Skip to main content
405 | DörtYüzBeş

405 | DörtYüzBeş

By 405 - DörtYüzBeş
Nedir?
405, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü akademisyen ve öğrencilerinin (artık mezunlarının) girişimiyle 2014 yılı sonunda çalışmalara başlamış ve 2015’te yayına girmiş bir bağımsız medya projesidir.

405, Boğaziçi Üniversitesinde Doç. Dr. Selcan Kaynak tarafından verilen İletişim ve Siyaset dersinin kodudur (POLS 405).

dortyuzbes.com
info@dortyuzbes.com
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Eda Yücesoy & Özlem Ece | Yerel Yönetimler İçin Kültürel Planlama
Şubat 2016’da, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Departmanı tarafından hazırlanan Yerel Yönetimler için Kültürel Planlama raporunu İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Eda Yücesoy ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları direktörü Özlem Ece’yle konuştuk. Bu sohbette, kültürel planlamanın unsurlarını, önemini ve yerel yönetimler boyutunda kültürel planlamanın ne ifade ettiğini; kültürel planlama anlamında başarılı ve başarısız örnekleri ve geniş anlamda kültür kavramına dair tartışmaları bulacaksınız. Özlem Ece ve Eda Yücesoy ile sohbet ederken kültürel planlamaya bakışta bütüncül yaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu, içi boş konferans salonları yapmaktansa kapsayıcı ve planlı bir kültür politikası izlemenin gerekliliğini gördük. Ümitvar gelişmelere rağmen dünyadan da örnekler ışığında Türkiye’de bu alanda gideceğimiz yolun hâlâ oldukça fazla olduğunu düşündük. Biz bu sohbetten çok keyif aldık, sizin de seveceğinizi umuyoruz. Dört Yüz Beş 29 Mart 2016 Sohbet Tarihi: 25 Mart 2016
50:51
August 05, 2021
Leyla Akca | Project Lift: Savaşın Ruhsal Yaralarını Sarmak
Savaş sonrası travma geçiren ve savaş sebebiyle ülkesinden göç etmek zorunda kalan çocuklara psikolojik destek vermek ve bu çocukların topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla kurulan Project Lift’in proje danışmanı ve klinik direktörü, sanat terapisti Leyla Akca ile Suriyeli çocuklar, savaş travması, sanat terapisi ve Project Lift üzerine Maya Vakfı’nda konuştuk. Bu sohbette çocukların ve ailelerinin savaştan nasıl etkilendiklerini, Türkiye’deki mültecilerin durumunu, Project Lift’in hikayesini, sanat terapisinin savaş travması geçiren çocuklarla nasıl uygulandığını ve mültecilerle ilgilenen STK’ların bir değerlendirmesini bulacaksınız. Leyla Akca ile sohbet ederken  Suriyeli mültecilere yönelik toplum algısındaki bozuklukları ve bunların STK’lar desteğiyle neden ve nasıl çözülebileceğini öğrendik. Suriyeli mültecilerin entegrasyonunun mümkün olabildiğini gördük. Biz bu sohbetten çok şey öğrendik, sizin de seveceğinizi umuyoruz. Dört Yüz Beş 19 Mart 2016 Sohbet Tarihi: 18 Mart 2016
33:04
July 28, 2021
Nuri Ersoy | SOMA: Facia Devam Ediyor
Boğaziçi üniversitesi Soma Araştırma Grubu’nun Soma Faciası hakkında hazırladığı “Ge-li-yo-rum Diyen Facia”  başlıklı raporu üzerine, raporun editörlerinden, Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Nuri Ersoy’la sohbet ettik. Bu sohbette, Soma faciasını hazırlayan siyasi, ekonomik ve teknik faktörlerden, faciadan sonra yaşanan olayların sosyal, psikolojik ve ekonomik boyutlarına; faciadan sonra yapılan/yapılmayan düzenlemeler ve yaşanan dava süreçlerinden, devletin bu süreçteki rolüne kadar uzanan bir çok konuyu bulacaksınız. Nuri Ersoy’la sohbet ederken bu tip faciaların yaşanmaması için toplumun her katmanının ve her bir bireyin kendi ölçeğinde yapabileceği ve değiştirebileceği şeyler olduğunu, ancak sorunun kaynağının sosyal, ekonomik ve siyasi boyutlarının iyi incelenmesi gerektiğini düşündük. Biz bu sohbetten çok şey öğrendik, sizin de merakınızı giderebildiğimizi umuyoruz. 17 Kasım 2015 Dört Yüz Beş
46:47
June 14, 2021
Onur Karaoğlu | Masumiyet Müzesi: Yeni Müzecilik Anlayışına Doğru
Orhan Pamuk’un yazdığı Müzeler için Mütevazı bir Manifesto ve Masumiyet Müzesi üzerine, müze direktörü Onur Karaoğlu’yla sohbet ettik. Bu sohbette, Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi’ni yaratma  hikâyesinden müzenin bugününe; ziyaretçilerin müze deneyimlerinden müzeyi bekleyen yeniliklere; manifestonun hedeflerinden yeni müzecilik anlayışının pratiklerine kadar uzanan pek çok konu bulacaksınız. Onur Karaoğlu’yla sohbet ederken manifestonun öne sürdüğü yeni müzecilik anlayışının anıtsal devlet müzelerine kıyasla sunduğu imkânların ne denli fazla olduğunu düşündük. Kendisiyle böyle bir müzeyi idare etme deneyimleriyle de ilgili konuşma imkânı bulduk. Biz bu sohbetten çok keyif aldık, sizin de seveceğinizi umuyoruz. Dört Yüz Beş - dortyuzbes.com 9 Aralık 2015
39:19
June 12, 2021
Doğruluk Payı | Koray Kaplıca
Doğruluk Payı, çoğunlukla siyasetçilerin beyanlarını inceleyen ve ifadelerin doğruluk payını kontrol eden bir proje. Projenin yaratıcılarından Koray Kaplıca’yla konuştuk. Bu sohbetimizde doğruluk payı kontrolünün ne olduğu, nasıl yapıldığı, bu gibi çalışmalara okuyucunun nasıl güvenebileceği üzerine konuştuk, Biz, doğruluk payı kontrolünün hem bir gazetecilik faaliyeti hem de bir yanıyla akademik bir uğraş olduğunu gördük. Bu işin zorlukları ölçüsünde Türkiye’nin demokratikleşebilmesi için ne kadar gerekli olduğuna ikna olduk. Bazen yöntem üzerine düşünerek, bazen güncel siyasi konulardan örneklerden konuşarak çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Sizin de seveceğinizi umuyoruz. Dört Yüz Beş Yayın Tarihi: 24 Kasım 2016 Sohbet Tarihi: 19 Ekim 2016
33:47
June 11, 2021
Medyada Nefret Söylemi | Zeynep Arslan & Pınar Ensari & Funda Tekin
Hrant Dink Vakfı tarafından Nisan 2009’dan beri hazırlanan Medyada Nefret Söylemi İzleme Projesi’nin koordinatörü Zeynep Arslan, Pınar Ensari ve Funda Tekin’le beraber nefret söylemi ve proje üzerine konuştuk. Bu sohbette nefret söyleminin tanımı ve kapsamıyla ilgili tartışmaları, medyada sık sık karşılaşılan nefret söylemi örneklerinin ve medyada nefret söylemi üretiminin bir değerlendirmesini bulacaksınız. Zeynep Arslan, Pınar Ensari ve Funda Tekin’le sohbet ederken medyada nefret söylemi üretiminin ne kadar yaygın olduğunu, bunun tehlikelerini ve bu konudaki farkındalığı arttırmanın gerekliliğini gördük. Biz bu sohbetten çok keyif aldık sizin de seveceğinizi umuyoruz. Dört Yüz Beş 11 Eylül 2016 Sohbet Tarihi: 9 Ağustos 2016
40:10
February 23, 2021
Özlem Ece | Sanat Eğitimini (Yeniden) Düşünmek
Aralık 2014’te Zülal Fazlıoğlu Akın ve Özlem Ece tarafından hazırlanan Türkiye’de Sanat Eğitimini (Yeniden) Düşünmek raporu üzerine, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece’yle konuştuk. Bu sohbette, sanat eğitiminin birey ve toplumlar için önemi, sanat eğitimi ve kültür politikaları konusunda Türkiye’nin durumu, bu konularda farklı ülkelerle karşılaştırmalı bakışı, Türkiye’de sanat eğitiminde iyileştirilmesi gereken şartları ve bu konuyla alakalı olumlu örnekleri bulacaksınız. Özlem Ece’yle sohbet ederken kültür alanının toplumlar için ne kadar önemli olduğunu, sanat eğitiminin bireyleri yaratıcı düşünce konusunda ne derece geliştirdiğini düşündük. Türkiye’de bu alanda gideceğimiz yolun hâlâ oldukça fazla olduğunun bir kez daha farkına vardık. Biz bu sohbetten çok keyif aldık, sizin de seveceğinizi umuyoruz. Dört Yüz Beş 29 Ocak 2016 Sohbet Tarihi: 8 Ocak 2016
43:37
January 29, 2021
Ezgi Emel | Çocuklar İçin Felsefe
Felsefe öğretmeni ve Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümü yüksek lisans öğrencisi (sohbetin yapıldığı zamanlarda) Ezgi Emel ile anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine verdiği Felsefe dersleriyle “Çocuklar İçin Felsefe” hareketi üzerine sohbet ettik. Bu sohbette, çocukların Felsefe dersiyle olan deneyimleri, bir öğretmenin çocuklara Felsefe dersi verirken yaşadıkları, Türkiye’deki eğitim sisteminde çocuklara yönelik Felsefe derslerinin gerekliliği ve “Çocuklar İçin Felsefe” hareketinin detaylarına kadar uzanan bir çok konuyu bulacaksınız. Ezgi Emel’le sohbet ederken Türkiye’de çocuklara felsefe eğitiminin nasıl verilebileceğini de konuştuk. Bunun mümkün olduğunu, yapılabileceğini düşündük. Biz bu sohbetten çok şey öğrendik, sizin de seveceğinizi umuyoruz. 9 Kasım 2015 Dört Yüz Beş Künye Röportaj: Buğra Barçın, Çağrı Mutaf Ses: Arda Çiltepe Fotoğraflar: Arda Çiltepe Deşifre: Selcan Kaynak
25:48
January 22, 2021
Emre Erdoğan | Türkiye’de Kutuplaşma
Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Erdoğan’la kurucu ortaklığını yürüttüğü Infakto Research Workshop’un üstlendiği Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları başlıklı araştırma üzerine konuştuk. Bu sohbette Türkiye’de kutuplaşmanın boyutlarının nerelere vardığını, kimliklerle parti aidiyetlerinin nasıl örtüştüğünü, kutuplaşmanın siyasi ve sosyal etkilerinin neler olabileceğini, bu sürecin nasıl hazırlandığını ve olası somut sonuçlarının neler olduğunu bulacaksınız. Gündelik siyasi çekişmelerin ötesinde, kutuplaşmanın hepimizin yaşadığı bir süreç dahilinde gerçekleşen ve çok tehlikeli sonuçları olan bir olgu olduğuna kanaat getirdik ve olası çözüm yolları üzerine düşündük. Biz bu sohbetten çok şey öğrendik, sizin de seveceğinizi umuyoruz. 9 Mart 2016 Sohbet tarihi: 7 Mart 2016 Dört Yüz Beş Künye Röportaj: Çağrı Mutaf, Buğra Barçın Ses: Buğra Barçın, Çağrı Mutaf Deşifre: Naz Vardar, Burak Demiryakan Fotoğraflar: Buğra Barçın, Çağrı Mutaf
52:25
December 30, 2020
Mine Eder | İstanbul’da Eğlencenin Politik-Ekonomisi
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mine Eder ve Prof. Dr. Özlem Öz’ün yürüttüğü “Neoliberalization of Istanbul’s Nightlife: Beer or Champagne?” (İstanbul Gece Hayatının Neoliberalleşmesi: Bira mı Şampanya mı?) başlıklı çalışma üzerine Mine Eder’le sohbet ettik. Bu sohbette, İstanbul gece ve eğlence hayatının politik-ekonomisi çerçevesinde, gece hayatındaki “lüks” tanımı ve mekânlar yoluyla yaşanan ayrıştırmadan, mekânların değeri ve segmentini belirleyen öğelere; kentleşmenin olumlu ve olumsuz etkilerinden, “kentsel dönüşüm” ve “soylulaştırma” kavramlarına; son yıllarda yaşanan kalkınma çılgınlığından, “şehir hakkı” kavramı ve Gezi Hareketini oluşturan faktörlere kadar uzanan bir çok konuyu bulacaksınız. Mine Eder’le sohbet ederken mekân siyaseti ve ekonomisine dair yaptıkları çalışmalar serisinin Beşiktaş ve Tophane ile devam edeceğini öğrendik. Bu çalışma üzerine de konuşmak için söz aldık. Biz bu sohbetten çok şey öğrendik, sizin de merakınızı giderebildiğimizi umuyoruz. 13 Şubat 2015 Dört Yüz Beş Künye Röportaj: Buğra Barçın, Selcan Kaynak, Mine Ekinci Ses: Buğra Barçın Fotoğraflar: Çağrı Mutaf Deşifre: Burak Demiryakan, Burcu Mirkelam
01:05:10
December 30, 2020