روزانه‌های ادریس

روزانه‌های ادریس

Avatar
By ادریس میرویسی
دیدم بلاگر یا ولاگر بودن خیلی زمان می‌گیره،
تصمیم گرفتم اولین پلاگر ایرانی (شاید هم بین‌المللی) بشم.
:))
DailyMir7
این قسمت یه نقد هست به ما مذهبی‌ها، اگه مذهبی نیستین و مرجع تقلید ندارین فکر نمی‌کنم براتون جذاب باشه. :)
26:00
April 5, 2019
DailyMir6
به طور مفصل درباره‌ی اقتضائات طبیعت انسانی حرف زدم، چیزهای که معمولاً ازشون خجالت می‌کشیم و دوست داریم حذف یا مخفی‌شون کنیم ولی چون انسانیم نمی‌تونیم!
27:25
March 19, 2019
DailyMir5
درباره‌ی احترام به وقت خودمون و دیگران حرف زدم، اینکه برای آدم حسابی شدن باید یه عالمه «نه بگیم» و طوری از آدمای حسابی سوال بپرسیم که کمتر «نه بشنویم». :)
21:25
March 18, 2019
DailyMir4
کمی درباره‌ی حیوون‌ها و عظمتشون حرف زدم، کمی درباره‌ی ناوال راویکانت و بزرگ زندگی کردن. 🙂
31:37
March 17, 2019
DailyMir3
امروز رفتیم بیرون شهر و کمی درباره‌ی خواب و تفریح حرف زدم.
18:47
March 14, 2019
DailyMir2
امروز همفکر توی شرکتمون برگزار شد، حدود یک ربع درباره‌ی فلسفه حرف زدم، و یک موسیقی خوب هم در پایان داریم. :)
29:42
March 13, 2019
DailyMir1
یک پادکست درباره‌ی روزهای زندگیِ من.
11:06
March 12, 2019
Make your own podcast for free with Anchor!