Skip to main content
Cirkevný zbor ECAV Poprad

Cirkevný zbor ECAV Poprad

By ecavpp

Zvukové nahrávky poväčšine kázní Božieho slova zo Služieb Božích konaných v našom zbore
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Currently playing episode

25.9.2022 15.nedeľa po Svätej Trojici (Gal 5,25-6,10) kázeň Poprad

Cirkevný zbor ECAV Poprad

1x
4.12.2022 2.adventná nedeľa (Veľ 2,8-13) kázeň Poprad
4.12.2022 2.adventná nedeľa (Veľ 2,8-13) kázeň Poprad
Téma: Kráľovstvo Božie prichádza
27:42
December 04, 2022
27.11.2022 1.adventná nedeľa (Zj 3,14-22) kázeň Poprad
27.11.2022 1.adventná nedeľa (Zj 3,14-22) kázeň Poprad
Téma: Prichádza Pán
30:22
November 27, 2022
24.11.2022 Biblická hodina (L 9,1-17)
24.11.2022 Biblická hodina (L 9,1-17)
fáza 5 - Kristus a cieľ vykúpenia 9,1-50 (O Božom kráľovstve) 1. Ustanovenie kráľovstva z pohľadu nášho sveta (9,1-27) A) Príprava a vyslanie dvanástich – 9,1-9 B) Nasýtenie päť tisíc – 9,10-17
01:11:59
November 24, 2022
21.4.2022 Biblická hodina (L 4,31-44)
21.4.2022 Biblická hodina (L 4,31-44)
Úvodu Kristovej služby a) osoba PJK b) svedectvo o Mesiášovi c) postoj ľudí ku Mesiášovi
54:13
November 20, 2022
12.5.2022 Biblická hodina (L 5,1-11)
12.5.2022 Biblická hodina (L 5,1-11)
Kristovo jednanie s hriešnikmi Nová cesta jednania s hriešnikmi
50:15
November 20, 2022
19.5.2022 Biblická hodina (L 5,12-26)
19.5.2022 Biblická hodina (L 5,12-26)
Kristovo jednanie s hriechom hriešnikmi Kristova moc - 2 časť - 2 a 3 zázrak
01:05:14
November 20, 2022
2.6.2022 Biblická hodina (L 5,27-39)
2.6.2022 Biblická hodina (L 5,27-39)
Fáza 3 - Kristovo jednanie s hriechom hriešnikmi Kristove zásady duchovného napomínania
53:32
November 20, 2022
9.6.2022 Biblická hodina (L 6,1-11)
9.6.2022 Biblická hodina (L 6,1-11)
Fáza 3 - Kristovo jednanie s hriechom hriešnikmi Kristova moc - jediná cesta - sobota, uzdravovanie
01:01:54
November 20, 2022
20.11.2022 23.nedeľa po Svätej Trojici (kniha Jób) kázeň Poprad
20.11.2022 23.nedeľa po Svätej Trojici (kniha Jób) kázeň Poprad
Posledná nedeľa v cirkevnom roku Spomienka na obete dopravných nehôd
18:08
November 20, 2022
16.6.2022 Biblická hodina (L 6,12-26)
16.6.2022 Biblická hodina (L 6,12-26)
Fáza 3 - Kristovo jednanie s hriechom hriešnikmi Kristova moc - jediná cesta - voľba učeníkov, uzdravovanie Kristova moc - jediná cesta - morálne zásady; postoj k chudobe, hladu, súženiu a opovrhovaniu - blahoslavenstvá, postok k bohatstvu, spoločnosti, prijatiu a smiechu - beda
56:45
November 19, 2022
8.9.2022 Biblická hodina (L 6,27-38)
8.9.2022 Biblická hodina (L 6,27-38)
Fáza 3 - Kristovo jednanie s hriechom hriešnikmi Kristova moc - jediná cesta - morálne zásady; postoj k nepriateľom a tým, čo si požičiavajú
56:45
November 19, 2022
22.9.2022 Biblická hodina (L 6,39-49)
22.9.2022 Biblická hodina (L 6,39-49)
Fáza 3 - Kristovo jednanie s hriechom hriešnikmi Kristova moc - jediná cesta - morálne zásady; tri podobenstvá
56:60
November 19, 2022
29.9.2022 Biblická hodina (L 7,1-17)
29.9.2022 Biblická hodina (L 7,1-17)
1. PJK je Spasiteľ - Spasenie – záchrana od smrti; dar viery
01:04:55
November 18, 2022
6.10.2022 Biblická hodina (L 7,18-35)
6.10.2022 Biblická hodina (L 7,18-35)
2. Kristus je Záchranca - Nesprávne predstavy o spasení a odmietnutie Spasiteľa
01:08:60
November 18, 2022
13.10.2022 Biblická hodina (L7,36-8,3)
13.10.2022 Biblická hodina (L7,36-8,3)
3. Kristus je Spasiteľ - Spasenie, láska a služba spaseného
01:07:45
November 18, 2022
27.10.2022 Biblická hodina (L 8,4-21)
27.10.2022 Biblická hodina (L 8,4-21)
4. PJK je Záchranca - Kristova cesta spasenia
01:08:32
November 18, 2022
10.11.2022 Biblická hodina (L8,22-39)
10.11.2022 Biblická hodina (L8,22-39)
5. a 6. Kristus - Spasiteľ - záchrana od prírodných živlov, záchrana od duchovných mocností a odmietnutie Spasiteľa
01:09:49
November 18, 2022
17.11.2022 Biblická hodina (L 8,40-56)
17.11.2022 Biblická hodina (L 8,40-56)
7. a 8. o Kristovi Spasiteľovi - záchrana pred stratou životných, „tajné“ vzkriesenie z mŕtvych
01:07:36
November 18, 2022
6.11.2022 21.nedeľa po Svätej Trojici (L 17,20-24) kázeň Poprad
6.11.2022 21.nedeľa po Svätej Trojici (L 17,20-24) kázeň Poprad
Tretia od konca cirkevného roka s témou: Znamenia konca času
25:27
November 06, 2022
30.10.2022 20.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 16,13-20) slávnostná kázeň Spišská Sobota
30.10.2022 20.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 16,13-20) slávnostná kázeň Spišská Sobota
Slávnosť posvätenia chrámu a úvod zborového dozorcu
28:31
October 30, 2022
30.10.2022 20.nedeľa po Svätej Trojici (Veľ 8,6-7) kázeň Poprad
30.10.2022 20.nedeľa po Svätej Trojici (Veľ 8,6-7) kázeň Poprad
Téma: stratená príležitosť
23:00
October 30, 2022
16.10.2022 18.nedeľa po Svätej Trojici (Ef 5,15-20) kázeň Poprad
16.10.2022 18.nedeľa po Svätej Trojici (Ef 5,15-20) kázeň Poprad
Téma : Poslušnosť lásky
28:59
October 16, 2022
9.10.2022 17.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 49,1-6) kázeň Poprad
9.10.2022 17.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 49,1-6) kázeň Poprad
Téma: sloboda povolaných v Kristovi
26:23
October 09, 2022
2.10.2022 16.nedeľa po Svätej Trojici (5.M 8,7-18) kázeň Poprad
2.10.2022 16.nedeľa po Svätej Trojici (5.M 8,7-18) kázeň Poprad
Poďakovanie za úrody zeme
23:19
October 02, 2022
25.9.2022 15.nedeľa po Svätej Trojici (Gal 5,25-6,10) kázeň Poprad
25.9.2022 15.nedeľa po Svätej Trojici (Gal 5,25-6,10) kázeň Poprad
Téma: Bremeno ustarostenosti
28:20
September 25, 2022
18.9.2022 14.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 12,1-6) kázeň Poprad
18.9.2022 14.nedeľa po Svätej Trojici (Iz 12,1-6) kázeň Poprad
téma: Vďačnosť je ovocím Ducha
23:20
September 18, 2022
4.9.2022 12.nedeľa po Svätej Trojici (Sk 9,10-20) kázeň Poprad
4.9.2022 12.nedeľa po Svätej Trojici (Sk 9,10-20) kázeň Poprad
začiatok školského roka
25:09
September 04, 2022
14.8.2022 9.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 25,17-30) kázeň Poprad
14.8.2022 9.nedeľa po Svätej Trojici (Mt 25,17-30) kázeň Poprad
Téma: Prezieravá múdrosť
25:34
August 15, 2022
7.8.2022 8.nedeľa po Svätej Trojici (Mk 12,41-44) kázeň Poprad
7.8.2022 8.nedeľa po Svätej Trojici (Mk 12,41-44) kázeň Poprad
téma: Výstraha pred zvodmi
24:42
August 07, 2022
31.7.2022 7.neseľa po Svätej Trojici (J 6,1-6) kázeň Poprad
31.7.2022 7.neseľa po Svätej Trojici (J 6,1-6) kázeň Poprad
Téma: Božie požehnanie zachraňuje
24:43
July 31, 2022
24.7.2022 6.nedeľa po Svätej Trojici (2.K 10,3-6) kázeň Poprad
24.7.2022 6.nedeľa po Svätej Trojici (2.K 10,3-6) kázeň Poprad
20.výročie založenia zborového MoS
31:40
July 24, 2022
10.7.2022 4.nedeľa po Svätej Trojici (J 8,3-11) kázeň Poprad
10.7.2022 4.nedeľa po Svätej Trojici (J 8,3-11) kázeň Poprad
Téma: Milosrdenstvo a odpustenie
27:01
July 10, 2022
26.6.2022 2.nedeľa po Svätej Trojici (Jon 3) kázeň Poprad
26.6.2022 2.nedeľa po Svätej Trojici (Jon 3) kázeň Poprad
Téma: Vážne pozvanie
26:13
June 26, 2022
19.6.2022 1.nedeľa po Svätej Trojici (L 16,19-31) kázeň Poprad
19.6.2022 1.nedeľa po Svätej Trojici (L 16,19-31) kázeň Poprad
Medzi láskou a bohatstvom
22:47
June 19, 2022
12.6.2022 Svätá Trojica (R 11,32-36) kázeň Poprad
12.6.2022 Svätá Trojica (R 11,32-36) kázeň Poprad
Slávnosť posvätenia chrámu Božieho
21:33
June 12, 2022
5.6.2022 1.slávnosť Svätodušná (R 8,1-11) kázeň Poprad
5.6.2022 1.slávnosť Svätodušná (R 8,1-11) kázeň Poprad
Zoslanie Ducha Svätého
29:25
June 05, 2022
29.5.2022 Nedeľa po Vstúpení (Mk 1,8) kázeň Poprad
29.5.2022 Nedeľa po Vstúpení (Mk 1,8) kázeň Poprad
Slávnosť konfirmácie
17:23
May 29, 2022
26.5.2022 Vstúpenie (Dan 7,1-8) kázeň Poprad
26.5.2022 Vstúpenie (Dan 7,1-8) kázeň Poprad
Pán Boh je nad behom svetových dejín
22:56
May 26, 2022
22.5.2022 5.nedeľa po Veľkej Noci (L 11,5-13) kázeň Poprad
22.5.2022 5.nedeľa po Veľkej Noci (L 11,5-13) kázeň Poprad
Rogate - Proste. Modlitba činiteľov slova
22:50
May 22, 2022
15.5.2022 4.nedeľa po Veľkej Noci (Kol 3,12-17) kázeň Poprad
15.5.2022 4.nedeľa po Veľkej Noci (Kol 3,12-17) kázeň Poprad
Téma: Cantate - Spievajte
26:41
May 15, 2022
8.5.2022 3.nedeľa po Veľkej Noci (1.M 1,1-2,4) kázeň Poprad
8.5.2022 3.nedeľa po Veľkej Noci (1.M 1,1-2,4) kázeň Poprad
Nedeľa Jubilate - Radujte sa!
25:06
May 08, 2022
1.5.2022 2.nedeľa po Veľkej Noci (J 21,15-19) kázeň Poprad
1.5.2022 2.nedeľa po Veľkej Noci (J 21,15-19) kázeň Poprad
Nedeľa Dobrého Pastiera
27:43
May 01, 2022
24.4.2022 1.nedeľa po Veľkej Noci (Kol 2,11-15) kázeň Poprad
24.4.2022 1.nedeľa po Veľkej Noci (Kol 2,11-15) kázeň Poprad
Blahoslavená viera - Ako práve narodené nemluvniatka
29:40
April 24, 2022
18.4.2022 2.slávnosť Veľkonočná (Jonáš 2) kázeň Poprad
18.4.2022 2.slávnosť Veľkonočná (Jonáš 2) kázeň Poprad
Kristus a Jonášovo znamenie
21:49
April 18, 2022
17.4.2022 1.slávnosť Veľkonočná (Mk 16,1-8) kázeň Poprad
17.4.2022 1.slávnosť Veľkonočná (Mk 16,1-8) kázeň Poprad
Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych
24:25
April 17, 2022
15.4.2022 Veľký Piatok (L 23,33-38) kázeň Poprad
15.4.2022 Veľký Piatok (L 23,33-38) kázeň Poprad
Pán Ježiš Kristus trpí za nás na kríži a preukazuje nám Božiu lásku
19:51
April 15, 2022
10.4.2022 Kvetná nedeľa (J 17,1-8) kázeň Poprad
10.4.2022 Kvetná nedeľa (J 17,1-8) kázeň Poprad
Modlitba Pána Ježiša
23:56
April 10, 2022
3.4.2022 5.pôstna nedeľa - smrtná (Mk 10,35-45) kázeň Poprad
3.4.2022 5.pôstna nedeľa - smrtná (Mk 10,35-45) kázeň Poprad
Služobnosť Pána Ježiša
21:11
April 03, 2022
27.3.2022 4.pôstna nedeľa (2.K 1,3-7) kázeň Poprad
27.3.2022 4.pôstna nedeľa (2.K 1,3-7) kázeň Poprad
Téma Božie potešenie v súžení. Nedeľa Laetare - Raduj sa! Chlieb života.
29:17
March 27, 2022
20.3.2022 3.pôstna nedeľa (1.Kr 19,1-8) kázeň Poprad
20.3.2022 3.pôstna nedeľa (1.Kr 19,1-8) kázeň Poprad
Nedeľa Oculi - Oči - premoženie zlých mocností
24:48
March 20, 2022
13.3.2022 2,pôstna nedeľa (Mt 23,36-46) kázeň Poprad
13.3.2022 2,pôstna nedeľa (Mt 23,36-46) kázeň Poprad
Téma: Zápas o posvätenie
32:21
March 13, 2022
6.3.2022 1.pôstna nedeľa (2.K. 6,1-10) kázeň Poprad
6.3.2022 1.pôstna nedeľa (2.K. 6,1-10) kázeň Poprad
Téma: Boj s pokušeniami
32:05
March 06, 2022
27.2.2022 predpôstna nedeľa (Mk 8,31-38) kázeň Poprad
27.2.2022 predpôstna nedeľa (Mk 8,31-38) kázeň Poprad
téma nedele: Boží dar lásky
29:04
February 27, 2022
Čítanie 1.list Petra 1,22-25 s otázkami
Čítanie 1.list Petra 1,22-25 s otázkami
Výklad 1.listu Petra od Dr. M. Luthera
26:05
February 24, 2022
20.2.2022 nedeľa po Deviatniku (Žid 4,12-13) kázeň Poprad
20.2.2022 nedeľa po Deviatniku (Žid 4,12-13) kázeň Poprad
téma: Dar Božieho slova
26:29
February 20, 2022
Čítanie 1.list Petra 1,17-21 s otázkami
Čítanie 1.list Petra 1,17-21 s otázkami
Výklad 1.listu Petra od Dr. M. Luthera
27:44
February 16, 2022
13.2.2022 nedeľa Deviatnik (Jer 9,22-23) kázeň Poprad
13.2.2022 nedeľa Deviatnik (Jer 9,22-23) kázeň Poprad
Téma: nezaslúžená milosť
28:39
February 13, 2022
Čítanie 1.list Petra 1,13-16 s otázkami
Čítanie 1.list Petra 1,13-16 s otázkami
Výklad listu Dr. Martina Luthera
22:24
February 09, 2022
6.2.2022 posledná nedeľa po Zjavení (2.M 34,29-35) kázeň Poprad
6.2.2022 posledná nedeľa po Zjavení (2.M 34,29-35) kázeň Poprad
Téma: Ježišovo premenenie
28:12
February 06, 2022
Čítanie 1.list Petra 1,6-12 s otázkami
Čítanie 1.list Petra 1,6-12 s otázkami
Výklad listu Dr. Martina Luthera
29:11
February 02, 2022
2.2.2022 Predstavenie Pána Ježiša (L 2,36-40) kázeň Poprad
2.2.2022 Predstavenie Pána Ježiša (L 2,36-40) kázeň Poprad
Jeruzalemský chrám 40 dní po narodení Pána Ježiša
24:32
February 02, 2022
30.1.2021 4.nedeľa po Zjavení (Ef 1,15-20) kázeň z Popradu
30.1.2021 4.nedeľa po Zjavení (Ef 1,15-20) kázeň z Popradu
Téma nedele: Moc Pánova pri nás
29:49
January 30, 2022
30.1.2021 4.nedeľa po Zjavení (Ef 1,15-20) kompletné Služby Božie z Popradu
30.1.2021 4.nedeľa po Zjavení (Ef 1,15-20) kompletné Služby Božie z Popradu
Téma nedele: Moc Pánova pri nás Piesne 32,  473, 35, 51 Antifóna: 19 Biblické texty: SZ text –5.Moj 18,15-20 Epištola:1.Kor 8,1-13 Evanjelium:Mk 4,35-41 Kázeň: Ef 1,15-20a
01:04:59
January 30, 2022
Čítanie 1.list Petra 1,3-5 s otázkami
Čítanie 1.list Petra 1,3-5 s otázkami
Výklad listu Dr. Martina Luthera
19:48
January 26, 2022
23.1.2022 3.nedeľa po Zjavení (Mt 8,5-13) kázeň Poprad
23.1.2022 3.nedeľa po Zjavení (Mt 8,5-13) kázeň Poprad
Téma: Dobrým premáhaj zlé
28:09
January 23, 2022
Čítanie 1.Pt 1,1-2 s otázkami
Čítanie 1.Pt 1,1-2 s otázkami
Výklad Dr. M. Luthera
22:24
January 19, 2022
16.1.2022 2.nedeľa po Zjavení (1.kor 2,1-10) kázeň Poprad
16.1.2022 2.nedeľa po Zjavení (1.kor 2,1-10) kázeň Poprad
Téma: Kristova prítomnosť posväcuje domácnosť.
26:48
January 16, 2022
9.1.2022 1.nedeľa po Zjaveni (Iz 42,1-9) kázeň Poprad
9.1.2022 1.nedeľa po Zjaveni (Iz 42,1-9) kázeň Poprad
Téma: Ježišov krst
28:26
January 09, 2022
6.1.2022 Zjavenie (J 1,15-18) kázeň Poprad
6.1.2022 Zjavenie (J 1,15-18) kázeň Poprad
Milosť nad milosť
23:35
January 06, 2022
2.1.2022 Nedeľa po Novom roku (1.J 1,1-4) kázeň Poprad
2.1.2022 Nedeľa po Novom roku (1.J 1,1-4) kázeň Poprad
Téma cez ťažkosti ku radosti
25:08
January 02, 2022
Nový rok 2022 (J 6,37b) kázeň Poprad
Nový rok 2022 (J 6,37b) kázeň Poprad
Kázeň na heslo roka 2022
18:29
January 01, 2022
Silvester 2021 (Mt 13,24-30) kázeň Poprad
Silvester 2021 (Mt 13,24-30) kázeň Poprad
Hospodin je spravodlivý Hodnotiteľ
25:08
December 31, 2021
2.slávnosť Vianočná 2021 (Iz 7,10-14) kázeň Poprad
2.slávnosť Vianočná 2021 (Iz 7,10-14) kázeň Poprad
Mučeník Štefan
26:29
December 26, 2021
1.slávnosť Vianočná 2021 (1.J 3,1-2) kázeň Poprad
1.slávnosť Vianočná 2021 (1.J 3,1-2) kázeň Poprad
Téma: Narodil sa Kristus Pán
26:03
December 25, 2021
Štedrý večer 2021 (Mich 5,1-4a) kázeň Poprad
Štedrý večer 2021 (Mich 5,1-4a) kázeň Poprad
Kázeň v predvečer sviatku narodenia Krista Pána
23:25
December 25, 2021
12.12.2021 3.adventná nedeľa (1.Kor 4,1-5) kázeň Poprad
12.12.2021 3.adventná nedeľa (1.Kor 4,1-5) kázeň Poprad
Téma: Pripravovateľ cesty Pánovi
25:36
December 12, 2021
Kázeň na 2.advetnú nedeľu 5.12.2021 (Iz 63,15-64,3) Poprad
Kázeň na 2.advetnú nedeľu 5.12.2021 (Iz 63,15-64,3) Poprad
Téma: Kráľovstvo Božie prichádza
25:50
December 04, 2021
28.11.2021 1.adventná nedeľa (Ž 50,1-4) kázeň Poprad
28.11.2021 1.adventná nedeľa (Ž 50,1-4) kázeň Poprad
Téma:_ Pán prichádza
26:43
November 27, 2021
18.11.2021 Biblická hodina (L 4,14-30) Poprad
18.11.2021 Biblická hodina (L 4,14-30) Poprad
Ježišovo vystúpenie v Nazarete
56:48
November 21, 2021
11.11.2021 (L3,21-4,13) Biblická hodina
11.11.2021 (L3,21-4,13) Biblická hodina
Pán Ježiš na púšti
01:01:20
November 14, 2021
14.11.2021 24.nedeľa po Svätej Trojici (L 18,1-8) kázeň
14.11.2021 24.nedeľa po Svätej Trojici (L 18,1-8) kázeň
Predposledná nedeľa cirkevného roka Téma: Posledný súd
26:59
November 14, 2021
7.11.2021 23.nedeľa po ST (L17,20-30) kázeň Poprad
7.11.2021 23.nedeľa po ST (L17,20-30) kázeň Poprad
téma: Znamenia konca času
24:40
November 07, 2021
Biblická hodina 4.11.2021 (L3,1-20)
Biblická hodina 4.11.2021 (L3,1-20)
Ján Krstiteľ na púšti
55:42
November 04, 2021
2.11.2021 pamiatka zosnulých (L 8,49-56) kázeň Poprad
2.11.2021 pamiatka zosnulých (L 8,49-56) kázeň Poprad
Hlavná myšlienka: Pán Ježiš je Vzkriesenie a Život
20:19
November 03, 2021
2.11.2021 pamiatka zosnulých (L 8,49-56) Služby Božie Poprad
2.11.2021 pamiatka zosnulých (L 8,49-56) Služby Božie Poprad
Hlavná myšlienka: Pán Ježiš je vzkriesenie a život Piesne: 676, 673, 440 Antifóna: 83 Biblické texty: Smútočný žalm: Žalm 102 Kázeň: L 8,49-56
41:48
November 03, 2021
31.10.2021 Pamiatka Reformácie (L 12,1-9) kázeň Spišská Sobota
31.10.2021 Pamiatka Reformácie (L 12,1-9) kázeň Spišská Sobota
Hlavná myšlienka: Pán Ježiš vie o nás všetko a to sa prejaví v živote kresťana pokáním z pokrytectva a otvorenosťou aj cez prenasledovanie prinášať vyznanie o Spasiteľovi
31:55
October 31, 2021
Biblická hodina 28.10.2021 (L 2,41-52)
Biblická hodina 28.10.2021 (L 2,41-52)
12-ročný Ježiš v chráme
55:01
October 28, 2021
24.10.2021 21.nedeľa po Svätej Trojici (L 12,49-59) kázeň Poprad
24.10.2021 21.nedeľa po Svätej Trojici (L 12,49-59) kázeň Poprad
Téma: V boji o dokonalosť
27:24
October 24, 2021
Biblická hodina 21.10.2021 (L2,21-40)
Biblická hodina 21.10.2021 (L2,21-40)
Obriezka, očisťovanie a predstavenie Pána Ježiša
01:06:22
October 21, 2021
17.10.2021 20.nedeľa po Svätej Trojici (L 16,14-18) kázeň Poprad
17.10.2021 20.nedeľa po Svätej Trojici (L 16,14-18) kázeň Poprad
Téma: Stratená príležitosť
26:07
October 17, 2021
Biblická hodina 14.10.2021 (L2,1-20)
Biblická hodina 14.10.2021 (L2,1-20)
Narodenie Pána Ježiša
57:27
October 15, 2021
Biblická hodina 7.10.2021 (L1, 57-80)
Biblická hodina 7.10.2021 (L1, 57-80)
Narodenie Jána Krstiteľa a Zachariášov chválospev
50:14
October 10, 2021
3.10.2021 18.nedeľa po Svätej Trojici (L 12,13-21) kázeň Poprad
3.10.2021 18.nedeľa po Svätej Trojici (L 12,13-21) kázeň Poprad
Poďakovanie za úrody zeme
26:05
October 03, 2021
30.9.2021 (L 1,39-56) Biblická hodina Poprad
30.9.2021 (L 1,39-56) Biblická hodina Poprad
Magnificat
58:01
September 30, 2021
26.9.2021 17.nedeľa po Svätej Trojici (L 14,12-14) kázeň Poprad
26.9.2021 17.nedeľa po Svätej Trojici (L 14,12-14) kázeň Poprad
téma: sloboda povolaných v Kristovi
25:46
September 26, 2021
23.9.2021 (L 1,26-38) Biblická hodina Poprad
23.9.2021 (L 1,26-38) Biblická hodina Poprad
Mária a zvestovanie anjela Gabriela
59:50
September 25, 2021
16.9.2021 (L1,1-25) Biblická hodina Poprad
16.9.2021 (L1,1-25) Biblická hodina Poprad
Predslov a Zachariášovo stretnutie s anjelom v chráme
01:08:32
September 25, 2021
19.9.2021 16.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,11-17) kázeň z Popradu
19.9.2021 16.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,11-17) kázeň z Popradu
Téma: Vyslobodenie z otroctva smrti
29:01
September 19, 2021
19.9.2021 16.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,11-17) kompletné Služby Božie z Popradu
19.9.2021 16.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,11-17) kompletné Služby Božie z Popradu
Téma: Vyslobodeniez otroctva smrti Piesne 187, 676, 201, 152 Antifóna 68 Biblické texty: SZ text Ž145,1-8 Epištola Fil1,21-30 Evanjelium a kázeň Lk 7,11-17
58:28
September 19, 2021
12.9.2021 15.nedeľa po Svätej Trojici (L 17,5-6) kompletné Služby Božie z Popradu
12.9.2021 15.nedeľa po Svätej Trojici (L 17,5-6) kompletné Služby Božie z Popradu
Pravidelné nedeľné SB na 15.nedeľu po Svätej Trojici s témou: Bremeno ustarostenosti. Piesne 396, 468, 202, 496 Antifóna 62 Biblické texty: Starozmluvný: Ž 103,8-13 Epištola: R 14,1-12 Evanjelium: L 17,3-10 Kázeň: L 17,5-6
01:02:47
September 12, 2021
5.9.2021 14.nedeľa po Svätej Trojici (L 17,15-16) kázeň z Popradu
5.9.2021 14.nedeľa po Svätej Trojici (L 17,15-16) kázeň z Popradu
Téma: Vďačnosť je ovocím Ducha 
26:41
September 05, 2021
5.9.2021 14.nedeľa po Svätej Trojici (L 17,15-16) kompletné Služby Božie z Popradu
5.9.2021 14.nedeľa po Svätej Trojici (L 17,15-16) kompletné Služby Božie z Popradu
Slávnosť začiatku školského roka. Téma: Vďačnosť je ovocím Ducha. Piesne: 335, 646, 355, 624 Antifóna: 54 Biblické texty: Starozmluvný text 1.Moj 28,10-19a Epištola Gal 5,16-23 Evanjelium L 17,11-19 Kázeň Lk17,15-16
57:20
September 05, 2021
29.8.2021 13.nedeľa po Svätej Trojici (L 10,30-37) kompletné Služby Božie
29.8.2021 13.nedeľa po Svätej Trojici (L 10,30-37) kompletné Služby Božie
Pravidelné nedeľné SB 13.nedeľa po Svätej Trojici s témou Milovanie blížneho. Piesne: 368, 245, 196, 642 Antifóna 55 Biblické texty: Epištola 1.J4,7-12 Evanjelium L 10,25-29 Kázeň L 10,30-36
59:16
August 29, 2021
22.8.2021 12.nedeľa po Svätej Trojici (L 13,10-17) kompletné Služby Božie
22.8.2021 12.nedeľa po Svätej Trojici (L 13,10-17) kompletné Služby Božie
Pravidelné nedeľné SB 21.nedeľa po Svätej Trojici s témou Boží dar reči. Piesne 194, 287, 183, 348 Antifóna 58 Biblické texty:  Epištola: Sk 9,1-19 Evanjelium: Mk 7,31-37 Kázeň: L 13,10-17
59:22
August 22, 2021
15.8.2021 11.nedeľa po Svätej Trojici (L 18,9-14) kompletné Služby Božie z Popradu
15.8.2021 11.nedeľa po Svätej Trojici (L 18,9-14) kompletné Služby Božie z Popradu
Pravidelné nedeľné SB na 11.nedeľu po Svätej Trojici s témou: Pýcha a pokánie. Piesne: 381, 325, 204, 227 Antifóna: 78 Biblické texty: Epištola Ef 2,4-10 Evanjelium– Mt 21,28-31 Kázeň – L 18,9-14
55:30
August 15, 2021
8.8.2021 nedeľa pokánia (L19,41-48) kázeň na SB v Popradu
8.8.2021 nedeľa pokánia (L19,41-48) kázeň na SB v Popradu
Skaza mesta Jeruzalema
29:54
August 08, 2021
8.8.2021 nedeľa pokánia (L19,41-48) celé Služby Božie z Popradu
8.8.2021 nedeľa pokánia (L19,41-48) celé Služby Božie z Popradu
Piesne: 188, 329, 200, 466 Antifóna: 79 Biblické texty: Epištola: R 11,25-32 Evanjelium: Mt 11,20-24 Kázeň: L 19,41-48
58:31
August 08, 2021
1.8.2021 9.nedeľa po ST (L 12,41-48) kázeň Poprad
1.8.2021 9.nedeľa po ST (L 12,41-48) kázeň Poprad
Ako dôležité je mať Božiu múdrosť, ktorá je prezieravá
26:01
August 01, 2021
1.8.2021 9.nedeľa po ST (L 12,41-48) Služby Božie
1.8.2021 9.nedeľa po ST (L 12,41-48) Služby Božie
Piesne 190, 478, 199, 475 Antifóna 60 Biblické texty: Epištola: Kol 3,1-11 Evanjelium: L 12,35-40 Kázeň: L 12,41-48
55:37
August 01, 2021
25.7.2021 8.nedeľa po ST (L 11,37-44) kázeň z Popradu
25.7.2021 8.nedeľa po ST (L 11,37-44) kázeň z Popradu
Výstraha pred zvodmi
28:51
July 25, 2021
25.7.2021 8.nedeľa po ST (L 11,37-44) Služby Božie z Popradu
25.7.2021 8.nedeľa po ST (L 11,37-44) Služby Božie z Popradu
Piesne: 259, 457,  220 Antifóna: 57 Biblické texty:  EvanjeliumL 11,45-52 Kázeň L 11,37-44
55:46
July 25, 2021
18.7.2021 7.nedeľa po ST (L 11,1-4) kázeň Poprad
18.7.2021 7.nedeľa po ST (L 11,1-4) kázeň Poprad
Modlitba Pánova
25:36
July 18, 2021
11.7.2021 6.nedeľa po ST (L 6,43-49) kázeň Poprad
11.7.2021 6.nedeľa po ST (L 6,43-49) kázeň Poprad
Téma: Život v Kristovi
21:27
July 11, 2021
11.7.2021 6.nedeľa po ST (L 6,43-49) kompletné SB z Popradu
11.7.2021 6.nedeľa po ST (L 6,43-49) kompletné SB z Popradu
Téma: Život v Kristovi Piesne: 373, 446, 183, 224 Antifóna: 60 Biblické texty: Epištola:1.Pt 2,2-10 Evanjelium: Mt 5,20-26 Kážeň: L 6,43-49
52:01
July 11, 2021
6.7.2021 sviatok Majstra Jána Husa (Mt 22,34-40) kompletné SB
6.7.2021 sviatok Majstra Jána Husa (Mt 22,34-40) kompletné SB
Piesne: 269, 494, 638 Antifóna: 85 Biblické texty: Slávnostný žalm Ž 33,13-22 Kázeň – Mt 22,34-40
41:17
July 06, 2021
6.7.2021 sviatok Majstra Jána Husa (Mt 22,34-40) kázeň
6.7.2021 sviatok Majstra Jána Husa (Mt 22,34-40) kázeň
O Božích přikázáních a modlitbě Páně
19:07
July 06, 2021
4.7.2021 5.nedeľa po ST (L 5,8-11) Poprad kázeň
4.7.2021 5.nedeľa po ST (L 5,8-11) Poprad kázeň
Téma nasledovanie a učeníctvo
27:26
July 04, 2021
4.7.2021 5.nedeľa po ST (L 5,8-11) Poprad
4.7.2021 5.nedeľa po ST (L 5,8-11) Poprad
Kompletné Služby Božie Piesne: 189, 450, 197, 478 Antifóna: 54 Biblické texty: Epištola – 1.Tim 1,12-17 Evanjelium – Lk 5,1-11
55:32
July 04, 2021
29.6.2021 Sviatok Petra a Pavla (L 9,43-50) kázeň
29.6.2021 Sviatok Petra a Pavla (L 9,43-50) kázeň
Varujme sa hlavne v cirkvi túžby po sláve a závidenia druhým.
22:36
June 29, 2021
29.6.2021 Sviatok Petra a Pavla (L 9,43-50) kompletné SB
29.6.2021 Sviatok Petra a Pavla (L 9,43-50) kompletné SB
Povzbudenie k službe a žehnaniu.
43:10
June 29, 2021
27.6.2021 4.nedeľa po ST (L 6,36-37) kázeň Poprad
27.6.2021 4.nedeľa po ST (L 6,36-37) kázeň Poprad
Milosrdenstvo a odpustenie.
25:30
June 27, 2021
13.6.2021 2.nedeľa po ST (L 9,57-62) kázeň Poprad
13.6.2021 2.nedeľa po ST (L 9,57-62) kázeň Poprad
téma Vážne pozvanie - konventy
18:47
June 13, 2021
1.nedeľa po Svätej Trojici 6.6.2021 (L 16,19-21) kázeň Poprad
1.nedeľa po Svätej Trojici 6.6.2021 (L 16,19-21) kázeň Poprad
Téma: medzi láskou a bohatstvom
22:34
June 06, 2021
Svätá Trojica 30.5.2021 (L 3,21-22) kázeň Poprad
Svätá Trojica 30.5.2021 (L 3,21-22) kázeň Poprad
Slávnosť posvätenia chrámu Božieho v Poprade.
21:27
May 30, 2021
24.5.2021 2.slávnosť Svätodušná (L 12,1-12) kázeň Poprad
24.5.2021 2.slávnosť Svätodušná (L 12,1-12) kázeň Poprad
Zmena z hriešnej prirodzenosti na Božie dieťa
22:35
May 24, 2021
24.5.2021 2.slávnosť Svätodušná (L 12,1-12) Služby Božie Poprad
24.5.2021 2.slávnosť Svätodušná (L 12,1-12) Služby Božie Poprad
Služby Božie na tému zmenu, ktorú koná v nás Duch Svätý
48:17
May 24, 2021
23.5.2021 1.slávnosť Svätodušná (Sk 2,37-41) kázeň Poprad
23.5.2021 1.slávnosť Svätodušná (Sk 2,37-41) kázeň Poprad
Zoslanie Ducha Svätého a účinky prvej Petrovej kázne na poslucháčov v Jeruzaleme
23:12
May 23, 2021
16.5.2021 po Vstúpení (L 11,5-13) komplet Služby Božie Poprad
16.5.2021 po Vstúpení (L 11,5-13) komplet Služby Božie Poprad
Pravidelné nedeľné SB na nedeľu po Vstúpení Piesne: 157, 159, 158, 160 a antifóna: 40 Texty z Biblie: SZ text: Ž 68,2-10 a 32-35 Epištola: 1.Pt 4,12-14 a 5,6-11 Evanjelium L 11,9-13 Kázeň L 11,5-13
54:23
May 16, 2021
16.5.2021 po Vstúpení (L 11,5-13) kázeň Poprad
16.5.2021 po Vstúpení (L 11,5-13) kázeň Poprad
Pán Ježiš nás vedie k modlitbe
24:43
May 16, 2021
Vstúpenie 13.5.2021 (L 24,50-53) kázeň Poprad
Vstúpenie 13.5.2021 (L 24,50-53) kázeň Poprad
Ako všakovako reagovali učeníci na Kristovo žehnanie pri Vstúpení.
22:45
May 13, 2021
5.nedeľa po Veľkej Noci 9.5.2021 (L 18,9-14) kázeň Poprad
5.nedeľa po Veľkej Noci 9.5.2021 (L 18,9-14) kázeň Poprad
Téma: Modlitba činiteľov slova
23:27
May 09, 2021
4.nedeľa po Veľkej Noci 2.5.2021 (L 4,42-44) kázeň Poprad
4.nedeľa po Veľkej Noci 2.5.2021 (L 4,42-44) kázeň Poprad
Radostná nedeľa Cantate - Spievajte
26:42
May 02, 2021
25.4.2021 3.nedeľa po Veľkej Noci (L 10,21-24) kázeň Poprad
25.4.2021 3.nedeľa po Veľkej Noci (L 10,21-24) kázeň Poprad
Nedeľa Jubilate - Radujte sa! Plesajte!
24:55
April 25, 2021
2.nedeľa po Veľkej Noci 18.4.2021 (L15,1-7) kázeň Poprad
2.nedeľa po Veľkej Noci 18.4.2021 (L15,1-7) kázeň Poprad
Nedeľa Dobrého Pastiera
24:39
April 17, 2021
11.4.2021 1.nedeľa po Veľkej Noci (L 24,36-49) kázeň Poprad
11.4.2021 1.nedeľa po Veľkej Noci (L 24,36-49) kázeň Poprad
téma nedele - Blahoslavená viera
20:53
April 10, 2021
2.slávnosť Veľkonočná 5.4.2021 (L 24,13-35) kázeň Poprad
2.slávnosť Veľkonočná 5.4.2021 (L 24,13-35) kázeň Poprad
Pán Ježiš je vzor evanjelizátora. Poučenie je pri Emauzských učeníkoch.
21:57
April 04, 2021
1.slávnosť Veľkonočná 4.4.2021 (L 24,1-12) kázeň Poprad
1.slávnosť Veľkonočná 4.4.2021 (L 24,1-12) kázeň Poprad
Hrob je prázdny. Kristus Pán je vzkriesený.
20:46
April 03, 2021
2.4.2021 Veľký Piatok (L 23,39-43) kázeň Poprad
2.4.2021 Veľký Piatok (L 23,39-43) kázeň Poprad
Zamyslenie počas pašiových Veľkopiatočných služieb Božích nad rozhovorom Pána Ježiša so spolu ukrižovanými lotrami.
17:57
April 02, 2021
Zelený štvrtok 1.4.2021 (Sk 14,21-28) kázeň Poprad
Zelený štvrtok 1.4.2021 (Sk 14,21-28) kázeň Poprad
Povzbudenie zo záveru 1.misijnej cesty apoštola Pavla a Barnabáša
20:49
April 01, 2021
Kvetná nedeľa 28.3.2021 (L 23,1-4) kázeň Poprad
Kvetná nedeľa 28.3.2021 (L 23,1-4) kázeň Poprad
Pán Ježiš je Kráľ!
19:54
March 27, 2021
5.pôstna večiereň 25.3.2021 (Sk 14,8-20) kázeň Poprad
5.pôstna večiereň 25.3.2021 (Sk 14,8-20) kázeň Poprad
Pavol s Barnabášom sa dostali na 1.misijnej ceste do Lystry
23:46
March 25, 2021
21.3.2021 5.pôstna nedeľa (smrtná) (Zach 12,10-11 a L 23,28) kázeň Stráže
21.3.2021 5.pôstna nedeľa (smrtná) (Zach 12,10-11 a L 23,28) kázeň Stráže
Hlavná myšlienka: Duch Svätý dáva pravú ľútosť
20:34
March 20, 2021
4.pôstna večiereň 18.3.2021 (Sk 14,1-7) kázeň Poprad
4.pôstna večiereň 18.3.2021 (Sk 14,1-7) kázeň Poprad
Uvažovanie nad ďalšou zastávkou apoštola Pavla a Barnabáša na ich 1.misijenj ceste. Tentokrát v Ikonii.
21:24
March 18, 2021
4.pôstna nedeľa 14.3.2021 (L 13,10-17) kázeň Poprad
4.pôstna nedeľa 14.3.2021 (L 13,10-17) kázeň Poprad
Pán Ježiš je Zachovávateľ života
26:28
March 13, 2021
3.pôstna večiereň 11.3.2021 (Sk 13,44-52) kázeň Poprad
3.pôstna večiereň 11.3.2021 (Sk 13,44-52) kázeň Poprad
Posledné zastavenie v Antiochii Pisidskej na 1.misijnej ceste apoštola Pavla
23:20
March 11, 2021
3.pôstna nedeľa 7.3.2021 (L 11,14-28) kázeň Poprad
3.pôstna nedeľa 7.3.2021 (L 11,14-28) kázeň Poprad
Zamýšľanie sa nad témou ako Pán Ježiš je zvrchovaným Pánom.
28:06
March 06, 2021
2.pôstna večiereň 4.3.2021 (Sk 13,13-15 a 38-43) kázeň Poprad
2.pôstna večiereň 4.3.2021 (Sk 13,13-15 a 38-43) kázeň Poprad
Záznam kázne o apoštolovi Pavlovi a Barnabášovi na 1.miejnej ceste v Pisidskej Antiochii
24:34
March 03, 2021
2.pôstna nedeľa 28.2.2021 (L 10,17-20) kázeň Poprad
2.pôstna nedeľa 28.2.2021 (L 10,17-20) kázeň Poprad
Zápas o posvätenie 
26:33
February 27, 2021
25.2.2021 1.pôstna večiereň (Sk 13,4-12) kázeň Poprad
25.2.2021 1.pôstna večiereň (Sk 13,4-12) kázeň Poprad
1.zastávka na 1.misijnej ceste - Cypros
20:52
February 26, 2021
21.1.2021 1.pôstna nedeľa (L 9,46-56) kázeň Poprad
21.1.2021 1.pôstna nedeľa (L 9,46-56) kázeň Poprad
Nedeľa Ivocavit - Povolal, Boj s pokúšaniami
27:48
February 20, 2021
kázeň na začiatok pôstu 17.2.2021 (Sk 13,1-3) Poprad
kázeň na začiatok pôstu 17.2.2021 (Sk 13,1-3) Poprad
Začiatok pôstnej série na 1.misjinú cestu apoštola Pavla
24:44
February 17, 2021
predpôstna nedeľa 14.2.2021 (L 18,31-43) kázeň
predpôstna nedeľa 14.2.2021 (L 18,31-43) kázeň
Téma: Dar Božej lásky
28:10
February 13, 2021
7.2.2021 nedeľa po Deviatniku (L 8,9-15) kázeň Poprad
7.2.2021 nedeľa po Deviatniku (L 8,9-15) kázeň Poprad
Nahrávané Služby Božie bez účastníkov v kostole s témou: Dar Božieho slova.
27:11
February 06, 2021
2.2.2021 Predstavenie Pána Ježiša (L 2,25-32) kázeň Poprad
2.2.2021 Predstavenie Pána Ježiša (L 2,25-32) kázeň Poprad
Na sviatok Predstavenie Krista Pána v Jeruzalemskom chráme sme uvažovali nad svedectvom staručkého Simeona.
19:25
February 01, 2021
31.1.2021 nedeľa Deviatnik (L 17,7-10) kázeň Poprad
31.1.2021 nedeľa Deviatnik (L 17,7-10) kázeň Poprad
Nedeľa s témou nezaslúženej milosti
27:10
January 30, 2021
24.1.2021 posledná nedeľa po Zjavení (L 8,22-25) kázeň Poprad
24.1.2021 posledná nedeľa po Zjavení (L 8,22-25) kázeň Poprad
téma: Kristovo premenenie s príbehom utíšenia búrky na mori
25:47
January 23, 2021
17.1.2021 2.nedeľa po Zjavení (L 4,38-41) kázeň
17.1.2021 2.nedeľa po Zjavení (L 4,38-41) kázeň
Vysvetľovanie Slova Božieho v kostole v Poprade na tému Kristova prítomnosť posväcuje domácnosť. Nahrávanie pre záznam kvôli koronakríze.
26:18
January 16, 2021
1.nedeľa po Zjavení 10.1.2021 (L 3,15-22) kázeň Poprad
1.nedeľa po Zjavení 10.1.2021 (L 3,15-22) kázeň Poprad
Téma nedele bola Krst Kristov
24:50
January 09, 2021
Zjavenie Krista Pána mudrcom (L 2,8-20) kázeň Poprad
Zjavenie Krista Pána mudrcom (L 2,8-20) kázeň Poprad
Božie zjavenie bolo aj pri pastieroch, ktorým sa zjavili anjeli.
24:52
January 05, 2021
Nedeľa po Novom roku 3.1.2021 (L 1,67-80) kázeň Poprad
Nedeľa po Novom roku 3.1.2021 (L 1,67-80) kázeň Poprad
Uvažovanie nad Zachariášovým proroctvom pri narodení Jána Krstiteľa.
27:21
January 02, 2021
Nový rok 2021 (L 6,36) kázeň Stráže
Nový rok 2021 (L 6,36) kázeň Stráže
Vysvetľovanie Božieho slova na verš roka: Buďte milosrdný, ako je milosrdný aj váš Otec!
21:28
January 01, 2021
Závierka roka 2020 (L 12,32) Silvester - Spišská Sobota - kázeň
Závierka roka 2020 (L 12,32) Silvester - Spišská Sobota - kázeň
Neboj sa malé stádočko ...
18:53
December 31, 2020
27.12.2020 nedeľa po Vianociach (L 1,57-66) kázeň Poprad
27.12.2020 nedeľa po Vianociach (L 1,57-66) kázeň Poprad
Téma nedele: Slovo stalo sa telom. Príbeh narodenia Jána Krstiteľa.
21:07
December 27, 2020
2.slávnosť Vianočná 2020 (L 1,46-56) kázeň Poprad
2.slávnosť Vianočná 2020 (L 1,46-56) kázeň Poprad
Nahrávka kázne v pokračovaní z Lukášovho evanjelia, keď na návšteve pri Alžbete zaznel Máriin Magnificat.
22:04
December 25, 2020
1.slávnosť Vianočná 2020 (L 1,39-45) kázeň Poprad
1.slávnosť Vianočná 2020 (L 1,39-45) kázeň Poprad
Mária je na návšteve pri Alžbete
25:56
December 25, 2020
Štedrý večer 2020 (L 1,26-38) kázeň Poprad
Štedrý večer 2020 (L 1,26-38) kázeň Poprad
Máriu navštívil anjel Gabriel
19:31
December 24, 2020
20.12.2020 4.advetná nedeľa (Iz 52,1-10) kázeň Poprad
20.12.2020 4.advetná nedeľa (Iz 52,1-10) kázeň Poprad
Téma nedele: Radostné svedectvo o blížiacom sa Pánovi. Kázeň bola k príprave na slávenie Sviatosti Večere Pánovej
21:32
December 20, 2020
3.advetná večiereň 17.12.2020 (L 10,3 a J 15,5) Poprad
3.advetná večiereň 17.12.2020 (L 10,3 a J 15,5) Poprad
Kázeň Božieho slova na tému Ako naložím s misijnou zvesťou
21:59
December 17, 2020
3.adventná nedeľa 13.12.2020 (Mal 3,1-12) kázeň Poprad
3.adventná nedeľa 13.12.2020 (Mal 3,1-12) kázeň Poprad
Prorok Malachiáš  nám poukazoval na tému Pripravovateľ cesty Pánovi
20:49
December 13, 2020
10.12.2020 2.advetná večiereň (Joz 24,23-24 a Iz 6,8)
10.12.2020 2.advetná večiereň (Joz 24,23-24 a Iz 6,8)
Záznam z kázne na tému Ako prijmem misijné poverenie?
21:28
December 10, 2020
2.advetná nedeľa 6.12.2020 (Iz 11,1-10) kázeň Poprad
2.advetná nedeľa 6.12.2020 (Iz 11,1-10) kázeň Poprad
Téma: Kráľovstvo Božie prichádza
23:57
December 06, 2020
1.adventná večiereň 3.12.2020 (Mk 16,15 a Sk 1,8) kázeň kostol Poprad
1.adventná večiereň 3.12.2020 (Mk 16,15 a Sk 1,8) kázeň kostol Poprad
Téma bola prvá zo série o misii: Obsah misijnej zvesti.
23:44
December 03, 2020
1.adventná nedeľa (Jer 23,5-8) kázeň Poprad
1.adventná nedeľa (Jer 23,5-8) kázeň Poprad
Začali sme starozmluvnými proroctvami a v prvú nedeľu na tému Pán prochádza
23:53
November 29, 2020
26.11.2020 Biblická hodina (1.M 42.kap)
26.11.2020 Biblická hodina (1.M 42.kap)
Stretnutie bolo v kostole, kde sme preberali Jozefovo prvé stretnutie s bratmi.
51:21
November 26, 2020
24.nedeľa po Svätej Trojici (Zj 7,9-17) kázeň na Službách Božích v Poprade
24.nedeľa po Svätej Trojici (Zj 7,9-17) kázeň na Službách Božích v Poprade
Posledná nedeľa cirkevného roka - nedeľa večnosti
22:45
November 22, 2020
15.11.2020 23.nedeľa po Svätej Trojici (L 19,26-27) kázeň Božieho Slova
15.11.2020 23.nedeľa po Svätej Trojici (L 19,26-27) kázeň Božieho Slova
Predposledná nedeľa cirkevného roka a pamiatka posvätenia chrámu v Strážach. Téma: Posledný súd.
25:36
November 14, 2020
22.nedeľa po Svätej Trojici (Rim 14,7-9) kázeň Poprad 8.11.2020
22.nedeľa po Svätej Trojici (Rim 14,7-9) kázeň Poprad 8.11.2020
Záznam kázne na tretiu nedeľu pred koncom cirkevného roka - znamenia konca časov.
24:47
November 08, 2020
1.11.2020 21.nedeľa po Svätej Trojici (Mk 5,38-39) kázeň
1.11.2020 21.nedeľa po Svätej Trojici (Mk 5,38-39) kázeň
pripomenuli sme si pamiatku zosnulých
23:53
November 01, 2020
kázeň na pamiatku Reformácie 2020 (J 8,31-36)
kázeň na pamiatku Reformácie 2020 (J 8,31-36)
okrem pamiatky Reformácie sme si pripomenuli aj pamiatku posvätenia chrámu v Spišskej Sobote
24:54
October 31, 2020
20.nedeľa po Svätej Trojici 25.10.2020 (Ef 4,7-16) kázeň
20.nedeľa po Svätej Trojici 25.10.2020 (Ef 4,7-16) kázeň
Kázeň zo záznamu Služieb Božích, ktorý sme pripravili kvôli zákazu vychádzania aj kvôli našej covid karanténe. Téma nedele je: Stratená príležitosť a sme pozvaní, aby sme nepremárnili príležitosti prijať dary od Darcu - Pána Ježiša
24:31
October 24, 2020
Kázeň 19.nedeľa po Svätej Trojici 18.10.2020 (1.Kraľ 17,1-6)
Kázeň 19.nedeľa po Svätej Trojici 18.10.2020 (1.Kraľ 17,1-6)
Téma: sila viery - prorok Eliáš
20:24
October 17, 2020
18.nedeľa po Svätej Trojici (5.Moj 10,12-16) 11.10.2020 kázeň Božieho Slova
18.nedeľa po Svätej Trojici (5.Moj 10,12-16) 11.10.2020 kázeň Božieho Slova
z evanjelického kostola v Poprade Objavíme odpovede na otázku: Čo si praje Hospodin od človeka?
28:07
October 11, 2020
Biblická hodina 8.10.2020 (1.Moj 41.kap) výklad
Biblická hodina 8.10.2020 (1.Moj 41.kap) výklad
Jozef pred faraónom
57:55
October 09, 2020
17.nedeľa po Svätej Trojici 4.10.2020 (1.Moj 1,26-29 a 2,19-20) kázeň v Strážach
17.nedeľa po Svätej Trojici 4.10.2020 (1.Moj 1,26-29 a 2,19-20) kázeň v Strážach
Kázeň k poďakovaniu za úrody zeme
23:37
October 04, 2020
Biblická hodina 1.10.2020 (1.Moj 40.kap) výklad
Biblická hodina 1.10.2020 (1.Moj 40.kap) výklad
Jozef vo väzení
49:39
October 02, 2020
16.nedeľa po Svätej Trojici (Rim 8,1-11) kázeň Božieho slova 27.9.2020
16.nedeľa po Svätej Trojici (Rim 8,1-11) kázeň Božieho slova 27.9.2020
Nedeľa s témou Vyslobodenie z otroctva smrti
22:16
September 27, 2020
Biblická hodina 24.9.2020 (1.Moj 39.kap) výklad
Biblická hodina 24.9.2020 (1.Moj 39.kap) výklad
Jozef v dome Pótifára
52:56
September 25, 2020
15.nedeľa po Svätej Trojici (1.Kr 17,1-16) kompletné Služby Božie z Popradu
15.nedeľa po Svätej Trojici (1.Kr 17,1-16) kompletné Služby Božie z Popradu
Piesne : 396, 464, 183, 484 Antifóna: 62 SZ text: Ámos 8,4-7 Epištola: 1.tim 2,1-7 Evanjelium: Mt 11,25-30 Kázeň: 1.Kr 17,1-16
01:01:20
September 20, 2020
15.nedeľa po Svätej Trojici (1.Kr 17,1-16) kázeň Slova Božieho
15.nedeľa po Svätej Trojici (1.Kr 17,1-16) kázeň Slova Božieho
téma: Bremeno ustarostenosti tri obrazy zo života proroka Eliáša
28:47
September 20, 2020
Kázeň na Službách Božích 14.nedeľu po Svätej Trojici 13.9.2020 ECAV Poprad (Ž 103,1-2)
Kázeň na Službách Božích 14.nedeľu po Svätej Trojici 13.9.2020 ECAV Poprad (Ž 103,1-2)
Mali sme nedeľu s témou Vďaka je ovocím Ducha Svätého.
24:60
September 13, 2020
Služby Božie kompletné 14.nedeľa po Svätej Trojici (Ž 103,1-2) ECAV Poprad 13.9.2020
Služby Božie kompletné 14.nedeľa po Svätej Trojici (Ž 103,1-2) ECAV Poprad 13.9.2020
Nedeľa Vďaky ako daru Ducha Svätého Piesne: 194, 346, 200, 355 Antifóna: 61 Texty: SZ text Ž51,3-13 Epištola 1.Tim1,12-17 EvanjeliumL 17,11-19 Kázeň Žalm 103,1-2
59:34
September 13, 2020
Biblická hodina 10.9.2020 (1.Moj 38) výklad
Biblická hodina 10.9.2020 (1.Moj 38) výklad
Júda - úpadok a zastavenie Támar - pohanka v kráľovskej línii
50:28
September 10, 2020
13.nedeľa po Svätej Trojici (2.Kráľov 22,18-20) komplet slávnostné Služby Božie začiatok školského roka
13.nedeľa po Svätej Trojici (2.Kráľov 22,18-20) komplet slávnostné Služby Božie začiatok školského roka
Piesne: 374, 646. 358, 624 Antifóna: 53 Texty: SZ text 2.Kráľ22,1-2 Epištola 2.Tim3,14-17 Evanjelium Mt 8,5-13 Kázeň 2.Kráľ 22,18-20
50:03
September 06, 2020
Biblická hodina 3.9.2020 (1.Moj 37) výklad
Biblická hodina 3.9.2020 (1.Moj 37) výklad
Čítali sme kapitolu o Jozefovi a jeho bratoch. Piesne bolo 551 a 421
01:02:38
September 03, 2020
12.nedeľa po Svätej Trojici (J 10,1-21) 30.8.2020 Služby Božie z evanjelického kostola v Poprade
12.nedeľa po Svätej Trojici (J 10,1-21) 30.8.2020 Služby Božie z evanjelického kostola v Poprade
Kompletný záznam Služieb Božích  Piesne: 377, 288, 201, 348 Amtifóna 54 Texty: Starozmluvný text: Izaiáš 42,1-4 Epištola: Skutky apoštolov 9,1-20 Evanjelium: Marek 7,31-37 Kázen: Ján 10,1-21
01:00:13
August 30, 2020
11.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,49-50) kompletný záznam Služieb Božích z Popradu
11.nedeľa po Svätej Trojici (L 7,49-50) kompletný záznam Služieb Božích z Popradu
Piesne: 190, 326, 203, 648 Antifóna: 84 Texty: SZ text Dan9,15-18 Epištola Rim8,33-39 Evanjelium– L 7,36-50 Kázeň – L 7,49-50
49:12
August 23, 2020
10. (kajúca) nedeľa po Svätej Trojici - kázeň Slova Božieho (Tit 2,11-15)
10. (kajúca) nedeľa po Svätej Trojici - kázeň Slova Božieho (Tit 2,11-15)
Nahrávka z kazateľne v Poprade 16.8.2020
21:43
August 16, 2020
10.nedeľa po Svätej Trojici (kajúca) - kompletné Služby Božie z Popradu (Tít. 2,11-15)
10.nedeľa po Svätej Trojici (kajúca) - kompletné Služby Božie z Popradu (Tít. 2,11-15)
Nedeľa 16.8.2020 o 9:00 Piesne: 188, 326, 196, 465 Antifóna: 80 Texty: EpištolaSk 20,17-38 EvanjeliumLk 19, 41-48 Kázeň Títovi2,11-15
55:07
August 16, 2020
9.nedeľa po Svätej Trojici (1M 19,15-28 a L 17,32) kompletné Služby Božie z Popradu
9.nedeľa po Svätej Trojici (1M 19,15-28 a L 17,32) kompletné Služby Božie z Popradu
Nedeľa 9.8.2020 9:00 Piesne: 187, 648,204, 220, antifóna 60 Texty: Epištola: 1.Kor 10,1-13 Evanjelium: L 16,1-13 Kázeň: 1.Moj 19,15-28 a L 17,32
55:12
August 09, 2020
Kázeň Slova Božieho 8.nedeľa po Svätej Trojici (Sk 16,16-24)
Kázeň Slova Božieho 8.nedeľa po Svätej Trojici (Sk 16,16-24)
Nahrávka kázne na Tému Výstraha pred zvodmi
27:20
August 02, 2020
Služby Božie 8.nedeľa po Svätej Trojici (komplet) Sk 16,16-24
Služby Božie 8.nedeľa po Svätej Trojici (komplet) Sk 16,16-24
Pravidelné nedeľné SB 8.nedeľa po Svätej Trojici Piesne: 190, 503, 199, 456, antifóna 57 Biblické texty: Epištola1.Kor 10,11-17 EvanjeliumMt 12,46-50 Kázeň Sk16,16-25
01:01:08
August 02, 2020
7.nedeľa po Svätej Trojici (Ž 27,1-5) kompletné Služby Božie z Popradu
7.nedeľa po Svätej Trojici (Ž 27,1-5) kompletné Služby Božie z Popradu
Piesne: 329, 231, 203, 700, antifóna 83 Texty z Biblie: Epištola 1.Tim6,6-12 EvanjeliumMk 4,26-29 Kázeň – Žalm 27,1-5
55:52
July 26, 2020
6.nedeľa po Svätej Trojici 19.7.2020 Poprad (G 2,19-21) kompletná nahrávka Služieb Božích
6.nedeľa po Svätej Trojici 19.7.2020 Poprad (G 2,19-21) kompletná nahrávka Služieb Božích
Téma nedele bola podľa Agendy: Život v Kristu; s otázku: Kto je na tróne tvojho života? Piesne: 377, 455, 183, 221 antifóna 59 Texty: Epištola: Rim 6,1-11     Evanjelium– Mt 5,20-26  Kázeň Gal 2,19-21a
53:53
July 19, 2020
5.nedeľa po Svätej Trojici 12.7.2020 Poprad (J 1,35-42) kompletná nahrávka Služieb Božích
5.nedeľa po Svätej Trojici 12.7.2020 Poprad (J 1,35-42) kompletná nahrávka Služieb Božích
Piesne: 189, 454, 200, 478 Antifóna: 54 Texty: SZ text – Žalm 73,14;23-26;28 Epištola – 1.Kor 1,18-25 Evanjelium – Lk 5,1-11 Kázeň Ján1,35-42
54:40
July 12, 2020
Pamiatka Majstra Jana Husa (Fil 3,17-4,1) kompletné večerné Služby Božie z Popradu
Pamiatka Majstra Jana Husa (Fil 3,17-4,1) kompletné večerné Služby Božie z Popradu
Piesne: 268, 525, 637, a68 Texty: EvanjeliumMt10,24-39 Kázeň Fil 3,17-4,1
46:55
July 06, 2020
4.nedeľa po Svätej Trojici 5.7.2020 (Mt 7,1-5) kompletný záznam Služieb Božích z Popradu
4.nedeľa po Svätej Trojici 5.7.2020 (Mt 7,1-5) kompletný záznam Služieb Božích z Popradu
Piesne: 188, 551, 197, 366, antifóna 87 Texty: SZ text: Izaiáš55,6-9  Epištola:Gal 6,1-5 Evanjelium– Mt 5,21-26 Kážeň: Matúš7,1-5 
50:20
July 05, 2020
3.nedeľa po Svätej Trojici (kompletný záznam Služieb Božích) 1.Kor 15,1-9
3.nedeľa po Svätej Trojici (kompletný záznam Služieb Božích) 1.Kor 15,1-9
Pravidelné nedeľné SB na 3.nedeľu po Svätej Trojici z evanjelického kostola v Poprade Piesne : 379, 261, 202, 264, antifóna 66 Texty: SZ text - Žalm 16 Epištola - Gal 5,1 a 13-25 Evanjelium - L 15,8-10 Kázeň - 1.Kor 15,1-9
01:00:16
June 28, 2020
2.nedeľa po Svätej Trojici 21.6.2020 (kompletná nahrávka) Mt 5,1-16 Slávnosť konfirmácie
2.nedeľa po Svätej Trojici 21.6.2020 (kompletná nahrávka) Mt 5,1-16 Slávnosť konfirmácie
Nahrávka slávnostných služieb Božích pri príležitosti konfirmácie. Nahrávka je z kostolného priestoru, aby boli nahraté všetky súčasti Služieb Božích.  Piesne: 605, 607 (1-2,5-6), 588, 257 (3), 263 Texty: Slávnostný žalm Žalm 135 Kázeň: Mt 5,1-16
01:35:33
June 21, 2020
1.nedeľa po Svätej Trojici 14.6.2020 Poprad (1.J 2,1-11)
1.nedeľa po Svätej Trojici 14.6.2020 Poprad (1.J 2,1-11)
Záznam kázne slova Božieho a modlitby.
20:41
June 14, 2020
Svätá Trojica 7.6.2020 Poprad (1.J 5,1-12) (znížená kvalita - z repro sústavy) kompletná nahrávka
Svätá Trojica 7.6.2020 Poprad (1.J 5,1-12) (znížená kvalita - z repro sústavy) kompletná nahrávka
Záznam Služieb Božích z reprodukčnej sústavy.  Piesne 182, 579, 183, 348, antifóna 73.
51:32
June 07, 2020
Svätá Trojica 7.6.2020 Poprad (1.J 5,1-12) Slávnosť posvätenia chrámu
Svätá Trojica 7.6.2020 Poprad (1.J 5,1-12) Slávnosť posvätenia chrámu
Záznam kázne slova Božieho a modlitby.
15:47
June 07, 2020
2.sviatok Svätodušný 1.6.2020 Poprad (Sk 20,7-12) kompletné Služby Božie (znížená kvalita - nahrávka z repro)
2.sviatok Svätodušný 1.6.2020 Poprad (Sk 20,7-12) kompletné Služby Božie (znížená kvalita - nahrávka z repro)
Záznam Služieb Božích z reprodukčnej sústavy.  Piesne 165, 303, 178, ant. 43
01:12:60
June 01, 2020
2.sviatok Svätodušný 1.6.2020 Poprad (Sk 20,7-12)
2.sviatok Svätodušný 1.6.2020 Poprad (Sk 20,7-12)
Záznam kázne slova Božieho a modlitby.
19:03
June 01, 2020
1.sviatok Svätodušný ECAV Poprad 31.5.2020 (Gal 5,16)
1.sviatok Svätodušný ECAV Poprad 31.5.2020 (Gal 5,16)
Nahrávka čítaného Slova Božieho z Biblie, modlitieb a výkladu. Nahrávka bola snímaná pred samotnými Službami Božími, aby si ju mohli vypočuť aj tí, čo nemôžu prísť do kostola
28:30
May 31, 2020
Nedeľa po Vstúpení 24.5.2020 (Mt 13,3-9)
Nedeľa po Vstúpení 24.5.2020 (Mt 13,3-9)
Nahrávka čítaného Slova Božieho z Biblie, modlitieb a výkladu. Nahrávka bola snímaná pred samotnými Službami Božími, aby si ju mohli vypočuť aj tí, čo nemôžu prísť do kostola
31:14
May 23, 2020
Služby Božie ECAV Poprad sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo 21.5.2020 (Dan 7,9-14)
Služby Božie ECAV Poprad sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo 21.5.2020 (Dan 7,9-14)
Nahrávka kázne Božieho slova a modlitieb zo Služieb Božích v Popradskom kostole
22:51
May 21, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 5.nedeľa po Veľkej Noci 17.5.2020 (Kol 4,2-6)
Služby Božie ECAV Poprad 5.nedeľa po Veľkej Noci 17.5.2020 (Kol 4,2-6)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami
28:10
May 16, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 4.nedeľa po Veľkej Noci 10.5.2020 (Žalm 150)
Služby Božie ECAV Poprad 4.nedeľa po Veľkej Noci 10.5.2020 (Žalm 150)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami
23:07
May 10, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 3.nedeľa po Veľkej Noci 3.5.2020 (Skutky apoštolov 5,40-42)
Služby Božie ECAV Poprad 3.nedeľa po Veľkej Noci 3.5.2020 (Skutky apoštolov 5,40-42)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami
31:28
May 03, 2020
Služby Božie ECAV Poprad 2.nedeľa po Veľkej Noci 26.4.2020 (Žalm 23)
Služby Božie ECAV Poprad 2.nedeľa po Veľkej Noci 26.4.2020 (Žalm 23)
Záznam kázne zo Služieb Božích spolu s čítanými textami z Biblie a modlitbami pripravený v čase zákazu stretávania
27:13
April 26, 2020