Skip to main content
Kiemkracht!

Kiemkracht!

By DuurzaamDoor
Welkom bij Kiemkracht! - transitieverhalen over de groei van het nieuwe Nederland. In deze podcast zoomen wij, Louise Boelens en Anne van Strien voor DuurzaamDoor, in op kiemen van transities. Waar kiemt het, hoe groeit het en wat wordt er geoogst?
(DuurzaamDoor is een kennisprogramma van overheden en maatschappelijke organisatie, waarvan het programmabureau is ondergebracht bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).
Meer informatie: www.duurzaamdoor.nl)
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Aflevering 5 De plant als verbindende kracht

Kiemkracht!

1x
Aflevering 6 Bewoners aan zet
In deze aflevering nemen we je mee naar Stadsdorp Elsrijk in Amstelveen. In een stadsdorp draait het erom dat bewoners heel veel samen doen en zelf regelen. In de wijk Elsrijk heeft het stadsdorp de gemeente uitgedaagd in de zogenaamde ‘Right to challenge’. Hierdoor heeft dit bewonersinitiatief budget gekregen en zij zijn nu zelf opdrachtgever voor het welzijnswerk in hun wijk. Hoe zit dat precies? We spreken hierover met Hans Steenvoorden, Coby Cornielje en Sacha de Ruiter van Stadsdorp Elsrijk, en met Marijke Bergh van de gemeente Amstelveen.
23:28
July 20, 2020
Aflevering 7 Gas eraf, of toch erop?
In deze aflevering horen we verschillende geluiden over de energietransitie in het dorp Heeg in de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze aflevering gaat over het lastige gegeven dat men in Heeg heel ver is met schone energie uit het meer, terwijl het aardgas onder datzelfde meer in de picture is om opgeboord te worden. Gaat het gas eraf, of toch erop? We spreken hierover met Freya Zandstra, een actieve inwoner van Heeg, Sybrand Frietema van het energiecollectief Warm Heeg, Justine Oomes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, afdeling mijnbouw, en met wethouder Erik Faber van de gemeente Súdwest-Fryslân.
27:40
July 20, 2020
Aflevering 8 DuurzaamDoor in de regio
In deze aflevering horen we hoe DuurzaamDoor zélf werkt aan het versnellen van de transitie in de experimentele ontdekruimte van de PTRN, dat staat voor de ‘Participatietafel Regionale Netwerken’. Hierin leren initiatiefnemers uit verschillende regio’s in Nederland van én met elkaar hoe zij hun transitieprojecten stappen verder kunnen brengen.
21:23
July 20, 2020
Aflevering 1 De circulaire energiecentrale
In deze aflevering horen we alles over de circulaire energiecoöperatie. Hernieuwbare energie voor iedereen. Wat is er nieuw aan dit initiatief? Iedereen kan medeeigenaar zijn. Hoe zit dat precies? We spreken met Onno van Bekkum van de energiecoöperatie ‘Bommelerwaar Stroom’, en Michiel de Raaf, burgercommissielid van de gemeente Maasdriel. Een kijkje in de keuken van de energiecoöperatie 2.0 die ontkiemt in de Bommelerwaard.
35:47
April 08, 2020
Aflevering 2 Gebiedsontwikkeling anno nu
In een gebied zijn veel meer mogelijkheden dan je zou denken, voor inwoners en andere betrokkenen om sámen de toekomst van hun gebied vorm te geven. We spreken met Eduard Ravenhorst van De Cooperatieve Samenleving over het Rijnlands gebiedsdenken.
14:56
April 08, 2020
Aflevering 3 De groeiende kracht van een duurzaam dorp
In deze aflevering gaan we naar Friesland. Het bewonersinitiatief Duurzaam Heeg onderneemt allerlei duurzame activiteiten. Op het gebied van energie, groenbeheer, bomen, vervoer, zwerfafval, en meer. Hun doel is: zelfvoorzienend worden met gemeenschapskracht. In dit gesprek gaat het vooral over de voedseltuin. Én over de relatie tussen inwoners en gemeente. Die is drastisch aan het veranderen. We spreken Dorine van den Beukel en Freya Zandstra van Duurzaam Heeg, en Letty Laan van de gemeente Súdwest-Fryslân.
28:22
April 08, 2020
Aflevering 4 Transitie is leren
In deze aflevering is de stelling: samenwerken in een gebiedstransitie gaat veel beter als je bereid bent continu te leren. De wrijving met elkaar áangaan. Ambtenaren van de Provincie Zuid-Holland trainen zichzelf hierin. Netwerkend werken, noemen ze dat. De gebiedscoalitie Groen Verbindt in Alblasserwaard Vijfheerenlanden gebruikt deze kennis en ontwikkelt verder. We spreken José Lemmen van de Provincie Zuid-Holland, Rolia Wiggelinkhuysen die namens duurzame ondernemers deelneemt in de coalitie en met Jifke Sol van Sol-Cocreatie, die als transitiecoach inzet op transformatief netwerkleren.
24:13
April 08, 2020
Aflevering 5 De plant als verbindende kracht
In deze aflevering zoomen we dieper in op circulaire systeemverandering. Want, onze aarde is rond, en – dus letterlijk – een circulair systeem. Hans, Jan en Cees werken aan het project ‘Wonen in Lisdodde’, waarin een circulaire ketensamenwerking ontkiemt is en nu door groeit. Binnenkort wordt de lisdodde geoogst waar mee gebouwd gaat worden. Circulair ontwikkelen met de plant als verbindende kracht! We spreken met Hans Slootweg van adviesbureau ORG-ID, Cees Bol van woningcorporatie QuaWonen en Jan Strijker van de Provincie Zuid Holland.
29:14
April 08, 2020