Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján

Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján

By CZ ECAV Liptovský Ján
Podcast Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján
More places to listen

More places to listen

Služby Božie 13. 10. 2019
17. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 320, 307, 200, 648, A 58 • Čítania: Žalm 75, 5 – 8; Židom 4, 9 – 13; Matúš 12, 1 – 8 • Kázeň: Lukáš 14, 1 – 6 • Kazateľ: Peter Taját
56:13
October 13, 2019
Služby Božie 6. 10. 2019
16. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 235, 468, 606, A 70 • Večera Pánova: 300, 301 • Čítania: Jób 5, 17 – 26; Židom 12, 18 – 24 • Kázeň: Matúš 11, 29 – 30 • Kazateľ: Peter Taját
1:16:10
October 6, 2019
Služby Božie 29. 9. 2019
15. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 652, 508, 197, 606, A 59 • Čítania: 1. Kráľov 17, 8 – 16; 2. Tesalonickým 3, 6 – 13; Ján 11, 1 – 11 • Kázeň: Ján 11, 1 – 7 a 11 • Kazateľ: Peter Taját
1:02:20
September 29, 2019
Služby Božie 8. 9. 2019
12. nedeľa po Svätej Trojici ● Piesne: 188, 451, 199, 525, A 51 ● Čítania: Izaiáš 29, 18 – 21;  Skutky apoštolov 16, 9 – 15; Ján 8, 31 – 36  ● Kázeň: Skutky apoštolov 16, 9 ● Kazateľ: Peter Taját
55:39
September 8, 2019
Služby Božie 1. 9. 2019
11. nedeľa po Svätej Trojici – Začiatok školského roka Piesne: 193, 649, 219, 221, 655, A 62, 624 Čítania: Príslovia 4, 10 – 14; Rímskym 1, 16 – 17; L 2, 41 – 52 Krst: Efezským 2, 8 Kázeň: Efezským 3, 14 – 19 Kazateľ: Peter Taját
1:09:57
September 1, 2019
Služby Božie 25. 8. 2019
10. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa pokánia Piesne: 211, 332, 490, A 78 Piesne k Večeri Pánovej: 296, 297, 300 Kajúci žalm: Žalm 74, 1 – 3 a 8 – 12 Kázeň: Jeremiáš 7, 1 – 11 Kazateľ: Peter Taját
1:20:55
August 25, 2019
Služby Božie 18. 8. 2019
9. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 192, 497, 197, 664, A 56 Čítania: Príslovia 16, 1 – 9; Skutky apoštolov 17, 16 – 34; Lukáš 16, 1 – 12 Kázeň: Lukáš 16, 3 – 4 Kazateľ: Peter Taját
1:00:21
August 18, 2019
Služby Božie 11. 8. 2019
8. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 657/Žalm 136, 261, 198, 642, A 56 Čítania: Jeremiáš 23, 26 – 29; Skutky apoštolov 16, 16 – 32; Matúš 12, 46 – 50 Kázeň: Ján 9, 1 – 7 Kazateľ: Peter Taját
54:58
August 11, 2019
Služby Božie 4. 8. 2019
7. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 343, 679, 298, A 50 Piesne k Večeri Pánovej: 300 Čítania: Izaiáš 62, 6 – 12; 1. Timoteovi 6, 6 – 12 Kázeň: Matúš 7, 1 – 5 Kazateľ: Peter Taját
1:11:32
August 8, 2019
Služby Božie 28. 7. 2019
6. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 334, 442, 197, 319, A 57 Čítania: Žalm 1, 1 – 6; Skutky apoštolov 8, 26 – 38; Matúš 21, 28 – 32 Kázeň: Matúš 6, 22 – 23 Kazateľ: Peter Taját
55:15
July 28, 2019
Služby Božie 21. 7. 2019
5. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 211, 478, 202, 456, A 54 Čítania: Žalospevy 3, 22 – 32; Skutky apoštolov 5, 34 – 42; Lukáš 9, 18 – 26 Kázeň: Lukáš 9, 57 – 62 Kazateľ: Peter Taját
1:00:18
July 21, 2019
Služby Božie 14. 7. 2019
4. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 186, 448, 200, 221, A:54 Čítania: Rímskym 14, 7 – 12; Matúš 7, 1 – 5 Kázeň: Lukáš 22, 31 – 33 Kazateľ: Ján Paciga
53:56
July 14, 2019
Služby Božie 7. 7. 2019
3. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 366, 507, 222, A 71 Piesne k Večeri Pánovej: 300, 297, 296 Čítania: Izaiáš 12, 1 – 6; Skutky apoštolov 3, 1 – 16 Kázeň: Lukáš 15, 1 – 7 Kazateľ: Peter Taját
1:10:58
July 7, 2019
Služby Božie 5. 7. 2019
Pamiatka vierozvestov Cyrila a Metoda a Majstra Jana Husa Piesne: 191, 267, 200, 206, A 66 Slávnostný žalm: Žalm 33, 13 - 18 Evanjelium: Ján 8, 31 - 36 Kázeň: 1. Tesalonickým 2, 13 Kazateľ: Peter Taját
53:04
July 6, 2019
Make your own podcast for free with Anchor!