DietCast دایت کست

DietCast دایت کست

By DrMohammad Radfar
هدف دایت کست توضیح مسائل نسبتا پیچیده تغذیه ای به زبان ساده در راستای ترویج تغذیه سالم است. اینستاگرام دکتر رادفر وب سایت اینستاگرام دایت کست
Where to listen
Apple Podcasts Logo
Breaker Logo
Castbox Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

اپیزود نهم:رژیم های گیاه خواری

DietCast دایت کست

اپیزود نهم:رژیم های گیاه خواری

DietCast دایت کست

Go to next audioGo to next audio
Go to prev audioGo to prev audio
1x
اپیزود یازدهم:رژیم زون
هدف دایت کست توضیح مسائل نسبتا پیچیده تغذیه ای به زبان ساده در راستای ترویج تغذیه سالم است‌.در این اپیزود به بررسی رژیم زون میپردازیم.
20:03
October 29, 2019
اپیزود دهم: رژیم غذایی معتادان به کربوهیدرات
بیشترین سهم از درشت مغذی ها در رژیم غذایی کربوهیدرات ها هستند اما برخی از افراد خیلی بیشتر از مقدار توصیه شده از ان ها استفاده می کنند و همین دلیل باعث چاقی آنها می شود.در این اپیزود در این مورد صحبت می کنیم.
18:11
October 3, 2019
اپیزود نهم:رژیم های گیاه خواری
هدف دایت کست بیان مسائل پیچیده تغذیه ای به زبان ساده در راستای ترویج تغذیه سالم است. در این اپیزود به بررسی انواع رژیم های گیاه خواری و فواید آنها می پردازیم.
33:45
September 16, 2019
اپیزود هشتم:رژیم غذایی آفریقایی و آفریقایی-آمریکایی
هدف دایت کست توضیح مسایل پیچیده تغذیه ای به زبان ساده در راستای ترویج تغذیه سالم است.در این اپیزود به رژیم غذایی مناطق مختلف آفریقا و آفریقایی تبارهای آمریکا می پردازیم.
34:18
September 6, 2019
اپیزود هفتم:رژیم های غذایی ضد التهاب
هدف دایت کست توضیح مسائل نسبتا پیچیده تغذیه ای به زبان ساده در راستای ترویج تغذیه سالم است. در این اپیزود به بررسی رژیم های ضد التهاب می پردازیم که باعث کاهش بیماری های قلبی عروقی و سرطان و دیابت و غیره می شوند.
25:39
August 23, 2019
اپیزود ششم: کافئین و اثرات آن
هدف دایت کست توضیح مسائل نسبتا پیچیده تغذیه ای به زبان ساده در راستای ترویج تغذیه سالم است. در این اپیزود به بررسی کافئین؛ منابع و اثرات و عوارض آن می پردازیم.
21:55
August 9, 2019
اپیزود پنجم :رژیم های پر پروتئین
هدف dietcastتوضیح مسائل نسبتا پیچیده تغذیه ای به زبان ساده در راستای ترویج تغذیه سالم است. در این اپیزود به بررسی انواع رژیم های پر پروتئین و فواید و مضرات آنها می پردازیم.
12:31
July 25, 2019
اپیزود چهارم: کبد چرب
هدف dietcastتوضیح مسائل نسبتا پیچیده تغذیه ای به زبان ساده در راستای ترویج تغذیه سالم است. در این اپیزود به کبد چرب و راه های درمان آن می پردازیم.
06:49
July 19, 2019
اپیزود سوم: رژیم میوه خواری
هدف dietcastتوضیح مسائل نسبتا پیچیده تغذیه ای به زبان ساده در راستای ترویج تغذیه سالم است.در این اپیزود به بررسی رژیم میوه خواری می پردازیم.
18:59
July 11, 2019
اپیزود دوم:گیاهان دارویی موثر در درمان چاقی بخش دوم
هدف dietcastتوضیح مسائل نسبتا پیچیده تغذیه ای به زبان ساده در راستای ترویج تغذیه سالم است.در این اپیزود به گیاهان دارویی موثر در ایجاد لاغری می پردازیم.
15:50
June 22, 2019
اپیزود اول:گیاهان دارویی موثر در درمان چاقی-چای سبز
هدف dietcastتوضیح مسائل نسبتا پیچیده تغذیه ای به زبان ساده در راستای ترویج تغذیه سالم است.در این اپیزود به بررسی چای سبز در لاغری و باید و نباید های مصرف آن می پردازیم.
09:11
June 14, 2019