Skip to main content
Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján

Služby Božie | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Ján

By CZ ECAV Liptovský Ján
Podcast Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

TuneIn Logo

TuneIn

Služby Božie 13. 2. 2022 | Manželský trojuholník
Nedeľa Deviatnik, Národný týždeň manželstva Piesne: 215, 556, 558, A 60; piesne k Večeri Pánovej: 300, 454 Čítania: 1. Mojžišova 2, 18 – 25; Ján 15, 12 – 16 Kázeň: 1. Mojžišova 3, 8 – 13 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:12:11
February 13, 2022
Služby Božie 10. 2. 2022 | Na počiatku...
Stredtýždňové služby Božie Piesne: 205, 231, 439, A 50 Čítania: Ján 1, 1 – 5 a 10 – 12 Kázeň: 1. Mojžišova 1, 1 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
47:57
February 10, 2022
Služby Božie 30. 1. 2022 | Spôsoby misie v Samárii
4. nedeľa po Zjavení Piesne: 40, 513, 653, 492, 223, A 18 Čítania: 1. Mojžišova 22, 1 – 19; Efezským 1, 15 – 23; Matúš 8, 23 – 27 Kázeň: Ján, 4, 28 – 30 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:14:21
January 30, 2022
Služby Božie 27. 1. 2022 | Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky. Amen.
Stredtýždňové služby Božie Piesne: 317, 315, 645, A 86 Čítania: Jakub 5, 13 – 18 Kázeň: Matúš 6, 13 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
40:12
January 27, 2022
Služby Božie 23. 1. 2022 | Misia ženy zo Samárie
3. nedeľa po Zjavení Piesne: 38, 51, 36, 481, A 11 Čítania: Ámos 3, 1 – 8; Rímskym 12, 17 – 21; Ján 4, 27 – 42 Kázeň: Ján 4, 27 – 30 a 39 – 42 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJánalebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:04:43
January 23, 2022
Služby Božie 20. 1. 2022 | Zbav nás zlého!
Stredtýždňové služby Božie Piesne: 366, 319, 428, A 84 Čítania: Efezským 1, 15 – 23 Kázeň: Matúš 6, 13 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
35:26
January 20, 2022
Služby Božie 16. 1. 2022 | Naplňte nádoby vodou!
2. nedeľa po Zjavení Piesne: 55, 307, 639, 597, A 17 Čítania: 2. Mojžišova33, 17 – 23; Rímskym12, 9 – 16; Ján2, 1 – 11 Kázeň: Ján 2, 7 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJánalebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:07:44
January 16, 2022
Služby Božie 13. 1. 2022 | I neuvoď nás po pokušenia!
Stredtýždňové služby Božie Piesne: 318, 248, 647, A 16 Čítania: Jób 1, 6 – 12 Kázeň: Matúš 6, 13 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJánalebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
44:01
January 13, 2022
Služby Božie 9. 1. 2022 | Múdrosť správneho sebahodnotenia
1. nedeľa po Zjavení, Nedeľa misie Piesne: 590, 594, 45, 619, A 19 Čítania: Józua 3, 5 – 11 a 17; Rímskym 12, 1 – 5; Matúš 3, 13 – 17 Kázeň: Lukáš 3, 15 – 17, 21 a 22 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:03:40
January 09, 2022
Služby Božie 6. 1. 2022 | Skutočne pestrá spoločnosť
Zjavenie Krista Pána mudrcom Piesne: 187, 63, 35, 77, A 14 Čítania: Žalm 72, 1 – 3, 10 – 13 a 19; Matúš 2, 1 – 12 Kázeň: Matúš 2, 1 – 2 a 13 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
50:32
January 06, 2022
Služby Božie 2. 1. 2022 | Heuréka!
Nedeľa po Novom roku Piesne: 406, 46, 53, A 14; piesne k Večeri Pánovej: 58, 63 Čítania: 1. kniha Mojžišova 11, 1 – 9; 1. list Petra 4, 12 – 19 Kázeň: Ján 1, 43 – 51 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:17:14
January 02, 2022
Služby Božie 1. 1. 2022 | Kto prichádza ku mne, nevyhodím ho!
Nový rok Piesne: 71, 468, 73, 74, A 24 Čítania: Žalm 8, 2 – 10; Lukáš 4, 16 – 21 Kázeň: Ján 6, 37 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
50:56
January 01, 2022
Služby Božie 31. 12. 2021 | Na stope milosrdenstva
Záver občianskeho roka Piesne: 428, A 21, 65, 305, 475, A 23, 350 Čítania: Žalm 90, 1 – 6 a 14 – 17 Kázeň: Lukáš 6, 36 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:04:53
December 31, 2021
Služby Božie 26. 12. 2021 | Herodes alebo Ježiš?
2. slávnosť vianočná Piesne: 31, 54, 36, 61, A 19 Čítania: Izaiáš 2, 1 – 5; Skutky apoštolov 6, 8 – 15; 7, 54 – 60; Matúš 23, 34 – 39 Kázeň: Matúš 2, 13 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:00:25
December 26, 2021
Služby Božie 25. 12. 2021 | Pavlovo svedectvo
1. slávnosť vianočná Piesne: 41, 34, A 11, 55, 35, 53, A 17 Čítania: Žalm 96, 1 – 3 a 10 – 13; Ján 1, 1 – 14 Kázeň: 1. Timoteovi 1, 15 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:12:24
December 25, 2021
Služby Božie 24. 12. 2021 | Simeonov chválospev
Štedrý večer Piesne: 13, A 5, 20, 49/1, A 12, 41, 52, 60 Čítania: Izaiáš 61, 1 – 3; Žalm 2; Lukáš 2, 1 – 14 Kázeň: Lukáš 2, 29 – 33 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:00:48
December 24, 2021
Služby Božie 19. 12. 2021 | Hospodinov služobník
4. adventná nedeľa Piesne: 16, 26, 8, A 60; piesne k Večeri Pánovej: 18, 27 Čítania: 1. Jána 1, 1 – 4; Jána 1, 15 – 18 Kázeň: Izaiáš 42, 1 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:13:42
December 19, 2021
Služby Božie 16. 12. 2021 | Kňaz ako Melchisedek
Adventná večiereň Piesne: 20, 28, 410, A 8 Čítania: Židom 10, 11 – 22 Kázeň: Žalm 110, 4 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
38:13
December 16, 2021
Služby Božie 12. 12. 2021 | Kráľ ako Dávid
3. adventná nedeľa Piesne: 20, 21, 25, A 7, k Večeri Pánovej: 6, 30 Čítania: 2. Timoteovi 4, 5 – 8; Matúš 3, 1 – 11 Kázeň: Izaiáš 9, 5 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:13:27
December 12, 2021
Služby Božie 9. 12. 2021 | Prorok ako Mojžiš
Adventná večiereň Piesne: 12, 9, 25, A 2 Čítania: Marek 9, 2 – 9 Kázeň: 5. Mojžišova 18, 15 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
41:22
December 09, 2021
Služby Božie 5. 12. 2021 | Abrahámovo semeno
2. adventná nedeľa Piesne: 10, 19, 3, 13, A 8 Čítania: Malachiáš 3, 19 – 24; 2. Petra 1, 3 – 11; Lukáš 17, 20 – 30 Kázeň: 1. Mojžišova 22, 18 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
57:14
December 05, 2021
Služby Božie 2. 12. 2021 | Potomok Evy
Adventná večiereň Piesne: 15, 27, 439, A 8 Čítania: Efezským 1, 15 – 23 Kázeň: 1. Mojžišova 3, 15 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna   Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
37:34
December 02, 2021
Pobožnosť 28. 11. 2021 | Dávidova veľká túžba
1. adventná nedeľa, Pamiatka posvätenia chrámu Piesne: 10, 579 Kázeň: Žalm 84, 1 – 4 Kazateľ: Peter Taját   Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
35:05
November 28, 2021
Pobožnosť 25. 11. 2021 | Ako aj my odpúšťame vinníkom svojim!
Piesne: 195, 318 Kázeň: Matúš 6, 12 Kazateľ: Peter Taját Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
19:01
November 25, 2021
Služby Božie 21. 11. 2021 | Čo znamená večnosť
25. nedeľa po Svätej Trojici, Nedeľa večnosti Piesne: 192, 691, 203, 676, A 60 Čítania: Izaiáš 65, 17 – 25; 2. Petra 3, 8 – 14; Matúš 25, 1 – 13 Kázeň: 1. Korintským 2, 9 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
59:48
November 21, 2021
Služby Božie 14. 11. 2021 | Prorokove slová súdu a záchrany
24. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 329, 684, 688, A 57 Čítania: 2. Tesalonickým 1, 3 – 10; Matúš 25, 31 – 46 Kázeň: Jeremiáš 8, 4 – 7 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJánalebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
51:22
November 14, 2021
Služby Božie 11. 11. 2021 | A odpusť nám viny naše
Stredtýždňové služby Božie Piesne: 326, 328, 645, A 86 Čítania: Efezským 4, 21 – 32 Kázeň: Matúš 6, 12 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJánalebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
44:19
November 11, 2021
Služby Božie 7. 11. 2021 | Nešťastný život bez Boha
23. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 189, 664, 663, A 51; k Večeri Pánovej: 296, 297, 300 Čítania: Rímskym 14, 1 – 9; Matúš 24, 15 – 28 Kázeň: Jób 14, 1 – 6 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJánalebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:10:45
November 07, 2021
Služby Božie 4. 11. 2021 | Chlieb náš každodenný daj nám dnes
Stredtýždňové služby Božie Piesne: 400, 406, 226, A 71 Čítania: Efezským 6, 18 – 20 Kázeň: Matúš 6, 11 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJánalebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
40:59
November 04, 2021
Služby Božie 31. 10. 2021 | Môj dom – môj hrad
22. nedeľa po Svätej Trojici, Pamiatka reformácie Piesne: 188, 274, 197, 481, A 65, 263 Čítania: Žalm 46; Matúš 5, 2 – 10 Kázeň: Izaiáš 62, 6 – 7 a 10 – 12 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJánalebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:12:51
October 31, 2021
Služby Božie 24. 10. 2021 | Vyber si dobrú krajinu
21. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 189, 520, 647, A 62 Čítania: Efezským 6, 10 – 17; Matúš 5, 38 – 48 Kázeň: 1. Mojžišova 13, 7 – 11 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJánalebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
43:27
October 24, 2021
Služby Božie 21. 10. 2021 | Buď vôľa Tvoja
Stredtýždňové služby Božie Piesne: 350, 565, 564, A 85 Čítania: Marek 11, 22 – 26 Kázeň: Matúš 6, 10 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna   Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva. Tieto služby Božie si môžete pozrieť taktiež ako video na YouTube kanáli www.youtube.com/c/CZLiptovskýJán alebo na facebookovej stránke www.facebook.com/ecavliptovskyjan. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
40:41
October 21, 2021
Služby Božie 17. 10. 2021 | Čo nás žatva učí o Bohu
20. nedeľa po Svätej Trojici, Poďakovanie za úrody Piesne: 195, 363, 364, A 77 Čítania: 2. Korintským 9, 6 – 11; Lukáš 12, 15 – 21 Kázeň: 1. Samuelova 12, 17 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
51:29
October 17, 2021
Služby Božie 14. 10. 2021 | Buď vôľa Tvoja
Stredtýždňové služby Božie  Piesne: 345, 507, 410, A 52 Čítania: Efezským 3. 14 – 21 Kázeň: Matúš 6, 10 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna   Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva.   #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
40:28
October 14, 2021
Služby Božie 10. 10. 2021 | Božia zmluva s novým ľudstvom
19. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 190, 441, 64, A 88 Čítania: Efezským 4, 22 – 32; Matúš 9, 1 – 8 Kázeň: 1. Mojžišova 9, 8 – 17 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
45:46
October 10, 2021
Služby Božie 7. 10. 2021 | Príď kráľovstvo Tvoje
Stredtýždňové služby Božie Piesne: 356, 233, 222, A 56 Čítania: Filipským 1, 3 – 11 Kázeň: Matúš 6, 10 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
45:47
October 07, 2021
Služby Božie 3. 10. 2021 | Otčina moja, krásna si ako raj
18. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 211, 443, 304, A 88; k Večeri Pánovej: 297, 300, 303 Čítania: 1. Korintským 1, 4 – 9; Matúš 22, 34 – 40 Kázeň: 5. Mojžišova 8, 6 – 10 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:11:18
October 03, 2021
Služby Božie 30. 9. 2021 | Posväť sa meno Tvoje
Stredtýždňové služby Božie  Piesne: 313, 317, 498, A 84 Čítania: Rímskym 1, 8 – 12 Kázeň: Matúš 6, 10 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna   Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva.   #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
43:07
September 30, 2021
Služby Božie 19. 9. 2021 | Hlboký a zmysluplný život
16. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 192, 451, 203, 221, 513 A 61 Čítania: Izaiáš 38, 9 – 20; Efezským 3, 13 – 21; Lukáš 7, 11 – 17 Kázeň: 1. Korintským 1, 4 – 9 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Oferou v nedeľu 19. 9. chceme podporiť našu mladú sestru Ľudmilu Haluškovú, ktorá sa zapojila do projektu INVYT. Pôjde na niekoľko mesiacov do Tanzánie, kde bude pôsobiť na Dongobesh Secondary School. Obracia sa na nás s láskavou prosbou o finančnú pomoc. Srdečne Vás pozývame k jej štedrej podpore formou ofery. Môžete ju podporiť prípadne aj priamym darom na českom čísle účtu CZ23 2010 0000 0029 0042 8976, VS 820, ŠS 012. Prevod treba zadať ako europrevod (SEPA). Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:19:32
September 19, 2021
Služby Božie 16. 9. 2021 | Otče náš, ktorý si v nebesiach
Stredtýždňové služby Božie  Piesne: 310, 219, 319, A 59 Čítania: Rímskym 8, 22 – 25 Kázeň: Matúš 6, 9 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna   Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva.   #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
40:12
September 16, 2021
Služby Božie 5. 9. 2021 | Jákobov sen
14. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 237, 341, 652, A 61; k Večeri Pánovej: 300, 451, 296 Čítania: Galatským 5, 16 – 23; Lukáš 17, 11 – 19 Kázeň: 1. Mojžišova28, 10 – 19 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:20:02
September 05, 2021
Služby Božie 2. 9. 2021 | Bratská láska posvätená milosťou
Stredtýždňové služby Božie Piesne: 357, 474, 224, A 68 Čítania: Matúš 13, 18 – 23   Kázeň: Zjavenie 3, 7 – 13   Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna   Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva.   #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
38:58
September 02, 2021
Služby Božie 29. 8. 2021 | Dievča, ktoré zachránilo generála
13. nedeľa po Svätej Trojici, Začiatok školského roka Piesne: 190, 291, 646, 221, A 56, 624 Čítania: 2. Kráľov 5, 1 – 14; Matúš 19, 13 – 15 Kázeň: Ján 10, 11 – 14 a 2. Kráľov 5, 1 – 3 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:12:02
August 29, 2021
Služby Božie 26. 8. 2021 | Žiješ, či si mŕtvy?
Stredtýždňové služby Božie Piesne: 358, 491, 410, A 49 Čítania: Matúš 13, 11 – 17 Kázeň: Zjavenie 3, 1 – 6 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
41:11
August 26, 2021
Služby Božie 22. 8. 2021 | Najšťastnejší národ vo svete
12. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 253, 248, 201, 451/1, A 67, 451/6 Čítania: 1. Kráľov 3, 5 – 15; 2. Korintským 3, 4 – 11; Marek 7, 31 – 37 Kázeň: Izaiáš 29, 17 – 24 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
55:41
August 22, 2021
Služby Božie 15. 8. 2021 | Mnoho sa ti odpúšťa, lebo si mnoho miloval
11. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 305, 629, 197, 520, A 88 Čítania: 1. Samuelova 17, 38 – 51; Rímskym 9, 1 – 5; Lukáš 18, 9 – 14 Kázeň: Lukáš 7, 36 – 8, 3 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Lukáš 7, 36 – 8, 3 Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
57:47
August 15, 2021
Služby Božie 8. 8. 2021 | Miesto, kde sa uzdravujú životy
10. nedeľa po Svätej Trojici, Nedeľa pokánia Piesne: 335, 332, 645, A 79 Čítania: Rímskym 11, 25 – 32; Lukáš 19, 41 – 48 Kázeň: Jeremiáš 7, 1 – 11 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva. #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
50:32
August 08, 2021
Služby Božie 5. 8. 2021 | Chudobný bohatý
Stredtýždňové služby Božie  Piesne: 366, 461, 221, A 68 Čítania: Matúš 7, 15 – 23 Kázeň: Zjavenie 2, 8 – 11 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna   Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva.   #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
45:56
August 05, 2021
Služby Božie 1. 8. 2021 | Božie volanie
9. nedeľa po Svätej Trojici  Piesne: 374, 497, 347, A 60; k Večeri Pánovej: 296, 300 Čítania: 1. Korintským 10, 1 – 13; Lukáš 16, 1 – 9 Kázeň: Jeremiáš 1, 4 – 10 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová   Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva.   #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:10:31
August 01, 2021
Služby Božie 25. 7. 2021 | Najlepšia motivácia pracovníka v cirkvi
8. nedeľa po Svätej Trojici  Piesne: 335, 483, 200, 638, A 53 Čítania: Izaiáš 2, 1 – 5; Rímskym 8, 12 – 17; Matúš 7, 15 – 23 Kázeň: Micheáš 3, 5 – 8 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová   Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva.   #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:14:35
July 25, 2021
Služby Božie 22. 7. 2021 | Povzbudenie pre kresťanov, ktorí trpia
Stredtýždňové služby Božie Piesne: 341, 455, 259, A 86 Čítania: Matúš 7, 1 – 6 Kázeň: Zjavenie 2, 1 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna   Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva.   #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
50:26
July 22, 2021
Služby Božie 18. 7. 2021 | Pokrm na púšti
7. nedeľa po Svätej Trojici  Piesne: 187, 521, 197, 633, A 71 Čítania: 2. Mojžišova 16, 2 – 5 a 27 – 35; Rímskym 6, 19 – 23; Marek 8, 1 – 9 Kázeň: 2. Mojžišova 16, 4 – 5 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga   Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva.   #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:11:08
July 18, 2021
Služby Božie 11. 7. 2021 | Kvalitný mladý človek
6. nedeľa po Svätej Trojici  Piesne: 192, 292, 203, 647, A 59 Čítania: 2. Mojžišova 14, 8 – 10 a 15 – 31; Rímskym 6, 3 – 11; Matúš 5, 20 – 26 Kázeň: 2. Kráľov 18, 1 – 7 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga   Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva.   #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:01:49
July 11, 2021
Služby Božie 8. 7. 2021 | Nepožiadaš!
Stredtýždňové služby Božie  Piesne: 356, 443, 453, A 56 Čítania: Matúš 6, 25 – 34 Kázeň: 2. Mojžišova 20, 17 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna   Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva.   #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
45:26
July 08, 2021
Služby Božie 5. 7. 2021 | Hospodinov služobník dnes
Pamiatka vierozvestov Cyrila a Metoda – Pamiatka Majstra Jána Husa  Piesne: 269, 525, 278, A 68 Čítania: 1. Jána 3, 13 – 18; Ján 8, 31 – 38 Kázeň: Izaiáš 50, 4 – 7 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová   Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva.   #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
59:25
July 05, 2021
Služby Božie 1. 7. 2021 | Nevypovieš krivé svedectvo
Stredtýždňové služby Božie  Piesne: 366, 442, 259, A 57 Čítania: Matúš 6, 16 – 24 Kázeň: 2. Mojžišova 20, 16 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna   Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva.   #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
40:53
July 01, 2021
Služby Božie 27. 6. 2021 | Hurá, sú tu prázdniny!
4. nedeľa po Svätej Trojici, Záver školského roka  Piesne: 193, 289, 634, 649, A 53 Čítania: 2. Timoteovi 2, 22 – 26; Matúš 12, 33 – 37 Kázeň: Ján 3, 5 a Žalm 24, 4 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga   Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva.   #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:14:45
June 27, 2021
Služby Božie 17. 6. 2021 | Manželstvo krásne naveky
Stredtýždňové služby Božie  Piesne: 318, 556, 319, A 60 Evanjelium: Evanjelium podľa Matúša 6,1-8 Kázeň: 2. Mojžišova 20, 14 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna  Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva.
45:53
June 17, 2021
Služby Božie 13. 6. 2021 | Múdrosť pozýva na hostinu
2. nedeľa po Svätej Trojici  Piesne: 327, 480, 642, A 54 Čítanie: 1. Jánov 3, 13 – 18; Lukáš 14, 16 – 24 Kázeň: Príslovia 9, 1 – 6 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová  Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva.   #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
58:01
June 13, 2021
Služby Božie 6. 6. 2021 | O pravých a falošných prorokoch
1. nedeľa po Svätej Trojici  Piesne: 209, 236, 229, A 50 Čítanie: 1. list Jánov 4, 16 – 21; Lukáš 16, 19 – 31 Kázeň: Jeremiáš 23, 16 – 29 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva.   #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
01:09:34
June 06, 2021
Služby Božie 27. 5. 2021 | Nedeľa nie je sobota
Stredtýždňové služby Božie  Piesne: 206, 286, 221, A 51 Evanjelium: Matúš 5, 21 – 26 Kázeň: 2. Mojžišova 20, 8 – 11 a 5. Mojžišova 5, 12 – 15 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ľubomír Melna   Sme radi, že nás sledujete na internete. Srdečne Vás však pozývame aj do nášho živého spoločenstva.   #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan
47:27
May 27, 2021
Služby Božie 23. 5. 2021 | Nech len prší!
1. slávnosť svätodušná  Piesne: 253, 273, 617, A 45 Slávnostný žalm: Žalm 118, 24 – 29 Kázeň: Jóel 3, 1 – 5 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan  Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
01:00:27
May 23, 2021
Služby Božie 20. 5. 2021 | Božie meno
Stredtýždňové služby Božie  Piesne: 346, 466, 220, A 50 Liturgické texty: Matúš 5, 17 – 20 Kázeň: 2. Mojžišova 20, 7 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan  Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
41:57
May 20, 2021
Služby Božie 16. 5. 2021 | Nová zmluva
Nedeľa po Vstúpení  Piesne: 188, 172, 606 Liturgické texty: 1. Petra 4, 7 – 11; Ján 15, 26 – 16, 4 Kázeň: Jeremiáš 31, 31 – 34 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan  Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
40:53
May 16, 2021
Služby Božie 9. 5. 2021 | Aby bola Božia matka v každej ľudskej mame
5. nedeľa po Veľkej noci, Deň matiek Pieseň: 229 Liturgické texty: Efezským 6, 1 – 4; Ján 19, 26 – 27 Kázeň: Lukáš 1, 38 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga #ecavonlinekoro​ #ecav​ #lutheran​ #church​ #cirkev​ #worship​ #sluzbybozie​ #liptovskyjan​  Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
37:18
May 09, 2021
Služby Božie 2. 5. 2021 | Prečo by som nespieval, keď mi toľko Pán Boh dal?
4. nedeľa po Veľkej noci Pieseň: 360 Liturgické texty: 1. Jána 4, 10 – 16; J 15, 10 – 17 Kázeň: Izaiáš 12, 2 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriam Melnová #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
59:10
May 02, 2021
Služby Božie 25. 4. 2021 | Šťastná a nešťastná cesta
3. nedeľa po Veľkej noci Pieseň: 456 Liturgické texty: Jób 19, 25 – 27; Ján 16, 16 – 22 Kázeň: Ozeáš 2, 25; Rímskym 9, 25 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
43:29
April 25, 2021
Pobožnosť 18. 4. 2021 | Ježišova obeť a moja obeť
2. nedeľa po Veľkej noci Piesne: 634, 600 Kázeň: Rímskym 12, 1 Kazateľ: Peter Taját #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
28:55
April 18, 2021
Pobožnosť 11. 4. 2021 | Uč sa od dobrých priateľov
1. nedeľa po Veľkej noci, Nedeľa partnerstva Piesne: 566, 649 Kázeň: 2. Mojžišova 20, 5 – 6 Kazateľ: Peter Taját #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
27:57
April 11, 2021
Pobožnosť 4. 4. 2021 | Ježiš žije a ja s Ním!
Veľkonočná nedeľa Kázeň: 1. kniha Mojžišova 45, 1 – 11 Kazateľ: Peter Taját #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan Použité videá: Pastiersky list zboru biskupov s láskavým súhlasom Generálneho biskupského úradu K VEĽKEJ NOCI 2021 - EPS MV SR s láskavým súhlasom ÚEPS MV SR Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
34:55
April 04, 2021
Služby Božie 2. 4. 2021 | Zmierenie
Veľký piatok Pašiové služby Božie Kázeň: 1. kniha Mojžišova 43, 1 – 34 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga #ecavonlinekoro​ #ecav​ #lutheran​ #church​ #cirkev​ #worship​ #sluzbybozie​ #liptovskyjan​ Použité biblické obrázky sú vlastníctvom FreeBibleImages a použité boli na základe licencie CC BY 3.0 Zdroj: https://www.freebibleimages.org/illustrations/joseph-reunion/ Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
01:08:43
April 03, 2021
Pobožnosť 1. 4. 2021 | Cesta k záchrane
Zelený štvrtok Piesne: 97, 104 Kázeň: 1. kniha Mojžišova 42, 1 – 22, 29, 36 – 38 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga #ecavonlinekoro​ #ecav​ #lutheran​ #church​ #cirkev​ #worship​ #sluzbybozie​ #liptovskyjan Použité biblické obrázky sú vlastníctvom FreeBibleImages a použité boli na základe licencie CC BY 3.0 Zdroj: https://www.freebibleimages.org/illustrations/joseph-brothers-1/ Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
28:57
April 03, 2021
Pobožnosť 28. 3. 2021 | Podobný v sláve
6. pôstna nedeľa Piesne: podľa Pašií a 108 Kázeň: 1. kniha Mojžišova 41, 33 – 46 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Biblický text: Janka Pacigová #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan Médiá v licencii Creative Commons – uvedenie zdroja 3.0 a 4.0: Biblické obrázky vo vlastníctve FreeBibleImages Zdroj: https://www.freebibleimages.org/ Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
01:00:10
March 28, 2021
Pobožnosť 21. 3. 2021 | Zdravý vzťah k veciam
5. pôstna nedeľa Piesne: podľa Pašií a 92 Kázeň: 1. kniha Mojžišova 41, 1 a 8 – 32 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Biblický text: Michal Rakár #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan Médiá v licencii Creative Commons – uvedenie zdroja 3.0 a 4.0: Biblické obrázky vo vlastníctve FreeBibleImages Zdroj: https://www.freebibleimages.org/ Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
01:03:26
March 21, 2021
Pobožnosť 14. 3. 2021 | Veľké udalosti bez svedkov
4. pôstna nedeľa Piesne: 116, 114 Kázeň: 1. kniha Mojžišova 40, 1 – 23 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Biblický text: Gabriela Kompišová #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan Médiá v licencii Creative Commons – uvedenie zdroja 4.0: Skladba Meditation Impromptu 02 od interpreta Kevin MacLeod Zdroj: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100162 Interpret: http://incompetech.com/ Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
34:60
March 14, 2021
Pobožnosť 7. 3. 2021 | Veľký zisk zbožných
3. pôstna nedeľa Piesne: 90, 99 Kázeň: 1. kniha Mojžišova 39, 1 – 6 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga Biblický text: Ľubomír Melna #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev #worship #sluzbybozie #liptovskyjan Skladba Meditation Impromptu 02 od interpreta Kevin MacLeod je zahrnutá do licencie Creative Commons – uvedenie zdroja 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Zdroj: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100162 Interpret: http://incompetech.com/ Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
30:40
March 07, 2021
Maličká kvapka povzbudenia
Príhovor predsedníctva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku k pôstu 2021 #ecav #ecavonlinekoro
04:04
March 07, 2021
10 ciest, ako prejsť pôstnou dobou
Zdroj: www.krestandnes.cz Skladba Meditation Impromptu 02 od interpreta Kevin MacLeod je zahrnutá do licencie Creative Commons – uvedenie zdroja 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Zdroj: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100162Interpret: http://incompetech.com/ #ecav #ecavonlinekoro #post
04:09
March 07, 2021
Pobožnosť 28. 2. 2021 | To všetko sa musí stať!
2. pôstna nedeľa Piesne: 333, 448 Kázeň: 1. kniha Mojžišova 37, 12 – 33 Kazateľ: Peter Taját #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev Piesne boli použité z nahrávky služieb Božích z 8. 3. 2020 Podcast V premiére o viere si môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách, ale napríklad aj tu: https://anchor.fm/vpremiereoviere Video IT IS FINISHED! JESUS CHRIST (https://youtu.be/t3EINVROVwk) YouTube kanálu Nebiat Gebissa Tequam Production (https://www.youtube.com/channel/UCwLtq2aBEPf9w7YxJnDMwSw) bolo použité na základe licencie Creative Commons Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
30:15
February 28, 2021
Pobožnosť 21. 2. 2021 | Keď je človek v Božích rukách
1. pôstna nedeľa Piesne: 108, 91 Kázeň: 1. kniha Mojžišova 37, 2 – 11 Kazateľ: Peter Taját #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev Piesne boli použité z nahrávky služieb Božích z 1. 3. 2020 Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
27:17
February 21, 2021
Pobožnosť 14. 2. 2021 | Čo je to romantika
Predpôstna nedeľa, Národný týždeň manželstva Piesne: 556, 558 Kázeň: Rút 1, 16 – 17 Kazateľ: Peter Taját #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev Video Royal wedding Carl Philip & Sofia https://www.youtube.com/watch?v=sSFYU7J7cvQ z YouTube kanálu RoyalblogNL https://www.youtube.com/channel/UCcaou4F66if5sy103GyXocg použité na základe licencie Creative Commons Video Rozhovor Evka Eľková https://fb.watch/3vyudaWTMf/ stiahnuté z facebookovej stránky ECAV Brezová pod Bradlom https://www.facebook.com/ECAV-Brezov%C3%A1-pod-Bradlom-355684745078456 Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
40:17
February 14, 2021
Pobožnosť 7. 2. 2021 | Necestujte bez mapy!
Nedeľa po Deviatniku Piesne: 652, 606 Kázeň: Jonáš 3, 1 – 10 Kazateľ: Peter Taját #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
32:30
February 07, 2021
Pobožnosť 31. 1. 2021 | Načo je nám misia?
Nedeľa Deviatnik Piesne: 327, 481 Kázeň: Matúš 9, 9 Kazateľ: Peter Taját #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
34:38
January 31, 2021
Pobožnosť 24. 1. 2021 | Stretnutie s ohňom
3. nedeľa po Zjavení Piesne: 242, 456 Kázeň: 2. Mojžišova 3, 1 – 10 Kazateľ: Peter Taját #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
30:25
January 24, 2021
Pobožnosť 17. 1. 2021 | Tvoj zmysel života
2. nedeľa po Zjavení Piesne: 55, 370 Kázeň: 2. Mojžišova 33, 1 – 23 Kazateľ: Peter Taját #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev  Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
36:24
January 17, 2021
Pobožnosť 10. 1. 2021 | Prejdi Jordán!
1. nedeľa po Zjavení Piesne: 594, 46 Kázeň: Józua 3, 1 – 11 Kazateľ: Peter Taját #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
29:13
January 10, 2021
Pobožnosť 6. 1. 2021 | Čomu náš učí hviezda?
Zjavenie Krista Pána mudrcom Piesne: 77, 460 Kázeň: Matúš 2, 1 – 2 Kazateľ: Peter Taját #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
22:12
January 06, 2021
Pobožnosť 3. 1. 2021 | Počiatky veľkého sú nepatrné
Nedeľa po Novom roku Piesne: 72, 458 Kázeň: Marek 4, 30 – 32 Kazateľ: Peter Taját #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
27:11
January 03, 2021
Pobožnosť 1. 1. 2021 | Milosrdenstvo: program pre tento rok
Nový rok Piesne: 70 Kázeň: Lukáš 6, 36 Kazateľ: Peter Taját #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
21:03
January 01, 2021
Pobožnosť 31. 12. 2020 | Truhlice plné pokladov
Záver občianskeho roka Piesne: 65, 475 Kázeň: Matúš 6, 20 Kazateľ: Peter Taját Zvukové stopy použité v licencii Creative Commons: Ticking Sternreiter Mechanical Alarm Clock (Nickel) https://www.youtube.com/watch?v=xbTpwGiLtrA ATi Wolf Tower clock from the Holy Trinity Church in Gdańsk https://www.youtube.com/watch?v=z0lAFtdEBd0 Sounds of Changes Wall clock with weight – ticking https://www.youtube.com/watch?v=avrbKr4mKy4 Sounds of Changes #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
35:02
December 31, 2020
Pobožnosť 27. 12. 2020 | Štyri otázky a prekvapujúce odpovede
Nedeľa po Vianociach Piesne: 597, 62, 40 Čítania: Izaiáš 63, 7 – 8 a 15 – 16; Galatským 4, 1 – 6; Ján 1, 14 – 18 Kázeň: Izaiáš 63, 15 – 19 Kazateľ: Peter Taját #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
43:11
December 27, 2020
Pobožnosť 25. 12. 2020 | Jasle a kríž
1. sviatok vianočný Piesne: 39, 52, 47 Čítania: Lukáš 2, 15 – 20 Kázeň: Lukáš 2, 7 a Matúš 27, 31 Kazateľ: Peter Taját #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
31:09
December 25, 2020
Služby Božie 24. 12. 2020 | Dôvody vianočnej radosti
Štedrý večer Piesne: 13, A 5, 20, 49/1, A 12, 41, 52, 60 Čítania: Izaiáš 61, 1 – 3; Žalm 2, 1 – 4; 7 – 8; 10 – 12; Lukáš 2, 1 – 14 Kázeň: Lukáš 1, 67 – 79 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
01:02:15
December 24, 2020
Služby Božie 20. 12. 2020 | Vyprahnutosť po Bohu
4. adventná nedeľa Pieseň: 16 Čítania: Izaiáš 62, 6 – 12; Ján 1, 19 – 28 Kázeň: Žalm 42 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriama Hybenová #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
56:57
December 21, 2020
Služby Božie 13. 12. 2020 | Zmizne žiaľ i vzdychanie
3. adventná nedeľa Pieseň: 26 Čítania: Izaiáš 29, 17 – 19; Matúš 11, 2 – 10 Kázeň: Izaiáš 35, 1 – 10 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Ján Paciga #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
01:03:08
December 14, 2020
Služby Božie 6. 12. 2020 | Kto ti vládne?
2. adventná nedeľa Pieseň: 13 Čítania: Joel 3, 2 – 5; Lukáš 21, 25 – 33 Kázeň: Izaiáš 11, 1– 10 Kazateľ: Peter Taját Kantor: Miriama Hybenová #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
55:39
December 07, 2020
Služby Božie 29. 11. 2020 | Choď vo svetle Hospodinovom
1. adventná nedeľa, Pamiatka posvätenia chrámu • Pieseň: 20 • Slávnostný žalm: Žalm 84 • Kázeň: Izaiáš 2, 1– 5 • Kazateľ: Peter Taját • Kantor: Ján Paciga • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
01:03:42
December 01, 2020
Služby Božie 22. 11. 2020 | Záruka večnosti
24. nedeľa po Svätej Trojici, Nedeľa večnosti • Piesne: 691, 223• Čítania: Izaiáš 65, 17 – 25; Matúš 25, 1 – 13• Kázeň: 1. Tesalonickým 5, 14– 24 • Kazateľ: Peter Taját • Kantor: Miriam Melnová • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
51:35
November 22, 2020
Služby Božie 15. 11. 2020 | Trvalo udržateľný rast viery
23. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 607, 684, 200, 496, A 51• Čítania: Jeremiáš 8, 4 – 12; Zjavenie 20, 11 – 12 • Kázeň: 2. Tesalonickým 1, 3 – 10 • Kazateľ: Peter Taját • Kantor: Ján Paciga • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
01:01:41
November 15, 2020
Služby Božie 8. 11. 2020 | Aby ste neboli bez nádeje
22. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 190, 271, 663• Kázeň: 1. Tesalonickým 4, 13 – 18 • Kazateľ: Peter Taját • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
47:24
November 08, 2020
Rozhlasová pobožnosť k Pamiatke zosnulých
V tomto roku sa nemôžeme stretnúť k pobožnostiam na cintorínoch, preto sme zvolili cestu príhovoru prostredníctvom miestnych rozhlasov. Účinkujú kňazi v Liptovskom Jáne: rímskokatolícky farár Peter Kvasňák a evanjelický farár Peter Taját.
08:32
November 01, 2020
Služby Božie 31. 10. 2020 | Kristova vízia pre kresťanskú cirkev
Pamiatka reformácie• Piesne: 274, 263• Kázeň: 2. Korintským 3, 18 • Kazateľ: Peter Taját • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
37:56
October 31, 2020
Služby Božie 25. 10. 2020 | Pane, mám kedy!
20. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 329, 648, 197, 606, A 82• Čítania: Kazateľ 3, 1 – 14; Kolosenským 1, 13 – 20; Lukáš 13, 6 – 9 • Kázeň: Efezským 5, 16 – 21 • Kazateľ: Peter Taját • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
01:01:46
October 25, 2020
Služby Božie 18. 10. 2020 | Vyhliadka na veľký zisk
19. nedeľa po Svätej Trojici, Poďakovanie za úrody zeme• Piesne: 193, 523, 203, 508, A 76• Čítania: Žalm 145, 15– 21; Lukáš 12, 15– 21 • Kázeň: 1. Timoteovi 6, 6 – 9 • Kazateľ: Peter Taját • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
47:24
October 18, 2020
Služby Božie 11. 10. 2020 | Vďaka Bohu niečo z toho bude!
18. nedeľa po Svätej Trojici • Pieseň: 497 • Čítania: Žalm 42, 1 – 6; Matúš 22, 34 – 46 • Kázeň: 1. Korintským 1, 8 – 9 • Kazateľ: Peter Taját • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
44:09
October 11, 2020
Služby Božie 8. 10. 2020 | Ako zmeniť myslenie
Stredtýždňové služby Božie • Piesne: 12/1, 288/1, 438/1-2 • Čítanie: Ján 7, 33 – 34 a 37 – 39 • Kázeň: Filipským 8, 8 – 9 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
29:43
October 08, 2020
Služby Božie 4. 10. 2020 | Povolaní k slobode
17. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 189/1; 452/1; 279/1 a 8 • Čítania: Izaiáš 49, 1 – 6; Matúš 15, 21 – 28 • Kázeň: Efezským 4, 1 – 2 • Kazateľ: Peter Taját • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
47:38
October 04, 2020
Služby Božie 27. 9. 2020 | Božie meradlá
16. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 187/1, 4, 5; 451/1; 220 • Čítania: 1. Kráľov 17, 17 – 24; Lukáš 7, 11 – 17 • Kázeň: Efezským 3, 17b – 19 • Kazateľ: Peter Taját • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
46:57
September 27, 2020
Služby Božie 20. 9. 2020 | O strácaní a nachádzaní
15. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 188, 521/1, 291, 606 • Čítania: Lukáš 10, 38 – 42 • Kázeň: Lukáš 15, 1 – 9 • Kazateľ: Ján Paciga, policajný duchovný • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
51:15
September 20, 2020
Služby Božie 17. 9. 2020 | Radosť – sila kresťana
Stredtýždňové služby Božie • Kázeň: Filipským 4, 1 – 7 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
22:17
September 18, 2020
Služby Božie 13. 9. 2020 | Vhodné otázky a boj prirodzeností
14. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 189, 446, 279, A 60 • Čítania: Žalm 92, 2 – 16; Lukáš 17, 11 – 19 • Kázeň: Lukáš 10, 25 – 30. 36 • Príhovor k presbyterom: Galatským 5, 17 • Kazateľ: Peter Taját • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
01:08:35
September 15, 2020
Služby Božie 6. 9. 2020 | Posviacka obnoveného kostola
13. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 188, 581, 226, A 72, 263 • Slávnostný žalm: Žalm 84 • Posviacačný príhovor: 1. Kráľov 18, 30 – 39 • Kázeň: Lukáš 10, 1 – 12 • Posviacku vykonal Mgr. Peter Mihoč, biskup VD ECAV • Slávnostný kazateľ: Mgr. Stanislav Grega, senior LOS ECAV • Liturgovia: Mgr. Janka Ďuranová, Mjr. Mgr. Ján Paciga, PhD., Mgr. Peter Taját • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
02:17:51
September 08, 2020
Služby Božie 30. 8. 2020 | Božia výzbroj
12. nedeľa po Svätej Trojici – Začiatok školského roka • Piesne: 193, 203, 638, A 53 • Čítania: Príslovia 4, 10 – 14; Matúš 19, 13 – 15 • Kázeň: Efezským 6, 11 – 18 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
37:09
August 31, 2020
Služby Božie 23. 8. 2020 | Nehanbi sa za evanjelium
11. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 194, 515, 294, A 88, 606 • Čítania: Daniel 9, 15 – 18; Lukáš 18, 9 – 14 • Kázeň: Rímskym 1, 16 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
01:16:38
August 31, 2020
Služby Božie 2. 8. 2020 | Nehanbi sa, že si kresťan
8. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 261, 644, 273, A 59 • Čítania: Žalm 1, 1 – 6; Matúš 7, 15 – 23 • Kázeň: 2. Timoteovi 1, 7 – 8 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
59:43
August 03, 2020
Služby Božie 30. 7. 2020 | Rozhodnutie pre Krista
Stredtýždňové služby Božie • Piesne: 346, 482, 456, A 60 • Čítanie: Zjavenie 1, 9 – 18 • Kázeň: Lukáš 9, 57 – 62 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
42:16
August 03, 2020
Služby Božie 26. 7. 2020 | Životný štýl podľa tela a podľa Ducha
7. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 189, 452, 521, A 58 • Čítania: Žalm 85, 8 – 14; Marek 8, 1 – 9 • Kázeň: Rímskym 8, 5 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
49:60
July 26, 2020
Služby Božie 23. 7. 2020 | Uchvátený a uchvacujúci
Stredtýždňové služby Božie • Piesne: 318, 550, 648, A 54 • Čítanie: Matúš 5, 44 – 48 • Kázeň: Filipským 3, 12 – 14 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
41:23
July 26, 2020
Služby Božie 19. 7. 2020 | Byť kresťan znamená byť prenasledovaný
6. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 443, 203, 473, A 89 • Čítanie: 1. Mojžišova 4, 3 – 13; Matúš 5, 20 – 26 • Kázeň: 1. Petra 3, 13 – 15 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
52:10
July 19, 2020
Služby Božie 16. 7. 2020 | Ježiš za to stojí
Stredtýždňové služby Božie • Piesne: 642, 449, 453, A 59 • Čítanie: Matúš 13, 44 – 46 • Kázeň: Filipským 3, 4 – 11 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
48:45
July 17, 2020
Služby Božie 12. 7. 2020 | Najlepšia škola
5. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 181, 521, 525, A 68 • Čítanie: Žalm 34, 12 – 23; Lukáš 5, 1 – 11 • Kázeň: 1. Petra 3, 8 – 9• #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
52:48
July 12, 2020
Služby Božie 9. 7. 2020 | Pravá radosť a pravá starosť
Stredtýždňové služby Božie • Piesne: 253, 492, 221, A 57 • Čítanie: Lukáš 6, 36 – 42 • Kázeň: Filipským 3, 1 – 3 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
42:51
July 10, 2020
Služby Božie 5. 7. 2020 | Pripomínaj si základy
4. nedeľa po Svätej Trojici, Sviatok vierozvestov Cyrila a Metoda, Pamiatka Majstra Jána Husa • Piesne: 192, 267, 266, A 66 • Slávnostný žalm: Žalm 33, 13 – 18 • Kázeň: 2. Petra 1, 12 – 15 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
56:01
July 05, 2020
Služby Božie 2. 7. 2020 | Lekcia o viniči
Stredtýždňové služby Božie • Piesne: 355, 288, 475, A 53 • Čítanie: 1. Petra 5, 6 – 11 • Kázeň: Ján 15, 7 – 8 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
36:08
July 03, 2020
Služby Božie 28. 6. 2020 | Boh bozkávajúci hriešnika
3. nedeľa po svätej Trojici, Záver školského roka • Piesne: 366, 647, 606, A 62 • Čítania: Izaiáš 12, 1 – 6; Lukáš 15, 11 – 32 • Kázeň: Lukáš 15, 20 • #ecavonlinekoro #ecav #lutherans #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
58:10
June 28, 2020
Služby Božie 25. 6. 2020 | Myseľ Kristova spája nás
Stredtýždňové služby Božie • Kázeň: Filipským 2, 19 – 30 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
25:59
June 28, 2020
Služby Božie 21. 6. 2020 | Test spásy a Deň otcov
2. nedeľa po sv. Trojici • Piesne: 189, 491, 561, A 52, 223 • Čítania: Jeremiáš 7, 25 – 28; Lukáš 14, 16 – 24 • Kázeň: 1. Jána 3, 13 – 24 • #ecavonlinekoro #ecav #lutherans #church #cirkev • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
01:09:50
June 22, 2020
Služby Božie 18. 6. 2020 | Cesta nahor alebo Božia myseľ
Stredtýždňové služby Božie • Piesne: 237, 228, 220, A 89 • Evanjelium: Matúš 13, 31 - 35 • Kázeň: Filipským 2, 9 - 11 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou o pomoc. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
39:60
June 19, 2020
Služby Božie 14. 6. 2020 | Prekvapivý Boh v Antiochii
1. nedeľa po sv. Trojici • Piesne: 192, 229, 236, A 88 • Čítania: Žalm 78, 1 – 7; Lukáš 16, 19 – 31 • Kázeň: Skutky apoštolov 11, 19 – 30 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church • Milí priatelia, dnešným dňom sme prestali nahrávať videozáznamy a vraciame sa k zvukovej podobe záznamov. Tie i naďalej môžete sledovať v tomto podcastovom kanáli ako i na YouTube kanáli CZ Liptovský Ján a na www.facebook.com/ecavliptovskyjan. • Obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou pomoci. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
55:49
June 14, 2020
Služby Božie 7. 6. 2020 | Dôvody k oslave
Nedeľa sv. Trojice • Piesne: 188, 184, 183, A 48 • Čítania: 4. Mojžišova 6, 22 – 27; Ján 3, 1 – 15 • Kázeň: Rímskym 11, 33 – 36 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church • Milí priatelia, obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou pomoci. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
59:49
June 07, 2020
Služby Božie 4. 6. 2020 | Ako hviezdy vo vesmíre
Stredtýždňové služby Božie • Kázeň: Filipským 2, 12 – 18 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church • Milí priatelia, obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou pomoci. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
20:45
June 05, 2020
Služby Božie 1. 6. 2020 | Kto je cirkev – Spojení v jedno telo
2. slávnosť svätodušná • Piesne: 173, 169, 175, A 42 • Čítania: Ezechiel 36, 24 – 28; Ján 3, 16 – 21 • Kázeň: Efezským 4, 11 – 16 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church • Milí priatelia, obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou pomoci. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
53:24
June 03, 2020
Služby Božie 31. 5. 2020 | Kto je cirkev – Spojení v jeden dom
1. slávnosť svätodušná, Pentecoste • Piesne: 253, 273, 179, A 43 • Čítania: Žalm 51, 12 – 20 • Kázeň: Efezským 2, 19 – 22 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church • Milí priatelia, obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou pomoci. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
01:12:25
June 03, 2020
Služby Božie 24. 5. 2020 | Nádej na lásku
Nedeľa po Vstúpení • Piesne: 329, 162, 642, A 39 • Čítania: Žalm 20; Ján 15, 26 – 16, 4 • Kázeň: 1. Petra 4, 8.10 • #ecavonlinekoro #ecav #lutheran #church • Milí priatelia, obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou pomoci. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
51:01
May 25, 2020
Služby Božie 21. 5. 2020 | Ježišovo dokončené a nedokončené dielo
Vstúpenie Krista Pána na nebo • Piesne: 157, 164, 163, A 38 • Čítania: Žalm 110 • Kázeň: Skutky apoštolov 1, 1 – 2 a 28, 30 – 31 • #ecavonlinekoro #ecav • Milí priatelia, obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou pomoci. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
49:48
May 21, 2020
Služby Božie 17. 5. 2020 | O zrkadle, do ktorého sa oplatí pozerať
5. nedeľa po Veľkej noci, Rogate • Piesne: 190, 645, 633, A 84 • Čítania: Žalm 104, 27 – 35; Ján 16, 23 – 33 • Kázeň: Jakub 1, 21 – 27 • #ecavonlinekoro • Milí priatelia, obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou pomoci. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
51:26
May 17, 2020
O osobnej zodpovednosti (10. 5. 2020)
4. nedeľa po Veľkej noci, Cantate 10. 5. 2020 • Piesne: 345, 139, 225, A 67 • Čítania: Žalm 98 • Kázeň: 2. Timoteovi 2, 8 – 13 • Milí priatelia, obraciame sa na Vás s dvojakou prosbou pomoci. • Zdieľajte túto nahrávku na sociálnych sieťach a prihláste sa na odber na našom kanáli CZ Liptovský Ján. Podporíte tak šírenie Božieho slova. • Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
55:15
May 10, 2020
Ešte nie sme doma (pobožnosť 3. 5. 2020)
3. nedeľa po Veľkej noci • Kázňový text: 1.Petra 2, 11 - 17 • Piesne: 642, 271 • Milí priatelia, v tejto ťažkej dobe aj v cirkevnom zbore cítime dopady tejto doby. Dvere chrámov sú zavreté a nemôžeme sa spoločne stretávať. Keďže k prejavom toho, že sme súčasťou cirkevného zboru, patrí aj finančná podpora cirkevného zboru, obraciame sa na Vás s prosbou. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. • #ecavonlinekoro
40:17
May 03, 2020
Od zúfalstva k radosti (26. 4. 2020)
Evanjelická pobožnosť 26. 4. 2020 • 2. nedeľa po Veľkej noci • Piesne: 137, 451 • Kázňový text: Lukáš 24, 32 • Milí priatelia, v tejto ťažkej dobe aj v cirkevnom zbore cítime dopady tejto doby. Dvere chrámov sú zavreté a nemôžeme sa spoločne stretávať. Keďže k prejavom toho, že sme súčasťou cirkevného zboru, patrí aj finančná podpora cirkevného zboru, obraciame sa na Vás s prosbou. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
37:42
April 26, 2020
Dôležité stretnutie doma (19. 4. 2020)
Evanjelická pobožnosť 19. 4. 2020 • Piesne: 156, 133 • Kázňový text: Ján 20, 24 - 29 • Milí priatelia, v tejto ťažkej dobe aj v cirkevnom zbore cítime dopady tejto doby. Dvere chrámov sú zavreté a nemôžeme sa spoločne stretávať. Keďže k prejavom toho, že sme súčasťou cirkevného zboru, patrí aj finančná podpora cirkevného zboru, obraciame sa na Vás s prosbou. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
32:06
April 19, 2020
Služby Božie 12. 4. 2020
#ecavonlinekoro • Služby Božie na Veľkonočnú nedeľu 12. 4. 2020 • Nahraté k Veľkonočnej nedeli 12. 4. 2020 v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne • Piesne: 131, 124, A 34, 600, 125, 144, A 37 • Čítania: Žalm 118, 14 - 24; Matúš 28, 1 - 10 • Kázeň: Žalm 118, 14 - 24 • Milí priatelia, v tejto ťažkej dobe aj v cirkevnom zbore cítime dopady tejto doby. Dvere chrámov sú zavreté a nemôžeme sa spoločne stretávať. Keďže k prejavom toho, že sme súčasťou cirkevného zboru, patrí aj finančná podpora cirkevného zboru, obraciame sa na Vás s prosbou. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme. 
59:18
April 12, 2020
Pašiové služby Božie na Veľký piatok
Evanjelické pašiové služby Božie z Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján. Nahrávané na Veľký piatok 10. apríla 2020 v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne. Milí priatelia, v tejto ťažkej dobe aj v cirkevnom zbore cítime dopady tejto doby. Dvere chrámov sú zavreté a nemôžeme sa spoločne stretávať. Keďže k prejavom toho, že sme súčasťou cirkevného zboru, patrí aj finančná podpora cirkevného zboru, obraciame sa na Vás s prosbou. Podporte cirkevný zbor dobrovoľným príspevkom, či už jednorazovým alebo pravidelným. Môžete tak urobiť na účet cirkevného zboru na účet IBAN: SK8702000000003265514051. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
59:55
April 10, 2020
Pašie na Kvetnú nedeľu
História utrpenia a smrti Pána a nášho Spasiteľa Ježiša Krista čítaná na Kvetnú nedeľu.
35:11
April 05, 2020
Pašie na Smrtnú nedeľu
História utrpenia a smrti Pána a nášho Spasiteľa Ježiša Krista čítané na Smrtnú nedeľu. 
38:48
March 27, 2020
Falošné predstavy o Bohu (8. 3. 2020)
2. pôstna nedeľa, Reminiscere 8. 3. 2020 • Piesne: 333, 448, 82, 97, A 29 • Čítania: 1. Kráľov 3, 5 – 15; Židom 12, 1 – 6; Matúš 15, 21 – 28 • Kázeň: Ján 6, 64 a 70 – 71 • Kazateľ: Peter Taját • Misijnú prácu cirkevného zboru môžete podporiť ľubovoľným jednorazovým alebo pravidelným príspevkom na účet IBAN: SK8702000000003265514051
01:03:40
March 08, 2020
Únos (5. 3. 2020)
Stredtýždňové služby Božie 5. 3. 2020 • Kázeň: 1. Mojžišova 3, 1 - 6 • Kazateľ: Peter Taját • Misijnú prácu cirkevného zboru môžete podporiť ľubovoľným jednorazovým alebo pravidelným príspevkom na účet IBAN: SK8702000000003265514051
17:23
March 08, 2020
Vnútorné kresťanstvo (1. 3. 2020)
1. pôstna nedeľa, Invocavit 1. 3. 2020 • Piesne: 108, 91, 259, A 25 • Večera Pánova: 300, 301 • Čítania: 1. Mojžišova 3, 1 – 6; 2. Korintským 6, 1 – 10 • Kázeň: Matúš 10, 2 a 4 • Kazateľ: Peter Taját • Misijnú prácu cirkevného zboru môžete podporiť ľubovoľným jednorazovým alebo pravidelným príspevkom na účet IBAN: SK87 0200 0000 0032 6551 4051
01:14:48
March 01, 2020
Sme Božie deti (27. 2. 2020)
Pôstna večiereň 27. 2. 2020 • Kázeň: 1. Mojžišova 1, 26 - 29 • Kazateľ: Peter Taját • Misijnú prácu cirkevného zboru môžete podporiť ľubovoľným jednorazovým alebo pravidelným príspevkom na účet IBAN: SK8702000000003265514051
16:53
February 27, 2020
Boží projekt lásky (23. 2. 2020)
Predpôstna nedeľa 23.2. 2020 • Piesne: 188, 229, 203, 556, 558, A 53 • Čítania: 1. Mojžišova 2, 18 – 24; 1. Korintským 13, 1 – 7; Marek 10, 2 – 12 • Kázeň: Lukáš 19, 1 – 10 • Kazateľ: Peter Taját • Misijnú prácu cirkevného zboru môžete podporiť ľubovoľným jednorazovým alebo pravidelným príspevkom na účet IBAN: SK87 0200 0000 0032 6551 4051
01:25:19
February 23, 2020
Radostná jednota (20. 2. 2020)
Stredtýždňové služby Božie 20. 2. 2020 • Filipským 2, 1 - 4 • Kazateľ: Peter Taját
18:52
February 23, 2020
Manželstvo - náš príbeh je rozprávkový (16. 2. 2020)
Služby Božie 16. 2. 2020 - Nedeľa po Deviatniku, Národný týždeň manželstva • Piesne: 188, 229, 203, 556, 558, A 53 • Čítania: 1. Mojžišova 2, 18 – 24; 1. Korintským 13, 1 – 7; Marek 10, 2 – 12 • Kázeň: Lukáš 19, 1 – 10 • Kazateľ: Peter Taját
01:07:46
February 16, 2020
Štvorica prianí pre stabilný duchovný život (13. 2. 2020)
Stredtýždňové služby Božie 13. 2. 2020 • Filipským 1, 27 - 30
19:42
February 16, 2020
Životná filozofia apoštola Pavla (6. 2. 2020)
Stredtýždňové služby Božie 6. 2. 2020 • Filipským 1, 21 - 26
16:56
February 16, 2020
Je Biblia dôveryhodná? (2. 2. 2020)
Služby Božie 2. 2. 2020 - 4. nedeľa po Zjavení • Piesne: 211, 242, 456, A 88 • Piesne k Večeri Pánovej: 451, 296, 300 • Čítania: 1. Samuelova 3, 1 – 10; Matúš 17, 1 – 9 • Kázeň: 2. Petra 1, 16 – 21 • Kazateľ: Peter Taját
01:13:41
February 02, 2020
Jednoznačné vyslobodenie pre väzňov (30. 1. 2020)
Stredtýždňové služby Božie 30. 1. 2020 • Filipským 1, 19 - 20
21:36
January 31, 2020
Jediný skutočne reálny plán pre život (26. 1. 2020)
Služby Božie 26. 1. 2020 - 3. nedeľa po Zjavení • Piesne: 327, 554, 200, 481, A 53 • Čítania: 2. Mojžišova 34, 4 – 10; Rímskym 12, 17 – 21; Matúš 8, 5 – 15 • Kázeň: Rímskym 12, 17 – 21 • Kazateľ: Peter Taját
01:08:41
January 26, 2020
Ježiš a naše drobné problémy (19. 1. 2020)
Služby Božie 19. 1. 2020 • 2. nedeľa po Zjavení • Piesne: 55, 307, 202, 521/1, A 54, 521/6 • Čítania: 1. Mojžišova 50, 15 – 21; Rímskym 12, 9 – 17; Ján 2, 1 – 11 • Kázeň: Ján 2, 1 – 11 • Kazateľ: Peter Taját
56:05
January 19, 2020
Motivácia k radostnému kresťanskému životu (12. 1. 2020)
Služby Božie 12. 1. 2020 • 1. nedeľa po Zjavení Piesne: 596, 57, 594, 46, A 60 • Čítania: 1. Mojžišova 28, 10 – 17; Rímskym 12, 1 – 8; Lukáš 2, 41 – 52 • Kázeň: Rímskym 12, 1 – 2 • Kazateľ: Peter Taját
57:18
January 12, 2020
Veľké zdesenie alebo veľká radosť? (6. 1. 2020)
Služby Božie 6. 1. 2020 - Zjavenie Krista Pána mudrcom • Piesne: 32, 460, 36, 77, A 19 • Slávnostný žalm: Žalm 72, 1 - 3. 10 - 13. 19 • Evanjelium: Lukáš 11, 29 - 32 • Kázeň: Matúš 2, 1 - 12 • Kazateľ: Peter Taját
59:16
January 06, 2020
V tom boji môžeš zvíťaziť (5. 1. 2020)
Služby Božie - Nedeľa po Novom roku • Piesne: 72, 458, 298, A 18 • Piesne k Večeri Pánovej: 300, 301 • Čítania: Izaiáš 45, 5 – 7; Lukáš 2, 33 – 40 • Kázeň: 1. Timoteovi 6, 12 • Kazateľ: Peter Taját
01:04:55
January 05, 2020
Služby Božie 1. 1. 2020
Nový rok • Piesne: 74, 70, 35, 355, 73, A 24 • Slávnostný žalm: Žalm 121, 1 - 8 • Evanjelium: Marek 9, 14 - 29 • Kázeň: Marek 9, 24 • Kazateľ: Peter Taját
52:59
January 01, 2020
Služby Božie 31. 12. 2019
Záver občianskeho roka • Piesne: 428, A 21, 65, 260, 475, A 23, 350 • Kajúci žalm: Žalm 90, 1 - 6 a 14 - 17 • Kázeň: Žalm 34, 15 • Kazateľ: Peter Taját
01:02:20
December 31, 2019
Služby Božie 29. 12. 2019
Nedeľa po Vianociach • Piesne: 597, 657/Ž 98, 62, 40, A 15 • Čítania: Žalm 103, 1 – 18; Galatským 4, 1 – 7; Lukáš 2, 15 – 20 • Kázeň: Izaiáš 63, 15 – 19 • Kazateľ: Peter Taját
56:45
December 29, 2019
Služby Božie 26. 12. 2019
2. slávnosť vianočná • Piesne: 55, 79, 36, 502, A 16 • Čítania: Izaiáš 2, 1 - 5; Skutky apoštolov 6, 8 - 15; 7, 54-60; Matúš 23, 34 - 39 • Kázeň: Matúš 1, 17 • Kazateľ: Peter Taját
55:22
December 26, 2019
Služby Božie 25. 12. 2019
1. slávnosť vianočná • Piesne: 39, 33, A 14, 47, 36, 52, A 18 • Slávnostný žalm: Žalm 96, 1 - 3.10 - 13 • Evanjelium: Ján 1, 1 - 14 • Kázeň: Matúš 1, 1.3.5n • Kazateľ: Peter Taját
01:20:37
December 26, 2019
Služby Božie 22. 12. 2019
4. adventná nedeľa • Piesne: 12, 8, 16, A 6 • Piesne k Večeri Pánovej: 20, 25, 26 • Čítania: Izaiáš 12, 2 – 6; Ján 1, 19 – 27 • Kázeň: Izaiáš 28, 16 • Kazateľ: Peter Taját
01:11:41
December 23, 2019
Služby Božie 15. 12. 2019
3. adventná nedeľa • Piesne: 17, 21, 20, A 4 • Piesne k Večeri Pánovej: 11, 27, 28 • Čítania: Aggeus 2, 6 – 9; Kolosenským 1, 12 – 15 • Kázeň: Ján 3, 36 • Kazateľ: Peter Taját
01:14:40
December 16, 2019
Služby Božie 8. 12. 2019
2. adventná nedeľa • Piesne: 10, 13, 19, A 6 • Piesne k Večeri Pánovej: 18, 26, 30 • Čítania: Izaiáš 42, 1 – 4; Lukáš 21, 25 – 36 • Kázeň: Skutky apoštolov 20, 35 • Kazateľ: Peter Taját
01:19:08
December 09, 2019
Služby Božie 1. 12. 2019
1. adventná nedeľa - Pamiatka posvätenia chrámu • Piesne: 205, 16, 259, A 6 • Piesne k Večeri Pánovej: 6, 28, 27 • Slávnostný žalm: Žalm 25, 1 – 9 • Kázeň: 1. Petra 1, 18 – 25 • Kazateľ: Peter Taját
01:29:52
December 02, 2019
Služby Božie 24. 11. 2019
23. nedeľa po Svätej Trojici - Nedeľa večnosti • Piesne: 189, 691, 687, A 61 • Čítania: Izaiáš 35, 3 – 10; Zjavenie 7, 9 – 17 • Kázeň: Matúš 25, 1 – 13 • Kazateľ: Peter Taját
57:33
November 25, 2019
Služby Božie 17. 11. 2019
22. nedeľa po Svätej Trojici - Predposledná pred koncom cirkevného roka - Deň boja za slobodu a demokraciu - Pamiatka obetí dopravných nehôd • Piesne: 192, 690, 197, 565, A 85 • Čítania: Žalm 126, 1 – 6; Zjavenie 2, 8 – 11; Lukáš 19, 11 - 27 • Kázeň: Matúš 7,24-27 • Kazateľ: Peter Taját
01:03:52
November 17, 2019
Služby Božie 10. 11. 2019
21. nedeľa po Svätej Trojici – tretia pred koncom cirkevného roka • Piesne: 661, 677, 203, 647, A 49 • Čítania: Jób 14, 1 – 5; Židom 10, 32 – 39; Ján 5, 19 – 29 • Kázeň: Lukáš  13, 1 – 9 • Kazateľ: Peter Taját
01:07:29
November 10, 2019
Služby Božie 3. 11. 2019
20. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 205, 229, 288, A 56 • VP: 296, 297 • Čítania: Príslovia 2, 1 – 8; Rímskym 14, 1 – 9 • Kázeň: Lukáš 17, 28 – 30 • Kazateľ: Peter Taját
01:08:44
November 04, 2019
Služby Božie 27. 10. 2019
19. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 192, 441, 473, A 49 • Čítania: Žalm 32, 1-7; Jakub 5, 13-20 • Kázeň: Matúš 4, 22 • Kazateľ: Peter Taját
56:25
October 27, 2019
Služby Božie 13. 10. 2019
17. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 320, 307, 200, 648, A 58 • Čítania: Žalm 75, 5 – 8; Židom 4, 9 – 13; Matúš 12, 1 – 8 • Kázeň: Lukáš 14, 1 – 6 • Kazateľ: Peter Taját
56:13
October 13, 2019
Služby Božie 6. 10. 2019
16. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 235, 468, 606, A 70 • Večera Pánova: 300, 301 • Čítania: Jób 5, 17 – 26; Židom 12, 18 – 24 • Kázeň: Matúš 11, 29 – 30 • Kazateľ: Peter Taját
01:16:11
October 06, 2019
Služby Božie 29. 9. 2019
15. nedeľa po Svätej Trojici • Piesne: 652, 508, 197, 606, A 59 • Čítania: 1. Kráľov 17, 8 – 16; 2. Tesalonickým 3, 6 – 13; Ján 11, 1 – 11 • Kázeň: Ján 11, 1 – 7 a 11 • Kazateľ: Peter Taját
01:02:20
September 29, 2019
Služby Božie 8. 9. 2019
12. nedeľa po Svätej Trojici ● Piesne: 188, 451, 199, 525, A 51 ● Čítania: Izaiáš 29, 18 – 21;  Skutky apoštolov 16, 9 – 15; Ján 8, 31 – 36  ● Kázeň: Skutky apoštolov 16, 9 ● Kazateľ: Peter Taját
55:40
September 08, 2019
Služby Božie 1. 9. 2019
11. nedeľa po Svätej Trojici – Začiatok školského roka Piesne: 193, 649, 219, 221, 655, A 62, 624 Čítania: Príslovia 4, 10 – 14; Rímskym 1, 16 – 17; L 2, 41 – 52 Krst: Efezským 2, 8 Kázeň: Efezským 3, 14 – 19 Kazateľ: Peter Taját
01:09:58
September 01, 2019
Služby Božie 25. 8. 2019
10. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa pokánia Piesne: 211, 332, 490, A 78 Piesne k Večeri Pánovej: 296, 297, 300 Kajúci žalm: Žalm 74, 1 – 3 a 8 – 12 Kázeň: Jeremiáš 7, 1 – 11 Kazateľ: Peter Taját
01:20:56
August 25, 2019
Služby Božie 18. 8. 2019
9. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 192, 497, 197, 664, A 56 Čítania: Príslovia 16, 1 – 9; Skutky apoštolov 17, 16 – 34; Lukáš 16, 1 – 12 Kázeň: Lukáš 16, 3 – 4 Kazateľ: Peter Taját
01:00:21
August 18, 2019
Služby Božie 11. 8. 2019
8. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 657/Žalm 136, 261, 198, 642, A 56 Čítania: Jeremiáš 23, 26 – 29; Skutky apoštolov 16, 16 – 32; Matúš 12, 46 – 50 Kázeň: Ján 9, 1 – 7 Kazateľ: Peter Taját
54:59
August 11, 2019
Služby Božie 4. 8. 2019
7. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 343, 679, 298, A 50 Piesne k Večeri Pánovej: 300 Čítania: Izaiáš 62, 6 – 12; 1. Timoteovi 6, 6 – 12 Kázeň: Matúš 7, 1 – 5 Kazateľ: Peter Taját
01:11:33
August 08, 2019
Služby Božie 28. 7. 2019
6. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 334, 442, 197, 319, A 57 Čítania: Žalm 1, 1 – 6; Skutky apoštolov 8, 26 – 38; Matúš 21, 28 – 32 Kázeň: Matúš 6, 22 – 23 Kazateľ: Peter Taját
55:16
July 28, 2019
Služby Božie 21. 7. 2019
5. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 211, 478, 202, 456, A 54 Čítania: Žalospevy 3, 22 – 32; Skutky apoštolov 5, 34 – 42; Lukáš 9, 18 – 26 Kázeň: Lukáš 9, 57 – 62 Kazateľ: Peter Taját
01:00:19
July 21, 2019
Služby Božie 14. 7. 2019
4. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 186, 448, 200, 221, A:54 Čítania: Rímskym 14, 7 – 12; Matúš 7, 1 – 5 Kázeň: Lukáš 22, 31 – 33 Kazateľ: Ján Paciga
53:56
July 14, 2019
Služby Božie 7. 7. 2019
3. nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 366, 507, 222, A 71 Piesne k Večeri Pánovej: 300, 297, 296 Čítania: Izaiáš 12, 1 – 6; Skutky apoštolov 3, 1 – 16 Kázeň: Lukáš 15, 1 – 7 Kazateľ: Peter Taját
01:10:59
July 07, 2019
Služby Božie 5. 7. 2019
Pamiatka vierozvestov Cyrila a Metoda a Majstra Jana Husa Piesne: 191, 267, 200, 206, A 66 Slávnostný žalm: Žalm 33, 13 - 18 Evanjelium: Ján 8, 31 - 36 Kázeň: 1. Tesalonickým 2, 13 Kazateľ: Peter Taját
53:05
July 06, 2019