Skip to main content
Cirkevný zbor ECAV Poprad

Cirkevný zbor ECAV Poprad

By ECAV Poprad
Zvukové nahrávky poväčšine kázní Božieho slova zo Služieb Božích konaných v našom zbore
Listen on
Where to listen
Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

Služby Božie kompletné 14.nedeľa po Svätej Trojici (Ž 103,1-2) ECAV Poprad 13.9.2020

Cirkevný zbor ECAV Poprad

1x
Kázeň 19.nedeľa po Svätej Trojici 18.10.2020 (1.Kraľ 17,1-6)
Téma: sila viery - prorok Eliáš
20:24
October 17, 2020
18.nedeľa po Svätej Trojici (5.Moj 10,12-16) 11.10.2020 kázeň Božieho Slova
z evanjelického kostola v Poprade Objavíme odpovede na otázku: Čo si praje Hospodin od človeka?
28:07
October 11, 2020
Biblická hodina 8.10.2020 (1.Moj 41.kap) výklad
Jozef pred faraónom
57:55
October 9, 2020
Biblická hodina 1.10.2020 (1.Moj 40.kap) výklad
Jozef vo väzení
49:38
October 2, 2020
16.nedeľa po Svätej Trojici (Rim 8,1-11) kázeň Božieho slova 27.9.2020
Nedeľa s témou Vyslobodenie z otroctva smrti
22:15
September 27, 2020
Biblická hodina 24.9.2020 (1.Moj 39.kap) výklad
Jozef v dome Pótifára
52:56
September 25, 2020
15.nedeľa po Svätej Trojici (1.Kr 17,1-16) kompletné Služby Božie z Popradu
Piesne : 396, 464, 183, 484 Antifóna: 62 SZ text: Ámos 8,4-7 Epištola: 1.tim 2,1-7 Evanjelium: Mt 11,25-30 Kázeň: 1.Kr 17,1-16
1:01:20
September 20, 2020
15.nedeľa po Svätej Trojici (1.Kr 17,1-16) kázeň Slova Božieho
téma: Bremeno ustarostenosti tri obrazy zo života proroka Eliáša
28:47
September 20, 2020
Kázeň na Službách Božích 14.nedeľu po Svätej Trojici 13.9.2020 ECAV Poprad (Ž 103,1-2)
Mali sme nedeľu s témou Vďaka je ovocím Ducha Svätého.
24:59
September 13, 2020
Služby Božie kompletné 14.nedeľa po Svätej Trojici (Ž 103,1-2) ECAV Poprad 13.9.2020
Nedeľa Vďaky ako daru Ducha Svätého Piesne: 194, 346, 200, 355 Antifóna: 61 Texty: SZ text Ž51,3-13 Epištola 1.Tim1,12-17 EvanjeliumL 17,11-19 Kázeň Žalm 103,1-2
59:33
September 13, 2020
Biblická hodina 10.9.2020 (1.Moj 38) výklad
Júda - úpadok a zastavenie Támar - pohanka v kráľovskej línii
50:27
September 10, 2020
13.nedeľa po Svätej Trojici (2.Kráľov 22,18-20) komplet slávnostné Služby Božie začiatok školského roka
Piesne: 374, 646. 358, 624 Antifóna: 53 Texty: SZ text 2.Kráľ22,1-2 Epištola 2.Tim3,14-17 Evanjelium Mt 8,5-13 Kázeň 2.Kráľ 22,18-20
50:03
September 6, 2020
Biblická hodina 3.9.2020 (1.Moj 37) výklad
Čítali sme kapitolu o Jozefovi a jeho bratoch. Piesne bolo 551 a 421
1:02:37
September 3, 2020
12.nedeľa po Svätej Trojici (J 10,1-21) 30.8.2020 Služby Božie z evanjelického kostola v Poprade
Kompletný záznam Služieb Božích  Piesne: 377, 288, 201, 348 Amtifóna 54 Texty: Starozmluvný text: Izaiáš 42,1-4 Epištola: Skutky apoštolov 9,1-20 Evanjelium: Marek 7,31-37 Kázen: Ján 10,1-21
1:00:13
August 30, 2020
11.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,49-50) kompletný záznam Služieb Božích z Popradu
Piesne: 190, 326, 203, 648 Antifóna: 84 Texty: SZ text Dan9,15-18 Epištola Rim8,33-39 Evanjelium– L 7,36-50 Kázeň – L 7,49-50
49:11
August 23, 2020
10. (kajúca) nedeľa po Svätej Trojici - kázeň Slova Božieho (Tit 2,11-15)
Nahrávka z kazateľne v Poprade 16.8.2020
21:43
August 16, 2020
10.nedeľa po Svätej Trojici (kajúca) - kompletné Služby Božie z Popradu (Tít. 2,11-15)
Nedeľa 16.8.2020 o 9:00 Piesne: 188, 326, 196, 465 Antifóna: 80 Texty: EpištolaSk 20,17-38 EvanjeliumLk 19, 41-48 Kázeň Títovi2,11-15
55:06
August 16, 2020
9.nedeľa po Svätej Trojici (1M 19,15-28 a L 17,32) kompletné Služby Božie z Popradu
Nedeľa 9.8.2020 9:00 Piesne: 187, 648,204, 220, antifóna 60 Texty: Epištola: 1.Kor 10,1-13 Evanjelium: L 16,1-13 Kázeň: 1.Moj 19,15-28 a L 17,32
55:12
August 9, 2020
Kázeň Slova Božieho 8.nedeľa po Svätej Trojici (Sk 16,16-24)
Nahrávka kázne na Tému Výstraha pred zvodmi
27:19
August 2, 2020
Služby Božie 8.nedeľa po Svätej Trojici (komplet) Sk 16,16-24
Pravidelné nedeľné SB 8.nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 190, 503, 199, 456, antifóna 57 Biblické texty: Epištola1.Kor 10,11-17 EvanjeliumMt 12,46-50 Kázeň Sk16,16-25
1:01:07
August 2, 2020
7.nedeľa po Svätej Trojici (Ž 27,1-5) kompletné Služby Božie z Popradu
Piesne: 329, 231, 203, 700, antifóna 83 Texty z Biblie: Epištola 1.Tim6,6-12 EvanjeliumMk 4,26-29 Kázeň – Žalm 27,1-5
55:52
July 26, 2020
6.nedeľa po Svätej Trojici 19.7.2020 Poprad (G 2,19-21) kompletná nahrávka Služieb Božích
Téma nedele bola podľa Agendy: Život v Kristu; s otázku: Kto je na tróne tvojho života? Piesne: 377, 455, 183, 221 antifóna 59 Texty: Epištola: Rim 6,1-11     Evanjelium– Mt 5,20-26  Kázeň Gal 2,19-21a
53:53
July 19, 2020
5.nedeľa po Svätej Trojici 12.7.2020 Poprad (J 1,35-42) kompletná nahrávka Služieb Božích
Piesne: 189, 454, 200, 478 Antifóna: 54 Texty: SZ text – Žalm 73,14;23-26;28 Epištola – 1.Kor 1,18-25 Evanjelium – Lk 5,1-11 Kázeň Ján1,35-42
54:40
July 12, 2020
Pamiatka Majstra Jana Husa (Fil 3,17-4,1) kompletné večerné Služby Božie z Popradu
Piesne: 268, 525, 637, a68 Texty: EvanjeliumMt10,24-39 Kázeň Fil 3,17-4,1
46:54
July 6, 2020
4.nedeľa po Svätej Trojici 5.7.2020 (Mt 7,1-5) kompletný záznam Služieb Božích z Popradu
Piesne: 188, 551, 197, 366, antifóna 87 Texty: SZ text: Izaiáš55,6-9  Epištola:Gal 6,1-5 Evanjelium– Mt 5,21-26 Kážeň: Matúš7,1-5 
50:20
July 5, 2020
3.nedeľa po Svätej Trojici (kompletný záznam Služieb Božích) 1.Kor 15,1-9
Pravidelné nedeľné SB na 3.nedeľu po Svätej Trojici z evanjelického kostola v Poprade Piesne : 379, 261, 202, 264, antifóna 66 Texty: SZ text - Žalm 16 Epištola - Gal 5,1 a 13-25 Evanjelium - L 15,8-10 Kázeň - 1.Kor 15,1-9
1:00:16
June 28, 2020
2.nedeľa po Svätej Trojici 21.6.2020 (kompletná nahrávka) Mt 5,1-16 Slávnosť konfirmácie
Nahrávka slávnostných služieb Božích pri príležitosti konfirmácie. Nahrávka je z kostolného priestoru, aby boli nahraté všetky súčasti Služieb Božích.  Piesne: 605, 607 (1-2,5-6), 588, 257 (3), 263 Texty: Slávnostný žalm Žalm 135 Kázeň: Mt 5,1-16
1:35:33
June 21, 2020
1.nedeľa po Svätej Trojici 14.6.2020 Poprad (1.J 2,1-11)
Záznam kázne slova Božieho a modlitby.
20:41
June 14, 2020
Svätá Trojica 7.6.2020 Poprad (1.J 5,1-12) (znížená kvalita - z repro sústavy) kompletná nahrávka
Záznam Služieb Božích z reprodukčnej sústavy.  Piesne 182, 579, 183, 348, antifóna 73.
51:32
June 7, 2020
Svätá Trojica 7.6.2020 Poprad (1.J 5,1-12) Slávnosť posvätenia chrámu
Záznam kázne slova Božieho a modlitby.
15:46
June 7, 2020
2.sviatok Svätodušný 1.6.2020 Poprad (Sk 20,7-12) kompletné Služby Božie (znížená kvalita - nahrávka z repro)
Záznam Služieb Božích z reprodukčnej sústavy.  Piesne 165, 303, 178, ant. 43
1:12:59
June 1, 2020
2.sviatok Svätodušný 1.6.2020 Poprad (Sk 20,7-12)
Záznam kázne slova Božieho a modlitby.
19:02
June 1, 2020
1.sviatok Svätodušný ECAV Poprad 31.5.2020 (Gal 5,16)
Nahrávka čítaného Slova Božieho z Biblie, modlitieb a výkladu. Nahrávka bola snímaná pred samotnými Službami Božími, aby si ju mohli vypočuť aj tí, čo nemôžu prísť do kostola
28:29
May 31, 2020
Nedeľa po Vstúpení 24.5.2020 (Mt 13,3-9)
Nahrávka čítaného Slova Božieho z Biblie, modlitieb a výkladu. Nahrávka bola snímaná pred samotnými Službami Božími, aby si ju mohli vypočuť aj tí, čo nemôžu prísť do kostola
31:13
May 23, 2020
Služby Božie ECAV Poprad sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo 21.5.2020 (Dan 7,9-14)
Nahrávka kázne Božieho slova a modlitieb zo Služieb Božích v Popradskom kostole
22:50
May 21, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 5.nedeľa po Veľkej Noci 17.5.2020 (Kol 4,2-6)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami
28:09
May 16, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 4.nedeľa po Veľkej Noci 10.5.2020 (Žalm 150)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami
23:07
May 10, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 3.nedeľa po Veľkej Noci 3.5.2020 (Skutky apoštolov 5,40-42)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami
31:28
May 3, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 2.nedeľa po Veľkej Noci 26.4.2020 (Žalm 23)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami pripravený v čase zákazu stretávania
27:12
April 26, 2020