Skip to main content
ECAV Zemianske Kostoľany

ECAV Zemianske Kostoľany

By ECAV Zemianske Kostoľany
Kázne, pozdravy, zamyslenia z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Zemianske Kostoľany - spájame evanjelikov v okrese Prievidza.
www.ecavprievidza.sk
Listen on
Where to listen
Apple Podcasts Logo

Apple Podcasts

Breaker Logo

Breaker

Google Podcasts Logo

Google Podcasts

Overcast Logo

Overcast

Pocket Casts Logo

Pocket Casts

RadioPublic Logo

RadioPublic

Spotify Logo

Spotify

Prečo sa pochabé dievčatá nikam nedostali? (8.11.2020)
22. nedeľa po Sv. Trojici začína záver cirkevného roka a tématický viacej premýšľanie nad budúcimi vecami i našou bdelosťou. Pozrime sa pritom na podobenstvo o 10 pannách. Poznáme jeho význam dobre? Na túto nedeľu pripadla aj Pamiatka posvätenia kostola v Zemianskych Kostoľanoch - 284 výročie.
24:14
November 8, 2020
Nové veci tvorí Boh - Píše na srdce (31.10.2020)
Pamiatka reformácie 31.10.2020. Text: Jeremiáš 31, 31 - 34. Nahrávka obsahuje aj pieseň z evanjelického spevníka č. 288 a hru na organ B. Hankovskej. 
22:11
October 31, 2020
Horizontálna vs. Vertikálna láska - Ktoré je veľké prikázanie? (25.10.2020)
Farizeji opäť skúšaju nachytať Ježiša a pýtajú sa optázku: Ktoré je veľké prikázanie?. To nie je ťažká otázka, ľudia jej rozumejú avšak Ježiš má ako inak svoju vlastnú odoveď. Evanjelium podľa Matúša 22, 34 - 40.
14:38
October 25, 2020
Či poslúchať štát? Ježiš a daň cisárovi (18.10.2020)
19. nedeľa po Svätej Trojici - Slovo z Evanjelia podľa Matúša 22, 15 - 22. Človek sa zodpovedá predovšetkým Bohu, ktorý ho stvoril, nie dočasnej vláde ako najvyššej autorite nad jeho životom. Tá vydáva zákony, predpisy a peniaze, tú treba poslúchať v oblastiach, ktoré jej patria, ale vnútornú slobodu a integritu človeka nevlastnia. A ani nemôžu vlastniť cez žiaden zákon či daň. Tá patrí Bohu.
13:50
October 17, 2020
Byť súčasťou väčšieho príbehu (07.06.2020)
Do možného chaosu, ktorý môže vládnuť v pohľade na vznik a počiatok sveta a existencie vstupujú náboženské texty ako pokusy priniesť vysvetlenie formou, ktorá je človeku zrozumiteľná, formou príbehu. Staroveké civilizácie mali na stvorení sveta postavenú celú mytológiu a božské systémy, hierarchie v polyteistických náboženstvách. Ani Biblia tému stvorenia neobchádza, ale necháva jej miesto, hneď na začiatku, má to svoju logiku.Predstavuje stvorenie ako základne východisko všetkého ďalšieho, čo sa v texte Biblie dozvieme. Svätopisci sa podujali na neľahkú vec. Dať odpovede na existenčné otázky ľudského bytia, bytia sveta okolo a zmyslu tohto bytia. Postavili tak človek do väčšieho príbehu než je len ten jeho. Nielen ako vrchol stvorenia. 
22:21
June 7, 2020
Dary Ducha svätého - Čo s nimi? (2. slávnosť svätodušná, 1.6.2020)
Apoštol Pavol píše viackrát o duchovných daroch. No predovšetkým učí, že sú to dary z milosti, dané cirkvi a rozdelené nie podľa zásluh a pekných modrých očí, ale podľa Božej vôle. Čo sú dary Ducha a na čo nám ich Pán Boh dáva? Odpovede sme hľadali v 2. slávnosť svätodušnú.
18:05
June 1, 2020
Ako rozoznať Ducha Svätého - 1. slávnosť svätodušná (31.5.2020)
Na Letnice sa udialo čosi zvláštne. Môže tak Boh konať i dnes? Hovorí Duch Svätý aj s nami? Ako rozoznať či je to Ducha Svätý?
22:14
June 1, 2020
Ježiš spojil nebo so zemou (Vstúpenie - 21. 05. 2020)
Kázeň na sviatok Vstúpenia. Vstúpenie je krokom, ktorý niektorí nazývajú dňom, keď sa prepojilo nebo zo zemou. Keď Ježiš vstúpil ako vzkriesený víťaz nad smrťou na nebesá a svojich učeníkov zanechal zo zasľúbením, že sa vráti, ba dokonca nenechá ich osamote.
18:02
May 21, 2020
Akou cirkvou chceme byť po pandémii? (3. nedeľa po Veľkej noci 03. 05. 2020)
V druhej kapitole Skutkov apoštolských čítame o tom, ako vznikol prvý cirkevný zbor. Zbor, ktorý dnes mnoho ľudí vníma ako vzor spolupatričnosti a kresťanskej lásky. Vzor, na ktorý sa chceme podobať aj keď žijeme v inej dobe. Pandémia a nemožnosť sa na čas stretávať sú dobrou príležitosťou na reštart. Ako to bude s nami? Ako to bude s našim zborom či cirkevným spoločenstvom? Základom nedeľnej kázne je text: Skutky apoštolské 2, 42 - 47.
28:09
May 3, 2020
Ježiš sa ukazuje aj neveriacemu Tomášovi (1. nedeľa po Veľkej noci, 19.04.2020)
Nedeľné biblické slovo z farskej obývačky. 1. nedeľa po Veľkej noci. "V Novej zmluve je muž menom Tomáš, ktorý dostal prezývku neveriaci Tomáš. Prečo? Chudák vydesení udalosťami, nebol s učeníkmi práve vo chvíli, keď k ním Ježiš prišiel a zjavil sa im po vzkriesení. Neveril tomu, že je to skutočné. Chcel dôkaz." #ecavonlinekoro
12:24
April 18, 2020
Vskutku vstal Pán, cesta do Emauzy (13.04.2020)
Druhý sviatok veľkonočný by sa nám mohol zdať akoby v tieni veľkonočnej nedele. Môžeme sa pýtať, prečo ešte tento sviatok, keď všetky potrebné udalosti sa udiali deň pred tým. Nie je to celkom tak. Sviatok, ktorý nasleduje po veľkonočnej nedeli nesie v našej evanjelickej agende (to je kniha, ktorú používame pri liturgii v kostoloch), názov Vskutku vstal Pán a o tom ten deň je. Evanjelium hovorí o ceste učeníkov z Jeuzalema, do Emauzy. O ceste, na ktorú sa záhade vydali aj napriek tomu, čo sa v tem deň o Ježišovi dozvedeli, že vstal z mŕtvych. Otázka je, verili tomu v srdci? Stretávajú niekoho. Kto ich presvedčí.
18:36
April 13, 2020
Strach vs. radosť - Veľkonočný pozdrav (12.04.2020)
Keď prišli druhý deň po sobote ženy k hrobu, aby dokončili pohrebné úkony s Ježišovým telom, ostali svedkami strach vyvolávajúceho divadla. Strach ich však neochromil. Našli radosť. Ochromí nás strach, z toho, čo sa deje, alebo vo veľkonočné ráno, tak ako tie ženy, aj my nájdeme radosť?
06:56
April 12, 2020
Láska Kristovho kríža nás spája (Veľký piatok 10.04.2020)
S Kristom na kríži neumierajú len naše hriechy. Pod krížom nám Pán Boh podáva svoju mocnú pomocnú ruku a dvíha nás kajúcich k novému životu, ku kvalitnejšiemu a lepšiemu životu, ktorý je naplnený láskou.  Pozdrav k Veľkému piatku 2020. - Emil Hankovský
14:28
April 9, 2020
Ježiš vstupuje do Jeruzalema - Kvetná nedeľa (5. 4. 2020)
Kázeň ku Kvetnej nedeli. Kým ste vy v scéne Ježišovho vstupu do Jeruzalema? 
21:54
April 5, 2020