborgen. Kortom, een gezond gesprek tussen David Geens en Kathleen Depoorter in volle coronacrisis.
28:13
March 16, 2020
Politiek en geloof: Jeffrey Vansuyt
In de katholieke vasten gaat hoofdredacteur Pieter Bauwens in gesprek met politici over hun levensbeschouwing. In deze aflevering is hij te gast bij Jeffrey Vansuyt, covoorzitter van Jong Groen Leuven, opgevoed als evangelische christen en daarna op zoek gegaan en uitgekomen bij Radical Theology.
41:39
March 14, 2020
Bart Van Craeynest: 'Begroting is nu niet onze eerste zorg'
De beurzen slaan tilt door de impact van het coronavirus. Gisterenavond kondigde de federale regering fase drie van het rampenplan af met verregaande maatregelen voor bedrijven, economie en burgers. Zullen deze maatregelen voor een korte pijn zorgen waarvan onze bedrijven en dus onze economie vlot zullen herstellen? Zijn de ondersteunende maatregelen voldoende om gezonde kmo's en zelfstandigen het hoofd boven water te laten houden? Hoe hard moet de komende federale regering zich op de begroting richten en is een begrotingstekort nu onze eerste zorg? David Geens vroeg het aan Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij VOKA.
19:45
March 13, 2020
Professor Lambrecht: 'Terug naar de essentie van de economie'
David Geens en Paul Becue spraken met professor Johan Lambrecht, hoogleraar macro-economie aan de Brusselse campus van de KU Leuven, over zijn nieuw boek Economie: de essentie zonder formules. Lambrecht vond het nodig een alomvattend maar overzichtelijk werk te maken over wat economie nu eigenlijk is. 'Economie is te belangrijk om het aan economen alleen over te laten', zegt de professor omdat economen de afgelopen decennia te veel aan physics envie lijden en alles in formules willen gieten. Mede daardoor hebben economen ook schuld aan de crisis van 2008, een stelling die door niet veel andere economen wordt onderschreven.
45:25
March 11, 2020
Hoe staat het met onze cybersecurity - deel twee
David Geens gaat voor u op naar de veiligheid van het internet en de daarmee verbonden systemen in Vlaanderen. Hoe gevoelig zijn we voor aanvallen van buitenaf en wat doet onze overheid om ons te beschermen. In deze podcast doen we u uit de doeken wat de taken zijn van DNS Belgium vzw. Philip Du Bois, General Manager, ontving ons om eens uit te leggen hoe de GPS van het internet nu eigenlijk werkt en hoe de .be en .vlaanderen tot stand zijn gekomen.
21:45
March 9, 2020
Biden recht naar de Democratische nominatie
Super Tuesday was een ware slachting onder de Democratische kandidaten. Al voor de verkiezing in veertien staten begon, wierpen drie kandidaten de handdoek in de ring. In de nadagen werd het duidelijk dat het nog tussen twee oude blanke mannen zou gaan: Joe Biden en Bernie Sanders. David Geens praat met onze Amerikakenners David Neyskens en Roan Asselman over afgelopen week en analyseren wat het kan betekenen voor de toekomst.
35:47
March 7, 2020
Politiek en geloof: Filip Brusselmans
Tijdens deze katholieke vasten gaat hoofdredacteur Pieter Bauwens in gesprek met politici over hun geloof en politieke overtuiging. In deze aflevering praat hij met Filip Brusselmans, Vlaams Parlementslid voor Vlaams Belang en Katholiek. Als student kwam hij in contact met de Antwerpse parochie in de Hemelstraat waar de priesterbroederschap Pius X de diensten verzorgt. Hij herontdekte er het geloof.
30:20
March 6, 2020
Theo Francken: Gesloten grenzen zijn humane grenzen
David Geens ging langs bij Theo Francken, kamerlid van N-VA en voormalig staatssecretaris voor asiel en migratie, om zijn mening te horen over de vluchtelingencrisis aan de Grieks-Turkse grens nu Turkije eenzijdig beslist heeft die grens aan haar kant open te stellen. Theo stelt dat de deal uit 2016 nodig was maar dat Europa nu niet verwonderd moet staan dat Erdoğan nu de deal opzegt aangezien Europa haar deel van de overeenkomst op twee van de drie punten geschonden heeft. Een nieuwe deal is nodig, niet alleen met Turkije maar ook met andere landen wil Europa haar grenzen kunnen bewaken. Anders wacht ons een nieuwe vluchtelingencrisis. “Gesloten grenzen zijn humane grenzen”, aldus Theo Francken.
28:09
March 5, 2020
Thuistaal in het onderwijs: verrijking of zottigheden
Onlangs lanceerde Groen bij monde van Elisabeth Meuleman een resolutie waarin werd opgeroepen om het functioneel gebruik van de thuistaal op school wettelijk te verankeren. Onderwijsminister Ben Weyts van N-VA verwierp dit voorstel meteen en ook Vlaams Belang noemde dit zottigheden en onnodig gepamper van allochtonen. Doorbraak Radio ging dieper graven en bracht enkele actoren samen. Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid voor Groen, Jan Laeremans, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang en prof Piet Van Avermaet, directeur van het Steunpunt Diversiteit & Leren, verbonden aan de vakgroep taalkunde, Universiteit Gent, die reeds enkele studies omtrent dit onderwerp begeleidde. Beluister onze podcast en ontdek wat volgens de ene een meerwaarde is, volgens de ander een rem op de integratie en uiteindelijk wat de werkelijke waarde is als je kritisch kijkt naar de onderzoeken.
53:47
March 4, 2020
Europa van vervelend naar vervellend
Waarom blijft een lidstaat van het eerste uur, Nederland, zo hameren op een zijn eigen "soevereiniteit" (terwijl 80 % van de wetgeving door de EU is geïnspireerd)? Partijbelang? Ongetwijfeld. Gebrek aan visie op lange termijn? Ongetwijfeld. Kortzichtig eigenbelang? Ongetwijfeld. Maar hoe kun je eigenbelang en visie dan combineren? Frans Boogaard probeert een verstandig vergelijk te bedenken.
37:30
March 2, 2020
Mijn triomf van de wil met Lukas De Vos en Bruno Peeters
Mijn triomf van de Wil  is de titel die Lukas De Vos gegeven heeft aan een door hem herwerkt en herschreven boek uit 1946, 40 maanden Oraniënburg. Dat was het werk van Flor Peeters, die na de bevrijding onmiddellijk zijn herinneringen aan zijn vreselijk verblijf in het Duitse concentratiekamp Sachsenhausen had neergeschreven. Hoofdredacteur Pieter Bauwens interviewt Lukas De Vos samen met Bruno Peeters, ex-schepen van de stad Antwerpen én zoon van Flor Peeters.
38:20
February 29, 2020
Gent sponsort dure hotelketen via Ghelamco
Er is al veel gezegd en geschreven over de constructies rond de Ghelamco Arena, de sporttempel voor AA Gent. Ignace Vandewalle, auteur van De Illegale Ghelamco Arena, kent het dossier door en door. Hij zag dat het dossier nog steeds verder uitdeint. Via een oud recht van opstal zal er binnenkort een hotel verschijnen naast de Ghelamco Arena zonder dat de stad Gent er iets aan verdient. Luister maar naar het gesprek dat David Geens had met Ignace Vandewalle.
25:07
February 28, 2020
Politiek en geloof: Michael Freilich
Tijdens deze katholieke vasten brengt hoofdredacteur Pieter Bauwens u een podcast-reeks over en met politiekers en hun geloof. In welke mate maakt geloof deel uit van hun identiteit en wordt hun politiek handelen beïnvloed door hun gelovige achtergrond, zijn centrale thema's in deze reeks. De eerste centrale gast in deze vastenreeks is Michael Freilich, parlementslid in de N-VA-kamerfractie en gelovige Jood.
33:15
February 26, 2020
Hoe staat het met onze cybersecurity - deel 1
Met Doorbraak Radio zijn we op zoek gegaan hoe het staat met onze cybersecurity. Zijn we kwetsbaar voor een grootscheepse aanval uit het buitenland? Wat doet onze regering en kunnen we onszelf beter beveiligen? In deel 1 praten we met professor Preneel van de KULeuven, gespecialiseerd in informatiebeveiliging, en Gerrit Mets van Vanbreda verzekeringsmakelaars, specialist in cyberrisk management.
37:03
February 24, 2020
Jean-Marie Dedecker en Extinction Rebellion rijden best op verschillende voertuigen
De titel van deze podcast kan je best letterlijk nemen. Jean-Marie Dedecker heeft een totaal andere visie op klimaat en bijhorende plannen dan de mensen die samenwerken onder het burgerlijk ongehoorzaamheidscollectief Extinction Rebellion. Het was zelfs letterlijk onmogelijk om beide partijen bij elkaar te brengen, want Jean-Marie rijdt principieel geen LEZ-zone meer in en Marios Bellas van Extinction Rebellion gebruikt enkel maar openbaar vervoer.  We hebben onze vragen aan beide partijen voorgelegd en hun antwoorden en analyses kan u beluisteren in deze episode van Doorbraak Radio.
39:30
February 21, 2020
Rik Daems, de nieuwe voorzitter van de Raad van Europa
Onze reporter Lukas De Vos sprak met Rik Daems, pas verkozen tot voorzitter van de Raad van Europa, vlak voor zijn overleg met Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement. Het gesprek ging over de taken van de Raad van Europa, bij ons bekend van hun oordeel over de behandeling van de Franstalige minderheid in de Brusselse rand, enkele voorbeelden van het gebrek aan slagkracht en taken waar hij als voorzitter wil aan werken, waaronder een wetgevend kader voor klimaatprocessen. Ze hadden het ook over de overlap tussen de Raad van Europa en de EU, reden van zijn overleg met Sassoli
16:03
February 19, 2020
België gaat financieel niet ten onder zonder regering
David Geens sprak voor Doorbraak Radio met Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij VOKA. We stelden ondermeer vast dat het uitblijven van een regering an sich niet de oorzaak is waarom het financieel slecht gaat met België. We hadden het ook over de armoede in ons land en wat er moet veranderen om de welvaartsstaat te waarborgen. Als econoom en auteur van Terug naar de feiten is Bart Van Craeynest de ideale man om het beleid van de overheid te toetsen en te filteren op objectieve waarheden en spinsels.
40:47
February 17, 2020
De verengelsing van het hoger onderwijs
Nee, de verengelsing van het hoger onderwijs is in Vlaanderen nog lang niet zo ver doorgeslagen als bij onze noorderburen. Maar met de versoepeling van de taalregels die minister Weyts ‘in alle discretie’ voorbereidt, dreigt hij de deur wél wagenwijd open te zetten voor wat vandaag eufemistisch als een internationalisering wordt omschreven. David Geens ging in dialoog met Hugo Maes, voorzitter van de VVB, en Peter Debrandere, hoofdredacteur van Neerlandia.
40:12
February 14, 2020
De toekomst van Europa
Is er in de toekomst meer ruimte en inspraak voor de regio’s mogelijk ? Dat zoekt Europees commissaris Dubravka Šuica uit. Zij is belast met de voorbereiding van de conferentie over de toekomst van Europa. Eén van haar eerste bezoeken gold het Duitstalige gebied in België.  Na afloop van de ontmoeting sprak Lukas De Vos met Karl-Heinz Lamberts, tot voor kort voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en Grote Steden, maar ook parlementsvoorzitter in Eupen, en met Paskal Arimont, het enige Duitstalige Europees parlementslid van ons land. Centrale vragen waren de rol van de natiestaat, de stap naar zelfstandigheid, en de grensoverschrijdende uitdagingen zoals klimaatbeheer of migratie.
39:33
February 13, 2020
Al Hilou en De Kerpel als ondernemers van hun eigen leven
Rudi De Kerpel heeft er al een gans traject opzitten als ondernemer terwijl Hassan Al Hilou nog maar pas de titel Jongste ondernemer van het land is ontgroeid. Hun vriendschap is gegroeid uit hun liefde voor het ondernemen. Hassan heeft deze week zijn boek Ik ben Hassan: ondernemer van mijn eigen leven voorgesteld. Hij is dus tegen wil en dank rolmodel voor zijn generatie, hoewel hij zijn Molenbeekse jongeren ook durft aan te spreken wanneer ze met Nieuwjaar de stad in brand steken. Stof genoeg voor een gesprek met beide heren.
43:05
February 12, 2020
Spelen de de democraten nog mee in de verkiezingsrace in de vs?
Dit jaar is een verkiezingsjaar in de VS, dat we op voet volgen. David Geens ging voor Doorbraak praten met twee Amerika watchers: Roan Asselman en David Neyskens. We praten over hoe voorverkiezingen werken, het startschot van de voorverkiezingen, wat er nog volgt na de blunder in Iowa. We bekijken ook welke democratische kandidaten echt nog een kans hebben en of de weg voor Trump nu helemaal open ligt.
31:41
February 10, 2020
Tom Van Grieken: stop er mee!
De verkiezingen liggen inmiddels meer dan 250 dagen achter ons. Op Vlaams, Waals en Brussels niveau zijn de regeringen reeds geruime tijd gevormd en aan de slag. Federaal lijkt de totale stilstand nabij. We vroegen ons af wat Tom Van Grieken – voorzitter van het Vlaams Belang - en Tom Garcia - bezieler en kernlid van Vlinks – vinden van de huidige situatie. David Geens ging voor Doorbraak met beide heren spreken.
48:10
February 7, 2020
CD&V houdt been stijf in ethische dossiers
In het parlement zijn ethische dossiers terug hot, letterlijk dan. De abortuswet wordt tegen het licht gehouden en een paarse meerderheid wil de termijn waarin een legale abortus kan uitgevoerd worden gevoelig uitbreiden. Ook de euthanasiewet staat ter discussie na het recente Tine-proces. David Geens sprak met CD&V politica Els Van Hoof over beide dossiers en leerde dat voor CD&V het respect voor het personele en het leven in balans moeten zijn. Luister naar deze podcast en oordeel zelf wat ethiek momenteel betekent voor CD&V.
24:36
February 5, 2020
Doorbraak+ voor meer Doorbraak
Op 1 februari 2020 begint Doorbraak.be met een abonnementsformule. Voor 9 euro per maand of 90 euro per jaar kan u dan nóg meer Doorbraak krijgen. Het is een volgende stap in de groei om een volwaardige Vlaamse mediaspeler te worden. Hoe we dit aanpakken en wat onze plannen nog zijn voor de toekomst, hoort u in deze podcast met Pieter Bauwens en Dirk Laeremans.
24:36
February 3, 2020
Politici horen niet thuis in grondwettelijk hof
Naar aanleiding van de zaak Zakia Khattabi trok podcast producer David Geens naar professor Sottiaux, professor in publiek en grondwettelijk recht, samen met onze redactiespecialist terzake Roan Asselman. De gasten leggen uit wat de taken zijn van het grondwettelijk hof en hoe het historisch zo gegroeid is om ook politici te benoemen in dat hof. De kritiek wordt echter niet geschuwd en samen zoeken ze het antwoord op wat het juiste profiel is voor een rechter in het grondwettelijk hof, waarbij ook vergelijkingen met het buitenland worden gemaakt.
28:38
January 31, 2020
Schone Schijn: speelt de particratie ons parten?
Enkele weken geleden gaf Doorbraak het nieuwe boek "Schone Schijn" van Hendrik Vuye en Veerle Wouters uit. De ondertitel van dit boek - Particratie wurgt democratie - wekt zeker de interesse in deze dagen.  David Geens sprak met oud-jounalist Mark Deweerdt over dit boek en zijn ervaringen met de groeiende particratie en individuele onmacht van een parlementslid.
26:06
January 29, 2020
Het Auschwitz-gen: interview met André Gantman en Luckas Vander Taelen
Vandaag is het dag op dag 75 jaar geleden dat het kamp in Auschwitz werd bevrijd, waar Adolphe Fischer, de grootvader aan moederszijde van André Gantman, is gestorven. Zoals duizenden anderen werd hij gedeporteerd vanuit Antwerpen in het kader van de geplande ‘eindoplossing van het Joodse vraagstuk’. André draagt in zich door het familiale verleden wat hij zelf noemt ‘een Auschwitz-gen’ dat hem in staat stelt de Jodenhaat die in de maatschappij sluimert te onderkennen. Zijn boodschap luidt: ‘mijn inzet tegen antisemitisme is een strijd voor vrijheid en democratie’. David Geens had een indrukwekkend interview met de auteur van "Het Auschwitz-gen" en Luckas Vander Taelen, maker van "De laatste getuigen" om beter te begrijpen waarom we alert moeten blijven voor antisemitisme in onze maatschappij.
35:21
January 27, 2020
Enorme uitdagingen voor Europese New Green Deal
De Europese New Green Deal brengt enorme uitdagingen met zich mee en vergt een investering van 1 triljoen euro voor de komende zeven jaar. Samen met de meerjarenbegroting is dit een stevige kluif voor de begrotingscommissie van het Europees parlement. Lukas De Vos sprak met Johan Van Overtveldt, voorzitter van deze commissie, over hoe hij deze uitdaging ziet en welke struikelblokken hij vooruit op het pad ziet liggen, vaak door lidstaten daar gelegd.
18:52
January 27, 2020
Politieke gewoontes opzij schuiven is nog nooit vertoond
De informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) zijn nog altijd op pad op een missie waar ze het zelf niet over eens schijnen te zijn. Wat moeten we daarvan denken? Pieter Bauwens vraagt het aan Alain Mouton (Trends) en Jurgen Ceder ('t Pallieterke). Noch Ceder, noch Mouton geloven dat er nieuwe verkiezingen komen. Ze zijn ervan overtuigd dat men Bart De Wever (N-VA) in het veld zal sturen als informateur. De bedoeling is wel dat hij niet slaagt waarna een echte poging kan beginnen om paars-groen op de been te helpen. 
39:31
January 24, 2020
Verzet tegen tegen verschillen geneeskundestudie Vlaanderen-Wallonië
In Vlaanderen geldt een beperkte instroom op het aantal studenten geneeskunde en tandartsen in overeenstemming met het aantal riziv-nummers die de federale overheid zal toekennen. In Wallonië laat men zomaar iedereen starten en nadien krijgen ze dan meer riziv-nummers. Dat betekent dat in Vlaanderen jongen hun droom in rook zien opgaan om aan hun voorkeursstudie te beginnen. Wat is nog de zin van quota? Zijn er te veel artsen of zit er iets verkeerd aan het systeem? Doorbraak Radio sprak met Dr De Crem en student Max De Preter over deze kwestie. Noot van de producer: de lijn waarmee Dr De Crem inbelde, was niet even helder. Sorry voor de storingen.
35:29
January 21, 2020
De VRT is te belangrijk om er niet over verontwaardigd te zijn
Momenteel woedt er een ernstig dispuut aan de top van de VRT: CEO Lembrechts wil zijn nummer twee Claes aan de deur zetten, maar wordt teruggefloten door de Raad van Bestuur. Een raad die eigenlijk in lopende zaken is en de hete aardappel doorschuift aan een bemiddelaar die echter niet zo neutraal is als men zou denken. Doorbraak Radio ging op onderzoek bij VRT-kenner en eminence grise Siegfried Bracke.
23:57
January 17, 2020
Interview met Carles Puigdemont, voortaan dus Europees Parlementslid
Na zeven maanden juridische strijd, konden Carles Puigdemont en Toni Comín gisteren hun zetel innemen in het Europees Parlement. Dat is niet naar de zin van Spanje, dat zijn strijd voortzet tegen de Catalaanse politieke bannelingen. Lukas De Vos sprak exclusief voor Doorbraak met Carles Puigdemont, voortaan dus Europees Parlementslid.
10:51
January 15, 2020
USA vs Iran: wereldoorlog 3 (voorlopig) voorbij
De afgelopen weken leek het conflict in het Midden-Oosten snel te escaleren door de drone-aanval op generaal Soleimani. Iran reageerde maar maakte tegelijk een miskleun van formaat door het neerhalen van een Oekraïens burgervliegtuig. Hoe past dit in het buitenlands beleid van de VS? Komt Trump hiermee weg in eigen land? We bekeken deze situatie met Doorbraakmedewerkers en Amerikakenners David Neyskens en Roan Asselman.
30:08
January 14, 2020
Moeten burgers de overheid bewaken ivm onze privacy?
Staat onze privacy onder druk vanwege de overheid? Sluipt er onder dreiging van de noemer terrorisme een big brother in ons privéleven? Om dit te bewaken werd het Ministry of Privacy opgericht. Doorbraak Radio sprak met privacyspecialist Matthias Dobbelaere-Welvaert van de ministry en filosofiestudent Sander Van Hecke over hun visie op de inmenging van de overheid.
32:33
January 9, 2020
Is het haalbaar om alle (bedrijfs)wagens elektrisch te laten rijden?
Aan de vooravond van het autosalon 2020 in Brussel wilden wij weten of het voorstel van Paul Magnette van vorige maand haalbaar is om op korte termijn alle bedrijfswagens te vervangen door elektrische wagens. Doorbraak Radio sprak met Frank Van Gool, directeur van Renta (de beroepsfederatie van leasingmaatschappijen) en Jochen Desmet van Avere Belgium, de koepel voor e-mobiliteit.
41:58
January 7, 2020
Impeachment Trump: behandel de gemiddelde Amerikaan niet als idioot
Doorbraak zette zich aan tafel met Amerikakenners David Neyskens en Roan Asselman om dieper in te gaan op de lopende impeachment-procedure tegen president Donald Trump. Hoe ver staat het nu in deze procedure? Waar wordt Trump nu uiteindelijk van beschuldigd? Gaat hij afgezet worden? Onze kenners geven duidelijk aan dat het establishment van de Democraten een spel spelen om hun favoriete tegenkandidaat tegen Trump te lanceren maar dat ze daarbij uit het oog verliezen dat ze een grote hoop Amerikanen behandelen alsof ze idioten zijn.
38:43
January 3, 2020
80% aan het werk: haalbare kaart of niet?
De N-VA wil met een uitgebreid meer mensen aan het werk en stelt een uitgebreid pakket aan activeringsmaatregelen voor om zo tot een activeringsgraad van 80% te geraken. De redenering is dat dit de beste manier is om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Doorbraak bracht Jan Spooren, kamerlid voor N-VA en medeauteur van deze wetsvoorstellen, samen met Stijn Baert, professor arbeidseconomie aan de Universiteit van Gent en poneerde enkele stellingen. Geniet van deze activeringsepisode van Doorbraak Radio.
35:10
December 27, 2019
De rol van de media
Hoofdredacteur Pieter Bauwens gaat in debat met Luckas Vander Taelen en Johan Sanctorum over media en journalistiek. Waar staan de mainstream media? Is het over en out voor hen? Hoe ver gaat het met fake news? Hebben de mensen het gehad met de openbare omroep en de kwaliteitskranten? Journalisten staan onderaan in het lijstje van betrouwbaarheid.
48:43
December 24, 2019
Zeg eens foert tegen de plannen van uw onderwijskoepels en uw directie!
De resultaten van het PISA onderzoek tonen aan dat het niveau van het Vlaamse onderwijs zakt. Al meer dan een decennium weerklinkt er kritiek op de bobo’s van het onderwijs die hervormingen opleggen die blijkbaar geen soelaas brengen. N-VA claimde heel uitdrukkelijk de ministerportefeuille van onderwijs op. Zal het nu veranderen? Doorbraak ging praten met Koen Daniëls, de man van wie verwacht werd dat hij onderwijsminister ging worden en plaatste hem aan tafel met leraar Pieter Van den Bossche die vanuit de praktijk kan vertellen hoe zij het ervaren. Het advies van mijnheer Daniëls aan leerkrachten die zich willen richten op hun kerntaak van lesgeven: “Zeg eens foert tegen de plannen van uw onderwijskoepels en uw directie!”.
48:14
December 20, 2019
Humor in en over politiek: Vanmol's hoop
Erwin Vanmol, Jean-Pierre, Rondas, Christian Laporte en professor Rik Torfs discussiëren op de boekenbeurs over een naslagwerk over humor in en over politiek, namelijk Vanmol's hoop. Vanmol’s Hoop bundelt de belangrijkste cartoons die Erwin Vanmol deze tijdspanne maakte. Niet alleen toont het de evolutie van een cartoonist maar tevens is het reis terug door de tijd. Het is niet alleen een opsomming van gebeurde feiten, maar ook een terugblik naar hoe we tegen dingen aankeken.
47:32
December 17, 2019
Waar staan we met de regeringsvorming?
Twee journalisten van staat, Christian Laporte en Rik Van Cauwelaert, laten hun licht schijnen op de regeringsvorming. Ligt de druk nu op CD&V? Is paars-groen de enige mogelijkheid aangezien Bart De Wever zowat iedereen de kast heeft opgejaagd? De lijken moeten nog uit de kast komen en de rekeningen moeten nog kloppen. Het echte werk moet dus nog beginnen en iedereen kijkt met schrik vooruit naar 2024. In deze podcast kan u een grondige analyse beluisteren.
37:27
December 13, 2019
Wat gebeurt er met uw digitale erfenis?
Indien we roerende of onroerende goederen hebben, dan staan we er wel eens bij stil dat daar iets mee gebeurt na ons overlijden. De dag vandaag leven we niet enkel meer in de “echte” wereld, maar ook in een virtuele online wereld. We hebben een facebook account, een blog, een hele reeks instagram stories, documenten op onze google drive enz… Wat zijn de spelregels met onze online erfenis? Wie krijgt wat of valt er niks te verdelen en gaat je bezit volledig naar Facebook? Doorbraak Radio sprak met notaris Jelle Van Hove om alvast de basisspelregels uit de doeken te doen.
21:51
December 10, 2019
Hoe verloopt de stemmingmakerij in de UK?
David Geens praat met UK-kenners Harry De Paepe, auteur van De twee kanten van het kanaal, en Dirk Laeremans. Enkele weken geleden stond het nieuws bol van berichten uit de UK en konden we geen journaal zien zonder "order, order". Maar sinds Boris Johnson zijn slag thuis haalde om naar de kiezer te gaan, is het windstil geworden. Wij staan stil bij de peilingen en eventuele gevolgen van wie er zou winnen: Johnson of Corbeyn. Komt er dan een Brexit of gaan we opnieuw onderhandelen? Komt er een nieuw referendum? Wat met de andere partijen? Gevolgen voor Vlaanderen. U hoort het allemaal in deze episode.
23:34
December 6, 2019
Het Vlaams Parlement toen en nu met Kris Van Dijck
Kris Van Dijck (N-VA) zit al sinds 1995 in het Vlaams Parlement. Sinds die tijd is er wel wat veranderd in het Vlaams Parlement en daarbuiten. Met Van Dijck zoeken we naar gelijkenis en verschil tussen toen en nu.  (foto Van Dijck in 2006)
36:35
November 23, 2019
China voor beginners
De kranten staan vol van China. Of het nu over Hongkong, de handelsoorlog met de VS, de 70e verjaardag van de Volksrepubliek gaat of een Belgische handelsmissie. Het land roept zowel bewondering als afkeer op. Maar wat moet u nu écht weten over China? Waarom is het land zo moeilijk te begrijpen voor westerlingen? Doorbraak sprak met Eric Hendriks, China-kenner par excellence, voor een genuanceerd portret van een complex land.
46:11
November 17, 2019
Staat Catalonië in brand?
Hoofdredacteur Pieter Bauwens praat met Karl Drabbe en Christoph Bostyn over het geweld in Catalonië. Is er na 10 jaar massaal en geweldloos protest een keerpunt gekomen?
35:04
October 22, 2019
Miljaarde miljaarde - de Vlaamse begroting
Dirk Laeremans in gesprek met professor overheidsfinanciën Herman Matthijs over de begrotingscijfers van de Vlaamse regering. Laat het ons even over de centen hebben. 
23:40
October 15, 2019
Heeft het ziekenfonds nog nut?
Politiek wordt het nut van de ziekenfondsen in vraag gesteld. David Geens gaat in gesprek met Jurgen Constandt (Vlaams Neutraal Ziekenfonds) en Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA), met de vraag hebben wij zoiets als een ziekenfonds nodig in tijden dat de staat de ziekteverzekering overgenomen heeft? Is het ziekenfonds als structuur ingehaald door de tijd? 
27:34
October 7, 2019
Hebben we eigenlijk nog een begroting nodig?
We moeten snel een regering hebben, want anders kunnen we geen begroting indienen in Europa.... Et alors? Zowat alle politici zijn het er erover eens dat een begroting in evenwicht ongeveer de laatste bekommernis op het lijstje is. Hoogstens na te streven tegen de volgende verkiezingen in 2024. Maar wat gebeurt er als we geen begroting indienen in Europa? En - met de negatieve rentes - verdienen we geld als we als overheid lenen. Dus waar is het probleem? En is de Vlaamse begroting dan wel op orde? Of hebben we ook daar de "Belgische ziekte" overgenomen? En waarom doet Nederland het dan wel goed?  Dirk Laeremans en Frédéric Depauw discussiëren over het probleem en de (mogelijke) consequenties.
19:10
September 26, 2019
Wat komt eerst, de Brexit of een Belgische regering?
Pieter Bauwens in gesprek met Harry Depaepe over de Brexit en de politiek situatie in het VK. Komt er nu een brexit of komt er geen?
25:08
September 16, 2019
Eindelijk een Waalse regering - overwegingen met Christian Laporte
Pieter Bauwens praat met Christian Laporte (oud-redacteur van La Libre en Le Soir) over de nieuwe Waalse regering. Hoe kwam ze tot stand? en Wat zijn de implicaties voor de Vlaamse en Belgische regering?
34:28
September 14, 2019
De zomer van 2019, met Bart Maddens
Waar staan we nu politiek begin september? Pieter Bauwens overloopt met Professor politicologie Bart Maddens de politieke zomer. Stond het cordon op breken? Waarom is het niet gebroken? Komt er een federale regering? Is er al confederalisme? 
29:41
September 6, 2019
Vlaamse Beweging was te braaf voor de regering met N-VA
 11 juli blijft voor Vlaamse bewegers dé hoogdag. Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag praat Pieter Bauwens met Bart Fierens, voorzitter van het ANZ, de organisator van het jaarlijkse Zangfeest, zowat de enige organisatie die erin slaagt de brede Vlaamse Beweging te verzamelen. Ook Hugo Maes, waarnemend voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, de grootste vereniging in die Vlaamse beweging schuift aan.  
31:56
July 10, 2019
Brexit - 3 jaar later
3 jaar geleden koos Engeland voor Brexit. En de soap gaat voort. En wat gaat Boris doen met de Conservatieve Partij?
17:15
June 25, 2019
Is de persvrijheid in gevaar door 'SLAPP' of 'chilling'?
Ignace Vandewalle kon het aan den lijve meemaken, hij publiceerde het boek 'De Illegale Ghelamco Arena' en kreeg een proces aan zijn been. Prof. Mediarecht (KULeuven) Koen Lemmens heeft begrip voor het gevoel van de bedreiging bij journalisten, maar pleit om de evenwichten in de rechterlijke macht te respecteren en geen overhaaste wetten te stemmen. Pieter Bauwens gaat met beide heren in gesprek over de bescherming van de pers en de vrije meningsuiting. 
35:51
June 20, 2019
Het cordon breekt (nu misschien nog niet)
Moet het Cordon breken en is het Vlaams Belang ondemocratisch of niet? Pieter Bauwens vraagt het aan Boudewijn Bouckaert en Jurgen Ceder
34:36
June 14, 2019
'De Wever verliest de verkiezingen, maar wint de regeringsvorming' Doorbraak Radio
Met de professoren Nicolas Bouteca (Politicoloog) en Herman Matthijs (Publieke financiën) overlopen de we verkiezingsresultaten en de staat van het land. Worden we straks geleid door een 'octopussy-coalitie'? 
28:09
May 31, 2019
'Het cordon heeft links lui gemaakt' Doorbraak Radio
Eén dag na de verkiezingen van 26 mei analyseren Pieter Bauwens, Karl Drabbe, Tom Garcia en Dirk Laeremans het resultaat. En natuurlijk kijken ze vooruit wat er ons morgen te wachten staat. Een Doorbraak-kijk op de verkiezingen.
33:53
May 28, 2019
Doorbraak Radio: Harry De Paepe 'Brexit heeft politiek in het VK dooreengeschud'
Is de Brexit een komedie of een tragedie? Pieter Bauwens vraagt het aan de Doorbraak-anglofiel Harry De Paepe.
20:37
May 25, 2019
Doorbraak radio: N-VA heeft Vlaams Belang kiezer opgegeven
Heeft de N-VA de Vlaams Belang-kiezer opgegeven? Pieter Bauwens gaat in dialoog met politicoloog Bart Maddens over de campagne en de verkiezingen.
31:03
May 22, 2019
Doorbraak radio: hoe heet is het klimaatdebat?
Het klimaat zou het gedroomde onderwerp van de verkiezingen worden. Maar zo is het niet gelopen. En toch zijn veel mensen ermee bezig. Het debatklimaat is zeker al verhit. Zo sterk zelfs dat Rob Lemeire op Doorbraak een oproep lanceerde om eens een klimaatnegationist op de thee uit te nodigen. Dat deden wij dan maar. Hij mocht zelf aantreden en op de thee (het was koffie) gaan met columnist Johan Sanctorum, die begrijpt niet dat iemand klimaatnegationist kan zijn. Hoofdredacteur Pieter Bauwens schonk als gastheer de koffie uit en stelde de vragen.  Podcast met Pieter Bauwens, Rob Lemeire en Johans Sanctorum. Postproductie: David Geens
27:41
May 15, 2019
Doorbraak radio: Wat is er mis met ons onderwijs?
Doorbraak Radio met Julien Borremans en Pieter Bauwens over het onderwijs in Vlaanderen, bekeken vanuit de praktijk en zonder politiek correcte taboes. 
20:47
May 8, 2019
Doorbraak Radio aflevering 1: De doorbraak podcast
Doorbraak begint vandaag met wekelijkse podcastst onder de noemer Doorbraak Radio". Als opwarmertje voor het meer serieuze werk, spreken we vandaag over podcasts en waarom die zo populair aan het worden zijn.  En vooral , wat gaat doorbraak brengen in deze podcasts?
21:31
April 29, 2019