Skip to main content
Evropské fondy v období 2021 -2027

Evropské fondy v období 2021 -2027

By Ministerstvo pro místní rozvoj
Podrobně o tom, jak v příštích letech podpořit i váš projekt z evropských fondů. Přímo od zdroje zastřešujícího čerpání dotací – Ministerstva pro místní rozvoj. Různé možnosti podpory představí hosté z ministerstev, která mají jednotlivé programy na starosti. www.dotaceEU.cz
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Castbox Logo

Castbox

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Ze zchátralého koupaliště k adrenalinovému centru u česko-polských hranic - Koupálo Janovičky – Markéta Hanušová, Martin Franc, Miroslav Vlček
Sportovně-kulturní areál nabízí netradiční trávení volného času. Board klub Broumov díky fondům EU přeměnil původní zchátralé koupaliště v místo plné adrenalinových aktivit. Poslechněte si Markétu Hanušovou, Martina France a Miroslava Vlčka, kteří dokázali uskutečnit svoje vize.
22:20
March 16, 2022
Nejen kostel a pivovar, ale především činnosti lidí s hendikepem - Sdružení Neratov – Antonín Nekvinda, Josef Suchár
Sdružení Neratov dokázalo vybudovat místo s neopakovatelnou atmosférou i činnostmi. Zapomenutý kout se s podporou nejen evropských fondů proměnil v živé místo setkávání a pomoci. Poslechněte si pátera Josefa Suchára a Antonína Nekvindu, kteří mají lví podíl na celém neratovském úspěchu.
45:58
February 10, 2022
Publicita EU projektů s Radkem Kobzou z MMR
Jak se má příjemce dotace vypořádat s povinnou publicitou? A jak se vyvarovat nejčastějším chybám? Jakou pomoc příjemcům nabízí Ministerstvo pro místní rozvoj? Nejen o tom hovoříme s Radkem Kobzou, ředitelem Odboru publicity a evaluací fondů EU na Ministerstvu pro místní rozvoj.
29:42
December 23, 2021
O smyslu fondů EU s Olgou Nebeskou z Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha
Jaký význam má Evropské unie a jaké příležitosti přinesou evropské fondy České republice v letech 2021-2027?  Ubírá se Evropa se svými cíli - zelená, digitální, sociální a vzdělanější, správnou cestou a jsou pro Českou republiku relevantní? Tato a další témata rozebereme s Olgou Nebeskou, prorektorkou VŠMVV Praha a odbornicí v oblasti fondů EU.
28:00
November 12, 2021
Jak se učit z chyb pomocí evaluace s Martinem Nekolou z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
Jak zlepšit svůj projekt anebo lépe a účinněji prosazovat jeho myšlenky a závěry? Kdy má smysl evaluaci v projektu využit a kdy ne? Může si ji udělat i projektový manažer anebo k tomu potřebuje odborníka? Nejen na to odpoví další díl podcastu, jehož hostem je Martin Nekola z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
38:35
August 19, 2021
K čemu slouží evaluace ve fondech EU s Michaelou Mrózkovou z MŠMT
Jaké mají evropské dotace v České republice výsledky a dopady? Jak poznáme, že podpořené projekty skutečně pomáhají?  A jaký je rozdíl mezi evaluací a auditem?? Na tyto a další otázky odpoví Michaela Mrózková, vedoucí evaluační jednotky na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Vysvětlí, jaký je rozdíl mezi monitoringem a evaluací nebo jakým výzvám v Česku evaluace čelí.
27:48
August 12, 2021
Auditní orgán se Stanislavem Burešem z Ministerstva financí
K čemu audit slouží a v čem jsou odlišné jednotlivé typy kontrol? Podle jakého klíče si vybírá Auditní orgán Ministerstva financí projekty ke kontrole? S kdo kontroluje činnost kontrolorů? Na tyto a další otázky odpoví Stanislav Bureš, ředitel Auditního orgánu na Ministerstvu financí ČR. Poradí, jak se co nejlépe připravit na návštěvu auditorů a jaká jsou nejčastější zjištění a jak jim předcházet.
34:26
August 05, 2021
Finanční řízení s Lukášem Meleckým z Vysoké školy báňské v Ostravě
Jak získat kapitál a další finanční zdroje na váš projektový záměr? Jak na přípravu, plánování, realizaci a kontrolu finanční stránky projektu? Co je nejzásadnější rozdíl ve finančním řízení běžného projektu a projektu spolufinancovaného z evropských fondů? Jak odpovědět na otázky „jak, za co a za kolik?“. Co je klíčové pro váš úspěch a jak předejít možné finanční katastrofě? O tom si budeme povídat s Lukášem Meleckým z Technické univerzity VŠB.
42:13
July 29, 2021
Projektové řízení s Lukášem Meleckým z Vysoké školy báňské v Ostravě
Jak si můžete zjednodušit práci a snadněji zrealizovat váš projekt spolufinancovaný z fondů EU? Jak vést tým, aby každý věděl, co má dělat? V čem můžeme být efektivnější díky plánování nebo správnému nastavování termínů? Co dělat, abyste dokázali předvídat rizika a naučili se je řídit? Od Lukáše Meleckého z Technické univerzity VŠB se dozvíte tipy, které se mohou hodit i Vám pro úspěšné řízení projektů, nejen těch financovaných z evropských fondů.
37:09
July 22, 2021
Programy přeshraniční spolupráce se Zdeňkem Semorádem z MMR.
Evropské fondy se snaží přispět k rozvoji regionů. A to nejen v rámci jednoho státu. Existují programy přeshraniční, nadnárodní i mezinárodní spolupráce. Umožňují součinnost a řešení problémů napříč Evropskou unií bez ohledu na státní hranice. Nejzajímavější programy nám představí náměstek ministryně pro místní rozvoj, Zdeněk Semorád.
23:03
April 09, 2021
Operační program Jan Amos Komenský s Václavem Velčovským z MŠMT.
Kvalitní a dostupné vzdělávání, modernizace vzdělávacích metod nebo posílení výzkumu a vývoje jsou nutnou podmínkou naší budoucnosti. Jaké projekty bude podporovat Operační program Jan Amos Komenský? V čem se bude lišit od stávajícího programu Výzkum, vývoj a vzdělávání? A bude peněz na vzdělávání dostatek? Tato témata rozebereme s panem náměstkem Václavem Velčovským z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
47:06
April 06, 2021
Operační program Rybářství s Pavlem Sekáčem z MZe.
Konkurenceschopná, odolná a udržitelně se rozvíjející sladkovodní akvakultura je téma pro další díl. Operační program Rybářství je sice nejmenší program z rodiny politiky soudržnosti, nicméně z hlediska české tradice v rybníkářství podstatný. Nejen o sladkovodní akvakultuře budeme dnes hovořit s naším hostem, s panem náměstkem Pavlem Sekáčem z Ministerstva zemědělství.
40:27
March 30, 2021
Operační program Spravedlivá transformace s Janem Křížem z MŽP.
Operační program Spravedlivá transformace je zcela novým programem zaměřeným na řešení dopadů odklonu od těžby a spalování uhlí v nejvíce zasažených regionech ČR. Jak zajistit dostatek pracovních míst pro lidi, kteří odcházejí z uhelného průmyslu, podpořit tamní ekonomiku i o zlepšení životního prostředí si budeme mluvit s náměstkem ministra životního prostředí Janem Křížem, který má na starost vznik tohoto programu.
31:06
March 26, 2021
Operační program Zaměstnanost+ s Tomášem Novotným z MPSV.
Podpora zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, sociální začleňování a boj s chudobou nebo modernizace veřejné správy. Tato témata a další otázky otevřeme s dalším hostem podcastu panem Tomášem Novotným, poradcem náměstkyně pro řízení Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce z Ministerstva práce a sociálních věcí.
32:53
March 22, 2021
Operační program Doprava s Markem Pastuchou z MD.
Efektivní, dostupná a k životnímu prostředí šetrná doprava tvoří jeden ze základních pilířů evropské politiky soudržnosti a na jeho naplnění je určena nemalá část evropských prostředků. Jaké projekty bude podporovat Operační program Doprava? Bude peněz na výstavbu dopravní infrastruktury dostatek? Tyto a další témata probereme s ředitelem Odboru fondů EU Markem Pastuchou z Ministerstva dopravy.
26:40
March 19, 2021
Operační program Životní prostředí s Janem Křížem z MŽP.
Ochrana životního prostředí tvoří jeden ze základních pilířů evropské politiky soudržnosti.  O tom, komu budou v následujících sedmi letech prostředky z fondů EU určeny a co všechno bude z Operačního programu Životní prostředí podporováno, si popovídáme s náměstkem Janem Křížem z Ministerstva životního prostředí.
48:24
March 16, 2021
Integrovaný regionální operační program se Zdeňkem Semorádem z MMR.
Evropské fondy jsou zásadním zdrojem prostředků pro rozvoj obcí, měst a regionů. Nejinak tomu bude i v novém programovém období, kde v IROPu starostové a zastupitelé měst naleznou nejvíce prostředků. V čem bude nový program navazovat na ten současný a co nového chystá, se zeptáme Zdeňka Semoráda, náměstka ministryně pro místní rozvoj.
36:33
March 11, 2021
Speciál o finančních nástrojích s Andreou Ferjenčíkovou z EIB a Sandrou Illínovou z MMR.
Speciální díl našeho podcastu se věnuje finančním nástrojům, které jsou u nás zatím málo známou formou poskytování podpory z evropských fondů. Představí nám je hned dva hosté: Andrea Ferjenčíková z Evropské investiční banky a Sandra Illínová z Ministerstva pro místní rozvoj.
28:05
March 04, 2021
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost s Marianem Piechou z MPO.
Tento díl podcastu o evropských fondech v období 2021 - 2027 nás seznámí s Operačním programem Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. O tom, komu je program určený a kdo všechno z něj může čerpat podporu, bude mluvit náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu Marian Piecha.
35:45
February 27, 2021
Evropské fondy v období 2021 - 2027. Obecně o fondech a politice soudržnosti s náměstkyní ministerstva pro místní rozvoj Danielou Grabmüllerovou.
První díl seriálu podcastů o evropských fondech. Ti nejpovolanější státní úředníci nás v něm seznámí s jednotlivými programy a poradí, jak v nich úspěšně žádat o podporu. Jako první přivítáme náměstkyni ministerstva pro místní rozvoj Danielu Grabmüllerovou, která nás seznámí s fondy a politikou soudržnosti obecně.
33:01
February 23, 2021