இசைச் சாரல் வானொலி

இசைச் சாரல் வானொலி

By Elaiyaveni K
வாழ்வியல் தத்துவம் ஆன்மீகம்..
Where to listen
Breaker Logo
Google Podcasts Logo
Pocket Casts Logo
RadioPublic Logo
Currently playing episode

இசை சாரல்

இசைச் சாரல் வானொலி

Go to next audioGo to next audio
Go to prev audioGo to prev audio
1x
ஓஷோவின் பார்வையில் உயர் வேதம். இரவுநேர இன்னிசை
ஆத்ம தத்துவம் அறிந்து கொள்ளுங்கள் நேயர்களே
54:25
March 25, 2020
பகவத் கீதை
பகவத்கீதை:முதல் அத்தியாயம்:39,40வது ஸ்லோகத்தையும் அதன் பொருளையும் கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே.🙏😊🎶🎸🎺🎤🎧🎵
04:27
November 22, 2019
பகவத் கீதை
பகவத் கீதையில் முதல் அத்தியாயத்தில் 37வது ஸ்லோகத்தையும் அதன் பொருளையும் கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே.😊🙏🎸🎺🎼🎤🎧🎵🎶
01:33
November 22, 2019
பகவத் கீதை
பகவத் கீதையில் முதல் அத்தியாயம்:36வது ஸ்லோகத்தையும் அதன் பொருளையும் கேட்டு பயன் பெறுங்கள் நேயர்களே.🙏😊🎷🎵🎧🎤🎼🎼🎺🎸🎶
03:18
November 22, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
ஓஷோவின் பார்வையில் உயர் வேதம் சிந்தித்து கொண்டே அழகான பாடல்களையும் ரசியுங்கள் நேயர்களே.🙏😊🎷🎵🎧🎤🎻🥀🎼🎺📻🎸🎶🎙️🌷🍁
1:14:10
November 20, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
ஓஷோவின் பார்வையில் உயர் வேதத்தை பற்றி சிந்தித்து கொண்டே பாடல்கள் கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே.🙏🎙️🎶🎤🎧🎸🎻🍁🥀
1:07:03
November 16, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
ஓஷோவின் பார்வையில் உயர் வேதத்தோடு அழகான பாடல்கள் உங்களுக்காக நேயர்களே. 😊🎤🎧🎙️🎻🎵🎸🎼🎺🎶🎷📻🍁🥀🌷
1:13:38
November 10, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
ஓஷோவின் பார்வையில் உயர் வேதம் மூன்றாவது அத்தியாயம் தொடக்கம். இசையோடு கேட்டு மகிழுங்கள் நல்ல தத்துவ விளக்கங்களை நேயர்களே🙏🎧🎧🎺🎶🎙️🎤🎵🎷🎷🎸🥀🌷
1:00:20
November 1, 2019
பகவத் கீதை
பகவத் கீதை:முதல் அத்தியாயம்:34,35வது ஸ்லோகம்.கேட்டு பயன்பெற்று ஆத்ம தத்துவத்தை உணருங்கள் நேயர்களே.🎤🎙️🎶🎺🎧🎻🎵📻🎷🎸🥀🌷🙏
04:14
November 1, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
ஓஷோவின் பார்வையில் உயர் வேதம்.இரண்டாவது அத்தியாயம் நிறைவுப்பெற்றது நேயர்களே.🎼🎙️🎷🎸📻🎵🎻🎧🎤🙏🌷🥀
1:04:25
October 30, 2019
பகவத் கீதை
பகவத் கீதை:முதல் அத்தியாயம்:32,33வது ஸ்லோகம் .🎻🙏🎤🎧📻🎸🎷🎙️🎼🌷🥀
02:56
October 30, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
உயர்வேதத்தை பற்றிய ஓஷோவின் பார்வையில்..🙏🎙️🎤🎻🎸🎷🎺🥀🍁🌷
1:14:26
October 29, 2019
பகவத் கீதை
பகவத்கீதை:முதல் அத்தியாயம்:31வது ஸ்லோகம். நமது இசைசாரல் வானொலியில் கேட்டு ஆத்மதத்துவத்தை உணருங்கள் நேயர்களே.🙏🎤🎧🎙️🥀🎼🍁🌷
02:16
October 29, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
ஓஷோவின் பார்வையில் உயர் வேதம். இணைந்து இருங்கள் நேயர்களே. உபநிடதங்கள் தத்துவத்தோடு நல்ல அழகான பாடல்கள் நமது இசைசாரல் வானொலியில்..🙏🎻🎵🎺🎷🎸📻🍁🥀🌷
1:07:36
October 28, 2019
பகவத் கீதை
பகவத் கீதை:முதல் அத்தியாயம்:30வது ஸ்லோகம். கேட்டு மகிழுங்கள். ஆத்மதத்துவத்தை உணருங்கள் நேயர்களே.🙏🙌🎤📻🎙️🥀🌷🍁
02:55
October 28, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
ஓஷோவின் பார்வையில் உயர் வேதம் சிந்திக்கலாம் வாருங்கள் நேயர்களே அழகான இன்னிசை பாடல்களோடு..🙏🎸🎤📻🎙️🤔🎻🎶🎧🌷🥀🍁
1:07:45
October 21, 2019
பகவத் கீதை:முதல் அத்தியாயம்:23வதுஸ்லோகம்
பகவத் கீதை முதல் அத்தியாயத்தில் 23வது ஸ்லோகம். அர்ஜுனன் தனது எதிர்படைவீரர்களை பார்க்க நினைப்பது.
02:48
October 15, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
ஓஷோவின் உயர் வேதத்தை பற்றி அழகான சிந்தனைகளோடு அழகிய பாடல்கள் கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே.🙏🎷🎻🎸🌷🎶🎧🎵🎤🌷
1:06:07
October 6, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
நயினார் உணர்வுகளின் கவிதை தொகுப்போடு அழகான பாடல்கள் வலம் வர இருக்கிறது. கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே.🙏🎶🎺🎷🎧📻🎵🎻🎸🌷
1:00:29
October 2, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
கவிதை தென்றலாக கீர்த்தி சுரேஷ் அவர்களின் கவிதைதொகுப்புகளோடு அழகான பாடல்கள் கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே..🙏🎻🎼🎧🎷🌷🌿
1:02:51
September 28, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
இன்று வானொலி நேயர் மிஹ்ராஜ்ஹூசைன் அவர்களின் கவிதைதொகுப்புகளோடு இனிமையான பாடல் கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே.🥀🎷🎻🎺🎼🌷🎵🎧🎶🎸📻🌿🙏
58:00
September 27, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
கவிதை தென்றலில் இன்று கலா பாபநாசத்தில் இருந்து எழுதிய கவிதை தொகுப்பு களோடு இனிமையான பாடல்கள் கேட்டு மகிழுங்கள்..🙏🥀🌿📻🎸🎶🎧🎙️🎼🎵🎷🎻🎺🌷
52:12
September 26, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
கவிதை தென்றலாக நேயர் அமுதகவி அவர்களின் கவிதை தொகுப்போடு அழகிய பாடல்கள்.. கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே..😃🎺🎻🎷🎵🎙️🌿🥀🎧🎶🎸🎤🥁🙏🌷
58:54
September 25, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
கவிதை தென்றலாக கவிபிரியா சாமி அவர்களின் கவிதை தொகுப்புகளோடு அழகான பாடல்கள் கேட்டு ரசியுங்கள் நேயர்களே.🙏🌷🎺🎻🎷🎵🎼🎤🎸🎶🎧🥀🌿🎙️
47:06
September 24, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
இன்று குமார் சுப்பையா அவர்களின் கவிதை தொகுப்போடு இனிய பாடல்கள் கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே.🎧🎶🎸🎤🎼🎵🎷🎻🎺🎙️🙏🌷
1:00:18
September 23, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
உயர் வேதம் பற்றி ஓஷோவின் பார்வையில் சிந்தனை செய்து கொண்டே இனிமையான பாடல்கள் கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே..🙏🎙️🎺🎻🎷🎵🎼🎤🎸🥀🌷
1:17:30
September 21, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
வாழ்வியல் தத்துவங்கள்
53:05
September 19, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
உயர் வேதத்தை பற்றிய ஓஷோவின் பார்வையில் சிந்தித்து கொண்டே அழகான பாடல்கள் கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே.🙏🎸🎙️🎤🎷🎻🎼🎵🎶🎧📻🎹🌿🍁
1:04:52
September 18, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
எளிமையான வாழ்வின் ஆனந்தத்தை உணர்த்தும் ஜெயராணியின் பதிவு. கேட்டு பயன் பெறுங்கள் நேயர்களே..அழகான பாடல்களும் தான்..🙏🌷🥀🥁🎶🎵🎼🎻🎷🎤🍁🎺🌿🎙️🎸🎧🎺🍁
59:48
September 17, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
உயர் வேதத்தை பற்றி ஓஷோவின் பார்வையில் சிந்தனை செய்து கொண்டே அழகாக பாடல்கள் கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே.🙏🎺📻🎤🎷🎻🎼🎙️🎸🎧🎵🎶🌷🌿🥀
1:02:28
September 14, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
கைபேசிகளில் எல்லா உறவுகளையும் முடித்துக்கொள்ளும் இன்றைய தலைமுறையினருக்கு உறவுகளின் மேன்மையை உணர்த்தும் நிகழ்ச்சி.🙏🎙️🎸🎼🎻🎷🎤🌷🥀🎺🎹📻🍁🌿
1:01:27
September 13, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
ஓஷோவின் பார்வையில் உயர் வேதம் பற்றி அழகான சிந்தனைகளோடு இனிமையான கானங்கள்.. இணைந்து இருங்கள் இசைசாரல் வானொலியோடு...🙏🎼🎙️🎤🎷🎸🎵🎶🥀🎧🎻🎺🌷
1:12:56
September 12, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
ஓஷோவின் பார்வையில் நமது உயர் வேதங்கள் சிந்தித்து கொண்டே கானங்கள் கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே.🎵🎸🎷🎤🎙️🎼🎧🎺🎻📻🙏🥀🌷
1:01:25
September 11, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
இன்று கவிதை தொகுப்பாக வலம் வந்து உங்களை மகிழ்விக்க வருகிறது மேலும் அருமையான கானங்களோடும்.கேட்டு ரசியுங்கள் நேயர்களே.🎤🎷🎵🎸🎻🎺🎧🎼🎶🙏🥀
1:09:39
September 9, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
அக்காவை பற்றிய அழகான நினைவலைகள் பாடலாசிரியர் நா.முத்துக்குமார் அவர்கள் பார்வையில்.. சிந்தித்து கொண்டே அருமையான பாடல்கள் கேட்டு மகிழுங்கள்..🙏🎺🎻🎶🎵🎷🎤📻🎙️🎧🌷🥁🎼🎸🎹🥀
58:44
September 8, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
நாரதரின் பக்திசூத்திரம் ஓஷோவின் பார்வையில் சிந்தித்து கொண்டே அழகான பாடல்களை ரசிக்கலாம் வாருங்கள் நேயர்களே.🌷🎧🎙️📻🎤🎷🎵🎶🎻🎺🙏
1:02:14
September 6, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
நாரதரின் பக்திசூத்திரம் ஓஷோவின் பார்வையில்.. அழகான ஆத்மதேடலுக்கு இடையே அழகான பாடல்கள் கேட்டு ரசியுங்கள் நேயர்களே.🙏🎺🎻🎶🎵🎷🎤📻🎙️🎹🎸🎼🥁🎧🌷🍁
1:20:05
September 5, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
அப்பாவின் நினைவலைகளை பாடலாசிரியர் நா.முத்துக்குமார் அவர்களின் பார்வையில்.. அழகான பாடல்களோடு கேட்டு ரசியுங்கள்.🙏🎺🎻🎶🎵🎷😍📻🎤🎙️🥀
59:50
September 3, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
காஞ்சி மஹா பெரியவரின் அற்புதங்கள் கேட்டு கொண்டே புதிய பாடல்கள் ரசியுங்கள் நேயர்களே.🙏🎼🎺🎻🎶🎵🎙️🎸🎹🎤📻🎷😍
1:04:07
September 2, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
பொய்யா விளக்கு எது என்பதை பற்றிய அழகான விளக்கத்தோடு அழகிய பாடல்கள் கேட்டு இன்புறுங்கள்.🙏🎼🎺🎻🎶🎵🎙️🎹🎸🎷🎤📻🌷🌿🥀🍁
1:11:34
September 1, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
மௌனத்தின் வலிமையை பற்றிய அழகான புரிதலோடு இனிமையான பாடல்கள் கேட்டு இன்புறுங்கள் நேயர்களே..🙏🎼🎺🎻🎶🎵🎙️🎹🎸🎷🎤📻🎧🥁🌷🌿
1:13:06
August 30, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
நேயர்களே இன்று ஜென்கதைகளோடு அழகான பாடல்கள் கேட்டு மகிழுங்கள்.🎵🎶🎧📻🎤🎷🎼🌼🎙️🎹🎸🙏
1:12:21
August 29, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
நேர்மறை எண்ணங்கள் பற்றிய அழகான சிந்தனையோடு அழகிய பாடல்கள் கேட்டு இன்புறுங்கள் நேயர்களே.🥀🎻🎺🎙️🎶🎵🎧📻🎤🎷🎼🌼🙏
1:19:31
August 28, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
இன்று நாரதரின் பக்தி சூத்திரம் தொடர்ச்சி மற்றும் அழகிய பாடல்கள் கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே..🎻🎺🎙️🎶🎵🎧📻🎤🎷🎼🙏
1:09:37
August 27, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
நேயர்களே இன்று தத்துவ ஞானி ஜே.கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் அருமையான தத்துவங்களோடு அழகான பாடல்கள் உங்களை தாலாட்ட வருகிறது. கேட்டு மகிழுங்கள்.🙏🎻🎺🎙️🎶🎵🎧📻🎷🎸🎹🤝🌼🥀🎤
1:20:32
August 26, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
இன்று நமது வானொலிநேயர் நிஷாஹுசைன் அவர்களின் அழகான கவிதை தொகுப்போடு இனிமையான பாடல்கள் கேட்டு ரசியுங்கள் நேயர்களே..🙏🎻🎺🎙️🎶🎵🎧🥀📻🎷🎸🎹🌼🤝
1:13:32
August 25, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
கோகுலாஷ்டமி சிறப்பு நிகழ்ச்சி கண்ணணின் கதையோடு கேட்டு மகிழுங்கள் அழகிய கிருஷ்ணரின் பாடல்களை..நேயர்களே..🎻🎺🎙️🎶🎵🙏
49:38
August 23, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
நாரதரின் பக்திசூத்திரம் ஓஷோவின் பார்வையில்.. சிந்தித்துக்கொண்டே கானமழையில் நனைய வாருங்கள் நேயர்களே...🎙️🎵🎶🎸🎹🎷📻🎧🎺🎻🌼🥀🙏
59:35
August 22, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
நேயரின் கவிதை தொகுப்பு கேட்டு கவிதை மழை மற்றும் இசைமழையில் நனையுங்கள்...🙏🎤🥀🌼🎻🎺🎧📻🎷🎸🎹🍁💐🤝🥁🎚️🎙️🎶🎵
1:06:41
August 20, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
கவிதை சாரலோடு அழகிய இசைசாரலும் உங்களை மகிழ்விக்க இருக்கிறது. கேட்டு ரசியுங்கள் நேயர்களே.🙏🎤🎧📻🎷🎸🎹🎺🎻
49:14
August 19, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
ஆத்மதத்துவத்தோடு அழகான பாடல்கள். கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே..🎼🎵🎶🎙️🎚️🎤🎧📻🎷🎸🎹🎺🎻🥁
55:28
August 18, 2019
பகவத் கீதை
பகவத் கீதை முதல் அத்தியாயம்:11-15ஸ்லோகங்கள் மற்றும் அதன் விளக்கங்கள்.. ஆத்மதத்துவத்தை உணருங்கள் நேயர்களே..🎸🎻🌿🌿🌿
14:27
August 18, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
எனக்கு பிடித்த படைப்பை சிந்தித்துக்கொண்டே நல்ல இசையை கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே...🎼🎵🎶🎙️🎚️🎛️🎤🎧📻🎷🎸🎹🎺🎻🥁
1:11:52
August 17, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
அம்மாவை பற்றிய பாடலாசிரியர் முத்துக்குமார் அவர்களின் அழகான பார்வையில்.. அழகான இசையோடு கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே..🎼🎵🎶🎙️🎚️🎤🎧📻🎷🎸🎹🎺🎻🥁
54:34
August 16, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
நாரதரின் பக்தி சூத்திரம் ஓஷோவின் பார்வையில் தொடர்ச்சி...அழகான பாடல்களோடு...🎼🎵🎶🎙️🎚️🎤🎧📻🎷🎸🎹🎺🎻🥁
1:19:45
August 15, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
இன்று உண்மையும் அழகும் தலைப்பில்தெய்வதிரு சுவாமி பிரபுபாதர் அவர்கள் அழகான உரையை அழகான பாடல்களோடு கேட்டு ரசிக்கலாம் நேயர்களே....🎤🎼🎵🎧📻🎶🎷🎙️🎸🎸🎺🎻🥁
1:05:49
August 14, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
நாரதரின் பக்திசூத்திரம் ஓஷோவின் பார்வையில்.. அழகான பாடல்களோடு கேட்டு ரசிக்கலாம் வாருங்கள் நேயர்களே..🎼🎵🎶🎙️🎚️🎤🎧📻🎷🎸🎺🎻🥁
1:04:04
August 13, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
நாரதரின் பக்தி சூத்திரம் பற்றி ஓஷோவின் பார்வையில் அதோடு அபூர்வமான அழகிய புதிய பாடல்கள்.... உங்களுக்காக..🎼🎵🎶🎙️🎤🎧📻🎷🎸🎺🎻🥁
1:20:50
August 12, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
ஆரோக்கியம் பற்றிய ஓஷோவின் பார்வையில்.. நிகழ்ச்சியில் அழகான பாடல்களோடு....🎼🎵🎶🎙️🎤🎧📻🎷🎸🎺🎻🥁
55:35
August 11, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
ஓஷோவின் அழகான ஆரோக்கியத்தின் சிந்தனை மற்றும் இனிய பாடல்கள்... கேட்டு மகிழுங்கள்.🎼🎵🎶🎙️🎤🎧📻🎷🎸🎺🎻🥁
1:12:10
August 10, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
அழகான ஓஷோவின் தத்துவத்தோடு இனிய பாடல்கள் இசைமழை சாரலாக உங்களை நனைக்க வருகிறது...🎼🎵🎶🎙️🎤🎧📻🎷🎸🎺🎻🥁
50:33
August 9, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
இன்று ஓஷோவின் அழகான தத்துவத்தோடு இனிமையான பாடல்கள் உங்கள் செவிகளுக்கு விருந்தாக...🎵🎼🎶🎤🎧🎺🎻
1:09:17
August 8, 2019
பகவத் கீதை:முதல் அத்தியாயம்:8,9,10வது ஸ்லோகங்கள் மற்றும் அதன் விளக்கம்..
பகவத் கீதை முதல் அத்தியாயம் 8,9,10வது ஸ்லோகங்களின் விளக்கம்...
09:07
August 6, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
கவிதை தென்றலோடு இனிமையான பாடல்கள் உங்கள் செவிகளுக்கு விருந்தாக...🎼🎵🎶🎙️🎤🎧📻🎷🎸
56:14
August 6, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
இன்று ஓஷோவின் அழகான சிந்தனைகளோடு அருமையான பாடல்கள்.. கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே..🎵🎶🎤🎧
1:08:01
August 5, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
சுவாமி விவேகானந்தர் சிந்தனைகளோடு வாழ்வியல் சிந்தனைகள்...
58:08
August 4, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களின் சிந்தனை யோடு இனிய பாடல்கள் கேட்டு மகிழுங்கள்.
1:03:51
August 3, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
அழகான வாழ்வியல் சிந்தனைகளோடு அருமையான இன்னிசை பாடல்களோடு...
1:00:33
August 2, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
ஆத்மதத்துவத்தை உணருங்கள்.
1:03:23
August 1, 2019
பகவத் கீதை
பகவத் கீதை :முதல் அத்தியாயம்:8வது ஸ்லோக தொடர்ச்சி.
04:09
August 1, 2019
இரவுநேர இன்னிசை;கவிதை தென்றல்.
இனிய கவிதைகளின் தொகுப்பு தாலாட்டுகிறது.
1:05:39
July 29, 2019
தினம் ஒரு தேவாரம்
உடல்பிணி உள்ள பிணியை தீர்க்கும் தேவாரபாடல்கள்.
00:00
July 29, 2019
பகவத் கீதை
பகவத்கீதை:முதல் அத்தியாயம்:எட்டாவது ஸ்லோகத்தின் தொடர்ச்சி.பீஷ்மர் பற்றிய விளக்கம்.
03:47
July 29, 2019
தினம் ஒரு தேவாரம்
தேவார பாடல்கள் உடல் பிணியை தீர்ப்பதோடு உள்ளத்துபிணியையும் தீர்க்கும். இது அனுபவ உண்மை.
03:21
July 28, 2019
தத்துவ முத்துக்கள்
ஆத்மதேடல் தான் மனிதனை முழுமையடைய செய்கிறது என்பதை உணர்த்தும் நிகழ்ச்சி.
1:05:45
July 28, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
வாழ்வியல் சிந்தனைகள்
1:07:46
July 27, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
வாழ்வியல் சிந்தனைகள்
1:07:35
July 26, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
எண்ணங்களின் வலிமையை பற்றி இன்று தெரிந்து கொள்ளலாமா நேயர்களே.
55:30
July 25, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
தாலாட்டும் பாடல்களோடு சிந்தனைகள்...
1:06:39
July 24, 2019
தினம் ஒரு தேவாரம்
சம்சாரசாகரத்தை கடக்க உதவும் தேவார பாடல்கள். கேட்டு எல்லாம் வல்ல அந்த இறைவன் அருள் பெற்று இன்புறுவீர்களாக.
05:59
July 24, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
நன்றி என்பது எவ்வளவு அவசியம் என்பதை உணர்த்தும் நிகழ்ச்சி.
1:07:16
July 23, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
வாழ்வியல் பற்றிய ஓர் புரிதல்.
1:04:03
July 22, 2019
இரவுநேர இன்னிசை
மனதை மயக்கும் பாடல்கள்
41:41
July 21, 2019
பகவத் கீதை
பகவத் கீதை:முதல் அத்தியாயம்:8வதுஸ்லோகம்.
03:57
July 21, 2019
பகவத்கீதை:முதல் அத்தியாயம்:ஏழாவது ஸ்லோகம்.
பகவத் கீதை நம்மை சம்சார சாகரத்தில்இருந்து வெளியே கொண்டு வரும் தெய்வீக நூல்.
01:55
July 21, 2019
கவிதை தென்றல்
கவிதைகள் எப்போதும் வசீகரம் கொண்டது.வாழ்வின் நிகழ்வுகளை அழகாக படம்பிடித்து காட்டும் ஒரு அழகான காவியம்.
35:33
July 20, 2019
நேயர்களே தங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள். நன்றி.
இசைசாரல் வானொலி கேட்டு இன்புறுங்கள் நேயர்களே. தங்கள் மேலான விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.
00:18
July 20, 2019
சிந்தனை துளிகள்
அழகான வாழ்வியல் சிந்தனைகள். நமது வாழ்வை ஆனந்தமாக நடத்தி செல்ல உதவும்.🥀🌺🥀🌼🌷🌼
56:04
July 19, 2019
தத்துவ முத்துக்கள்
வாழ்க்கை ஓர் பயணம். கடந்து செல்லும் வினாடிகள் நமக்கு அனுபவம்.
49:28
July 19, 2019
இசை சாரல் நிகழ்ச்சி
இனிய பாடல்களோடு உபயோகமான தகவல்கள் கேட்டு மகிழுங்கள் நேயர்களே.
45:43
July 18, 2019
இசை சாரல்
இசை சாரல் நனைய வாருங்கள் நேயர்களே.
05:02
July 17, 2019