Cirkevný zbor ECAV Poprad

Cirkevný zbor ECAV Poprad

By ECAV Poprad
Zvukové nahrávky poväčšine kázní Božieho slova zo Služieb Božích konaných v našom zbore
Where to listen
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Overcast Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Spotify Logo
Currently playing episode

5.nedeľa po Svätej Trojici 12.7.2020 Poprad (J 1,35-42) kompletná nahrávka Služieb Božích

Cirkevný zbor ECAV Poprad

Go to next audioGo to next audio
Go to prev audioGo to prev audio
1x
Kázeň Slova Božieho 8.nedeľa po Svätej Trojici (Sk 16,16-24)
Nahrávka kázne na Tému Výstraha pred zvodmi
27:19
August 2, 2020
Služby Božie 8.nedeľa po Svätej Trojici (komplet) Sk 16,16-24
Pravidelné nedeľné SB 8.nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 190, 503, 199, 456, antifóna 57 Biblické texty: Epištola1.Kor 10,11-17 EvanjeliumMt 12,46-50 Kázeň Sk16,16-25
1:01:07
August 2, 2020
7.nedeľa po Svätej Trojici (Ž 27,1-5) kompletné Služby Božie z Popradu
Piesne: 329, 231, 203, 700, antifóna 83 Texty z Biblie: Epištola 1.Tim6,6-12 EvanjeliumMk 4,26-29 Kázeň – Žalm 27,1-5
55:52
July 26, 2020
6.nedeľa po Svätej Trojici 19.7.2020 Poprad (G 2,19-21) kompletná nahrávka Služieb Božích
Téma nedele bola podľa Agendy: Život v Kristu; s otázku: Kto je na tróne tvojho života? Piesne: 377, 455, 183, 221 antifóna 59 Texty: Epištola: Rim 6,1-11     Evanjelium– Mt 5,20-26  Kázeň Gal 2,19-21a
53:53
July 19, 2020
5.nedeľa po Svätej Trojici 12.7.2020 Poprad (J 1,35-42) kompletná nahrávka Služieb Božích
Piesne: 189, 454, 200, 478 Antifóna: 54 Texty: SZ text – Žalm 73,14;23-26;28 Epištola – 1.Kor 1,18-25 Evanjelium – Lk 5,1-11 Kázeň Ján1,35-42
54:40
July 12, 2020
Pamiatka Majstra Jana Husa (Fil 3,17-4,1) kompletné večerné Služby Božie z Popradu
Piesne: 268, 525, 637, a68 Texty: EvanjeliumMt10,24-39 Kázeň Fil 3,17-4,1
46:54
July 6, 2020
4.nedeľa po Svätej Trojici 5.7.2020 (Mt 7,1-5) kompletný záznam Služieb Božích z Popradu
Piesne: 188, 551, 197, 366, antifóna 87 Texty: SZ text: Izaiáš55,6-9  Epištola:Gal 6,1-5 Evanjelium– Mt 5,21-26 Kážeň: Matúš7,1-5 
50:20
July 5, 2020
3.nedeľa po Svätej Trojici (kompletný záznam Služieb Božích) 1.Kor 15,1-9
Pravidelné nedeľné SB na 3.nedeľu po Svätej Trojici z evanjelického kostola v Poprade Piesne : 379, 261, 202, 264, antifóna 66 Texty: SZ text - Žalm 16 Epištola - Gal 5,1 a 13-25 Evanjelium - L 15,8-10 Kázeň - 1.Kor 15,1-9
1:00:16
June 28, 2020
2.nedeľa po Svätej Trojici 21.6.2020 (kompletná nahrávka) Mt 5,1-16 Slávnosť konfirmácie
Nahrávka slávnostných služieb Božích pri príležitosti konfirmácie. Nahrávka je z kostolného priestoru, aby boli nahraté všetky súčasti Služieb Božích.  Piesne: 605, 607 (1-2,5-6), 588, 257 (3), 263 Texty: Slávnostný žalm Žalm 135 Kázeň: Mt 5,1-16
1:35:33
June 21, 2020
1.nedeľa po Svätej Trojici 14.6.2020 Poprad (1.J 2,1-11)
Záznam kázne slova Božieho a modlitby.
20:41
June 14, 2020
Svätá Trojica 7.6.2020 Poprad (1.J 5,1-12) (znížená kvalita - z repro sústavy) kompletná nahrávka
Záznam Služieb Božích z reprodukčnej sústavy.  Piesne 182, 579, 183, 348, antifóna 73.
51:32
June 7, 2020
Svätá Trojica 7.6.2020 Poprad (1.J 5,1-12) Slávnosť posvätenia chrámu
Záznam kázne slova Božieho a modlitby.
15:46
June 7, 2020
2.sviatok Svätodušný 1.6.2020 Poprad (Sk 20,7-12) kompletné Služby Božie (znížená kvalita - nahrávka z repro)
Záznam Služieb Božích z reprodukčnej sústavy.  Piesne 165, 303, 178, ant. 43
1:12:59
June 1, 2020
2.sviatok Svätodušný 1.6.2020 Poprad (Sk 20,7-12)
Záznam kázne slova Božieho a modlitby.
19:02
June 1, 2020
1.sviatok Svätodušný ECAV Poprad 31.5.2020 (Gal 5,16)
Nahrávka čítaného Slova Božieho z Biblie, modlitieb a výkladu. Nahrávka bola snímaná pred samotnými Službami Božími, aby si ju mohli vypočuť aj tí, čo nemôžu prísť do kostola
28:29
May 31, 2020
Nedeľa po Vstúpení 24.5.2020 (Mt 13,3-9)
Nahrávka čítaného Slova Božieho z Biblie, modlitieb a výkladu. Nahrávka bola snímaná pred samotnými Službami Božími, aby si ju mohli vypočuť aj tí, čo nemôžu prísť do kostola
31:13
May 23, 2020
Služby Božie ECAV Poprad sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo 21.5.2020 (Dan 7,9-14)
Nahrávka kázne Božieho slova a modlitieb zo Služieb Božích v Popradskom kostole
22:50
May 21, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 5.nedeľa po Veľkej Noci 17.5.2020 (Kol 4,2-6)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami
28:09
May 16, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 4.nedeľa po Veľkej Noci 10.5.2020 (Žalm 150)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami
23:07
May 10, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 3.nedeľa po Veľkej Noci 3.5.2020 (Skutky apoštolov 5,40-42)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami
31:28
May 3, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 2.nedeľa po Veľkej Noci 26.4.2020 (Žalm 23)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami pripravený v čase zákazu stretávania
27:12
April 26, 2020