இசை சாரல் வானொலி

இசை சாரல்

An episode of இசை சாரல் வானொலி

Avatar
By Elaiyaveni K
வாழ்வியல் தத்துவம் ஆன்மீகம்..

More places to listen

இரவுநேர இன்னிசை
கவிதை சாரலோடு அழகிய இசைசாரலும் உங்களை மகிழ்விக்க இருக்கிறது. கேட்டு ரசியுங்கள் நேயர்களே.🙏🎤🎧📻🎷🎸🎹🎺🎻
49:14
August 19, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
ஆத்மதத்துவத்தோடு அழகான பாடல்கள். கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே..🎼🎵🎶🎙️🎚️🎤🎧📻🎷🎸🎹🎺🎻🥁
55:28
August 18, 2019
பகவத் கீதை
பகவத் கீதை முதல் அத்தியாயம்:11-15ஸ்லோகங்கள் மற்றும் அதன் விளக்கங்கள்.. ஆத்மதத்துவத்தை உணருங்கள் நேயர்களே..🎸🎻🌿🌿🌿
14:27
August 18, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
எனக்கு பிடித்த படைப்பை சிந்தித்துக்கொண்டே நல்ல இசையை கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே...🎼🎵🎶🎙️🎚️🎛️🎤🎧📻🎷🎸🎹🎺🎻🥁
1:11:52
August 17, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
அம்மாவை பற்றிய பாடலாசிரியர் முத்துக்குமார் அவர்களின் அழகான பார்வையில்.. அழகான இசையோடு கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே..🎼🎵🎶🎙️🎚️🎤🎧📻🎷🎸🎹🎺🎻🥁
54:34
August 16, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
நாரதரின் பக்தி சூத்திரம் ஓஷோவின் பார்வையில் தொடர்ச்சி...அழகான பாடல்களோடு...🎼🎵🎶🎙️🎚️🎤🎧📻🎷🎸🎹🎺🎻🥁
1:19:45
August 15, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
இன்று உண்மையும் அழகும் தலைப்பில்தெய்வதிரு சுவாமி பிரபுபாதர் அவர்கள் அழகான உரையை அழகான பாடல்களோடு கேட்டு ரசிக்கலாம் நேயர்களே....🎤🎼🎵🎧📻🎶🎷🎙️🎸🎸🎺🎻🥁
1:05:49
August 14, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
நாரதரின் பக்திசூத்திரம் ஓஷோவின் பார்வையில்.. அழகான பாடல்களோடு கேட்டு ரசிக்கலாம் வாருங்கள் நேயர்களே..🎼🎵🎶🎙️🎚️🎤🎧📻🎷🎸🎺🎻🥁
1:04:04
August 13, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
நாரதரின் பக்தி சூத்திரம் பற்றி ஓஷோவின் பார்வையில் அதோடு அபூர்வமான அழகிய புதிய பாடல்கள்.... உங்களுக்காக..🎼🎵🎶🎙️🎤🎧📻🎷🎸🎺🎻🥁
1:20:50
August 12, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
ஆரோக்கியம் பற்றிய ஓஷோவின் பார்வையில்.. நிகழ்ச்சியில் அழகான பாடல்களோடு....🎼🎵🎶🎙️🎤🎧📻🎷🎸🎺🎻🥁
55:35
August 11, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
ஓஷோவின் அழகான ஆரோக்கியத்தின் சிந்தனை மற்றும் இனிய பாடல்கள்... கேட்டு மகிழுங்கள்.🎼🎵🎶🎙️🎤🎧📻🎷🎸🎺🎻🥁
1:12:10
August 10, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
அழகான ஓஷோவின் தத்துவத்தோடு இனிய பாடல்கள் இசைமழை சாரலாக உங்களை நனைக்க வருகிறது...🎼🎵🎶🎙️🎤🎧📻🎷🎸🎺🎻🥁
50:33
August 9, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
இன்று ஓஷோவின் அழகான தத்துவத்தோடு இனிமையான பாடல்கள் உங்கள் செவிகளுக்கு விருந்தாக...🎵🎼🎶🎤🎧🎺🎻
1:09:17
August 8, 2019
பகவத் கீதை:முதல் அத்தியாயம்:8,9,10வது ஸ்லோகங்கள் மற்றும் அதன் விளக்கம்..
பகவத் கீதை முதல் அத்தியாயம் 8,9,10வது ஸ்லோகங்களின் விளக்கம்...
09:07
August 6, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
கவிதை தென்றலோடு இனிமையான பாடல்கள் உங்கள் செவிகளுக்கு விருந்தாக...🎼🎵🎶🎙️🎤🎧📻🎷🎸
56:14
August 6, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
இன்று ஓஷோவின் அழகான சிந்தனைகளோடு அருமையான பாடல்கள்.. கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே..🎵🎶🎤🎧
1:08:01
August 5, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
சுவாமி விவேகானந்தர் சிந்தனைகளோடு வாழ்வியல் சிந்தனைகள்...
58:08
August 4, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களின் சிந்தனை யோடு இனிய பாடல்கள் கேட்டு மகிழுங்கள்.
1:03:51
August 3, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
அழகான வாழ்வியல் சிந்தனைகளோடு அருமையான இன்னிசை பாடல்களோடு...
1:00:33
August 2, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
ஆத்மதத்துவத்தை உணருங்கள்.
1:03:23
August 1, 2019
பகவத் கீதை
பகவத் கீதை :முதல் அத்தியாயம்:8வது ஸ்லோக தொடர்ச்சி.
04:09
August 1, 2019
இரவுநேர இன்னிசை;கவிதை தென்றல்.
இனிய கவிதைகளின் தொகுப்பு தாலாட்டுகிறது.
1:05:39
July 29, 2019
தினம் ஒரு தேவாரம்
உடல்பிணி உள்ள பிணியை தீர்க்கும் தேவாரபாடல்கள்.
00:00
July 29, 2019
பகவத் கீதை
பகவத்கீதை:முதல் அத்தியாயம்:எட்டாவது ஸ்லோகத்தின் தொடர்ச்சி.பீஷ்மர் பற்றிய விளக்கம்.
03:47
July 29, 2019
தினம் ஒரு தேவாரம்
தேவார பாடல்கள் உடல் பிணியை தீர்ப்பதோடு உள்ளத்துபிணியையும் தீர்க்கும். இது அனுபவ உண்மை.
03:21
July 28, 2019
தத்துவ முத்துக்கள்
ஆத்மதேடல் தான் மனிதனை முழுமையடைய செய்கிறது என்பதை உணர்த்தும் நிகழ்ச்சி.
1:05:45
July 28, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
வாழ்வியல் சிந்தனைகள்
1:07:46
July 27, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
வாழ்வியல் சிந்தனைகள்
1:07:35
July 26, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
எண்ணங்களின் வலிமையை பற்றி இன்று தெரிந்து கொள்ளலாமா நேயர்களே.
55:30
July 25, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
தாலாட்டும் பாடல்களோடு சிந்தனைகள்...
1:06:39
July 24, 2019
தினம் ஒரு தேவாரம்
சம்சாரசாகரத்தை கடக்க உதவும் தேவார பாடல்கள். கேட்டு எல்லாம் வல்ல அந்த இறைவன் அருள் பெற்று இன்புறுவீர்களாக.
05:59
July 24, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
நன்றி என்பது எவ்வளவு அவசியம் என்பதை உணர்த்தும் நிகழ்ச்சி.
1:07:16
July 23, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
வாழ்வியல் பற்றிய ஓர் புரிதல்.
1:04:03
July 22, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
மனதை மயக்கும் பாடல்கள்
41:41
July 21, 2019
பகவத் கீதை
பகவத் கீதை:முதல் அத்தியாயம்:8வதுஸ்லோகம்.
03:57
July 21, 2019
பகவத்கீதை:முதல் அத்தியாயம்:ஏழாவது ஸ்லோகம்.
பகவத் கீதை நம்மை சம்சார சாகரத்தில்இருந்து வெளியே கொண்டு வரும் தெய்வீக நூல்.
01:55
July 21, 2019
கவிதை தென்றல்
கவிதைகள் எப்போதும் வசீகரம் கொண்டது.வாழ்வின் நிகழ்வுகளை அழகாக படம்பிடித்து காட்டும் ஒரு அழகான காவியம்.
35:33
July 20, 2019
நேயர்களே தங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள். நன்றி.
இசைசாரல் வானொலி கேட்டு இன்புறுங்கள் நேயர்களே. தங்கள் மேலான விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.
00:18
July 20, 2019
சிந்தனை துளிகள்
அழகான வாழ்வியல் சிந்தனைகள். நமது வாழ்வை ஆனந்தமாக நடத்தி செல்ல உதவும்.🥀🌺🥀🌼🌷🌼
56:04
July 19, 2019
தத்துவ முத்துக்கள்
வாழ்க்கை ஓர் பயணம். கடந்து செல்லும் வினாடிகள் நமக்கு அனுபவம்.
49:28
July 19, 2019
இசை சாரல் நிகழ்ச்சி
இனிய பாடல்களோடு உபயோகமான தகவல்கள் கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே.
45:43
July 18, 2019
இசை சாரல்
இசை சாரல் நனைய வாருங்கள் நேயர்களே.
05:02
July 17, 2019
Make your own podcast for free with Anchor!