Cirkevný zbor ECAV Poprad

Cirkevný zbor ECAV Poprad

By ECAV Poprad
Zvukové nahrávky poväčšine kázní Božieho slova zo Služieb Božích konaných v našom zbore
Where to listen
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

4.nedeľa po Svätej Trojici 5.7.2020 (Mt 7,1-5) kompletný záznam Služieb Božích z Popradu

Cirkevný zbor ECAV Poprad

Go to next audioGo to next audio
Go to prev audioGo to prev audio
1x
Kázeň Slova Božieho 8.nedeľa po Svätej Trojici (Sk 16,16-24)
Nahrávka kázne na Tému Výstraha pred zvodmi
27:19
August 2, 2020
Služby Božie 8.nedeľa po Svätej Trojici (komplet) Sk 16,16-24
Pravidelné nedeľné SB 8.nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 190, 503, 199, 456, antifóna 57 Biblické texty: Epištola1.Kor 10,11-17 EvanjeliumMt 12,46-50 Kázeň Sk16,16-25
1:01:07
August 2, 2020
7.nedeľa po Svätej Trojici (Ž 27,1-5) kompletné Služby Božie z Popradu
Piesne: 329, 231, 203, 700, antifóna 83 Texty z Biblie: Epištola 1.Tim6,6-12 EvanjeliumMk 4,26-29 Kázeň – Žalm 27,1-5
55:52
July 26, 2020
6.nedeľa po Svätej Trojici 19.7.2020 Poprad (G 2,19-21) kompletná nahrávka Služieb Božích
Téma nedele bola podľa Agendy: Život v Kristu; s otázku: Kto je na tróne tvojho života? Piesne: 377, 455, 183, 221 antifóna 59 Texty: Epištola: Rim 6,1-11     Evanjelium– Mt 5,20-26  Kázeň Gal 2,19-21a
53:53
July 19, 2020
5.nedeľa po Svätej Trojici 12.7.2020 Poprad (J 1,35-42) kompletná nahrávka Služieb Božích
Piesne: 189, 454, 200, 478 Antifóna: 54 Texty: SZ text – Žalm 73,14;23-26;28 Epištola – 1.Kor 1,18-25 Evanjelium – Lk 5,1-11 Kázeň Ján1,35-42
54:40
July 12, 2020
Pamiatka Majstra Jana Husa (Fil 3,17-4,1) kompletné večerné Služby Božie z Popradu
Piesne: 268, 525, 637, a68 Texty: EvanjeliumMt10,24-39 Kázeň Fil 3,17-4,1
46:54
July 6, 2020
4.nedeľa po Svätej Trojici 5.7.2020 (Mt 7,1-5) kompletný záznam Služieb Božích z Popradu
Piesne: 188, 551, 197, 366, antifóna 87 Texty: SZ text: Izaiáš55,6-9  Epištola:Gal 6,1-5 Evanjelium– Mt 5,21-26 Kážeň: Matúš7,1-5 
50:20
July 5, 2020
3.nedeľa po Svätej Trojici (kompletný záznam Služieb Božích) 1.Kor 15,1-9
Pravidelné nedeľné SB na 3.nedeľu po Svätej Trojici z evanjelického kostola v Poprade Piesne : 379, 261, 202, 264, antifóna 66 Texty: SZ text - Žalm 16 Epištola - Gal 5,1 a 13-25 Evanjelium - L 15,8-10 Kázeň - 1.Kor 15,1-9
1:00:16
June 28, 2020
2.nedeľa po Svätej Trojici 21.6.2020 (kompletná nahrávka) Mt 5,1-16 Slávnosť konfirmácie
Nahrávka slávnostných služieb Božích pri príležitosti konfirmácie. Nahrávka je z kostolného priestoru, aby boli nahraté všetky súčasti Služieb Božích.  Piesne: 605, 607 (1-2,5-6), 588, 257 (3), 263 Texty: Slávnostný žalm Žalm 135 Kázeň: Mt 5,1-16
1:35:33
June 21, 2020
1.nedeľa po Svätej Trojici 14.6.2020 Poprad (1.J 2,1-11)
Záznam kázne slova Božieho a modlitby.
20:41
June 14, 2020
Svätá Trojica 7.6.2020 Poprad (1.J 5,1-12) (znížená kvalita - z repro sústavy) kompletná nahrávka
Záznam Služieb Božích z reprodukčnej sústavy.  Piesne 182, 579, 183, 348, antifóna 73.
51:32
June 7, 2020
Svätá Trojica 7.6.2020 Poprad (1.J 5,1-12) Slávnosť posvätenia chrámu
Záznam kázne slova Božieho a modlitby.
15:46
June 7, 2020
2.sviatok Svätodušný 1.6.2020 Poprad (Sk 20,7-12) kompletné Služby Božie (znížená kvalita - nahrávka z repro)
Záznam Služieb Božích z reprodukčnej sústavy.  Piesne 165, 303, 178, ant. 43
1:12:59
June 1, 2020
2.sviatok Svätodušný 1.6.2020 Poprad (Sk 20,7-12)
Záznam kázne slova Božieho a modlitby.
19:02
June 1, 2020
1.sviatok Svätodušný ECAV Poprad 31.5.2020 (Gal 5,16)
Nahrávka čítaného Slova Božieho z Biblie, modlitieb a výkladu. Nahrávka bola snímaná pred samotnými Službami Božími, aby si ju mohli vypočuť aj tí, čo nemôžu prísť do kostola
28:29
May 31, 2020
Nedeľa po Vstúpení 24.5.2020 (Mt 13,3-9)
Nahrávka čítaného Slova Božieho z Biblie, modlitieb a výkladu. Nahrávka bola snímaná pred samotnými Službami Božími, aby si ju mohli vypočuť aj tí, čo nemôžu prísť do kostola
31:13
May 23, 2020
Služby Božie ECAV Poprad sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo 21.5.2020 (Dan 7,9-14)
Nahrávka kázne Božieho slova a modlitieb zo Služieb Božích v Popradskom kostole
22:50
May 21, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 5.nedeľa po Veľkej Noci 17.5.2020 (Kol 4,2-6)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami
28:09
May 16, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 4.nedeľa po Veľkej Noci 10.5.2020 (Žalm 150)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami
23:07
May 10, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 3.nedeľa po Veľkej Noci 3.5.2020 (Skutky apoštolov 5,40-42)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami
31:28
May 3, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 2.nedeľa po Veľkej Noci 26.4.2020 (Žalm 23)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami pripravený v čase zákazu stretávania
27:12
April 26, 2020