Skip to main content
Cirkevný zbor ECAV Poprad

Cirkevný zbor ECAV Poprad

By ECAV Poprad
Zvukové nahrávky poväčšine kázní Božieho slova zo Služieb Božích konaných v našom zbore
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

1.adventná večiereň 3.12.2020 (Mk 16,15 a Sk 1,8) kázeň kostol Poprad

Cirkevný zbor ECAV Poprad

1x
28.11.2021 1.adventná nedeľa (Ž 50,1-4) kázeň Poprad
Téma:_ Pán prichádza
26:43
November 27, 2021
18.11.2021 Biblická hodina (L 4,14-30) Poprad
Ježišovo vystúpenie v Nazarete
56:48
November 21, 2021
11.11.2021 (L3,21-4,13) Biblická hodina
Pán Ježiš na púšti
01:01:20
November 14, 2021
14.11.2021 24.nedeľa po Svätej Trojici (L 18,1-8) kázeň
Predposledná nedeľa cirkevného roka Téma: Posledný súd
26:59
November 14, 2021
7.11.2021 23.nedeľa po ST (L17,20-30) kázeň Poprad
téma: Znamenia konca času
24:40
November 7, 2021
Biblická hodina 4.11.2021 (L3,1-20)
Ján Krstiteľ na púšti
55:42
November 4, 2021
2.11.2021 pamiatka zosnulých (L 8,49-56) kázeň Poprad
Hlavná myšlienka: Pán Ježiš je Vzkriesenie a Život
20:19
November 3, 2021
2.11.2021 pamiatka zosnulých (L 8,49-56) Služby Božie Poprad
Hlavná myšlienka: Pán Ježiš je vzkriesenie a život Piesne: 676, 673, 440 Antifóna: 83 Biblické texty: Smútočný žalm: Žalm 102 Kázeň: L 8,49-56
41:48
November 3, 2021
31.10.2021 Pamiatka Reformácie (L 12,1-9) kázeň Spišská Sobota
Hlavná myšlienka: Pán Ježiš vie o nás všetko a to sa prejaví v živote kresťana pokáním z pokrytectva a otvorenosťou aj cez prenasledovanie prinášať vyznanie o Spasiteľovi
31:55
October 31, 2021
Biblická hodina 28.10.2021 (L 2,41-52)
12-ročný Ježiš v chráme
55:01
October 28, 2021
24.10.2021 21.nedeľa po Svätej Trojici (L 12,49-59) kázeň Poprad
Téma: V boji o dokonalosť
27:24
October 24, 2021
Biblická hodina 21.10.2021 (L2,21-40)
Obriezka, očisťovanie a predstavenie Pána Ježiša
01:06:22
October 21, 2021
17.10.2021 20.nedeľa po Svätej Trojici (L 16,14-18) kázeň Poprad
Téma: Stratená príležitosť
26:07
October 17, 2021
Biblická hodina 14.10.2021 (L2,1-20)
Narodenie Pána Ježiša
57:27
October 15, 2021
Biblická hodina 7.10.2021 (L1, 57-80)
Narodenie Jána Krstiteľa a Zachariášov chválospev
50:14
October 10, 2021
3.10.2021 18.nedeľa po Svätej Trojici (L 12,13-21) kázeň Poprad
Poďakovanie za úrody zeme
26:05
October 3, 2021
30.9.2021 (L 1,39-56) Biblická hodina Poprad
Magnificat
58:01
September 30, 2021
26.9.2021 17.nedeľa po Svätej Trojici (L 14,12-14) kázeň Poprad
téma: sloboda povolaných v Kristovi
25:46
September 26, 2021
23.9.2021 (L 1,26-38) Biblická hodina Poprad
Mária a zvestovanie anjela Gabriela
59:50
September 25, 2021
16.9.2021 (L1,1-25) Biblická hodina Poprad
Predslov a Zachariášovo stretnutie s anjelom v chráme
01:08:32
September 25, 2021
19.9.2021 16.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,11-17) kázeň z Popradu
Téma: Vyslobodenie z otroctva smrti
29:01
September 19, 2021
19.9.2021 16.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,11-17) kompletné Služby Božie z Popradu
Téma: Vyslobodeniez otroctva smrti Piesne 187, 676, 201, 152 Antifóna 68 Biblické texty: SZ text Ž145,1-8 Epištola Fil1,21-30 Evanjelium a kázeň Lk 7,11-17
58:28
September 19, 2021
12.9.2021 15.nedeľa po Svätej Trojici (L 17,5-6) kompletné Služby Božie z Popradu
Pravidelné nedeľné SB na 15.nedeľu po Svätej Trojici s témou: Bremeno ustarostenosti. Piesne 396, 468, 202, 496 Antifóna 62 Biblické texty: Starozmluvný: Ž 103,8-13 Epištola: R 14,1-12 Evanjelium: L 17,3-10 Kázeň: L 17,5-6
01:02:47
September 12, 2021
5.9.2021 14.nedeľa po Svätej Trojici (L 17,15-16) kázeň z Popradu
Téma: Vďačnosť je ovocím Ducha 
26:41
September 5, 2021
5.9.2021 14.nedeľa po Svätej Trojici (L 17,15-16) kompletné Služby Božie z Popradu
Slávnosť začiatku školského roka. Téma: Vďačnosť je ovocím Ducha. Piesne: 335, 646, 355, 624 Antifóna: 54 Biblické texty: Starozmluvný text 1.Moj 28,10-19a Epištola Gal 5,16-23 Evanjelium L 17,11-19 Kázeň Lk17,15-16
57:20
September 5, 2021
29.8.2021 13.nedeľa po Svätej Trojici (L 10,30-37) kompletné Služby Božie
Pravidelné nedeľné SB 13.nedeľa po Svätej Trojici s témou Milovanie blížneho. Piesne: 368, 245, 196, 642 Antifóna 55 Biblické texty: Epištola 1.J4,7-12 Evanjelium L 10,25-29 Kázeň L 10,30-36
59:16
August 29, 2021
22.8.2021 12.nedeľa po Svätej Trojici (L 13,10-17) kompletné Služby Božie
Pravidelné nedeľné SB 21.nedeľa po Svätej Trojici s témou Boží dar reči. Piesne 194, 287, 183, 348 Antifóna 58 Biblické texty:  Epištola: Sk 9,1-19 Evanjelium: Mk 7,31-37 Kázeň: L 13,10-17
59:22
August 22, 2021
15.8.2021 11.nedeľa po Svätej Trojici (L 18,9-14) kompletné Služby Božie z Popradu
Pravidelné nedeľné SB na 11.nedeľu po Svätej Trojici s témou: Pýcha a pokánie. Piesne: 381, 325, 204, 227 Antifóna: 78 Biblické texty: Epištola Ef 2,4-10 Evanjelium– Mt 21,28-31 Kázeň – L 18,9-14
55:30
August 15, 2021
8.8.2021 nedeľa pokánia (L19,41-48) kázeň na SB v Popradu
Skaza mesta Jeruzalema
29:54
August 8, 2021
8.8.2021 nedeľa pokánia (L19,41-48) celé Služby Božie z Popradu
Piesne: 188, 329, 200, 466 Antifóna: 79 Biblické texty: Epištola: R 11,25-32 Evanjelium: Mt 11,20-24 Kázeň: L 19,41-48
58:31
August 8, 2021
1.8.2021 9.nedeľa po ST (L 12,41-48) kázeň Poprad
Ako dôležité je mať Božiu múdrosť, ktorá je prezieravá
26:01
August 1, 2021
1.8.2021 9.nedeľa po ST (L 12,41-48) Služby Božie
Piesne 190, 478, 199, 475 Antifóna 60 Biblické texty: Epištola: Kol 3,1-11 Evanjelium: L 12,35-40 Kázeň: L 12,41-48
55:37
August 1, 2021
25.7.2021 8.nedeľa po ST (L 11,37-44) kázeň z Popradu
Výstraha pred zvodmi
28:51
July 25, 2021
25.7.2021 8.nedeľa po ST (L 11,37-44) Služby Božie z Popradu
Piesne: 259, 457,  220 Antifóna: 57 Biblické texty:  EvanjeliumL 11,45-52 Kázeň L 11,37-44
55:46
July 25, 2021
18.7.2021 7.nedeľa po ST (L 11,1-4) kázeň Poprad
Modlitba Pánova
25:36
July 18, 2021
11.7.2021 6.nedeľa po ST (L 6,43-49) kázeň Poprad
Téma: Život v Kristovi
21:27
July 11, 2021
11.7.2021 6.nedeľa po ST (L 6,43-49) kompletné SB z Popradu
Téma: Život v Kristovi Piesne: 373, 446, 183, 224 Antifóna: 60 Biblické texty: Epištola:1.Pt 2,2-10 Evanjelium: Mt 5,20-26 Kážeň: L 6,43-49
52:01
July 11, 2021
6.7.2021 sviatok Majstra Jána Husa (Mt 22,34-40) kompletné SB
Piesne: 269, 494, 638 Antifóna: 85 Biblické texty: Slávnostný žalm Ž 33,13-22 Kázeň – Mt 22,34-40
41:17
July 6, 2021
6.7.2021 sviatok Majstra Jána Husa (Mt 22,34-40) kázeň
O Božích přikázáních a modlitbě Páně
19:07
July 6, 2021
4.7.2021 5.nedeľa po ST (L 5,8-11) Poprad kázeň
Téma nasledovanie a učeníctvo
27:26
July 4, 2021
4.7.2021 5.nedeľa po ST (L 5,8-11) Poprad
Kompletné Služby Božie Piesne: 189, 450, 197, 478 Antifóna: 54 Biblické texty: Epištola – 1.Tim 1,12-17 Evanjelium – Lk 5,1-11
55:32
July 4, 2021
29.6.2021 Sviatok Petra a Pavla (L 9,43-50) kázeň
Varujme sa hlavne v cirkvi túžby po sláve a závidenia druhým.
22:36
June 29, 2021
29.6.2021 Sviatok Petra a Pavla (L 9,43-50) kompletné SB
Povzbudenie k službe a žehnaniu.
43:10
June 29, 2021
27.6.2021 4.nedeľa po ST (L 6,36-37) kázeň Poprad
Milosrdenstvo a odpustenie.
25:30
June 27, 2021
13.6.2021 2.nedeľa po ST (L 9,57-62) kázeň Poprad
téma Vážne pozvanie - konventy
18:47
June 13, 2021
1.nedeľa po Svätej Trojici 6.6.2021 (L 16,19-21) kázeň Poprad
Téma: medzi láskou a bohatstvom
22:34
June 6, 2021
Svätá Trojica 30.5.2021 (L 3,21-22) kázeň Poprad
Slávnosť posvätenia chrámu Božieho v Poprade.
21:27
May 30, 2021
24.5.2021 2.slávnosť Svätodušná (L 12,1-12) kázeň Poprad
Zmena z hriešnej prirodzenosti na Božie dieťa
22:35
May 24, 2021
24.5.2021 2.slávnosť Svätodušná (L 12,1-12) Služby Božie Poprad
Služby Božie na tému zmenu, ktorú koná v nás Duch Svätý
48:17
May 24, 2021
23.5.2021 1.slávnosť Svätodušná (Sk 2,37-41) kázeň Poprad
Zoslanie Ducha Svätého a účinky prvej Petrovej kázne na poslucháčov v Jeruzaleme
23:12
May 23, 2021
16.5.2021 po Vstúpení (L 11,5-13) komplet Služby Božie Poprad
Pravidelné nedeľné SB na nedeľu po Vstúpení Piesne: 157, 159, 158, 160 a antifóna: 40 Texty z Biblie: SZ text: Ž 68,2-10 a 32-35 Epištola: 1.Pt 4,12-14 a 5,6-11 Evanjelium L 11,9-13 Kázeň L 11,5-13
54:23
May 16, 2021
16.5.2021 po Vstúpení (L 11,5-13) kázeň Poprad
Pán Ježiš nás vedie k modlitbe
24:43
May 16, 2021
Vstúpenie 13.5.2021 (L 24,50-53) kázeň Poprad
Ako všakovako reagovali učeníci na Kristovo žehnanie pri Vstúpení.
22:45
May 13, 2021
5.nedeľa po Veľkej Noci 9.5.2021 (L 18,9-14) kázeň Poprad
Téma: Modlitba činiteľov slova
23:27
May 9, 2021
4.nedeľa po Veľkej Noci 2.5.2021 (L 4,42-44) kázeň Poprad
Radostná nedeľa Cantate - Spievajte
26:42
May 2, 2021
25.4.2021 3.nedeľa po Veľkej Noci (L 10,21-24) kázeň Poprad
Nedeľa Jubilate - Radujte sa! Plesajte!
24:55
April 25, 2021
2.nedeľa po Veľkej Noci 18.4.2021 (L15,1-7) kázeň Poprad
Nedeľa Dobrého Pastiera
24:39
April 17, 2021
11.4.2021 1.nedeľa po Veľkej Noci (L 24,36-49) kázeň Poprad
téma nedele - Blahoslavená viera
20:53
April 10, 2021
2.slávnosť Veľkonočná 5.4.2021 (L 24,13-35) kázeň Poprad
Pán Ježiš je vzor evanjelizátora. Poučenie je pri Emauzských učeníkoch.
21:57
April 4, 2021
1.slávnosť Veľkonočná 4.4.2021 (L 24,1-12) kázeň Poprad
Hrob je prázdny. Kristus Pán je vzkriesený.
20:46
April 3, 2021
2.4.2021 Veľký Piatok (L 23,39-43) kázeň Poprad
Zamyslenie počas pašiových Veľkopiatočných služieb Božích nad rozhovorom Pána Ježiša so spolu ukrižovanými lotrami.
17:57
April 2, 2021
Zelený štvrtok 1.4.2021 (Sk 14,21-28) kázeň Poprad
Povzbudenie zo záveru 1.misijnej cesty apoštola Pavla a Barnabáša
20:49
April 1, 2021
Kvetná nedeľa 28.3.2021 (L 23,1-4) kázeň Poprad
Pán Ježiš je Kráľ!
19:54
March 27, 2021
5.pôstna večiereň 25.3.2021 (Sk 14,8-20) kázeň Poprad
Pavol s Barnabášom sa dostali na 1.misijnej ceste do Lystry
23:46
March 25, 2021
21.3.2021 5.pôstna nedeľa (smrtná) (Zach 12,10-11 a L 23,28) kázeň Stráže
Hlavná myšlienka: Duch Svätý dáva pravú ľútosť
20:34
March 20, 2021
4.pôstna večiereň 18.3.2021 (Sk 14,1-7) kázeň Poprad
Uvažovanie nad ďalšou zastávkou apoštola Pavla a Barnabáša na ich 1.misijenj ceste. Tentokrát v Ikonii.
21:24
March 18, 2021
4.pôstna nedeľa 14.3.2021 (L 13,10-17) kázeň Poprad
Pán Ježiš je Zachovávateľ života
26:28
March 13, 2021
3.pôstna večiereň 11.3.2021 (Sk 13,44-52) kázeň Poprad
Posledné zastavenie v Antiochii Pisidskej na 1.misijnej ceste apoštola Pavla
23:20
March 11, 2021
3.pôstna nedeľa 7.3.2021 (L 11,14-28) kázeň Poprad
Zamýšľanie sa nad témou ako Pán Ježiš je zvrchovaným Pánom.
28:06
March 6, 2021
2.pôstna večiereň 4.3.2021 (Sk 13,13-15 a 38-43) kázeň Poprad
Záznam kázne o apoštolovi Pavlovi a Barnabášovi na 1.miejnej ceste v Pisidskej Antiochii
24:34
March 3, 2021
2.pôstna nedeľa 28.2.2021 (L 10,17-20) kázeň Poprad
Zápas o posvätenie 
26:33
February 27, 2021
25.2.2021 1.pôstna večiereň (Sk 13,4-12) kázeň Poprad
1.zastávka na 1.misijnej ceste - Cypros
20:52
February 26, 2021
21.1.2021 1.pôstna nedeľa (L 9,46-56) kázeň Poprad
Nedeľa Ivocavit - Povolal, Boj s pokúšaniami
27:48
February 20, 2021
kázeň na začiatok pôstu 17.2.2021 (Sk 13,1-3) Poprad
Začiatok pôstnej série na 1.misjinú cestu apoštola Pavla
24:44
February 17, 2021
predpôstna nedeľa 14.2.2021 (L 18,31-43) kázeň
Téma: Dar Božej lásky
28:10
February 13, 2021
7.2.2021 nedeľa po Deviatniku (L 8,9-15) kázeň Poprad
Nahrávané Služby Božie bez účastníkov v kostole s témou: Dar Božieho slova.
27:11
February 6, 2021
2.2.2021 Predstavenie Pána Ježiša (L 2,25-32) kázeň Poprad
Na sviatok Predstavenie Krista Pána v Jeruzalemskom chráme sme uvažovali nad svedectvom staručkého Simeona.
19:25
February 1, 2021
31.1.2021 nedeľa Deviatnik (L 17,7-10) kázeň Poprad
Nedeľa s témou nezaslúženej milosti
27:10
January 30, 2021
24.1.2021 posledná nedeľa po Zjavení (L 8,22-25) kázeň Poprad
téma: Kristovo premenenie s príbehom utíšenia búrky na mori
25:47
January 23, 2021
17.1.2021 2.nedeľa po Zjavení (L 4,38-41) kázeň
Vysvetľovanie Slova Božieho v kostole v Poprade na tému Kristova prítomnosť posväcuje domácnosť. Nahrávanie pre záznam kvôli koronakríze.
26:18
January 16, 2021
1.nedeľa po Zjavení 10.1.2021 (L 3,15-22) kázeň Poprad
Téma nedele bola Krst Kristov
24:50
January 9, 2021
Zjavenie Krista Pána mudrcom (L 2,8-20) kázeň Poprad
Božie zjavenie bolo aj pri pastieroch, ktorým sa zjavili anjeli.
24:52
January 5, 2021
Nedeľa po Novom roku 3.1.2021 (L 1,67-80) kázeň Poprad
Uvažovanie nad Zachariášovým proroctvom pri narodení Jána Krstiteľa.
27:21
January 2, 2021
Nový rok 2021 (L 6,36) kázeň Stráže
Vysvetľovanie Božieho slova na verš roka: Buďte milosrdný, ako je milosrdný aj váš Otec!
21:28
January 1, 2021
Závierka roka 2020 (L 12,32) Silvester - Spišská Sobota - kázeň
Neboj sa malé stádočko ...
18:53
December 31, 2020
27.12.2020 nedeľa po Vianociach (L 1,57-66) kázeň Poprad
Téma nedele: Slovo stalo sa telom. Príbeh narodenia Jána Krstiteľa.
21:07
December 27, 2020
2.slávnosť Vianočná 2020 (L 1,46-56) kázeň Poprad
Nahrávka kázne v pokračovaní z Lukášovho evanjelia, keď na návšteve pri Alžbete zaznel Máriin Magnificat.
22:04
December 25, 2020
1.slávnosť Vianočná 2020 (L 1,39-45) kázeň Poprad
Mária je na návšteve pri Alžbete
25:56
December 25, 2020
Štedrý večer 2020 (L 1,26-38) kázeň Poprad
Máriu navštívil anjel Gabriel
19:31
December 24, 2020
20.12.2020 4.advetná nedeľa (Iz 52,1-10) kázeň Poprad
Téma nedele: Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi. Kázeň bola k príprave na slávenie Sviatosti Večere Pánovej
21:32
December 20, 2020
3.advetná večiereň 17.12.2020 (L 10,3 a J 15,5) Poprad
Kázeň Božieho slova na tému Ako naložím s misijnou zvesťou
21:59
December 17, 2020
3.adventná nedeľa 13.12.2020 (Mal 3,1-12) kázeň Poprad
Prorok Malachiáš  nám poukazoval na tému Pripravovateľ cesty Pánovi
20:49
December 13, 2020
10.12.2020 2.advetná večiereň (Joz 24,23-24 a Iz 6,8)
Záznam z kázne na tému Ako prijmem misijné poverenie?
21:28
December 10, 2020
2.advetná nedeľa 6.12.2020 (Iz 11,1-10) kázeň Poprad
Téma: Kráľovstvo Božie prichádza
23:57
December 6, 2020
1.adventná večiereň 3.12.2020 (Mk 16,15 a Sk 1,8) kázeň kostol Poprad
Téma bola prvá zo série o misii: Obsah misijnej zvesti.
23:44
December 3, 2020
1.adventná nedeľa (Jer 23,5-8) kázeň Poprad
Začali sme starozmluvnými proroctvami a v prvú nedeľu na tému Pán prochádza
23:53
November 29, 2020
26.11.2020 Biblická hodina (1.M 42.kap)
Stretnutie bolo v kostole, kde sme preberali Jozefovo prvé stretnutie s bratmi.
51:21
November 26, 2020
24.nedeľa po Svätej Trojici (Zj 7,9-17) kázeň na Službách Božích v Poprade
Posledná nedeľa cirkevného roka - nedeľa večnosti
22:45
November 22, 2020
15.11.2020 23.nedeľa po Svätej Trojici (L 19,26-27) kázeň Božieho Slova
Predposledná nedeľa cirkevného roka a pamiatka posvätenia chrámu v Strážach. Téma: Posledný súd.
25:36
November 14, 2020
22.nedeľa po Svätej Trojici (Rim 14,7-9) kázeň Poprad 8.11.2020
Záznam kázne na tretiu nedeľu pred koncom cirkevného roka - znamenia konca časov.
24:47
November 8, 2020
1.11.2020 21.nedeľa po Svätej Trojici (Mk 5,38-39) kázeň
pripomenuli sme si pamiatku zosnulých
23:53
November 1, 2020
kázeň na pamiatku Reformácie 2020 (J 8,31-36)
okrem pamiatky Reformácie sme si pripomenuli aj pamiatku posvätenia chrámu v Spišskej Sobote
24:54
October 31, 2020
20.nedeľa po Svätej Trojici 25.10.2020 (Ef 4,7-16) kázeň
Kázeň zo záznamu Služieb Božích, ktorý sme pripravili kvôli zákazu vychádzania aj kvôli našej covid karanténe. Téma nedele je: Stratená príležitosť a sme pozvaní, aby sme nepremárnili príležitosti prijať dary od Darcu - Pána Ježiša
24:31
October 24, 2020
Kázeň 19.nedeľa po Svätej Trojici 18.10.2020 (1.Kraľ 17,1-6)
Téma: sila viery - prorok Eliáš
20:24
October 17, 2020
18.nedeľa po Svätej Trojici (5.Moj 10,12-16) 11.10.2020 kázeň Božieho Slova
z evanjelického kostola v Poprade Objavíme odpovede na otázku: Čo si praje Hospodin od človeka?
28:07
October 11, 2020
Biblická hodina 8.10.2020 (1.Moj 41.kap) výklad
Jozef pred faraónom
57:55
October 9, 2020
Biblická hodina 1.10.2020 (1.Moj 40.kap) výklad
Jozef vo väzení
49:39
October 2, 2020
16.nedeľa po Svätej Trojici (Rim 8,1-11) kázeň Božieho slova 27.9.2020
Nedeľa s témou Vyslobodenie z otroctva smrti
22:16
September 27, 2020
Biblická hodina 24.9.2020 (1.Moj 39.kap) výklad
Jozef v dome Pótifára
52:56
September 25, 2020
15.nedeľa po Svätej Trojici (1.Kr 17,1-16) kompletné Služby Božie z Popradu
Piesne : 396, 464, 183, 484 Antifóna: 62 SZ text: Ámos 8,4-7 Epištola: 1.tim 2,1-7 Evanjelium: Mt 11,25-30 Kázeň: 1.Kr 17,1-16
01:01:20
September 20, 2020
15.nedeľa po Svätej Trojici (1.Kr 17,1-16) kázeň Slova Božieho
téma: Bremeno ustarostenosti tri obrazy zo života proroka Eliáša
28:47
September 20, 2020
Kázeň na Službách Božích 14.nedeľu po Svätej Trojici 13.9.2020 ECAV Poprad (Ž 103,1-2)
Mali sme nedeľu s témou Vďaka je ovocím Ducha Svätého.
24:60
September 13, 2020
Služby Božie kompletné 14.nedeľa po Svätej Trojici (Ž 103,1-2) ECAV Poprad 13.9.2020
Nedeľa Vďaky ako daru Ducha Svätého Piesne: 194, 346, 200, 355 Antifóna: 61 Texty: SZ text Ž51,3-13 Epištola 1.Tim1,12-17 EvanjeliumL 17,11-19 Kázeň Žalm 103,1-2
59:34
September 13, 2020
Biblická hodina 10.9.2020 (1.Moj 38) výklad
Júda - úpadok a zastavenie Támar - pohanka v kráľovskej línii
50:28
September 10, 2020
13.nedeľa po Svätej Trojici (2.Kráľov 22,18-20) komplet slávnostné Služby Božie začiatok školského roka
Piesne: 374, 646. 358, 624 Antifóna: 53 Texty: SZ text 2.Kráľ22,1-2 Epištola 2.Tim3,14-17 Evanjelium Mt 8,5-13 Kázeň 2.Kráľ 22,18-20
50:03
September 6, 2020
Biblická hodina 3.9.2020 (1.Moj 37) výklad
Čítali sme kapitolu o Jozefovi a jeho bratoch. Piesne bolo 551 a 421
01:02:38
September 3, 2020
12.nedeľa po Svätej Trojici (J 10,1-21) 30.8.2020 Služby Božie z evanjelického kostola v Poprade
Kompletný záznam Služieb Božích  Piesne: 377, 288, 201, 348 Amtifóna 54 Texty: Starozmluvný text: Izaiáš 42,1-4 Epištola: Skutky apoštolov 9,1-20 Evanjelium: Marek 7,31-37 Kázen: Ján 10,1-21
01:00:13
August 30, 2020
11.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,49-50) kompletný záznam Služieb Božích z Popradu
Piesne: 190, 326, 203, 648 Antifóna: 84 Texty: SZ text Dan9,15-18 Epištola Rim8,33-39 Evanjelium– L 7,36-50 Kázeň – L 7,49-50
49:12
August 23, 2020
10. (kajúca) nedeľa po Svätej Trojici - kázeň Slova Božieho (Tit 2,11-15)
Nahrávka z kazateľne v Poprade 16.8.2020
21:43
August 16, 2020
10.nedeľa po Svätej Trojici (kajúca) - kompletné Služby Božie z Popradu (Tít. 2,11-15)
Nedeľa 16.8.2020 o 9:00 Piesne: 188, 326, 196, 465 Antifóna: 80 Texty: EpištolaSk 20,17-38 EvanjeliumLk 19, 41-48 Kázeň Títovi2,11-15
55:07
August 16, 2020
9.nedeľa po Svätej Trojici (1M 19,15-28 a L 17,32) kompletné Služby Božie z Popradu
Nedeľa 9.8.2020 9:00 Piesne: 187, 648,204, 220, antifóna 60 Texty: Epištola: 1.Kor 10,1-13 Evanjelium: L 16,1-13 Kázeň: 1.Moj 19,15-28 a L 17,32
55:12
August 9, 2020
Kázeň Slova Božieho 8.nedeľa po Svätej Trojici (Sk 16,16-24)
Nahrávka kázne na Tému Výstraha pred zvodmi
27:20
August 2, 2020
Služby Božie 8.nedeľa po Svätej Trojici (komplet) Sk 16,16-24
Pravidelné nedeľné SB 8.nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 190, 503, 199, 456, antifóna 57 Biblické texty: Epištola1.Kor 10,11-17 EvanjeliumMt 12,46-50 Kázeň Sk16,16-25
01:01:08
August 2, 2020
7.nedeľa po Svätej Trojici (Ž 27,1-5) kompletné Služby Božie z Popradu
Piesne: 329, 231, 203, 700, antifóna 83 Texty z Biblie: Epištola 1.Tim6,6-12 EvanjeliumMk 4,26-29 Kázeň – Žalm 27,1-5
55:52
July 26, 2020
6.nedeľa po Svätej Trojici 19.7.2020 Poprad (G 2,19-21) kompletná nahrávka Služieb Božích
Téma nedele bola podľa Agendy: Život v Kristu; s otázku: Kto je na tróne tvojho života? Piesne: 377, 455, 183, 221 antifóna 59 Texty: Epištola: Rim 6,1-11     Evanjelium– Mt 5,20-26  Kázeň Gal 2,19-21a
53:53
July 19, 2020
5.nedeľa po Svätej Trojici 12.7.2020 Poprad (J 1,35-42) kompletná nahrávka Služieb Božích
Piesne: 189, 454, 200, 478 Antifóna: 54 Texty: SZ text – Žalm 73,14;23-26;28 Epištola – 1.Kor 1,18-25 Evanjelium – Lk 5,1-11 Kázeň Ján1,35-42
54:40
July 12, 2020
Pamiatka Majstra Jana Husa (Fil 3,17-4,1) kompletné večerné Služby Božie z Popradu
Piesne: 268, 525, 637, a68 Texty: EvanjeliumMt10,24-39 Kázeň Fil 3,17-4,1
46:55
July 6, 2020
4.nedeľa po Svätej Trojici 5.7.2020 (Mt 7,1-5) kompletný záznam Služieb Božích z Popradu
Piesne: 188, 551, 197, 366, antifóna 87 Texty: SZ text: Izaiáš55,6-9  Epištola:Gal 6,1-5 Evanjelium– Mt 5,21-26 Kážeň: Matúš7,1-5 
50:20
July 5, 2020
3.nedeľa po Svätej Trojici (kompletný záznam Služieb Božích) 1.Kor 15,1-9
Pravidelné nedeľné SB na 3.nedeľu po Svätej Trojici z evanjelického kostola v Poprade Piesne : 379, 261, 202, 264, antifóna 66 Texty: SZ text - Žalm 16 Epištola - Gal 5,1 a 13-25 Evanjelium - L 15,8-10 Kázeň - 1.Kor 15,1-9
01:00:16
June 28, 2020
2.nedeľa po Svätej Trojici 21.6.2020 (kompletná nahrávka) Mt 5,1-16 Slávnosť konfirmácie
Nahrávka slávnostných služieb Božích pri príležitosti konfirmácie. Nahrávka je z kostolného priestoru, aby boli nahraté všetky súčasti Služieb Božích.  Piesne: 605, 607 (1-2,5-6), 588, 257 (3), 263 Texty: Slávnostný žalm Žalm 135 Kázeň: Mt 5,1-16
01:35:33
June 21, 2020
1.nedeľa po Svätej Trojici 14.6.2020 Poprad (1.J 2,1-11)
Záznam kázne slova Božieho a modlitby.
20:41
June 14, 2020
Svätá Trojica 7.6.2020 Poprad (1.J 5,1-12) (znížená kvalita - z repro sústavy) kompletná nahrávka
Záznam Služieb Božích z reprodukčnej sústavy.  Piesne 182, 579, 183, 348, antifóna 73.
51:32
June 7, 2020
Svätá Trojica 7.6.2020 Poprad (1.J 5,1-12) Slávnosť posvätenia chrámu
Záznam kázne slova Božieho a modlitby.
15:47
June 7, 2020
2.sviatok Svätodušný 1.6.2020 Poprad (Sk 20,7-12) kompletné Služby Božie (znížená kvalita - nahrávka z repro)
Záznam Služieb Božích z reprodukčnej sústavy.  Piesne 165, 303, 178, ant. 43
01:12:60
June 1, 2020
2.sviatok Svätodušný 1.6.2020 Poprad (Sk 20,7-12)
Záznam kázne slova Božieho a modlitby.
19:03
June 1, 2020
1.sviatok Svätodušný ECAV Poprad 31.5.2020 (Gal 5,16)
Nahrávka čítaného Slova Božieho z Biblie, modlitieb a výkladu. Nahrávka bola snímaná pred samotnými Službami Božími, aby si ju mohli vypočuť aj tí, čo nemôžu prísť do kostola
28:30
May 31, 2020
Nedeľa po Vstúpení 24.5.2020 (Mt 13,3-9)
Nahrávka čítaného Slova Božieho z Biblie, modlitieb a výkladu. Nahrávka bola snímaná pred samotnými Službami Božími, aby si ju mohli vypočuť aj tí, čo nemôžu prísť do kostola
31:14
May 23, 2020
Služby Božie ECAV Poprad sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo 21.5.2020 (Dan 7,9-14)
Nahrávka kázne Božieho slova a modlitieb zo Služieb Božích v Popradskom kostole
22:51
May 21, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 5.nedeľa po Veľkej Noci 17.5.2020 (Kol 4,2-6)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami
28:10
May 16, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 4.nedeľa po Veľkej Noci 10.5.2020 (Žalm 150)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami
23:07
May 10, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 3.nedeľa po Veľkej Noci 3.5.2020 (Skutky apoštolov 5,40-42)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami
31:28
May 3, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 2.nedeľa po Veľkej Noci 26.4.2020 (Žalm 23)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami pripravený v čase zákazu stretávania
27:13
April 26, 2020